Tương lai AG Tương lai chúng ta

  • View
    75

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tương lai AG Tương lai chúng ta. Người trình bày: Phạm Ngọc Quang Chức vụ: Giám đốc Hà Nội, 6/2009. Ý thức cộng đồng. Cùng xây dựng môi trường làm việc lý tưởng. - Ngoài công việc chuyên môn, mọi người đều phải có trách nhiệm thực hiện các công việc chung: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tương lai AG Tương lai chúng ta

Tng lai AGP Tng lai ca chng ta

Tng lai AGTng lai chng taNgi trnh by: Phm Ngc QuangChc v: Gim cH Ni, 6/2009

1

thc cng ng- Ngoi cng vic chuyn mn, mi ngi u phi c trch nhim thc hin cc cng vic chung:Lnh o yu cu cn thc hin. Tng thi gian 10%-20%Nhng cng vic chung khng mang li gi tr c th

Cng xy dng mi trng lm vic l tngTm nhn - Vision

(1) GiangDH hon thnh Version 1(3) a ln Internet hon thnh 90% - Chiu th 2 hpCc cng vic thc hin thc hinang thc hin1. Xy dng version 1 ca dch v (GiangDH)Tun ny hon thin v cng b chnh thc2. Chun ho khu T vn v Thit kChiu th 2 (15/6) hp thng nht v a vo ng dng3. a h thng EOS ln Interneta ch: http://210.245.54.165/ag-soft.nsfChun ho khu Lp ghpChun ho khu Trin khai!!!!(Khu ny l quan trng nht v khu ny mi mang li tin cho Cng tyReview Chin lc v mc tiu cng tyTng lai AGP v mi c nhnChng ta setup c s chung Hnh x:S mnhTm nhnGi trMc tiu

S MNHChng ta:Gip cc cng ty, c nhn v t chc khai thc sc mnh ca InternetMang li gi tr cho c ngTo c hi cho cc c nhn pht trinTm nhnAGP s nh th no?AGP hot ng nh th no?Ti s nh th no?Thu nhp ca ti ra sao?

Tm nhn - VisionAGP mt trong cng ty hng u Vit Nam v T vn, Thit k v Xy dng cc cng trnh trn InternetChng ta thnh cng ti AGPChng ta cng on kt mang li li ch cho khch hng

Gi trChng ta sng v hnh x theo tiu ch sau:Sng to: Lun xut sng kin, ci tinTm gii php miT ch: Ch ng trong cng vicGii quyt vn on kt:Chia s, h trGip 3 tng3 gim

thc cng ng- Ngoi cng vic chuyn mn, mi ngi u phi c trch nhim thc hin cc cng vic chung:Lnh o yu cu cn thc hin. Tng thi gian 10%-20%Nhng cng vic chung khng mang li gi tr c th

Cng xy dng mi trng lm vic l tngChin lcInternet CompanyMi niMi lc2) T chc Cng ty theo hng dch vNh cung cpNgi s dng3) T chPht huy tnh sng to ca c nhn

H thng qun lAGP-EOSMc tiuTrong thng 6 hon thnh xy dng Cng tyCn bng thu chiThng 7 vn hnh chnh thc v chuyn giaoCui nm Li v M rng

Kt lunAGP s tr thnh cng ty hng u Vit Nam v T vn, Thit k v Xy dng cc cng trnh webC nhn c c hi pht trinChng ta cn n lc, on kt pht trin AGP