Trikovi Za Firefox

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Trikovi Za Firefox

  1/10

  1. Vie prostora na ekranu.

  Napravite ikone jo manjima. Idite u View>Toolbars>Customize i potvrdite opciju "Use Small icons".

  2. Pametne kljune rei.

  Ako postoji pretraiva koji esto koristite (recimo IMDB.com-ovo pretraivanje ljudi), ovo je odlianalat koji ne koristi mnogo ljudi. Desnim tasterom mia kliknite na polje za pretraivanje datogpretraivaa, selektujte "Add a Keyword for this search", dajte kljunoj rei ime kao i preicu koju jelako otkucati i lako (na primer glumac) i snimite je. Sada, kada elite da pretraite glumce, idite uFirefoxovu liniju adrese, ukucajte "glumac" i ime glumca i pritisnite Enter. Trenutna pretraga! Ovomoete da uradite sa bilo kojim poljem za pretraivanje.

  3. Preice na tastaturi.

  Trebae vam samo malo vremena da nauite ovo, ali kada nauite, vae pratraivanje e biti superbrzo. Sledi spisak standardnih preica:Spacebar (page down)

  Shift-Spacebar (page up)Ctrl+F (pronai)

  Alt-N (pronai sledee)Ctrl+D (bookmarkuj stranicu)Ctrl+T (nova kartica)Ctrl+K (idi na polje za pretraivanje)Ctrl+L (idi u liniju adrese)Ctrl+= (poveaj veliinu teksta)Ctrl+- (smanji veliinu teksta)Ctrl-W (zatvori karticu)F5 (ponovo uitaj)

  Alt-Home (idi na home stranicu)

  4. Auto kompletiranje.

  Ovo je jo jedna preica na tastaturi, ali nije opte poznata a veoma je korisna. Uite u liniju adrese(Control-L) i ukucajte ime sajta bez "www" ili "com". Na primer ukucajte "google". Zatim pritisniteControl-Enter i Firefox e automatski da doda "www" i "com" i prebaciti vas na sajt - kao nekommagijom! Za .net adrese, pritisnite Shift-Enter a za .org adrese pritisnite Control-Shift-Enter.

  5. Navigacija po karticama.

  Umesto da koristite mia za selektovanje razliitih kartica koje ste otvorili, koristite tastaturu. Sledepreice:

  * Ctrl+Tab (rotirajte meu karticama)* Ctrl+Shift+Tab (rotirajte do prethodne kartice)* Ctrl+1-9 (izaberite broj da biste skoili na specifinu karticu)

  6. Preice sa miem.

  Ponekad ve koristite mia i lake je da koristite preicu sa miem umesto da se vraate na tastaturu.Sede preice:

  * Srednji klik na link (otvara stranicu na novoj kartici)* Shift-skrolovanje prema dole (prethodna stranica)* Shift-skrolovanje prema gore (sledea stranica)

  * Ctrl-skrolovanje prema gore (smanjite veliinu teksta)* Ctrl-skrolovanje prema dole (poveajte veliinu teksta)

 • 7/25/2019 Trikovi Za Firefox

  2/10

  * Srednji klik na karticu (zatvorite karticu)

  7. Izbriite stavke iz istorije linije adrese.

  Firefoxova funkcija koja mu omoguuje da automatski prikae URL-ove koje ste posetili u padajuemmeniju istorije linije adrese, dok ih kucate, je veoma dobra. Ali ponekad neete eleti da se ti URL-ovi

  vide (neu vas pitati zato). Idite u liniju adrese (Ctrl-L), ponite da kucate adresu i padajui meni ese pojaviti sa URL-ovima stranica koje ste posetili. Idite do adrese koju elite da izbriete i pritisnitetaster Delete da biste je uklonili.

  8. User chrome.

  Ako stvarno hoete da modifikujete va Firefox, eleete da kreirate UserChrome.css fajl i preko njegamodifikujete pretraiva. Suvie je komplikovano da bismo se ovde bavili sa tim, ali vi moete nesto otome potraziti na internetu...

