42
pdfcrowd.com open in browser customize free license Croportal Forum > Tehnologija i Tehnika > Tutoriali i Trikovi > Savjeti i Trikovi XP 100 trikova za Windows XP Korisničko im Zapamti me? Prijava Registracija FAQ Lista korisnika Kalendar Današnje Poruke Pretraži Online igre Savjeti i Trikovi XP Raspravljate o temi 100 trikova za Windows XP u Tutoriali i Trikovi forumu; Windows Tips&Tricks 1 20 Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se ... NASLOVNICA SURF NOVOSTI GOSPODARSTVO SPORT TEHNOLOGIJA LIFESTYLE SHOWBIZ AUTOMOBILI ZANIMLJIVOSTI INFO FORUM

Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

Croportal Forum > Tehnologija i Tehnika > Tutoriali i Trikovi > Savjeti i Trikovi XP 100 trikova za Windows XP

Korisničko ime Zapamti me?

Prijava

Registracija FAQ Lista korisnika Kalendar Današnje Poruke Pretraži Online igre

Savjeti i Trikovi XP Raspravljate o temi 100 trikova za Windows XP u Tutoriali i Trikovi forumu; Windows Tips&Tricks 1 ­ 20 Ukoliko se u tekstu pominje registry bazaili registry key i sl. njoj se ...

NASLOVNICA SURF NOVOSTI GOSPODARSTVO SPORT TEHNOLOGIJA LIFESTYLE SHOWBIZ AUTOMOBILI ZANIMLJIVOSTI INFO FORUM

Page 2: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

Stranica 1 od 2 1 2 >

Opcije Teme

18­08­07, 22:19 #1 (permalink)

tamijandr.sc. Foruma Datum registracije: 28­03­07Poruka: 2,498

100 trikova za Windows XP

Windows Tips&Tricks 1 - 20

Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se možepristupiti kroz program RegEdit.exe (Start>Run... i ukucajte regedit iliregedit.exe. Kada jednom nađete vrednost, ime ili key koji ste tražili, kliknitena njega (da poplavi) i idite na File>Export... upišite neko ime po vašoj želji ikliknite na Save dugme. Ovim postupkom ste sačuvali deo registry baze kojimodifikujete i možete ga vratiti kada duplo kliknete LMB na fajl koji stenapravili (sa Save dugmetom). Kreiranje stavke se vrši tako što se pronađeodgovarajuća vrednost (mesto na kome se nalazite vidite u Status Bar­ukoja se nalazi u donjem delu regedit prozora. Ako se ne vidi uključite je podView>Status Bar), i pod padajućim menijem Edit odaberite New a zatim ivrednost tj. vrstu koja je naznačena.

20. Kako obrisati fajl koji se ne može obrisati iz Windowsa

1. Otvorite komandni prompt. U Start>Run... kucajte cmd2. U Start>Run.. kucajte taskmgr3. Idite u Processes tab i nađite explorer.exe i ugasite ga (obeležite ga ikliknite na End Process)4. Ostavite otvoren Task Manager i idite na prozor komandnog prompta. Idite

do fajla koji niste mogli da obrišete koristeći komande cd za ulaz u direktorijum (cd progra~1 ili cd windows) i cd.. za izlazak iz direktorijuma(npr. ako smo u c:\windows\system32\ i otkucamo cd.., izaćićemo u c:\windows\ direktorijumu)

19. Sortirajte Start Menu i Favorites od A ­ Z

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer3. Da bi sortirali Favorites obrišite Favorites iz levog prozora.4. Da bi sortirali Start Menu obrišite Start Menu2 iz levog prozora.5. Restartujte računar i dobićete sortiran Start Menu i Favorites.

18. Uklonite Favorites iz Start Menija

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer3. Kreirajte novi DWORD stavku sa imenom "NoFavoritesMenu" i unesite vrednost "1".4. Ukoliko ovo uradite pod HKEY_LOCAL_MACHINE umesto pod HKEY_CURRENT_USER Favorites meni u Start Meniju će se izgubiti zasve User­e tj korisnike.

Page 3: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

17. Uklonite reklamni shortcut Links iz Favorites­a

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar3. Nađite stavku "LinksFolderName" i vrednost prepravite tako da bude prazna.4. Startujte IE i obrišite Links direktorijum iz Favorites­a. Ugasite IE i ponovo ga startujte i Links se više ne bi trebao pojavljivati.

16. Wallpaper jede memoriju. Koristi Active Desktop.

Pozadinska slika u normalnom tj. standardnom desktopu oduzima mnogo više memorije nego što je veličina slike. Kada Wallpaper morada se pojavi na desktopu on se konvertuje u .bmp format tako da slika koja je bila 300 KB i .jpg formatu bude i do 4 MB u .bmp formatu.Koristeći Active Desktop, slika koju postavite kao pozadinu zauzima onoliko memorije kolika joj je veličina. Takođe možete koristiti i .gifslike i .gif animacije što je u standardnom desktopu nemoguće. Da bi aktivirali Active Desktop uradite sledeće:

1. Kliknite desnim mišem na desktop i odaberite Properties opciju a zatim selektujte Desktop tab.2. Kliknite na Customize Desktop3. Kliknite na Web tab i kliknite na New... Ukoliko Web tab ne postoji pogledajte Tips&Tricks broj 61. Podesite Active Desktop onako kako viželite (dodatne opcije)4. Pronađite direktorijum sa slikama i obeležite sliku koju hoćete da postavite na desktop.5. Obratite pažnju na to da vam Lock Desktop Items bude neotkačen6. Kliknite na OK pa na OK opet i sada možete da pomerate sliku gde god hoćete7. Desnim mišom kliknite na desktop i odaberite opciju arrange icons by i čekirajte tj. otkačite opciju Lock Web Icons on Desktop.

To bi bilo to. Sada vam wallpapet troši manje memorije.

15. Isključite Windows­ov prikazivač Slika i Fax­ova

Windows u sebi ima integrisan alat za prikazivanje slika i Fax­ova koji ponekad može da nervira korisnike i da se nameće svojimstartovanjem. Da bi ga isključili, možete ga odregistrovati komandom "regsvr32 /u shimgvw.dll" koji možete kucati u Start>Run... prozoru.

14. Isključite Thumbs.db ­ fajl za kešovanje slika

Thumbs.db služi da bi se kešovale male sličice u direktorijumima gde se nalaze slike ili video fajlovi. Na većini sistema se ne vide što neznači na ne postoje. Iako opcija nije loša, Windows po slici potroši oko 2­4 KB što na oko 100 slika iznosi do 400 KB potrošenog prostora.Iako utrošak slobodnog prostora nije velik, Windows stalno pristupa ovom fajlu i modifikuje ga kad god uđete u direktorijum u kojem imaslika ili video fajlova. Svaki direktorijum koji u sebi ima bar jednu sliku a vi ste u njemu bili, verovatno ima taj fajl koji je skriven. Brisanjemslika iz direktorijuma, fajl Thumbs.db ne nestaje tj. ostaje u direktorijumu. Ovo je kako bespotrebno usporavanje računara tako ibespotrebno trošenje mesta. Da bi isključili kreiranje ovog fajla (pretpostavlja se da će Windows pri tom i obrisati već postojeće fajlove)uradite sledeće:

1. Idite na Run... i ukucajte gpedit.msc2. Idite u User Configuration/Administrative Template/Windows Components/Windows Explorer3. Duplo kliknite na stavku Turn off caching of thumbnail pictures i kada se prozor otvori odaberite opciju enable. Kliknite na Apply i na OK.

Ovo možete uraditi i ako odete na Control Panel>Folder Options>View i isključite stavku "Do not cache thumbnails". Ovim će sedirektorijumi koji u sebi sadrže slike a koje gledate kao thumbnail sporije otvarati, ali kako postoje mnogo bolji programi za pregled slika ithumbnail­a (ACDSee ili IrfanView) gubitak je zanemarljiv.

Page 4: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

13. Desktop ili direktorijum neće da zapamti podešavanja

1. Otvorite regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Program Manager\Restrictions3. Nađite DWORD "NoSaveSettings" i podesite mu vrednost na "0".4. Ukoliko stavka ne postoji, kreirajte je.

12. Uklanjanje verzije Windows­a sa desktopa

Ukoliko vam se pojavljuje verzija Windows­a na desktopu, možete je ukinuti ako uradite sledeće:

1. Otvorite regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop3. Ukoliko postoji DWORD "PaintDesktopVersion" duplo kliknite na njega i promenite mu vrednost u "0" a ukoliko ne postoji napravite noviDWORD sa gornjim imenom i vrednošću.4. Restartujte računar i verzija se više neće pojavljivati.

Ukoliko želite da uklonite verziju za sve korisnike umesto da pod 2. idete u naznačenu stavku idite u HKEY_USERS\.DEFAULT\ControlPanel\Desktop

11. Automatsko otvaranje C: diska u Windows Explorer­u

Otvori mi C, bre. Nije mi jasno zbog čega je Micro$oft promenio automatsko otvaranje C: particije na disku. U Windows XP sistemu,startovanjem Windows Explorer­a više se ne otvara C: disk. Sada se otvara direktorijum My Documents. Kako ja u tom direktorijumu držimneke podatke kojima ne pristupam stalno, ova promena mi je donela gomilu frustracija.

Da bi ovo ispravili potrebno je u ikonici Windows Explorera promeniti parametre na sledeći način:

1. Kliknuti desnim dugmetom miša na ikonicu Windows Explorer i odabrati opciju Properties.2. Pod target upišite (bez navodnika): "C:\WINDOWS\explorer.exe /n,/e,c:\".3. Kliknite na dugme Apply i na dugme OK i proces je završen.

Ukoliko želite da otvorite D: particiju umesto "/e,C:" upišite "/e,D:".

10. Dodavanje ikona fajlova ili direktorijuma u START meni

Najlakši način u WinXP sistemu je da odete u C:\Documents and Settings\<korisničko ime>\Start Menu, gde <korisničko ime> predstavljavaše korisničko ime. Na tom mestu možete raditi sve šta želite i dodavati nove ikone fajlova i direktorijuma na najlakši način. Takođe zaostale Windows sisteme važi slično pravilo. Pronađite direktorijum Start Menu koji se obično nalazi negde na C: disku (ili koristiteWindows­ov Find (Search) da bi locirali direktorijum). Kada ga pronađete, uđite u njega i postavite ikonice koje želite.

Drugi način je da:1. Napravite šortkat (shortcut ili prečicu) ikonu na vašem desktopu.2. Uhvatite je desnim dugmetom miša i prenesite je na START meni. Sačekajte koju sekundu da se meni otvori.3. Kada ste postavili ikonu na željeno mesto, ili direktno u START meniju ili negde u Programs maniju, pustite desnog miša i odaberiteopciju Move Here da bi ikonicu premestili na to mesto ili Copy Here da bi napravili duplikat na tom mestu.

9. Promena registracionih parametara (ime i sl) u WinXP­u

Page 5: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

1. Idite na Start>Run... i kucajte regedit.exe

2. Otvorite HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion.

3. Da biste promenili podatke RegisteredOrganization, RegisteredOwner i ProductId kliknite dupli LMB klik na bilo koju od ovih stavki iupišite vaše podatke.

Ovo ne manja registarski broj Windows­a niti menja podatke o registraciji u već instaliranim aplikacijama. Za svaku novu aplikaciju kojuinstalirate, ako promenite ove parametre, u poljima za ukucavanje ličnog imena i imena firme stajaće podaci koje ste ovde promenili (uprotivnom bi se pojavili oni stari podaci).

8. Saveti za popravku CD/DVD diskova

Neverovatno ali istinito. Najjeftiniji način za popravku izgrebanih CD/DVD diskova je obična zubna pasta. Za najbolji učinak se preporučujepasta koja služi za izbeljivanje zuba. Najbolje bi bilo da koristite mekanu krpu ili još bolje vatu za ovaj proces. Pastu treba utrljati od centraCD/DVD diska ka kraju tj. od rupe u centru ka krajnjim ivicama diska (krenuti iznutra završiti spolja) i to utrljavati u smeru suprotnom odsmera okretanja diska.

Ukoliko se na disku nalaze veoma velike i duboke ogrebotine, možete probati da nabavite supstancu za poliranje stakala koje koristeoptičari pri poliranju naočara. Trebali bi da odete u obližnju optiku i raspitate se o sličnoj supstanci.

Iako uspeh nije zagarantovan, uspeo sam da osposobim i spasim podatke sa oko 6 od 9 diskova koji su bili pokvareni i nečitljivi.

7. Isključivanje Windows tastera na tastaturi:

Isključuje taster koji se nalazi između CTRL i ALT na levoj strani tastature i isti taj taster na desnoj strani.

Pronađite i modifikujte dole navedene vrednosti pomoću regedit.exe. Ukoliko ime Scancode Map ne postoji, napravite ga i dodelite munaznačenu vrednost. Ukoliko ime postoji, prepravite ga.

System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]Ime: Scancode MapTip: REG_BINARY (Binary Value)Vrednost: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 00 00

6. Isključivanje Windows­ovih hotkey kombinacija:

Omogućuje isključivanje prečica za pristup Start Meniju i prebacivanju aktivnih aplikacija.

Otvori RegEdit.exe (Start>Run...), Pronađi dole navedene vrednosti, a ukoliko ne postoji NoWinKeys napraviti ga i dodeliti mu navedenevrednosti. Restartuj Windows.

User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]Ime: NoWinKeysTip: REG_DWORD (DWORD Value)Vrednost: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

Page 6: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

5.Pravljenje toolbar­a od bilo kog direktorijuma:

Napraviti novi direktorijum na desktopu i u njega ubaciti sve ikonice i šortkate koje želite da imate u toolbar­u ili koristiti bilo koji postojećidirektorijum na računaru koji sadrži ikonice ili šortkate. LMB miša preneti direktorijum od kog se želi napraviti toolbar ili sa desktopa ili izwindows explorera u neki ugao dektop­a.

4. Spajanje dva računara preko modema:

I) Idite u Control Panel i nađite Network Connections,II) Idite na File i odaberite New Connection i kliknite na Next u prozoru koji se otvorio,III) Odaberite Set up an advanced connection i kliknite na Next,IV) Odaberite opciju Accept Incoming connection i kliknite na Next,V) Odaberite uređaj preko koga će te se spajati (obično modem) i kliknite na Next,VI) Odaberite Allow virtual private connection i kliknite na Next,VII) Odaberite opciju (dugme) Add... i u User name i Password upišite "gost" (bez navodnika) i kliknite na Next,VIII) U ovom prozoru ne dirajte ništa, tj. provrite da li je uključen Internet Protocol i ako nije uključite ga. Kliknite na Next, a zatim i na Finish.

U Network Connections prozoru će vam se pojaviti nova konekcija pod nazivom Incoming Connections. Dupli LMB na nju otvara prozor sauređajima koje će ova konekcija koristiti. Kad ne želite da se modem sam javlja kada zazvoni telefon isključite sve uređaje (preporučljivo) iuključujte ih samo kada očekujete da će vas nazvati neko sa drugog računara.

IX) Idite na File i na opciju New Connection i kliknite na Next,X) Odaberite Connect to Internet i onda na Next,XI) Odaberite Setup my connection manually i na Next,XII) Odaberite Connect using a dial­up modem,XIII) Upišite ime konekcije i klik na Next, Broj telefona i klik na Next, Upišite "gost" u username i password i klik na Next, Uključi opciju Add ashortcut... i klikni na Finish.

Posle ovoga treba aktivirati napravljenu konekciju na računaru koji zove (kao da se zove internet provajder ­ isti je postupak) a na drugomračunaru se treba obeležiti i aktivirati uređaj koju će da primi poziv.

3. Promenite veličinu prozora Internet Explorera na najbrži mogući način

Ovaj tip ili bolje rečeno programčić je namenjen onima koji koriste rezoluciju 800x600 ili veću

Program menja veličinu prozora IE iz odoka napravljene u njegovu stvarnu veličinu

Program se može i izmeniti, ali se to preporučuje samo naprednijim korisnicima Windowsa jer zahteva prepravljanje registry baze

Download program ResizeIE

2. DarkStone, Quake,... igranje preko modema

Intro: Ovo je moguće uraditi na bilo koja dva kompjutera sa operativnim sistemom Windows98. Moguće je i na Win 95\97 platformama ali

Page 7: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

nisam siguran kako instalirati potrebne programe. Uglavnom provereno radi na kompjuterima od kojih jedan ima Windows 98 OS.

