Click here to load reader

TURISTIČKA ZAJEDNI A GRADA CRESA

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TURISTIČKA ZAJEDNI A GRADA CRESA

Cres, oujak 2021.godine
U V O D
Turistika godina 2020. bila je vrlo nepredvidljiva. Zapoela je izvrsno, tako da smo od 01.01. do 18.03. ostvarili 18% više dolazaka i 22% više noenja. Tada su zapoele mjere vezane uz COVID-19 pa smo od 18.03. do 11.05. ostvarili svega 9,9% prošlogodišnjeg prometa. Kada gledamo mjesec lipanj i uzmemo u obzir postepeno popuštanje mjera, 01.06. – 30.06. ostvarili smo 53% lanjskog prometa odnosno 86.775 noenja. Broj dolazaka i noenja je rastao pa smo u srpnju dijelili prvo mjesto s otokom Krkom po uspješnosti turistikih noenja te ostvarili ak 73% lanjskog prometa odnosno 252.855 noenja. I mjesec kolovoz bio bi izvrstan da se epidemiološka situacija nije poela pogoršavati. Do 15.08. imali smo 83% dolazaka te 76% ostvarenih noenja u odnosu na prethodnu godinu ali su se onda poele zatvarati granice, turisti su odlazili, a brojke padale. Kolovoz je na kraju brojio 60,16% lanjskog prometa odnosno 230.774 noenja. Konano, 2020. godina je završila sa 57% ostvarenih noenja u odnosu na ostvarenje u 2019.g. Godinu 2020. svakako emo pamtiti po koronavirusu i svim njegovim utjecajima na turizam. TZG Cresa preselila je u novi prostor u Peškeri 1. Obzirom na nepredvidljivu sezonu zatraili smo od banke moratorij na kredit koji nam je odobren. Od 18.03. svoje svakodnevno poslovanje koordinirali smo sa Stoerom civilne zaštite te pratili i primjenjivali mjere koje je Stoer donosio i prosljeivali ih turistikom gospodarstvu. Tijekom sezone, pomagali smo turistima u novonastalim okolnostima. Kad su uvedene mjere obveznog testiranja za strance koji izlaze iz naše zemlje bili smo spona izmeu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i gostiju koji su se nalazili na našem podruju. Od 01.01.2020. zapoelo je razdoblje prilagodbe novih zakona u turizmu. Usvojeni su novi dokumenti Statuta i Poslovnika o radu Skupštine i doneseno je Mišljenje o visini turistike pristojbe za 2022. godinu. Obzirom na velik porast prometa noenja u nekomercijalnom smještaju, napravljena je analiza turistikog prometa u ovom sektoru poslovanja. Ured TZG Cresa samostalno je pripremio natjeajnu dokumentaciju za natjeaj FLAG-a Vela vrata, po mjeri 2.1. Ouvanje okoliša i poticanje na odrivo upravljanje prirodnim resursima za projekt „Be green, keep it celan“. Oekivana sredstva po ovom natjeaju su 298.200,00 kn od moguih 300.000,00 kn po projektu. Izmeu TZG Cresa i TZG Maloga Lošinja potpisan je sporazum o neformalnom udruivanju, a u cilju provoenja zajednikih aktivnosti na daljnjem razvoju turizma te zajednikom nastupu na turistikom trištu kao jedna destinacija. Sudjelovali smo i na radionicama u okviru projekta SuSTowns – enchanching SUStainable tourism attraction in small fascinating medTowns kojim naša Otona razvojna agencija eli razviti alate za planiranje i upravljanje turistikim tokovima i razvoj odrivog turizma. Takoer, u sklopu projekta poslali smo im detaljne indikatore koji su OTRA-i bili potrebni za poetak projekta. U okviru zakonskih obaveza Zakona o pravu na pristup informacijama, izraeno je i Povjereniku za informiranje dostavljeno Godišnje izvješe o provedbi ZPPI.
