UVOD U PROJEKTNI MENAD¥½MENT - - Projektni... PROJEKTNI MENAD¥½MENT U OKVIRU BSC MODELA ¢â‚¬â€œ POSLOVNI

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UVOD U PROJEKTNI MENAD¥½MENT - - Projektni... PROJEKTNI MENAD¥½MENT U OKVIRU...

 • PROJEKTNI MENADŽMENT U

  OKVIRU BSC MODELA –

  POSLOVNI SLUČAJ

  VINKOPROM

  dr. sc. Vladimir Grebenar, PMP

  U Osijeku, 27. svibnja 2017.

  PMIDayz Osijek, 2017.

 • Medijski pokrovitelj:

  powered by

  http://www.belje.hr/ http://www.pmi-croatia.hr/ http://www.zito.hr/ http://www.spin.hr/

 • Životni vijek poduzeća

   U tržišnim ekonomijama čak 2/3 start up poduzeća u roku

  2 do 5 godina nestane s tržišta

  Timmons, J. A., Spinelli, S. (2007) ; New Venture Creation – Entrepreneurship for the 21st

  Century. Singapore: McGRAW-Hill.

   Istraživanje iz 1983. g. u SAD-u (Royal Dutch & Shell)

  dokazuje da su 1/3 poduzeća koja su do ‘70-ih godina bila

  na popisu Fortune 500 nestala s tržišta

   Prosječni životni vijek najvećih poduzeća u SAD-u je manji

  od 40 godina

   Vjerojatnost da životni vijek poduzeća nadživi životni vijek

  najmlađeg zaposlenika je manja od 50 %

  (Senge, M. P. (1994). The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning

  Organization. Doubleday. Broadway. New York.)

 • Životni vijek poduzeća

  Do kraja ‘80-ih godina čak 90 % velikih

  poduzeća koja su imala strateški plan nisu

  uspijevala ostvariti zadane strateške ciljeve

  Zašto?

   Istraživanje Mckensey Consultinga –

  Istraživanje Watermana i Petersa

  7s mapa

 • ELEMENTARNE VRIJEDNOSTI - učenje (znanje i obrazovanje) - kvaliteta - izvrsnost - temeljne kršćanske vrijednosti - društvena odgovornost

  strategija

  (strategy)

  struktura organizacije

  (structure)

  sustavi

  (systems)

  zaposlenici

  (staff)

  orjentacija vodstva i tvrtke

  (style)

  znanja i vještine

  (skills)

  7S mapa

  Vinkoproma

 • Što je poslovna strategija?

  “Poslovna strategija je plan kojem je svrha da poduzeće

  izgradi konkurentsku prednost… Strategija je

  razumijevanje onoga što činimo, onoga što želimo postati i

  najvažnije od svega, načina na koji ćemo djelovati.”

  (Collis, D. J., (2005). Strategy. Create and Implement the Best Strategy for You

  Business. Harward Business Review Press.)

   Drugim riječima, strategija usmjerava rad poduzeća kako

  bi se ostvarili strateški ciljevi

  ili

   Poslovna strategija opisuje niz inicijativa koje je potrebno

  provesti kako bi poduzeće doseglo željeno stanje

 • WBS – strateški plan

 • ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

 • 13. Inicijativa: “Formalno obrazovanje”

   Željeno stanje:

   Povećanje razine primjenjivih znanja

   Stvaranje intelektualnog kapitala poduzeća

   “Trajno učeća organizacija”

   Organizacija sposobna izvršiti misiju i dosegnuti viziju poduzeća

   Neki ključni procesi:

   Izrada projektnog plana

   Izvođenje nastave stručnog studija; smjer poslovna ekonomija (planirani početak;

  jesen 2016.)

   Početak izvršavanja inicijative: 1.8.2015.

 • 14. Inicijativa: “Informalno i neformalno

  obrazovanje”  Željeno stanje:

   Povećanje razine specifičnih znanja

   Kapaciteti iz strateškog, operativnog i projektnog menadžmenta

   Kapaciteti iz marketing, CRM i upravljačkog računovodstva

   Komunikacijske, prezentacijske, prodajne i pregovaračke vještine

   Sposobnost rješavanja problema sustavnim pristupom

   Tajno učeća organizacija

   Neki ključni procesi:

   Izrada projektnog plana

   Izrada plana neformalnog obrazovanja

   Početak izvršavanja inicijative: 1.8.2015.

 • Learning organizations – učeće

  organizacije

  "...organizacije u kojima ljudi

  kontinuirano povećavaju svoje

  kapacitete za bolje rezultate,…

  u kojoj se gaje novi i sve širi obrasci

  mišljenja,…

  i gdje ljudi kontinuirano uče

  kako bi mogli vidjeti cjelinu.

  (http://infed.org/mobi/peter-senge-and-

  the-learning-organization/).

 • Peter M. Senge

   „Strateg stoljeća” - Journal of Business

  Strategy (listopad / studeni1999).

