of 33 /33
VISKOZNOST

VISKOZNOST - Факултет за физичку хемију · VISKOZNOST TEČNOSTI Viskoznost predstavlja otpor kojim se pojedini slojevi tečnosti suprostavljaju kretanju jednog

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of VISKOZNOST - Факултет за физичку хемију · VISKOZNOST TEČNOSTI Viskoznost...

 • VISKOZNOST

 • VISKOZNOST TEČNOSTI

  Viskoznost predstavlja otpor kojim se pojedini slojevi tečnosti

  suprostavljaju kretanju jednog u odnosu na drugi, odnosno to je vrsta

  unutrašnjeg trenja koja dovodi do protoka fluida konstanom brzinom.

  Voda Sirup

 • VISKOZNOST

  Otpor proticanju je rezultat nekoliko faktora, uključujući:

  • međumolekulske interakcije

  • oblik i veličina molekula.

 • VISKOZNOST

  Otpor proticanju je rezultat nekoliko faktora, uključujući:

  • međumolekulske interakcije

  • oblik i veličina molekula.

  Etanol Glicerol

 • VISKOZNOST

  Otpor proticanju je rezultat nekoliko faktora, uključujući:

  • međumolekulske interakcije

  • oblik i veličina molekula.

 • MODEL

  Fluid koji protiče između dve paralelne ploče.

  površina A

 • NJUTNOV ZAKON

  Njutn: Koeficijent viskoznosti, , brojno

  je jednak sili koja između slojeva

  jedinične površine, održava jedinični

  gradijent brzine:

  Tečnosti koje se pokoravaju Njutnovom

  zakonu pri laminarnom protoku su

  Njutnovske ili normalne tečnosti.

  dx

  dvF

  yA

 • NJUTNOV ZAKON

  Njutnovski fluidi su fluidi koji zadovoljavaju Njutnov zakon viskoznosti.

  Nenjutnovski fluidi pokazuju nelinearnu zavisnost između primenje sile

  po jedinici površine i gradijenta brzine.

  Idealni fluid (bez trenja)

  = 0

  Sila po jed. površine

  dvydx dx

  dvF

  yAdx

  dvy

  A/F

 • DINAMIČKA VISKOZNOST

  Trenje između slojeva fluida koji klize jedan preko drugog:

  Jedinica za dinamičku viskoznost je poaz: 1 P = 0,1 Pa s

  a dimenzije su: m l - 1t - 1

  Recipročna vrednost viskoznosti je fluidnost, = 1/, koja pokazuje

  lakoću kojom tečnost teče.

  dxdv

  F

  dx

  dvF

  /

  /AA

 • KINEMATIČKA VISKOZNOST

  = /

  - gustina fluida.

  Jedinica je stoks:

  1 St = 10 -4 m 2 s -1

  dimenzije su: l 2 t -1

 • VRSTE PROTOKA

 • REJNOLDSOV EKSPERIMENT

 • REJNOLDSOV BROJ

  Re = ρ u d / η

  ρ – gustina fluida

  u – srednja brzina fluida kroz cev

  d – prečnik cevi

  η – viskoznost fluida

  Jednakost Rejnoldsovih brojeva za dva protoka ukazuje

  da su njihove fizičke karakteristike iste.

 • TIPOVI PROTOKA FLUIDA

  Idealni protok (Re= beskonačno)

  Re = ρ u d / η

  Ovaj tip protoka se ne javlja u praksi i služi samo kao model da se

  razumeju faktori koji utiču na protok.

 • TIPOVI PROTOKA FLUIDA

  Laminarni (parabolični) protok (Re < 2000)

  Re = ρ u d / η

  Ovo je uobičajeni tip protoka i vidi se npr. kod hromatografije.

 • TIPOVI PROTOKA FLUIDA

  Turbulentni protok (Re > 4000)

  Re = ρ u d / η

  Ovo je čest tip protoka u praksi, dovodi do mešanja toplote, gasova,

  hrane i dr. u vodi što je od značaja za održavanje života u akva svetu.

 • POAZEJEV ZAKON

  Posmatra se stacionarno proticanje

  nestišljivog fluida kroz cev pod

  dejstvom konstantne razlike pritiska.

