of 241 /241
2013 SMAJO MEKIĆ SMAYSON

Upotreba osnovnih alata office 2013 - vitezmss.comvitezmss.com/wp-content/uploads/2016/01/udzbenik-smayson.pdf · 23 Osnovni zadaci u programu Excel 2013.....88 23.1 ... 26 Uputstva

 • Author
  builien

 • View
  231

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Upotreba osnovnih alata office 2013 -...

 • 2013

  SMAJO MEKI SMAYSON

 • 1 SADRAJ

  2 Uvod U obradu teksta ............................................................................................................................. 0

  3 Osnovni zadaci u programu Word 2013 ................................................................................................. 0

  3.1 Biranje Predloka(templates) ................................................................................................................... 0

  4 Kreiranje novog dokumenta uz pomo Predloka .................................................................................. 1

  4.1 Otvaranje dokumenta ............................................................................................................................. 2

  5 Koritenje programa Word 2013 za otvaranje dokumenata kreiranih u starijim verzijama programa Word

  2

  5.1 Reimi dokumenta i kompatibilnost ....................................................................................................... 2

  5.1.1 Dostupnost funkcija u svakom od reima ........................................................................... 3

  5.2 Konvertovanje dokumenta u Program Word 2013 reim ....................................................................... 4

  5.3 uvanje dokumenta ................................................................................................................................ 5

  5.4 itanje dokumenata ................................................................................................................................ 6

  5.5 Praenje promjena .................................................................................................................................. 7

  5.5.1 Word ............................................................................................................................................................................. 7

  5.5.2 Kopiranje okvira za tekst ...................................................................................................................................... 8

  5.5.3 Brisanje okvira za tekst .......................................................................................................................................... 8

  6 Praenje promjena .................................................................................................................................. 9

  6.1 Dranje praenih promjena ukljuenim ................................................................................................ 10

  6.2 Iskljuivanje praenja promjena ............................................................................................................ 10

  6.2.1 Uklanjanje praenih promjena ......................................................................................................................... 11

  7 Uklanjanje ivice iz okvira za tekst ili oblika ............................................................................................ 11

  7.1 Uklanjanje ivice iz okvira za tekst ili oblika ................................................ Error! Bookmark not defined.

  7.2 Promjena boje ivice okvira za tekst ili oblika......................................................................................... 12

  7.3 Promjena stepena vanosti ivice okvira za tekst ili oblika ..................................................................... 12

  7.4 Promjena stila ivice okvira za tekst ili oblika ......................................................................................... 13

  8 Oblikovanje ili prilagoavanje sadraja ................................................................................................. 14

  8.1 Oblikovanje teksta u sadraju ............................................................................................................... 15

  Prikazivanje ili skrivanje simbola za oblikovanje ........................................................................................ 16

  Iskljuivanje talasastih linija ........................................................................................................................ 17

  9 Provjera pravopisa i gramatike.............................................................................................................. 17

  9.1 Istovrijemena kompletna provjera pravopisa i gramatike ..................................................................... 18

  9.2 Automatska provjera pravopisa i gramatike ......................................................................................... 18

  9.2.1 Funkcionisanje automatske provjere pravopisa ........................................................................................ 19

  9.2.2 Funkcionisanje automatske provjere gramatike ....................................................................................... 20

 • 9.3 Ponovna provjera rijei i gramatike koje ste ranije provjerili i odluili da zanemarit .Moete da nametnute

  i ponovnu provjeru rijei i gramatike koje ste ranije odluili da zanemarit. ................................................ 20

  10 Provjera pravopisa i gramatike na drugom jeziku ................................................................................. 20

  10.1 ............................................................................................................................ Vie o jezicima rjenika

  21

  11 Automatsko ispravljanje velikog slova .................................................................................................. 22

  11.1 ..................................................................................................... Automatsko ispravljanje velikog slova

  22

  11.2 .................................................................. Navoenje izuzetaka za automatsko pisanje velikim slovom

  22

  12 Izbor naina na koji funkcionie provjera pravopisa i gramatike .......................................................... 23

  12.1 .............................................................................................................................. Prikaz opcija provjere

  23

  12.2 ..................................................................................................... Izbor opcija automatskog ispravljanja

  23

  12.3 ................................... Izbor opcija ispravljanja pravopisa koje utiu na sve Microsoft Office programe

  23

  12.3.1 Izbor optih postavki kontrolora pravopisa za Office ........................................................................ 24

  12.3.2 Izbor menija Reimi za francuski ............................................................................................................ 24

  12.4 ................................................................. promjena naina na koji kontrolor pravopisa radi u pozadini

  25

  12.4.1 Potvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu Provjeravaj pravopis tokom kucanja ............ 25

  12.4.2 Potvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu Sakrij greke (talasaste crvene linije) ............ 25

  12.4.3 Ukljuivanje ili iskljuivanje automatskog kontrolora pravopisa ................................................... 25

  12.5 ............................ Poboljanje rezultata kontrolora pravopisa pomou provjere pravopisa u kontekstu

  26

  12.6 .....................................................................promjena opcija za provjeru gramatike za Outlook i Word

  26

  12.6.1 Ukljuivanje ili iskljuivanje automatske provjere gramatike .......................................................... 26

  12.6.2 Ukljuivanje istovrijemene provjere gramatike .................................................................................... 27

  12.6.3 Prikazivanje statistikih podataka o itljivosti ....................................................................................... 27

  12.6.4 Kontrola pravila koja kontrolor gramatike primjenjuje na pisanje ............................................... 28

  12.7 ........................................................................ Izbor opcija za kontrolu pravopisa u programu Outlook

  28

  12.8 ........................................ Ukljuivanje ili iskljuivanje polja za kontrolor pravopisa u programu Project

  28

  13 Ponovna provjera pravopisa i gramatike koje ste ranije provjerili i odluili da zanemarite .................. 28

  13.1 ....................................................................................................................................................... Word

  28

 • 13.2 ................................................................................................................................................... Outlook

  29

  13.3 ............................................................................................................................ tampanje dokumenta

  29

  tampanje i pregled dokumenata .............................................................................................................. 30

  14 Kreiranje hiperveze ............................................................................................................................... 30

  14.1 ................................... Kreiranje hiperveze ka dokumentu, datoteci, web stranici ili ka praznoj e-poruci

  30

  14.2 ....................................................................... Kreiranje hiperveze ka odreenom mjestu u dokumentu

  31

  14.2.1 Korak 1: oznaavanje lokacije hiperveze ................................................................................................. 32

  14.2.2 Korak 2: dodavanje veze ka lokaciji u trenutnom ili nekom drugom dokumentu ................. 32

  14.3 ........................................................................................................ Iskljuivanje automatskih hiperveza

  33

  14.4 ....................................................................................................... Prikazivanje pune putanje hiperveza

  33

  14.5 ............................................................................... Iskljuivanje kombinacije Ctrl+klik za praenje veze

  34

  15 Umetanje tabele .................................................................................................................................... 34

  15.1 ..................................................... Umetanje veih tabela ili tabela sa prilagoenim ponaanjima irine

  35

  15.2 .......................................................................................................................... Dizajnirajte svoju tabelu

  36

  16 Uklanjanje ivica iz tabele ....................................................................................................................... 37

  16.1.1 Uklanjanje svih ivica iz tabele ...................................................................................................................... 37

  16.1.2 Uklanjanje odreenih ivica iz tabele ili elija ......................................................................................... 38

  16.1.3 Uklanjanje odreene ivice (ili vie njih) iz tabele ................................................................................. 38

  17 Izrezivanje slike ili smetanje slike u oblik ............................................................................................. 40

  17.1 ........................................................................................................................................ Izrezivanje slike

  40

  17.2 .................................................................................................................... Izrezivanje u odreeni oblik

  41

  17.3 ............................................................................................ Izrezivanje u uobiajeni odnos irina/visina

  42

  17.4 ............................................................................................... Izrezivanje za uklapanje ili popunu oblika

  42

  17.5 ................................................................................................................. Brisanje izrezanih delova slike

  44

 • 18 Rotiranje okvira za tekst, oblika, WordArt objekta ili slike .................................................................... 45

  18.1.1 Rotiranje za bilo koji ugao ............................................................................................................................ 45

  18.1.2 Rotiranje okvira za tekst, oblika ili WordArt objekta na taan poloaj ....................................... 45

  18.1.3 Rotiranje slike na taan ugao ...................................................................................................................... 46

  18.1.4 90 stepeni ulijevo ili 90 stepeni udesno .................................................................................................. 46

  19 Koritenje formule u Word tabeli .......................................................................................................... 47

  19.1 ............................................................................................................ Umetanje formule u eliju tabele

  47

  19.2 .................................................................................................................... Auriranje rezultata formule

  47

  19.2.1 Auriranje rezultata odreenih formula .................................................................................................. 47

  19.2.2 Auriranje svih rezultata formule u tabeli ............................................................................................... 47

  19.2.3 Auriranje svih formula u dokumentu ..................................................................................................... 48

  19.3 .................................................................................................... Zakljuavanje ili otkljuavanje formule

  48

  19.4 ................................... Primjeri: sabiranje brojeva u tabeli pomou argumenata koji zavise od poloaja

  48

  19.5 ....................................................................... Koritenje imena obeleivaa ili referenci elija u formuli

  51

  19.5.1 RnCn reference .................................................................................................................................................. 52

  19.5.2 A1 reference ....................................................................................................................................................... 52

  Gdje se nalazi Ureiva jednaina? ............................................................................................................ 52

  20 Promjena jednaine .............................................................................................................................. 53

  21 "Vodeni ig" ("Dizajn/Pozadina stranice")? ........................................................................................... 55

