Veiksm«gas renovcijas paraugs R«g, V.Jermaka, DzKS "Kurzemes nams 14"

 • View
  356

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Veiksm«gas renovcijas paraugs R«g, V.Jermaka, DzKS "Kurzemes nams 14"

 • Veiksmgas renovcijas paraugs Rg paraugs Rg

  Valentna Jermaka DzKS Kurzemes nams 14

  valdes prieksdtja

 • Par DzKSDzKS Kurzemes nams 14 izveidots 2001.gada

  1.august. Apsaimnieko 2 mjas:

  1) Kurzemes prospekts 14. Kopj platba 2343 m2; 45 1) Kurzemes prospekts 14. Kopj platba 2343 m ; 45 dzvoki. 464.srija 2) Bebru iela 4. Kopj platba 1649 m2; 30 dzvoki. 464.srija

 • Darbi pirms renovcijas abm mjm

  Jauns jumta segums Nomainta karst dens sistmaKosmtiskais remonts kpu telps Kosmtiskais remonts kpu telps

  Finansjuma avots uzkrjumi.

 • Ce ldz renovcijai (1)2008.gad veikts energoaudits. Tika konstattas das problmas: - Lieli siltuma zudumu caur rsienm - 1. un 5. stv bojjas bvkonstrukcijas - 1. un 5. stv bojjas bvkonstrukcijas - Enerijas patri 260 kWh/m2

  (2007/2008.gada apkures sezon). - Nav iespjas regult siltumenerijas

  plsmu

 • Ce ldz renovcijai (2) Kopsapulc tiek pieemts pozitvs lmums Kredts SwedbankKurzemes prospekts 14 95 000 Ls uz 15 gadiemBebru iela 4 75 000 Ls uz 15 gadiem

  Fikst likme - 7,411 % uz 5 gadiem.

  Maksa par m2 - 0,40 Ls (Kurzemes prospekts 14)Maksa par m2 - 0,42 Ls (Bebru iela 4)

 • 2009. gada decembr saemts Valsts ldzfinansjums 20% apmr no kredta summas

  Kopum par abm renovtajm mjm saemts 34000Lssaemts 34000Ls

  Tdejdi kredta termi tika samazints par 3 gadiem un 4 mneiem.

 • Paveiktie darbi Bniu siltinana ar ekovati (200 mm) Fasdes siltinana ar akmensvati (100 mm) Cokolstva siltinana ar ekstrudto putuplastu

  (100 mm) (100 mm) Koplietoanas telpu logu un durvju nomaia Termoregulatoru uzstdana pie katra radiatora Siltuma skaittju uzstdana pie katra radiatora

 • Siltumenerijas patria saldzinjums (Kurzemes prospekts 14 pirms (2007./2008) un pc renovcijas

  (2008./2009)

  30

  40

  50

  60

  pirms renovcijas

  0

  10

  20

  oktobris

  novembris

  decembris

  janvris

  februris

  marts

  pirms renovcijaspc renovcijas

  MWh Ietaupjums 104,46 mWh

 • Izmaksu saldzinjums(renovta un nerenovta mja; 2008./2009.)

  0,4

  0,6

  0,8

  1

  83,9 %

  49,4 %52,2 %49,5 % 52,8 %

  58,4 %

  0

  0,2

  0,4

  oktobris

  novembris

  decembris

  janvris

  februris

  marts

  nerenovta mja (Kurzemes prosp. 12) renovta mja (Kurzemes prosp. 14)

  Ls/m2

  83,9 %

  Vidjais ietaupjums 57,70 %

 • Siltumenerijas patri (Kurzemes prosp. 14)

 • Paldies par uzmanbu!