of 1 /1
DOLIĆE LAZI KRAPINSKI ŠUŠELJ BRIJEG TRŠKI VRH MIHALJEKOV JAREK STRAŽA KRAPINSKA POLJE KRAPINSKO VELIKA VES KRAPINA ŽUTNICA STRAHINJE BOBOVJE TKALCI TKALCI PRISTAVA KRAPINSKA PODGORA KRAPINSKA D D D B B B B B B B D D D D D D C C A A A A A A C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D A A C B B C C D D D D D D D D čvor ĐURMANEC granični prijelaz MACELJ VARAŽDIN GORNJE JESENJE A A B B D D A A D D B B D D A A A A D D D D D D C B RADOBOJ PREGRADA RADOBOJ P P ZABOK, ZAGREB ŠKARIĆEVO A A AK Ž1 Ž2 P AK P TUMAČ ZNAKOVA AUTOCESTA A-2 CESTE I VAŽNIJE GRADSKE ULICE SA ZAŠTITNIM POJASOM "PROPUSTI" NERAZVRSTANIH CESTA ŽELJEZNIČKI PRUGA ZA REGIONALNI PROMET ŽELJEZNIČKA PRUGA VELIKIH BRZINA ŽELJEZNIČKI KOLODVOR međunarodni i međugradski promet - Ž1, međumjesni promet - Ž2 STAJALIŠTA AUTOBUSNI KOLODVOR JAVNO PARKIRALIŠTE BENZINSKA POSTAJA TUNELI - cestovni i željeznički MOSTOVI I VIJADUKTI - cestovni i željeznički ŽELJEZNIČKI PROMET PODRUČJE ZA RJEŠAVANJE PROMETNOG ČVORA PROMETNE GRAĐEVINE CESTOVNI PROMET postojeće planirano TUMAČ ZNAKOVA POPREČNI CESTOVNI I ULIČNI PROFILI Glavna gradska Gradska 10.0 - 20.0 nx0.8 7.0-7.5 nx0.8 10.0 - 20.0 10.0 - 20.0 1.0 6.0-7.0 1.0 10.0 - 20.0 10.0 nx0.8 7.0-7.5 nx0.8 10.0 10.0 0.8 6.0-7.0 0.8 10.0 6.0 - 12.0 7.0 nx0.8 0 -10.0 0 -10.0 nx0.8 6.0 - 7.0 nx0.8 0 - 10.0 A-A B-B C-C D-D 0 100 500 M 1:10.000 S 1000 m GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA KRAPINE - VI. IZMJENE I DOPU M.P. M.P. ime, prezime,potpis ............................................................ Pečat nadležnog tijela: ............................................................ Predsjednik predstavničkog tijela: Pečat predstavničkog tijela: Stručni tim u izradi plana: ............................................................ Odgovorna osoba: Pečat pravne osobe koja je izradila plan: Pravna osoba koja je izradila plan: M.P. ............................................................ Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Javni uvid održan: Javna rasprava (datum objave): Odluka predstavničkog tijela o izradi plana: Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: 1 : 10 000 Mjerilo kartografskog prikaza: Broj kartografskog prikaza: PROMET Županija: Naziv kartografskog prikaza: Naziv prostornog plana: Suglasnosti na plan: Grad: KRAPINA KRAPINSKO - ZAGORSKA APE Ozaljska 61, 10000 Zagreb, tel. 01/309-7572, fax. 01/311-427 Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Snježana Pelin, dipl.ing.arh. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA KRAPINE - VI. IZMJENE I DOPUNE MIRELA ĆORDAŠ, dipl.ing.arh. Ivica Hršak, predsjednik Gradskog vijeća Odgovorni voditelj izrade plana: NIKŠA BOŽIĆ, dipl.ing.arh. MARIJANA ZLODRE, mag.ing.arh. SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh. ESTERA GOBAC-TRNINIĆ, dipl.ing.biol. Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/18 LOREDANA FRANKOVIĆ, dipl.ing.građ. 3.1. AK AK P VLATKA ŽUNEC, mag.ing.arh. GRANICA GRADA KRAPINE OBUHVAT GENERALNOG URBANISTI Č KOG PLANA GRANICE NASELJA od 16. do 24. svibnja 2019. Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh. 7. svibnja 2019. Ž2 Ž1 Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/19 Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na VI. Izmjene i dopune GUP Grada Krapine, Konačni prijedlog plana (KLASA: 350-02/18-01/16, URBROJ: 2140-20-01-19-04 od 26. lipnja 2019.) 3.1. PROMET PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽE

VARAŽDIN PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA … KR_VI... · "PROPUSTI" NERAZVRSTANIH CESTA ŽELJEZNIČKI PRUGA ZA REGIONALNI PROMET ŽELJEZNIČKA PRUGA VELIKIH BRZINA ŽELJEZNIČKI

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VARAŽDIN PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA … KR_VI... · "PROPUSTI" NERAZVRSTANIH...