  22 Umetanje ili promjena vodenog iga .................................................................................................... 56

  22.1 ......................................................................................... Umetanje vodenog iga na izabrane stranice

  56

  22.2 ........................................................................................................................ Promjena vodenih igova

  57

  23 Osnovni zadaci u programu Excel 2013 ................................................................................................ 88

  23.1 .................................................................................................................... Kreiranje nove radne sveske

  88

  23.2 ........................................................................................................................................ Unos podataka

  88

  23.3 ................................................................... Koritenje funkcije Automatski zbir za sabiranje podataka

  89

  23.4 ................................................................................................................ Kreiranje jednostavne formule

  89

 • 23.5 ............................................................................................. Primjena formata za numerike vrijednosti

  89

  23.6 .......................................................................................................................... Unos podataka u tabelu

  90

  24 Filtriranje podataka u Excel tabeli ......................................................................................................... 92

  24.1 ......................................................................................... Filtriranje po odreenom tekstu ili brojevima

  94

  24.2 ........................................................................................................................... Filtriranje stavki po boji

  94

  24.3 ............................................................... Kreirajte modul za sjeenje da bismo filtrirali podatke u tabeli

  95

  25 Filtriranje opsega podataka .................................................................................................................. 96

  26 Uputstva i primjeri za sortiranje i filtriranje podataka po boji ............................................................... 97

  26.1 ................................................................. Pregled sortiranja i filtriranja podataka po boji i skupu ikona

  98

  26.2 .................................................................................Efikasno koritenje boje prilikom analize podataka

  99

  26.2.1 Upotreba standardnih boja i ograniavanje broja boja ................................................................. 100

  26.2.2 Razmatranje kontrasta boje i pozadine ................................................................................................ 100

  26.3 ....................................................................................................... Izbor najboljih boja za vae potrebe

  101

  26.3.1 10 najvanijih boja ........................................................................................................................................ 101

  26.3.2 Koritenje boja koje prirodno izraavaju znaenje .......................................................................... 102

  26.3.3 Koji su razliiti tipovi pakovanja proizvoda? ....................................................................................... 102

  26.3.4 Uzorak podataka ........................................................................................................................................... 102

  26.3.5 Evo podataka sa kojima emo poeti: .................................................................................................. 102

  26.3.6 Koji proizvodi imaju oznaku iznad 67% ili ispod 34%? .................................................................. 104

  26.3.7 Koje proizvode treba odmah ponovo naruiti? ................................................................................ 104

  26.3.8 Koji proizvodi imaju najvie i najnie cijene i trokove? ................................................................ 105

  27 Filtriranje podataka u izvedenoj tabeli ................................................................................................ 106

  27.1 .................................................................................... Drugi naini filtriranja podataka izvedene tabele

  107

  27.2 ....................................................................................................................... Runo filtriranje podataka

  107

  27.3 ................................................................... Prikazivanje samo odreenog teksta, vrijednosti ili datuma

  108

  27.4 ................................................................................................ Prikazivanje prvih ili posljednjih 10 stavki

  109

 • 27.5 ............................................................................................ Ukljuivanje ili iskljuivanje opcija filtriranja

  110

  28 Grupisanje ili razgrupisavanje podataka u izvjetaju izvedene tabele ................................................. 111

  28.1 ...................................................................................................................... Grupisanje izabranih stavki

  112

  28.2 ..................................................................................................... Razgrupisavanje grupisanih podataka

  113

  28.3 ............................................................................................... O grupisanju podataka u izvedenoj tabeli

  113

  Uklanjanje filtera ...................................................................................................................................... 113

  Uklanjanje filtera iz kolone ....................................................................................................................... 113

  Uklanjanje svih filtera sa radnog lista ....................................................................................................... 114

  Kako da znam da li su podaci filtrirani? .................................................................................................... 114

  28.4 ........................................................................................................... Prikai ukupne vrijednosti brojeva

  115

  28.5 ................................................................................................................ Dodavanje znaenja podacima

  115

  28.6 .......................................................................................................... Prikazivanje podataka u grafikonu

  116

  28.7 ............................................................................................................................................uvanje rada

  116

  28.8 ............................................................................................................................................... Odtampaj

  118

  28.9 .................................................................................................................... Unos teksta ili broja u eliju

  118

  28.10 .......................................................................................... Unos broja sa fiksnim decimalnim zarezom

  118

  28.11 ........................................................................................................ Unos datuma ili vrijemena u eliju

  119

  28.12 ............................................................................... Istovrijemeni unos istih podataka u nekoliko elija

  119

  29 Automatsko popunjavanje podataka u elijama radnog lista ............................................................. 121

  29.1 ............................................................... Automatsko ponavljanje vrijednosti koje ve postoje u koloni

  122

  29.1.1 Ukljuivanje ili iskljuivanje automaskog dovravanja vrijednosti elija ................................. 122

  29.2 ..................................... Popunjavanje susjednih elija podacima pomou pokazivaa za popunjavanje

  122

  29.2.1 Prikazivanje ili skrivanje pokazivaa za popunjavanje .................................................................... 122

  29.2.2 Privlaenje pokazivaa za popunjavanje radi popunjavanja susjednih elija podacima ... 123

  29.2.3 Ukljuivanje ili iskljuivanje opcija automatskog popunjavanja ................................................. 123

 • 29.3 ................................................... Popunjavanje susjednih elija podacima pomou komande Popuna

  123

  29.4 ............................................................................................... Popunjavanje susjednih elija formulama

  124

  29.5 ............................................. Popunjavanje nizom brojeva, datuma ili drugih ugraenih grupnih stavki

  125

  29.5.1 Popunjavanje elija nizom pomou pokazivaa za popunjavanje ............................................. 125

  29.5.2 Popunjavanje elija nizom pomou komande za popunjavanje ................................................ 125

  29.5.3 Primjeri nizova koji se mogu popuniti .................................................................................................. 126

  29.6 ................................................... Popunjavanje podataka pomou prilagoene grupe za popunjavanje

  127

  29.6.1 Upotreba prilagoene grupe za popunjavanje zasnovana na postojeoj listi stavki ......... 127

  29.6.2 Upotreba prilagoene grupe za popunjavanje zasnovana na novoj listi stavki................... 127

  29.6.3 Ureivanje ili brisanje prilagoene grupe za popunjavanje ......................................................... 127

  29.7 .................................................................. Istovrijemeni unos istih podataka na nekoliko radnih listova

  128

  29.8 .............................................................................. Prilagoavanje postavki radnog lista i formate elija

  129

  29.8.1 Promjena smjera za taster Enter .............................................................................................................. 129

  29.8.2 Promjena irine kolone ............................................................................................................................... 129

  29.8.3 Prijelamanje teksta u eliji.......................................................................................................................... 130

  30 Prijelamanje teksta u eliji ................................................................................................................... 130

  30.1 .............................................................................................................. Automatsko prijelamanje teksta

  130

  30.2 .......................................................................................................................... Runo prijelamanje reda

  131

  30.2.1 Promjena formata broja.............................................................................................................................. 131

  30.2.2 Oblikovanje broja kao teksta .................................................................................................................... 132

  31 Runi unos podataka u elije na radnom listu .................................................................................... 132

  32 Dodavanje, ureivanje, pronalaenje i brisanje redova pomou obrasca sa podacima ...................... 133

  32.1 .............................................................................................. Izaberimo jednu od sljedeih mogunosti:

  133

  32.2 ............................................................................................. Vie informacija o obrascima sa podacima

  133

  32.3 ................................................................................................................ Kreiranje obrasca sa podacima

  134

  32.4 .............................................................................................................. Koritenje obrasca sa podacima

  134

  32.4.1 Dodavanje novog reda sa podacima ..................................................................................................... 134

 • 32.4.2 Pronalaenje reda putem navigacije ...................................................................................................... 135

  32.4.3 Pronalaenje reda putem unosa kriterijuma za prijetragu............................................................ 135

  32.4.4 Promjena podataka u redu ........................................................................................................................ 136

  32.4.5 Brisanje reda .................................................................................................................................................... 136

  33 Tasterskepreiceza Microsoft Word .................................................................................................... 136

  33.1 ............................................................................................. Pronalaenje i koritenje tasterskih preice

  136

  33.1.1 Koritenje tastature za razvijanje odeljaka .......................................................................................... 136

  33.1.2 Prijetraivanje ovog lanka ........................................................................................................................ 137

  33.1.3 tampanje ovog lanka ............................................................................................................................... 137

  33.2 ............................................................................................................. Osnove sistema Microsoft Office

  58

  33.2.1 Zatvaranje okna zadatka ............................................................................................................................... 61

  33.2.2 Prijemjetanje okna zadatka ........................................................................................................................ 61

  33.2.3 Promjena veliine okna zadatka ................................................................................................................. 61

  33.3 ................................................................................................................................... Navigacija na traci

  63

  33.4 ............................................................................................ Brze reference za program Microsoft Word

  64

  33.4.1 Rad sa dokumentima i web stranicama .................................................................................................. 65

  33.4.2 Ureivanje i prijemjetanje teksta i grafike ............................................................................................ 68

  33.4.3 Oblikovanje znakova i pasusa ..................................................................................................................... 75

  33.4.4 Zatvaranje okna zadatka Stilovi .............................................................................................................. 78

  33.4.5 Umetanje i ureivanje objekata .................................................................................................................. 78

  33.4.6 Objedinjavanje pote i polja ........................................................................................................................ 79

  33.4.7 Traka jezika ......................................................................................................................................................... 80

  33.5 ............................................................................................................... Reference za funkcijske tastere

  80

  34 PITANJA ZA PROVJERU ......................................................................................................................... 84

  35 Excel funkcije (po kategoriji) ..................................................................... Error! Bookmark not defined.

