Click here to load reader

VISOKOGRADNJE nastavnici i suradnici profesor viši predavačSilvio Bašić

 • View
  58

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VISOKOGRADNJE nastavnici i suradnici profesor viši predavačSilvio Bašić predavačIvana Senjak asistentNikolina Vezilić Strmo satnica izvođenja nastave 3 + 3 oblici nastave predavanja, vježbe (auditorne, konstruktivne), konzultacije, - PowerPoint PPT Presentation

Text of VISOKOGRADNJE nastavnici i suradnici profesor viši predavačSilvio Bašić

 • VISOKOGRADNJE

  nastavnici i suradniciprofesor vii predavaSilvio Bai predavaIvana Senjak asistentNikolina Vezili Strmo

  satnica izvoenja nastave3 + 3 oblici nastavepredavanja, vjebe (auditorne, konstruktivne), konzultacije, kolokviji (pismeni) polaganje kolokvijaukupno 2 I. turnus 18.4.2012. i 30.5.2012. II. turnus 16.4.2012. i 28.5.2012.

  popravni kolokvij I. turnus 6.6.2012. II. turnus. 4.6.2012.

  nain polaganja ispitapismeni i usmeni ispitni terminiprema planu ispitnih rokova

  konzultacijepetkom od 10 do 12 sati; SOBA D123a popis literature Peuli, .: Konstruktivni elementi zgrada I. i II., Tehnika knjiga, Zagreb,1980. iliPeuli, .: Konstruktivni elementi zgrada, Croatia knjiga, Zagreb, 2002.Neufert, P.: Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb, 2002.Separat Predavanja Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJEPREDAVANJA

  Redni broj predavanjaNastavna jedinica1.Uvod, Temelji, Hidroizolacije2.Vertikalne konstrukcije3.Kameno zie4.Betonske stijene5.Pregradne stijene6.buke7.Stropne konstrukcije8.Stropne konstrukcije9.1. kolokvij10.Podovi11.Krovita12.Pokrovi13.Stubita14.2. kolokvij15.Popravni kolokvij

 • VJEBEGraevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

  Redni broj vjebiAuditorne,konstruktivne,predajaNastavna jedinicaProgram1.auditorneSituacija M1:500, Idejni projekt, tlocrt prizemlja M1:200, Glavni projekt, tlocrt prizemlja, M1:1001. program2.konstruktivne3.4.5.predaja 26.-30.3.6.auditorneIzvedbeni tlocrt prizemlja, M1:502. program7.konstruktivne8.9.10.predaja 30.4 -4.5.11.auditorneIzvedbeni presjek, stubite i krov, M1:503. program12.konstruktivne13.14.15.predaja 4.6. 8.6.2012

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE1. UVODOVJEK mijenja prirodnu okolinu uzimajui materijale iz prirode (najstarija ovjekova aktivnost)

  prirodni materijali + umjetni materijali= novi predmeti i objekti (ZGRADE)

  Graditeljska tehnika oblikovanje i materijalizacija s prirodnim i umjetnim materijalima ovjekove okoline

  Graditeljska tehnika 1. VISOKOGRADNJE2. NISKOGRADNJE 3. HIDROGRADNJE

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE1. UVODURBANIZAM URBANISTIKO PLANIRANJEPROJEKTIRANJEprojektni zadatakidejni projektlokacijska dozvolaglavni projektgraevinska dozvolaizvedbeni projektGRAENJE I IZVOENJEnadzorni inenjertehniki pregleduporabna dozvola

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE1. UVODZemljite za graenje GRAEVINSKO ZEMLJITE Parcelak..br. 288, k.o. RNOMOEREC

  OBJEKT = ZGRADA

  Stambena, javna ili drutvena, gospodarska namjena

  Stambena obiteljska kuadvojna kuanizviestambena zgradablokneboder

  Javna vrtii, kole, bolnice, kazalita, muzeji

  Gospodarskatvornice, hale, silosi

  UVJETI GRAENJAGRAEVINSKA LINIJAREGULACIJSKA LINIJAPLONIKULICA

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE1. UVODOrganizacija gradilita Pripremni radoviNacrt organizacije graenja utede- shema gradilita- predmjer i predraun pripremnih i zavrnih radova- nacrt vanjskog transporta- organizacije procesa graenja s terminskim planom gantogram- higijensko-tehnike zatitne mjere

  Predhodni radovi na gradilitu- ruenje postojee zgrade- ienje terena- iskolavanje tla - zemljani radovi -

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJITEMELJI konstruktivni elementi zgrade koji prenose ukupno optereenje zgrade na tlo

  ZAKON obvezuje ispitivanje tlaGEOMEHANIKI ELABORAT odabir naina temeljenja

  PODJELA TEMELJA:a) Po dubini1.) plitki do 2m2.) duboki od 2m-100mb) Prema materijalu1.) opeka2.) kamen3.) beton4.) armirani betonc) Po obliku stope1.) samci2.) trakasti 3.) rotilj4.) ploa

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJIc) Po obliku stope1.) samci2.) trakasti 3.) rotilj4.) ploa

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • 2. TEMELJIGraevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJEBETONIRANJE NADTEMELJNOG ZIDA

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJINEARMIRANA BETONSKA STOPA AB STUPAARMIRANA BETONSKA STOPA AB STUPANASTAVNO ELJEZO (SIDRA)MRAVI BETON (PODLOGA)

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJIPRIZEMLJEPODRUMPLO-NIK

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJINOVA ZGRADANOVA ZGRADANOVA ZGRADANOVA ZGRADAPOSTOJEAZGRADAPOST.ZGRADAPOSTOJEAZGRADAPOSTOJEAZGRADA

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

 • Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE2. TEMELJI

  Graevinski fakultet, Sveuilite u ZagrebuZAVOD ZA ZGRADARSTVO, VISOKOGRADNJE

  Sveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu, Graevinski fakultetSveuilite u Zagrebu,

Search related