of 4 /4
19 GlasGrada - 597 - petak 26. 8. 2016. AVIORADAR.HR Nenad Sredojević, jedan je od osnivača web stranice avioradar.hr koja bilježi iz dana u dan sve veći interes čitatelja, šarolike strukture. Otkad su se, prije nekog vreme- na spojili sa sličnom stranicom na kojoj su se mogle pronaći zanimljive informacije iz svijeta zrakoplovstva, croatia fly, upisani su i službeno pri Agenciju za elektroničke medije. Pokrenuli su stranicu kako bi spr- iječili senzacionalizam pri izvještavanju o ružnim događanjima u zrakoplovstvu, te sve bazirali na argumentima, preciznim i razložnim podacima. Volonteri su. Različitih profesija. O njihovom radu i stranici, kažu: Otkud interes za teme iz avijacije, vaše osobne, vašega tima ljudi, a potom i či- tateljstva zbog kojega ste pokrenuli web avioradar... kome je namijenjen, kojim temama se bavi, dosadašnje iskustvo? - U današnje vrijeme i sa dostupnim teh- nologijama zrakoplovstvo se uvelike približilo običnom čovjeku. Samim time porastao je i interes ljudi za zbivanja, a i općenito o funkcioniranju zrakoplovstva u cjelini. Zrakoplovni entuzijasti, odnosno zaljubljenici u zrakoplovstvo nisu nepoznan- ica u svijetu, a ni kod nas. Planespotting je u svijetu jako razvijen, a i kod nas odavno postoji. Moj osobni interes za zrakoplovst- vo je krenuo od ranog djetinjstva kad sam prvi put kročio u avion. To je jednostavno nešto što se dogodi, taj neki osjećaj divl- jenja. Postoje zaljubljenici u manje-više sve, mi smo zaljubljenici u zrakoplovstvo. Avio- radar je u početku zamišljen kao hobi, plat- forma za praćenje zrakoplova. Kolega Vje- koslav iz Zagreba i ja smo uvezali naša dva ADS-B uređaja za primanje podataka od samih zrakoplova na jedan server i poku- šali pokriti cijelu Hrvatsku. Dakle, pratili smo a vione. Pošto sam ujedno zaljubljenik u tehnologiju, logično se postavilo pitanje: Kako to radi?, i krenulo se u učenje. Nakon par godina rada i zabave, počeli smo dobi- jati upite o događanjima u zrakoplovstvu (nesreće, preusmjeravanja i slično) pa smo odlučili na već postojeću stranicu ubaciti i portal s kratkim vijestima što je bilo dobro prihvaćeno kod publike. Tada nam se prikl- jučila i današnja glavna urednica, Marina Hinić koja je poprilično upoznata sa tema- tikom, jer radi u industriji cijeli svoj životni vijek, i tu je priča krenula malo ozbiljnije. U Volonteri koji prate hrvatsko nebo to vrijeme su se događale i nesretne stvari pa nas je zas- metao, kao i svakoga tko se imalo razumije u zrakoplovstvo, sen- zacionalizam u mediji- ma. Tada smo odlučili da se počnemo boriti protiv toga, činjenica- ma i edukacijom. Vre- menom se sve razvilo u portal i Avioradar.hr je odnedavno upisan pri Agenciji za elek- troničke medije. Teme koje se trenutno obrađuju su većinom vezane za zrak oplo- vstvo u Hrvatskoj. Za sada se ide samo sa informiranjem, dok od jeseni kreće i edukativni dio. Gdje vam je "matična