Türk Modernleşme Sürecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

Embed Size (px)

Text of Türk Modernleşme Sürecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  1/331

  T.C.SLEYMAN DEMREL NVERSTES

  SOSYAL BLMLER ENSTTSSOSYOLOJ ANABLM DALI

  TRK MODERNLEME SRECNDE DL OLGUSUNUNSOSYOLOJK ANALZ

  YKSEK LSANS TEZ

  HASAN HSEYN AYGL

  TEZ DANIMANI:PROF.DR. HSEYN BAL

  ISPARTA, 2008

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  2/331

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  3/331

  i

  NSZ

  Bu almada, Cumhuriyetin ilk dneminde gereklemi olan Trk Dil

  Reformunun, Trk modernleme srecinde ve Trk ulusal kimliinin kurulu srecinde

  oynam olduu rol, analiz edilmeye allmtr.

  almann her aamasnda sorular, grleri ve nerileriyle yardmn

  esirgemeyen ve deerli katklarda bulunan tez danmanm Prof.Dr. Hseyin BALa,

  bana alma boyunca yol gsteren, bu srecin tamamlanmasna katkda bulunan bata

  Yrd. Do. Dr. mit AKA ve Yrd. Do. Dr. Suat KOLUKIRIK hocalarma, zerimde

  emei bulunan dier blm hocalarma, alma boyunca yardmlarn esirgemeyen

  lker AYSEL ve Sadettin ZDEMR arkadalarma, katklarndan dolay teekkr birbor bilirim. Bu alma, Sleyman Demirel niversitesi Bilimsel Aratrma Projeleri

  Ynetim Birimi tarafndan desteklenen bir projedir (Proje No: 1356-YL-06). Bu projeyi

  destekleyen Bilimsel Aratrma Projeleri Ynetim Birimi Bakanlna da teekkr

  ederim.

  Ayrca, en zor anlarmda sabr ve destekleriyle ilerlediim canm ANNEM ve

  BABAMa teekkr ederim.

  HASAN HSEYN AYGL

  OCAK-2008

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  4/331

  ii

  ZET

  Trk Modernleme Srecinde Dil Olgususun Sosyolojik Analizi

  Hasan Hseyin Aygl

  Sleyman Demirel niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits Sosyoloji Anabilim Dal,

  Yksek Lisans Tezi, 325 Sayfa, Ocak 2008

  Tez Danman: Prof. Dr. Hseyin BAL

  Bu tezin amac, Cumhuriyetin ilk dneminde gereklemi olan Trk Dil

  Reformunun, Trk modernleme srecinde ve Trk ulusal kimliinin kurulu srecinde

  oynam olduu rol analiz etmektir.almann ilk blmnde, aratrmann alan ve kapsam hakknda bilgiler

  verilmitir. almann ikinci blmnde, Batda modernleme, ulusuluk,

  ulus-devlet, dil gibi olgular ele alnarak aklanmtr. almann nc blmnde

  ise, ayn olgularn Trkiyedeki durumu ortaya konulmutur. Bunun iin Atatrkn

  Nutuk adl eserinden alnan metinler, kutular iinde, metnin anlamsal btnl gz

  nnde bulundurularak yazya aktarlm ve deerlendirmeler yaplmtr. Her iki blm

  iinde, ulus-ina srecinde sklkla vurgulanan sosyal dil mhendislii gibi birkavramlatrmadan yola karak, dilin modernleme ve milliyetilik politikalar

  asndan tam olduu nem dikkate alnmtr. Ayrca bu blmle ilgili olarak Trk

  Dil Kurultay Mzakere Zabtlar ve Tezler, Trk Dil Kurultay Klavuzlar gibi eitli

  tarihsel belge ve dokmanlar ierik olarak deerlendirilmi, zetler halinde

  kurultaylarda yaplan konumalar ve sunulan tezler alma iinde verilmitir.

  almann drdnc blmnde ise, Atatrkn bir lider olarak bu sreteki etkisi ve

  rol zerine, zellikle birincil kaynaklara gidilerek; Nutuk, Sylev ve Demeler,Atatrk Tamim Telgraf ve Beyannameler ve dier eserlerden alnan metinler zerinde

  nitel aratrma yntemlerinden biri olan ierik analizi teknii ile deerlendirmeler

  yaplmtr. Son blmde ise genel bir deerlendirme yaplm, bu srece ilikin olarak

  baz yarglara ulalmtr.

  Anahtar Kelimeler: Modernleme, Ulusuluk, Ulus-Devlet, Dil, Kltr,

  Kimlik, Trk Dil Kurumu, Gne-Dil Teorisi

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  5/331

  iii

  ABSTRACT

  Sociological Analysis of the Phenomenon of Language During the Process of

  Turkish Modernization

  Hasan Huseyin Aygul

  Suleyman Demirel University, Institute of Social Sciences, Department of Sociology,

  Master Thesis, 325 Pages, January 2008

  Thesis Supervisor: Prof. Dr. Huseyin BAL

  The aim of this thesis is to analyze the role of the Turkish Language Reform, whichtook place in the early years of the Republic, during the period of Turkish modernization and

  the emergence of the Turkish national identity.

  In the first chapter of the study, some information is given concerning the field and

  scope of the study. In the second chapter of the study, such phenomena as modernization in the

  West, nationalism, nation state, language were discussed and described. As for the third chapter

  of the study, the position of the same phenomena in Turkey was studied. Therefore, taking their

  semantic integrity into consideration, the texts which were taken from Ataturk's ''Speech'' were

  written down in boxes and evaluations were made. In both chapters, the importance of the

  language with regard to the modernization and nationalism was considered through the concept

  of social language engineering which was emphasized during the period of nation building.

  Besides, various records and documents such as Turkish Language General Assembly

  Discussion Records and Thesis, Turkish Language General Assembly Guides which are

  relevant to this chapter were evaluated as regards their content, and the speeches which were

  made at the general assembly as well as the presented thesis were included in summaries in this

  study. In the fourth chapter of the study, using content analysis technique which is one of the

  qualitative research methods and especially benefiting from the primary resources, evaluations

  concerning the effect and role of Ataturk as a leader in this process were made on the texts

  taken from the Speech, Discourses and Statements, Ataturks Circular Letters, Telegrams, and

  Declarations as well as other works. In the last chapter, a general assessment was made and

  several conclusions related to this process were drawn.

  Key Words: Modernization, Nationalism, Nation-State, Language, Culture, Identity,

  Turkish Language Association, Sun-Langu

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  6/331

  iv

  NDEKLER

  NSZ ............................................................................................................................. iZET ............................................................................................................................... iiABSTRACT .................................................................................................................... iiiNDEKLER .............................................................................................................. iv

  1. BLM

  GR ............................................................................................................................... 11. ARATIRMANIN ALANI VE KAPSAMI ............................................................. 2

  1.1.Aratrmann Amac................................................................................................ 21.2.Aratrmann nemi ............................................................................................... 31.3.Aratrma Problemi ................................................................................................. 31.3.Aratrmann Metot ve Teknikleri .......................................................................... 4

  1.3.1.erik Analizi Teknii ...................................................................................... 61.3.2.Aratrma Verilerini Elde Etme ve Deerlendirme ....................................... 14

  1.5. Evren- rneklem ................................................................................................. 17

  2. BLM

  2. BATIDA MODERNLEME, ULUSULUK VE DL ....................................... 182.1. Batda Modernleme Sreci ............................................................................ 18

  2.1.1. Modernlemenin Tarihi................................................................................. 18

  2.1.2. Modernlemenin Analizi ............................................................................... 292.1.3. Deerlendirme .............................................................................................. 342.2. Batda Ulusuluk ve Ulus-Devlet ....................................................................... 37

  2.2.1. Ulusuluun Tarihi Geliimi ........................................................................ 372.2.2. Modernleme ve Ulusuluk .......................................................................... 492.2.3. Marksizm ve Toplumsal Kuramda Ulusuluk .............................................. 582.2.4. Kimlik Biz ve teki Balamnda Ulusuluk ......................................... 622.2.5. Irklktan Faizme Ulusuluk ...................................................................... 652.2.6. Kltrel Politikalarla Ulusuluk ve Ulus-Devlet .......................................... 672.2.7. Deerlendirme .............................................................................................. 68