Pre svega morate odrediti WORKGROUP i IME vaših računara

1. Idite u "My Computer>Control Panel" i startujte "Network"2. Mišem kliknite na natpis "Identification"3. Pod "Computer Name" stavite svoje ime, nadimak i dr.4. Pod "Workgroup" je važno da stavite istu stvar. Npr. ime vaše igračke grupe, kompanije, firme, itd...5. Pod "Computer Description" unesite podatke o vašem kompjuteru6. Kliknite na "OK" i restartujte računar

Program za SERVER:

1. Idite u "My Computer>Control Panel" i startujte "Add\Remove Programs"2. Mišem kliknite na natpis "Windows Setup"3. Mišem kliknite na "Communications" a zatim na "Details..."(u donjem delu prozora)4. Pronađite "Dial­Up Server" i proverite da li je instaliran(ako je kutijica ispred njega otkačena onda je instaliran.U tom slučaju prekiniteinstalaciju kliktanjem na "Cancel")5. Ako kutijica ispred "Dial­Up Server" nije otkačena, otkačite je(kliknite na nju) i završite instalaciju dodatka kliktanjem na "Ok". posle ovogaće te možda morati da restartujete sistem.Pre toga možete ugasiti "Control Panel" prozor.6. Kada se Windows restartuje ponovo otvorite prozor "My Computer"7. Otvorite prozor "Dial­Up Networking"8. Pod drop­down menijem "Connections" nađite "Dial­Up Server" i startujte ga.9. Pojaviće vam se prozor sa nekoliko opcija.10. Prva stvar koju treba uraditi je da se odredi tip servera.11. Mišem kliknite na "Server Type..."12. Obavezno odaberite "PPP: Internet, Windows NT Server, Windows 98" i otkačite kutijicu ispred "Enable software compression", dokkutijicu ispred "Require encrypted password" ostavite praznu ili je ako je otkačena deselektujte. Kliknite na "OK".13. U vrhu prozora vidite dve opcije i to: "No caller access" koja je selektovana, i "Allow caller acces" koja nije.14. Kliknite na kružić ispred "Allow caller access" i otvoriće vam se opcija "Change Password..." koja vam nije potrebna pa je nemojte dirati.15. Sada možete da kliknete na "OK" i da čekate da budete pozvani (prozor "Dial­Up Server" će se zatvoriti a može se pozvati iz "SystemTray"­a koji se nalazi u desnom uglu "START" menija). U slučaju da kliknete na "Apply" prozor "Dial­Up Server se neće zatvoriti i vi će temoći videti ko se konektovao i kada.

Napomena: Potrebno je da samo jedan od dvojice korisnika uradi gore navedeni postupak, da bi se mogle igrati igre a i koristiti ostaliNetwork programi. Takođe oba korisnika mogu uraditi gore navedeni postupak radi smanjenja telefonskog računa. Ukoliko jedan korisniknema instaliran "Dial­Up Server" ili ga ne može instalirati, ovaj drugi uvek mora biti server.

Postupak za spajanje:(Radi ga onaj koji naziva, onaj koji nema "Dial­Up Server" ili obojica radi smanjenja telefonskog računa)

1. U prozoru "Dial­Up Networking" napravite novu konekciju (npr. Drugar)2. Konfigurišite je kao i konekciju za Eu­Net s tim da nepišete Eu­Netov DNS već stavite na Dinamic

Provera IP adrese:

Kada ste se uspešno spojili potrebno je da saznate vaše IP adrese radi mogućnosti konektovanja igara i programa.

1. Pod "START" menijem kliknite na "RUN..."

Page 8: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

1. Pod "START" menijem kliknite na "RUN..."2. Otkucajte "winipcfg" bez navodnika i kliknite "OK"3. Kada sa program startuje, kliknite mišem na "Renew All" u donjem delu prozora.4. Pogledajte šta piše u pravougaoniku ispred koga je napisano "IP Address"5. To je vaša IP adresa(npr. xxx.xxx.xxx.1 ili xxx.xxx.xxx.2)

Napomena: Potrebno je obratiti pažnju na zadnji broj u nizu. IP adresa onog ko je server ce uvek imati "1" na kraju a kod onog koji pozivabiće "2". Tako da ako Mile zove Peru, a Mile vidi da je njegova IP adresa 123.123.123.2 onda je Perina adresa 123.123.123.1

Za komunikaciju možete koristiti WinPopup ili NetMeeting. Ja preporučujem NetMeeting koji ima CHAT opciju, kao i opciju za slanje fajlova.Kada startujete NetMeeting na crnom prostoru otkucajte IP adresu sagovornika i mišem kliknite na žuti telefončić. Posle toga kliknite naoblačić u donjem delu prozora i spremi ste za CHAT.

1. Savršena optimizacija HardDiska

Ova procedura bi trebala da radi na svim Windows operativnim sistemima, ali je proverena samo na Win98.

1. Startujte notepad i učitajte fajl System.ini2. Pod [boot] sekcijom promenite "shell=explorer.exe" u "shell=defrag.exe" i posle toga rebutujete.3. Kada se startuje Windows učitaće se jedino Disk Defragmenter. Optimizujte HD i ponovo rebutujte.4. Pre nego što Windows počne sa startovanjem pritisnite F8 i izaberite "Command Prompt Only" i otkucajte "edit system.ini"(beznavodnika) i pod [boot] sekcijom promenite "shell=defrag.exe" u "shell=explorer.exe" i još jednom rebutujte.5. HD vam je savršeno optimizovan. Uživajte !!!

18­08­07, 22:20 #2 (permalink)

tamijandr.sc. Foruma Datum registracije: 28­03­07Poruka: 2,498

Re: 100 trikova za Windows XP

Windows Tips&Tricks 21 - 40

Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se može pristupiti kroz program RegEdit.exe (Start>Run... i ukucajte regeditili regedit.exe. Kada jednom nađete vrednost, ime ili key koji ste tražili, kliknite na njega (da poplavi) i idite na File>Export... upišite neko imepo vašoj želji i kliknite na Save dugme. Ovim postupkom ste sačuvali deo registry baze koji modifikujete i možete ga vratiti kada duplokliknete LMB na fajl koji ste napravili (sa Save dugmetom). Kreiranje stavke se vrši tako što se pronađe odgovarajuća vrednost (mesto nakome se nalazite vidite u Status Bar­u koja se nalazi u donjem delu regedit prozora. Ako se ne vidi uključite je pod View>Status Bar), i podpadajućim menijem Edit odaberite New a zatim i vrednost tj. vrstu koja je naznačena.

40. Isključite ZIP Folders opciju Windows­a

Isključite opciju u Windowsu koja vam pokazuje zip fajlove kao direktorijume.

1. Idite na Start>Run... i ukucajte cmd2. Kada vam se otvori DOS prompt kucajte REGSVR32 /U ZIPFLDR.DLL3. Restartujte računar.

Page 9: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

Ukoliko želite da uključite opciju ponovite proces pod 1. i u DOS prozoru kucajte REGSVR32 ZIPFLDR.DLL. Restartujte računar.

39. Dodajte Copy To i Move To Windows Explorer­u

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers3. Desno kliknite na ContextMenuHandlers i odaberite New pa zatim Key4. Dodelite mu ime Copy To. Ponovite postupak i dodelite mu ime Move To.5. Promenite (Default) string value za Copy To key u C2FBB630­2971­11D1­A18C­00C04FD75D136. Promenite (Default) string value za Move To key u C2FBB631­2971­11D1­A18C­00C04FD75D137. Restartujte računar i otvorite Windows Explorer. Kliknite na neki fajl ili direktorijum i imaćete dve nove opcije.

38. Kreirajte butabilni CD­ROM disk (boot cd)

Za ovaj postupak vam preporučujem da koristite RW disk kako ne bi uništavali CD diskove ako procedura ne uspe iz prve. Kada ste uspelida kreirate butabilni CD na RW mediju i kada ste ga proverili, ponovite proceduru na običnom CD­u i odradite celu proceduru uključujući iubacivanje vaših fajlova.

1. Morate naći fajl koji ima mogućnost da osposobi CD disk da bube butabilan. Pokušajte na sajtu Bootdisk.Com Takođe skinite fajlhttp://home.online.no/~msols/bootfiles.zip (za pravljenje WinXP boot diska). Nero u sebi ima image (sliku) butabilne diskete koju možeteuspešno koristiti.2. Skinite odgovarajući fajl i otpakujte ga u privremeni direktorijum ili ga prebacite u .ima format koristeći WinImage program ukoliko steskinuli fajl sa BootDisk.com sajta. Alternativno, koristite .ima fajl koji se nalazi u NERO direktorijumu.3. Startujte Nero program. Idite na File>New... Ukoliko se pojavi Wizard isključite ga pomoću Close Wizard dugmeta.4. Odaberite CD­ROM (BOOT)5. Idite na Boot tab i odaberite Image file u delu Source of boot image data. Za image fajl odaberite fajl koji ste pripremili, Nerov fajl ili fajl sasajta BootDisk.com. Pod File of type namestite All Files (*.*).6. Čekirajte Enable Expert Settings7. Pod Kind of emulation: podesite No Emulation8. Pod Boot message upišite Microsoft Windows XP SP1a9. OBAVEZNO pod Load segment of sectors (hex!): upišite 07C010. OBAVEZNO pod Number of loaded sectors: upišite 411. Idite na ISO tab.12. Pod File­/Directory name length namestite ISO Level 1 (Max. of 11 = 8 + 3 chars)13. Pod Format namestite Mode 114. Pod Character Set namestite ISO 966015. Čekirajte Joliet16. Pod Relax ISO Restrictions čekirajte sve stavke17. Idite na Lable tab18. Selektujte ISO9660 u padajućem meniju19. Čekirajte Also use the ISO9660 text for Joliet20. Idite na Dates tab i namestite Use the date and time from the original file21. Idite na Burn (Write) tab22. Čekirajte Write i Finalize CD (No further writing possible!)23. Podesite Write Method na Track­At­Once24. Isključite, ako je uključen Virus check25. Kliknite na New32. U File Browser prozoru nađite sadržaj koji hoćete da prebacite na disku i prebacite ih u ISO1 prozor. Fajlovi koji se nalaze na bootdisketi ne trebate prebacivati.

Page 10: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

disketi ne trebate prebacivati.33. Kliknite na Write (Burn) dugme i kliknite na Write (Burn) u tom prozoru.34. Kada se proces završi ugasite Nero i pokušajte da butujete računar sa napravljenog CD diska

37. Napravite instalacioni Windows XP SP1a CD

Ovaj proces se zove slipstiming (slipstreaming). Omogućava vam da napravite instalacioni CD Windowsa XP na kom se ujedno nalazi iSP1a (service pack 1a). Ovo je izuzetno korisno ukoliko često reinstalirate sistem, ili ne želite da se zamajavate oko ponovne instalacijeSP1a. Takođe ovo je odličan način za bekapovanje vašeg originalnog Windows XP CD diska pri čemu mu dodajete service pack kakokasnije ne bi morali da ga posebni instalirate i time dodatno opteretite sistem. Ovo je savršeno i potpuno legalan proces i ne postojimogućnost nikakvog narušavanja ničijih prava.

Za ovaj postupak vam je potrebno sledeće:­ Windows XP instalacioni CD­ Najnoviji SP (service pack). U ovom momentu SP1a­ butabilni fajl koji možete naći na sajtu Bootdisk.Com Skinite butabilni fajl za Win XP\2K.­ Prazan CD disk (još bolje RW radi provere i da ne bi uništili CD ukoliko nešto ne proradi)­ Nero Burning Rom(e) program­ CD­R ili CD­RW uređaj.1. Napravite na C: disku direktorijum XP i u njemu sledeće direktorijume CD­ROOT, XP­BOOT, i XP­SP12. Prekopirajte ceo sadržaj Windows XP instalacionog CD­a u direktorijum CD­ROOT3. Prekopirajte Service Pack (sp1a) fajl u direktorijum C:\XP4. Preimenujte Service Pack (sp1a) fajl u XP­SP1.EXE5. Idite na Start>Run... i ukucajte sledeće C:\XP\XP­SP1.EXE ­U ­X:C:\XP\XP­SP1. Ovim ste otpakovali SP1.6. Idite na Start>Run... i ukucajte sledeće C:\XP\XP­SP1\UPDATE\UPDATE.EXE ­S:C:\XP\CD­ROOT. Ovim ste pokrenuli update(nadogradnju) Originalne verzije Windowsa na SP1a verziju što nam je i bio cilj. Sačekajte neko vreme i proces će se završiti, nadamo seuspešno. Ukoliko nešto nije u redu, proverite da li ste sve dobro kucali.7. Startujte Nero program. Idite na File>New... Ukoliko se pojavi Wizard isključite ga pomoću Close Wizard dugmeta.8. Odaberite CD­ROM (BOOT)9. Idite na Boot tab i odaberite Image file u delu Source of boot image data. Za image fajl odaberite fajl koji ste skinuli sa interneta i koji steotpakovali u XP­BOOT direktorijum. Pod File of type namestite All Files (*.*). Fajl koji tražimo se verovatno naziva boot.bin10. Čekirajte Enable Expert Settings11. Pod Kind of emulation: podesite No Emulation12. Pod Boot message upišite Microsoft Windows XP SP1a13. OBAVEZNO pod Load segment of sectors (hex!): upišite 07C014. OBAVEZNO pod Number of loaded sectors: upišite 415. Idite na ISO tab.16. Pod File­/Directory name length namestite ISO Level 1 (Max. of 11 = 8 + 3 chars)17. Pod Format namestite Mode 118. Pod Character Set namestite ISO 966019. Čekirajte Joliet20. Pod Relax ISO Restrictions čekirajte sve stavke21. Idite na Lable tab22. Selektujte ISO9660 u padajućem meniju23. Pod Volume Label, System Identifier, Volume Set i Application upišite WINXP_SP1_EN24. Pod Publisher i Data Preparer upišite MICROSOFT_CORPORATION25. Čekirajte Also use the ISO9660 text for Joliet26. Idite na Dates tab i namestite Use the date and time from the original file27. Idite na Burn (Write) tab

Page 11: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

28. Čekirajte Write i Finalize CD (No further writing possible!)29. Podesite Write Method na Track­At­Once30. Isključite, ako je uključen Virus check31. Kliknite na New32. U File Browser prozoru nađite direktorijum C:\XP\CD­ROOT i sav njegov sadržaj prebacite u ISO1 prozor33. Kliknite na Write (Burn) dugme i kliknite na Write (Burn) u tom prozoru.34. Kada se proces završi ugasite Nero i pokušajte da butujete računar sa napravljenog CD diska

36. System Restore zauzima mnogo HDD prostora

Windows XP ima odličnu opciju da snimi sliku sistema kako bi se ovaj, u slučaju nege greške, mogao vratiti na pređašnje stanje u komeje radio bez problema. Iako odlična opcija za početnike i one koji stalno modifikuju sistem, opcija je suvišna profesionalcima i onima kojidobro poznaju windows operativni sistem. Bez obzira na nivo poznavanja sistema, System Restore praktično jede prostor na HDD­u, jerperiodično pravi backup systema. To ponekad dovodi do usporenja u radu, a zbog neograničene mogućnosti bekapa i velikog potrošenogmesta na HDD­u. Ukoliko želite da imate koliku toliku sigurnost i ostavite uključen System Restore, ograničite u prostor za bekapovanje.Ovo neće uticati na kvalitet bekapa, već će umesto da pravi i čuva 10 bekapa na sistemu, čuvati samo 2 ili 3 što je i više nego dovoljno. Oviiskusniji ili oni koji imaju neki drugi vid bekapa sistema (Norton Ghost npr.) mogu i da isključe ovu opciju. System Restore se podešava nasledeći način (Ukoliko želite da isključite System restore pročitajte samo stavke 1 i 2. Ukoliko želite da ograničite prostor koji backupzauzima preskočite stavku 2.):

1. Idite na Start>Programs>Accessories>System Tools>System Restore2. Da bi ga isključili čekirajte opciju "Turn off System Restore on all drives". Kliknite na Apply, pa na OK. Restartujte sistem.3. Da bi mu ograničili prostor koji će bekap zauzimati, odčekirajte opciju "Turn off System Restore on all drives" ukoliko je čekirana i kliknitena Apply. Ukoliko nije čekirana kliknite na drajv za koji hoćete da podesite System Restore prostor i kliknite na Settings.4. Neka normalna i pristojna veličina koja je sasvim dovoljna je 500 MB, pa je pomoću slajdera i podesite. Kada ste podesili slajder naodgovarajuću vrednost kliknite na OK.5. Isti postupak uradite i za druge drajvove ako ih imate (ukoliko imate više particija).6. Kada ste sve podesili kliknite na Apply pa na OK i restartujte sistem.

35. Ubrzajte start posle pada sistema

Svaki put kada se Windows XP zamrzne ili na drugi način ugasi zbog bilo kakve greške, on vrši dump memorije radi dijagnoze i utvrđivanjapada sistema. Ukoliko imate mnogo memorije dump može da traje vrlo dugo. Podesite par opcija i rešite se sličnih problema.

1. Idite na Start>Settings>Control Panel2. Kliknite na System ikonicu duplim klikom3. Odaberite tab Advanced4. Pod delom Startup and Recovery kliknite na Settings5. Pod System failure isključite Automatic Restart. Ostale dve opcije ostavite čekirane a ako nisu čekirajte ih6. Pod Write debugging information postoji padajući meni u kome možete odabrati četiri opcije. Odaberite Small memory dump (64 KB) nataj način što će te da kliknete na malu strelicu koja pokazuje na dole i odabrati navedenu opciju.7. Kliknite na OK i opet na OK. Pogasite sve prozore a zatim restartujte računar.