   Jedan od 24 osobe s najvećim utjecajem

  na menadžment današnjice

   Istraživački pitanje: „kako organizacije

  razvijaju primjenjive kapacitete” - MIT

   Direktor Centra za organizacijsko učenje

   Autor Bestselera „The Fifth Discipline”

  HBR priznanje o izvornoj menadžment

  knjizi

 • Učeće organizacije

   Jedan od direktora tvrtke Shell (Arie De

  Gaus) izjavio je:

  „Sposobnost da učimo brže od konkurencije

  biti će jedina održiva konkurentska

  prednost.“

  (Senge).

 • Učeće organizacije

   Poslovne organizacije više ne mogu

  slijediti „jednog stratega“ ili osobu koja

  „uči za potrebe organizacije“

  „Trajno učeće organizacije su moguće jer

  smo svi mi učenici... To je intrinzična

  radoznalost... u našoj je prirodi ne samo da

  učimo već i da volimo učiti.“

  (Senge)

 • Učeće organizacije

  „Kada se ljudi u organizaciji fokusiraju samo na vlastitu poziciju, tada imaju slabu svijest o odgovornosti za rezultate koji su proizvod djelovanja i drugih radnih mjesta

  u organizaciji.”

  „Štoviše, kada su rezultati razočaravajući teško je utvrditi uzroke. U tom slučaju

  obično se konstatira: netko je drugi kriv.“

  (Senge)

 • Pretpostavke – poslovni slučaj

  Vinkoprom  Pretpostavke:

  Vjerojatnost dugoročne održivosti

  Spoznaja novih prilika

   Izvor konkurentske prednosti

  Troškovna učinkovitost

  Potencijal za kreiranje dodane vrijednosti

  Inovativnost

  Težnja za samoaktualizacijom pojedinaca

  Osobni razvoj, samoostvarenje

 • Pet disciplina učeće organizacije

  1. Osobna izgradnja

  2. Mentalni modeli

  3. Izgradnja zajedničke vizije

  4. Timsko učenje i

  5. Sustavno razmišljanje – peta disciplina.

 • Osobna izgradnja

   Stalno redefiniranje naše osobne vizije,

   Fokusiranje i energija,

   Razvijanje strpljenja,

   Sposobnost viđenja realnosti objektivnom,

   Temelj učeće organizacije.

   Vinkoprom – Balanced Scorecard i prva perspektiva „učenja i rasta”.

   Strateške inicijative: „Informalno i neformalno obrazovanje” i „Formalno obrazovanje”

 • Mentalni modeli

   Duboko ugrađene pretpostavke,

   Generaliziranje, slike i imidži,

   Nismo svjesni naših mentalnih modela,

   Nismo svjesni učinaka koje imaju u našem

  ponašanju.

   Vinkoprom – transformacija kolektivnog

  mentalnog modela

  Poduzeće snažno okrenuto novim znanjima.

 • Izgradnja zajedničke vizije

   Vezati zaposlenike za zajedničku ideju,

   Upoznati zaposlenike sa vizijom poduzeća i

  strateškim ciljevima,

   Pomoći ljudima da izraze svoje osobne vizije

  i usklade ih sa zajedničkom vizijom tvrtke.

   Vinkoprom – zajedničko planiranje strateški

  važnih dokumenata (MBO)

   Strateška inicijativa „Usmjeravanje poslovne

  organizacije”(BSC).

 • Timsko učenje

   Kroz učenje u timu član tima uči više i

  bolje,

   Bolji učinci u odnosu na individualno učenje,

   Tehnika koja se predlaže u timskom učenju

  je „dijalog“

   ima bolje učinke od „diskusije“.

   Vinkoprom – provodimo informalna predavanja i

  prakticiramo timske radionice.

 • Sustavno razmišljanje - peta

  disciplina

   Povezuje prve četiri discipline,

   Posao i druga ljudska ponašanja su sustavna,

   Živimo u svijetu koji je uzročno –

  posljedičan,

   Neki procesi traju godinama pa ne

  spoznajemo ovisnosti,

   učimo izolirane događaje i ne prepoznajemo

  sustav djelovanja

   zato ne možemo rješavati probleme

 • Sustavno razmišljanje –poslovni

  slučaj Vinkoprom

   Što činimo u Vinkopromu?

  Potičemo specijalizaciju – učenje za radno

  mjesto,

  Potičemo interdisciplinarno učenje –

  učenje za bliska radna mjesta,

   Izgrađujemo kulturu učenja – jedna od

  temeljnih vrijednosti poduzeća

  (znanje,…),

  Mjerimo napredak učenja pažljivo

  odabranim KPI.

 • KPI – poslovni slučaj Vinkoprom

   Pokazatelji učinkovitosti strateških

  inicijativa:

  Kfo – koeficijent formalnog

  obrazovanja,

  Kno – koeficijent neformalnog

  obrazovanja,

  Kco – koeficijent cjelovitog

  obrazovanja,

  Kco = kfo + kno

 • Kfo  NKV = 0,9

   SSS 3.g. = 1