baza"? - "Matična baza" je Dubrovnik. Vlasnik por- tala je Udruga Avioradar koja je registrira- na u Dubrovniku, ali djeluje na teritoriju Hr- vatske. Zahvaljujući Zajednici tehničke kul- ture grada Dubrovnika i DNŽ udruga je ne- davno dobila i prostor u kampusu Sveučiliš- ta te su nas pomogli u radu. Nedavno ste preuzeli i blog aerocroatia fly to... kako je došlo do toga? - Ne, Avioradar nije preuzeo Aerocroatiju. To bih radije nazvao spajanjem. Vremen- om je došlo do suradnje sa pokretačem bloga Aerocroatia, te smo ubrzo shvatili da radimo isti posao na dvije različite strane i da za to nema potrebe. Jan Kotek i ja samo obavili jako brzi razgovor i pronašli zajed- nički jezik. Jan Kotek je osoba koja je izn- imno upoznata sa zrakoplovstvom i ovim spajanjem su najviše dobili naši čitatelji. Često imate informacije i fotografije ve- zane uz dubrovački aerodrom, je li to slučajno ili....? - Informacije, bar one o poremećajima, na- jčešće imamo jer konstantno pratimo nebo iznad nas dok ostale manje više dolaze same. Što od naših čitatelja, što od ljudi koji rade u zrakoplovstvu, a prate i nas. Tijekom vremena smo sklopili mnoga poznanstva. Fotografije većinom radimo sami, ali nam u tome pomažu i ljudi koji nas prate. Kada se zna da će se do- goditi neki zanimljiv dolazak ili događaj, ide se na aero- drom i slikava. Uz to, ima- mo jako dobru suradnju sa ZL Dubrovnik koja nam izlaze u susret, a i mi za njih prikupljamo podatke o pozicijama zrakoplova sa naših uređaja za potrebe mjerenja buke. Otkud crpite informacije, tko ili što su vaši izvori za informiranje, koliko vas radi? - Kao što sam rekao, obično dođu same, ali većinom mi pitamo. Kada ste upoznati sa tematikom onda znate i zbivanja, a tada se neka pitanja sama post- avljaju, pa i mi pitamo gdje treba. Na porta- lu radi tko stigne i kad stigne. Kad je nešto bitno za obraditi, svi rade na dobavljanju informacija. Komunikacija je grupna pa svatko doprinese koliko može i ima vreme- na. Treba shvatiti da svi koji rade na porta- lu rade volonterski i to im je kao neki hobi. Bar za sada. Ekipa ljudi s kojima radite stranicu, što su po profesiji? - Profesije su raznolike, od zaposlenih u turizmu do zaposlenih u zrakoplovstvu. Šaroliko. Koliko je ljudima koji nisu involvirani u neke profesije vezane usko uz zrakoplo- vstvo, koliko je zanimljivo ovo o čemu pišite? Ima li dovoljno profesionaliziranih stranica iz zrakoplovstva? Časopisa? - Veliki dio naše publike nije strukom veza- no za zrakoplovstvo. Cilj je da privučemo još više tih ljudi a to se nadamo postići edukativnim dijelom na kojem radimo. Miš- ljenja sam da ima dovoljno stranica o zra- koplovstvu ali je problem što je ta tematika uska. Dakle nije to općenito pa da se može pisati 10 članaka dnevno. Barem ne ako želite ostati bitan izvor informacija. Mi ne možemo pisati o Jeleni Rozgi i Severini sva- ki dan. Marina Hinić i Nenad Sredojević

