Click here to load reader

VVS Vormingsbrochure

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vormingsbrochure van de Vlaamse Vereniging voor Studenten

Text of VVS Vormingsbrochure

 • Vorming

 • InhoudPraktisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Naar het aanbod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6The basics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Wil je meer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Nog niet genoeg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd papier, met 100% groene stroom en vegetale inkten.

 • Als Vlaamse studentenkoepel vertegenwoordigt de Vlaamse Vereniging van Studenten (vvs) al sinds 1938 de belangen van studenten. vvs slaat een brug tussen studenten, overheid en hoger onderwijsinstellingen en draagt kwaliteit, diversiteit en democratisering van het hoger onderwijs hoog in het vaan-del. Naast vertegenwoordiging op alle mogelijke platformen, is ondersteuning van studentenraden een belangrijk deel van onze werking.

  vvs en studentenraden hebben een belangrijk gemeenschappelijk doel: een kwaliteitsvolle studentenparticipatie op elk niveau in het hoger onderwijs, door gemotiveerde en capabele studentenvertegenwoordigers. Om studen-tenraden hierbij te helpen, biedt vvs vormingen aan. In deze brochure vind je enkele onderwerpen waarover vorming kan gegeven worden, maar als je zelf met een ander idee speelt, aarzel dan niet ons te contacteren.Om jouw vraag op de best mogelijke manier te beantwoorden, biedt vvs drie soorten vormingen aan. De eerste is erg theoretisch, en daarom ideaal voor inhoudelijke themas.

  Uiteraard wordt ook hier je inbreng verwacht, maar je krijgt vooral een overdracht van informatie over een decreet of thema naar keuze.

  Als tweede zijn er de praktische vormingen. Hier gaat het eerder om vaar-digheden of technieken die je aanleert op basis van de achterliggende theorie.

  Tot slot is er ook een meer begeleidende en coachende aanpak. Hier beleg je eigenlijk een gewone vergadering rond een bepaald probleem, waarbij de vormer het proces naar een oplossing zal faciliteren. Je werkt dus hele-maal op maat en in de realiteit.

  3

 • Praktisch

  4

 • Als je je keuze gemaakt hebt, uit on-derstaand aanbod of vanuit je eigen noden en wensen, vraag je via de website de vorming aan. Je geeft een aantal mogelijke data op voor je studentenraad, zodat wij in onze vormingspool iemand kunnen vin-den die de vorming zal komen geven.Na je aanvraag gaat de vormingsme-dewerker van vvs op zoek naar een vormer uit de vormingspool, allemaal mensen met ervaring in de stuver-wereld. Je wordt ook gecontacteerd om wat meer details te geven over de vraag of het probleem van je studen-tenraad.Elke vorming duurt een uur tot twee uur, dat kan je vaak zelf bepalen. We vragen 20 euro voor elke vorming (tenzij je studentenraad hier absoluut geen budget voor heeft); dit vooral om de vervoerskosten van de vor-mers te dekken.Heb je nog onbeantwoorde vragen of wil je meer informatie? Contacteer dan de vormingsmedewerker via [email protected]

  Wil je zelf vorming geven? Dat kan!Als vormer heb je niets anders nodig dan veel zin en je eigen ervaring. De vormingsmedewer-ker van vvs zal je bijstaan in elk stadium van de vorming, je vra-gen beantwoorden, eventueel de vorming mee voorbereiden en de praktische zaken regelen.We zijn altijd op zoek naar nieu-we mensen om vorming te geven! Heb je ervaring in een studen-tenraad en wil je deze ervaring delen? Laat dan even iets weten aan de vormingsmedewerker!

  5

 • Naar het aanbod

  6

 • Ons vormingsaanbod is gradueel opgesteld. Een kleine, begin-nende studentenraad heeft nog geen tijd voor decreten en groots beleid, terwijl een grote studentenraad die uitdaging wel kan gebruiken. Voor een kleinere studentenraad of een opleidingscommissie/departementsraad zijn vormingen over the basics dan wel weer erg interessant.

  The basicsJe rechten en plichten als studentenraad: wat mag wel en niet?In Vlaanderen wordt studentenparticipatie geregeld door een decreet. Daar-in worden een aantal dingen vastgelegd die je als studentenraad hoedanook mag en moet doen, en waar je instelling dus niets over te zeggen heeft. In deze vorming maak je kennis met je rechten en plichten als studentenver-tegenwoordiger en bekijken we samen hoe je dit in de praktijk best aanpakt.

  Werving van nieuwe studentenvertegenwoordigers en communicatie met je achterbanVeel studentenraden komen wel eens in de positie dat te veel werk op te wei-nig schouders terecht komt. Bovendien is het niet altijd gemakkelijk om nieu-we mensen te vinden of te communiceren met de andere studenten aan je in-stelling. We zoeken samen naar mogelijkheden om nieuwe stuvers te vinden en je boodschap ook in de hele instelling te laten doordringen.