34. Isključite hibernaciju i oslobodite mesto na HDD­u i ...

Windows XP po defaultu ima uključenu hibernaciju koja služi da bi računar ostao u aktivnom stanju tj. u stanju kom je bio pre hibernacije.Time Windows sav sadržaj memorije kopira na HDD i podiže ga pri podizanju računara iz stanja hibernacije. Fajl je veličine vaše memorijetj. ako imate 512 MB memorije toliki će biti i hibernacioni fajl, a ako imate 2 GB memorije... pa fajl hibernacije će biti mnogo velik. Poredtoga ponekad računar sam od sebe ulazi u stanje hibernacije što može poprilično da iritira. Isključite hibernaciju na sledeći način:

Page 12: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

toga ponekad računar sam od sebe ulazi u stanje hibernacije što može poprilično da iritira. Isključite hibernaciju na sledeći način:1. Idite na Start>Settings>Control Panel>Power Options2. Kliknite na Hibernate tab i isključite (dečekirajte) "Enable Hibernation"3. Kliknite na OK i restartujte računar.

33. Isključite recent documents history

1. Idite na Start>Run... i kucajte gpedit.msc2. Idite na User Configuration ­ Administrative Templates ­ Start Menu and Taskbar3. Duplo kliknite na "Do not keep history of recently opened documents"4. Odaberite Enabled i kliknite na Apply i na OK. Pogasite sve prozore i restartujte računar.

32. Isključite Windows Messenger na xxx­ti način

1. Startujte Windows Explorer2. Idite u C:\Program Files\Messenger3. Preimenujte direktorijum Messenger u npr. Messenger_isključen ili Messenger2NAPOMENA: Ovaj tweak ne usporava niti na bilo koji način utiče na rad Outlook­a.NAPOMENA 2: Uklanjanje Windows Messenger­a će onemogućiti pravilan rad i može ugroziti kompletan rad remote assistance­a,whiteboard­a i application sharing­a.

31. Vratite sortiranje u Windows Exploreru u normalu

Posle instalacije Windows XP SP1 service pack dodatka, sortiranje u Windows Exploreru je postalo vrlo čudno. Dok je ranije Windowssortirao određene fajlove i direktorijume na određen način, sa SP1 je sve postalo obrnuto.

Windows sortiranje direktorijumapre SP1 instalacije posle SP1000000000000000 000000000000000

Da bi vratili sortiranje u pređašnje stanje, uradite sledeće:

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.3. Ukoliko pod Policies ne možete da nađete Explorer stavku napravite novi KEY i dajte mu ime Explorer pa će vam se u Policies pojaviti jošjedna stavka i imaće ikonicu kao direktorijum. Kliknite na Explorer da poplavi i nastavite na sledeću tačku. Ukoliko pod policies stavkaExplorer postoji nije potrebno praviti novi key.3. Nađite stavku "NoStrCmpLogical" a ako ne postoji napravite novi DWORD sa navedenim imenom4. Unesite vrednost "1" da bi podesili metod sortiranja koji je karakterističan za Windows 2000 tj. za Windows XP pre instalacije SP1dodatka.NAPOMENA: Ovaj postupak radi samo ukoliko ste instalirali SP1.

Page 13: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

30. Povećajte sitne fontove na web stranicama

1. Držite pritisnut taster CTRL na vašoj tastaturi. Dok je taster pritisnut upotrebite točkić vašeg miša da povećate i smanjite fontove.

29. Isključite Web Content u Exploreru i Desktopu

Pored toga što isključuje Web Content, takođe i uklanja "Desktop" tab iz Display Properties­a. Ukoliko niste u mogućnosti da uključiteActive Desktop, uključite ovu opciju.

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer3. Pronađite stavku "ClassicShell" a ako je nema napravite novi DWORD sa navedenim imenom4. Unesite vrednost "0" ako hoćete da uključite Web Content, a "1" ako hoćete da ga isključite5. Restartujte Windows.

28. Isključite Task Scheduler startovanje iz IE­a

Windows Explorer 6.0 i kasniji startuju Task Scheduler kad god se spajaju na neki server. Ovo rezultuje u usporenom surfovanju. Ovo seisključuje na sledeći način:

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/ CurrentVersion/Explorer/RemoteComputer/NameSpace3. Nađite stavku u levom prozoru D6277990­4C6A­11CF­8D87­00AA0060F5BF i izbrišite je (obeležite je da poplavi i pritisnite tasterDelete na tastaturi)4. Restartujte Windows.

27. Isključite dosadni Script Debuging i Error prozore

1. Startujte Internet Explorer2. Otvorite padajući meni Tools i odaberite opciju Internet Options. Kliknite na Advanced tab.3. Nađite stavku "Disable Script Debugging" i čekirajte je.4. Nađite stavku "Display a notification about every script error" i isključite je (dečekirajte je).5. Restartujte računar i dosadni prozori bi trebalo da nestanu.

26. Povećajte privatnost brisanjem Temp fajlova iz IE­a

1. Otvorite Internet Explorer i idite na Help>About. Proverite da li vam je verzija IE 6.0 ili veća. Ako jeste nastavite, a ako nije onda navedenaopcija nije implementirana u vašu verziju IE­a.2. Idite na Tools padajući meni u IE­u i odaberite Internet Options. Kliknite na advanced tab.3. U delu Security pronađite Empty Temporary internet files folder when browser is closed stavku i čekirajte je.4. Restartujte računar i posle svakog gašenja Internet Explorera sadržaj privremenih internet fajlova (Temporary Internet Files) tj.direktorijuma sa skinutim stranicama, slikama i ostalim sadržajem će biti izbrisan.

25. Povećajte Keep­Alive Time­Out radi sigurnije konekcije

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings3. Nađite stavku "KeepAliveTimeout" a ako ne postoji napravite novi DWORD sa tim imenom

Page 14: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

3. Nađite stavku "KeepAliveTimeout" a ako ne postoji napravite novi DWORD sa tim imenom4. Unesite vrednost "120000".

24. Fat32 particija veća od 32GB na Windows XP­u

1. Nabavite Windows 98 butabilnu disketu2. Podignite računar sa nje i startujte fdisk3. Particionišite drajv kako god želite ali pazite da vam particija ne bude veća od 120GB4. Windows 98 disketu ostavite u drajvu i restartujte računar i kada se računar podigne sa te diskete formatirajte drajv5. Ubacite Windows XP butabilni CD i izbacite disketu. Restartujte računar i uđite u bios. U biosu namestite da se računar startuje sa CDuređaja (first boot device cd­rom). Snimite podešavanja i izađite iz biosa (save changes and exit).6. Nastavite sa instalacijom windows XP sistema i kada vas windows pita na koju particiju da se instalira odaberite particiju koju steupravo formatirali. Tada će vam se pojaviti nekoliko opcija i tu je potrebno odabrati poslednju opciju koja govori windowsu da se instalirana tom disku bez da pravi neke izmene.7. Nastavite instalaciju Windows XP OS­a normalno i kada se instalacija završi imaćete Windows XP na Fat32 fajl sistemu.

23. Isključivanje Update Device Driver Wizard­a

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Driver Signing3. Nađite stavku "NoDevMgrUpdate" a ako ne postoji napravite novi DWORD sa tim imenom4. Unesite novu ili modifikujte postojeću vrednost na "1".

22. Isključivanje Windows­ove zaštite fajlova

Windows XP i Windows 2000 u sebi imaju zaštitu fajlova koja ponekad zna da pravi probleme tako što ne dozvoljava modifikaciju raznihfajlova uključujući i njihovo premeštanje, preimenovanje, brisanje i sl. Sledećim postupkom možete ukloniti tj. isključiti tu opciju.NAPOMENA: Ova procedura zahteva viši nivo poznavanja računara i autor ove stranice se ograđuje od bilo kakvih problema koji mogunastati korišćenjem ovog opisa ili bilo kakvih gubitaka ili kvarova sistema. Sve radite na sopstveni rizik.

1. Ova procedura prepravljanje registry baze je izgleda isključena u Windows XP i Windows 2000 operativnom sistemu, ali je potrebnaposle modifikacije sistemskog fajla. Na Win2K i Win2K SP1 registry procedura funkcioniše.2. Startujte regedit3. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon4. Pronađite "SFCDisable" a ukoliko ne postoji kreirajte novi DWORD sa navedenim imenom.5. Vrednosti koje se mogu uneti su sledeće:0 ­ da bi se opcija uključila1 ­ opcija isključena, ali će pri startu sistema da iskoči upitnik da se opcija uključi2 ­ opcija je isključena samo za sledeći start sistema, a posle toga se sama uključuje bez upitnika4 ­ uključena, ali postoji upitnik da se isključiffffff9d ­ da se totalno isključi6. Postavite vrednost koja odgovara vašoj želji. Da bi skroz isključili ovu opciju u vrednost (value) ukucajte ffffff9d.7. restartujte sistem da bi podešavanja bila aktivirana.

U Windows XP i Windows 2000 SP2 je pre ovog registry tvika uraditi sledeće:

Windows XP

1. Otvorite Windows Explorer i idite u C:\WINDOWS\SYSTEM32 i nađite fajl SFC_OS.DLL

Page 15: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

2. Obeležite ga (da poplavi) i pritisnite redom sledeću kombinaciju tastera na tastaturi CTRL+C a zatim CTRL+V i još jednom CTRL+V. Oviste napravili kopije ovog fajla koje se zovu Copy of SFC_OS.DLL i Copy (2) of SFC_OS.DLL.3. Prekopirajte Copy (2) of SFC_OS.DLL u neki privremeni direktorijum npr. napravite direktorijum na C: disku C:\0\ i tu iskopirajte fajl.4. Preimenujte Copy of SFC_OS.DLL u Copy of SFC_OS.DL_ da ga sistem ne bi učitavao na sledećem butu i time pravio probleme. Timeste sačuvali originalni fajl koji možete ponovo koristiti ako dođe do nekih neželjenih efekata.5. Fajl Copy (2) of SFC_OS.DLL preimenujte u SFC_OS2.DLL i otvorite ga u nekom HEX editoru, npr WinHex ili nešto slično.6. Za Windows XP bez SP1 (service pack 1) idite na offset 0000E2B8 (0E2B8h) i nađite vrednosti "8B" i "C6".7. Za Windows XP sa SP1 (service pack 1) idite na offset 0000E3BB (0E3BBh) i nađite vrednosti "8B" i "C6".NAPOMENA: Ukoliko niste našli ove vrednosti na naznačenom offsetu ne nastavljajte dalje i obrišite sve fajlove koje ste napravili aproceduru prekinite.8. Vrednosti "8B" i "C6" zamenite sa "90" tako da umesto da piše "8BC6" piše "9090".9. Idite na Start>Run... i kucajte cmd i kada vam se otvori komandni prozor kucajte cd c:\0\10. U komandnom prozoru kucajte sledeće komande

copy c:\0\sfc_os2.dll c:\windows\system32\sfc_os.dll /ycopy c:\0\sfc_os2.dll c:\windows\system32\dllcache\sfc_os.dll /y

11. Ukoliko vam Windows zatraži CD kliknite na Cancel. Restartujte sistem i uradite registry tvik koji se nalazi na početku teksta. Restartujteračunar i zaštita fajlova bi trebalo da je ukinuta. Sada vam se ne bi trebalo dešavati da ne možete da obrišete neki fajl.

Windows 2000 SP2

1. Otvorite Windows Explorer i idite u C:\WINNT\SYSTEM32 i nađite fajl SFC.DLL2. Obeležite ga (da poplavi) i pritisnite redom sledeću kombinaciju tastera na tastaturi CTRL+C a zatim CTRL+V i još jednom CTRL+V. Oviste napravili kopije ovog fajla koje se zovu Copy of SFC.DLL i Copy (2) of SFC.DLL.3. Prekopirajte Copy (2) of SFC.DLL u neki privremeni direktorijum npr. napravite direktorijum na C: disku C:\0\ i tu iskopirajte fajl.4. Preimenujte Copy of SFC.DLL u Copy of SFC.DL_ da ga sistem ne bi učitavao na sledećem butu i time pravio probleme. Time stesačuvali originalni fajl koji možete ponovo koristiti ako dođe do nekih neželjenih efekata.5. Fajl Copy (2) of SFC.DLL preimenujte u SFC2.DLL i otvorite ga u nekom HEX editoru, npr WinHex ili nešto slično.6. Idite na offset 00006211 (6211h) i nađite vrednosti "8B" i "C6".NAPOMENA: Ukoliko niste našli ove vrednosti na naznačenom offsetu ne nastavljajte dalje i obrišite sve fajlove koje ste napravili aproceduru prekinite.8. Vrednosti "8B" i "C6" zamenite sa "90" tako da umesto da piše "8BC6" piše "9090".9. Idite na Start>Run... i kucajte cmd i kada vam se otvori komandni prozor kucajte cd c:\0\10. U komandnom prozoru kucajte sledeće komande

copy c:\0\sfc2.dll c:\winnt\system32\sfc.dll /ycopy c:\0\sfc2.dll c:\winnt\system32\dllcache\sfc.dll /y

11. Ukoliko vam Windows zatraži CD kliknite na Cancel. Restartujte sistem i uradite registry tvik koji se nalazi na početku teksta. Restartujteračunar i zaštita fajlova bi trebalo da je ukinuta. Sada vam se ne bi trebalo dešavati da ne možete da obrišete neki fajl.

21. Isključite prijavljivanje nedostatka mesta na HDD­u

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\3. Ukoliko ne postoji napravite novu DWORD stavku sa imenom "NoLowDiskSpaceChecks" i dodelite joj vrednost "1" a ukoliko postoji

Page 16: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

3. Ukoliko ne postoji napravite novu DWORD stavku sa imenom "NoLowDiskSpaceChecks" i dodelite joj vrednost "1" a ukoliko postojipromenite vrednost u "1".4. Restartujte Windows i više nećete dobijati obaveštenja da imate malo mesta na Hard Disku.

18­08­07, 22:21 #3 (permalink)

tamijandr.sc. Foruma Datum registracije: 28­03­07Poruka: 2,498

Re: 100 trikova za Windows XP

Windows Tips&Tricks 41 - 60

Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se može pristupiti kroz program RegEdit.exe (Start>Run... i ukucajte regeditili regedit.exe. Kada jednom nađete vrednost, ime ili key koji ste tražili, kliknite na njega (da poplavi) i idite na File>Export... upišite neko imepo vašoj želji i kliknite na Save dugme. Ovim postupkom ste sačuvali deo registry baze koji modifikujete i možete ga vratiti kada duplokliknete LMB na fajl koji ste napravili (sa Save dugmetom). Kreiranje stavke se vrši tako što se pronađe odgovarajuća vrednost (mesto nakome se nalazite vidite u Status Bar­u koja se nalazi u donjem delu regedit prozora. Ako se ne vidi uključite je pod View>Status Bar), i podpadajućim menijem Edit odaberite New a zatim i vrednost tj. vrstu koja je naznačena.

60. Pristupite podešavanju skrivenih opcija u Windows XP­u

1. Idite na Start>Run... i kucajte gpedit.msc2. Pregledajte opcije i videćete mnogo opcija koje su dostupne samo kroz editovanje registry baze. Sada ih možete editovati vrlo lako.

59. Poboljšajte performanse isključivanjem prefetch opcije

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters\3. Nađite stavku EnablePrefetcher a ukoliko ne postoji napravite novi DWORD sa tim imenom. Vrednost podesite na 0.4. Restartujte računar.

58. Poboljšajte performanse računara brisanjem prefetch fajlova

1. Startujte Windows Explorer2. Idite u direktorijum C:\Windows\Prefetch tj. u Windowsov direktorijum gde se nalazi direktorijum Prefetch3. Obeležite i obrišite sve fajlove u tom direktorijumu.4. Restartujte računar

Ovaj postupak je potrebno raditi svaki mesec radi održavanja brzine sistema.

57. Podesite automatsko osvežavanje prozora

1. Startujte regedit2. Idite na HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update3. Nađite stavku UpdateMode a ako ne postoji napravite novi DWORD sa tim imenom. Vrednost podesite na 0.4. Restartujte računar.

56. Automatsko brisanje privremenog (TEMP) direktorijuma

Page 17: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

1. Idite na Start>Run i kucajte gpedit.msc2. Idite na Computer Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Terminal Services/Temporary Folder3. Kliknite desno dugme miša na Do Not Delete Temp Folder Upon Exit. Odaberite properties i namestite disable opciju.4.Restartujte računar.

55. Uklonite MSN Messenger iz Outlook Express­a

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express3. Nađite stavku Hide Messenger a ako ne postoji napravite novi DWORD sa tim imenom. Vrednost promenite ili je podesite na 2.4. Ugasite Outlook Express ukoliko je startovan. Ova promena će biti vidljiva kada startujete Outlook Express

54. Isključite (Uključite) Office XP­ov clipboard toolbar

1. Startujte Word2. Idite na Tools padajući meni i odaberite Options3. Idite na Edit tab i isključite Show Paste Options buttons i Show Insert Options buttons4. Kliknite na OK i izađite iz Word­a. Kada ga opet startujete clip toolbar se više neće pojavljivati.

