Click here to load reader

Vse drugače. Vse leto. All year round. - · PDF filerimska arhitektura v Sloveniji. Visit: •he Roman fortification and the Roman baths T in Ajdovščina; • The Lanthieri Manor

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vse drugače. Vse leto. All year round. - · PDF filerimska arhitektura v Sloveniji. Visit:...

 • V s e d r u g a č e . V s e l e t o .

  U n i q u e l y d i f f e r e n t . A l l y e a r r o u n d .

 • Vipavska dolina leži na prepihu zgodovine, narodov in kultur. Skoznjo potekajo tisočletne poti med Italijo in Podonavjem. Naseljena je bila že v kameni dobi, poseben pečat pa so dolini vtisnili Rimljani, ki so med drugim vanjo zanesli naše danes največje kmetijsko bogastvo – vinsko trto.

  The Vipava valley has a turbulent past and for millennia it has been a passage way between Italy and the Danube region. It was settled already in the

  Stone Age, but the main legacy was left by the Romans, who

  had brought its main agriculture treasure – the grape vine.

  Slikovita dolina je le slabo uro vožnje oddaljena od prestolnice, številnih mednarodnih letališč, morja in visokih gora. Ime je dobila po reki Vipavi. Na severu jo obkrožajo planote Trnovski gozd, Hrušica in Nanos, na jugu pa Vipavski griči, ki prehajajo v Kras.

  This picturesque valley is located less than an hour drive away from the capital of Slovenia, international airports, Adriatic Sea, and high mountains. It was named after the Vipava River and is surrounded by the high plateaus of Trnovski gozd, Hrušica and Nanos in the north and by the Vipava Hills merging with the Karst in the south.

  Vipavska burja rada odkriva strehe, zato so “korci” pogosto

  obteženi s kamni.

  Strong Vipava bora winds frequently

  unroof buildings in the valley and are the reason why roof-tiles are often weighted down with rocks.

  Dolina vabi z milimi zimami, zgodnjo pomladjo in vročimi poletji, Trnovska planota, Hrušica in Nanos pa poleti vabijo nad dolino s svežino, pozimi pa z obiljem snega.

  The valley invites its visitors with mild winters, early springs and hot summers, whilst the Trnovo, Hrušica and Nanos Plateaus invite them above the valley with fresh climate in the summer and plenty of snow in the winter.

  At the crossroads Na prepihu

  Vipavska dolina | Vipava Valley

 • Sončna južna pobočja in mediteransko podnebje so kot nalašč za vinsko trto. Staro znanje in sodobni pristopi uvrščajo vipavske vinarje med odlične pridelovalce vin, ki že stoletja slovijo doma in v tujini. Če želite občutiti pristnost in svojstvenost vipavskih vin, potem morate poskusiti domači sorti zelen in pinelo.

  The sunny southern slopes and the Mediterranean climate are ideal for winegrowing. Ancient knowledge and modern approaches place the winegrowers of Vipava Valley among the most excellent wine producers who have been well- renowned at home and abroad for centuries. If you would like to experience the authentic and specific taste of the Vipava wines you should try local grape varieties Zelen and Pinela.

  Z vipavskim sadjem, sočnim in okusnim, se lahko sladkate od prvih češenj zgodaj spomladi, do kostanja, oljk in kakija pozno jeseni, glavna sadna sezona pa je poleti, ko zorijo marelice in breskve.

  Budanje so bile že davno nazaj znane po marelicah, češnjah, hruškah in grozdju. Domačini so bili podjetni in so sadje odkupovali po vsej vipavski deželi ter ga v posebnih lesenih škatlah že pred 200 leti tovorili na tržnice velikih mest (Trst, Gorica, Ljubljana, Idrija) in prebivalcev Budanj se je prijelo ime »škatlarji«.

  You can enjoy in juicy and delicious fruits of the Vipava Valley, like cherries, chestnuts, olives, and kakis, all from early spring to late autumn, but the main fruit season comes in summer with the ripening apricots and peaches.

  The village of Budanje has been well- known for its apricots, cherries, pears, and grapes since the ancient times. The local population was very enterprising and already 200 years ago used to purchase the fruits from all over the valley and later on sold it in wooden boxes on markets of larger cities (Trieste, Gorizia, Ljubljana, and Idrija). Such form of trade also gave name to the villagers of Budanje who are still referred to as “škatlarji” (Box people).

  Na Vipavskem so gojili vinsko trto že v rimskih časih. O tukajšnjih vinih in vinogradih je pisal že Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske (1689). Na Vipavskem je leta 1844 nastala Vinoreja, prva slovenska knjiga o vinogradništvu, pred stodvajsetimi leti pa je bila tu ustanovljena prva vinarska zadruga na Kranjskem.

  Grape vines have been grown in the Vipava Valley since the Roman times. Local wines and vineyards were already described by Janez Vajkard Valvasor in his book Slava vojvodine Kranjske (1689). In 1844, Vinoreja, the famous first Slovenian

  book on winegrowing was published in the Vipava Valley, whilst 120

  years ago the valley witnessed the foundation of the first

  winegrowing co-operative in the Carniola region.