Page 1: VARAŽDIN PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA … KR_VI... · "PROPUSTI" NERAZVRSTANIH CESTA ŽELJEZNIČKI PRUGA ZA REGIONALNI PROMET ŽELJEZNIČKA PRUGA VELIKIH BRZINA ŽELJEZNIČKI

DOLIĆE

LAZI KRAPINSKI

ŠUŠELJ BRIJEG

TRŠKI VRH

MIHALJEKOV JAREK

STRAŽA KRAPINSKA

POLJE KRAPINSKO

VELIKA VES

KRAPINA

ŽUTNICA

STRAHINJE

BOBOVJE

TKALCI

TKALCI

PRISTAVA KRAPINSKA

PODGORA KRAPINSKA

D

D

D

B

B

B

B

B

B

B

D

D

D

D

D

D

C

C

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

DD

D

D

DD

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

A

A

C

B

B

C

C

D

D

D

D

D

D

D

D

čvor

ĐURMANEC

granični prijelaz

MACELJ

VARAŽDIN

GORNJE JESENJE

A

A

B

B

D

D

A

A

D

D

B

B

D

D

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

C

B

RADOBOJ

PREGRADA

RADOBOJ

P

P

ZABOK, ZAGREB

ŠKARIĆEVO

A

A

AK

Ž1

Ž2

P

AK

P

TUMAČ ZNAKOVA

AUTOCESTA A-2

CESTE I VAŽNIJE GRADSKE ULICE SA ZAŠTITNIM POJASOM

"PROPUSTI" NERAZVRSTANIH CESTA

ŽELJEZNIČKI PRUGA ZA REGIONALNI PROMET

ŽELJEZNIČKA PRUGA VELIKIH BRZINA

ŽELJEZNIČKI KOLODVOR

međunarodni i međugradski promet - Ž1, međumjesni promet - Ž2

STAJALIŠTA

AUTOBUSNI KOLODVOR

JAVNO PARKIRALIŠTE

BENZINSKA POSTAJA

TUNELI - cestovni i željeznički

MOSTOVI I VIJADUKTI - cestovni i željeznički

ŽELJEZNIČKI PROMET

PODRUČJE ZA RJEŠAVANJE PROMETNOG ČVORA

PROMETNE GRAĐEVINE

CESTOVNI PROMET

postojeće planirano

TUMAČ ZNAKOVA

POPREČNI CESTOVNI I ULIČNI PROFILI

Glavna gradska

Gradska

10.0 - 20.0 nx0.8 7.0-7.5 nx0.8 10.0 - 20.0

10.0 - 20.0 1.0 6.0-7.0 1.0 10.0 - 20.0

10.0 nx0.8 7.0-7.5 nx0.8 10.0

10.0 0.8 6.0-7.0 0.8 10.0

6.0 - 12.0 7.0 nx0.8 0 -10.0

0 -10.0 nx0.8 6.0 - 7.0nx0.8 0 - 10.0

A-A

B-B

C-C

D-D

0 100 500

M 1:10.000

S

1000 m

GE

NE

RA

LN

I U

RB

AN

IS

TIČ

KI P

LA

N G

RA

DA

K

RA

PIN

E - V

I. IZ

MJE

NE

I D

OP

UN

E

M.P.

M.P.

ime, prezime,potpis

............................................................

Pečat nadležnog tijela:

............................................................

Predsjednik predstavničkog tijela:Pečat predstavničkog tijela:

Stručni tim u izradi plana:

............................................................

Odgovorna osoba:Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Pravna osoba koja je izradila plan:

M.P. ............................................................

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Javni uvid održan:Javna rasprava (datum objave):

Odluka predstavničkog tijela o izradi plana: Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana:1 : 10 000

Mjerilo kartografskog prikaza: Broj kartografskog prikaza:

PROMET

Županija:

Naziv kartografskog prikaza:

Naziv prostornog plana:

Suglasnosti na plan:

Grad:KRAPINAKRAPINSKO - ZAGORSKA

APE

Ozaljska 61, 10000 Zagreb, tel. 01/309-7572, fax. 01/311-427

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Snježana Pelin, dipl.ing.arh.

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA KRAPINE - VI. IZMJENE I DOPUNE

MIRELA ĆORDAŠ, dipl.ing.arh.

Ivica Hršak, predsjednik Gradskog vijeća

Odgovorni voditelj izrade plana:

NIKŠA BOŽIĆ, dipl.ing.arh.

MARIJANA ZLODRE, mag.ing.arh.

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh.

ESTERA GOBAC-TRNINIĆ, dipl.ing.biol.

Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/18

LOREDANA FRANKOVIĆ, dipl.ing.građ.

3.1.

AK AK

P

VLATKA ŽUNEC, mag.ing.arh.

GRANICA GRADA KRAPINE

OBUHVAT GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA

GRANICE NASELJA

od 16. do 24. svibnja 2019.

Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.

7. svibnja 2019.

Ž2Ž1

Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/19

Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na VI. Izmjene i dopune GUP Grada

Krapine, Konačni prijedlog plana (KLASA: 350-02/18-01/16, URBROJ: 2140-20-01-19-04 od 26. lipnja 2019.)

3.1. PROMET

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽE