Click here to load reader

vvs voor dummies

 • View
  226

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of vvs voor dummies

 • VVS voor dummies

 • 2

 • 3

  INHOUDSOPGAVE

  Voorwoord ........................................................................................... p5Hoe werkt VVS voor dummies ......................................................... p7Hoofdtuk 1: VVS, qu? .................................................................... p9 Wie zijn we en wat doen we? ............................................. p10 Twee essentile taken ......................................................... p10 Geschiedenis ........................................................................ p15 Wat zijn onze missie en visie ............................................. p19 Hoe ziet de structuur van VVS eruit? ............................... p20Hoofdtuk 2: Werking ........................................................................ p25 Hoe verlopen de avs? ........................................................ p26 Hoe wordt een standpunt gevormd en gestemd? .......... p27 Belangrijke documenten in de werking van VVS? ......... p30 Hoe communiceert VVS? .................................................... p31 Hoe werkt de raad van bestuur? ....................................... p33 De financin bij VVS ........................................................... p34 Organiseert VVS ook vormingen? .................................... p35Hoofdtuk 3: Externe werking .......................................................... p37 Hoe zit dat met mandaten en mandatarissen? ............... p38 Lijst mandaten 2016-2017 ................................................... p41

  COLOFONLiesbeth Maene, Laura Van Den Bosch, Marthe Gousseau, Frdric Piccavet Vormgeving: Jens Claes

 • 4

 • 5

  VOORWOORD

  Beste studentenvertegenwoordiger

  Welkom bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)!

  VVS lijkt op het eerste gezicht een moeilijk te doorgronden organisatie, met heel wat structuren, speciale procedures en zelfs een eigen taaltje. Niets is echter minder waar. VVS is toegankelijk, makkelijk bereikbaar en doet het nodige om iedere Vlaamse student in haar organisatie zich zo welkom mogelijk te laten voelen.

  Als VVS hebben we de nobele taak om de Vlaamse student op het hoogste niveau te vertegenwoordigen. Natuurlijk lijkt het daarom soms een wat ver-van-mijn-bed-show. Om het voor jou toch allemaal wat te verduidelijken, lees je alles wat je moet weten (n meer) in dit kleine boekje. We formuleerden een duidelijk antwoord op de vele vragen die je je kan stellen wanneer je begint aan je VVS-carrire.

  Heb je toch nog bijkomende vragen? Spreek ons dan gerust aan!

  Succes!Het VVS-team

 • 6

 • 7

  HOE WERKT VVS VOOR DUMMIES?

  Om je start bij ons te vergemakkelijken, stelden we deze VVS voor dummies op. VVS voor dummies, dat is het document dat jou helpt om een vlotte deelname aan onze werking te garanderen.

  Dit document is bedoeld voor elke student of toekomstige studentenvertegenwoordiger die interesse heeft in de werking van de Vlaamse Vereniging van Studenten.

  Kaderstukjes: extra informatie, als je echt meer wil weten.

  Zaken in het vet zijn extra belangrijk.

 • 8

 • 9

  HOOFDSTUK 1 VVS, QU?

 • 10

  WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE?

  De Vlaamse Vereniging van Studenten vzw (VVS) is de koepelorganisatie van studentenraden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Ze overkoepelt met andere woorden de vele studentenraden van alle hogescholen en universiteiten die Vlaanderen en Brussel rijk is. Als officile spreekbuis van de student plaatst VVS het verdedigen van de studentenrechten in een breder kader van democratisering van het onderwijs.

  TWEE ESSENTILE TAKEN

  VVS heeft twee belangrijke taken te vervullen. Enerzijds vertegenwoordigen we de studentenstem in vergaderingen van adviesorganen, werkgroepen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en op verschillende andere plekken. Studentenraden sturen afvaardiging naar de algemene vergadering, bureaus en werkgroepen van VVS, waar standpunten gevormd worden in naam van de Vlaamse studenten. Deze standpunten worden dan door deze organisaties naar buiten gebracht.

  Wat is een vzw?

  Een vzw, voluit een vereniging zonder winstoogmerk, is zoals de naam het zegt een vereniging die niet als doel heeft winst te maken. Er wordt met andere woorden een belangeloos doel nagestreefd. VVS gebruikt de inkomsten die ze krijgt enkel om de stem van de student te laten horen en streeft geen extra inkomsten naast de subsidies na tenzij om ditzelfde doel te dienen.

  VVS biedt vorming en ondersteuning aan aan studentenraden en mandatarissen. Er is een vast vormingsaanbod, maar ook daarnaast kunnen er vormingen op maat voorzien worden. Bij vragen rond participatie, vergaderen, studentenstatuut, onderhandelen en andere problemen kan VVS ingeschakeld worden. VVS zoekt samen met de studentenraad naar een oplossing, geeft extra informatie of brengt studentenraden in contact met elkaar om van elkaar te leren.