  2.3. Modernleme ve Ulusuluk Politikalarnda Dil Olgusu ...................................... 70

  2.3.1. Toplum ve Kltr Balamnda Dil ............................................................... 712.3.2. Ulus-na Sreci ve Dil Politikalar .............................................................. 742.3.3. Aidiyet Duygusu: Kimlik ve Dil ................................................................... 782.3.4. Irk Bir Sylem Olarak Dil.......................................................................... 802.3.5. Sosyal Mhendislik Arac Olarak Dil ........................................................... 81

  3. BLM

  3. TRKYEDE MODERNLEME, ULUSULUK VE DL ................................ 843.1. Trkiyede Modernleme ..................................................................................... 92

  3.1.1. Modernleen Trkiye: Siyasal Alan ............................................................ 92

  3.1.2. Modernleen Trkiye: Hukuksal Alan ....................................................... 116

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  7/331

  v

  3.1.3 Modernleen Trkiye: Toplumsal-Kltrel Alan ........................................ 1233.1.4. Modernleen Trkiye: Ekonomik Alan ...................................................... 1343.1.5. Modernleen Trkiye: Fikirsel Alan ........................................................... 1453.1.6. Deerlendirme ............................................................................................ 153

  3.2. Trkiyede Ulusuluk ........................................................................................ 1563.2.1. Siyasi Araylar ve Trklk .................................................................... 1563.2.2. Osmanlclk ve Trklk ......................................................................... 1653.2.3. Cumhuriyet Dnemi Ulusuluk Politikalar ............................................... 1693.2.4. Trk Ulusuluunun Irk Sylemleri ........................................................ 1813.2.5. Trk Ulusuluu ve Aidiyet Duygusu ........................................................ 1823.2.6. Deerlendirme ............................................................................................ 185

  3.3. Trkiyede Dil Politikalar................................................................................. 1873.3.1. Cumhuriyet ncesi Dil Tartmalarnn Ksa Tarihesi ............................. 1873.3.2. Cumhuriyet Dnemi Kltr Politikalar ve Dil .......................................... 1923.3.3. Dilin Kurumsallama Sreci: Trk Dil Kurumu ......................................... 202

  3.3.4. Dil Reformuna Eletiriler ve Eletirilere Cevaplar ..................................... 2473.3.5. Deerlendirme ............................................................................................ 251

  4. BLM

  4. ATATRKN SYLEMLERYLE MODERNLEME, ULUSULUK VE DL .....2564.1. Modernleme Srecinde Dil ve Alfabe Reformu .............................................. 2564.2.Modernleme ve Trk Dil Kurumu .................................................................... 2784.3.Modernleme ve badet Dili ............................................................................... 287 4.4. Modernleme ve Dil ........................................................................................... 2944.5.Millet ve Milliyetilik Balamnda Trk Dili .................................................... 2954.6.zletirme ve Trk Dili ..................................................................................... 300

  5. BLM

  5. SONU VE DEERLENDRME ........................................................................ 306EK.. 314KAYNAKA..316ZGEM....325

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  8/331

  1

  1. BLM

  GR

  Dil bilinli olarak meydan getirilmi, toplumsallam bir semboller sistemidir.

  nsan, dil ile duygu ve dncelerini bakasna aktarr. nsann hkm vermesi,

  mukayese etmesi, akl vermesi ve seim yapmas her ne kadar dncenin ilevi olsa da,

  dnce de dilden bamsz var olamaz. Hi kukusuz dil, sosyal yaam iin de ok

  nemli bir unsurdur. Dil sadece iletiim arac deil, ayn zamanda yurtta olmann da en

  nemli gstergesidir. Siyasal katlmmzda, eitim srelerinde, kltrel deerlerimizirenmemizde, bir grubun mensubu olmamzda, dncelerimizi ifade edebilmemizde

  vb. birok alanda, dilin ilevselliini grebiliriz. Dil, ayn zamanda ulus-devletler iin

  nemli bir unsur haline gelebilmekte, ulusal kimliin kazanlmas, kltrn gelecek

  nesillere aktarlmas gibi ilevleri gerekletirebilmektedir.

  Modernleme srecinin deiik aklamalar mevcuttur. Fakat bunlarn ana hatt,

  20. yzyln ortalarnda ortaya kan modernleme kuramnn sosyal ilerleme ile

  zdeletirilmesi; yani her toplumun devir ve corafi duruma bal olmakszn kapsaml bir evrensel srece, geri kalmlktan uygarla doru srklenmesi olgusudur. Bu

  olgulardan birisi de ulus-devlettir. Ulus ve ulusuluk sylemleri de buna dayal olarak

  modern bir olgu olarak ele alnmaktadr. Ulusuluk sylemlerini modernleme ile

  birlikte aklamaya alan birok dnr iin ulus yapay bir olgudur. Bu yzden

  modern dnyada ulusal kimlikler yeniden tanmlanmakta, gnn gerekliliklerine gre

  deitirilmektedir. Bu durum ise, ulus-ina sreci olarak ifade edilmektedir. Ulus-ina

  srelerinde birok lkede grlen dil planlamas

  , dil dzenlemesi, dilmhendislii gibi kavramlatrmalar, modern ulus-devlet yaplanmasn oluturmay

  amalamaktadr. Bunun iin dil merkezi bir konuma sahip olup, hem modernleme hem

  de ulusuluk politikalar iin nem tamaktadr. Dilin bu deitirme, dntrme ve

  toplumu yeninden ina etme srecine dilin sosyal mhendislik rol diyebiliriz.

  Artk modern dnya da insanlar, sadece ait olduklar evre ile deil, daha geni

  ynlarla yaamak zorundadrlar. Genileyen pazarlar ve ulus-devlet yaplanmalar

  olarak snrlarn izilmesi gibi sz konusu durumlar, bireyleri hem yurtta olarak hem de

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  9/331

  2

  bir birey olarak belirli snrllklarn iine doru ekmekte, bylelikle belirli ortaklklar

  zorunlu klmaktadr. Bu durum modernliin tekdzeliinin bir zorlayc gc olarak da

  dikkat ekmektedir. Bu tekdzelii salayabilmenin en nemli unsuru ise dildir. Bu

  yzden lkeler bilinli olarak dile mdahale ederler. Var olan yazl ve kltr dillerini

  basite dzeltme ve standartlamadan tutun, birbiriyle rten leheler karmaasndan

  bu tr diller oluturulmasna ve l ya da neredeyse tkenmi dillerin diriltilmesine

  (fiilen yeni dillerin icat edilmesi anlamna gelir) kadar uzanabilecek olan dil politikalar

  vardr.

  te tam bu noktada, Trkiyede Cumhuriyet dnemi kltrel politikalardan biri

  olan Trk Dil Reformu, hem modernleme hem de ulusuluk politikalar bakmndan

  nem kazanmaktadr. Alfabe deiiklii ile balayan bu sre, Trk Tarih Kurumunun

  almalaryla devam etmi, ibadet dilinin Trkeletirilmesi ve Tk Dil Kurumunun

  dilde sadeletirme ve zletirme abalaryla doruk noktasna ulamtr. Atatrkn

  muasr medeniyetler seviyesine ulam, hatta onu am bir lke olarak grmek

  istedii Trkiye iin, uygulanan bu kltrel politikalar, modern ulus-devlet yapsn

  oluturmak iin yrtlen almalard.

  1. ARATIRMANIN ALANI VE KAPSAMI1.1. Aratrmann Amac:

  Bu almann amac, Cumhuriyetin ilk dneminde (1923-1938), Trk Dil

  Reformunun Trk modernleme srecinde ve Trk ulusal kimliinin kurulu srecinde

  oynam olduu rol analiz etmektir. Ulus-ina srecinde sklkla vurgulanan sosyal dil

  mhendislii gibi bir kavramlatrmadan yola karak, dilin modernleme ve

  milliyetilik politikalar asndan tam olduu nem dikkate alnacaktr. almada

  modernleme, ulusuluk, ulus, ulus-devlet, dil gibi olgular ilikilendirilerek, Bat ve

  Trkiye balamnda karlatrmalar yaplarak ele alnacak, zellikle birincil kaynaklara

  gidilerek; Nutuk, Sylev ve Demeler, Atatrk Tamim Telgraf ve Beyannameler, Trk

  Dil Kurultay Mzakere Zabtlar ve Tezler, Trk Dil Kurultay Klavuzlar gibi eitli

  tarihsel belge ve dokmanlar ierik olarak deerlendirilecektir.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  10/331

  3

  1.2. Aratrmann nemi:

  Bu aratrmann verileri;

  1. Trk Dil Reformunun modernleme, ulusuluk, ulus-devlet srelerindekirolnn anlalmasnda ve bir model olarak modern ulus-devlet yaplanmasnn

  cumhuriyet dnemi ulus-ina srecinde uygulanan politikalarn aklanmasnda,

  2. Atatrkn bir lider olarak bu sreteki oynam olduu roln bilinmesinde,3. Bu alanda aratrma yapanlara katkda bulunmasnda nem arz etmektedir.