AVIORADAR.HR Volonteri koji prate hrvatsko nebo · ica u svijetu, a ni kod nas. Planespotting je u svijetu jako razvijen, a i kod nas odavno postoji. Moj osobni interes za zrakoplovst-vo

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of AVIORADAR.HR Volonteri koji prate hrvatsko nebo · ica u svijetu, a ni kod nas. Planespotting je u...

Page 1: AVIORADAR.HR Volonteri koji prate hrvatsko nebo · ica u svijetu, a ni kod nas. Planespotting je u svijetu jako razvijen, a i kod nas odavno postoji. Moj osobni interes za zrakoplovst-vo

19GlasGrada - 597 - petak 26. 8. 2016.

AVIORADAR.HR

Nenad Sredojević, jedan je od osnivačaweb stranice avioradar.hr koja bilježi iz danau dan sve veći interes čitatelja, šarolikestrukture. Otkad su se, prije nekog vreme-na spojili sa sličnom stranicom na kojoj suse mogle pronaći zanimljive informacije izsvijeta zrakoplovstva, croatia fly, upisani sui službeno pri Agenciju za elektroničkemedije. Pokrenuli su stranicu kako bi spr-iječili senzacionalizam pri izvještavanju oružnim događanjima u zrakoplovstvu, te svebazirali na argumentima, preciznim irazložnim podacima. Volonteri su. Različitihprofesija. O njihovom radu i stranici, kažu:

Otkud interes za teme iz avijacije, vašeosobne, vašega tima ljudi, a potom i či-tateljstva zbog kojega ste pokrenuli webavioradar... kome je namijenjen, kojimtemama se bavi, dosadašnje iskustvo?- U današnje vrijeme i sa dostupnim teh-nologijama zrakoplovstvo se uvelikepribližilo običnom čovjeku. Samim timeporastao je i interes ljudi za zbivanja, a iopćenito o funkcioniranju zrakoplovstva ucjelini. Zrakoplovni entuzijasti, odnosnozaljubljenici u zrakoplovstvo nisu nepoznan-ica u svijetu, a ni kod nas. Planespotting jeu svijetu jako razvijen, a i kod nas odavnopostoji. Moj osobni interes za zrakoplovst-vo je krenuo od ranog djetinjstva kad samprvi put kročio u avion. To je jednostavnonešto što se dogodi, taj neki osjećaj divl-jenja. Postoje zaljubljenici u manje-više sve,mi smo zaljubljenici u zrakoplovstvo. Avio-radar je u početku zamišljen kao hobi, plat-forma za praćenje zrakoplova. Kolega Vje-koslav iz Zagreba i ja smo uvezali naša dvaADS-B uređaja za primanje podataka odsamih zrakoplova na jedan server i poku-šali pokriti cijelu Hrvatsku. Dakle, pratili smoa vione. Pošto sam ujedno zaljubljenik utehnologiju, logično se postavilo pitanje:Kako to radi?, i krenulo se u učenje. Nakonpar godina rada i zabave, počeli smo dobi-jati upite o događanjima u zrakoplovstvu(nesreće, preusmjeravanja i slično) pa smoodlučili na već postojeću stranicu ubaciti iportal s kratkim vijestima što je bilo dobroprihvaćeno kod publike. Tada nam se prikl-jučila i današnja glavna urednica, MarinaHinić koja je poprilično upoznata sa tema-tikom, jer radi u industriji cijeli svoj životnivijek, i tu je priča krenula malo ozbiljnije. U

Volonteri koji prate hrvatsko neboto vrijeme su sedogađale i nesretnestvari pa nas je zas-metao, kao i svakogatko se imalo razumijeu zrakoplovstvo, sen-zacionalizam u mediji-ma. Tada smo odlučilida se počnemo boritiprotiv toga, činjenica-ma i edukacijom. Vre-menom se sve razvilou portal i Avioradar.hrje odnedavno upisanpri Agenciji za elek-troničke medije. Temekoje se trenutnoobrađuju su većinomvezane za zrak oplo-vstvo u Hrvatskoj. Zasada se ide samo sa informiranjem, dok odjeseni kreće i edukativni dio.

Gdje vam je "matična baza"?- "Matična baza" je Dubrovnik. Vlasnik por-tala je Udruga Avioradar koja je registrira-na u Dubrovniku, ali djeluje na teritoriju Hr-vatske. Zahvaljujući Zajednici tehničke kul-ture grada Dubrovnika i DNŽ udruga je ne-davno dobila i prostor u kampusu Sveučiliš-ta te su nas pomogli u radu.

Nedavno ste preuzeli i blog aerocroatiafly to... kako je došlo do toga?- Ne, Avioradar nije preuzeo Aerocroatiju.To bih radije nazvao spajanjem. Vremen-om je došlo do suradnje sa pokretačembloga Aerocroatia, te smo ubrzo shvatili daradimo isti posao na dvije različite strane ida za to nema potrebe. Jan Kotek i ja samoobavili jako brzi razgovor i pronašli zajed-nički jezik. Jan Kotek je osoba koja je izn-imno upoznata sa zrakoplovstvom i ovimspajanjem su najviše dobili naši čitatelji.