  35.1 ......................................................................................................................... Funkcije kompatibilnosti

  137

  35.2 ......................................................................................................................................... Funkcije kocke

  140

  35.3 ........................................................................................................................... Funkcije baze podataka

  140

  35.4 .................................................................................................................... Funkcije datuma i vrijemena

  141

 • 35.5 ................................................................................................................................. Inenjerske funkcije

  142

  35.6 .................................................................................................................................. Finansijske funkcije

  144

  35.7 .............................................................................................................................. Informacione funkcije

  147

  35.8 ....................................................................................................................................... Logike funkcije

  148

  35.9 ...................................................................................................... Funkcije za prijetraivanje i reference

  149

  35.10 ............................................................................................... Matematike i trigonometrijske funkcije

  150

  35.11 ................................................................................................................................. Statistike funkcije

  153

  35.12 ................................................................................................................................ Tekstualne funkcije

  158

  35.13 ........................................ Korisniki definisane funkcije koje su instalirane sa programskim dodacima

  160

  35.14 ..........................................................................................................................................Web funkcije

  160

  Osnovni zadaci u Access aplikaciji............................................................................................................ 160

  Kreiranje aplikacije na osnovu Predloka ................................................................................................. 171

  Kreiranje prilagoene aplikacije ............................................................................................................... 172

  36 Kreiranje, ureivanje ili brisanje relacije .............................................................................................. 184

  36.1 .................................................................................................................................................... Pregled

  Error! Bookmark not defined.

  36.1.1 Relacije izmeu Web baza podataka.......................................................................................................... 185

  36.2 ................................................................... Kreiranje relacije izmeu tabela pomou prozora Relacije

  185

  36.3 .............................. Kreiranje relacije izmeu tabela uz upotrebu okna Lista polja za dodavanje polja

  186

  36.4 ................................................................................... Kreiranje ili izmena relacije u Web bazi podataka

  188

  36.4.1 Kreiranje relacije pomou arobnjaka za pronalaenje .................................................................. 188

  36.4.2 Izmena relacije u Web bazi podataka ................................................................................................... 189

  36.5 ................................................................................................................................... Ureivanje relacije

  189

  36.5.1 Otvaranje dijaloga Ureivanje relacija ............................................................................................... 189

  36.5.2 Postavljanje tipa spajanja ........................................................................................................................... 190

  36.5.3 Promjene u dijalogu Svojstva spajanja .............................................................................................. 191

 • 36.6 .................................................................................................... Nametanje referencijalnog integriteta

  192

  36.6.1 Ukljuivanje ili iskljuivanje referencijalnog integriteta ................................................................. 192

  36.6.2 Podeavanje kaskadnih opcija ................................................................................................................. 193

  36.6.3 Ukljuivanje ili iskljuivanje kaskadnog auriranja i/ili kaskadnog brisanja ........................... 194

  36.7 ................................................................................................................ Brisanje relacije izmeu tabela

  194

  Uvoz podataka ili povezivanje sa njima.................................................................................................... 195

  37 Uvoz podataka u Access bazu podataka ............................................................................................. 196

  37.1 .......................................................................................................................... Uvoz u Access aplikaciju

  196

  37.2 ............................................................................................ Uvoz u bazu podataka na stonom raunaru

  197

  38 Kreiranje Access aplikacije .................................................................................................................. 197

  38.1 ..................................................................................................................................... Rad sa prikazima

  199

  38.1.1 ................................................................................................................................................................................................. 199

  38.1.2 .............................................................................................................................................................................. 199

  38.2 ............................................................................................................................... Dodavanje podataka

  199

  38.3 .................................................................................................................................... uvanje aplikacije

  200

  39 Izmjena Access aplikacije .................................................................................................................... 200

  39.1.1 Promjene nivoa aplikacije .......................................................................................................................... 206

  40 Koritenje dugmadi radnji ................................................................................................................... 207

  41 Pronalaenje podataka pomou dodavanja iskaueg obrasca .......................................................... 212

  42 Osnovni zadaci u aplikaciji PowerPoint Web App ............................................................................... 217

  42.1 ............................................................................................................. Dijeljenje prijezentacija na mrei

  218

  42.2 ................................................................................................... Ureivanje prijezentacije u pregledau

  218

  42.3 ........................................................................................................ Zajedniki rad na istoj prijezentaciji

  219

  42.4 .................................................................................................................. Unoenje komentara na slajd

  219

  42.5 ............................................................................................................. Prikazivanje slajda iz pregledaa

  219

  42.6 .......................................................................................... tampanje u aplikaciji PowerPoint Web App

  220

 • 43 Prilagoavanje prikaza kreiranjem makroa korisnikog interfejsa ...................................................... 215

  43.1 ................................................................................ Kreiranje ugraenog makroa korisnikog interfejsa

  215

  43.2 ............................................................................. Kreiranje samostalnog makroa korisnikog interfejsa

  216

  43.3 ................................................................................... Savjeti za kreiranje makroa korisnikog interfejsa

  216

  44 Dobro doli u program Outlook with Business Contact Manager ...................................................... 220

  44.1 ..................................................................................................................... Koje opcije treba odabrati?

  221

  44.1.1 Iskljuivanje programa Business Contact Manager za Outlook .................................................. 221

  45 ta je to Business Contact Manager za Outlook?................................................................................ 222

  45.1.1 Poetak rada sa programom Menader za poslovne kontakte za Outlook........................... 222

  45.2 Kako vlasnici malih prijeduzea mogu koristiti Menader za poslovne kontakte za Outlook da bi lake

  upravljali svojim prijeduzeima ................................................................................................................ 222

  46 Najbolje prakse prilikom koritenja Outlook kalendara ...................................................................... 222

  46.1 ............................................................................................................. Prosleivanje poziva za sastanak

  223

  46.2 .......................................................................................... Obrada svih poziva za sastanak i otkazivanja

  224

  46.3 ............................................................................................................... Rad sa periodinim sastancima

  224

  46.4 ........................................................................... Sprijeavanje nedosljednosti u biljekama sa sastanka

  225

  46.5 ............................................................................................................ Izbjegavanje kopiranja sastanaka

  225

  46.6 .............................................................................. Odravanje ureaja koji se povezuju sa kalendarom

  225

  46.7 ......................................... Odravanje programskih dodataka koji se integriu sa programom Outlook

  226

  46.8 ........................................................................... Dodatne prijeporuke za Microsoft Exchange korisnike

  226

 • Kratka biografija autora Dipl.prof.Informatike

  Smajo(Irfana)Meki- zv.Smayson- roen

  01.01.1972.u G.Bukovici Travnik; Srednju tehniku

  kolu zavrio u Zenici,Nastavniki fakultet zavrio

  na Univerzitetu emal Bijedi u Mostaru,nastavio

  studij na Panevropskom Univerzitetu Apeiron na

  FIT-u(Fakultet Informacionih Tehnologija) u

  Banjaluci smjer nastavnika informatiku gdje

  dobiva zvanje Diplomirani profesor

  Informatike,Specijalistiki studio zavrio na istom

  fakultetu,a Diplomski/Specijalistiki rad na temu

  Poreenje Pascala i C++ u nastavnom procesu

  odbranio pred akademikom dr.Zoran..Avramovi

  dipl.ing.elektrotehnike. Oenjen, otac etiri

  sina,trenutno nastanjen na Kalibunaru-Travnik,

  uposlen u Mjeovitim srednjim kolama Busovaa i

  Vitez.

  Rije autora

  Potovani uenici

  Iz vaeg dosadanjeg iskustva znate da se znanje najbolje stjee vjebom i rjeavanjem praktinih zadataka bez

  puno teorije sa konkretnim zadacima.Ova knjiga upravo sadri izobilje upustava kako upotrebiti osnovne alate u

  u Office-ovim programima.Takoe zadaci koji se nala ze na kraju odreenih poglavlja upuuju nas na

  samoevaluaciju steenih znanja.

  Ova knjiga je namjenjena za uenike koji u svom obrazovanju imaju korisniku informatikunije dozvoljeno

  kopirati a ne moe se komercijalizirati i vodi se kao radna verzija.Sve Vae primjedbe ,sugestije i prijedloge

  moete poslati na sljedee e-mail adrese:[email protected],&&[email protected]

  Osnovni izvor informacija za kreiranje ove knjige je microsoft-va podrka za korisnike:www.microsoft.com,a za

  kreiranje zadataka zbirka zadatakaInformatika i raunalstvo za srednje kole i gimnaziju(1.izdanje Zagreb

  2009.

  Odreene primjedbe sugestije i prijedloge za ovu knjigu dali su meni dragi prijatelji:

  mr Almin Halilovi,prof.Latif abanovi,prof.Selvedin Haski i prof Junuz Junuzovi.