  1.3. Aratrma Problemi:

  Kltrel politikalardan biri olan Trk Dil Reformunun, Trk modernleme ve

  uluslama srelerindeki etkisi nedir? Bu etkinin toplumsal olarak yansmalar nasl

  olmutur? Atatrkn bir nder olarak bu srelerde oynam olduu rol nedir?

  Alt Problemler:

  1. Toplumsal bir olgu olarak dilin; modernleme, ulusuluk, ulus-devlet, ulus gibikavramlar asndan tam olduu roller ve ilevler nelerdir? Kltr, kimlik,

  aidiyet duygusu, rklk gibi farkl alanlar da dil nasl kullanlmaktadr?

  2. Modernleme, ulusuluk ve dil politikalar neden bir ulus-devlet iin gereklilikve zorunluluk arz eder?

  3. Trkiyede modernleme srecinin tarihsel geliimi nedir? (Trkiyedemodernleme sreci dediimiz zaman ne anlamalyz?) Trkiyede modernleme

  srecinde gerekletirilen reformlar nelerdir? Bat ile karlatrldnda

  benzerlikler ve farkllk arz eden durumlar nelerdir?

  4. Trkiyede ulusuluk hareketlerinin tarihsel geliimi nedir? Ulusulukpolitikalar olarak karmza kan reformlar nelerdir? Ulusuluun

  modernleme sreci ile etkileimi nedir? Bat ile karlatrldnda benzerlikler

  ve farkllklar arz eden durumlar nelerdir?

  5. Trkiyede gerekletirilmi kltrel reformlarndan biri olan Trk DilReformunun nemi ve amac nedir? Trk Dil Kurumunun ileyii ve kurumsal

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  11/331

  4

  yaps nasldr? Cumhuriyet dneminde gerekletirilmi olan Dil

  Kurultaylarnda yaplan almalar nedir? Bu almalarn modernleme ve

  ulusuluk politikalar asndan tam olduu nem nedir? Gerekletirilmi

  olan almalardan sonra yaananlar, gelen eletiriler nelerdir? Trk Tarih

  Kurumu ve Trk Dil Kurumu arasndaki ileyi ve kurumsal yaplanmalar

  asndan benzerlikler ve farkllklar nelerdir? Gne-Dil Teorisi nedir? Tarih

  Tezi ile olan ilikisi nedir? Her iki tezin modernleme ve ulusuluk

  politikalarndaki yeri nedir?

  6. Atatrk bir lider olarak, Trk modernleme srecinde, ulusuluk politikalarndave dil almalarnda oynam olduu rol nedir? Nutuk, Sylev ve Demeler,

  Atatrk Tamim-Telgraf ve Beyannameler adl eser ve belgelerde dil ve dilalmalaryla ile ilgili olarak neler belirtmitir? Biz bu belirtilenleri nasl

  yorumlamalyz?

  1.3.Aratrmann Metot ve Teknikleri

  Sosyal bilimler gelimeye baladnda, bu alanlarda almaya balayanaratrmaclar kendilerini fen bilimlerinin pozitivist/aklc paradigmas iinde buldular.

  Bu durum bir adan olduka doald, nk sosyal bilimlere ekil veren birok nc

  bilim adam fen bilimlerine zg pozitivist paradigmann iinde, bu paradigmann

  bilimsel alma ve akl yrtme yntemlerine gre yetimilerdi. Ayrca ortada

  alternatif baka bir paradigma yoktu. Sonu olarak, sosyal bilimciler fen bilimlerinin

  ilke ve yntemlerini kullanarak, insan ve toplumlarn davranlarn pozitivist

  paradigmann zne uygun olarak, nedensellik ilkesinden yola karak aklamayaaltlar. Aratrmalarda elde edilen bulgularn saysal olarak ifade edilmesi

  gerekmekteydi. Dolaysyla sosyal bilimciler kendi aratrmalar iin istatistiki

  teknikleri sonuna kadar gelitirdiler ve kullandlar. Bilimsel olmas iin tpk fen

  bilimciler gibi sosyal ve insana ait olgular baml ve bamsz deiken olarak

  nitelediler. Gnmzde artk bu temele alternatif baka bir paradigma daha vardr.

  Yorumlayc anlayn ortaya koyduu bilginin rgtlenmesi ve sunulmasnda tek, en

  doru bir biim yoktur dncesinden yola

  karak, sosyal bilimler art

  k yava yava

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  12/331

  5

  fen bilimlerinin kavramlar ve yntemleri yannda, kendi doasn zg kavramlar ve

  aratrma yntemleri bulmaya balamaktadr. Gittike artan birekilde sosyal bilimciler

  nitel almalara ynelmekte ve bu srete nesnellikten ok bak asn n plana

  karmaktadr. Sosyal bilimlerdeki aratrmalarda allan olay ve olgular kendi

  ortamlar iinde incelenmekte ve aratrmac bu olay ve olgular ayrntl bir biimde ve

  derinlemesine aklamaya ve yorumlamaya almaktadr. Sosyal bilimlerdeki bu

  yaklam gereklidir, nk bu alandaki olay ve olgulara ilikin tek bir gereklik ya da

  tek bir doru yoktur. oklu gereklikler; farkl ve eitli alglar sz konusudur. Olay

  ve olgulara ilikin kat kurallar ve genellemeler oluturulamaz, ancak ortama gre

  eitlilik gsteren betimlemeler ortaya konabilir. Bu durum fen bilimlerinde yaygn

  olarak kullanlan pozitivist anlayn yerine, sosyal bilimlerin zne ve doasna uygunfarkl bir yaklam gerektirir. Byle bir yaklam ieren yorumlamac yaklam,

  gittike artan bir oranda sosyal bilimlerde kabul grmekte ve bu anlaya gre

  biimlenen aratrma yntemleri, sosyal bilimlere zg olay ve olgular aklamaya

  ynelik aratrmalarda kullanlmaktadr.1 Teorik temelli yorumsamaclk olan nitel

  aratrma, nitel verinin oluturulmas srecinde katlml gzlem, derinlemesine

  grme, odak grup grmesi, yaam anlatlar, ierik analizi vb. teknikler

  kullanlabilmektedir.Bu aratrma srecinde, yukarda ksaca ifade edilen nitel aratrma yntemi esas

  alnarak, bu yntemin veri toplama ve deerlendirme tekniklerinden biri olan, ierik

  analizi teknii kullanlacaktr. Cumhuriyetin ilk dneminde (1923-1938) Trk Dil

  Reformunun, Trk modernleme srecinde ve Trk ulusal kimliinin ina srecinde

  oynam olduu rol analiz edebilmek iin konu ile ilgili olarak dorudan ilikili olan

  ve modernleme projesinin mimar olan Atatrkn konumalar deerlendirmelere tabii

  tutulacak, belirlenen metinleri ierik olarak sistematik, nesnel ve niteliksel olarakdeerlendirmemize olanak salayan, eitli olgular ile ilikileri ortaya koymamz

  kolaylatran ierik analizi teknii kullanlacaktr.