53. Naterajte Outlook XP da dozvoljava .exe fajlove u attachmentu

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security3. Napravite novi STRING i dodelite mu ime Level1Remove4. Duplo kliknite na novonapravljeni string i unesite mu vrednosti koje bi želeli da Outlook XP propušta. Ekstenzije se pišu bez tačke aodvajaju se sa ;. Npr. upišite exe;zip;rar i imaćete mogućnost slanja i primanja fajlova sa ovim ekstenzijama.

52. Isključite prijavljivanje bilo kakvih grešaka Office XP aplikacija

1. Startujte regedit2. Potrebno je pronaći sledeće stavke ili ako ne postoje napraviti nove DWORD stavke sa sledećim imenima­ DWNeverUpload­ DWNoExternalURL­ DWNoFileCollection­ DWNoSecondLevelCollection3. Ove navedene stavke potrebno je podesiti tako da im vrednost bude 14. Stavke moraju biti pronađene ili napravljene na dva mesta u registarskoj bazi, i to:­ HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Common­ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Common

51. Ubrzajte prikaz ikona u My Network Places direktorijumu

1. Startujte Windows Explorer2. Idite na Tools padajući meni i odaberite opciju Folder Options...3. Idite na View tab4. Pronađite opciju Automatically search for network folders and printers.

Page 18: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

4. Pronađite opciju Automatically search for network folders and printers.5. Ukoliko je uključena (čekirana) isključite je (dečekirajte), a ukoliko nije čekirana ostavite je tako.6. Kliknite na OK i ugasite sve prozore koje ste otvarali prilikom ovog procesa

50. Povećajte DNS keš (Cache) i ubrzajte surfovanje

Iako Windows 2000 i XP imaju vrlo dobro podešen keš, ipak se performanse mogu popraviti sledećim postupkom

1. Idite na START>Run...2. Ukucajte notepad.3. Obeležite sledeći deo (od windows pa do 12d) i pritisnite CTRL+c kombinaciju tastera

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters]

"CacheHashTableBucketSize"=dword:00000001"CacheHashTableSize"=dword:00000180"MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0000fa00"MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d

4. Idite na prozor notepad programa i pritisnite CTRL+v5. Fajl snimite negde na vaš HDD. Dodelite mu ime DNSpodesavanje.reg (mora imati ekstenziju .reg)6. Startujte Windows Explorer i pronađite snimljeni fajl. Duplo kliknite na njega i prihvatite sve rikvestere (kliknite Yes na sve što iskoči)7. Restartujte računar.

49. Optimizujte TCP/IP komunikaciju

Sa malom vrednošću TCP/IP komunikacije moguće je da nastanu zakašnjenja pri komunikaciji. Default (standardna) vrednost ovogparametra je 4356 bajtova. Parametar može imati vrednost od 512 do 65536 bajtova. Po nekim testovima (u zavisnosti od memorije)najbolja vrednost je 14596 bajtova.

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters3. Nađite stavku SizReqBuf i promenite joj vrednost u 14596. Ukoliko ne postoji, kreirajte novi DWORD i kucajte navedene vrednosti.4. Restartujte računar

48. Uključite procesor vaše mrežne kartice

Ukoliko vaša mrežna kartica ima na sebi procesor koji je predviđen da preuzme deo rada i time oslobodi glavni procesor, ta opcija je podefaultu isključena. Uključite je na sledeći način

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters3. Pronađite stavku DisableTaskOffload i promenite joj vrednost u 0. Ukoliko ne postoji kreirajte novi DWORD sa i ukucajte navedenevrednosti4. Restartujte računar

47. Podesite TCP/IP radi brže vremena odgovora

Page 19: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

Standardna vrednost ove opcije je 3, što je ekvivalentno 90 sekundi ( 1 minut i 30 sekundi) za potrebno vreme odgovora. Ukoliko vrednostpodesimo na 1, vreme odgovora je 18 sekundi.

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpMaxCon3. Pronađite stavku nectResponseRetransmissions i promenite vrednost u 1. Ukoliko stavka ne postoji, kreirajte novi DWORD i ukucajtenavedeno ime i vrednost.4. Restartujte računar.

46. Naterajte Search da pretražuje sve tipove fajlova

1. Startujte regedit2. Idite na HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex3. Nađite stavku FilterFilesWithUnknownExtensions i duplo kliknite na nju. Promenite joj vrednost u 1.5. Idite na Start>Search>All files and folders>More advanced options i čekirajte Search system folders i Search hidden files and folders

45. Pogledajte statistiku vašeg Windows XP Pro OS­a

1. Idite na Start>Run.. i kucajte cmd2. U komandnom promptu kucajte systeminfo

44. Koristite Windows Update bez registracije Windowsa

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion3. Napravite novu STRING i nazovite je RegDone. Za vrednost unesite 1. Ukoliko već postoji modifikujte vrednost da bude 1.4. Proverite da li postoji HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Welcome\RegWiz i ako ga nemanapravite ga.5. Restartujte računar.

Ovim se ne preskače ili na bilo koji drugi način zaobilazi aktivacija Windows XP sistema. Ovo je samo za one koji ne žele da buduprijavljeni kao vlasnici Win XP­a.

43. Deinstalirajte Windows Messenger

1. Idite na Start>Run... i kucajte cmd2. U komandnom promptu kucajte RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove3. Kada se proces završi restartujte računar

42. Deinstalirajte Windows Media Player 9

1. Idite na Start>Run... i kucajte cmd2. U komandnom promptu kucajte rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection InstallWMP7 132 c:\windows\inf\wmp.inf3. Kada se proces završi restartujte računar i instalirajte željenu verziju.

41. Isključite opciju rezanja CD diskova iz Explorera

1. Otvorite Windows Explorer

Page 20: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

1. Otvorite Windows Explorer2. Desno kliknite na slovo koje predstavlja vaš rezač3. Odaberite opciju Properties4. Idite na Recording tab5. Isključite Enable CD recording on this drive

Ukoliko vam ova opcija nije potrebna (rezanje cd diskova direktno iz Windows Explorer­a) možete, pored gore navedenog isključiti i serviceIMAPI CD­Burning COM Service koji se nalazi u Start>Settings>Control Panel, zatim na Administrative tools pa na services. Kliknite dupliklik na odgovarajuću service i odaberite disabled.

18­08­07, 22:22 #4 (permalink)

tamijandr.sc. Foruma Datum registracije: 28­03­07Poruka: 2,498

Re: 100 trikova za Windows XP

Windows Tips&Tricks 61 - 80

Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se može pristupiti kroz program RegEdit.exe (Start>Run... i ukucajte regeditili regedit.exe. Kada jednom nađete vrednost, ime ili key koji ste tražili, kliknite na njega (da poplavi) i idite na File>Export... upišite neko imepo vašoj želji i kliknite na Save dugme. Ovim postupkom ste sačuvali deo registry baze koji modifikujete i možete ga vratiti kada duplokliknete LMB na fajl koji ste napravili (sa Save dugmetom). Kreiranje stavke se vrši tako što se pronađe odgovarajuća vrednost (mesto nakome se nalazite vidite u Status Bar­u koja se nalazi u donjem delu regedit prozora. Ako se ne vidi uključite je pod View>Status Bar), i podpadajućim menijem Edit odaberite New a zatim i vrednost tj. vrstu koja je naznačena.

80. Promenite boju pozadine pri Logon­u

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors\ i pronađite stavku Background.3. Kliknite na prazno mesto na desktopu i odaberite Properties. Kliknite na Apperance tab i zatim na Advanced dugme.4. Kliknite na pozadinu (van svakog prozora i ako je niste menjali obično je tamno plava). Kliknite na Color 1 i odaberite Other...5. Brojeve koje ste videli pod Background i regedit programu odgovaraju bojama pod Red, Green i Blue respektivno. Kada nađete boju kojuželite, zapišite vrednosti. Idite u regedit i duplo kliknite na Background stavku. Upišite brojeve koje ste zapisali i kliknite na Apply (OK).6. Zatvorite sve Display Properties prozore tako što će te kliknuti na Cancel a ne na OK. Na ovaj način nećete promeniti ništa na desktopu.7. Restartujte računar. Pokušajte da se LogOff­ujete i vidite da li se boja promenila.

79. Windows ne može da nađe Rundll32.exe

Ukoliko dobijete poruku: "Windows cannot find C:\Windows\Rundll32.exe, make sure you typed the name correctly and try again.", mogućeje da imate virus, da vam je Rundll32.exe pokvaren ili ne postoji. U tom slučaju uradite sledeće:

1. Startujte Windows command prompt. Idite na Start>Run... i kucajte cmd.exe. Ubacite Windows XP instalacioni CD disk.2. Kucajte expand <CD­ROM>\i386\rundll32.ex_ %Systemroot%\rundll32.exe i pritisnite enter. <CD­ROM> je slovo vašeg CD uređaja npr.e: ili d: i potrebno ga je zameniti sa slovom drajva u kom se nalazi Windows XP instalacioni CD disk.3. Restartujte računar.

78. Windows Explorer uspori s vremena na vreme

Ukoliko vam se dešava da Windows Explorer uspori rad, sporo otvara direktorijume i sporo čita diskove (CD ili HDD) uradite sledeće.

Page 21: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

1. Startujte notepad. Idite na Start>Run... i kucajte notepad.exe2. Obeležite sledeći tekst od Windows do 00000001

Windows Registry Editor Version 5.00

[­HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace\D6277990­4C6A­11CF­8D87­00AA0060F5BF]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]"NoFileFolderConnection"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]"NoNetCrawling"=dword:00000001

Pritisnite CTRL+C kombinaciju tastera. Idite u notepad i pritisnite CTRL+V kombinaciju tastera na tastaturi.3. Snimite fajl sa imenom npr. winexpslow.reg ili neko slično ime ali je važno da mu dodate .reg ekstenziju.Pronađite snimljeni fajl u Windows Exploreru i duplo kliknite na njega da bi ga startovali.4. Pojaviće vam se poruka koja glasi "Are you sure you .....". Kliknite na Yes.5. Restartujte računar.

(Preuzeto iz The Tweaking Experience 2.0 help fajla)

77. Šta uraditi ako player ne pušta korektno vaše video fajlove

Ukoliko pri puštanju filmova, odnosno avi fajlova, dobijete poruku "File is corrupt. Seeking will be very slow.", prikaže vam se crni, sivi ilizeleni ekran a zvuk se u pozadini čuje, film ide normalno a zvuk se ne čuje i sl., sasvim sigurno imate problem sa kodecima a u retkimslučajevima i player­om. Moguće je da vam fali neko codec (u tom slučaju je potrebno instalirati taj kodek), da player nije ispravan (pronaćinoviju ili stariju verziju), da DirectX ima problema sa AVI Splitter filterom (potrebno je reinstalirati DX). U ovom slučaju probajte da uraditesledeće:

1. Instalirajte sve potrebne kodeke. Najvažnije i najpotrebnije kodeke imate u sekciji Drivers & Codecs. Instalirajte ih sve i probajte dapustite film.2. Instalirajte program GSpot (naći će te link u Korisni Programi) i ubacite fajl u njega. Kliknite na RENDER dugme koje se nalazi pri dnuekrana programa. Ukoliko vam GSpot prijavi da je "Render failed", morate da vidite zbog čega film nije u mogućnosti da se pusti. Ukolikokliknete na poruku "Render failed" otvoriće vam se prozor sa kratkim objašnjenjem šta nije u redu.3. Ukoliko vam film ne radi i posle svega što ste pokušali, uradite sledeće. Pronađite program BSPlayer verziju 086.501(link do najnovijeverzije je u sekciji Korisni Programi, a starije verzije možete naći pomoću nekog pretraživača kao npr. yahoo). Svaka novija verzija nemapotrebne fajlove. Kada instalirate program (ili ga otpakujete) u njemu će te naći između ostalog fajlove ClearReg.exe i Unreg.bat. Startujteoba fajla. Kada završe sa operacijama, REINSTALIRAJTE DirectX. Ukoliko postoji novija verzija, nabavite je i instalirajte je ali bilo kojaverzija može da posluži. Posle reinstalacije DX­a, restartujte računar. Startujte BSPlayer verziju 086.501 i iz njega pustite film. Ukoliko sveradi normalno, koristite ovaj player za puštanje filmova.4. Pokušajte da instalirate i registrujete neki alternativni AVI Splitter filter. Jedna preporuka je Gabest's Avi Splitter Filter.

76. Kako popraviti Internet Explorer u WinXP OS­u.

Ponekad se dešava da se Internet Explorer pokvari tj. da se neki parametri ili fajlovi koje on koristi pokvare pa je potrebno reinstaliratiInternet Explorer. Ukoliko imate posebnu instalaciju IE­a to nije problem, ali ukoliko je nemate možete je instalirati sa Windows XPinstalacionog CD­a.

Page 22: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

instalacionog CD­a.

1. Idite na Start>Run... i kucajte cmd2. Ubacite Windows XP instalacioni CD u CD uređaj.3. u dos prozoru kucajte rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf4. Pratite uputstva na ekranu.

75. Dugo startovanje Windowsa. Ubrzajte Windows boot.

Ukoliko vam se čini da se Windows XP dugo startuje, moguće je da mu smeta određeni program ili servis. Uradite sledeće:

1. Idite u Control Panel>Administrative Tools>Services2. Pronađite Background Intelligent Transfer Service i isključite ga (stop) i podesite mu start opciju na Disabled.3. Restartujte računar.

Ukoliko vam se i posle ovoga računar dugo startuje upotrebite program System Mechanic i isključite sve programe koji vam nisuneophodni a startuju se pri startu računara. Kao alternativu možete koristiti i mnogo jasniji i jednostavniji program koji se instalira kao cpl ukontrol panelu a čije je ime Startup Control Panel na sajtu Mike Lin's Home Page .

74. Isključite automatski restart računara

Windows se ponekad sam restartuje bez ikakvog razloga. To se dešava jer je uključena jedna opcija koja služi da bi se sistem i računar"spasili" od kvarova. Takođe opcija zna da nervira korisnike jer ne znaju zbog čega im se računar restartovao. Da bi sprečili automatskirestart uradite sledeće:

1. Idite u Control Panel i startujte System panel2. Kliknite na advanced tab i na Startup and Recovery Settings dugme3. Isključite Automatically Restart u System Failure delu prozora.4. Restartujte računar.

73. Ukoliko se Windows čudno ponaša, uradite sledeće...

Ukoliko se Windows počne ponašati vrlo čudno, dugo se startuje ili gasi, blokira programe pri radu (više nego obično) i sl. pokušajte nekeod ovih saveta...

1. Skinite program koji proverava računar od programa koji se instaliraju sa interneta (poznati kao spyware i adware). Jedan odpreporučenih bi bio Spybot ­ Search & Destroy (sajt: Patrick Kollas Webseite ). Instalirajte ga i proverite da li ima nove definicije programa(update opcija postoji u programu). Pokrenite proveru i ostavite ga da proveri ceo računar. Kada završi, imaćete listu svih stvari koje senalaze na vašem računaru a koje su deklarisane kao neodgovarajuće, špijunske, reklamne i sl. Obrišite ih sve, ali imajte na umu da nekiprogrami posle ovoga neće raditi (RadLite, DivX besplatni kodek ali samo za pakovanje video formata, dok će te bez problema moći gledatifilmove i sl). Ovo nije nikakav problem jer programe uvek možete ponovo instalirati i poterati Spybot i videti koje programe on nalazi a vamasu potrebni. Svaku definiciju možete isključiti iz pretrage unutar programa.2. Proverite računar od virusa. Spojite se na internet i skinite najnoviji fajl sa definicijama virusa za vaš virus skener. Skenirajte prvosistemsku particiju (najčešće C: particija tj. particija na kojoj se nalazi Windows ili WinNT direktorijum) i skenirajte je CELU tj. svedirektorijume na njoj. Ukoliko se pokaže da postoji virus, potražite na internetu način na koji se virus uklanja sa računara (pogledajte sajtKaspersky Lab: Antivirus software ). Opciono proveriti i sve ostale particije (D:, itd...)3. Upotrebite neki od programa za proveru računara kao npr. Fix­it utilities, System Mechanic, RegScrubXP ili kombinaciju pomenutih kojupreporučujem (pogotovo kombinaciju prva dva). Startujte prvo System Mechanic i proverite vašu registry bazu (System tab opcija Clean

Page 23: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

system registry). Obrišite sve što vam je program predložio. Isto uradite i sa programom Fix­It utilities (System registry tab, opcijaRegistryFixer). Po potrebi upotrebite i RegScrubXP.4. Isključite hibernaciju i virtualnu memoriju. Hibernaciju isključujete u Control Panel>Power Options Hibernate tab i isključite Enablehibernation. Virtualnu memoriju isključite na desni klik na My Computer, Advanced tab, performance settings, Advanced tab, Virtual memorysettings change dugme, odabrati no paging file bullet (opciju) i kliknuti na set( ili ići u Control Panel>System, Advanced tab, performancesettings, Advanced tab, Virtual memory settings change dugme, odabrati no paging file bullet (opciju) i kliknuti na set). Restartovati računari uključiti Virtualnu memoriju OBAVEZNO i po potrebi hibernaciju.5. Proveriti integritet diska. Otvoriti Windows Explorer, kliknuti desno dugme na C: i odabrati properties, odabrati tools tab, pod error­checking kliknuti na check now i kada iskoči novi prozor kliknuti na Start. Opciono uključiti Automatsku popravku sistemskih grešaka(Automatically fix file system errors). Isto uraditi za sve particije na disku.6. Deinstalirajte poslednji instalirani program ili pokušajte da nađete stariju (ili noviju) verziju poslednje instaliranog programa. (BSPlayerverzija 100.800 ima nekih čudnih problema, ali verzija 086.501 radi odlično). Takođe deinstalirajte poslednje instalirane drajvere i zameniteih novijim ili starijim. Sve ovo važi ukoliko su se problemi počeli javljati neposredno (odmah) posle instalacije nekog programa ili drajvera.7. Reinstalirajte DirectX i kodeke za Windows Media Player.8. Ubacite XP instalacioni disk i idite na Start>Run i kucajte sfc /scannow. Ovim će to popraviti sve pokvarene sistemske fajlove ukoliko ihima.9. Pokušajte da popravite instalaciju Windowsa pomoću XP instalacionog CD­a. Ubacite disk i startujte setup sa diska.10. Upotrebite system restore ukoliko ga imate.11. Proverite da li vam neka komponenta u računaru pravi probleme. Vidite Tips & Tricks (wtt) broj 71. za više informacija.11. Poslednja opcija je kompletna reinstalacija Windows XP operativnog sistema. Upotrebite BackRex program za bekapovanjepodešavanja za internet, Outlook Express, Internet Explorer, Address Book, E­mail poštu i tt... Bekapujte My Documents direktorijum nasigurno mesto. Ubacite XP instalacioni (i butabilni) CD, podesite bios tako da se startuje sa CD uređaja, Formatirajte C: particiju iinstalirajte Windows.