Često imate informacije i fotografije ve-zane uz dubrovački aerodrom, je li toslučajno ili....?- Informacije, bar one o poremećajima, na-jčešće imamo jer konstantno pratimo neboiznad nas dok ostale manje više dolazesame. Što od naših čitatelja, što od ljudi kojirade u zrakoplovstvu, a prate i nas. Tijekomvremena smo sklopili mnoga poznanstva.

Fotografije većinom radimosami, ali nam u tomepomažu i ljudi koji nas prate.Kada se zna da će se do-goditi neki zanimljiv dolazakili događaj, ide se na aero-drom i slikava. Uz to, ima-mo jako dobru suradnju saZL Dubrovnik koja namizlaze u susret, a i mi za njihprikupljamo podatke opozicijama zrakoplova sanaših uređaja za potrebemjerenja buke.

Otkud crpite informacije,tko ili što su vaši izvori zainformiranje, koliko vasradi?- Kao što sam rekao, obično

dođu same, ali većinom mi pitamo. Kadaste upoznati sa tematikom onda znate izbivanja, a tada se neka pitanja sama post-avljaju, pa i mi pitamo gdje treba. Na porta-lu radi tko stigne i kad stigne. Kad je neštobitno za obraditi, svi rade na dobavljanjuinformacija. Komunikacija je grupna pasvatko doprinese koliko može i ima vreme-na. Treba shvatiti da svi koji rade na porta-lu rade volonterski i to im je kao neki hobi.Bar za sada.

Ekipa ljudi s kojima radite stranicu, štosu po profesiji?- Profesije su raznolike, od zaposlenih uturizmu do zaposlenih u zrakoplovstvu.Šaroliko.

Koliko je ljudima koji nisu involvirani uneke profesije vezane usko uz zrakoplo-vstvo, koliko je zanimljivo ovo o čemupišite? Ima li dovoljno profesionaliziranihstranica iz zrakoplovstva? Časopisa?- Veliki dio naše publike nije strukom veza-no za zrakoplovstvo. Cilj je da privučemojoš više tih ljudi a to se nadamo postićiedukativnim dijelom na kojem radimo. Miš-ljenja sam da ima dovoljno stranica o zra-koplovstvu ali je problem što je ta tematikauska. Dakle nije to općenito pa da se možepisati 10 članaka dnevno. Barem ne akoželite ostati bitan izvor informacija. Mi nemožemo pisati o Jeleni Rozgi i Severini sva-ki dan.

Marina Hinić i Nenad Sredojević

Page 2: AVIORADAR.HR Volonteri koji prate hrvatsko nebo · ica u svijetu, a ni kod nas. Planespotting je u svijetu jako razvijen, a i kod nas odavno postoji. Moj osobni interes za zrakoplovst-vo

20 GlasGrada - 597 - petak 26.8. 2016. Nastavak na stranici 37.

Katarski nacionalni zrakoplo-vni prijevoznik Qatar Airwaysi član globalnog udruženjazrakoplovnih prijevoznikaOneWorld uveo je novu code-share suradnju sa španjol-skim zrakoplovnim prijevozni-kom Vuelingom za 67 rutameđu kojima su i odredištaDubrovnik i Split. U sklopu ovecode-share suradnje QatarAirways prodaje linije Vuelin-ga iz Barcelone i Rima premaDubrovniku i Splitu. U Barce-loni i Rimu ove su linije Vuel-inga, koje su označene Ka-tarovim kodom, dalje spresjedanjem vezane na Qa-tarove linije prema Dohi. Qa-tar Airways drži 20% udio ubr i tansko-španjo lskomkonzorciju International Air-lines Group (IAG), koji je vlas-nik Vuelinga. (avioradar.hr)

Qatar Airways kroz novu code-share suradnjusa Vuelingom prodaje karte za Dubrovnik i Split