  1

  Ali Yldrm ve Hasan imek, Sosyal Bilimlerde Nitel Aratrma Yntemleri, Sekin Yaynlar, 5.Bask, Ankara, 2005, s.29-30.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  13/331

  6

  1.3.1. erik Analizi Teknii

  erik analizi, son yllarda artan bir oranda benimsenen; psikoloji, sosyoloji,

  tarih, edebiyat, siyasal bilimler gibi eitli alanlarda farkl amalarla kullanlabilen bir

  aratrma tekniidir. Bu kadar farkl alanlarda kullanlabilen ierik analizinin tek biimi

  de yoktur. Bu durumun en byk nedeni olarak, ierik analizinin klasik tekniklerden

  tarihsel olarak olduka yeni bir teknik olmas gsterilmektedir. erik analizi gelime

  aamasnda olduu iin, ne olup olmad tartlmakta ve teknik ierisinde bulunan

  kavramlatrmalar eitli eletirilere tutulmaktadr.

  erik analizinin tanm yukardaki belirtilenlere bal olarak olduka

  karmaktr. Bunun dier nedenleri de deiik materyallere, teknolojideki gelimeye ve

  verilerin bilgisayarlarla ilenmesine baml olarak, ksacas ierik analizinin uygulan

  biimdeki farkllklara bal olarak tanmlarn deimesidir. Ayrca, ierik analizinin bir

  yntem mi yoksa bir teknik mi olduu konusunda da farkl grler vardr. Konuya

  aklk getirmek amacyla aada ierik analiziyle ilgili olarak eitli tanmlar

  verilmitir.

  Holsti, ierik analizini, bir metinde zelletirilmi karakteristiklerin nesnel ve

  sistematik olarak kimlikletirilmesinden karmlarda bulunma olarak tanmlamaktadr.Berelson ise ierik analizini, iletiimin aklanan ieriinin yansz, sistematik ve

  saysal tanmlarn yapan bir aratrma teknii olarak tanmlamaktadr. Baka bir

  anlamda ierik analizi, aratrmacnn bir yazl kayna incelerken grmek istedii

  bilgi, lt veya zn metinde ne kadar sklkla sylendiinin ortaya konmasdr. Klaus

  Krippendorffa gre ise, yazl veya resimsel bir belgede beklenen mesajn

  nicelletirilmesi ilemine ierik analizi denir. Kerlingerde ierik analizini, gzlem

  ynteminden farkl bir ilem olarak aratrma yapan kiinin, dier kiilerin ortayakoymu olduklar iletiim materyallerinin belli llere gre ele alp incelemesi olarak

  tanmlamaktadr.2 erif Mardinde yukardaki tanmlara uygun olarak Siyasal ve

  Sosyal Bilimler adl eserinde ierik analizini kelime birimini kullanm olan

  2

  Aktaran: Ali Doan Arseven, Alan Aratrma Yntemi: lkeler, Teknikler, rnekler, Gndz EitimYaynclk, Ankara, 2001, s.85-86.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  14/331

  7

  incelemelerin anlaml sonular vermi olmalarna gvenerek muhtevay baz

  kelimelerin frekansn sayma eklinde tanmlamaya karar verdik demektedir.3

  Yukardaki tanmlardan ierik analizinin belirli verilerden yola karak saysal

  verilere ulama amac tayan bir teknik olduu anlam kmaktadr. Oysaki ierik

  analizinde her zaman iin nicel verilere ulamak bir ama deildir. zellikle eitli

  dokmanlarn incelenmesinde kullanlan bu teknik, eitli olgu veya olgular etrafnda

  sistemli, nesnel ve geerli yorumlara ulama abas olarak da kullanlmaktadr. Bu

  nedenle Hakan Uzun Atatrk ve Nutuk adl eserinde ierik analizini, deney ve

  gzlem yapma imknna sahip olmayan sosyal bilimlerde, somut ispatlamay da

  salayabilmek iin, zerinde allan metin ierisindeki tespit edilmi kelime veya

  kavramlardan hareketle, bunlarn metindeki kullanm skln, ne ekilde kullandn,aralarndaki ilikileri, varln ve bir takm karmlara gidebilmek iin kullanlan bir

  aratrma metodu olarak tanmlamaktadr.4

  erik analizinin amac, aratrma sorusu dorultusunda metinlerin ierikleri

  hakknda sistematik veriler elde etmek ve bu verilerden hareketle yinelenebilir

  karmlar yapmak, baka bir deyile iletiimin belirgin zelliklerinden, belirgin

  olmayan ierik zelliklerine ynelik karmlar yapmaktr. Belirgin olmayan alanlar

  belirleyebilmek iin basit bir iletiim modeli klavuzluk edebilir. Olduka basiteindirgenmi modelin temel eleri: kaynak, ileti ve hedef biiminde tanlanabilir.

  Bunlar sarmalayan bir de sosyal ortam sz konusudur.5 Yine belirli bir iletiim modeli

  yerine, aratrmacnn konusuna ve uygunluuna, bilgi ve becerisine gre de eitli

  modeller etrafnda ierik analizleri yaplabilir. Bu bakmdan Nuri Bilginin vermi

  olduu tanm da ierik analizi iin olduka nemlidir. Ona gre, ierik analizi, ok

  eitli sylemlere uygulanan birtakm metodolojik ara ve tekniklerin btn olarak

  tan

  mlanabilir. erik analizi ad

  alt

  ndan toplanan bu ara ve teknikler, hereyden ncekontroll bir yorum abas olarak ve genelde tmdengelime dayal bir okuma arac

  olarak nitelendirilebilirler. Sz konusu okuma, snrlar belirlenmi sylem rneklerinin

  zmlenmesi esasna dayanmaktadr.6

  3erif Mardin, Siyasal ve Sosyal Bilimler, letiim Yaynlar, 4. Bask, stanbul, 1997, s.13.4 Hakan Uzun, Atatrk ve Nutuk, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006, s.28.5 Orhan Gke, erik Analizi: Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006, s.23.6

  Nuri Bilgin, Sosyal Bilimlerde erik Analizi: Teknikler ve rnek almalar, Siyasal Kitabevi,2.Bask, Ankara, 2006, s.1.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  15/331

  8

  erik analizi teknikleri, bir sylemi anlamada ve yorumlamada, znel

  etkenlerden kurtulmay salamak amacn tamaktadr. Okuyucunun bilgisine,

  sezgisine, tutumlarna, deerlerine ve referans erevesine bal, kolayca ve otomatik

  bir ekilde yaplm yorumuna kar, nesnel okuma ilkeleri getirmektedir. Sylemin

  grnen, kolayca yakalanan, sergilenmi ve ilk bakta alglanan ierii yerine, gizil,

  st rtl ieriini ortaya karmay salamaktadr. Dolaysyla ierik analizi, mesajda,

  bireyi grnmeden etkileyen elerin belirlenmesine ynelik ikinci bir okumadr.7

  Bu trden ikinci bir okumay yapmak, aratrmaclar iin belirli birtakm

  aratrma srecini izlemesini gerektirmektedir. erik analizi tekniklerinin genel ve hazr

  kalplar yoktur. Ancak temel bir takm kurallar vardr. Hangi tekniin niin, nasl ve

  nerede kullanlacan belirlemek gerekir. Bir tek ara veya teknik deil, bir aralaryelpazesi sz konusudur. erik analizi, eitli uygulama alanlarna uyarlanabilen ve

  farkl biimler alan bir tekniktir. ncelenen mesajlar ve aratrma amalar farkl

  olduundan analiz yollar da farkl olacaktr.8 Ancak ierik analizi genel olarak iki

  hedefe ynelik olarak yaplmaktadr:

  1. Kesinlik salama, kukular giderme: erik analizi sayesinde bazsorulara cevap aranr. Kiilerin mesaj okuyuu geerli mi? Bu okuma,dierlerine genelletirilebilir mi? Kiinin mesajda grdn sand

  eyler, mesajn gerek ierii mi? Onun grdkleri dierleri iinde

  geerli mi?