  Uživajte v: • vinih na Vipavski vinski cesti (www.ra-rod.si); • obisku kmečke tržnice v Ajdovščini,

  drugo soboto v mesecu; • sladkanju s sočnim vipavskim sadjem • dobrotah iz Vipavske doline (www.faladur.si).

  Enjoy in: • Wines along the Vipava Wine Road (www.ra-rod.si); • Visiting the farmer's market in Ajdovščina

  (the second Saturday in the month); • Juicy fruits of the Vipava Valley; • Delicacies of the Vipava Valley (www.faladur.si).

  Vipavska dolina | Vipava Valley

  Valley of Wine and Fruit

  Dolina vina in sadja

 • Gradovi, dvorci, številne cerkve, gručaste vasi, ozke ulice - gase in značilno grajene vipavske kamnite hiše pričajo o razgibanem življenjskem utripu v prejšnjih obdobjih.

  Castles, manors, numerous churches, clustered villages, narrow streets and distinctively constructed stone houses of the Vipava Valley represent silent witnesses of the dynamic life of previous times.

  Ob Mrzli reki je 5. in 6. septembra leta 394 potekal eden največjih antičnih spopadov, znamenita bitka pri Frigidu. Njen izid je odločila vipavska burja, ki je Teodozijevim vojščakom podeseterila moč puščic, Evgenijevim vojakom pa trgala ščite iz rok, puščice in kopja pa obračala v lastne vrste.

  Vipavski Križ je bil nekoč sodno, upravno in kulturno središče doline. Že leta 1532

  je dobil mestne pravice. Ob grajskem obzidju je Kapucinski samostan z bogato knjižnico

  in meniško celico njegovega najbolj znanega meniha, pridigarja Janeza Svetokriškega.

  Vipavski Križ is a former judicial, administrative and cultural centre of the

  valley which acquired town privileges as early as 1532. Located at the castle walls is the Capuchin convent with a rich library

  and the friar’s cell of the most famous monk, the preacher Janez Svetokriški.

  Vipavska dolina je bila od nekdaj navdih mnogim umetnikom, tudi Venu Pilonu. Njegovo bogato umetniško zapuščino hrani Pilonova galerija Ajdovščina. Dolina je tudi zibelka slovenske himne. Prešernovo Zdravljico, ki je nastala na pobudo vipavskega rojaka Matije Vertovca, je uglasbil Stanko Premrl, rojen v Podnanosu. Danes v dolini delujeje mnogo ustvarjalcev, Ajdovščina pa je močno središče alternativnih kultur in cilj številnih mladih glasbenikov.

  Oglejte si: • rimsko utrdbo in antične terme v Ajdovščini; • Lanthierijev dvorec in izvire reke Vipave v Vipavi; • mediteransko arhitekturo starih vaških

  in mestnih jeder; • vodni stolp v Vrtovinu, ki je najvišja še ohranjena

  rimska arhitektura v Sloveniji.

  Visit: • The Roman fortification and the Roman baths

  in Ajdovščina; • The Lanthieri Manor and the springs of the Vipava River

  in Vipava; • The old village and city centres reflecting the

  Mediterranean architecture; • The aquatic Roman tower in Vrtovin - the highest,

  still preserved Roman architecture in Slovenia.

  Čez Hrušico je vodila pomembna rimska cestna povezava med Apeninskim polotokom in Podonavjem. Tu je bila

  sprva poštna postaja, kasneje pa so na Hrušici zgradili

  utrdbo, kjer je danes urejen arheološki park Ad Pirum.

  The Vipava Valley has always been an inspiration to many artists, including Veno Pilon whose rich artistic legacy has been preserved in the Pilon Gallery in Ajdovščina. The valley is also the cradle of the Slovenian national anthem. The choral composition for the poem Zdravljica was composed by Stanko Premrl, born in the village of Podnanos. Today, there are numerous artists active in the Vipava Valley, Ajdovščina is an important centre for alternative cultures and a destination for many young musicians.

  An important Roman road link between the Apennine Peninsula and the Danubian region used to lead across Hrušica. At first, Hrušica included a postal station, but later witnessed the construction of a fortification which now homes the archaeological park Ad Pirum.

  On the 5th and 6th September in 394, one of the greatest battles of the antiquity took place next to the Cold river – the famous Battle of the Frigidus. Its outcome was decided by the Vipava bora wind which increased the strength of arrows by Theodosius’ soldiers by tenfold and snatched the shields out of the hands of Eugenius’ soldiers and redirected their arrows and spears straight back to them.

  Vipavska dolina | Vipava Valley

  Dediščina Heritage

 • One of the wine-growing hills in the vicinity of Vipava includes a well preserved hunting manor Zemono from the 17th century which today represents a popular wedding plac