Click here to load reader

Ugdomasis vertinimas darbo su jaunimu srityje ... 4 Mokomoji medžiaga T-Kit Nr. 10 Ugdomasis vertinimas darbo su jaunimu srityje Europos Tarybos ir Europos Komisijos partnerystė

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ugdomasis vertinimas darbo su jaunimu srityje ... 4 Mokomoji medžiaga T-Kit Nr. 10 Ugdomasis...

 • „T-Kit“ Nr. 10

  Ugdomasis vertinimas darbo su jaunimu srityje

  Youth Partnership

 • Mokomoji medžiaga T-Kit Ugdomasis vertinimas darbo su jaunimu srityje

  Sriubos ragavimas

 • www.training-youth.net

  www.training-youth.net

  Mokomoji medžiaga T-Kit Nr. 10 Ugdomasis vertinimas darbo su jaunimu srityje

  Susipažinkite – T-Kit serija

  Kai kuriems iš jūsų galbūt kilo klausimas: ką galėtų reikšti „T-Kit“? Galimi mažiausiai du paaiškinimai. Pirmasis labai paprastas: tai tiesiog angliško žodžių junginio „Training Kit“ (liet. mokomosios medžiagos rinkinys) trumpinys. Antruoju atveju tai pavadinimas, savo skambesiu labai primenantis anglišką žodį „ticket“ (liet. bilietas) – tai kelionės dokumentas, kurio paprastai reikia keliaujant. Mes manome, kad ši mokomoji medžiaga – tai priemonė, kuria kiekvienas gali naudotis savo darbe.

  Norėtume kreiptis į jaunimo darbuotojus ir mokymų vadovus ir jiems pasiūlyti teorines bei praktines jaunimo mokymo priemones. T-Kit leidinių serija – tai bendro darbo, prie kurio prisidėjo žmonės iš skirtingų kultūrinių, profesinių ir organizacinių sričių, rezultatas. Siekiant parengti rimtus leidinius, kuriuose būtų atkreiptas dėmesys į tikslinės grupės poreikius, tuo pat metu pripažįstant požiūrių susijusiomis temomis Europoje įvairovę, kartu dirbo jaunimo mokymų vadovai, nevyriausybinių organizacijų jaunimo lyderiai ir profesionalūs rašytojai.

  T-Kit mokomieji leidiniai yra Europos Tarybos ir Europos Komisijos partnerystės jaunimo sri- tyje rezultatas. Be T-Kit mokomųjų leidinių, ši partnerystė davė rezultatų ir kitose bendradar- biavimo srityse, pavyzdžiui, mokymo kursai, žurnalas „Prerijų vilkas“ (angl. „Coyote“), tyrimų ir jaunimo politikos veiklos sritys, taip pat Europos žinių apie jaunimo politiką centro tinklavietė.

  Jei norite daugiau sužinoti apie partnerystės plėtrą (naujus leidinius, mokymo kursus, seminarų pranešimus ir kt.) arba atsisiųsti elektroninę T-Kit versiją, apsilankykite partnerystės tinklavietėje www.youth-partnership.net

  2

  Europos Tarybos leidyba

  F-67075 Strasbūras, Cedex

  © Europos Taryba ir Europos Komisija, 2003 m. birželio mėn.

  Šiame dokumente nebūtinai atspindimas oficialus Europos Komisijos arba Europos Tarybos, jų valstybių narių arba organizacijų, bendradarbiaujančių su šiomis institucijomis, požiūris.

  Šio mokymų vadovo vertimą į lietuvių kalbą patvirtino Europos jaunimo mokymų partnerystės programa, jungtinis Europos Tarybos ir Europos Komisijos projektas. Jaunimo reikalų depar- tamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prisiima atsakomybę už tikslų jo vertimą.

  The Lithuanian translation of this T-Kit was authorised by the Partnership Programme on European Youth Training, a joint project of the Council of Europe and the European Commission. The Lihuanian State Council for Youth Affairs assume responsibility for the accuracy of the translated text.

  Vertė: Ingrida Vičiulytė, Evelina Steponaitytė

  UDK 371.3 Kl-148

  ISBN 978-9955-568-85-8

 • www.training-youth.net

  www.training-youth.net

  Mokomoji medžiaga T-Kit Nr. 10

  Ugdomasis vertinimas darbo su jaunimu srityje

  3

  Asmenys ir organizacijos, prisidėjusios prie šio T-Kit leidinio išleidimo Leidybinė grupė

  Autoriai Paul Kloosterman yra Nyderlandų kilmės laisvai samdomas mokymų vadovas ir konsultan- tas, šiuo metu gyvenantis Italijoje. Jo veiklos specializacija – vadovų rengimas, tarpkultūrinis mokymasis, darbas su neįgaliais jaunuoliais ir tarptautinėmis grupėmis.

  Kerstin Giebel dirba „koordinatore, kuri atsakinga už tarptautinio darbo su jaunimu kokybės gerinimą“ Vokietijos nevyriausybinėje organizacijoje IJAB e.V. (Tarptautinių jaunimo mainų tarnyba). Jos darbas apima konsultavimą, mokymą ir leidybą kokybės klausimais nacionalinėse organizacijose ir Europos organizacijų tinkluose. Ji yra kvalifikuota Europos aukščiausio lygio ekspertė (Europos kokybės vadybos fondas) ir socialinių įstaigų kokybės vadovė ir auditorė.