  2. Okumay zenginletirme, grneni ama: erik analizi ikincidereceden bir okumadr. Bunun, ilk bakta gze arpan ve grnen

  yanlar amay salayan daha verimli ve anlaml bir okuma olmas

  hedeflenmektedir. A priori olarak ve ilk bak

  ta kavranan eyler,teknik betimleme ve anlama mekanizmalaryla denetlenmekte ve test

  edilmektedir.9

  7 A.g.e., s.1.8

  A.g.e., s.8-9.9A.g.e., s.8.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  16/331

  9

  erik Analizinin Aratrma Basamaklar erik analizinde ama, birbirine

  benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar erevesinde bir araya getirmek ve

  bunlar okuyucunun anlayabilecei bir biimde dzenleyerek yorumlamaktr. Bu temel

  ama erevesinde, ierik analizinin yaplnda izlenen birtakm aamalar vardr. Bu

  aamalara gemeden nce her aratrmada izlenen srelerin ierik analizinde de

  izlenmesi gerektiini belirtmek gerekir. Yani ncelikle zerinde alacak materyaller

  belirlenmelidir. Hangi kitaplar, hangi gazeteler veya dergiler evreni temsil edecektir,

  buna karar verilir. rneklemin ikinci aamas dokmanlar seme ilemidir. Eer

  iletiim kayna veya yazl kaynaklar ok fazla ise, aratrmac dokmanlardan bir

  ksmn seerek rneklem alabilir. Burada dokman kavram iletiim kaynann veya

  yazl eserlerin oluturduu evrende yer alan her bir paraya verilen addr. Her aratrmaiin rneklem bykln belirlemede kesin kurallar yoktur. Bununla beraber, bu

  konudaki soruna aklk getirmek iin, yaplm aratrmalardan ve prensiplerden

  yararlanmak, kt bir rneklem semekten daha iyidir. nc aamada ise, seilen

  dokmanlarn bir alt grubu seme aamasdr. Dokmanlar seildikten sonra,

  aratrmac rneklemi daha da kltmek isteyebilir.10 Bu sreten sonra izlenecek

  aamalar ise unlardr:

  1. Verilerin kodlanmas:erik analizinin ilk aamas verilerin kodlanmasdr.Bu aamada aratrmac elde ettii bilgileri inceleyerek, anlaml blmlere

  ayrmay ve her blmn kavramsal olarak ne anlam ifade ettiini bulmaya

  alr. Bu blmler bazen bir cmle ya da paragraf, bazen de bir sayfalk

  veri olabilir. Kendi iinde anlaml bir btn oluturan bu blmler,

  aratrmac tarafndan isimlendirilir, dier bir deyile kodlanr.11 Bu kodlama

  ilemi tek bir kelime veya birka kelimeden oluabilecei gibi cmle veya paragrafta olabilir. Yaplan bu kodlamalar daha nceden belirlenmi

  kavramlara gre yaplabilecei gibi, verilerden karlan kavramlara gre ve

  genel bir ereve iinde yaplan kategorilere gre de yaplabilmektedir.

  erik analizinde esas olan nokta, nceden veya sonradan tespit edilmi bir

  kategoriler sisteminin kurulmasdr. Bu kategoriler deerlendirici veya

  amaca ynelik belirli yaplanmalarda olabilir. Kategorilerin tutarl, nesnel,

  10

  Arseven, a.g.e., s.89-90.11 Yldrm ve imek, a.g.e., s.227-228.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  17/331

  10

  sistematik ve deerli olmas gerekir ki, bu da aratrmann geerliliini ve

  gvenirliini artrsn. Genel olarak kategorilerin belirlenmesinde ya

  demografik zellikler kullanlr, ya da belirli konular ile ilgili nce hipotez

  kurulur, hipotez analitik kategorilere dntrlr.

  2. Temalarn Bulunmas: Toplanan verilerin kodlanmas ve bu kodlara gresnflandrlmas her zaman iin yeterli olmayabilir. Bunun iin ortaya kan

  kodlardan yola karak verileri, genel dzeyde aklayabilen ve kodlar

  belirli kategoriler altnda toplayabilen temalarn bulunmas gerekmektedir.

  Temalarn bulunmas iin nce kodlar bir araya getirilir ve incelenir. Kodlar

  arasndaki ortak ynler bulunmaya allr. Bu bir anlamda tematik kodlamailemidir ve toplanan verilerin kodlar aracl ile kategorize edilmesidir. Bu

  aamada ortaya kan temalar daha genel bir olguya iaret eder.12 Belirlenen

  temalar erevesinde kategoriler ve kodlar yeniden dzenlenir.

  3. Bulgularn Yorumlanmas: Ayrntl bir biimde tanmlanan ve sunulanbulgularn aratrmac tarafndan yorumlanmas ve baz sonularn

  karlmas bu son aamada yaplr. Nitel aratrmada aratrmac, incelenenolguya yakn olduu ve gerekirse o olguya ilikin ilk deneyimler edindii

  iin, onun yapaca yorumlar deerlidir. Bu nedenle aratrmac bu son

  aamada, toplad verilere anlam kazandrmak ve bulgular arasndaki

  ilikileri aklamak, neden-sonu ilikileri kurmak, bulgulardan bir takm

  sonular karmak ve elde edilen sonulara ilikin aklamalar yapmak

  zorundadr. Aada ierik analizi aratrma sreci ile ilgili olarak birablon

  verilmitir.

  13

  12

  Yldrm ve imek, a.g.e., s.236.13 Yldrm ve imek, a.g.e., s.238-240

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  18/331

  A

  Nit

  NSorul

  lanyaznOkuma

  lVerileriYazya

  Geirme

  itelAratrmalarnaOdaklanm

  TemalarSorularyla li

  nHazrl

  alama

  BetimleTanmlarneklendiAklam

  Grselleti

  ratrmakilendirme

  e/a /

  rme/a/rme

  VeriSetiniOku

  ExcelalmaOlutur

  Yoru

  AratSonulUlam

  Raporla

  ma

  Saysasnma

  lama

  marna

  a ve

  t

  rma

  VeriSetindekiA

  VeriBirimlerini

  Kod Tema l

  Kod LiOlutu

  Verirgtl

  laml

  ulma

  ikisiKurma

  stesirma

  ime

  Evet

  Te

  K

  KTem

  11

  eicimalarulma

  odlama

  sinleenlar Bulm

  selomojen/

  D

  sal

  H

  ayr

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  19/331

  12

  Yukardaki belirtilenler ierik analizinin genel olarak aratrma basamaklardr.

  Bunun yan sra ierik analizinde genel olarak trl alma yaplabilir. lk olarak

  anahtar kelimeler seilebilir ve bunlarn metinde ka defa gemi olduu tespitedilebilir. Buradan da hareketle baz kelimelerin hangi kelimelerle sklkla kullanlm

  olduu tespit edilebilir ve anlaml btnler kurulabilir. kinci olarak analiz ncesinde

  nceden tespit edilen kategoriler dorultusunda bir metnin iinde yer alan kelimeler

  analiz edilir veya bu kelimeler belirli olgular erevesinde deerlendirmelere tabii

  tutulabilir. nc olarak ise, belirli metinler ierisinden cmle ve paragraflarn gramer

  olarak birbirine balanm bir grup kelime ya da cmle, belirli bir nesne ile ilgili olarak

  sylenmi bir neri, onaylama, iddia olarak ele al

  nabilir. Burada ama metnin neminitayan cmle ve kelimeleri bir grup kelime balamnda ele almaktadr. erik

  analizinde, metnin slubu ile fikri ierii daha nemli olup, anlaml btnlkler

  zerinde hatta btn cmleler zerinde incelemeler yaplabilmektedir. Bu trl

  alma ayr ayr almalarda yer alabilecei gibi bir almada da her yaklamda

  ele alnabilir.

  erik Analizinin Tarihesi ve Geliimierik analizi kavram 1940l yllardan

  bu yana kullanlmaktadr. Ancak kavramn kkeni, insanolunun dili, iletiim arac

  olarak kefetmesine kadar dayanr. erik analizinin ilgi alann oluturan metinler, on

  dokuzuncu yzylda sosyal bilimlerin gelitirdii yntem ya da tekniklerle

  incelenmeden nce, hermeneutik olarak bilinen, kk ok eskilere dayanan bir yntem

  ile ele alnp incelenmekteydi. Genel olarak sembolik ve ok anlaml olan bir sylemin

  altnda gizlenen anlam, sezgi ve sabrl gzlem yoluyla yorumlamay amalayan bu

  yntem, retorik ve mantk zerine kurulmutu.14

  erik analizinin, XX. Yzyl banda, Columbia Gazetecilik Okulunun

  gazetelerin nicel analizine ilikin almalaryla ortaya kt kabul edilmektedir.

  eitli konu balklarnn envanterini yapmak, basn organlarnn evrimini izlemek,

  yazlarn sansasyon dzeyini lmek, kent-kr kesiminde kan gnlk ve haftalk

  yaynlar karlatrmak, bu almalarn temel konulardr. I. Dnya Savayla birlikte

  propaganda faaliyetlerinin incelenmesi nem kazannca, nicel tekniklerle yaplacak

  14 Gke, a.g.e., s.30.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  20/331

  13

  almalara arlk verilmitir. erik analizinin ilk nemli kiisi H. Laswell 1915ten

  itibaren basn ve propaganda analizlerine girimi ve almalarn Propaganda

  Techique In The World War adl kitapta (1927) toplamtr.15

  erik analizinin ilk k noktas daha ok propagandalarn ierik olarak

  incelenmesi olduundan dolay, ierik analizi iletiimin (kim, neyi, kime, nasl, neden)

  temel sorular zerine kuruludur. zellikle II. Dnya Sava yllarnda ve daha sonraki

  yllarda radyonun propaganda arac olarak kullanlmasndan dolay, ierik analizi

  ynteminin nemi artmtr. Grld zere aratrmaclar ierik analizini daha ok

  kitle iletiim konusunda ele alp kullanmlardr.