SURADNJA

NOVI REKORDI

U zračnom prostoru pod nadležnošću Hrvatske kontrole zračneplovidbe u srpnju 2016. zabilježeno je 67.537 letova zrakoplo-va, što je povećanje od 5,2% u odnosu na isti mjesec prošlegodine, a ujedno i rekordan broj operacija ostvaren u jednommjesecu.Najveći dio zračnog prometa čine preleti (84%), dok ostatakuglavnom otpada na dolazni i odlazni promet (15%), a neštomanje od 2% na promet unutar Republike Hrvatske. Najjači danbila je subota, 30. 7., kada je bilo 2.552 zrakoplovne operacijeu jednom danu, od toga 1950 preleta, a ostalo su bila polijet-

Kontrolori zračne plovidbeimaju pune ruke posla

Foto: crocontrol.hr

anja i slijetanja zrakoplova. Tome treba pridodati letove vojnihzrakoplova, kao i VFR promet (većinom sportski zrakoplovi ihidroavioni) kojima se također pruža usluga kontrole zračnogprometa. Promet na hrvatskim aerodromima rastao je u srpnjuviše od 6% u odnosu na isti mjesec prošle godine. U tom jemjesecu ukupno ostvareno više od 15.000 IFR operacija, anajveći promet zabilježen je u Zračnoj luci Split (udio od 30%),dok su po broju operacija blizu Zračna luka Zagreb s udjelomod 25% i Dubrovnik s oko 21% ukupnog aerodromskog prome-ta.

Page 3: AVIORADAR.HR Volonteri koji prate hrvatsko nebo · ica u svijetu, a ni kod nas. Planespotting je u svijetu jako razvijen, a i kod nas odavno postoji. Moj osobni interes za zrakoplovst-vo

37GlasGrada - 597 - petak 26. 8. 2016.

Prijedloge i sugestije šaljite na e-mail: [email protected], s naznakom ’za dbv info’.

PETAK 26.8.5:50-6.45

11:40-12:4514:15-15:2014:20-15:1514:45-15:4021:10-22:0522:00-22.55

SUBOTA 27.8.14:55-15.5017:45-18:5021:10-22:05

NEDJELJA 28.8.7:25-8:30

10:35-11:4014:45-15:4014:55-15:5021:10-22:0522:00-22:55

PONEDJELJAK 29.8.5:50-6:45

11:40-12:4513:50-14:5514:45-15:4021:10-22:05

UTORAK 30.8.10:35-11:4012:15-13:1013:20-14:1513:50-14:5514:45-15:4021:10-22:0522:00-22:55

SRIJEDA 31.8.5:50-6:45

12:10-13:1513:50-14:5514:00-14:5514:45-15:4021:10-22:05

ČETVRTAK 1.9.5:50-6:45

10:35-11:4012.10-13:1514:55-15:5021:10-22:0522:00-22:55PETAK 2.9.5:50-6.45

11:40-12:4514:15-15:2014:20-15:1514:45-15.4021:10-22.0522:00-22:55SUBOTA 3.9.14:55-15:5017:45-18:5021:10-22:05

NEDJELJA 4.9.7:25-8:30

10:35-11:4014:45-15:4014:55-15:5021:10-22:0522:00-22:55

PONEDJELJAK 5.9.5:50-6:45

11:40-12:4513:50-14:5514:45-15:4021:10-22:05UTORAK 6.9.10:35-11:4012:15-13:1013:20-14:1513:50-14:5514:45-15:4021:10-22:052200-22:55

SRIJEDA 7.9.5:50-6:45

12:10-13:1513:50-14:5514:00-14:5514:45-15:4021:10-22:05

ČETVRTAK 8.9.5:50-6:45

10:35-11:4012:10-13:1514:55-15:5021:10-22:0522:00-22:55

PETAK 26.8.6:25-7:20

12:35-13:4013:20-14:2516:20-17:1519:25-20:3020:00-21:0521:20-22:15

SUBOTA 27.8.6:25-7:206:50-7:45

19:25-20:3020:00-21:0521:05-22.00

NEDJELJA 28.8.6:25-7:20

13:15-14:2013:35-14:3021:05-22:00

PONEDJELJAK 29.8.6:25-7:20

13:20-14:2516:20-17:1520.30-21:35

UTORAK 30.8.6:25-7:20

12:55-13:5014:55-15:5016:20-17:1520:30-21:3522:30-23:25

SRIJEDA 31.8.6:25-7:20

12.55-13:5016.20-17:1520:30-21:35

ČETVRTAK 1.9.6:25-7:20

12:55-13:5013:45-14:4016:20-17:1516:55-18:0017:40-18:35PETAK 2.9.6:25-7:20

12:35-13:4013:20-14:2516:20-17:1519:25-20:3020:00-21:0521:20-22:15SUBOTA 3.9.