  9. Kreirajte user.js fajl.

  Drugi nain da prilagodite Firefox je da kreirate tekstualni fajl pod imenom user.js u direktorijumuvaeg profila (pogledajte ovde kako biste saznali gde se nalazi direktorijum profila)

  http://support.mozilla.com/sr/kb/

  i pogledajte ovaj primer user.js fajla koji moete da modifikujete

  http://users.tns.net/~skingery/weblog/user.js

  Kreiran od strane

  www.techlifeweb.com

  ovaj primer objanjava u komentarima neke od stvari koje moete da uradite.

  10.about:config.

  Pravi alat za okorele korisnike, about.config nije neto sa ime treba da se zezaju korisnici koj neznaju ta rade pojedina podeavanja. Moete da doete da glavnog ekrana za konfigurisanje tako toete ukucatiabout:configu liniju adrese pretraivaa. Pogledajte Mozillazine-ovabout:configtips andscreenshots.

  http://mozillazine.org/misc/about:config/

  11. Dodajte kljunu re za bookmark.

  Idite u vae bookmarkove mnogo bre tako to ete im dodeliti kljune rei. Desnim tasterom mia

  kliknite na bookmark a onda izaberite Properties. Ukucajte kratku kljunu re u polje za kljunu re,

  snimite je i sada moete da ukucate tu kljunu re u liniju adrese i biete prebaeni na dati bookmark.

  12. Ubrzajte Firefox.

  Ako imate irokopojasnu konekciju, moete da upotrebite pipeline funkcije kako biste ubrzali

  uitavnaje web stranica. To omoguava firefoxu da uitava vie stvari na stranici istovremeno, umesto

  da ih uitava jednu po jednu (po standardnom podeavanju on je optimizovan za dial-up konekciju).

  Evo kako ete to uraditi:

  http://support.mozilla.com/sr/kb/http://users.tns.net/~skingery/weblog/user.jshttp://www.techlifeweb.com/http://mozillazine.org/misc/about:config/http://mozillazine.org/misc/about:config/http://www.techlifeweb.com/http://users.tns.net/~skingery/weblog/user.jshttp://support.mozilla.com/sr/kb/
 • 7/25/2019 Trikovi Za Firefox

  3/10

  Ukucajteabout:configu liniju adrese i pritisnite Enter. Ukucajte network.http u filter polje, i

  promenite sledea podeavanja (dvostruko kliknite na njih da biste ih promenili):

  Podesite network.http.pipelining na true

  Podesite network.http.proxy.pipelining na true

  Podesite network.http.pipelining.maxrequests na broj kao to je 30. To e mu omoguiti da pravi 30

  zahteva istovremeno.Takoe, desnim tasterom mia kliknite bilo gde i izabeirte New>Integer. Dajte mu ime

  nglayout.initialpaint.delay i podesite vrednost na 0. Ova vrednost odreuje koliinu vremena koju

  e pretraiva da eka pre nego to preduzme neto u vezi informacije koju je primio.

  13. Ograniite upotrebu RAM-a.

  Ako Firefox zauzima previe memorije na vaem raunaru, vi moete da ograniite koliinu RQAM-a

  koju moe da koristi. Ponovo idite naabout:config,filtrirajte "browser.cache" i izaberite

  browser.cache.disk.capacity. Ovavrednost je podeena na 50000, ali vi moete da je smanjite, u

  zavisnosti od toga koliko RAM-a imate. Probajte 15000 ako imate izmeu 512MB i 1GB RAM-a.

  14. Dodatno smanite upotrebu RAM-a kada je Firefox minimiziran.

  Ovo podeavanje e pomeriti Firefox na hard disk kada ga minimizirate, tako da e zauzimati mnogo

  manje RAM-a. A ne postoji ni primetna razlika u ponovnom buenju Firefox -a kada ga pozovete, tako

  da vredi probati. Opet idite naabout:config,desnim tasterom mia kliknite bilo gde i izaberite

  New>Boolean. Dajte joj ime config.trim_on_minimize i podesite je na TRUE. Moraete da

  restartujete Firefox da bi ovo podeavanje stupilo na snagu.