  1940-1950 yllar, ABDde siyasal bilimlerin ierik analizine yneldii ve analiz

  kurallarnn sistematikletirildii bir dnem olmutur. Geliiminde, II. Dnya Savasrasnda ve sonrasnda hissedilen pratik nedenler etkili olmutur. rnein, Amerikan

  Hkmeti, sava srasnda, kar veya olumsuz propaganda yapan gazetelerin ve dier

  yaynlarn ortaya karlmas iin, analiz uzmanlarna bavurmutur. 1950-1960 aras

  dnemde ise, ierik analizi yaygnlam ve eitli disiplinlerde gittike genileyen bir

  uygulama alanna sahip olmutur. Bu dnemde objektiflik kaygsnda daha esnek olma

  gerei ortaya km, istatistik ve klinik yaklamn birlikte yrtlmesine allm ve

  ayrca, ierik analizinin salt betimleme yerine, zellikle karsamay amalamasgerektii sonucuna varlmtr.

  1960 ve sonrasnda ise, ierik analizinin gelimesinde temel olgu belirleyici

  olmutur. Birincisi bilgisayarn kullanlmas, ikincisi szel olmayan iletiimlere ilgi ve

  semiyolojinin geliimi ve ncs dilbilim almalarndaki gelimelerdir.16 zellikle

  eitli bilgisayar programlarnn (Nvivo, Zoom Tropes, Concordance gibi) ierik

  analizine ynelik olarak kullanlabilirlii, aratrmaclar bu alana yneltmi ve bu

  teknik ile yap

  lan arat

  rmalar

  n say

  s

  artm

  t

  r. Gnmzde ierik analizli bilgisayarprogramlarnn da yardmyla olduka pratik bir biimde uygulanabilen ve nicel

  verilerden ziyade nitel bir alma alan olarak karmza kmaktadr. zellikle

  sosyolojik adan bu yntemi deerlendirdiimiz taktirde grme, odak grup

  grmesi ve eitli metinlerin analizlerinde bu yntem olduka ilevsel olarak

  kullanlmaktadr.

  15

  Bilgin, a.g.e., s.3-7.16 Bilgin, a.g.e., s.3-7.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  21/331

  14

  Bu ksa tarihe, ierik analizinin eitli yaam alanlar ve olaylar srasnda

  hissedilen ihtiyaca gre ekillendiini ve gelitiini gstermektedir. Dier bir deyile,

  ierik analizi, sosyal bilimlerin alanna giren konularda, deneysel ve gzleme dayal

  yntemlerin yetersiz kald sorunlarla karlaldnda dinamizm kazanan ve

  dolaysyla sosyal taleplere cevap olarak kendini merulatran bir evrim izlemektedir.17

  1.3.2. Aratrma Verilerini Elde Etme ve DeerlendirmeAtatrkn bir lider olarak bu srece katksn anlayabilmek, Atatrkn bu

  srece bak asn ve onun sylemlerinden bu srecin ileyiini aklayabilmek iin,

  daha nceden belirlediimiz kategoriler erevesinde, Atatrke ait konumalar

  seilmitir. Bunun iinde Sylev ve Demeler Atatrk Tamim, Telgraf ve

  Beyannameler ve yllarca Atatrk ve Trk dili zerine aratrmalar yapan, Trk Dil

  Kurumu Bakanl yapm, bilim insan Zeynep Korkmazn eserlerinden

  yaralanlmtr. Belirlenen bu eserlerden yola karak dokmanlarn incelenmeye

  balamadan nce u ilemlerde srasyla gerekletirilmitir:

  - Dokmanlara ulama,- Dokmanlarn orijinalliinin kontrol edilmesi,- Dokmanlarn anlalmas,- Dokmanlardan elde edilen verinin analizi,- Dokmanlardan elde edilen verilerin kullanlmas.18

  erik analizi teknii ile aratrma yapan bir kii, dokmanlar zerinde hassas

  aralarla alan bir dedektif gibidir. Bir yandan inceledii mesajlar anlamaya

  alrken, te yandan anladn kantlama, temellendirme abas gstermektedir.

  Pratikte bu iki ilev, birbirini tamamlayc birekilde uygulanmaldr.19

  Hangi dokmanlarn nemli olduu ve veri kayna olarak kullanlabilecei

  aratrma problemi ile yakndan ilgilidir. Bu yzden dokman zenginlii iinde seim

  17 Bilgin, a.g.e., s.3-7.18 Belks Kmbetolu, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yntem ve Aratrma, Balam

  Yaynlar, stanbul, 2005, s.145.19 Bilgin, a.g.e., s.8.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  22/331

  15

  yaparken belirli boyutlara dikkat edilmesi her zaman iin gz nnde bulundurulmutur.

  Yukarda belirtilenlerin dnda eriebilirlik, aratrma amacna uygunluk,

  aratrmacnn kiisel ilgisine yaknlk, elverili olu, ak ve anlalr olu gibi

  ltlerde gz nne aldmz unsurlardr.20

  Dokman verilerinin analizinde farkl yaklamdan sz edilebilir. Bu

  yaklamlar aratrmacnn konusuna, bilgisine ve tecrbesine gre farkl farkl

  olabilmektedir. rnein verilerin orijinal formuna sadk kalnarak, bireylerin

  sylediklerinden dorudan alnt yaparak, betimsel bir yaklamla veri sunmak veya

  baz nedensel ve alayc sonulara ulamak amac ile sistematik analiz yapmak, yani

  verilerin betimsel olarak sunulmasnn yan sra baz kavramlar ve temalar arasnda

  ilikileri belirlemek veyahut ta her iki yaklam temel almak ve ek olarakaratrmacnn veri analizi srecine kendi yorumlarn dahil etmesini salayan bir analiz

  yapmay kapsamaktadr.21 Bu almada ise, tespit edilen dokmanlar zerinde metnin

  orijinalliine sadk kalnarak gelitirmi olduumuz ve modern ulus-devlet aratrma

  modeli adn verdiimiz modele uygun olarak, metin ierisinde geen ama, yol ve

  aralar belirlenmi, buradan hareketle de analiz birimleri seilmi ve kodlanmtr.

  Bunlarn yan sra: verilerin ilenmesi, verilerin grsel hale getirilmesi, sonu karma

  ve deerlendirmeler srasyla yaplmtr. Dier taraftan yine nceden belirlenen temalarerevesinde, Atatrkn konumalar ierik olarak kodlanm ve deerlendirilmitir.

  Aada modern ulus-devlet aratrma modeli ve bu model hakknda bilgiler

  bulunmaktadr.

  20

  Kmbetolu, a.g.e., s.147.21 Kmbetolu, a.g.e., s.146-147.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  23/331

  16

  erik Analizi Aratrma Modeli: Modern Ulus-Devlet na Modeli

  erik analizinde iki iletiim modeli bulunmaktadr. Bunlardan ilki temsili model

  dieri ise, arasal modeldir. Temsili model, sosyal gerein dile, yani metinlere

  yansdn varsayar. Bu nedenle temsili model, iaretler (szckler) iletiimde

  anlamlarn effaf taycs olarak grldkleri iin metinde yer alan gstergelerin

  (simge, iaret, szck) ne sylediklerine bakar. Arasal model ise, iletinin ilk bakta

  syledii eye deil, balam ve koullar dikkate alnarak gerekte ilettii eye bakmak

  gerektiine vurgu yapar. Baka bir deyile bu model, sylemin amalar ve iletiimsel

  eylemleri hakknda okuyucunun veya dinleyicinin enformasyonunu belirler. Bu

  balamda arasal model, sylemin sosyal ortam ve yap ile balantsn kurarak

  sylemin iletiimine dayal grnn dzenler. Ksaca, temsili model analizinde

  metnin ieriinin dna klmamas gerektiine iaret ederken; arasal model ieriin

  ilk bakta syledii eye deil, aka plann yani balamn ve koullarnda dikkate

  Ama: Metin ierisinde Atatrkn belirtmi

  olduu ve modern ulusdevlet srecine karlk

  gelmekte olan ifadeler bu balk altnda,

  modernlemeveuluslamapolitikalardadikkate

  alnarakkodlanacakvedeerlendirilecektir.