Moja preporuka je da reinstalirate Windows od početka samo u slučaju da imate virus ili ako ništa drugo ne pomaže. Neka vamreinstalacija Windowsa bude poslednja, poslednja solucija.

72. Podesite automatsko gašenje zamrznutih programa

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\3. Nađite stavku AutoEndTasks i podesite joj vrednost u 1. Ukoliko ne postoji, napravite novi STRING VALUE sa pomenutim parametrima.4. Nađite stavku WaitToKillAppTimeout i podesite vrednost na željenu. Vrednosti su u milisekundama. Ukoliko stavka ne postoji, napravitenovi STRING VALUE sa pomenutim parametrima.

71. Igre ne rade. Pokušajte neke od ovih saveta

Ukoliko vam se računar čudo ponaša pri igranju, stalno resetuje, zamrzava tj. zakucava računar, iskače u Windows i sl. sasvim sigurnoimate problem koji je vezan za grafičku karticu. Problem može biti jednostavan i otklanja se promenom drajvera ili isključenjem nekogpozadinskog programa, a može biti i komplikovaniji koji zahteva izvođenje zahvata na samoj grafičkoj kartici. Evo nekih rešenje koje bitrebali probati u slučaju da imate slične probleme. Napominjem da su rešenja vezana za nVidia bazirane grafičke kartice, ali se neštomože upotrebiti i na ATI vlasnike. NAPOMENA: UVEK PROČITATI MINIMALNI KONFIGURACIJU ZA ODREĐENU IGRU I README FAJLOVEIGRE U KOJEM SE MOGU NALAZITI POTENCIJALNI PROBLEMI I NAČINI ZA NJIHOVO REŠAVANJE. TAKOĐE, UKOLIKO NE ISPUNJAVATEZAHTEVE MINIMALNE KONFIGURACIJE, NE OČEKUJTE PREVIŠE OD OVOG TEKSTA. TEKST JE PRVENSTVENO NAMENJEN ONIMAKOJI IMAJU PROBLEMA, A NE ONIMA KOJIMA IGRA IDE SPORO. Rešenja su kumulativna što znači sa ako problem opstaje i poslemodifikacije, modifikaciju ne vraćati na staro već nastaviti sa podešavanjima. Neki problemi se mogu rešiti samo ukoliko je prethodnoodrađena neka od prethodnih stavki. UKOLIKO IMATE GARANCIJU NA RAČUNAR ILI NEKE OD KOMPONENTI, PROČITAJTE OVAJDOKUMENT I AKO NE USPETE REŠITI PROBLEM SA NEKOLIKO PRVIH STAVKI ODNESITE RAČUNAR U SERVIS. Probleme pokušatirešiti ovim redom:

Page 24: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

rešiti ovim redom:

1.

Probajte da promenite drajvere. Drajveri često znaju da prave probleme. Neki drajveri su dobro optimizovani za vaš model grafičke kartice,dok drugi nisu i optimizovani su za novije modele. Generalno noviji drajveri su uvek bolji, ali se postavlja pitanje da li će raditi kako treba navašoj grafičkoj kartici. Drajveri koji vam trebaju obično su drajveri sa verzijom koja je bila aktuelna u vreme izlaska grafičke kartice (Za GF4najbolji detonator/forceware drajveri su bili drajveri verzije 4x.xx, dok je prva verzija 5x.xx drajvera mnogo sporija i optimizovana je za GF FXseriju). Preporučujem da nabavite neki od popularnih testova, npr. 3D Mark 2xxx verziju i skinete patch za nju, i testirate računar sapostojećim drajverima. Rezultate snimite, instalirate drugu verziju drajvera (višu ili nižu tj starije ili novije drajvere) i testirate računar ponovo.Uporedite rezultate i vidite koji drajveri vam više odgovaraju. Ukoliko neki drajveri prave probleme, prvo probajte noviju verziju a ukoliko nistezadovoljni rezultatima probajte stariju.2.

Proverite Direct X verziju. Ponekad je potrebno da proverite koju verziju Direct X­a igra zahteva. Dešava se da se ponekad fajlovi Direct X­a"pokvare" i da zbog toga nastaju problemi. Generalno svaka igra na svom CD­u ima verziju DX­a koja joj je potrebna. Ukoliko imate verzijukoja je niža od potrebne za igru, morate instalirati verziju sa CD­a igra. Ukoliko imate noviju verziju DX­a nije potrebno instalirati nižu verziju.Obično se u ReadMe fajlu na CD­u nalazi potrebna verzija DX­a. Da bi videli koju verziju DX­a vi imate idite na Start>Run.. u kucajte dxdiag ikliknite na OK. Verzija instaliranog DX­a se nalazi na ekranu tj. na tab­u koji se prvi pojavi i izgleda slino ovome DirectX Version: DirectX9.0b (4.09.0000.0902). Nikada nije na odmet instalirati najnoviju verziju DirectX­a. Napomena za vlasnike VIA matičnih ploča. Ukolikoinstalirate 4­in­1 drajvere i drajvere za onboard audio karticu, posle instalacije drajvera instalirajte (reinstalirajte) i DirectX jer se u nekimslučajevima dešavalo da se DX "pokvari".3.

Proverite da li vam neki program pravi probleme. Moguće je da neki programi koji su startovani u vreme igranja prave probleme. Najvišeproblema prave propratni programi koji štite računar od virusa, firewall programi, programi za "ubrzanje" računara, Windows services i sl.Najbolje je da ih sve isključite i pokušate da startujete igru. Ukoliko igra radi bez problema, problem je neki od programa. Pogledajtesekciju Windows XP Services i Task Manager Task List i vidite šta možete uraditi da bi isključili pojedine programe. Programi koji su dostaozloglašeni su ATI­jevi programi koji se instaliraju sa drajverima a nisu neophodni, Norton paket programa (Antivirus, zaštita od blokiranjakoja više blokira nego pomaže računaru, ghost sistema i sl). Napominjem da se računar ne može zaraziti virusom sam od sebe. Nijepotrebno da vam antivirus program bude startovan uvek. Dovoljno je da se startuje onda kada radite sa novim programima ili sa novimfajlovima Office paketa. Bilo bi dobro kada bi slične programe isključiti a fajlove proveravali ručno. Ovim, postižete veću stabilnost sistemaa pri tome ste sigurni da program nije zaboravio da nešto proveri. Kao alternativa nortonu preporučujem mnogo jeftiniji Kasperski AntiVirusprogram koji u sebi ima i zaštitu e­mail klijenta i Internet Explorera tako što proverava izvorni kod i detektuje sve što liči na virus, te gaizbacuje i javlja vam šta se desilo. Takođe firewall programi poput Windows­ovog firewall­a ili Zone Alarm­a vam nisu potrebni kada nistena internetu. Preporučujem da ih ugasite i startujete po potrebi (ovo može biti problem za Windows­ov firewall, ali kako je Zone Alarm boljinjega bih vam preporučio). Za ovo mogu da predložim program NetRun iz sekcije Korisni Programi. Takođe ništa se ne postižeuključivanjem ili startovanjem dodatnih firewall programa.4.

Loše podešeni drajveri mogu da prave probleme, kao i loše podešen sistem. Iako su današnje kartice vrlo brze, ponekad postoji problemu igri ili drajverima ili u samoj konfiguraciji sistema i to zna da pravi razne probleme. Probleme u igri generalno rešavaju patch­eviproizvođače igre. Drajvere smo već opisali. O konfiguraciji sistema će kasnije biti reči. Sistem i njegovo podešavanje su opisani usekcijama Windows XP Services i Task Manager Task List. Ukoliko neka igra neće da radi kako treba, blokira se, iskače u Windowsdesktop, gasi računar i sl. potrebno je izvršiti male modifikacije na drajverima. Za GF grafičke kartice kliknuti desnim mišem na prazan deodesktopa (ne na neku ikonicu) i odabrati Properties. Otići na tab Settings i kliknuti na dugme Advanced. Kliknuti na tab sa imenom grafičkekartice. Pronaći i ugasiti Antialiasing i Anisotropic Filtering. Takođe prokušati sa i bez Texture Sharpening opcije. Obavezno uključiti Enablefog table emulation. Mipmap detail level postaviti na blend ili niže. Vertical Sync uvek postaviti na Always Off. U BIOS­u sistema proverite dali vam je namešteno da vam je VGA boot da AGP slota. Takođe podesite video memoriju da odgovarajuću vrednost tj. na onoliko MB koliko

Page 25: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

ima vaša grafička kartica. Ukoliko ništa ne pomaže, zapišite sve vrednosti iz BIOS­a i resetujte BIOS na default vrednosti. Podesite ponovo5.

Potrudite se da pronađete drajvere za monitor. Drajveri za monitor su važni kao i bilo koji drugi drajveri. Pronađite i instalirajte drajvere zavaš monitor. Podesite osvežavanje slike tako da odgovara vašem monitoru. Nije potrebno ići preko 85 Hz pri osvežavanju. Proveritemogućnosti osvežavanja vašeg monitora. Generalno, rezolucije od 640x480 pa do 1024x768 a kod većine monitora i do 1152x864 moguda rade u 85Hz na svim monitorima. Ukoliko želite da budete sigurni da problem nije vezan za refresh rate tj. za osvežavanje pronađiteprogram ReForce. U njemu podesite sva osvežavanja na 60 Hz i vidite da li je ovo rešilo problem. Ukoliko nije podesite vrednosti koje sugore navedene na 72 Hz, na 75 Hz i na 85 Hz, dok ostale vrednosti van navedenog opsega ostavite na 60 Hz. Uz svaku promenuosvežavanja uključite Vertical Sync (VSync) i za D3D i za OpenGL.6.

Ukoliko nema efekata, igrati se sa drajverima. Ponekad je potrebno locirati problem, pa tek onda tražiti rešenje. Ukoliko ništa odnavedenog nije pomoglo, preporučujem da nađete program Riva Tuner i instalirate ga. Kada se program startuje, napraviće bazu sa vašimdrajverima i podešavanjima. Ukoliko menjate drajvere morate reinstalirati program ili mu ručno podesiti pravljenje nove baze. Kliknite naCustomize... opciju u delu Target Adapter pored imena vaše grafičke kartice. Odaberite Customize Low­Level System Settings. Idite naNVStrap Driver tab i kliknite na dugme install. Posle toga probajte menjati Sideband Addressing i Fastwrites parametre. U AGP tab­umožete probati sa podešavanjem AGP Transfer rate parametra. Pod delom Driver Settings, kliknite na Customize i odabrati prvo directdrawand direct3D settings a zatim i OpenGL settings. Podesiti VSync tab opcije na always off i isključiti antialiasing. Pokušati se igrati saostalim opcijama IZ OVIH TAB­OVA. OSTALE TAB­OVE NE DIRATI. Ukoliko ni ovo ne pomaže, pokušajte smanjiti klok vaše grafičke kartice igrafičke memorije. Posle svega, probajte opcije iz preostalih tab­ova OVIH IKONICA (sem u slučaju podešavanja kloka).7.

Idemo u kućište 1. Moguće je da iz nekih razloga Audio kartica pravi razne probleme. Pokušajte da isključite integrisanu Audio karticuukoliko je imate. Ukoliko imate dodatnu Audio karticu izvadite je i vidite da li je problem još uvek tu. Prethodno, naravno, deinstalirajtedrajvere za audio karticu i probajte sa Windows drajverima. Ukoliko imate i integrisanu i dodatnu audio karticu morate isključiti u biosu svešto je vezano za integrisanu Audio karticu (Audio kontroler, midi kontroler, game port i sl). Ukoliko imate dodatnu Audio karticu i integrisanuAudio karticu, takođe probajte da izvadite dodatnu i uključite integrisanu audio karticu. Uvek pokušajte da koristite Windowsove drajveredok ne ustanovite problem jer oni najbolje rade i prave vrlo malo problema, ali su oskudni opcijama, kvalitetom, brzinom i podrškom.8.

Reinstalirajte Windows. windows takođe može da bude uzrok mnogih problema. Pokušajte da deinstalirate sve Qxxxxxxxx popravke koje jeWindows instalirao ili koje ste vi instalirali. Ukoliko se problem reši, instalirajte Qxxxxxxx popravke 2 po 2 i vidite kada će problem ponovo dase pojavi. Kada utvrdite šta je uzrok, preskočite taj Qxxxxxxx. Takođe pokušajte da instalirate Service Pack i sve Qxxxxxxx popravke. Mogućeje da vam neka popravka fali i da zbog toga problem nastaje. Sledeće je da probate da reinstalirate ceo Windows, tako što će te dok vam jeWindows startovan, poterati setup sa Originalnog Windows instalacionog CD­a ili poterati instalaciju normalno sa CD­a tako što će seračunar startovati preko Windows XP butabilnog instalacionog CD­a. Potrebno je da u biosu podesite da je boot sa CD uređaja. Pri ovomnije potrebno formatirati sistemski disk. Potrebno je samo pregaziti instalaciju, čime će te sačuvati sve vaše podatke i sva podešavanja aWindows će popraviti neke bitne stvari. Probati da li se problem ponovo pojavljuje i ukoliko sve radi polako reinstalirajte sve drajvere. Poslesvake reinstalacije ponovo proveriti da li se problem pojavio. Ukoliko locirate problem sa drajverima, potražite drugu verziju tih drajvera(obično novija pomaže, dok je ponekad bolja i starija). Sledeće, ako ništa ne pomogne, je da reinstalirate Windows iz početka. Bekapujtesve vaše podatke. Možete koristiti BackRex bekap program da bi bekapovali svu poštu i podešavanja u OE i IE programima kao i vašekonekcije. Bekapujte My Documents na sigurno mesto. Poterajte računar da se butuje sa CD­a i formatišite sistemsku particiju (najbolje uNTFS jer je sigurnija iako malo sporija) i instalirajte Windows. Posle instalacije Windows­a instalirajte samo drajvere za grafičku, za VIAčipset i 4­in­1 drajvere i pokušajte onda. Ukoliko je problem rešen, postepeno instalirajte sve potrebno i proveravajte da li se problemvratio. Moguće je da se problem vrati zbog nekog programa (virus skenera ili sl.) a moguće je i da sve radi OK.9.