  15. Pomerite ili uklonite dugme za zatvaranje kartica.

  Da li vam se deava da sluajno zatvorite karticu tako to kliknete na dugme za zatvaranje kartice? Vi

  moete da ih pomerite ili da ih uklonite, opet prekoabout:config-a.Editujte parametre za

  browser.tabs.closeButtons. Evo ta znae vrednosti:

  * 0: Prikai dugme za zatvaranje samo na aktivnoj kartici

  * 1: (standardno pdoeavanje) Prikai dugme za zatvaranje na svim karticama

  * 2: Ne prikazuj nijedno dugme za zatvaranje

  * 3: Prikai samo jedno dugme za zatvaranje na kraju linije kartica (Firefox 1.x ponaanje)

  Ubrzajte Firefox........

  Firefox je moan pretraiva sa ekstenzijama koje e vam pomoi da uradite skoro bilo ta. Meutim,da biste ga ubrzali moe da vam pomogne ograniavanje veliine istorije pretrage.Svaki put kada pretraiva trai stranicu ili sliku, ti podaci se uvaju u istoriji pretraivaa. Postandardnom podeavanju istorija se prikazuje za proteklih 90 dana. Za veinu korisnika to znaiogromnu koliinupodataka koji se uvaju u internoj bazi podataka istorije pretrage, to e naravno imalo usporiti rad Firefox-a. Da biste ubrzali uitavanje Firefoxa moete da ograniite veliinu istorijepretrage tako to ete izabrati komandu Tools > Options > Privacy > i podesite opciju Keep myhistory for at least na 5 do 10 dana. Bie potrebno da izbriete istoriju pretrage ili da restartujeteFirefox nakon to ste uneli navedene promene.

 • 7/25/2019 Trikovi Za Firefox

  4/10

  Iako je verovatno najreprezentativnija funkcija Firefoxa 3 nova Awesome linija, pauziranjedaunlodovanja i rezimiranje, zatita od zlonamernih sajtova, nove teme i poboljane performanse, uFirefox 3 su ukljuene i neke funkcije za koje moda niste ni znali.

  Evo nekih odlinih funkcija za koje biste trebali da znate:

  1. Dupliranje kartica. Pritisnite Ctrl dok povlaite karticu da biste kreirali duplikat prevuene karticeukljuujui i njenu istoriju pretrage. Napomena: ova funkcija ne radi na Mac raunarima.

  http://saveti.kombib.rs/images/slike/2009/04/02/firefox.jpg
 • 7/25/2019 Trikovi Za Firefox

  5/10

  2. Pomeranje kartica u drugi prozor. Samo prevucite karticu i otpustite je na drugi prozor da biste jepremestili. Ako je prevuena kartica poslednja u svom prozoru, prozor e se zatvoriti.3.Promena veliine linije za pretragu. Kada je linija za pretragu postavljena pored linije Location,moete da povuete ruice izmeu njih da biste im promenili veliinu. 4.Dodavanje pretrage kljunih rei.Izaberite Manage Search Engines u meniju i otvorie se SearchEngines Manager. Izaberite mainu za pretragu i pritisnite Edit Keywords a zatim unesite kljunu re.

  Sada moete da unesete kljunu re praenu sa terminima pretrage u liniju lokacije. 5.Nekontinualne selekcije. Napravite selekciju miem kao to biste inae uradili. Zatim drite pritisnuttaster Ctrl (Cmd na Mac-u) i selektujte da biste dodali selekciji i kreirali veu, nekontinualnu selekcijutako da moete da kopirate ili tampate ta god elite.6. Integrisane ekstenzije. Nema potrebe da posetite Mozilla Add-ons web sajt zato to Firefox 3 vamsve to donosi direktno iz nove stranice Get Add-ons u Add-ons Manageru. Pretraujete, pronalazite iinstalirajte pomou jednog klika.7.Iskljuivanjeplag-inova. Ako Firefox esto blokira, uzrok moe da bude plag-in. Da biste se uverili,iskljuite sumnjive plag-inove na stranici Plugins u Add-ons Manageru.8.Provera blokiranja. Unesiteabout:crashesu liniju lokacije da biste dobili listu greaka. Kliknite naizvetaj o greci da biste dobili i detaljan opis.