  Yol: Metin ierisinde Atatrkn, modern ulus

  devlet olabilmenin gereklilikleri veya

  zorunluluklar zerine belirtmi olduu ifadeler,yaplmasveyaolmasgerekenlerolarakbubalk

  altnda,kodlanarakdeerlendirilecektir.

  Ara: Metin ierisinde Atatrk tarafndanbelirtilen ve modern ulusdevlet olabilmenin

  gerekliliklerini veya zorunluluklarn yerine

  getirebilmenin bir arac olarak iaret ettii kii,

  kurum, kurulu veya modern ulusdevlet ina

  sreciyledorudan ilgiliolankavramlarbubalkaltndakodlanarakdeerlendirilecektir.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  24/331

  17

  alnmas gerektiine iaret etmektedir. Ancak her iki modelin birbirini tamamlayc bir

  nitelik tad sylenebilir.22

  Bu aratrmada, metinde yer alan gstergelerin (simge, sz, iaret) ne sylediini

  dikkate alan temsili model esas alnmtr. Ancak balam ve koullar dikkate alan

  arasal model de uygulanmtr. Bylece metinlerin ne syledii, niin byle syledii,

  hangi ortamda syledii birlikte dikkate alnmtr.

  1.5. Evren- rneklem

  Bu almada yukarda ifade edildii gibi Sylev ve Demeler, Atatrk

  Tamim, Telgraf ve Beyannameler, Nutuk ve Atatrkn konuya ilikin szlerini

  yanstan eitli belgeler evren olarak kabul edilmi, evren iinden dil, alfabe

  reformu ibadet dili Trk Dil Kurumu balklar altna giren metinler rneklem

  olarak seilmitir. rneklem grubu farl byklkte 25 metinden olumaktadr.

  Bunlardan 11i modern ulus-devlet aratrma modeline gre; 14 ise metinlerin

  temalar halinde kodlanmasna gre deerlendirmitir.

  22 Gke, a.g.e., s.25-26.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  25/331

  18

  2. BLM

  2. BATIDA MODERNLEME, ULUSULUK VE DL

  Modernleme olgusu zerine yaplan tartmalar literatrde olduka geni bir yer

  kapsamaktadr. Ancak, olgu zerinde belirli yaklamlarn snflandrlabilmesinin pek

  de mmkn olmadn grmekteyiz. yle ki, tek bir modernleme srecinden

  bahsedemeyeceimiz gibi, tek bir modernleme kuramndan da bahsedememekteyiz.

  Durum byle olunca, belirsiz bir olgu olarak grnen modernleme kavramnn tahlilini

  yapmak bir hayli zor bir ura olarak grnmektedir. Dier yandan konuyu ele altarzmz bakmndan bu alma da modernlemeye bir tanm veya bir tarih bulmaktan

  da teye giderek, modernlemeye getirilen farkl bak alarn yanstmaya alacaz.

  Konumuz gereince de nemli olduunu dndmz, Trk modernleme srecine

  de, bylelikle bir zemin hazrlanm olacaktr.

  2.1.Batda Modernleme Sreci

  2.1.1. Modernlemenin Tarihi

  Modernlemenin bir balang tarihi var mdr? Birok dnre gre

  modernlemenin bir balang tarihi vardr, fakat bu tartmal bir tarihtir. Baumann

  ifadesiyle tutarl olmak adna tarihi tartmal kalmaya mahkmdur. 23 A. Giddensa

  gre modernliin balang tarihi 17. yzyldr.24 Peter Wagner ise; demokratik ve

  endstriyel devrimler anda, yani 18. yzyl dnmnde, her bakmdan olmasa da

  baz bakmlardan modernliin bir balangc olarak kabul edilebilir25 demektedir.

  23Modernlik tarihi, esrarengiz ve daha nce hibir dnemde grlmemi dinamizmini, birbirini izleyenuyum ekillerinin foci imaginariisinin yani modernliin uzamn hem engelleyen hem aan; hemetrafn kuatan hem yayan ufuklar- sadece solgun ve eksik yansmalar olarak geersiz klma hzndanalyor. Ayn nedenden dolay modernliin tarihi, bir ilerleme tarihi olarak insanln doal tarihi olarak dagrlebilir. (Zygmunt Bauman, Modernlik ve Mphemlik, ev. smail Trkmen, Ayrnt Yaynlar,stanbul, 2003, s.20.)24Anthony Giddens, Modernliin Sonular, ev. E. Kudil, Ayrnt Yaynlar, stanbul, 1994, s.9.25

  Peter Wagner, Modernliin Sosyolojisi; zgrlk ve Cezalandrma, ev. Mehmet Kk, SarmalYaynevi, stanbul, 1996, s.11.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  26/331

  19

  Anthony D. Smith ise; modern ve modernleme szcklerinin, yeni karakterleriyle

  ncllerinden ayrlm belirli bir zaman dnemlerini ifade ettiklerini belirtir. Avrupada

  Rnesans ve Reformasyona kadar gerilere giden sz konusu dnemin laikleme ve

  kapitalizmin douu ile ayrt edilebileceini; baka bir alternatif olarak da Fransz ve

  Endstri devrimlerini nceki ve sonraki dnem arasnda nemli bir ayrm noktas

  niteliinde dnebileceimizi26 belirtir.

  Yukarda belirtilen eitli tarihsel dnemlerin (Aydnlanma, Sanayi Devrimi,

  Fransz htilali) ncesini ve sonrasn ifade etmek iin kullanlan kavramlar, gelenek

  ve modern olarak ifade edilmektedir. Modernlemenin tahlilinde sklkla kullanlan

  bu tarihsel bak as, bu ikili kavramlatrmadan sklkla faydalanr. Yukardaki

  aklamalar oaltabilmek mmkndr. Gelenek ile modern arasndaki ayrmyapabilmek iin modernin nerede baladn, gelenein ise nerede son bulduunu tespit

  etme amac ou kez yazarlarn ilgi alann oluturmutur. Ancak, bu uralarn sonuca

  ulamas, pek de mmkn grnmemektedir. nk Bat toplumlar bu deiim ve

  etkileim srecini 400 yl gibi olduka geni bir zaman diliminde gerekletirmitir.

  Dier yandan sonradan modernleme srecine giren lkelerde ise, modern ile gelenek

  ou zaman yan yana veya birbiri iine girmi yaplardan olumutur. Her halkarda,

  gelenek ile modern arasnda bir ayrm yapmak ou kez teorik bir ereve iinde veolduka s bir dzlemde kalmaktadr.

  Blackin belirttii gibi, adalk (modernleme) ile gelenek arasndaki kartlk

  bu kavramlar tanmlamann sadece en basit aracdr. Gerek gelenek gerekse adalk

  soyutlamadr. nk gerekte birbirine benzeyen iki toplum yoktur ve btn toplumlar

  srekli bir deime sreci iindedir.27

  Modernlik dncesinin znde gelenek ile bir kartlk olduunu belirten

  Giddensda, somut toplumsal ortamlarda gelenek ile modernliin birok birleimibulunabileceini belirtir.28 Baz yazarlara gre de bu ikisi, esasen herhangi bir genel

  karlatrmay anlamsz klacak kadar sk biimde i ie gemitir. Grnen o ki,

  26Fakat bu, yeni niteliklerin toplumlarnn gemite bulunamayaca anlamana gelmez; bylesi birdnce tarihsel olmayan bir yaklam ifade eder... Modernlemenin nitelikleri dier iki dnem arasnda belirli bir dnemin snrlarn izer. Bu anlamda modernleme geleneksellik ve acllk arasnda birgeii gsterir. Bu yaklamda ki ierik daha devrimcidir. (Anthony D. Smith, Toplumsal DeimeAnlay, ev. Prof. Dr. lgen Oskay, Gndoan Yaynlar, Ankara, 1996, s.89. )27 C.E.Black, adalamann tici Gleri, ev. M. Fatih Gm, 2. Bask, Verso Yaynlar, Ankara,

  1989.s.45.28 Giddens, a.g.e., s.41.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  27/331

  20

  yaanan deiim hz ve bu deiimin alan, modernleme srecini, dorudan

  etkilemekte, gelenek ile modern arasndaki ayrmn yaplmasn da gletirmektedir.

