15
FME Workbench - savjeti i trikovi za poboljšanje performansi Martin Martić

FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

FME Workbench -

savjeti i trikovi za

poboljšanje performansi

Martin Martić

Page 2: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

Problem: Rokovi su

uvijek prekratki

Samo FME stoji između vas i ljutih klijenata …

Page 3: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

Rješenje: Povećanje

performansi

… FME 2017 donosi velika poboljšanja

Page 4: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

Ciljevi

performansi

Izraditi FME

rješenja najbrže

do sada.

Izvođenje

najbrže do sada.

Page 5: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

Najveća poboljšanja

performansi u

FME 2017

“Turn to Page 394”

Page 6: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

Kratka lista

● Re-modelirano CSV čitanje

● Poboljšano upravljanje atributima

● Bolje upravljanje listama

● Ubrzano spajanje poligona

● Brži tok podataka kod čitanja

● Veće mogućnosti čitanja

podataka sa WEB izvora

Page 7: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

U akciji

“To je magija, iako znaš kako se to radi”

Page 8: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

Cilj: Dodaj geografske informacije u listu FME

World Tour destinacija.

Page 9: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

Koraci

1. Pročitaj Geographical Names CSV izvor

2. Filtriraj Geographical Names podatke - dohvati listu gradova

3. Pročitaj trenutačnu listu FME World Tour događaja

4. Poveži FMEWT događaje sa poštanskim brojevima

5. Spoji FMEWT događaje sa gradovima

6. Osiguraj da je točna lokacija izabrana za pojedini događaj

Page 10: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

Evo radne plohe koja rješava

navedeni problem.

Page 11: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

2016

• Čita podatke: 1 minuta 35 sekundi

• Čita/Filtrira: 1 minuta 36 sekundi

2017

• Čita podatke : 8.3 sekunde

• Čita/Filtrira : 14.1 sekunde

Vrijeme procesiranja

Page 12: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

Namještanje memorije

32-bit FME

- 32-bit OS koristi 2GB RAM (3GB switch)

- 64-bit OS koristi 4GB RAM

Temp direktorij

- FME_TEMP postaviti na najbrži disk

- SSD disk po mogućnosti

- ako moguće ne dijeliti sa OS

Tools > Purge Temporary Files

- FME stvara veliku količinu privremenih

datoteka

Page 13: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

Ubrzanje unutar radne plohe

• Micanje nepotrebnih atributa

• Korištenje SQL upita u bazu

• Iskoristite prostorne indexe

• Pozicija Writer-a

Page 14: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

Zaključak

Performance u kreiranju

• Čitanje atributa

• Selekcija elemenata liste

• HTML Table Reader

• Odabir izvora sa Web-a

• Modeless Parameter Dialogs

• Brzo dodavanje Readers/Writers

• Korisnički parametri Copy/Paste

• Otvori direktorij podataka

Performance u izvođenju

• Čitanje atributa

• Selekcija elemenata liste

• Feature Table Formats

• Feature Table Transformers

• Brže spajanje poligona

• Brži FeatureReader

Page 15: FME Workbench - savjeti i trikovi za · FME Workbench Performance Tips & Tricks Author: Martin Martić Created Date: 4/13/2017 10:03:11 AM

Pitanja?

Naučite više:

knowledge.safe.com

blog.safe.com