  Jos ubrzanja......

  Menjanjem vrednosti u nekoliko konfiguracijskih podeavanja, moete lako da ukljuite TraceMonkey ida uivate u brzini Firefoxa:

  1. Otvorite Firefox.2. U Location Bar unesite:about:config.

  3. Kliknite da biste zaobili upozorenje koje e se pojaviti na ekranu.4. Pronaite javascript Preference Name opciju .jit. chrome.5. Dvostruko kliknite na parametar i promenite vrednost na True.6. Pronaite javascript Preference Name opciju .jit. content.7. Dvostruko kliknite na parametar i promenite vrednost na True.

  http://saveti.kombib.rs/images/slike/2008/11/23/firefox.jpg
 • 7/25/2019 Trikovi Za Firefox

  6/10

  Firefox upotrebljava fontove Windows Viste, ak i na XP....

  Ovo je koristan trik koji e vam omoguiti da dobijete itkije web stranice tako to ete prisiliti Firefoxda upotrebi fontove Windows Viste, ak i na XP maini.Upustvo je veoma jednostavno i lako ete ga ispratiti. Firefox e ignorisati fontove sa web stranica iupotrebie samo najkvalitetnije Windows Vista fontove koje ste specifikovali..

  Uradite sledee:

  1. Ako koristite Windows XP, instalirajte Powerpoint Viewer 2007da biste instalirali novefontove.Imate adresu ovde....

  http://download.microsoft.com/download/f/5/a/f5a3df76-d856-4a61-a6bd-

  722f52a5be26/PowerPointViewer.exe

  2. Ako koristite LCD monitor: ukljuiteClearTypetako to ete daunlodovati Cleartype tunerpowertoy sa web sajta Microsofta.

  http://download.microsoft.com/download/b/7/0/b7019730-0fa3-47a9-a159-

  98b80c185aad/setup.exe

  3. U Firefoxu uradite sledee: U liniji menija izaberite Tools > Settings > Content > Fonts & Colors >Advanced, i ukljuite sledea podeavanja:

  * Proportional: Sans serif size: 16* Serif: Cambria* Sans-serif: Corbel* Monospace: Consolas Size: 14* Minimum font size: 14

  Fontove i podeavanja moete podesiti tako da vama odgovaraju, ali pripazite jer e veina websajtova izgledati znaajno drugaije.

  Postoji jos mnogo trikova kao na primer...

  http://download.microsoft.com/download/f/5/a/f5a3df76-d856-4a61-a6bd-722f52a5be26/PowerPointViewer.exehttp://download.microsoft.com/download/f/5/a/f5a3df76-d856-4a61-a6bd-722f52a5be26/PowerPointViewer.exehttp://download.microsoft.com/download/b/7/0/b7019730-0fa3-47a9-a159-98b80c185aad/setup.exehttp://download.microsoft.com/download/b/7/0/b7019730-0fa3-47a9-a159-98b80c185aad/setup.exehttp://download.microsoft.com/download/b/7/0/b7019730-0fa3-47a9-a159-98b80c185aad/setup.exehttp://download.microsoft.com/download/b/7/0/b7019730-0fa3-47a9-a159-98b80c185aad/setup.exehttp://download.microsoft.com/download/f/5/a/f5a3df76-d856-4a61-a6bd-722f52a5be26/PowerPointViewer.exehttp://download.microsoft.com/download/f/5/a/f5a3df76-d856-4a61-a6bd-722f52a5be26/PowerPointViewer.exe
 • 7/25/2019 Trikovi Za Firefox

  7/10

 • 7/25/2019 Trikovi Za Firefox

  8/10

  Sve njih mozete pronaci ovde........

  http://www.howtogeek.com/tag/internet/

  Mozilla precice na tastaturi.........

  http://www.howtogeek.com/tag/internet/http://www.howtogeek.com/tag/internet/
 • 7/25/2019 Trikovi Za Firefox

  9/10

  Mozilla precice na misu,razne lokacije,trikovi.....

 • 7/25/2019 Trikovi Za Firefox

  10/10