3
Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za ope dobro koje provode udruge, izraeno je i Uredu za udruge pri Vladi RH dostavljeno Detaljno izvješe o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva za 2019. godinu. Sudjelovali smo na konferenciji Novog lista na temu „Nautika kao brend“ te na koordinacijama direktora turistikih zajednica s podruja Kvarnera. Direktorica ivanovi pozvana je u lanstvo SKAL kluba Kvarner koji djeluje unutar meunarodnog turistikog udruenja SKAL International te objedinjuje sve grane turistike industrije u cilju poticanja i stvaranja profesionalnog udruenja diljem svijeta i sudjelovala na sastancima kluba. U 2020. godini odrana je prezentacija nove web stranice TZG Cresa te je odlueno da e se krenuti u taj projekt. U studenom 2020. godine, pismeno smo obavijestili dunike turistike pristojbe da svoje obaveze podmire u što je mogue kraem roku. U studenom 2020. godine zapoela je financijska revizija za 2019. godinu Dravnog ureda za reviziju ije rezultate oekujemo. Takoer, uredno su i u rokovima odraeni ostali administrativni poslovi koje djelatnici turistikog ureda svakodnevno obavljaju.
4
IZVIJEŠE O TURISTIKOM PROMETU U TZG CRESA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.
PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOENJA PO KAPACITETIMA
Vrsta objekta Dolasci
Nekomercijal ni smještaj 7.565,00 8.146,00 92,87 177.939,00 244.236,00 72,86 26,83
Objekti u domainstvu 21.106,00 35.123,00 60,09 141.307,00 220.814,00 63,99 21,31
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)
6.571,00 10.603,00 61,97 46.243,00 70.003,00 66,06 6,97
Ostalo 0,00 573,00 0,00 0,00 2.545,00 0,00 0,00
Ukupno 71.414,00 135.083,00 52,87 663.126,00 1.153.378,00 57,49 100
5
U 2020. godini ostvareno je 71.414 dolazaka (52,87% u odnosu na 2019. godinu) i 663.126 noenja (57,49% u odnosu na 2019. godinu). Turistika godina 2020. iako je izgledala vrlo neizvjesno zbog pandemije uzrokovane koronavirusom ipak je donijela rezultate bolje nego što smo predvidjeli. Pandemija je najtee pogodila hotelsku industriju, tako da se udio u noenjima hotela sa gotovo 5% u ovoj godini smanjio na 2,85%. Kampovi su ostvarili 42,04%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
(Druge vrste - skupina kampovi)
(Druge vrste - skupina kampovi)
6
prošlogodišnjih rezultata dok su turisti oigledno prepoznali ostale ugostiteljske objekte za smještaj i objekte u domainstvu kao najsigurniju varijantu smještaja u vrijeme pandemije. Promatrajui rezultate prema segmentima smještaja, najvei udio broja noenja u promatranom razdoblju ostvarili su kampovi s 42,04 %, slijede objekti u domainstvu s 21,31 %, zatim ostali ugostiteljski objekti za smještaj s 6,97 %, i hoteli s 2,85 %. PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOENJA PO KAPACITETIMA U KOMERCIJALNOM
SMJEŠTAJU – PODVRSTE OBJEKATA
Objekti u domainstvu Objekti u domainstvu
21.106 35.123 60,09 141.307 220.814 63,99
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)
Apartman 3.284 4.700 69,87 22.915 29.747 77,03
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)
Studio apartman
Hoteli Hotel 3.594 10.820 33,22 17.834 54.632 32,64
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)
Soba za iznajmljivanje
Hoteli Pansion 266 733 36,29 918 2.093 43,86
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)
Kua za odmor 21 37 56,76 149 276 53,99
Hoteli Turistiki apartmani
Ostalo Organizirano kampiranje
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)
Prenoište 0 117 0,00 0 499 0,00
Ukupno 63.849 126.937 50,2998 485.187 909.142 53,37
7
Kada detaljnije pogledamo statistiku prema podvrstama objekta moemo primijetiti da su najvei indeks noenja ostvarili ostali objekti za smještaj , podvrsta apartmani i to 77,03% noenja u odnosu na prethodnu godinu. Slijede ih objekti u domainstvu sa 63,99% noenja u
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
Kamp
2019 2020
Kamp
2019 2020
8
odnosu na 2019. rekordnu godinu, zatim slijede studio apartmani sa 60,09% te kue za odmor sa 53,99%.
