of 31/31
Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho procesu v súlade s modernizáciou ŠkVP Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Moderné vzdelávanie pre modernú spoločnosť.

Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho …Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho procesu v súlade s modernizáciou ŠkVP Stredná odborná škola

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho …Učíme efektívne a moderne –...

 • Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho procesu v súlade s modernizáciou ŠkVP

  Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice

  Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Moderné vzdelávanie pre modernú spoločnosť.

 • Mgr.Vincent Voľar

  Na frontoch 1.svetovej vojny II.

 • Južný, taliansky front:

  Chvíľa odpočinku Varšava bola podobne ako Londýn

  bombardovaná vzducholoďami

  Mnoho Slovákov tu muselo bojovať za Rakúsko-Uhorsko

  Mobilizačný rozkaz nemeckého cisára

  Bojovalo sa aj v ťažkom alpskom teréne

  Najvyššie nemecké

  vyznamenanie

 • Boje prebiehali aj na vzdialených bojiskách v Afrike, Palestíne, Iraku a na svetových moriach.

  Rakúsko-uhorskí vojaci v Palestíne:

 • Civilné obyvateľstvo čaká na lekárske ošetrenie Zničený britský tank

  Dôstojnícky zbor spolu s kňazom

 • V Afrike bojovali Nemci pod vedením generála von Lettow-Vorbecka proti mnohonásobnej britskej presile bez pomoci z Nemecka, napriek tomu neboli porazení.

  Lettow-Vorbeck

  Letow využíval najmä partizánsky spôsob

  boja

  Hlavnú ťarchu bojov znášali domorodí vojaci

  Propagačný plagát

 • Nedostatok áut sa často riešil exoticky

  Obrnené automobily boli vzácne

  Bojovalo sa na veľkom území Východnej Afriky Nemci sa

  vzdali až 2 týždne

  po podpísaní prímeria v roku 1918

 • Východný front sa v prvých mesiacoch vojny presunul aj na územie severovýchodného Slovenska

  Boje v okolí Humenného gen.Brusilov patril

  k najlepším ruským veliteľom Ruskí kozáci

  Cár Mikuláš pozoruje

  frontovú líniu

  Poľná omša

 • Napriek tomu, že Rusko bolo rozlohou najväčším štátom na svete, na dlhú vojnu nebolo pripravené

  Ruská armáda mala zastaralú

  a nedostatočnú výzbroj a jej vojakom chýbalo pochopenie pre účasť

  Ruska vo vojne

 • Poľné kuchyne

  Všadeprítomné cintoríny svedčia o krutosti bojov

  Zo začiatku boli ruské vojská aktívnejšie a víťazili nad

  rakúsko-uhorskou armádou.Situácia sa zmenila po príchode nemeckých posíl

  a ich víťazstve pri Tannenbergu.

  Ruskí zajatci Rakúsko-uhorskí a ruskí vojaci

 • Víťazstvo pri Tannenbergu povzbudilo nemecké odhodlanie

  Generáli Ludendorff a Hindenburg získali

  neotrasiteľné postavenie vo velení

 • Zajatci

  Aj na východnom fronte si nieslo následky bojov

  civilné obyvateľstvo

  Stopy bojov v súčasnosti

  Pamätník v Tannenbergu bol na konci 2.sv.vojny zničený

 • Veľmi ťažké boje prebiehali aj na moriach, kde okrem hladinových lodí veľkú úlohu zohrávali aj ponorky.

  Významní admiráli a protivníci:

  Beatty (angl.)

  Hipper

  Britské loďstvo

  Nemecké loďstvo

  Ukážka bojových lodí obidvoch strán

  Scheer Jellicoe (nem.) (nem.) (angl.)

 • Britská loď a jej koniec

  Najväčšia námorná bitka sa odohrala pri Jutsku v roku

  1916.

  Napriek väčším britským stratám Nemci stiahli svoje bitevné lode do prístavov – bolo to

  strategické víťazstvo Britov

  Britské loďstvo stratilo 14 lodí, nemecké 11 lodí.

 • Potápajúce sa nemecké a britské lode

 • Najväčšie straty dohodovým mocnostiam na mori spôsobili nemecké ponorky:

  Arnauld Periere

  Ponorkové “eso”:

  Ponorka Dohody

 • Potápajúca sa najväčšia rak.-uh.loď Viribus Unitis

  Aj potopenie parníka Lusitania (128 mŕtvych Američanov)

  Nemcami, v roku 1915, spôsobilo zapojenie USA do vojny na strane

  Dohody v r.1917.

  Americká bitevná loď-spojenec Dohody

  Francúzi popravujú najznámejšiu špiónku 1.sv.vojny - Mata Hari

  Roky obratu 1917 – 1918:

 • Situácia na východnom fronte sa v roku 1917-18 pre dohodové mocnosti nevyvíjala dobre, pretože bol zosadený cár Mikuláš II. a nastúpila Dočasná vláda.Neskôr vypukla boľševická revolúcia, ktorú viedol Vladimír Iljič Lenin, ktorého podporovali Nemci (boľševici = komunisti).