 • 2 UVOD U OBRADU TEKSTA

  Nekada davno gue se pero umakala u boicu s tintom i onda se paljivo i brzo pisalo po papiru. Brzo da se

  tinta na peru ne posui, a paljivo da se ne pogrijei, jer je pogreke bilo gotovo nemogue ispravljati. Danas

  imamo raunala. Tekst moete mijenjati kako elite, dopisivati i ureivati dijelove kako vam drago, pa ak i

  umetati slikovne zapise. Sve to omoguuju nam programi za obradu teksta - tzv. tekstualni

  procesori .Najpoznatiji program za obradu teksta je nesumnjivo Microsoft Word, standardni dio programskog

  paketa Microsoft Office .Word ima standardne mogunosti koje su ugraene u gotovo sve programe koji rade

  pod Windowsima . Osim toga, Word sadri i elemente koji su karakteri slini za programe za obradu teksta :

  automatski prijelaz u novi red, rastavljene rijei, poravnavanja, pisanje u obliku novinskih stupaca, broja rijei,

  provjeru gramatike i pravopisa, umetanje slika ...Word ove datoteke prijepoznajemo po naopciju DOC ili po

  ikoni uz naziv dokumenta u obliku plavog slova W. Dokument (Dokument) je rad napravljen nekim korisnikim

  programom , u ovom sluaju MS Wordom. Dokument je odreen svojim jedinstvenim imenom pod kojim je

  sprijemljen .Dokument napisan u Wordu skup je stranica (Page), ba kao u knjizi. Razlika je u tome to u

  Wordu stranice slijede jedna ispod druge, a ne slijeva nadesno kao u knjizi. Rubovi stranice nazivaju se

  margine. One se upotrebljavaju za pisanje fusnota, brojeva stranica i sl. Temeljni dio teksta je odlomak

  (Paragraph) , koji zavravamo pritiskom na tipku Enter .Pismo (Font) je grafiki dizajn primijenjen na grupu

  slova, brojeva, simbola i znakova .Pismo je odreeno vrstom, veliinom , bojom i razmakom.

  3 OSNOVNI ZADACI U PROGRAMU WORD 2013

  Program Microsoft Word 2013 je program za obradu teksta dizajniran da vam pomae u kreiranju

  dokumenata profesionalnog kvaliteta. Word vam pomae da efikasnije organizujete dokumente i piete u

  njima .Prvi korak prilikom izrade novog dokumenta u programu ,Program Word 2013 jeste da izaberete elite

  li da poete od praznog dokumenta ili da dozvolite prijedloku da veliki dio posla obavi umjesto vas. Od tog

  trenutka nadalje, osnovni koraci za kreiranje i dijeljenje dokumenta su isti. Mone alatke za ureivanje i

  emitovanje pomau da radite sa drugima kako biste dokument napravili savrenim.

  3.1 BIRANJE PREDLOKA(TEMPLATES)

  esto je lake novi dokument kreirati od Predloka umjesto od prazne stranice. Prijedloci u programu Word

  su sprijemni za koritenje sa temama i stilovima. Treba samo da dodate sadraj. Svaki put kad pokrenete

  Program Word 2013 moete da izaberete predloak iz galerije, kliknite na kategoriju da bismo vidjeli koje

  prijedloke sadri, ili da potraite vie predloaka na mrei. (Ako ne elite da koristimo predloak kliknite

  na Prazan dokument.)

  Da bismo detaljnije pregledali predloak, kliknite na njega kako biste ga otvorili u velikom pregledu.

 • 4 KREIRANJE NOVOG DOKUMENTA UZ POMO PREDLOKA

  Pronaite ili kreirajte pravi predloak i biete poteeni konstantnog ponovnog kreiranja informacija o

  osnovnom sadraju i rasporedu. S obzirom na to da Word uva promjene u novom dokumentu, a ne u

  prijedloku, moete da koristite taj predloak na beskonanom broju dokumenata .Pri prvom pokretanju

  programa Word, automatski e biti prikazana lista predloaka. Da bismo vidjeli listu predloaka u bilo kom

  drugom trenutku, izaberimo opcijeDatoteka > Novo.

  SAVJET Izaberimo opciju Prazan dokument ili pritisnite taster ESC da bismo poeli sa praznom stranicom

  .Moete da potraite jo predloaka na mjestu gdje vidite opciju Potraite prijedloke na mrei. Za brz

  pristup popularnim prijedlocima kliknite na bilo koju od kljunih rijei u polju za prijetragu.

  Kada pronaete predloak koji vam se svia, kliknite dvaput na njega da bismo kreirali dokument zasnovan na

  tom prijedloku. Za detaljniji prikaz, kliknite na sliicu da bismo vidjeli veliki pregled. Kliknite na strelice sa bilo

  koje strane prozora za pregled da bismo vidjeli povezane prijedloke.

  Iz prozora za prikaz dvaput kliknite na sliicu ili izaberimo opciju Kreiraj da bismo pokrenuli novi dokument

  zasnovan na tom prijedloku.

  Ako esto koristimo predloak, moete ga zakaiti tako da se uvek nalazi tu kada otvorite program Word.

  Jednostavno kliknite na ikonu Pribadaa koja se pojavljuje ispod sliice na listi predloaka.

 • Zakaeni prijedloci se nikad ne prikazuju u pregledu. Da bismo brzo kreirali novi dokument zasnovan na tom

  prijedloku, kliknite dvaput na zakaeni predloak.

  4.1 OTVARANJE DOKUMENTA

  Svaki put kad pokrenete program Word u koloni sa lijeve strane vidjeete listu dokumenata koje ste nedavno

  koristili. Ako se dokument koji traite ne nalazi na toj listi kliknite na Otvaranje drugih dokumenata.

  Ako ste ve u programu Word izaberimo Datoteka > Otvori i zatim pronaite lokaciju datoteke.

  Kada otvorite dokument koji je kreiran u starijim verzijama programa Word, vidjeete reim kompatibilnosti u

  naslovnoj traci prozora dokumenta. Moete raditi u reimu kompatibilnosti ili moete nadograditi dokument

  da bismo koristili funkcije koje su nove ili unaprijeene u programu Word 2013..

  5 KORITENJE PROGRAMA WORD 2013 ZA OTVARANJE DOKUMENATA KREIRANIH U STARIJIM VERZIJAMA PROGRAMA WORD

  Kada u programu Program Microsoft Word 2013 otvorite dokument kreiran u starijoj verziji programa Word,

  ukljuie se reim kompatibilnosti i na naslovnoj traci prozora dokumenta pisae Reim kompatibilnosti.

  Reim kompatibilnosti osigurava da nove ili poboljane funkcije u programu Program Word 2013 ne budu

  dostupne pri radu sa dokumentom, kako bi osobe koje koriste Word 2003 ili prijethodne verzije programa

  Word imale mogunosti potpunog ureivanja dokumenta. Reim kompatibilnosti takoe uva raspored

  dokumenta.

  5.1 REIMI DOKUMENTA I KOMPATIBILNOST

  Kada dokument otvorite u programu Program Word 2013, on je u jednom od ovih reima:

  Program Word 2013

 • Reim kompatibilnosti Word 2010

  Reim kompatibilnosti Word 2007

  Reim kompatibilnosti Word 97-2003

  Da bismo utvrdili u kojem se reimu dokument nalazi pogledajte naslovnu traku dokumenta. Ako posle imena

  datoteke stoji [reim kompatibilnosti], dokument je u reimu kompatibilnosti Word 2007, reimu

  kompatibilnosti Word 2010 ili u reimu kompatibilnosti Word 97-2003. Da bismo utvrdili u kojem, uradite

  slijedee:

  1. Izaberimo karticu Datoteka.

  2. Kliknite na Informacije.

  3. U odjeljku Provjera dokumenta kliknite na dugme Provjeri da li postoje problemi, a zatim na

  dugme Provjeri kompatibilnost.

  4. Izaberimo opciju Izaberimo verzije za prikaz.

  Pored imena reima u kojem se dokument nalazi pojavljuje se oznaka potvrde.Ako u naslovnoj traci ne

  stoji [reim kompatibilnosti], nalazite se u Program Word 2013 reimu i dostupne su sve funkcije.

  5.1.1 Dostupnost funkcija u svakom od reima

  FUNKCIJA 97-2003 2007 2010 2013

  Aplikacije za Office

  Web vidio

  Novo oblikovanje numeriranja

  Novi oblici i okviri za tekst

  Efekti za tekst

  Alternativni tekst u tabelama

  OpenType funkcije

  Blokiranje autora

  Novi WordArt efekti

  Nove kontrole sadraja

 • Kontrole sadraja za Word 2007

  Teme

  Glavni/pomoni fontovi

  Praena prijemjetanja

  Kartice Margine

  SmartArt grafika

  Grafikoni u sistemu Office 2007

  Open XML ugraeni objekti

  Sastavni blokovi

  Bibliografija i citati

  Jednaine

  Relativni okviri za tekst

  Prilagoeni XML

  WordArt iz prijethodne verzije

  Dijagrame iz prijethodne verzije

  Grafikoni prijethodne verzije

  5.2 KONVERTOVANJE DOKUMENTA U PROGRAM WORD 2013 REIM

  Moemo da radimo u reimu kompatibilnosti ili da konvertujete dokument u Program Word 2013 format

  datoteke. Komanda Konvertuj u programu Word uklanja opcije kompatibilnosti tako da raspored dokumenta

  izgleda kao to bi izgledao da je kreiran u programu Program Word 2013. Ako je datoteka u .doc formatu,

  javascript:AppendPopup(this,'316273651_1')

 • komanda Konvertuj takoe nadograuje datoteku na .docx format. Konvertovanjem dokumenta dobijate

  mogunost da pristupite novim i poboljanim funkcijama u programu Program Word 2013. Meutim, osobe

  koje koriste starije verzije programa Word moda nee moi da ureuju, ili e imati tekoa, pri ureivanju

  odreenih dijelova dokumenta koji su kreirani koritenjem novih ili poboljani funkcija u programu Program

  Word 2013.

  1. Izaberimo karticu Datoteka.

  2. Uradite neto od slijedeeg:

  Da bismo konvertovali dokument bez uvanja kopije, izaberimo opciju Informacije i kliknite na dugme

  Konvertuj.