PREGLED TURISTIKIH DOLAZAKA I NOENJA PO KAPACITETIMA U NEKOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU PODVRSTE OBJEKATA
Podvrsta objekta Dolasci 2020
Kua za odmor (vikendica) 3.386 3.722 90,97 83.347 114.438 72,83
Stan za odmor (vikendica) 3.305 3.338 99,01 80.003 111.917 71,48
Kua stanovnika opine/grada 665 750 88,67 11.184 12.644 88,45
Stan stanovnika opine/grada 209 327 63,91 3.405 5.109 66,65
Izvorna stara obiteljska kua (vikendica)
0 9 0,00 0 128 0,00
Ukupno 7.565 8.146 92,87 177.939 244.236 72,86
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Kua za odmor (vikendica)
Stan za odmor (vikendica)
2019 2020
9
Najviše noenja i ove godine ostvareno je u kuama za odmor 83.347, meutim moemo vidjeti kako je najvei indeks od 88,45% pripao kuama stanovnika grada što je takoer uzrokovano pandemijom COVID 19 odnosno poveanim broja prijava rodbine i prijatelja koji su stigli iz inozemstva.
PREGLED TURISTIKIH DOLAZAKA I NOENJA PO ZEMLJAMA
Drava Dolasci 2020
Ostale zemlje 3624 11.339 31,96 25.568 67.125 38,09
Ukupno 71.414 135.083 52,87 663.126 1.153.378 57,49
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000
Kua za odmor (vikendica)
Stan za odmor (vikendica)
2019 2020
10
Udio ukupnih noenja stranih turista na otoku Cresu iznosi 80,44 %. Gotovo 68,33% inozemnih gostiju došlo je s 4 primarna emitivna trišta; Slovenije, Njemake, Austrije, Italije. Gosti iz Slovenije vodei su u kategoriji stranih noenja s udjelom od 27,33%, a slijede ih gosti iz Njemake s 26,28%, Italije s 8,51%, Austrije 6,21%, eške s 4,58%, Poljske s 1,32%, ostale zemlje s 6,21%. Gosti iz Hrvatske sudjeluju s udjelom od 19,56%.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
OSTVARENI DOLASCI PREMA ZEMLJAMA TURISTA
2020 2019
OSTVARENA NOENJA PREMA ZEMLJAMA TURISTA
2020 2019
Datum Dolasci 2020
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2020 2019
12
Promatrajua razdoblja u godini, tijekom srpnja i kolovoza ostvaruje se 72,93 % ukupnog turistikog prometa, a u razdoblju lipanj-rujan 96,31 % ukupnih noenja. Tijekom razdoblja sijeanj-prosinac 2020. glavnina turistikog prometa ostvarena je u komercijalnim smještajnim kapacitetima s udjelom od 73,16 %. Najbolje komercijalne rezultate u odnosu na prošlu godinu, ostvarili su ostali ugostiteljski objekti za smještaj s indeksom 66,06, zatim slijede objekti u domainstvu sa 63,99, kampovi sa 49,90 i, konano, hoteli sa 33,05. Kada govorimo o komercijalnom i nekomercijalnom smještaju bitno je napomenuti da je broj kreveta u komercijalnom smještaju porastao za neznatnih 0,67% te sada imamo ukupno 12.168 komercijalnih kreveta dok je broj nekomercijalnih kreveta porastao za ak 5,55°%. Vlasnici kua i stanova za odmor takoer su duni temeljem Zakona o turistikog pristojbi (od 01.01.-31.12.) prijaviti svoj boravak, boravak ue obitelji i prijatelja koji borave u njihovim objektima. Za iste su duni uredno platiti turistiku pristojbu bilo po noenju ili paušal. Vlasnici kua i stanova za odmor plaaju turistiku pristojbu paušalno u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna ili po smanjenom iznosu koji je odobren samo za njih (turistika pristojba umanjena za 70 %), osim vlasnici – stranci koji dolaze iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora. Za prijatelje koji borave u njihovim objektima obvezni su platiti punu cijenu turistike pristojbe. Prosjeni dani boravka gostiju su 9,3 dana, dok je vodea starosna grupa gostiju u rasponu od 45-54 godina, a zanimljivo je i da je više noenja ostvario njeniji spol, ali više dolazaka ostvarili su muškarci. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. na podruju Grada Cresa ostvareno je 71.414 dolazaka i 663.126 noenja ( 57% - noenja i 53% - dolasci u odnosnu na prethodnu godinu).