  Time managementStuderen en examens, muziekles, jeugdbeweging en tussendoor nog uitgaan... Vaak blijft er niet veel over voor studentenvertegenwoordiging of je lief, en je moeder vraagt ook regelmatig of je nog eens thuis komt. Deze vorming brengt je de basisprincipes van time management bij. Enkele eenvoudige tips binnen een goede structuur maken dat je plots veel meer tijd hebt!

  7

 • Vergadertechnieken en brainstormenDe koning van de basics: vergaderen en brainstormen! Een goede vergade-ring is niet alleen de verantwoordelijkheid van de voorzitter, en brainstormen kan het interessanter maken om samen ideen te zoeken. Als studentenver-tegenwoordiger kom je op veel vergaderingen, van de studentenraad, de in-stelling en misschien daarbuiten. Efficint vergaderen en brainstormen kan je leven dus een stuk aangenamer maken.

  Hoe lees je een decreet en welke decreten zijn vandaag aan de orde?Binnen je instelling kan je je studentenstem laten klinken over verschillen-de zaken, maar ook op Vlaams niveau wordt er heel wat beslist waar studen-ten de impact van voelen. Veel van de rechten van studenten zijn dan ook vastgelegd in decreten. Een (voorstel tot) decreet is echter geen vlot te lezen stationsromannetje: hier tonen we je hoe je deze monsters aanpakt en welke decreten momenteel aan de orde zijn.

  Wil je meer?Een jaarplanning of beleidsplan opstellen

  We zien wel als het zover is, is een manier van werken waarmee je niet altijd de beste resultaten haalt. Met een jaarplan of zelfs een beleidsplan kan je stu-dentenraad vastleggen waar jullie het volgende jaar naartoe willen en hoe je dat kan bereiken. Toch is het niet zo gemakkelijk om een realistisch jaarplan op te stellen. Veel goede ideen en initiatief moeten echter genoeg zijn om, met onze ondersteuning, een planning te maken.

  OnderhandelenJe vertegenwoordigt de studenten in je instelling, omdat je het beste voor hen (en jezelf) wil. Jammer genoeg kruipt er vaak veel energie in vergaderingen en overlegjes waar uiteindelijk niet positief beslist wordt voor de studenten. Hoe bereid je een vergadering voor zodat je je zin krijgt, wie spreek je aan om je te helpen en hoe haal je je punt toch binnen: dat kom je te weten op deze vorming.

  8

 • Profilering tegenover partners en netwerkenHet bestuur van je onderwijsinstelling moet je serieus nemen als partners aan tafel. Ook de studenten moeten weten wat je doet, want zij zijn je achterban. Het evenwicht houden tussen raakvlak met studenten en volwaardige partici-patie op hoge niveaus is niet altijd gemakkelijk. Tijdens deze vorming zoeken we uit hoe je je studentenraad op de kaart kan zetten, voor onderhandelpart-ners n voor de studenten.

  Omgaan met weerstandIn je eigen studentenraad, in relatie met studenten, docenten, Overal kom je mensen tegen die weerstand bieden aan verandering of jonge en vernieuwen-de ideen. Omdat je als student natuurlijk jong en vaak vernieuwend bent, is het goed om te weten hoe je met deze weerstand kan omgaan, waarom diverse mensen weerstand bieden en hoe je toch bepaalde weerstand kan ombuigen.

  Alternatief vergaderenVerschillende campussen, fusies, associaties, Er zijn een heleboel uitdagin-gen om vandaag nog je hele studentenraad bij elkaar te krijgen op een ver-gadering. Die veranderingen zijn nog niet gedaan en er zal dus steeds meer gezocht moeten worden naar nieuwe, alternatieve manieren om ieders input te verzamelen, meningen te delen, initiatieven uit werken, enzovoort; ook van op afstand. Wij zoeken graag met je mee!

  Financieel beleidInkomsten en uitgaven inschatten, een heldere boekhouding bijhouden, sponsors zoeken, verantwoording afleggen over een begroting; koken kost geld en daar komt veel bij kijken in een studentenraad. Met praktische voor-beelden en handige tools kom je al een heel eind en dat is wat we je hier zullen aanreiken.

  9

 • Nog niet genoeg?Decreten en themas: u vraagt, wij draaienEr gebeurt veel inhoudelijk werk, bij studentenraden, bij vvs, maar ook bij de Vlaamse Overheid en haar partners. Vormingen over decreten allerhande of specifieke themas daaruit zijn op aanvraag allemaal beschikbaar. Leerkrediet, kwaliteitszorg en het nieuwe accreditatiestelsel, onderwijs- en examenregle-menten, HBO, acedemisering, integratie, maar ook studentenvoorzieningen, huisvesting, studiekost en -financiering, diversiteit en internationale mobili-teit. U vraagt, wij draaien!

  Beleid: hoofd- en bijzaakVaak is er zoveel tegelijk aan de hand dat je door het bos de bomen niet meer ziet. Zowel op opleidings-, instellings- als Vlaams niveau is het soms moeilijk om het onderscheid te maken waar je voor kiest op vlak van impact uitoefe-nen. Je kan tenslotte niet overal tegelijk zijn. Tijdens deze vorming bekijken we een aantal criteria om voor bepaalde themas te kiezen:

Search related