6:25-7:206:50-7:45

19:25-20:3020:00-21:0521:05-22:00

NEDJELJA 4.9.6:25-7:20

13:15-14:2013:35-14:3021:05-22:00

PONEDJELJAK 5.9.6:25-7:20

13:20-14:2516:20-17:1520:30-21:35UTORAK 6.9.

6:25-7:2012:55-13:5014:55-15:5016:20-17:1520:30-21:3522:30-23:25SRIJEDA 7.9.

6:25-7:2012:55-13:5016:20-17:1520:30-21:35

ČETVRTAK 8.9.6:25-7:20

12:55-13:5013:45-14:4016:20-17:1516:55-18:0017:40-18:3521:05-22:00

Informacije o ostalim polascima i odlascimamožete dobiti na telefon 773 377, 773 100

ili na: www.airport-dubrovnik.hr

ZAGREB-DUBROVNIKDUBROVNIK-ZAGREB

RED LETENJA CROATIA AIRLINES

U prošlom mjesecu hrvatske su zračneluke nastavile trend rasta broja prevezenihputnika, i to za 19,02% u odnosu na sr-panj prošle godine, pokazali suneslužbeni statistički podaci Hrvatskeagencije za civilno zrakoplovstvo.ZL Dubrovnik bilježi rast od 16,46% uodnosu na lanjski srpanj, dok najveći po-rast imaju još ZL Pula (34,15%), Split(25,41%), ali i Brač s 6.328 putnika(89,97%). Zračna luka Dubrovnik u srpn-ju je prevezla 380.326 putnika, što odpočetka 2016. čini ukupno 1.050.844 put-nika, odnosno porast od 15,76% u odno-su na lani. Najviše putnika u srpnju biloje u Zračnoj luci Split, 541.200 ili 25,4%više nego u lanjskom srpnju, te ukupno

AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

Povećanje prometa u svim zračnimlukama, Dubrovnik prednjači

REKORDNA GODINA

Od 1. siječnja do 24. kolovoza ove godine u dubrovačkoj zračnoj luci je zabilježeno1.345.786 putnika što je za 14,73% više nego lanjskih 1.173.003 putnika. Što se brojaoperacija tiče, slijetanja i uzlijetanja, u istom periodu ove godine je zabilježeno 13.174operacija što je povećanje od 12,16% u odnosu na 2015. kada je u prvih osam mjesecizabilježeno 11.746 operacija.

Prvih osam mjeseciza 15% bolji nego lani

1,2 milijuna putnika od siječnja 2016., štoje porast od 18,2%. U zagrebačkoj zračnojluci prevezeno je 10,6% više putnika, njih302.000, što od siječnja 2016. ukupno čini1,5 milijuna putnika ili 6,82% više u odno-su na 2015.Najveći porast broja putnika ostvaren utom razdoblju bilježi brački aerodrom,53% ili 6328 prevezenih putnika, dok jenajveći minus zabilježen na Malom Loš-inju, -39%, odnosno prevezena su 3892putnika. Pad broja putnika u tome jerazdoblju zabilježen i u Zračnoj luci Os-ijek, za 3,4%, na 16.045 putnika. Hrvatskezračne luke su od početka godine preve-zle ukupno 4.372.263 putnika, 12,41%više u odnosu na prošlu godinu.

Page 4: AVIORADAR.HR Volonteri koji prate hrvatsko nebo · ica u svijetu, a ni kod nas. Planespotting je u svijetu jako razvijen, a i kod nas odavno postoji. Moj osobni interes za zrakoplovst-vo

38 GlasGrada - 597 - petak 26.8. 2016.