  Da bismo kreirali novu kopiju dokumenta u Program Word 2013 reimu, kliknite na Sauvaj kao i zatim

  izaberimo lokaciju i fasciklu u kojoj elite da sauvate novu kopiju. Otkucajte novo ime za dokument u polje

  Ime datoteke, a zatim sa liste Sauvaj kao tip izaberimo opciju Word dokument. Uvjerite se da izbor u polju

  za potvrdu Odri kompatibilnost sa prijethodnim verzijama programa Word nije potvren.

  5.3 UVANJE DOKUMENTA

  Da bismo dokument sauvali prvi put, uradite slijedee:

  1. Izaberimo karticu Datoteka(FAJL).

  2. Izaberimo opciju Sauvaj kao.

  3. Pronaite mesto na kojem elite da sauvate dokument.

  NAPOMENA Da bismo dokument sauvali na svom raunaru, izaberimo fasciklu u okviru Raunar ili kliknite

  na Potrai. Da bismo dokument sauvali na mrei, izaberimo mesto u okviru Mjesta ili Dodaj lokaciju. Kad su

  datoteke na mrei, moete da ih dijelite, pruate povratne informacije o njima i radite zajedno na njima u

  realnom vrijemenu.

  4. Kliknite na dugme Sauvaj.

  NAPOMENA Program Word automatski uva datoteke u formatu .docx. Da bismo dokument sauvali u

  nekom drugom formatu, a ne .docx, kliknite na listu uvanje kao tip i izaberimo eljeni format datoteke.

  Da bismo sauvali dokument dok radite na njemu kliknite na dugme Sauvaj na prirunoj traci.

 • 5.4 ITANJE DOKUMENATA

  Otvorite dokument u reimu itanja da bismo sakrili veinu dugmadi i alatki i prijepustili se itanju bez iega

  to bi moglo da vas ometa.

  1. Otvorite dokument koji elite da proitate.

  NAPOMENA Neki se dokumenti automatski otvaraju u reimu itanja, na primjer zatieni dokumenti ili

  prilozi.

  2. Izaberimo Prikaz > Reim itanja.

  3. Da bismo se u dokumentu prijemjetali sa stranice na stranicu, uradite neto od slijedeeg:

  Kliknite na strelice na lijevoj i desnoj strani stranice.

  Pritisnite tastere Page Down i Page Up ili Space-Razmak i taster Backspace na tastaturi. Moete da koristimo i

  tastere sa strelicama ili toak mia.

  Ako koristimo ureaj osjetljiv na dodir, povlaite prstom lijevo ili desno.

  SAVJET Izaberimo opciju Prikaz > Uredi dokument da bismo ponovo uredili dokument.

  Formatted: Font: (Default) Segoe UI, 10 pt

 • 5.5 PRAENJE PROMJENA

  Kada na dokumentu radite zajedno sa drugim osobama ili sami ureujete dokument, ukljuite Praenje

  promjena da bismo vidjeli sve promjene. Program Word oznaava svako dodavanje, brisanje, prijemjetanje ili

  mijenjanje oblikovanja.

  1. Otvorite dokument koji treba da pregledete.

  2. Kliknite na Pregled i zatim na dugmetu Evidencija promjena izaberimo Evidencija promjene.

  5.5.1 Word

  1. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Okvir za tekst, a zatim sa liste izaberimo neki

  od unaprijed oblikovanih okvira za tekst, izaberimo opciju Jo okvira za tekst sa lokacije Office.com ili

  kliknite na dugme Nacrtaj okvir za tekst.

  2. Ako kliknete na dugme Nacrtaj okvir za tekst, kliknite u dokument, a zatim privuete da bismo

  nacrtali eljenu veliinu okvira za tekst.

  3. Da bismo dodali tekst, kliknite u okvir i otkucajte ili nalijepiti tekst.

  Ako ne koristimo mi

  1. Pritisnite i otpustite tastere ALT, N, a zatim pritisnite taster X.

  2. Pritiskanjem tastere sa strelicama da bismo izabrali eljeni okvir za tekst, a zatim pritisnite taster

  ENTER.

  3. Otkucajte eljeni tekst.

  4. Kada zavrite sa kucanjem i elite da se vratite na ureivanje teksta u dokumentu, pritisnite taster ESC.

  NAPOMENE

  Ako imate problema sa tampanjem okvira za tekst, uvjerite se da je potvren izbor u polju za potvrdu

  Odtampaj crtee kreirane u programu Word.

  Da bismo to uradili, izaberimo karticu Datoteka, izaberimo opciju Opcije, izaberimo opciju Prikaz i u

  okviru Opcije tampanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Odtampaj crtee kreirane u programu Word.

 • Da bismo oblikovali tekst u okviru za tekst, izaberimo tekst i koristimo opcije oblikovanja na kartici Poetak u

  grupi Font.

  Da bismo oblikovali sami tekst, koristimo komande na kontekstualnoj kartici Oblikovanje koja se pojavljuje u

  okviru Alatke za okvire za tekst kada izaberete okvir za tekst.

  Da bismo promijenili poloaj okvira za tekst, kliknite na njega i kada pokaziva dobije oblik , privuete okvir

  za tekst na novu lokaciju.

  Takoe moete promijeniti ili ukloniti ivicu iz okvira za tekst ili oblika promijeniti ili ukloniti ivicu okvira za tekst

  ili oblika.

  Ako imate vie okvira za tekst, moete ih povezati kako bi tekst prijelazio iz jednog okvira u drugi. Kliknite na

  jedan od okvira za tekst i na kartici Oblikovanje, u okviru Alatke za crtanje, u grupi Tekst izaberimo opciju

  Kreiraj vezu.

  5.5.2 Kopiranje okvira za tekst

  1. Kliknite na ivicu okvira za tekst koji elite da kopirate.

  2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

  Uvjerite se da se pokaziva nalazi na ivici okvira za tekst, a ne u njemu. Ako je pokaziva unutra, pritiskom

  kombinacije tastera Ctrl+C kopirae se tekst, a ne okvir za tekst.

  3. Izaberimo lokaciju i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V da bismo naljepili okvir za tekst.

  5.5.3 Brisanje okvira za tekst

  Kliknite na ivicu okvira za tekst koji elite da izbriete i pritisnite taster Delete.

  Uvjerite se da se pokaziva nalazi na ivici okvira za tekst, a ne u njemu. Ako je pokaziva u okviru, pritiskom

  tastera Delete izbrisae se tekst u okviru za tekst, a ne okvir.

 • 6 PRAENJE PROMJENA

  Kada elite da vidite ko unosi promjene u va dokument, ukljuite praenje promjena.

  Na kartici Pregled > Praenje promjena.

  Sada je Word u pregledu Jednostavna naznaka. Word postavlja naznake na bilo koju promjenu koja je

  unijeta u dokument i prikazuje gdje se promjene nalaze prikazivanjem linije blizu margine.

  Word prikazuje mali balon na mjestu gdje je neko unio komentar.

  Da bismo vidjeli promjene i komentare, izaberimo liniju ili balon. Ovim se Word prijebacuje u pregled Sve

  naznake.

  Ako biste radije da vidite sve komentare, ali ne i sve promjene, izaberimo opciju Prikai komentare.

  Formatted: Font: (Default) Segoe UI, 10 pt

 • 6.1 DRANJE PRAENIH PROMJENA UKLJUENIM

  Sada je mogue da sprijeite da neko drugi iskljui praene promjene njihovim zakljuavanjem uz pomo

  lozinke. (Obavezno zapamtite lozinku kako biste mogli da ih ukljuite ili iskljuite kada ste sprijemni da

  prihvatite ili odbijete promjene.)

  1. Izaberimo karticu Pregled

  2. Kliknite na strelicu ispod dugmeta Praenje promjena(evidencija promjena) i izaberimo

  opciju Zakljuaj praenje.

  3. Otkucajte lozinku, a zatim je ponovo otkucajte u polju Ponovo unesite lozinku da bismo je

  potvrdili.

  4. Kliknite na dugme U redu.

  Dok su praene promjene zakljuane nije mogue iskljuiti praenje promjena, a nije mogue ni prihvatiti ili

  odbiti promjene.

  Da bismo prijekinuli zakljuavanje, kliknite na strelicu ispod dugmeta Praenje promjena i ponovo izaberimo

  opciju Zakljuaj praenje. Word trai da otkucate lozinku. Nakon to otkucajte lozinku, kliknite na dugme U

  redu, praene promjene su i dalje ukljuene, ali mogue je prihvatiti ili odbiti promjene.

  6.2 ISKLJUIVANJE PRAENJA PROMJENA

  Da bismo iskljuili praenje promjena, kliknite na dugme Praenje promjena. Word prijestaje sa naznaivanje

  novih promjena ali sve promjene koje su ve bile praene ostaju naznaene u dokumentu dok ih ne uklonite.

 • 6.2.1 Uklanjanje praenih promjena

  VANO Jedini nain da uklonite praene promjene iz dokumenta je da ih prihvatite ili odbijte. Izborom

  opcijeBez naznake u okviru Prikai za redigovanje-pregled moete vidjeti kako e izgledati konaan

  dokument ali ovo samo privrijemeno sakriva praene promjene. Promjene nisu izbrisane i pojavie se

  ponovo sljedei put kada dokument bude otvoren. Da bismo trajno izbrisali praene promjene, prihvatite ih ili

  odbijte.

  Na kartici Pregled(Redigovanje-pregled)> Slijedee > Prihvati ili Odbij.

  Word prihvata promjenu ili je uklanja, a zatim prijelazi na sljedeu promjenu.

  Da bismo izbrisali komentare iz dokumenta, izaberimo svaki komentar i zatim izaberimo Izbrii, ili kliknite na

  dugme Izbrii sve komentare u dokumentu.