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2020 2019
1. PRIHODI
Iako smo prema napucima Ministarstva turizma i sporta znatno skromnije planirali prihode, obzirom na neizvjesnu situaciju u 2020. godini uvjetovanu situacijom COVID19, ipak su rezultati bili izdašniji. Prema novim zakonskim propisima i uredbama donesenim u 2020. godini iznos turistike pristojbe kod paušalnog plaanja 350,00 kn/krevetu umanjen je na 175,00 kn/krevetu. Iako je bilo planirano da lanarina po osnovi paušalnog plaanja od strane privatnih iznajmljivaa iznosi 45,00 kn/krevetu (i pomonom krevetu 22,50 kn), donesena je uredba da ista iznosi 22,50 kn/krevetu te da se ova obveza ne odnosi na pomone krevete u 2020. godini. Prema financijskom izvješu za poslovnu godinu 2020., TZG Cresa je ostvarila prihode u iznosu od 1.861.268,85 kn, dok je Programom rada je planirano 1.788.261,00 kn. Po strukturi ostvarenih prihoda, poveanje prihoda u odnosu na planirane prihode, ostvareno je:
- 11 % više od turistike pristojbe tekue godine (1.285.856,66 kn), - 214 % više turistike pristojbe po osnovi nautikog turizma (263.788,07),
Naime, iz turistike pristojbe na plovnim objektima ostvareni prihod je vei od planiranog za ak 214% . Kako je u rujnu 2020., zatraeno od strane TZ Kvarnera da Ured TZG Cresa provjeri broj komercijalnih vezova te ostvaren prihod u Luci Cres, marinama i privezištima na podruju grada Cresa, u svrhu ravnomjernijeg rasporeda turistike pristojbe s plovnih objekata, nije se moglo planirati preciznije, jer nisu postojale tonije upute. Pojašnjenje o uplaenim sredstvima zaprimili smo 10. veljae 2021., te ono ukratko glasi: za raspodjelu turistike pristojbe korišteni su podaci iz sustava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (CIMIS, eNautika, Registar luka) te Hrvatske turistike zajednice (eVisitor) te podaci prikupljeni putem Priloga 2. i 3. od regionalnih turistikih zajednica (TZG Cresa je radila podrobnu analizu s dionicima u nautikom turizmu ).
- rast prihoda iz turistike lanarine je 10,30% više od planiranog. To je cca 25.000,00 kn više od planiranog, a turistiku se lanarinu planiralo kao i turistiku pristojbu vrlo oprezno, jer je teško bilo ocijeniti u kojoj e se mjeri naplatiti, sukladno pandemiji korona virusa.
Ostali nespomenuti prihodi, koji prema analitikoj razradi ine razna sufinanciranja drugih subjekata za realizaciju planiranih projekata TZG Cresa, ostvareni su po osnovi prihoda od pasivne kamate u iznosu od 53,21 kn, povrata sredstava utrošenih za djelatnicu na projektu E- nautika u Lukoj kapetaniji Cres u iznosu od 8.621,68 kn, usklaenja za ECC MCB lanarine i usklaenja IOSA-komunalne usluge u iznosu od 289,65 kn, 100,00 kn po osnovi objave fotografija na web stranici te prihod ostvaren po osnovi donacije HEP-a u iznosu od 26.800,00 kn. Slijedili smo naputke iz dopisa proslijeenog 10.04.2020. od strane Ministarstva turizma i sporta u kojem stoji da planiramo znatno manje priljeve turistike pristojbe i lanarine te da aktivnosti usmjerimo samo na najnunije troškove hladnog pogona.
14
2. RASHODI I Administrativni rashodi → Redoviti poslovi ureda
1. I ove godine u uredu TZG Cresa bilo je zaposleno 3 osobe : direktorica, voditeljica ureda i administratorica-informatorica. U uredu je radila još jedna osoba (raunovodstvo,) ali je obzirom na situaciju uzrokovanu COVID-19 sama odstupila nakon mjesec dana. Rashodi za radnike iznosili su 453.329,41 kn što je 9,30% manje od planiranog iznosa. U ove rashode ukljuene su plae, regresi za godišnje odmore djelatnika i dar djetetu. Na plae je utrošeno ukupno 446.229,41 kn, na regrese za godišnji odmor 7.500,00 kn te na dar djetetu 600,00 kn.
2. Rashodi ureda ukupno su iznosili 279.297,53 kn što je za 16% više (zbog vee
amortizacije) od planiranog iznosa i to kako slijedi:
RASHODI UREDA: KN
Voda za pie 1.400,16
kapetaniji 8.621,68
Uredski materijal 4.212,72
Ostali materijali 1.533,29
Elektrina energija 5.770,52
Sitni inventar 4.713,13
Premije osiguranja 6.040,59
Sudske pristojbe 455,00
Spomenika renta 432,00
15
3. Rashodi za rad tijela TZG Cresa iznosili su ukupno 11.315,71 kn. Ukupno je odrano šest sjednica Turistikog vijea te jedna sjednica Nadzornog odbora.
