projektni menad¾ment

 • View
  29

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

upravljanje projektima

Text of projektni menad¾ment

 • Upravljanje integracijom projekta

  Upravljanje projektima u IT

 • Integracija projekta

  Preuzimanje odgovornosti za koordinisanje ljudima,

  planovima i poslovima da bi se uspeno zavrio projekat

  Fokusiranje na sliku projekta u celini i upravljanje timom radi

  uspenog zavravanja projekta

  Donoenje konanih odluka kod nastajanja konflikta izmeu aktera i projektnih ciljeva

  Komuniciranje sa glavnim rukovodiocima o kljunim informacijama projekta

  Rukovodilac projekta (Project Manager)

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 2

 • Integracija projekta

  Integracija projekta ukljuuje koordinisanje svim ostalim oblastima

  znanja upravljanja projekta tokom itavog projektnog ciklusa

  est glavnih procesa koji se tiu upravljanja integracijom:

  Izrada statuta (nacrta) projekta

  Izrada plana upravljanja projektom

  Usmeravanje i upravljanje izvrenjem projekta

  Nadgledanje i kontrola projektnog posla

  Integrisana kontrola izmena

  Zatvaranje projekta (faze)

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 3

 • Rezime integracije projekta

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 4

 • Izrada statuta projekta

  Statut projekta je dokument koji formalno prepoznaje postojanje projekta i obezbeuje odrednice za njegove ciljeve i upravljanje nad njim

  Ulazi

  Izjava o projektnom poslu

  Poslovni razlozi (business case)

  Ugovor Ponekad je ugovor isto to i statut (loa ideja)

  Organizacioni procesi na imovini (aktivi) Organizational process assets

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 5

 • Izrada statuta projekta

  Izlazi

  Statut (rezime) projekta

  Sadrina statuta projekta

  Ime projekta i datum autorizacije

  Ime rukovodioca i kontakt informacije

  Rezime rasporeda

  Datum poetka i zavretka projekta

  Datumi prekretnica u projektu

  Rezime budeta projekta

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 6

 • Izrada statuta projekta

  Opis projektnih ciljeva Opravdanje za pokretanje projekta

  Kriterijumi za uspeh projekta Zahtevi za odobravanje projekta

  Ko potpisuje projekat

  Rezime planiranog pristupa upravljanja projektom Opis potreba i oekivanja aktera

  Vane pretpostavke i ogranienja

  Matrica uloga i odgovornosti

  Sekcija za stavljanje potpisa kljunih aktera projekta

  Sekcija za komentare

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 7

 • Matrica uloga i odgovornosti

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 8

 • Izrada plana upravljanja

  projektom

  Plan upravljanja projektom je dokument koji koordinira svim dokumentima projektnog planiranja i slui kao vodi za kontrolu i izvravanje projekta

  Osobine:

  Dinamian

  Fleksibilan

  Podloan promenama usled izmena na projektu ili okruenju

  Plan mora da pomae rukovodiocu u voenju projekta i ocenjivanju njegovog statusa.

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 9

 • Izrada plana upravljanja

  projektom

  Pregled (sadraj) projekta

  Opis organizacije projekta

  Opis rukovoenja (upravljanja) i pristupa

  Opis posla, rasporeda i budeta

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 10

 • Primer plana upravljanja

  softverskim projektom

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 11

 • Izrada plana upravljanja

  projektom

  Pregled/sadraj projekta:

  Ime projekta

  Ime sponzora

  Kratak opis projekta Ciljevi, razlozi, ...

  Imena rukovodioca i kljunih aktera Lista proizvoda projekta

  Spisak vanih referenci Sadri rezime stavki planova upravljanja obimom, vremenom, trokovima,

  kvalitetom ...

  Lista definicija i skraenica (po potrebi)

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 12

 • Izrada plana upravljanja

  projektom

  Opis organizacije projekta:

  Organizacionioni grafikoni Lista vlasnitva, odgovornosti, komunikacija

  Odgovornosti na projektu

  Opisuje kljune funkcije i aktivnosti projekta

  Ljude koji su odgovorni za te aktivnosti

  Matrica odgovornosti se koristi kao orue

  Ostale informacije o projektu Opciono zavisi od prirode projekta

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 13

 • Izrada plana upravljanja

  projektom

  Opis upravljanja i pristupa:

  Ciljevi upravljanja Prioriteti projekta, glavne predpostavke i ogranienja

  Projektna kontrola Kako nadgledati projekat i izvoditi izmene

  Upravljanje rizikom

  Projektno osoblje Sadri broj i strukturu ljudi koji uestvuju u projektu

  Tehniki procesi Opisuje specifine metodologije koje projekat koristi

  Pojanjava kako dokumentovati informacije

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 14

 • Izrada plana upravljanja

  projektom

  Opis posla, rasporeda i budeta:

  Kljuni zadaci projekta Podela na aktivnosti i zadatke projekta pomou WBS

  Rezime kljunih zadataka i referenca na plan obima

  Kljuni proizvodi (deliverables) posla Nabrajanje i opis kljunih proizvoda unutar projekta

  Ostale informacije vezane za posao (Spisak karakteristinog softvera/hardvera koji se koristi)

  Rezime rasporeda Prikaz rezimea itavog projekta na jednoj stranici (Gant-ov diagram)

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 15

 • Izrada plana upravljanja

  projektom

  Detaljni raspored Prikaz zavisnosti izmeu aktivnosti koje mogu da utiu na raspored Referenca na detaljni raspored

  Ostale informacije vezane za raspored Isticanje kljunih predpostavki i ostalih bitnih informacija

  Rezime budeta Ukupna ocena budeta itavog projekta (gruba ili precizna) Pregled meseni, godinji...

  Detaljni budet Referenca na plan upravljanja trokovima

  Ostale informacije vezane za budet Isticanje kljunih predpostavki i ostalih bitnih informacija u vezi finansija

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 16

 • Usmeravanje i upravljanje

  izvrenjem projekta

  Usmeravanje i upravljanje izvrenjem projekta podrazumeva

  upravljanje i obavljanje posla koji je opisan u planu upravljanja

  projektom

  Najvie vremena (novca) se potroi na izvrenje projekta

  Fokus rukovodioca na projektni tim

  Upravljanjem povezanosti izmeu svih aktera

  Upravljanje komunikacijom i ljudksim resursima

  Proizvod je u direktnoj vezi sa izvrenjem projekta

  Pojava jedinstvenih (neeljenih) situacija tokom izvrenja Fleksibilnost i kreativnost rukovodioca

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 17

 • Usmeravanje i upravljanje

  izvrenjem projekta

  Koordinacija planiranja i izvravanja

  Planiranje i izvrenje se prepliu (ne razdvojivi)

  Zlatno pravilo: Onaj ko hoe da uradi neki posao, mora da dobro planira

  Razvijanje vetina i sticanje iskustva u planiranju i izvravanju

  Pisanje specifikacije pre izrade koda (IT projekti)

  Obezbeivanje pravog liderstva i podrke Rukovodioci svojim primerom pokazuju znaaj pisanja plana pre faze izvrenja

  Dobro izvrenje projekta zahteva organizacionu podrku

  Krenje pravila od strane rukovodilaca zarad dobrobiti projekta (primer:

  korienje ne standardnog softvera)

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 18

 • Usmeravanje i upravljanje

  izvrenjem projekta

  Korienje znanja o proizvodu, primenama i poslu Rukovodiocima je korisno poznavanje tehnika i posla o IT proizvodima

  Kod malih projekata: Izvoenje tehnikih poslova (mentorstvo)

  Kod velikih projekata: Razumevanje oblasti posla i primena vie nego

  poznavanje same tehnologije

  Alati i tehnike za izvravanje projekta Sud eksperta: Konsultovanje eksperta iz raznih oblasti. Recimo, po pitanju

  tehnologija, programskih jezika ...

  Informacioni sistemi upravljanja projektom: Postoji puno softvera za

  upravljanje projektima

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 19

 • Nadgledanje i kontrola

  projektnog posla

  Nadgledanje i kontrola projektnog posla obuhvata prikupljanje,

  merenje i irenje informacija o performansama projekta

  Na velikim projektima 90% posla je u komunikaciji i

  upravljanju izmenama

  Ocenjivanje merenja i analiziranje trendova radi dobijanja

  informacija o moguim izmenama radi poboljanja procesa

  Kontinuirano praenje projekta radi procene ukupnog

  zdravlja projekta i oznaavanja oblasti koje zasluuju posebnu panju

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 20

 • Nadgledanje i kontrola

  projektnog posla

  Ulazi (Inputs)

  Plan upravljanja Plan rasporeda, plan budeta, plan trokova

  Izvetaji o performansama Govori rukovodiocu o pojavama koje uzrokuju problem ili ga mogu

  uzrokovati u budunosti

  Izlazi (Outputs)

  Zahtevi za promenama Preporuene korekcije

  Preventivne akcije

  Ispravljanje defekata (nepravilnosti)

  Upravljanje projektima u IT Upravljanje integracijom 21

 • Integrisana kontrola izmena

  U prosenom projektu doe do 25% zahteva za promenama u toku razvoja projekta

  Razlozi za promene Marketing: treba udovoljiti zahtevima muterija (izmena tehnologija)

  Razvojni tim: eli da popra