 • 11

  Anderzijds werkt VVS aan de ondersteuning van studentenraden. We willen hen begeleiden bij moeilijkheden, vragen beantwoorden en tools voorzien om de werking vlotter te laten lopen. Taak 1: Vertegenwoordiging van de Vlaamse Studentenstem

  De Vlaamse Vereniging van Studenten probeert zo goed mogelijk de belangen van de studenten van het Vlaamse hoger onderwijs te verdedigen in de beleidswereld. VVS is slechts n van de beleidsactoren in het Vlaamse hoger onderwijs, naast het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Onderwijsraad, de Vlaamse Hogescholen Raad en de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Daarnaast zijn uiteraard alle instellingen van het hoger onderwijs en alle lokale studentenraden belangrijke spelers. We lichten kort even de vier bovenstaande actoren uit.

  Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming is het ministerie bevoegd voor (zo goed als) alle onderwijsmateries in Vlaanderen. Dit ministerie bestaat enerzijds uit agentschappen waarvan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) het meest relevant is voor VVS. Dit agentschap werkt vooral op implementatie van beleid zoals dienstverlening aan studenten en instellingen. Anderzijds werkt het departement vooral op beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie. De huidige minister van onderwijs is Hilde Crevits (CD&V), zij volgt o.a. via de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement alle actuele kwesties in het Vlaamse hoger onderwijs op. De minister en haar kabinetsleden volgen op deze manier ook de gang van zaken bij VVS op en hebben regelmatige contacten met de raad van bestuur. De commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement is elke donderdag live te volgen via de website van het Vlaams Parlement.

 • 12

  De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming, en is in de eerste plaats dus een adviesorgaan. Zo beoordeelt zij de beleidsplannen van de overheid en doet zelf voorstellen over het Vlaamse onderwijsbeleid. De Vlaamse minister van Onderwijs is verplicht het advies van de VLOR in te winnen voor alle voorontwerpen van decreet over onderwijs. De VLOR is representatief samengesteld, iedereen die op n of andere manier bij onderwijs betrokken is, heeft vertegenwoordigers in de VLOR (zie onderstaand schema). Voor het hoger onderwijs is o.a. de Raad Hoger Onderwijs van de VLOR zeer belangrijk. De Vlaamse Vereniging van Studenten is decretaal bepaald als de organisatie die studenten kan afvaardigen naar de VLOR.

 • 13

  De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) is een autonoom overlegorgaan dat wordt gefinancierd door de universiteiten. Het werd in 1976 bij decreet opgericht als instelling van openbaar nut. Als koepelorganisatie staat de VLIR in voor het organiseren, begeleiden en opvolgen van interuniversitair gedragen standpunten over een brede waaier van themas gerelateerd aan het hoger onderwijs. De VLIR organiseert binnen deze themas ter voorbereiding van adviezen, standpuntbepalingen en andere specifieke onderwerpen werkgroepen waarin de universiteiten vertegenwoordigd zijn. Ook de studenten zijn via VVS vaak vertegenwoordigd in deze werkgroepen.

  De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) werd in 1998 bij decreet erkend als instelling van openbaar nut en wordt ook gefinancierd door de hogescholen. De VLHORA adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten inzake het hogeschoolonderwijs, het projectmatige wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening en de beoefening van de kunsten. Daarnaast organiseert en stimuleert de VLHORA ook het overleg tussen de instellingen over alle materie die de hogescholen aanbelangen. Ook de VLHORA organiseert vanuit deze taken verschillende werkgroepen ter voorbereiding van adviezen, standpuntbepalingen en andere specifieke onderwerpen. Via VVS worden hier vaak studenten voor uitgenodigd en in vertegenwoordigd.

 • 14

  Taak 2. Ondersteuning van studentenraden

  Vlaanderen telt 21 instellingen voor hoger onderwijs (welke instellingen dit juist allemaal zijn, kom je wat verder in dit document te weten). Elk van deze hogescholen of universiteiten hebben hun eigen studentenraad en kunnen zich op Vlaams niveau aansluiten bij de Vlaamse Vereniging van Studenten. Deze studentenraden noemen we bij VVS de lokale studentenraden. De aangesloten lokale studentenraden vaardigen elk n lid af om te zetelen in het bureau van VVS. Het bureau is de plek waar wordt nagedacht hoe de belangen van de Vlaamse student het best worden vertegenwoordigd. Daarnaast krijgen de studentenraden, afhankelijk van hun grootte, een aantal stemmen in de algemene vergadering (av) die minimum vier keer per jaar samenkomt. Vanuit de algemene vergadering wordt het dagelijks bestuur (de raa

Search related