Click here to load reader

VALORIZACIJA PEĆINE MEGARA NA PLANINI BJELAŠNICI · PDF file 6 I. PODACI O PROJEKTU Valorizacija pećine Megara na planini Bjelašnici, Općina Hadžići, izvršena je u okviru Projekta

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VALORIZACIJA PEĆINE MEGARA NA PLANINI BJELAŠNICI · PDF file 6 I. PODACI O PROJEKTU...

 • VALORIZACIJA PEĆINE MEGARA

  NA PLANINI BJELAŠNICI (OPĆINA HADŽIĆI)

  „IZRADA TOPOGRAFSKOG NACRTA I IDEJNOG RJEŠENJA SANACIJE I

  UREĐENJA PEĆINE MEGARE“

  Sarajevo, 2013

 • 2

  Prirodno-matematički fakultet

  UNIVERSITY OF SARAJEVO

  FACULTY OF SCIENCE

  Broj:

  Sarajevo, 20.09.2013.

  VALORIZACIJA PEĆINE MEGARA NA PLANINI BJELAŠNICI (OPĆINA

  HADŽIĆI)

  „Izrada topografskog nacrta i idejnog rješenja sanacije

  i uređenja pećine Megara“

  Sarajevo, 2013

  Zmaja od Bosne 33-35

  Sarajevo

  Bosnia and Herzegovina

  Phone ++387 (0)33 723723

  Fax ++387 (0)33 649359

  Foto: Damir Basara

 • 3

  Voditeljica projekta:

  Prof. dr. Lada Lukić Bilela, molekularni biolog, biospeleolog

  Odsjek za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo; [email protected];

  [email protected]

  Projektni tim:

  Mr. sc. Roman Ozimec, biospeleolog

  Hrvatsko biospeleološko društvo, Demetrova 1, 10 000 Zagreb;

  [email protected]

  Dr. sc. Kazimir Miculinić, paleontolog

  Hrvatsko biospeleološko društvo, Demetrova 1, 10 000 Zagreb; [email protected]

  Damir Basara, instruktor speleologije

  Planinarsko društvo Dubovac; speleološki odsjek; Strossmayerov trg 2, 47 000

  Karlovac, Croatia; [email protected]

  Prof. dr. Samir Đug, ekolog

  Odsjek za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo; [email protected]

  Doc. dr. Nusret Drešković, klimatolog

  Odsjek za geografiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo;

  [email protected]

 • 4

  SADRŽAJ

  I. PODACI O PROJEKTU 6

  II. PRIKAZ REZULTATA PROJEKTA 7

  2.1. Topografske izmjere 7

  2.2. Izrada detaljnog digitalnog topografskog nacrta i 3D modela

  pećine Megara 7

  2.3. Definiranje i izrada sheme turističke staze pećine Megara 8

  2.4. Izrada prijedloga adekvatnog pozicioniranja LED dioda u pećini Megara 10

  2.5. Definiranje programa za saniranje i konzervaciju paleontološkog

  lokaliteta, analiza trenutne situacije paleontološkog lokaliteta

  i iskop paleontološke sonde u pećini Megara 11

  2.5.1. Dosadašnja paleontološka istraživanja 11

  2.5.2. Paleontološka istraživanja u sastavu priprema za turističko

  uređenje 12

  2.5.3. Prijedlog saniranja 16

  2.5.4. Prijedlog izložbenog postava 19

  2.6. Špiljsko stanište Megare 20

  2.7. Špiljski organizmi Megare 23

  2.6.1. Popis organizama (Check lista) 23

  2.6.2. Analiza faune 28

  2.6.2.1. Struktura faune 28

  2.6.2.2. Ekologija 30

  2.6.2.3. Endemizam 30

  2.6.2.4. Tipske vrste 30

  III. PRIJEDLOZI ZA BUDUĆE AKTIVNOSTI 31

  3.1. Speleološka istraživanja 31

  3.2. Uspostava monitoringa pećine Megara 32

  3.3 Vizualni identitet pećine Megara 32

  3.4. Izrada programa upravljanja pećinom Megara 33

 • 5

  3.4.1. Program upravljanja pećinom Megara 33

  3.4.2. Pravilnik o unutarnjem redu pećine Megara 33

  3.4.3. Priručnik za vodiče u Megari 33

  3.4.4. Radna uputa za vođenje posjetilaca u pećini Megari 33

  3.4.5. Plan evakuacije i spašavanja iz pećine Megare 34

  IV. LITERATURA 35

  V. PRILOZI 37

 • 6

  I. PODACI O PROJEKTU

  Valorizacija pećine Megara na planini Bjelašnici, Općina Hadžići, izvršena je

  u okviru Projekta Općine Hadžići – Valorizacija pećine Megara, a temeljem Ugovora

  (br. protokola PMF: 01/01-2100/1-2011; br. protokola Općine Hažići: 02-14-11-

  6897/11) između Općine Megara i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u

  Sarajevu (u daljnjem tekstu: PMF) koje zastupaju dekan PMF-a, prof. dr. Rifat

  Škrijelj i načelnik Općine Hadžići, dipl. ing. maš. Hamdo Ejubović. Ugovor je

  potpisan 03. odnosno 05. 05.2013. godine.

  Projekt “Valorizacija pećine Megara” je financirala Općina Hadžići u suradnji

  sa SeeNet translokalnom mrežom za suradnju Italije i Jugoistočne Europe te

  regijom Piemonte (Italija).