  SAVJET Prije nego to podijelite konanu verziju dokumenta, korisno je pokrenuti nadzor dokumenta. Ova

  alatka provjerava da li postoje praene promjene i komentari, skriveni tekst, lina imena u svojstvima i druge

  informacije koje ne biste eljeli da dijelite. Da bismo pokrenuli nadzor dokumenta, na

  kartici Datoteka > Informacije > Provjeri da li postoje problemi > Provjeri dokument.

  7 UKLANJANJE IVICE IZ OKVIRA ZA TEKST ILI OBLIKA

  1. Izaberimo ivicu okvira za tekst ili ivicu oblika koje elite da uklonite.

  Ako elite da promijenite vie okvira za tekst ili oblika, kliknite na prvi okvir za tekst ili oblik i pritisnite i drite

  taster Ctrl dok kliknite na ostale okvire za tekst ili oblike.

  2. Na kartici Oblikovanje izaberimo opciju Obris oblika, a zatim kliknite na Bez obrisa.

 • NAPOMENA Takoe moete kliknuti desnim tasterom mia na oblik, kliknuti na ikonu Obris oblika, a zatim

  kliknuti na dugme Bez obrisa.

  7.1 PROMJENA BOJE IVICE OKVIRA ZA TEKST ILI OBLIKA

  1. Izaberimo ivicu okvira za tekst ili ivicu oblika koje elite da promijenite .Ako elite da promijenite vie

  okvira za tekst ili oblika, kliknite na prvi okvir za tekst ili oblik i pritisnite i drite taster Ctrl dok kliknite na ostale

  okvire za tekst ili oblike.

  2. Na kartici Oblikovanje izaberimo opciju Obris oblika i u okviru Boje teme izaberimo eljenu boju.

  Ako ne vidite karticu Oblikovanje, uvjerite se da ste izabrali okvir za tekst ili oblik.

  Da bismo promijenili boju ivice u neku koja se ne nalazi u bojama teme, uradite slijedee:

  1. Izaberimo okvir za tekst ili oblik.

  2. U okviru za tekst Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje izaberimo opciju Obris oblika i izaberimo opciju

  Jo boja za obris.

  3. U dijalogu Boje na kartici Standardno izaberimo eljenu boju ili na kartici Prilagoeno pomijeati sopstvenu

  boju. Prilagoene boje i boje na kartici Standardno ne auriraju se ako kasnije promijenite temu dokumenta.

  Takoe moete kliknuti desnim tasterom mia na oblik, kliknuti na ikonu Obris oblika, a zatim kliknuti

  na dugme Bez obrisa.

  U programu PowerPoint moete da promijenite i ivicu tako to ete na kartici Poetak izabrati

  opciju Obris oblika.

  U programu Project kliknite desnim tasterom mia na okvir za tekst ili oblik, izaberimo

  opciju Svojstva i koristimo kontrole na kartici Linija i popuna da bismo promijenili boju ivice.

  7.2 PROMJENA STEPENA VANOSTI IVICE OKVIRA ZA TEKST ILI OBLIKA

  1. Izaberimo ivicu okvira za tekst ili ivicu oblika koje elite da promijenite.

  Ako elite da promijenite vie okvira za tekst ili oblika, kliknite na prvi okvir za tekst ili oblik i pritisnite i drite

  taster Ctrl dok klikete na ostale okvire za tekst ili oblike.

 • 2. Na kartici Oblikovanje izaberimo opciju Obris oblika, postavite pokaziva na Debljina, a zatim

  izaberimo eljenu debljinu linije.

  Ako ne vidite karticu Oblikovanje, uvjerite se da ste izabrali okvir za tekst ili oblik.

  Da bismo kreirali prilagoen stepen vanosti linije, uradite slijedee:

  1. Izaberimo okvir za tekst ili oblik.

  2. Na kartici Oblikovanje kliknite na Obris oblika, postavite pokaziva na opciju Debljina i

  izaberimo opciju Vie linija.

  3. U dijalogu Oblikovanje oblika, u okviru Stil linije, u polju irina otkucajte eljenu debljinu.

  Takoe moete kliknuti desnim tasterom mia na oblik, kliknuti na ikonu Obris oblika, a zatim kliknuti

  na dugme Bez obrisa.

  U programu PowerPoint moete da promijenite i ivicu tako to ete na kartici Poetak izabrati

  opciju Obris oblika.

  U programu Project kliknite desnim tasterom mia na okvir za tekst ili oblik izaberimo opciju Svojstva,

  a na kartici Linija i popuna izaberimo debljinu sa liste Linija.

  7.3 PROMJENA STILA IVICE OKVIRA ZA TEKST ILI OBLIKA

  Ove komande nisu dostupne za Project.

  1. Izaberimo ivicu okvira za tekst ili ivicu oblika koje elite da promijenite.

  Ako elite da promijenite vie okvira za tekst ili oblika, kliknite na prvi okvir za tekst ili oblik i pritisnite i drite

  taster Ctrl dok klikete na ostale okvire za tekst ili oblike.

  2. Na kartici Oblikovanje izaberimo opciju Obris oblika, postavite pokaziva na Crtice, a zatim

  izaberimo eljeni stil ivice.

 • Ako ne vidite karticu Oblikovanje, uvjerite se da ste izabrali okvir za tekst ili oblik.

  Da bismo kreirali prilagoen stil linije, uradite slijedee:

  1. Izaberimo okvir za tekst ili oblik.

  2. Na kartici Oblikovanje kliknite na Obris oblika, postavite pokaziva na opciju Crtice i izaberimo opciju Vie

  linija.

  3. U dijalogu Oblikovanje oblika, u okviru Stil linije izaberimo eljene opcije stila linije.

  4. Takoe moete kliknuti desnim tasterom mia na oblik, kliknuti na ikonu Obris oblika, a zatim kliknuti na

  dugme Bez obrisa.

  U programu PowerPoint moete da promjenite i ivicu tako to ete na kartici Poetak izabrati

  opciju Obris oblika.

  8 OBLIKOVANJE ILI PRILAGOAVANJE SADRAJA

  Kada kreirate sadraj u programu Word, moete da izmjeniti njegov izgled. Na primjer, moete da izaberete

  koliko nivoa naslova elite da ukljuite i da li ete da prikaete takaste linije izmeu stavki i brojeva stranica.

  Moete i da promjenite oblikovanje teksta i Word e sauvati oblikovanje bez obzira na to koliko

  puta aurirate sadraj.

  Ako u dokumentu ve postoji sadraj, sljedei koraci e ga zamjeniti.

 • 1. Izaberimo opcije Reference > Sadraj > prilagoen sadraj.

  2. Promjene unosite u dijalog Sadraj. Moete vidjeti kako one izgledaju u oblastima Pregled prije

  tampanja I Web pregled.

  Da bismo dodali takastu liniju vodilju, ili takastu liniju, izmeu svake opcijei njenog broja stranice,

  kliknite na listu Linija vodilja, a zatim kliknite na takastu liniju. Moete da izaberete i isprijekidana liniju

  vodilju.

  Da bismo promijenili cjelokupan izgled sadraja, kliknite na listu Oblikovanja i izaberimo zeleno

  oblikovanje.

  Da bismo promijenili broj nivoa prikazanih u sadraju kliknite na opciju Prikai nivoe, a zatim

  izaberimo eljeni broj nivoa.

  3. Kliknite na dugme U redu.

  8.1 OBLIKOVANJE TEKSTA U SADRAJU

  Da bismo promijenili oblikovanje teksta u sadraju, promjenite stil za svaki nivo u sadraju.

  Sljedei koraci zamjenjuju va sadraj prilagoenim sadrajem.

 • 1. Izaberimo opcije Reference > Sadraj > Prilagoeni sadraj.

  2. U dijalogu Sadraj kliknite na dugme Izmjeni. Ako je dugme Izmjeni obojeno u sivo,

  promjenite Oblikovanja Iz Predloka.

  3. Na listi Stilovi kliknite na nivo koji elite da promjenite, a zatim kliknite na dugme Izmjeni.

  4. U dijalogu Izmjeni stil unosite eljene izmjene i kliknite na dugme U redu.

  5. Ponovite 3. i 4. korak za sve nivoe koje elite da prikaete u sadraju.

  Word e zapamtiti ova prilagoavanja svaki put kada aurirate sadraj (na kartici Reference kliknite na dugme

  Auriraj tabelu).

  Prikazivanje ili skrivanje simbola za oblikovanje

  Da bismo prikazali simbole za oblikovanje, kao take (za razmake) ili strelice (za znakove tabulatora), izaberimo

  opcijePoetak > Prikai/sakrij.

 • Da bismo ih ponovo sakrili, izaberimo opcijePoetak > Prikai/sakrij. Ukljuivanje ili iskljuivanje izabranih

  oznaka za oblikovanje .Vi moete da odluite koje e oznake za oblikovanje sakriti dugme Prikai/sakrij.

  Moete sakriti tabulatorske znakove i skriveni tekst kada je dugme Prikai/sakrij iskljueno, ali uvek

  prikazivati pasuse i razmake.

  1. Izaberimo opcijeDatoteka>Opcije>Prikaz.

  2. Pod stavkom Uvek prikai na ekranu ove oznake za oblikovanje, potvrdite izbor svih simbola za

  oblikovanje koje elite da vidite i kad je dugme Prikai/sakrij iskljueno.

  Iskljuivanje talasastih linija

  Crvena talasasta linija u programu Word ukazuje na mogue pravopisne greke. Plava talasasta linije ukazuje

  na neprikladnu upotrebu rijei u datom kontekstu par cipela u odnosu na pir cipela ili njegov u odnosu

  na njihov.