II Design vrijednosti
1. Poticanje i sudjelovanje u ureenju Grada Cresa (osim infrastrukture)
1.1. Poboljšanje opih uvjeta boravka turista
Ukupni rashodi pod ovom stavkom iznose 224.917,33 kn. Obzirom da je bio znatno vei utrošak vode planih tuševa (jer sezona ipak nije podbacila koliko smo oekivali) kao i što je poveana stavka za išenje WC-a, ova stavka je uveana za 33% . Na financiranje opskrbe vodom na planim tuševima utrošeno je ukupno 96.010,92 kn (Cres 74.766,23 kn, Martinšica 15.593,26 kn, Valun 661,43 kn). Sufinanciranje najma i odravanja sanitarnih vorova ini rashod od 70.906,41 kn (Cres 27.220,00 kn, Martinšica 19.068,75 kn, Valun 6.800,00 kn, Lubenice 17.817,66 kn) 50.000 kn utrošeno je na ureenje pješakih staza. Oišene staze su: Lubenice-Plave grote, Lubenice- plaa Sv. Ivan, Lubenice–Valun, Lubenice–Pernat, Pernat– Grabrovica, Cres -Loznati, Loznati- Krina, Krina-Cres, Nedomišje, Barbarova draga, Lubenice – Morska pe, Lubenice- Helm, Vrana- Valun, Lubenice – Martinšica. Osvjeene su markacije na stazama Plave grote, za plau Sv. Ivan i uvalu Grabrovice. Staze su i odravane cijelu sezonu i posezonu. Za meteo stanicu utrošeno je 8.000,00 kn. Interesantno je napomenuti da smo zapoeli suradnju s Pet promocijom koja je traila pomo oko prikupljanja slubenih podataka za pet friendly infrastrukturu otoka Cresa koji bi u konanici trebali promovirati našu destinaciju kao takvu.
1.2. Projekti na zaštiti okoliša Ukupni trošak po projektima na zaštiti okoliša iznosi 60.716,38 kn što je 53% manje od planiranog. Plae su se redovno odravale ali je postignut dogovor o smanjenju honorara obzirom na situaciju uzrokovanu COVID-19 okolnostima. Za ureenje/išenje plaa utrošeno je ukupno 55.716,38 kn (Cres 40.000,00 kn, Beli 15.716,38 kn) te 5.000,00 kn za postavljanje psiholoških granica.
16
2. Manifestacije
Iako smo imali pregršt ideja i planova za organizaciju i podršku manifestacijama u 2020. godini, drali smo se naputaka Ministarstva turizma i suzdrati se od organizacije istih. Udarne predsezonske manifestacije veinom su prošle u lockdown-u uzrokovanom utjecajem korona virusa. Kulturno-zabavne manifestacije: U organizaciji Grada Cresa odrane su Lubenike veeri i Creske kulturne veeri, obzirom na mogunost dranja epidemioloških mjera. Creske kulturne veeri poduprli smo programskom podrškom dok financijsku podršku nisu od nas traili. Pokrili smo troškove lanjskog Adventa u iznosu od 8.150,00 kn. U skromnom obliku odran je sajmeni i sportski dio Semnja: turnir u šahu, natjecanje u ribolovu i košarkaški turniri za seniore, juniore i mlae kadete. Trošak Semnja u ovoj godini iznosio je 4.100,00 kn. Sportske manifestacije: Odrana je Primorska regata gdje smo pomogli iskljuivo organizacijski. Financijsku potporu nisu traili. Ekološke manifestacije : Kroz cijelo ljeto odravala se Creska butega (9.000,00 kn) koju smo kao i svake godine uspjeli organizirati i epidemiološki uspjeli odravati sigurnom. Potpore manifestacijama: Financijsku potporu u 2020. godini pruili smo manifestaciji Creski kai, manifestaciji koja se jedina u potpunosti realizirala ove godine. Za istu smo dobili sponzorstvo od tvrtke HEP u iznosu od 26.800,00 kn, obzirom da nam nisu prihvatili troškove ugostiteljskih usluga za volontere Creskog kaia. Ukupni trošak Creskog kaia za TZG Cresa iznosio je 30.093,00 kn. Pokrili smo zaostale troškove ozvuenja iz 2019. godine u iznosu od 22.174,17 kn. Plaen je i ZAMP u iznosu od 1.080,56 kn. Takoer smo dali potporu potresom pogoenoj Sisako-moslavakoj upaniji u iznosu od 15.000,00 kn.