  Faza I Projekta PMF-a pod nazivom Karakteristike pećine Megare u

  funkciji zaštite i valorizacije (grant: 01/01-2100/1-2011; Lada Lukić Bilela)

  odnosila se na sveobuhvatna istraživanja multidisciplinarnog ekspertnog tima

  završena je 01.11.2011. godine (Lukić-Bilela et al. 2011).

  Faza II Projekta PMF-a pod nazivom Izrada topografskog nacrta i

  idejnog rješenja sanacije i uređenja pećine Megara (grant: 01/01-2911/5-2012)

  trajala je od 01.05. do 01.10.2013. godine.

  U okviru projekta su svi zadaci definirani Ugovorom, uspješno obavljeni kako

  slijedi:

   Topografske izmjere pećine Megare;

   Izrada detaljnog digitalnog topografskog nacrta i 3D modela pećine

  Megara;

   Definiranje i izrada sheme turističke staze pećine Megara;

   Izrada prijedloga adekvatnog pozicioniranja LED dioda u pećini Megara

   Definiranje programa za saniranje i konzervaciju paleontološkog lokaliteta,

  analiza trenutne situacije paleontološkog lokaliteta i iskop paleontološke

  sonde u pećini Megara;

   Izrada prijedloga za dvije (2) edukativno-promotivne table

 • 7

  Nadalje, načinjen je dopunjen popis faune sa makrofotografijama,

  mikroklimatske izmjere na svakoj mjernoj točki nacrta, te sačinjena ukupno 4

  banera od čega je jedan detaljan nacrt pećine.

  II. PRIKAZ REZULTATA PROJEKTA

  2.1. Topografske izmjere

  Tijekom istraživanja pećine Megare obavljeno je i topografsko snimanje

  cijeloga objekta. Mjerenja su obavljena kompasom i padomjerom marke Suunto, s

  preciznošću od 0,5°, 50 metarskom mjernom vrpcom s izmjerom na decimetar, dok

  su mjerne točke poligonskog vlaka i visine kanala mjerene laserskim daljinomjerom

  tipa Leica DISTO DXT centimetarskom preciznošću.

  Topografsko snimanje obavio je Damir Basara in situ u mjerilu M1:200, a

  mjerili su Lada Lukić Bilela, Kazimir Miculinić i Roman Ozimec.

  Poligonski vlak unesen je i izrađen u programu Compass (ver.5.10.1.23.163) dok je

  detaljni trodimenzionalni prikaz izrađen u programu CaveXO (ver.5.13.5.30). Dalja

  obrada radnih nacrta pećine Megare izrađena je u programu CorelDRAW X5(ver.

  15.0.0.486) u mjerilu M1:200. Radi kontrole, poligonski vlak prilikom crtanja

  objekta u Corel-u izrađen je ponovo. Dobivene dimenzije pećine iznose 277 metara

  stvarna i 243 metara tlocrtna duljina dok je dubina pećine 10,5 metara.

  2.2. Izrada detaljnog digitalnog topografskog nacrta i 3D modela pećine

  Megara

  Glavni rezultat speleoloških istraživanja je na stručan način i u skladu sa

  svjetskim standardima izrađen speleološki nacrt. On se sastoji od tlocrta i profila sa

  svim elementima koji su definirani od strane Međunarodne speleološke unije (UIS).

  Kada je nacrt izrađen, iz pravilno izmjerenog i tablično prikazanog poligonskog

  vlaka, izračunavaju se statistički parametri špilje ili jame - njena duljina, dubina,

  položaji najudaljenijih točaka, pružanje kanala itd.

 • 8

  Današnja preciznost nacrta, koristeći optičke instrumente i laserske

  daljinomjere je na zadovoljavajućoj razini. Bitno je naglasiti i da speleološki nacrt

  ne sadrži samo špiljske kanale već brojne druge elemente kojima se prikazuje

  morfološka, geološka i hidrološka situacija u njima.

  Detaljni nacrt pećine Megare (Prilog I) prikazuje i točna mjesta gdje su

  nađeni skeletni ostaci pećinskog medvjeda, postojeće paleontološke sonde, prijedlog

  položaja edukativnih table koje se planiraju postaviti u speleološkom objektu,

  izložbeni primjerci, te mjesta postojanja periodične ili stalnih voda nakapnica,

  različiti oblici speleotema, te devastirano područje u Završnoj dvorani.

  2.3. Definiranje i izrada sheme turističke staze pećine Megara

  Prijedlog sheme turističke staze prikazan je na uopćenom nacrtu pećine (Sl.

  1), s tim da se kao najbolje rješenje predlaže staza od usitnjenog kamena, iste

  teksture kao što je izvedena i van pećine dok bi na spoju Fialine dvorane s

  Završnom trebalo izraditi stepeničastu, rešetkastu konstrukciju od nehrđajućih

  materijala kako se ne bi uništavala podnica pećine, a služila bi za sigurni prijelaz

  preko strmina unutar pećine. To bi dalo najprirodniji izgled i najmanje bi

  narušavalo interijer speleološkog objekta. Predviđena turistička staza bila bi

  ukupne duljine 225 metara sa tri predviđena poluproširenja i tri proširenja na

  kojima bi se oko edukativnih tabli i izložbenih vitrina zadržavali turisti dok im

  educirani vodiči predstavljaju sadržaj istih (Tab. 1). Stazu bi trebalo izvesti u

  najmanjoj širini 1,5 metra radi nesmetano

Search related