Idemo u kućište 2. Jedan od mogućih problema je toplota. Pokušajte da rastavite računar tako da vam jedna ili obe stane kućišta budu

Page 26: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

Idemo u kućište 2. Jedan od mogućih problema je toplota. Pokušajte da rastavite računar tako da vam jedna ili obe stane kućišta buduslobodne. Na taj način će te obezbediti dodatan hladan vazduh i ohladiti komponente. Proverite da li svi ventilatori rade. Ventilator nagrafičkoj kartici ne dirati prstima (ne dirati prstima ni ostale ventilatore) već upotrebiti malo ogledalo i videti da li se vrti kako treba. Posebnoproveriti da li se ventilator odmah zavrti pri paljenju računara ili ide teško. Ukoliko ventilator proizvodi čudne zvukove, lupkanje, grebanje i sl.odneti računar kod servisera da ga pregleda i da namesti ventilator ili da zameni grafičku karticu. Ukoliko vam je istekla garancija, sve ovomožete uraditi i sami. Pažljivo izvadite karticu iz računara. Morate odvrnuti šraf koji pričvršćuje grafičku za kućište sa leve strane. Takođemorate pomeriti graničnik sa desne strane i kartica će lako izaći. Pažljivo pogledajte karticu i nađite bezbolan način da skinete ventilator.Nikako nemojte čupati ventilator ili hladnjak. Uvek postoji civilizovan način da se sve rastavi. Kada ste skinuli ventilator, na donjoj straniobično postoji nalepnica koja se može skinuti. Unutra se nalazi graničnik, seger osigurač ili nešto slično i potrebno je skinuti ga vrlopažljivo. Nabolje koristiti špicastu pincetu ili dve igle. Ventilator je pogrebno očistiti i na magnetnom delu koji se vrti, i prolaz za osovinu dastatičnom delu. Zatim je potrebno podmazati osovinu i deo kroz koji osovina prolazi ULJEM ZA ŠIVAĆE MAŠINE. Najbolje nabavite ulje zaBagat mašine i to original. Ukoliko niste u mogućnosti da pribavite ovo ulje, možete upotrebiti i WD­40 sprej ali sa kraćim vekom trajanja,posle čega ponovo morate podmazivati ventilator. NIKADA U NI U KOM SLUČAJU NE KORISTITI JESTIVO ULJE TIPA DIJAMANT I SL. OVOĆE TOTALNO UNIŠTITI VENTILATOR I BIĆE TEŠKO PONOVO GA OČISTITI. JESTIVO ULJE VREMENOM POSTAJE GUMIRANOPOGOTOVO POSLE PROMENA TEMPERATURE HLADNO­TOPLO. Ponovo sastavite ventilator i ne zaboravite da vratite graničnik ­osigurač. Vratite nalepnicu a ako je vrlo loša preko rupice zalepite izolir traku i iskrojite je da ne viri sa strane ventilatora. Koristite kvalitetnuizolir traku, najbolje gumiranu a nikako plastificiranu i krutu. Pre postavljanja nalepnice ili izolir trake kanite kap ulja u rupicu da bi se svelepo podmazalo. Ovaj postupak važi i za ostale ventilatore u kućištu (procesorski, dodatnu, ventilator za napajanje ­ spoljni i unutrašnji).Ukoliko niste iskusni u ovome, potražite pomoć od iskusnijeg prijatelja ili idite u servis i tražite da vam se poprave tj. podmažu ventilatori.Dajte serviseru ulje koje je predloženu gore u tekstu. Popravkom ventilatora ne gubite ništa i takvi ventilatori mogu da rade još mnogo dugobez problema pa čak i bolje. Proverite temperaturu glavnog procesora i ukoliko je velika pokušajte da je snizite. Ja sam podmazaoprocesorski ventilator kada sam primetio da mu je broj obrtaj pao sa 4500 na 3900 posle 3 meseca rada. Posle toga je radio na 5000obrtaja. Posle 4 meseca radi na 4700 obrtaja uz svakodnevan rad od 10 h pa do 2­3 h posle ponoći.10.

Još uvek ništa, idemo na ekstremne slučajeve. Ukoliko ništa od ovoga nije pomoglo, moramo da se postavimo kao prema procesoru.Vremenom pasta koja prenosu toplotu od procesora do hladnjaka izgubi svoja svojstva, pa je potrebno da se ponovo nanese. Potrebno jeskinuti hladnjak (rebrasti deo u kom ili na kom se nalazi ventilator). Hladnjak pažljivo skinuti. Nikako ne čupati hladnjak. Postoje ili šrafovikoje je potrebno odvrnuti ili plastični držači koje je potrebno kombinirkama pritisnuti i nežno izgurati iz rupe. Očistiti sve delove na kojima senalazi pasta i to gornji deo procesora i donji deo hladnjaka. Koristiti pri čišćenju krpu koja ne ostavlja tragove. NE KORISTITI VATU IALKOHOL NITI BILO KAKVO SLIČNO SREDSTVO. Kada je sve čisto, naneti što kvalitetniju pastu na procesor grafičke kartice. Potrebno jenaneti tanak sloj. Ne stavljati previše paste, a NIKAKO ne stavljati premalo. Potrebno je ravnomerno rasporediti pastu po procesoru tako dadebljina bude svuda približno jednaka. Hladnjak pažljivo postaviti na njegovo mesto tako da se pasta ne razmaže. Kada je hladnjakpostavljen i pričvršćen, karticu staviti na ravnu podlogu i blago pritisnuti hladnjak tako da se pasta još ravnomernije rasporedi. Hladnjak nelupkati, kuckati ili pritiskati prejako. Takođe je moguće pritisnuti hladnjak tako što se palac ruke stavi iza procesora grafičke kartice, a drugiiznad procesora na hladnjak i zatim pritiska. U svakom slučaju potrebno je pritisnuti hladnjak dovoljno jako, i dovoljno nežno. Vratiti karticuna mesto i probati da li sve radi.11.

Ukoliko ništa od ovoga nije pomoglo, sigurno je pretpostaviti da postoji neki ozbiljniji hardverski problem ili nekompatibilnost. Takođe jemoguće da kartica nije ispravna ili postoji problem sa matičnom pločom ili memorijom. Ukoliko ste u mogućnosti, pozajmite sličnu karticuod nekog druga i pokušajte sa njom. Ukoliko problem opstaje i ponovo se javlja, možete otpisati karticu kao izvor problema. Sledeće štotrebate da proverite je napajanje. Loše napajanje takođe može da uzrokuje razne probleme. Pozajmite napajanja od nekoliko vašihdrugova i vidite da li se problem ponovo javlja. Nije potrebno skidati napajanja već samo spojiti kablove na vašu ploču. Sledeće što trebateda gledate je memorija i da probate sa drugom memorijom. Važno je i da pokušate da izvadite jedan memorijski modul ukoliko ih imateviše. Ukoliko ni ovo nije problem, sledeća je matična ploča. Odnesite računar u servis i recite da sumnjate na matičnu ploču. Tražite davam se ona zameni i pokušajte da se dogovorite da ukoliko se problem ne reši dobijete nazad vaš novac. Ostavite neki zalog koji će vasobavezati da se vratite a servis osigurati da im nećete ukrasti ili pokvariti komponentu. Sledeća opcija je nošenje računara u servis.Odnesite ga i recite šta ste sve pokušali. Ne dozvolite da vam pričaju kako ste nešto možda vi pokvarili. Windows je moguće lako pokvariti,

Page 27: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

ali hardver i komponente nije. Ukoliko imate garanciju, ne čačkajte po hardveru i ostavite komponente na svom mestu. Možete jedinoproveriti da li se svi ventilatori vrte. Možda je problem jednostavno u nekompatibilnosti između komponenti i ništa se ne može uraditi.Možda je vreme za novi računar.

Nepotrebno je govoriti da sve radite na sopstvenu odgovornost i da autor nije odgovoran za bili kakve, iako malo verovatne, kvarove. Ali eto iti mora da se pomene.

70. Ubrzajte grafički interfejs Windows XP OS­a

Windows XP izgleda vrlo lepo. Otvaranje menija i ostalih delova je vrlo zanimljivo i lepo za oko. Ipak sve te stvari usporavaju korisnikovpristup. Mnogi su se žalili da im je XP jako spor. Podesite nekoliko parametara i dobićete lep XP izgled i brzinu približnu Windows 98 OS­u

1. Desni klik na My Computer i odaberite Properties2. Idite na Advanced tab i pod delom Performance kliknite na Settings3. Kliknite na Visual Effects (ukoliko već nije otvorio) tab i podesite željene parametre tako što će te isključiti pojedine stavke.4. Ovo sam ja isključio:

* Fade or slide menu into view* Fade or slide tool tips into view* Fade out menu items after clicking* Show shadows under menus* Slide open combo boxes* Slide taskbar buttons* Smooth­scroll list boxes* Use a background image for each folder type* Use common tasks in folders

5. Kliknite na Apply pa na OK. Pogasite sve prozore i uživajte u lepom a brzom grafičkom interfejsu Windows XP OS­a.

69. Automatsko uklanjanje dll­ova i oslobađanje memorije

Windows učitava razne dll fajlove pri startu a takođe i pri startu svakog programa. Kada se program ugasi, neki dll fajlovi ostaju u memoriji itime je opterećuju bez potrebe. Naravno, ukoliko ponovo startujete taj program, on će se brže učitati. Postavlja se pitanje da li je bržeučitavanje programa vredno i do 50 MB memorije koji zauzimaju njegovi zaostali dll fajlovi. Ukoliko imate 512MB RAM­a i više, ovim nećeteprimetiti neki veliki pomak u performansama, ali će te sigurno primetiti malo stabilniji rad. Naravno, brisanjem dll fajlova iz memorijeprogrami će se malo duže učitavati, ali s obzirom na današnje brzine HDD diskova, memorije i magistrale, ovo ne bi trebalo da predstavljaneki veći problem. Za one sa 256 MB ovo može biti spas i onaj mali delić koji im je bio potreban da sve radi kao podmazano.

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer3. Nađite stavku AlwaysUnloadDLL i dodelite joj vrednost 1. Ukoliko stavka ne postoji, kreirajte novi DWORD sa naznačenim parametrima.4. Restartujte računar

68. Podesite Virtualnu memoriju i ubrzajte performanse pri igranju

Za ovu proceduru je najbolje da imate 256 ili više MB RAM memorije instalirano (512 je OK).

1. Idite na Start>Run... i kucajte msconfig. Otvoriće se System Configuration Utility.2. Idite na tab System.ini i otvorite 386enh deo. Dodajte (kliknite na new sa desne strane) stavku ConservativeSwapfileUsage=1.

Page 28: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

2. Idite na tab System.ini i otvorite 386enh deo. Dodajte (kliknite na new sa desne strane) stavku ConservativeSwapfileUsage=1.3. Pogasite sve prozore. Restartujte računar.

67. Ubrzajte performanse podešavajući DiskCache

1. Proverite prvo koliko imate instalirane memorije. Za ovo kliknite desnim dugmetom miša na My Computer ikonicu i odaberite Properties.Pronađite red gde piše neki broj a odmah iza njega MB of RAM (npr. 512 MB of RAM).2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management/IoPageLockLimit. Zapišitevrednost koja je unesena za tu stavku i sačuvajte je da bi je mogli vratiti ukoliko podešavanja ne odgovaraju vašim potrebama.3. Duplo kliknite levog miša na stavku IoPageLockLimit i unesite vrednost koja odgovara vrednosti vaše instalirane memorije iz donjegspiska:64MB : 1000128MB : 4000256MB : 10000512MB or more : 400004. Restartujte računar

Ukoliko računar počne izuzetno čudno da se ponaša, a pogotovo ako neće da reže CD­ove (pogotovo Audio CD i Mixed CD) vratite vrednostna originalnu i restartujte računar.

66. Povećajte performanse (Ubrzanje) NTFS fajl sistema

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem3. Pronađite stavku NtfsDisableLastAccessUpdate i dodelite joj vrednost 00000001. Ukoliko stavka ne postoji napravite novi DWORD ipodesite naznačene parametre (ime i vrednost)4. Restartujte računar

65. Promenite Source Path Windows instalacije

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion3. Nađite stavku SourcePath i promenite njene parametre tako da odgovaraju vašim potrebama.4. Restartujte računar

64. Naterajte Windows da koristi klasični Start meni

Ova procedura će naterati Windows da koristi Classic Start Menu bez obzira na sve.

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer3. Nađite stavku NoSimpleStartMenu i dodelite joj vrednost 0. Ukoliko ne postoji kreirajte DWORD sa ovim parametrima.4. Restartujte računar

63. Uključite (ili isključite) Windows XP interni firewall

1. Otvorite (dupli klik) konekciju za koju želite da uključite firewall.2. Odaberite Properties i idite na tab Advanced

Page 29: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

3. Pod Internet Connection Firewall čekirajte box sa opcijom Protect my computer and network.... da bi uključili firewall. Dečekirajte taj boxukoliko želite da isključite firewall4. Ukoliko koristite neki drugi firewall poput Zone Alarm, Sygate i sl. Najbolje je da isključite ovaj firewall jer je mnogo slabiji od ovdenavedenih.

62. Isključite Office Assistant­a

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\[ver]\Common\Assistant3. [ver] označava vašu verziju Office aplikacija. Office XP ima verziju 10.04. Obrišite sve vrednosti pod Assistant stavkom.5. Restartujte računar.

61. Podesite Active Desktop onako kako vi želite (dodatne opcije)

1. Idite na Start>Run... i kucajte gpedit.msc2. Idite u User Configuration\Administrative Templates\Desktop\Active Desktop3. Tu se nalazi veliki broj opcija za podešavanje Active Desktop­a4. Da bi uključili Active Desktop potrebno je da Active Desktop stavka bude uključena što se radi na sledeći način: Kliknite desno dugme naActive Desktop i odaberite properties. Unutar prozora koji se otvori selektujte Enabled i kliknite na OK. Ovaj postupak važi i za uključenjebilo koje druge stavke.5. Sada možete koristiti Active Desktop normalno. Takođe možete koristiti, pored bmp formata, i druge formate (jpg, png) slika za pozadinu.6. Isključite sve otvorene prozore i podesite željenu pozadinu.

18­08­07, 22:23 #5 (permalink)

tamijandr.sc. Foruma Datum registracije: 28­03­07Poruka: 2,498

Re: 100 trikova za Windows XP

Windows Tips&Tricks 81 - 100

Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se može pristupiti kroz program RegEdit.exe (Start>Run... i ukucajte regeditili regedit.exe. Kada jednom nađete vrednost, ime ili key koji ste tražili, kliknite na njega (da poplavi) i idite na File>Export... upišite neko imepo vašoj želji i kliknite na Save dugme. Ovim postupkom ste sačuvali deo registry baze koji modifikujete i možete ga vratiti kada duplokliknete LMB na fajl koji ste napravili (sa Save dugmetom). Kreiranje stavke se vrši tako što se pronađe odgovarajuća vrednost (mesto nakome se nalazite vidite u Status Bar­u koja se nalazi u donjem delu regedit prozora. Ako se ne vidi uključite je pod View>Status Bar), i podpadajućim menijem Edit odaberite New a zatim i vrednost tj. vrstu koja je naznačena.

100. Ukinite strelice na ikonicama koje su 'shortcut­i'

Mene su lično uvek nervirale strelice na shortcut ikonicama. Ikonice mnogo lepše izgledaju bez njih (samim tim i desktop), a u samomWindowsu ne postoji opcija kojom se ovo isključuje. Ovo se vrlo jednostavno rešava malom intervencijom u registry­u. Dakle:

1. Start ­> Run ­> regedit (to ukucate) ­> >ENTER<.2. Kad uđete u registry editor, pritisnete F3 i u prozoru koji se pojavio ukucate 'PIFFile', zatim >ENTER<. Prvo će naći neki 'piffile' koji nas neinteresuje, dakle ponovo pritisnite F3. E sad će naći onaj pravi u okviru koga treba izbrisati string "isShortcut"

Page 30: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

(HKEY_CLASSES_ROOT\piffile).3. Zatim pritisnuti mišem na levi prozor registry editora i pritisnuti slovo 'L'. Ovo će vas baciti na foldere koji počinju slovom 'L'. Tu trebapronaći 'LNKFile' ( HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile) folder (pritiskajte L dok ne pronađete taj folder) i u njemu izbrisati 'isShortcut' string.

I to je to. Prilikom sledećeg bootovanja Windowsa, nema više strelica, nego lepe ikonice.

99. Šta uraditi ukoliko se izgube sve network konekcije

Ukoliko vam se nekada desilo da vam se poske podešavanja računara ili posle skidanja virusa ili adware i spyware programa desilo davam se izgube konekcije u Network Connections, potrebno je da postavite (vratite) određene servise na njihove originalne vrednosti. To semože uraditi na neki od sledećih načina.

1. Pronađite na nekom računaru registry podešavanja za servise RASAUTO i RASMAN, bekapujte ih i importujte na računar koji ima ovajproblem. Registry ćete naći u:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasAuto]"Start"=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan]"Start"=dword:00000003

2. Takođe možete sami kreirati ove stavke u regisry bazi ili kopirati sledeći tekst koji se nalazi unutar ­­­­­­­­­­­­­­­­­ znakova i napraviti novifajl koji će imati .reg ekstenziju na kraju (npr. popravka.reg):­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasAuto]"Start"=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan]"Start"=dword:00000003­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Kada ste napravili fajl, kliknite duplim mišem na njega da bi ga startovali. Odgovorite potvrdno na sve upite i restartujte računar.

3. Skinite fajl infinitewinxpservices.zip i pogledajte teks file pod nazivom _Info&Installation.txt gde ćete naći objašnjenja šta svaki od fajlovaunutar arhive radi.

Ova treća opcija će vam podesiti servise na najlakši način.