  Turkų kilmės Ozgehan Senyuva su jaunimu dirba nuo 1994 metų. Nuo 2005 metų jis yra tarptautinės nevyriausybinės jaunimo organizacijos „Jaunimo ekspreso tinklas“, kuri spe- cializuojasi projektuose prieš jaunimo atskirtį, viceprezidentas. Jis dirba mokymų vadovu ir teikia informaciją tokiose srityse, kaip Europos jaunimo politika, tarpkultūrinis mokymasis, socialinė atskirtis ir integracija, antirasizmas ir ksenofobija. Šiuo metu jis baigia politikos mokslų doktorantūros studijas. Jis yra Europos jaunimo forumo mokymų vadovų grupės narys.

  Kalbos redaktorė Yael Ohana dirba laisvai samdoma gebėjimų ugdymo konsultante ir redaktore jaunimo ir vystymosi srityse ir šiuo metu gyvena Bratislavoje, Slovakijoje (www.frankly-speaking.org; www.nonformality.org). Nuo 2000 iki 2005 metų ji buvo patarėja švietimo klausimais Europos Tarybos Europos jaunimo centre Strasbūre.

  Vyriausias redaktorius Miguel Ángel García López yra ispanų kilmės ir daug patirties turintis laisvai samdomas mokymų vadovas, šiuo metu gyvenantis Vokietijoje. Jis taip pat dirba Vokietijos Osnabrück universitete kaip Europos studijoms informaciją teikiantis asmuo. Jis buvo kelių jaunimo projektų išorinis vertintojas ir baigė pouniversitetinių studijų programą „Ugdomasis verti- nimas“ Deusto universitete Ispanijoje.

  Padėka Silvijai Volpi už vertingą indėlį rengiant šią mokomąją medžiagą.

  Ianui Redpath iš Didžiosios Britanijos konsulato už organizacinę ir administracinę pagalbą.

  Partnerystės sekretoriatas Hanjo Schild (partnerystės koordinatorius)

  Marta Mędlińska (asistentė)

  Dianna Osayande (administracija)

 • 4

  www.training-youth.net

  www.training-youth.net

  Mokomoji medžiaga T-Kit Nr. 10 Ugdomasis vertinimas darbo su jaunimu srityje

  Europos Tarybos ir Europos Komisijos partnerystė jaunimo srityje

  Europos Taryba NGBEN

  1, Quai Jacoutot F-67075 Strasbūras Cedex Tel. +33-3-90-21-50-57 Faks. +33-3-88-41-27-77 Interneto svetainė http://www.youth-knowledge.net

  Europos Taryba Europos jaunimo centras, Strasbūras 30 Rue Pierre de Coubertin – F-67000 Strasbūras, Prancūzija Tel. +33-3-88 41 23 00 Faks. +33-3-88 41 27 77

  Europos jaunimo centras, Budapeštas Zivatar ucta 1-3 – H-1024 Budapeštas, Vengrija Tel. +36-1-212-4078 Faks. +36-1-212-4076

  Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas Jaunimo politikos skyrius Europos Komisija Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas Directorate D, Unit 1 B-1049 Briuselis Tel. +32-2-299-1318 Faks. +32-2-299-4038 Interneto svetainė http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

  T-Kit mokomojo leidinio koordinatoriai László Földi kartu su SALTO UK Partnerystės sekretoriatu koordinavo mokomojo leidinio T-Kit planavimo procesą ir subūrė jo leidybinę grupę. Šiuo metu jis dirba nacionalinėje prog- ramos „Jaunimas“ agentūroje Vengrijoje. Jis taip pat dirba mokymų vadovu ir konsultantu darbo su jaunimu ir jaunimo politikos klausimais ir ypatingą dėmesį skiria švietimui Europos pilietybės ir žmogaus teisių srityse.

  Susie Green yra SALTO YOUTH koordinatorė ir dirba SALTO išteklių centro tinkle. Vertinimas yra vienas iš šio tinklo horizontalių prioritetų. 2004 metais ji dalyvavo leidžiant „SALTO Evaluation“ kompaktinį diską, skirtą jaunimo projektams.

 • www.training-youth.net

  www.training-youth.net

  Mokomoji medžiaga T-Kit Nr. 10

  Ugdomasis vertinimas darbo su jaunimu srityje

  5

  Turinys

  Pratarmė .................................................................................................................................................. 7

  Įvadas ........................................................................................................................................................ 9

  Europos jaunimo politikos kontekstas .................................................................................. 11

  1. Ugdomojo vertinimo ingredientai ...................................................................................... 13

  1.1. Kas yra ugdomasis vertinimas? ........................................................................................ 13

  1.2. Kodėl reikia vertinti? ............................................................................................................. 15

  1.3. Kam reikalingas vertinimas? ............................................................................................. 17

  1.4. Ką reikėtų vertinti? ................................................................................................................. 19

  1.5. Kas ir kam turi atlikti vertinimą? ..................................................................................... 29

  1.6. Kada reikia atlikti vertinimą? ............................................................................................ 30

  1.7. Vertinimo tipologija .............................................................................................................. 32

  1.8. Ugdomasis vertinimas platesniame kontekste ........................................................ 35

  1.9. Ugdomasis vertinimas ir kokybė darbo su jaunimu srityje .........................

Search related