  Da bismo iskljuili talasaste linije, uradite slijedee:

  1. Izaberimo opcijeDatoteka>Opcije>Provjera.

  2. U okviru Prilikom ispravljanja pravopisa i gramatike u programu Word opozovite izbor u poljima

  za potvrdu stavki koje elite da iskljuite.

  9 PROVJERA PRAVOPISA I GRAMATIKE

  Svi Microsoft Office programi mogu da provjere pravopis i gramatiku vaih datoteka. U programu Program

  Microsoft Word 2013 opcije Pravopis i gramatika ete pronai ovde:

  Izaberimo karticu Pregled > Pravopis i gramatika da bismo pokrenuli kontrolor pravopisa i

  gramatike.

  neku od ovih opcija dok kontrolor pravopisa i gramatike prijelazi prijeko svake rijei:

  Istovrijemena kompletna provjera pravopisa i gramatike.

  Automatska provjera pravopisa i gramatike tokom kucanja.

  Ponovna provjera rijei koje ste ranije provjerili i odluili da zanemarite (ali ste se predomislili)

  Formatted: Font: (Default) Segoe UI, 10 pt, Font color:

  Custom Color(RGB(68;68;68))

  Formatted: Font: (Default) Segoe UI, 10 pt

 • 9.1 ISTOVRIJEMENA KOMPLETNA PROVJERA PRAVOPISA I GRAMATIKE

  Kompletna provjera pravopisa i gramatike u dokumentu je korisna kada elite da brzo provjerite tekst. Moete

  provjeriti da li moda postoje greke i odluiti da li se slaete sa kontrolorom pravopisa i gramatike.

  Nakon to izaberete opciju Pravopis i gramatika, na razliite naine moete ispraviti svaku greku koju Word

  pronae. U oknu zadataka sa desne strane dokumenta vidjeete opcije za pravopis i gramatiku:

  Ispravljanje greke pomou prijedloga programa Word Ako greku elite da ispravite pomou

  neke od preporueni rijei, sa liste prijedloga izaberimo rije i kliknite na dugme Promjeni. (Moete i da

  kliknete na dugme Promjeni sve ako znate da ste rije nepravilno pisali ili koristili u celom dokumentu da to

  ne biste morali da rjeavate svaki put kada se pojavi.)

  Kreiranje opcije rjenika Ako neka rije koju koristimo zaista postoji i elite da je Word i SVI Office

  programi prijepoznaju, kliknite na dugme Dodaj.

  Zanemarivanje rijei Moda elite da zanemarite ovu pogreno otkucanu rije (iz bilo kog razloga):

  kliknite na dugme Zanemari ili Zanemari sve.

  9.2 AUTOMATSKA PROVJERA PRAVOPISA I GRAMATIKE

  Provjera pravopisa i gramatike dok kucate moe biti nain na koji elite da utedite vrijeme: potrebne ispravke

  i promjene unosite dok kucate i ne ekate da dokument (po vaem miljenju) bude gotov.

  Formatted: Font: (Default) Segoe UI, 10 pt, Font color:

  Custom Color(RGB(68;68;68))

 • 1. Najprije , da bismo ukljuili (ili iskljuili) automatsku provjeru pravopisa i gramatike, izaberimo opcije

  Datoteka >Opcije > Provjera.

  2. Kao to vidite na slici iznad, moete da izaberete da se automatski provjerava pravopis i gramatika

  jedno ili drugo, i jedno i drugo ili ni jedno ni drugo ili ak druge opcije, kao to je kontekstualni pravopis.

  3. U okviru Izuzeci moete da izaberete da sakrijete gramatike i pravopisne greke u otvorenom

  dokumentu ili, ako ove opcije ne izaberete, ali zadrite izbor bilo koje od opcija iznad njih, svi novi dokumenti

  koji dolaze zadravaju ove postavke.

  9.2.1 Funkcionisanje automatske provjere pravopisa

  Word oznaava pogreno otkucane rijei crvenom talasastom linijom ispod rijei dok radite, pa lako moete da

  pronaete greke:

  Kada kliknite desnim tasterom mia na pogreno otkucanu rije, vidjeete meni u kojem moete da izaberete

  ta elite da uradite sa grekom.

 • 9.2.2 Funkcionisanje automatske provjere gramatike

  Kada ukljuite automatsku provjeru gramatike, Word oznaava potencijalne gramatike, stilske i kontekstualne

  greke plavom talasastom linijom ispod rijei, termina ili fraze dok radite u dokumentu.

  Nisam mogao da znam koje Smayson i Drayvery.

  Kao i sa kontrolorom pravopisa, moete da kliknite na greku desnim tasterom mia da bismo vidjeli vie

  opcija. (U ovom sluaju, reenica je moda bolja kao pitanje umjesto kao izjavne reenica.)

  9.3 PONOVNA PROVJERA RIJEI I GRAMATIKE KOJE STE RANIJE PROVJERILI I ODLUILI DA ZANEMARIT . MOETE DA NAMETNUTE I PONOVNU PROVJERU RIJEI I GRAMATIKE KOJE STE RANIJE ODLUILI DA ZANEMARIT.

  1. Otvorite dokument koje elite ponovo da provjerite.

  2. Izaberimo opcijeDatoteka > Opcije > Provjera.

  3. U okviru Ispravljanje pravopisa i gramatike u programu Word izaberimo opciju Ponovo provjeri

  dokument.

  4. Kada se pojavi poruka Izvravanje ove operacije uspostavlja poetno stanje kontrolora pravopisa

  i gramatike, tako da e Word ponovo prijekontroliratirijei i gramatiku u delovima koje ste prijedhodno

  provjerili i odluili da zanemarit. elite li da nastavite? kliknite na dugme Da, a zatim na dugme U redu da

  bismo izali iz dijaloga Word opcije.

  5. Zatim, u dokumentu izaberimo opcijePregled> Pravopis i gramatika.

  10 PROVJERA PRAVOPISA I GRAMATIKE NA DRUGOM JEZIKU

  Recimo da citirate neto iz dokumenta na britanskom engleskom i Word oznaava rije colour kao pogreno

  napisanu. Kada se to dogodi moete da provjerite pravopis na britanskom engleskom na

  kartici Pregled > Jezik >Podesi jezik za korekturu.

  Evo vie informacija:

 • 1. Izaberimo tekst za koji elite da provjerite pravopis.

  2. Na kartici Pregled > Jezik > Podesi jezik za korekturu.

  3. U polju Jezik pomjeriti se do jezika koji elite da koristimo i potraite ikonu provjeri pravopis &

  gramatiku isprijed jezika.

  Ikona vas obavjetava da imate instaliranje alatke za provjeru za taj jezik. Ako ne vidite ikonu, to je u redu,

  samo nastavite dalje.

  4. Izaberimo jezik koji elite da koristimo i kliknite na dugme U redu.

  5. Ako se provjera pravopisa ne pokrene automatski, izaberimo tekst koji elite da provjerite i na

  kartici Pregled >Pravopis i gramatika.

  Ako u 3. koraku ne vidite ikonu Provjeri pravopis & gramatiku, izaberimo jezik i kliknite na dugme U redu i

  Word e vam omoguiti da prijeuzmete potrebne alatke za provjeru.

  Prijeuzmite alatke za provjeru, a zatim ponovite prijethodne korake da bismo provjerili pravopis.

  10.1 VIE O JEZICIMA RJENIKA

  Na kraju, moemo da radimo mnogo vie sa drugim jezicima u programu Word. Moete da promijenite jezik

  dokumenta, promijenite podudarati jezik sa dokumentom ili da promijenite, to znai da povezujete

  Formatted: Font: (Default) Segoe UI, 10 pt

  Formatted: Font: (Default) Segoe UI, 10 pt

 • prilagoeni rijenik sa jednim jezikom, to provjeru pravopisa ini jednostavnijom. Moete i da dodate rijei u

  rijenik i iskljuite provjeru pravopisa. Neke pisce automatska provjera pravopisa suvie ometa, stoga

  provjeravaju pravopis runo kada zavre sa pisanjem.

  11 AUTOMATSKO ISPRAVLJANJE VELIKOG SLOVA

  Microsoft Office program moe vam olakati rad tako to e automatski ispravljati greke u pisanju velikog

  slova. Podrazumijevanja opcije obino odgovaraju veini korisnika, tako da moda nee biti potrebno da ih

  izmjeniti. Meutim, ako je to potrebno, moete lako da prilagodite opcije za automatsko pisanje velikim

  slovom.

  NAPOMENA Tekst hiperveza se automatski ne ispravlja.

  Izaberimo jednu od sljedeih mogunosti:

  11.1 AUTOMATSKO ISPRAVLJANJE VELIKOG SLOVA

  U mogunosti ste da omoguite ili onemoguite razne naine na koje program automatski ispravlja veliko

  slovo.

  1. Izaberimo karticu Datoteka.

  2. Kliknite na dugme Opcije.

  3. Izaberimo opciju Provjera.

  4. Kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

  5. Na kartici Automatsko ispravljanje potvrdite ili opozovite izbore u sljedeim poljima za potvrdu:

  Ispravi Dva Velika Poetna Slova

  Veliko slovo na poetku reenice

  Veliko slovo na poetku teksta u elijama tabele

  Imena dana pii velikim poetnim slovom

  Ispravi nehotinu upotrebu tastera caps LOCK

  11.2 NAVOENJE IZUZETAKA ZA AUTOMATSKO PISANJE VELIKIM SLOVOM

  Mogue je navesti izuzetke za nekoliko pravila za pisanje velikim slovom. Izuzeci koje navedete vae za sve

  programe sistema Office koji podravaju ovu funkciju, to znai da svaka promjena koju napravite na ovoj listi

  u jednom programu utie i na druge programe.