98. Kodovi YU karaktera

Na internetu je ponekad vrlo teško podesiti naše karaktere i ponekad oni neće da se prikazuju iako bi trebali. Da bi osigurali njihov prikaz,potrebno je da umesto slova unesete neke od ovih karaktera i to na mesto gde bi to slovo trebalo biti. Morate uneti sve karaktere od & do ;Č Č č čĆ Ć ć

ćŠ Š š šŽ Ž ž ž

Page 31: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

Ž Ž ž žĐ Đ đ đ

97. Uklonite spyware iz Adobe Photoshop CS aplikacije

Kada se instalira Adobe Creative Suit, tj. Photoshop CS ili neki drugi program Adobe­a, instalira se i program koji se zove Version Cue. Akose ovaj program aktivira i propusti komunikacija sa netom kroz firewall, ovaj će poslati vaše personalne podate (od IP adrese do serijskogbroja) Adobe firmi čime se ugrožava vaša privatnost u najgorem obliku. Da bi ovo sprečili idite u direktorijum Version Cue (pronađite gapomoću search) i unutra ćete naći Uninstaller. Pokrenite ga i deinstalirajte Version Cue. Ovo bi bilo najbolje da uradite odmah posleinstalacije Adobe Creative Suit aplikacije. Na ovaj način možete aplikacije slobodno koristiti bez bojazni o povredama vaše privatnosti.

Druga stvar koji trebate da uradite je da pomoću firewall programa koji koristite blokirate program Adobelmsvc.exe koji se po standardnojinstalaciji nalazi u C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service. Takođe ne bi bilo loše da blokirate sve Adobeaplikacije poput photoshop.exe, imageready.exe i ostalih pomoću firewall programa jer i oni hoće da se spajaju na Adobe server i da šaljupodatke.

Kada se Version Cue spoji na Adobe server, on modifikuje crack fajlove koje ste instalirali da bi mogli da koristite Photoshop CS. Ipak, bezobzira na to da li su fajlovi krekovani ili ne (iako naravno da nisu jer je to zabranjeno i zakonom kažnjivo), ovim se povređuje privatnost vaskao regularnog korisnika i zakonitog posedovaoca neke od Adobe aplikacije. Ovo zato što nema smisla da se kod registrovanog korisnikaproverava ispravnost instalacije. Za one koji koriste crack, to rade na svoju odgovornost. Ako sledeće fajlove namestite na Read Only,Version Cue neće biti u mogućnosti da ih menja. Ovo bi trebalo uraditi bez obzira na to da li ste deinstlirali Version Cue. Fajlovi koje trebanamestiti u Read Only su AdobeLM.dll, Tw10122.dat, emu.dll.

Obratite pažnju da svaki Adobe program u sebi sadrži u vrstu spyware programa. Taj spyware se loguje na Adobe server i šalje serijskibroj kako bi adobe pri sledećem dodatku (update­u ili patch­u) ubacio sve nelegalne serijske brojeve u crnu listu i time onemogućionjihovo korišćenje. Ovo je totalno neprihvatljivo i izuzetna je povreda privatnosti korisnika da mu se bez pitanja šalju bilo kakvi podaci nainternet. Pogotovo ukoliko je legalni vlasnik programa. Iz ovog razloga je preporučljivo isključiti sledeće programe i servise kako bi sprečilipovredu vaše privatnosti. Idite u C:\Program Files\Common Files\Adobe\Web i pronađite AOM.exe. Preimenujte AOM.exe u AOM.ex_ ili uAOM.xxx ili nešto sl. Ovo će ga sprečiti da se startuje na bilo kom Adobe programu i na taj način vas zaštititi. Takođe, ne zaboravite dapomoću firewall programa sprečite bilo koji Adobe program sem Acrobat Reader­a da ide na internet. Idite u Control Panel(Start>Settings>Control Panel) i startujte Administrative Tools a zatim i Services. Pronađite Adobe LM Service i kliknite desnim mišem nanjega i odaberite Properties. Pod Setup Type podesite Disabled.

Ovim je, nadamo se, isključena svaka mogućnost povrede privatnosti legalnog korisnika Adobe aplikacija.

96. Poboljšajte lošu i nestabilnu dial­up internet konekciju

1. Idite u Control Panel i startujte Phone and Modem Options2. Kada se otvori prozor Phone and Modem Options otići na tab Modems. U prozoru će se pojaviti lista modema instaliranih na računaru.3. Kliknite levim mišem na vaš modem da ga obeležite i kliknete na dugme Properties.4. Kada se otvori novi prozor kliknite na tab Advanced i pojavi će vam se mesto za upis Extra Settings5. Pod Extra Initialization Commands upišite +ms=v346. Restartujte računar i pokušajte da se spojite na internet.

Ovom procedurom se isključuju neki modemski protokoli pa će vam konekcija na server biti ograničena na 33.600 brzinu. Ipak ako imateproblema sa spajanjem i ako vam se stalno dešava da vam se prekine veza, ovo podešavanje će vam omogućiti mnogo stabilniji rad ali uzmanju brzinu.

1. p je komanda za pulsno biranje ukoliko vaša centrala ne podržava tonsko biranje. Pulsno biranje je kada čujete otkucaje biranja a

Page 32: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

tonsko kada čujete samo zvuke. Mora se staviti ispred broja telefona (p,4811111).2. t je komanda za tonsko biranje ukoliko modem to već ne radi sam ili niste u mogućnosti da ovo podesite na drugi način.Mora se stavitiispred broja telefona (t,4811111)

Takođe pod Extra Initialization Commands možete upisivati sledeće komande ali obratite pažnju na formu upisivanja komandi.

1. Kada upisujete prvu komandu uvek ispred nje mora stojati at. Ovo se ne odnosi na +ms=v34 komandu koju smo gore upisali. Ona semože staviti i posle svih unesenih komandi ali između mora biti razmak (npr atx3l2 +ms=v34)2. x3 ­ komanda govori modemu da ne traži dialtone. Kod nas je ovo obavezna opcija ako već nije u modemu tako fabrički upisana ilipodešena u drajverima (atx3).3. L0, L1, L2 i ponegde L3 je pojačavanje zvučnika modema (atL2 ili atl2 a ako ima i x3 komanda onda ide atx3l2)

95. Temeljna reinstalacija nVidia Forceware ( Detonator ) drajvera

1. Startujte računar u SAFE MODE­u. Kada upalite računar pritiskajte F8 taster na tastaturi. Na novijim računarima proces podizanja trajevrlo kratko pa je bolje da odmah po paljenju računara pritiskate F8 sve dok vam se ne pojavi meni sa opcijama učitavanja Windowsa.2. Kada ste stigli do odabira opcija, odaberite SAFE MODE i sačekajte da se Windows podigne.3. Kada se računar podigao u Safe Mode­u, idite na Control Panel i startujte Add or Remove Programs4. Deinstalirajte NVIDIA Display Driver. Ako deinstalacija ponudi da restartuje računar odgovorite sa NO. Potrebno je da ne restartujeteračunar odmah. To ćete uraditi kasnije.5. Idite na Start > Run... i startujte regedit6. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation7. Ako postoji stavka NVIDIA Corporation obrišite je a ako je nema ugasite regedit. Pažljivo proverite da li stavka postoji.8. Restartujte računar i pustite ga da se normalno podigne.9. Kada vas Windows pita da instalirate drajvere za novonađeni uređaj, kliknite na Cancel.10. Pronađite instalacionu verziju drajvera koje želite da instalirate i pokrenite instalaciju.11. Pratite šta vam drajveri govore i završite instalaciju. Podesite sve parametre po vašoj želji.

Ovom procedurom ćete izgubiti sva setovanja opcija grafičke kartice. Ovo će rezultovati drugačijoj desktop rezoluciji, nedostatku slike naTVu ako imate spojen TV­OUT i sl. Posle podešavanja će se sve vratiti na staro. Takođe pogledajte 94. Dodatna podešavanja u nVidiaForceWare ( Detonator ) drajverima radi uključivanja dodatnih opcija u drajverima kartice.

94. Dodatna podešavanja u nVidia ForceWare ( Detonator ) drajverima

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global3. Proverite da li postoji stavka NVTweak. Ako je nema kliknite desno dugme miša Global stavku i odaberite New > Key. Novi key nazoviteNVTweak. Ako već postoji nastavite dalje.4. Uđite u NVTweak i proverite da li postoji stavka Coolbits. Ako ne postoji, kliknite desnim mišem na NVTweak i odaberite New > DWORDValue. Nazovite novi DWORD Coolbits.5. Kliknite dupli klik miša na Coolbits i promenite mu vrednost pod Value Data u 3.6. Zatvorite regedit7. Idite na Control Panel, Display. Kliknite na tab Settings i na dugme Advanced. Kliknite na tab sa imenom vaše grafičke kartice i imaćetedodatne opcije za DirectX i za podešavanje kartice tj. za njen overclock.

93. Kloniranje particije sa jednog na drugi Hard Disk

Verovatno ste nekada želeli da ceo hard disk i vaš sistem prebacite na novi disk koji ste kupili a da pri tom ne morate da reinstalirateWindows OS. Ovo je moguće uraditi i prilično je lako a potrebno vam je nekoliko disketa (ili butabilni CD ali o tome neću ovde govoriti) i

Page 33: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

Windows OS. Ovo je moguće uraditi i prilično je lako a potrebno vam je nekoliko disketa (ili butabilni CD ali o tome neću ovde govoriti) inekoliko programa. Imajte na umu da morate da vidite koji HDD imate. Ukoliko je novi HDD recimo Western Digital a stari Maxtor, zakloniranje ćete koristiti Western Digitalov program, a ukoliko je obrnuto koristićete Maxtorov program.

Potrebno je nabaviti programe:1. Western Digital Data Lifeguard za DOS (nikako za Windows)2. Maxtor3. Seagate4. CloneMaxx 1.05. Windows XP instalacioni disk (nije neophodan ali bi bilo odlično da ga imate zbog particionisanja diska)

Neophodno je da prvo napravite sve floppy diskete koje su vam potrebne (zavis od toga koji HDD imate). Kada skinete neki od ovihprograma i kada ga startujete, on će tražiti disketu na koju će instalirati potrebne programe. Upotrebite ovu disketu da startujete sistem uDOS i proverite da li disketa radi i da li sam program funkcioniše. Ukoliko vam u nekom programu nešto ne funkcioniše (miš, tastatura isl.) restartujte računar i probajte ponovo jer je najverovatnije došlo da neke greške (ovo najviše za WD Data Lifeguard). Ne zaboravite danamestite da vam se računar startuje sa diskete u biosu (First Boot Device : Floppy). Najbolje bi bilo da namestite da First bude Floppy,Second CD­Rom a Third HDD.

Ovde ću opisati proces kada se sa starog Maxtor diska od 40GB (podeljenog na 10 i 30 GB) prebacuju podaci na novi Western Digital od80GB (podeljenog na 10 i 70 GB).1. Uključiti oba HDDa u računar i podesiti WD (Wetern Digital) da bude MASTER a stari HDD na SLAVE (ukoliko niste sigurni kako se ovonamešta pogledajte gornju stranu diska gde se nalazi slika JUMPERA za podešavanje).2. Podesite u biosu da vam se računar startuje sa CD­Rom uređaja (First boot device:CD­Rom)3. Ubacite CD u uređaj i podignite instalaciju Windowsa.4. Pratite instalaciju i kreirajte particije. Formatirajte C: particiju u NTFS. D particiju ćemo srediti kasnije. Ukoliko niste sigurni kako se ovoradi pogledajte dokument Windows Instalacija (link)5. Kada se formatiranje C: particije završi, instalacija će početi nešto da proverava. Neophodno je da u tom momentu izbacite disk iz CD­Rom uređaja da bi prekinuli instalaciju Windows XP OSa.6. Izvadite CD disk i ubacite floppy disk. Izađite iz Windows XP instalacije i računar će se restartovati i podići će se sa diskete.7. Kada se WD program podigne, nađite opciju Copy Partition. Za Source odaberite C: particiju starog HDDa (Maxtor, npr.) a za DestinationC: particiju novog HDDa (Western Digital, npr.)8. Startujte proces kopiranja i sačekajte da se ovaj završi. Ukoliko vam se na kraju kopiranja pojave neke greške i program kaže da jezavršio i da vi trebate da restartujete računar, uradite to. Ovo nije najjasnije ali program izgleda ima neku grešku u sebi koja ga sprečavada izbaci poruku da je sve završeno uredu. Umesto toga program pokaže neku sistemsku grešku i ugasi se. Izvadite disketu iz drajva iugasite računar ali obratite pažnju da ga ne restartujete. Neophodno je da računar ugasite da bi mogli da isključite stari disk. Ukoliko seračunar restartuje držite dugme za paljenje nekoliko sekundi i računar bi trebalo da se ugasi.9. Dok je računar ugašen, isključite stari HDD. Pokušajte da startujete računar. Ukoliko niste u mogućnosti da startujete računar, tj. ukolikoračunar ne može da nađe HDD, ugasite ga i probajte da mu podesite JUMPERE tako da bude MASTER.10. Kada računar prepozna disk i kada podigne sistem, formatirajte D: particiju. Kada se formatiranje završi isključite računar.11. Ponovo priključite stari HDD i startujte računar. Ovo je neophodno uraditi baš na ovaj način jer Windows ima tendenciju da prepoznadva sistema i da pravi probleme. Obratite pažnju da ponovo podesite JUMPERE.12. Prekopirajte sve potrebne podatke sa ostalih particija. Radi provere pogledajte Properties za C: particiju starog diska i vidite kolika muje veličina zauzetih fajlova. To uradite i za C: particiju novog diska. Uporedite veličine. Obratite pažnju da na C: particiji starog diska neuzmete u obzir fajl pagefile.sys. Najbolje bi bilo da na C: particiji starog diska obeležite sve fajlove sem pagefile.sys, kliknete na nekiobeležen fila DESNIM dugmetom miša i odaberete properties. Pribeležite negde veličinu zauzetih fajlova. Isto to uradite i sa C: particijomnovog HDDa. Veličine ne bi trebalo da se razlikuju mnogo. Možda samo nekoliko megabajta što zavisi od log fajlova.13. Ugasite računar i isključite stari disk iz računara. Namestite JUMPERE i startujte računar.

Ovo je moguće uraditi i ukoliko ste menjali sve komponente ili neke od bitnijih kao npr. matičnu ploču. Posle prebacivanja Windows se

Page 34: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

možda neće startovati. Verovatno je da se ne bi startovao ni sa starog HDDa. Potrebno je da startujete Windows XP instalaciju. Kadastignete do prozora na kom između ostalog piše: If one of the fallowing Windows XP installations is damaged, Setup can try to repair it.Use the UP and DOWN ARROW keys to select an installation. To repair the selected Windows XP installation, press R. To continue..... itd.Ovde je potrebno pritisnuti R posle čega će započeti popravka Windows XP instalacije. Kada se sve završi i Windows XP startuje potrebnoje izbrisati instalacije starih drajvera i stare uređaje ukoliko ih ima.

92. Promeniti registraciono ime u Office XP

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\UserInfo3. Kliknite duplim klikom na Company. Videćete neke brojeve, npr. 0000 49 00 6E 00 66 00 69 00 I.n.f.i.4. Potrebno je da tamo gde piše I.n.f.i. prepravite u ime svoje kompanije pa da piše, npr. T.r.a.d.5. Morate posle svakog slova staviti tačku da bi sve radilo.6. Pod Company upisujete ime vaše firme7. Pod UserInitials vaše inicijale8. Pod UserName vaše ime i prezime9. Dok ste još uvek u regedit programu, idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\. Tamo ćete naći sve Office XPaplikacije i to Access, Excel, FrontPage, PowerPoint, Word. U svakom od tih direktorijuma se nalazi direktorijum UserInfo i u njemuUserInfo [REG_BINARY] key stavka. Ukoliko obrišemo ovu stavku, svaki od Office XP aplikacija će ponovo pročitati UserInfo i prikazivaćevaše ime (u protivnom, ako ne uradite stavku 9. prikazivaće se staro ime jer programi sami pamte vrednosti).

91. Kako poboljšati zvuk na video fajlovima

Mora se koristiti BSPlayer. Naći plugin za WinAmp Enhancer017.exe (Ady's personal page) ili otići na Winamp Media Player ­ MP3 Player,Multimedia Player, MP3 Music, Skins, Plug­ins i pretražiti pluginove. Instalirati plugin u BSPlayer direktorijum C:\ProgramFiles\BSPlayer\plugins\Winamp\. Startovati Winamp i otići u Options > Preferences > Plug­ins i promeniti direktorijum za DSP/Effect plug­indirectory tako da pokazuje na direktorijum gde ste instalirali Enhancer. Otići u Options > Preferences > Plug­ins > DSP/Effect, obeležiteEnhancer i kliknite na Configure. Podesite: Volume 10, Harmonic Bass 5, Harmonic Bass Range 5, Drum Bass 5, Drum Bass Range 5,Dry Singnal 10, Harmonic Treble 10, Harmonic Treble Range 10, Ambience off, Ambience Range 1. Uključite Power i Boost (mala lampicau gornjem levom uglu ovih dugmića mora da svetli tj. da bude zelena). Ugasiti sve otvorene prozore. Startovati WinAmp ponovo i proveritipodešavanja. Startovati BSPlayer o ići na Options > Preferences > Audio. Uključiti Enable winamp DSP plugins. Odabrati dsp_enh.dll.