III Komunikacija vrijednosti
1. Online komunikacije
1.1. Internet oglašavanje Za Internet komunikaciju utrošeno je ukupno 23.547,16 kn od planiranih 40.000,00 kn. Sredstva su utrošena na jezine mutacije na landing page zajednike stranice s TZ Kvarnera – 5.900,00 kn, PixelB2B i newsletter TZG Cresa u izvedbi Andreja Blatta, Novi list-online – 10.444,29 kn, fotografije aplicirane na Internet besplatnim portalima 2.702,87 kn i licenca aplikacije Vision team – 4.500,00 kn. Ovdje moramo spomenuti da smo putem newslettera aurno kontaktirali korisnike o situaciji s COVID-19 okolnostima, kao i o svim bitnim zakonskim promjenama. Napravljena je promidba na Facebook stranici (109.100 lanova) Travel-advisor.eu, u suradnji sa gospodinom Vladom Šestanom i Katarina Line uz preporuke za cresku divljinu i creske plae.
17
Objavljen je lanak belgijske novinarke Cres en Croatie l'ille d vautour fauve. Sudjelovali smo u organizaciji izazova „Od Savudrije do Prevlake“ iji je cilj poticanje im veeg broja ljudi na fiziku aktivnost. Organizator izazova je Mike Saran, osniva zaklade Sport2life iji je glavni cilj promidba zdravog i aktivnog ivota te razvoj dobrih navika djece kroz sport. U izazovu su sudjelovali hrvatski kajakaš Marko Kova i vrlo poznati turski pustolov Serdar Kili koji na svom Youtube kanalu ima preko 120.000 pratitelja. Promocija ovog poduhvata i Hrvatske kao poeljne turistike destinacije se ostvaruje na eškom i na turskom trištu pomou Sport Channel-a s kojim je g. Saran ve ranije suraivao. Kreirano je 6 atraktivnih epizoda koje pokazuju ljepote naše obale, otoka i ljudi. TZG Cresa sudjelovala u organizaciji snimanja dijela popularne putopisne emisije Echappées Belles na otoku Cresu. U organizaciji su sudjelovali: predstavništvo HTZ Francuska, Hrvatska turistika zajednica, TZ Kvarnera, Udruga Ruta s Emirom Asanijem, Franjo Toi i cresko stanovništvo. Snimana je trajalo tri dana mjeseca kolovoza. Emisiju je pratilo gotovo dva milijuna gledatelja, a epizoda o Hrvatskoj prikazana je u prosincu 2020. godine u udarnom terminu na nacionalnom TV kanalu France 5. Emisiju je vodila Tiga Ducasse, jedna od najpopularnijih voditeljica Francuske nacionalne televizije. Reemitiranje ovog putopisa biti e napravljeno još najmanje 4-5 puta. U suradnji s predstavništvom HTZ Belgija, sudjelovali u smo u potrazi za lokacijom za belgijski Survivor te im slali lokacije i opise destinacija s mogunostima koje pruaju. Pripremili smo i dostavili tekstove i fotografije za novu web stranicu Hrvatske turistike zajednice www.croatia.hr te za HTZ-ovu platformu EnjoyTheViewFromCroatia.
2. Offline komunikacije 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora
U ovoj godini u sufinanciranje javnog i privatnog sektora u promotivnim kampanjama na domaim i stranim trištima utrošeno je 32.010,88 kn što je u skladu s planiranim sredstvima. Sredstva su bila namijenjena udruenom oglašavanju tvrtke Jadranka turizam d.o.o. na stranim trištima (Njemaka, Italija, Slovenija, Austrija, Nizozemska, Danska, Poljska, Maarska, Velika Britanija i eška) gdje smo udruili sredstva s Jadranka turizam d.o.o., HTZ, TZ Kvarnera, TZG Malog Lošinja. Ukupna vrijednost kampanje iznosila je 640.217,50 kn.
2.2. Ope oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV…

Search related