  Po prevzatí moci, uzavreli boľševici s Nemeckom v Brest-litovsku v marci 1918 mier.Rusko vystúpilo z Dohody a stratilo veľké územia, následne vypukla medzi

  boľševikmi a stúpencami cára občianska vojna, ktorú vyhrali boľševici.Začal sa totalitný komunistický režim...

  Krížnik Aurora, ktorý je symbolom boľševickej

  revolúcie

  Lenin Rokovania o mieri v Brest-litovsku

  Stratené ruské územia

 • Posledná nemecká ofenzíva v roku 1918

  Nemci využili mier s Ruskom na presunutie vojska z východného frontu na západný, kde začali rozhodujúci útok...

  Opustený britský zákop

  Nemci útočia

 • Prevoz amerických a kanadských vojakov cez Atlantik na európske

  bojiská Americký prezident Woodrow Wilson

  Živý obraz prezidenta

  zložený z 21 000 vojakov

  Vstup USA do vojny spôsobil obrat vo vojne v prospech

  Dohody

  gen.Pershing – vrchný veliteľ

 • Propagačné plagáty, ktoré zvyšovali

  vojnové nadšenie

  Príchod Američanov

  V USA sa ženy vo veľkej miere zapájali do výrobného

  procesu

 • Napriek počiatočným úspechom skončila aj posledná nemecká

  ofenzíva neúspechom.

 • Americkí vojaci zachránili dohodové mocnosti a umožnili

  dosiahnuť víťazstvo

  Poľná nemocnica :

  Zajatí Nemci

  Američania v zničenom meste

 • 1.svetová vojna skončila bezpodmienečnou kapituláciou Nemecka 11.11. 1918

  Kapitulácia prebehla v železničnom vagóne v Compiégne

  Záverečná fotografia

  Nemecké loďstvo sa vzdalo Britom a jeho ponorky a lode boli

  odtiahnuté do anglických prístavov.Niektoré lode

  potopené

 • Maďari ťažko niesli rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik nových “nástupnických” štátov, medzi

  ktoré patrilo aj Československo. Víťazní predstavitelia

  Mierové zmluvy s porazenými Centrálnymi mocnosťami sa nazývajú Versailleský systém.Natrvalo sa zmenila tvár Európy.

  Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo, Nemecko, Bulharsko a Turecko museli odovzdať veľké územia.Nemecko ako

  hlavný vinník bolo donútené platiť vysoké vojnové reparácie (náhrady škôd).

 • Významní velitelia a politici:

  Ataturk-zakladateľ moderného

  Turecka

  Haig-britský hlavný veliteľ

  Cisár Karol-posledný panovník Rakúsko-Uhorska

  Foch-francúzsky hlavný veliteľ

  Ludendorff-nemecký veliteľ

  Pétain-francúzsky veliteľ

 • Spomienka na “Veľkú vojnu” žije dodnes, najmä v oblasti západného frontu.

 • Jeden z mnohých cintorínov:

  Stopy po kráteroch dnes

 • Použité pramene: Doplňujúce pramene k téme“Na frontoch www.eyewitnesstohistory.com 1.svetovej vojny II.“: www.eyewitnesstohistory.com www.ucebnice-dejepisu.ic.cz soe-aja.blogspot.com www.militaryphotos.net www.tannenberg1914.de thegreatgeekmanual.com lefleurdelystoo.blogspot.com www.darkroastedblend.com www.toptenz.net riowang.blogspot.com www.thefreedictionary.com www.mirror.co.uk www.xtimeline.com pictureshistory.blogspot.com ostpreussen.wordpress.com incredibleimages4u.blogspot.com carlpepin.com www.vojna.net archive.worldhistoria.com bitevnipole.blog.cz libcom.org archives.queensu.ca edsitement.neh.gov wapedia.mobi www.old-picture.com www.ww2incolor.com www.flickr.com schwetank.blogspot.com houston.culturemap.com www.dieselpunks.org www.superstock.com www.palba.cz www.marymount.fr www.dejepis.com www.dailymail.co.uk pierreswesternfront.punt.nl demons.swallowthesky.org wikipedia.org firstworldwar.olemarius.net www.worldwar.estranky.cz www.livingwarbirds.com www.firstworldwar.com

 • www.awm.gov.au www.panzernet.net www.kvhbeskydy.sk www.valka.cz www.vachal.cz dzurjanin.blog.sme.sk www.noveslovo.sk inzine.sk www.worldwar1.co.uk themindseyelive.proboards.com www.44th-entry.org.uk www.nexusboard.net portmoodyibhistory11blk5.wikispaces.com www.just.wz.cz encyklopedia.sme.sk 21stoleti.cz www.theaerodrome.com www.starduststudios.com www.letouny.webz.cz spravy.pravda.sk simonak.eu

 • © SOŠA Košice www.sosake.sk Október 2011