Ukoliko ne postoji podesiti Winamp plugin directory na C:\Program Files\BSPlayer\plugins\Winamp\. Učitati film i proveriti da li je zvukglasniji. Ukoliko nije pokušajte da podešavate BSPlayer dok je film startovan. Sva podešavanja će se učitati tek posle ponovnog restartaBSPlayera. Ako je audio u AC3 formatu, instalirajte AC3 codec i podesite njegove parametre pomoću njegove konfiguracije. Ovo jeprovereno na BSPlayer verziji 086.501 i odlično radi.

Ukoliko Enhancer u Winampu neće da se namesti, tj. Volume neće da ostane na 10 nego piše MAX, ostavite ga tako i restartujte računarpa proverite da li su podešavanja zapamćena.

90. Popravka "Windows cannot find PROGRAM.EXE..." greške

Ukoliko vam se nekim slučajem pokvari asocijacija za exe fajlove pa niste u mogućnosti da otvorite neki exe fajl (program) i pri tomdobijete prozor sa greškom: “Windows cannot find PROGRAM.EXE. This program isneeded for opening files of type 'Application’ " ili sl., pokušajte sledeće:

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\open\command3. Pod (Default) MORA DA PIŠE "%1" %*

Page 35: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

3. Pod (Default) MORA DA PIŠE "%1" %*4. Ukoliko ne piše ova boldovana stavka, unesite je identično kao što je napisano.5. Restartujte Windows i pokušajte da startujete program koji nije hteo da radi i koji je generisao grešku.

89. Dodatna, nedokumentovana i totalno neočigledna Copy komanda

Kada se kopiraju fajlovi, ponekad se desi da fajl koji se kopira već postoji na toj lokaciji. Tada vam se pojavljuje prozor u kome imatekomande (tj. dugmiće) Yes, Yes to All, No, Cancel. Svako se pitao a šta se desilo sa komandom No to All. Ova komanda ne postoji kaodugme u nijednom prozoru ali postoji kao komanda koju Windows razume.

Kada vam se otvori, pri kopiranju, prozor sa komandama Yes, Yes to All, No, Cancel, pritisnite i držite SHIFT taster na tastaturi i kliknite naNo. Ovim će te aktivirati komandu No to All i kopiranjem nećete prebrisati fajlove koji već u tom direktorijumu postoje. Takođe vam nećeiskakati prozor koji vas obaveštava o postojanju fajla u tom direktorijumu (to je prozor sa Yes, Yes to All... komandama)

88. Snimite sliku desktopa ili jednog prozora bez dodatnih programa

1. Kliknite levi mišem na prazno mesto na desktopu.2. Pritisnite taster Print Screen/SysRq koji se nalazi pored tastera F12 (obično)3. Otvorite Paint program (Start > Programs > Accessories). Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+v (držite CTRL i pritisnite v) ili idite u Editpadajući meni i odaberite Paste. Takođe možete koristiti i neki drugi program kao npr. Microsoft Photo Editor koji dolazi sa Office paketom iu njemu odaberite Edit padajući meni i kliknite na Paste as New Image.4. Snimite sliku u formatu koji vam najviše odgovara.5. Ukoliko želite da snimite samo jedan otvoren prozor, pritisnite i držite LEVI taster ALT (ne ALT Gr tj. ne desni alt) i pritisnite taster PrintScreen/SysRq. Pratite isti postupak kao u 3 i 4.

87. Uvek vidljiv Status Bar u Internet Exploreru

1. Isključite sve Internet Explorer prozore. Startujte samo JEDAN Internet Explorer prozor.2. Idite na View i otkačite Status Bar (odaberite Status bar iz padajućeg menija)3. Idite na View pa na Toolbars i odaberite opciju Lock the Toolbar4. Držite pritisnut taster CTRL na tastaturi i ugasite Internet Explorer prozor klikom na X u gornjem desnom uglu prozora.5. Otvorite Windows Explorer (Start > Programs > Accessories) i uradite stavke pod 2 i 3.6. Idite na Tools padajući meni i odaberite Folder Options i kliknite na View tab7. Kliknite na dugme Apply to all folders i kliknite na OK.8. Držite pritisnut taster CTRL na tastaturi i ugasite Windows Explorer prozor klikom na X u gornjem desnom uglu prozora.9. Otvorite bilo koju stranicu u Internet Exploreru i kliknite desnim mišem na bilo koji link. Odaberite Open in New Window10. Startujte regedit i idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main i proverite da li su vrednosti u redu:"Show_StatusBar"="yes", "Show_URLinStatusBar"="yes"

Postoji još jedan način:1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main3. Nađite Show_StatusBar4. Idite na Edit padajući meni i odaberite Permissions... i kliknite na dugme Advanced5. Nađite svoje ime pod kojim se logujete (username), selektujte ga i kliknite dugme Edit6. Nađite Set value i čekirajte Deny. Kliknite na OK dok ne zatvorite sve otvorene prozore.

86. ATI MultiMedia Center, ATI TV Tuner ne rade...

Page 36: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

Ovaj mali guide je proveren na Windows XP Pro SP1 operativnom sistemu sa instaliranim DirectX9.0b. Kartica je ATI All­In­Wonder 128Pro.

Ukoliko se posle instalacije drajvera i MultiMedia Center programa za gledanje TV­a ne može odabrati i namestiti TV ulaz, tj pro odabiruAtene ili Kabla nema opcija u padajućem meniju gde se određuje vrsta signala (Pal, NTSC....), namestite Location na United Kingdom iliUnited States. Idite u Control Panel (Start > Settings > Control Panel) i startujte Regional and Language Options i pod Regional Optionstabom u dnu nađide deo Location. Odaberite United States i probajte onda da podesite MultiMedia Center. Ako se ni onda ne možepodesiti, podesite Location na United Kingdom.

Postoji još jedna dodatna stvar koja bi mogla da se uradi. Skinite sa misrosoft sajta fix za DX9.0b pod imenom DirectX9b­KB825116­x86­ENU.exe (pretražite po reči 825116) i instalirajte ga da bi dodatno osigurali rad vašeg hardwarea. Posle instalacije proverite da li vam sveradi i po potrebi podesite MMC ponovo.

85. IBM ThinkPad 765D i problem sa ekranom

Laptop tj. Notebook računari su oduvek bili vrlo praktična stvar. Poprilično su izdržljivi, laki i pre svega toliko mali da praktično možete poneticelu svoju kancelariju na put u koferu sa svim ostalim stvarima. Jedini problem je kada se na njim nešto pokvari. Kako su sve komponenteu njemu minijaturne i praktično integrisane, nije ih lako zameniti. Takođe, ne mogu se staviti komponente nekog drugog proizvođača jer jesve napravljeno po različitim standardima tj. načini na koji su proizvođači rešili neke konstruktivne delove se razlikuju.

Ukoliko imate IBM laptop može vam se desiti da vam se ponekad monitor ugasi u toku rada. Takođe je moguće da se računar startuje alida se slika na monitoru ne pokazuje ili samo bljesne na početku i zatim se zacrni.

Ovakav problem može prouzrokovati mali preklopnik, koji se na pomenutom modelu nalazi negde pri sredini ekrana. Vidi sliku.

Napominjem da slika možda nije najbolja, ali otprilike pokazuje gde bi se taj preklopnik mogao nalaziti. Uglavnom on se nalazi odmahispod poklopca gde je monitor a vidi se samo ako je monitor podignut. Monitor ima tri držača levi, srednji i desni a preklopnik se nalazi saleve strane srednjeg držača.

Potrebno je da taj preklopnik pomerite u gornji položaj tako da je vrh preklopnika uperen prema gore, posle čega bi slika trebala da seodmah pojavi na ekranu. Najbolje je koristiti olovku ili neki sličan predmet. Nemojte da silite preklopnik ili ga čupati. Preklopnik je vrlonežan i jača sila bi ga mogla slomiti. Lomljenjem preklopnika se gubi mogućnost da se monitor i računar ugase kada se ekran spusti.

84. Ulepšajte izgled vašeg e­mail pisma.

Svakako ste se u jednom momentu pitali da li bi e­mail koji šaljete mogao izgledati lepše. Kako je Outlook Express jedan odnajkorištenijih e­mail programa za njega postoje programi koji mu donose više opcija od njegovih standardnih. Pored toga moguće jeskidanje stationery­ja koji poboljšavaju izgled pisma. Naravno postoji i zamena za OE a jedna od njih je IncrediMail. Ono što je malopoznato u vezi ovog programa je da on šalje vaše podatke autorima IncrediMaila radi vođenja statistike a što direktno utiče na vašuprivatnost i sigurnost. Da bi ovo izbegli a ipak imali lep izgled pisma kao u IncrediMailu možete uraditi sledeće.

1. Skinite IncrediMail.2. Instalirajte ga a ako i kada vas vaš firewall pita da li da pusti IncrediMail na internet vi odbijte. Na ovaj način će te sprečiti IncrediMail dašalje podatke na internet. Ovo će takođe sprečiti i slanje pisama iz IncrediMaila.3. Kada otvorite IncrediMail idite na opciju kreiranja novog maila (pisma).4. Kreirajte pismo kakvo želite i snimite ga u Drafts­u. Ovo se radi tako što odete na File padajući meni i odaberete opciju Save. Kada stesnimili pismo, ugasite taj prozor.5. Idite u Drafts folder u IncrediMailu, i kliknite na kreirano pismo (tako da to pismo bude obeleženo plavim).6. Idite na File padajući meni i odaberite opciju Save As...

Page 37: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

6. Idite na File padajući meni i odaberite opciju Save As...7. Dodelite ime fajlu (pismu) i pod Save as type odaberite Mail (*.eml) tip fajla. Snimite fajl negde na HDD tako da ga možete lako naći.8. Idite u Start>Run... i kucajte notepad. Idite na file padajući meni u notepadu i odaberite opciju Open. Pronađite snimljeni .eml fajl (pismokoje ste snimili) i otvorite ga.9. U prvom redu tog fajla morate da upišete X­Unsent: 1 tako da to bude jedino što piše u tom prvom redu.10. Kada ste ovo uradili odaberite opciju File i kliknite na Save.11. Idite na Start>Run... i kliknite na dugme Browse... nađite fajl koji ste snimili i otvorite ga (kliknite na OK i u Run... prozoru).12. Otvoriće vam se OE prozor gde će te moći da dodatno kreirate pismo sa izgledom kao u IncrediMailu.

Ovo je možda malo komplikovaniji posao ali vam osigurava sigurnost i privatnost a pri tom poboljšava izgled vašeg pisma.

83. Internet Explorer neće da otvori dva prozora u isto vreme

Ukoliko vam se dešava da kada otvarate html stranice u Internet Explorer­u, a kada je već jedan Internet Explorer prozor otvoren, stranica tj.drugi prozor neće da otvori i pri tom dobijete poruku "Cannot send command to the program" ili nešto slično, a pri tom koristite Zone AlarmFree, Standard ili Pro verziju, morate dopustiti da se i drugi prozor Internet Explorer­a registruje. Ovo se najčešće dešava kada je ZoneAlarm program ugašen dok mu je u pozadini startovan vsmon.exe, program koji prati komunikacije i deo je Zone Alarm programa i startujese sa njim (iako se ne ugasi uvek kada se Zone Alarm ugasi). Program je vidljiv samo iz Task Manager­a. Da bi ovo sprečili uraditesledeće:

1. Startujte Zone Alarm.2. Otvorite neku stranicu u Internet Explorer­u. Najbolje neki html koji vam je na hard disku. Najbolje je da duplo kliknete na nju u WindowsExploreru.3. Otvorite još jednu stranicu u Internet Exploreru, takođe duplim klikom na nju u Windows Explorer­u.4. Zone Alarm bi trebalo da iskoči sa pitanjem da li da propusti ovaj program. Potrebno je dopustiti ovom programu konekciju.

Posle ovoga ne bi trebalo biti problema oko otvaranja dva Internet Explorer prozora. Zanimljivo je da se ovo ne dešava ako otvarate stranicedirektno sa interneta već samo ako otvarate lokalne stranice tj. stranice koje se nalaze na vašem hard disku. Takođe se sličan problem nedešava ni kada otvorite dva IE prozora pa u njih prebacite ili direktno iz njih, putem Open.. opcije, otvorite lokalni html stranicu.

82. Isključite obeležavanje novo instaliranih programa

1. Kliknite desnim dugmetom miša na Start dugme2. Ukoliko imate uključen Classic Start Menu ova opcija nije dostupna.3. Ukoliko vam je uključen Start Menu, kliknite na Customize... Kliknite na Advanced tab4. Isključite Highlight newly installed programs5. Kliknite na OK i zatvorite sve otvorene prozore (kliknite na OK). Restartujte računar.

81. Isključite "Balloon Tips"

1. Startujte regedit2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced3. Pronađite EnableBalloonTips stavku ili napravite novi DWORD sa tim imenom. Podesite vrednost u "0".4. Da bi uključili Balloon Tips podesite vrednost u "1".5. Restartujte računar.

23­08­07, 19:45 #6 (permalink)

Page 38: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

Win XPStarter Datum registracije: 23­08­07Godina: 23Poruka: 3

Re: 100 trikova za Windows XP

svaka cast tamijan............

24­08­07, 08:42 #7 (permalink)

BelialRegularni forumas

Datum registracije: 02­07­07Lokacija: OsijekGodina: 27Poruka: 309

Re: 100 trikova za Windows XP

svaka čast na svom ovom trudu, znam dosta o tom ali ovdje ima sitnica koje se nisam ni sjetio niti bi se sjetio!__________________Dum spiro, spero.

25­08­07, 02:52 #8 (permalink)

tamijandr.sc. Foruma Datum registracije: 28­03­07Poruka: 2,498

Re: 100 trikova za Windows XP

jbg pise na srpskom, ali da se prevest

Page 39: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

25­08­07, 04:44 #9 (permalink)

Snjesko BijelicAkademik Foruma

Datum registracije: 08­05­07Lokacija: RijekaGodina: 23Poruka: 5,610

Re: 100 trikova za Windows XP

Citat:

Pravi autor: tamijan jbg pise na srpskom, ali da se prevest

svaka čast za ovaj post može biti vrlo korisno

ali ko će to sve čitati __________________

Mnogi ljudi će ti prolaziti kroz život, ali samo pravi prijatelji će te voljeti i ostaviti trag u srcu.

25­08­07, 07:52 #10 (permalink)

silenceBanned

Datum registracije: 21­10­05Lokacija: Tierra del FuegoPoruka: 8,463

Re: 100 trikova za Windows XP

Citat:

Pravi autor: spasoje svaka čast za ovaj post može biti vrlo korisno

ali ko će to sve čitati

upravo tako, plus kaj ima nešto zastarjelih stvari (recimo oko grafičkih drivera, to je iz doba NV­30 generacije, STARO)

Stranica 1 od 2 1 2 >

« Brzinsko surfanje po Internetu | Znate li za program START.EXE? »

Page 40: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

FOTO: Velež - Sloboda 2:01

0 komentara | mcosic

Top lista najboljih filmova1

0 komentara | Kristi jan

Priča o Zen Masteru košarkaške igre1

0 komentara | drugacije.hr

PS network još uvijek ne radi, zabavite seovako!

1

0 komentara | Forbs

Super fora tablice od fotografija vašihnajmilijih

1

0 komentara | hokahey

Izrada najkvalitetnijih kućnih brojeva1

0 komentara | hokahey

Korčula u "srcu" TREZORA1

0 komentara | TREZOR

Najveća HD televizija na svijetu1

0 komentara | l inker555

DDR4 memorija u razvoju1

0 komentara | l inker555

Broj korisnika koji trenutno prate ovu Temu: 1 (0 članova i 1 gosta)

NAJNOVIJI SURFOVI

Page 41: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 5859 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Ingrosso preuzima DJ pult glavne Beckspozornice na ovogodišnjem Umaginatio

1

0 komentara | brijacom

Tv Reporter Napravio Salto Unaprijed1

0 komentara | majstorsljaker

Big Brother-Vladimir baba tračara0

0 komentara | Big Brother blog

Vicevi i fore o Chucku Norrisu vol. 1 -DomaćiWEB.com

1

0 komentara | Injection

Chuck Norris vicevi vol.11

0 komentara | Injection

Gospić:Otvorena bista dr. Franji Tuđmanu,Jadranka Kosor zaobišla svečanost

9

0 komentara | Lika Online

Pravila poruka

Vi smijete ne otvarati nove temeVi smijete ne odgovarati na porukeVi smijete ne slati privitkeVi smijete ne urediti vašu poruku

vB Kod je UključenSmajlići Kod je Uključen[IMG] kod je UključenHTML kod je IsključenTrackbacks are IsključenPingbacks are IsključenRefbacks are Isključen

Trenutno vrijeme na forumu: 20:47.

­­ Hrvatski Kontaktirajte nas | Najnovije vijesti | Mapa Stranice | Pravne Odredbe | Gore

Croportal forum pokreće vBulletin, Copyright ©2000 ­ 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.

Page 42: Www Croportal Net Forum Savjeti i Trikovi Xp 100 Trikova Za

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139