  Dr. Jean Leonard Marie Poiseuille

 • POAZEJEV ZAKON

  r

  l

  dr

  P1 P2

  rldr

  dvF vr 2

  rdrl

  PPdv

  PPrrldr

  dv

  2

  )(

  )(2

  21

  212

  )(4

  )(

  2

  )(

  2221

  21

  0

  rRl

  PPv

  rdrl

  PPdv

  R

  rv

 • POAZEJEV ZAKON

  drrrRtl

  PPrdrvtdV )(

  2

  )(2 3221

  tRl

  PPdrrrR

  l

  tPPV

  R421

  0

  3221

  8

  )()(

  2

  )(

  tRlP

  PP

  P

  PPtR

  l

  PPV 4

  2

  2

  2

  2

  1

  2

  21421

  16

  )(

  2

  )(

  8

  )(

  r

  l

  dr

  P1 P2

  nestišljivi

  fluid:

  stišljivi

  fluid:

 • MERENJE VISKOZNOSTI

  Ostwald-ov viskozimetar

  h

  Kapilarna

  cev

  Vl

  trhg

  Vl

  t

  88

  Pr 44

  000

  t

  t

 • STOKSOV ZAKON

  Sila trenja koja deluje na sferu radijusa r koja se kreće brzinom v

  kroz tečnost viskoznosti : rvF 6

  grgmU ll 3

  3

  4

  grgmW ss 3

  3

  4

  viskozna sila

  F

  potisak

  U

  težina, W

  dijametar = 2r

  Tečnost, l

  U stanju ravnoteže nema ubrzanja:

  0 FWU

  063

  4 3 vrgr sl

  v

  gr ls

  9

  2 2

 • MERENJE VISKOZNOSTI

  v

  gr )'(

  9

  2 2

  1,2

  2,1

  2

  1

  )(

  )(

  t

  t

  Stoksov zakon

 • MERENJE VISKOZNOSTI

  Kuetov viskozimetar

 • VISKOZNOST TEČNOSTI I GASOVA

  Viskoznost je osobina fluida da se suprostavljaju sili koja deluje

  na njih. Ovaj otpor zavisi od kohezionih sila i prenosa impulsa.

  Tečnosti - dominiraju kohezione sile i viskoznost opada sa

  temperaturom.

  Gasovi - dominira prenos impulsa (sudarima) i viskoznost

  raste sa porastom temperature.

 • tečnosti T(°C) η(mPa·s) gas T(°C) η (µPa·s)

  etilalkohol 20 1.1 vazduh 15 17.9

  izopropilalkohol 20 2.4 vodonik 0 8.42

  metilalkohol 20 0.59 helijum 0 18.6

  krv 37 3 - 4 azot 0 16.7

  etilenglikol 25 16.1 kiseonik 0 18.1

  etilenglikol 100 1.98čvrsto

  T (°C) η (Pa·s)

  freon 11 -25- 0.74 kaučuk 20 1000

  freon 11 0 0.54 Staklo 25 1018 - 1021

  freon 11 +25+ 0.42

 • = f (T)

  Viskoznost tečnosti opada pri povećanju temperature.

  RT

  BAexp

  sp

  spRTv

  BAv exp2/1

  Arenijus i Gucman

  Andrade

 • = f (T)

  Bačinski:

  Van der Vals:

  322,03,0

  kkV

  v

  c

  c

  sp

  bVc 3

  zapremina šupljina

  Dinamička viskoznost je obrnuto srazmerna zapremini šupljina!

  bvv spsp

 • AJRINGOVA TEORIJA VISKOZNOSTI

 • PRIMER: VODA

 • PRIMER: SUMPOR

 • = f (P)

  Uticaj pritiska na koeficijent viskoznosti tečnosti dolazi do izražaja tek

  pri veoma visokim pritiscima.

  Sa povećanjem pritiska viskoznost raste, pri višim pritiscima taj porast

  je izraženijii nego pri nižim pritiscima. U odsustvu spoljašnjeg pritiska

  viskoznost je:

  RT

  EDexp0

  Ako se primeni pritisak P rad potreban za stvaranje šupljine je

  povećan za PVh gde je Vh zapremina šupljine. Termalna energija za

  aktivirani protok je E+PVh a koeficijent viskoznosti je:

  RT

  PV

  RT

  PVED hh expexp 0

 • I T, p KOD GASOVA I TEČNOSTI

  Fluid Uticaj T Uticaj P

  gasovi raste kao

  T1/2

  nema

  tečnosti opada kao raste kao

  T

  BAe log kPAe log

 • VISKOZNOST BINARNIH SISTEMA

  o

  r

  11 rsp

  oo

  o

  lim][sp

  0 cc

  Relativna viskoznost (r):

  Specifična viskoznost (sp):

  Unutrašnja viskoznost ([sp]):