  1. Izaberimo karticu Datoteka.

  2. Kliknite na dugme Opcije.

  3. Izaberimo opciju Provjera.

  4. Kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja.

  5. Na kartici Automatsko ispravljanje kliknite na dugme Izuzeci i uradite neto od slijedeeg:

 • Ako ste potvrdili izbor u polju za potvrdu Ispravi Dva Velika Poetna Slova i elite da sprijeite da funkcija

  automatskog ispravljanja ispravlja rijei koje sadre pomjeane velika i mala slova, izaberimo karticu Velika

  Poetna Slova.

  Ako ste potvrdili izbor u polju za potvrdu Veliko slovo na poetku reenice i elite da sprijeite da funkcija

  automatskog ispravljanja stavlja veliko slovo na poetak rijei koju otkucate nakon odreene skraenice,

  izaberimo karticu Prvo slovo.

  Da bismo dodali rije na listu izuzetaka, u polju otkucajte rije i kliknite na dugme Dodaj.

  Da bismo izbrisali rije sa liste izuzetaka, izaberimo rije i kliknite na dugme Izbrii.

  NAPOMENA Takoe moete potvrditi ili opozvati izbor u polju za potvrdu Automatski dodaj rijei u listu.

  Ova opcija funkcionie kada ureujete datoteku ili opciju. Kada automatsko ispravljanje napravi neeljenu

  ispravku, moete da je opozovete tako to ete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+Z. Ako je potvren izbor u

  polju za potvrdu Automatski dodaj rijei u listu, neeljene ispravke koje opozovete dodaju se na listu

  izuzetaka.

  12 IZBOR NAINA NA KOJI FUNKCIONIE PROVJERA PRAVOPISA I GRAMATIKE

  Pravopisne i gramatike greke mogu da skrenu panju italaca sa sadraja dokumenata, tako da ete eljeti

  da uklonite te greke. Pri tom verovatno imate svoje eljene opcije za upotrebu provjere u Microsoft Office

  programu koji koristimo. Moda elite da cjelokupan pravopis provjerite tek kad zavrite dokument ili moda

  elite da koristimo provjeru pravopisa ili gramatike (talasaste crvene, plave i zelene linije) da bismo umanjili

  broj greaka dok radite.

  Ovaj lanak objanjava sve naine na koje moete prilagoditi alatke za provjeru da bismo kreirali eljeni utisak

  pri radu u Office programu koji koristimo.

  12.1 PRIKAZ OPCIJA PROVJERE

  1. Izaberimo karticu Datoteka i kliknite na dugme Opcije.

  Ako koristimo Outlook, izaberimo opciju Pota i izaberimo opciju Pravopis i automatsko ispravljanje.

  2. Izaberimo opciju Provjera.

  12.2 IZBOR OPCIJA AUTOMATSKOG ISPRAVLJANJA

  Vie informacija potraite u lancima Automatsko ispravljanje pisanja velikim slovima, Automatsko ispravljanje

  pravopisa i umetanje teksta i simbola i Automatsko ispravljanje pravopisa pomou rijei iz glavnog rijenika.

  12.3 IZBOR OPCIJA ISPRAVLJANJA PRAVOPISA KOJE UTIU NA SVE MICROSOFT OFFICE PROGRAME

  Da bismo prikazali i promijenili ove opcije, prvo morate da prikaete opcije provjere. Nakon toga

  poopcijemoete da prikaete i promjenite na nain opisan u sljedeim odjeljcima.

 • 12.3.1 Izbor optih postavki kontrolora pravopisa za Office

  Neke od opcija koje su prikazane u prozoru primjenjuju se na sve Microsoft Office programe. Bez obzira na

  program koji koristimo za promjenu opcije, izabrana postavka se primjenjuje na sve programe.

  Sledi lista opcija polja za potvrdu i njihovih funkcija.

  POTVRDITE IZBOR U

  OVOM POLJU ZA

  POTVRDU:

  DA BISMO URADILI SLIJEDEE:

  Zanemari rijei pisane

  VELIKIM SLOVIMA

  Zanemaruje rijei napisane velikim slovima. Na primjer, ako izaberete ovu opciju,

  kontrolor pravopisa nee oznaiti rije ABC kao greku.

  Zanemari rijei koje

  sadre brojeve

  Zanemaruje rijei koje sadre brojeve. Na primjer, ako izaberete ovu opciju, kontrolor

  pravopisa nee oznaiti rije a1b2c3 kao greku.

  Zanemari internet

  adrese i adrese

  datoteka

  Zanemaruje rijei koje prijedstavljaju internet adrese i adrese datoteka. Neki primjeri rijei

  koje kontrolor pravopisa zanemaruje kada je izabrana ova opcija jesu:

  http://www.mssbusovaca.com/

  \\smayson\drayveri\

  mailto:[email protected]

  Oznai ponovljene

  rijei

  Upozorava vas na ponovljene rijei. Na primjer, ako izaberete ovu opciju, kontrolor

  pravopisa e oznaiti rijei bip bip kao greku.

  Nametni primjenu

  naglaenih velikih

  slova u francuskom

  Upozorava vas na francuske rijei koje sadre velika slova kojima nedostaje akcjenat.

  Kada koristimo francuski (kanadski) dijalekat, ova opcija je podrazumjevano uvek

  ukljuena jer rijenik za ovaj jezik obuhvata akcentovane rijei napisane velikim slovima na

  ovom jeziku. To znai da je opcija podrazumjevano izabrana kad god uradite slijedee:

  Koristimo francuski (kanadski) kao glavni jezik za ureivanje.

  Provjeravati pravopis teksta na francuskom (kanadskom) dijalektu.

  Prijedloi samo iz

  glavnog rjenika

  Prijedlae samo rijei iz glavnog rjenika koji je ugraen u kontrolor pravopisa. Ako

  izaberete ovu opciju, rijei iz prilagoenih rjenika se nee nalaziti na listi prijedloenih

  rijei prilikom provjere pravopisa u dokumentu.

  12.3.2 Izbor menija Reimi za francuski

  Druga opcija koja utie na sve programe sistema Microsoft Office jeste meni Reimi za francuski. Ova opcija

  utie samo na tekst na francuskom jeziku.

 • 12.4 PROMJENA NAINA NA KOJI KONTROLOR PRAVOPISA RADI U POZADINI

  Dok radite na dokumentu, kontrolor pravopisa moe da trai greke u pozadini. Rezultat je bra provjera

  pravopisa po zavretku radne verzije na kojoj radite. To moe da vam utedi vrijeme, pogotovo u sluaju

  velikih dokumenata.

  NAPOMENA Ove opcije nisu dostupne u programima Microsoft Access, Microsoft Excel i Microsoft Project.

  U njima kontrolor pravopisa ne radi u pozadini.

  Da bismo prikazali i promijenili ove opcije, prvo morate da prikaete opcije provjere. Nakon toga,

  poopcijemoete da prikaete i promjenite na nain opisan u sljedeim odjeljcima.

  12.4.1 Potvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu Provjeravaj pravopis tokom kucanja

  U veini sluajeva u polju za potvrdu Provjeravaj pravopis tokom kucanja izbor bi trebalo da bude potvren.

  Neki od razloga iz kojih biste moda eljeli da opozovete izbor u ovom polju za potvrdu obuhvataju slijedee:

  elite da sakrijete pravopisne greke (talasaste crvene linije) u stavkama koje ureujete u programu

  Microsoft Office Outlook.

  Koristimo raunar koji radi sporo zbog hardverskih ogranienja (na primjer, zbog nedostatka memorije

  ili brzine procesora) ili softverskih ogranienja (na primjer, zbog toga to istovrijemeno radite u vie velikih

  programa).

  12.4.2 Potvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu Sakrij greke (talasaste crvene linije)

  Opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij pravopisne greke ako elite da Microsoft Office program

  automatski oznaava pravopisne greke tokom kucanja. Ako opozovete izbor ove opcije, imaete vee

  pouzdanje da neete morati da otklanjate veliki broj pravopisnih greaka kada budete zavravali dokument.

  Microsoft Office program u toku rada oznaava pogreno napisane rijei, tako da ih moete lako vidjeti, kao

  to je prikazano u slijedeem primjeru.

  12.4.3 Ukljuivanje ili iskljuivanje automatskog kontrolora pravopisa

  1. Izaberimo karticu Datoteka i kliknite na dugme Opcije.

  Ako koristimo Outlook, izaberimo opciju Pota i izaberimo opciju Pravopis i automatsko ispravljanje.

  2. Izaberimo opciju Provjera.

  3. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Provjeravaju pravopis tokom kucanja.

  Ako koristimo Word, moete da ukljuite ili iskljuite automatsku provjeru pravopisa za sve dokumente koje

  ubudue kreirati tako to ete uraditi slijedee:

  1. Slijedite gore navedene korake od 1. do 3.

  2. U okviru Izuzeci za izaberimo opciju Svi novi dokumenti.

  3. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij pravopisne greke samo u ovom dokumentu.

 • NAPOMENA Ako iskljuite automatsku provjeru pravopisa za datoteku koju dijelite sa drugim osobama,

  moda ete eljeti da obavijestite te osobe da ste izvrili ovu promjenu.

  12.5 POBOLJANJE REZULTATA KONTROLORA PRAVOPISA POMOU PROVJERE PRAVOPISA U KONTEKSTU

  Da bismo prikazali i promijenili ovu opciju, prvo morate da prikaete opcije provjere.

  Da li ste ikada napravili greku u ku