  Yine de byle bir ayrm pratik yararlarndan da te, modernleme olgusunun

  devrimci bir sre olarak ele alnmasndan kaynaklanmaktadr. Geleneksel toplumdan

  modern topluma gei, insan hayatna ilikin rntlerde btnsel ve radikal bir

  deiimin aa kmas sonucunu dourmutur.29 nsanolunun eitli evrimsel

  srelerden getiinin ngrsnden de hareketle, gelenek ile modern arasndaki

  ayrmn anlamlandrlmaya alldn gryoruz. Modernleme kuramlar ierisinde

  sklkla vurgulanan temel niteliklerden biri olan bu anlaya gre, modernleme

  evrimsel bir sretir. Bu evrimsel sre ise, Aydnlanma felsefesinden ald gle

  ilerlemeci bir tarih anlayna dayanmaktadr.Yukardaki tarihsel dnemlerde de vurguland gibi, modernleme olgusunda

  ne kan belli bal gelimeler; Aydnlanma, Fransz Devrimi ve Sanayi Devrimi

  olarak belirtilmektedir. Bu gelimeler zerinde ksa da olsa durulmas gerekmektedir:

  Aydnlanma, modernlemenin dnsel boyutunu oluturmutur. Birok

  dnr, Aydnlanmay modernliin kayna olarak yorumlamaktadr. Gelenekselden

  modernlie gei srecinde, krlma noktas olarak grlen Aydnlanma, insann

  dnme ve deerlendirmede din ve geleneklere bal kalmaktan kurtulup, kendi akl,kendi grgleri ile hayatn aydnlatmaya girimesidir. Aydnlanmak isteyen, insann

  kendisi, aydnlatlmas istenen ey de, insan hayatnn anlam ve dzenidir.30

  Bu tanmdan yola karakunlar syleyebiliriz: ncelikle din ve gelenekten bir

  kopu vardr ki, bu da bilimin, insan yaamnda oynad roln giderek yaygnlamas

  anlamna gelmektedir. lk olarak Baconn formle ettii bilgi gtr slogan,

  Aydnlanma felsefesi ile birlikte toplumsal bir kabul grmeye balamtr.31 Bu durum

  bilime olan inanc

  ifade etmektedir. Dier yandan, ayd

  nlanma ile birlikte sekler birdnya kurulmas dnemin ve sonrasnn vazgeilmez bir ngrsdr.

  Aydnlanma ile hz kazanan dnsel hareket insanlar, esasta kt, bu

  nitelikle kleletirici olduuna inanlan mit, nyarg ve hurafenin temsil ettii

  dnlen eski dzenden kurtararak, yine esasta iyi ve zgrletirici olduu

  29 Samuel Huntington, Aktaran: Fahrettin Altun, Modernleme Kuram: Eletirel Bir Yaklam, KreYaynlar, stanbul, 2000, s.150.30

  Macit Gkberk, Felsefe Tarihi, 11. Basm, Remzi Kitabevi, stanbul, 1999, s.289.31 Altun, a.g.e., s.70.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  28/331

  21

  ekincesiz kabul edilen akln dzenine sokmay amalamtr.32 Grld gibi

  Aydnlanmada akl baat unsurdur.

  Aydnlanma a olarak adlandrlan an ayr edici zelliklerinden biri

  akln n plana kmas dieri de ilerleme fikridir. lerleme fikri aydnlanma iin

  bilginin birikimsellii ve insann etrafndaki tabiattan maddi zenginlikler retmesine

  yardm edecek aralarn (teknoloji) gelimesiyle mmkn ve kanlmaz olan bir sreci

  iaret ediyor ve ilerleme, akln kullanmnn yaygnlk kazanmasyla birlikte insanlara

  daha mutlu, daha ahlaki ve medeni bir hayat vaat ediyordu.33 Aydnlanma felsefesinin

  temel ngrlerinden biri olan bu yaklam, modernitenin de temel savlarndan biridir.

  nsanolunun akln ve bilimin yol gstericilii ile doay kontrol altna alabilecei ve

  ilerlemeci tarih anlayna dayanarak, insanln mutlulua, refaha eriebilecei,aydnlanmann temel felsefesini oluturmaktadr. David Harvey konuya yle

  yaklayor:

  Aydnlanma dncesi, ilerleme fikrine kucak ayor ve modernitenin savunduu

  o tarih ve gelenekle kopuu aktif biimde hedefliyordu. Bu dnce her eyden ok,

  insanlar zincirlerinden kurtarmak amacyla bilginin ve toplumsal rgtlenmenin mistik ve

  kutsal kabuunu krmay hedefleyen laik bir hareketti. Alexander Popeun insanln esas

  aratrma alan insandr yolundaki dn ok ciddiye alyordu. nsanln ilerlemesi

  adna insan yaratcln, bilimsel keifleri ve bireysel mkemmeliyeti alklad lde,

  deiim girdabn olumlu karlyor, gelip geici, anlk ve paralanm olan, modernleme

  projesinin gerekletirebilmesi asndan zorunlu bir koul olarak gryordu. Eitlik,

  zgrlk, insan zekasna olan inan, evrensel akl retileri her yandan fkryordu. Fransz

  Devriminin sanclar srerken, Condorcet yle buyuruyordu: yi bir yasa herkes iin iyi

  olmaldr, aynen doru bir nermenin herkes iin doru olduu gibi Bu bak inanlmaz

  derecede iyimserdi.34

  32 Ahmet idem, Aydnlanma Dncesi, 2. Basm, letiim Yaynlar, stanbul, 1999, ss.13-14.33 A.g.e., s.42.34 20. yzyl lm kamplar ve lm mangalaryla, militarizmi ve iki dnya savayla, nkleer yok olmatehdidi ve Hiroima-Nagazaki deneyimiyle, hi kukusuz bu iyimserlii tuzla buz etmitir. Bundan dakts, Aydnlanma projesinin kendi amaladnn tersine yol aarak, insanln zgrlemesi hedefini,insanln kurtuluu adna evresel bir bask sistemine dntrmeye daha batan mahkum olduu yolunda bir kuku domutur. Horkheimer ve Adornonun Aydnlanmann Diyalektii adl yaptlarnda ilerisrdkleri tez budur. Hitler Almanyas ve Stalin Rusyasnn glgesinde yazlan bu kitapta, yazarlarAydnlanma aklclnn ardnda yatan mantn, bir hakimiyet ve bask mant olduunusavunuyorlard. Doaya hakim olma arzusu, insanlara hakim olmaya alyordu: Bu da sonunda ancakinsann kendi kendini hakimiyet ald bir karabasan durumu ile son bulabilirdi. Horkheimer veAdornonun bu kmazdan tek k yolu olarak, grdkleri doann isyanyd; bu isyan, insan doasnn,

  saf ara akln kltr ve kiilik zerindeki baskc iktidarna kar bakaldrmas olarak dnlebilirdiancak. Aydnlanma projesinin bizi Kafkavari bir dnyaya sokmaya daha batan mahkum olup olmad,

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  29/331

  22

  Bu bak as son derecede iyimserdi. Bu iyimserliin neticesinde,

  Aydnlanmann etkisi olduka geni bir alana yayld ve dnyay eitli llerde

  etkiledi.Konumuz gereince modernleme kuramlarndan sz etmemiz gerekir. nk

  modernleme kuramlar, modernlemenin biriciklii, evrensellii ve normatiflii

  konusunda klasik sosyolojik teoriden ve aydnlanma dncesinden beslenmitir.

  Modernleme kuramlar bunlarn yannda, modern Bat toplumsal dncesinde olduka

  nemli uraklara iaret eden evrimci dnce ve yaylmac toplum yaklamndan da

  ciddi bir biimde etkilenmitir.35 Bu u anlama gelmektedir: Aydnlanma dncesi ile

  ortaya kan pozitivist bilim anlay ile birlikte dnrler, daha nce de deinildiigibi toplumlarn tarihsel bir ilerlemeye dayal olarak gelitiini ileri srdler. Yani

  evrimci anlay dnemin ve sonrasnn nemli ngrsnden biridir. Buna gre

  tarihin ilerleyii Comteun ifadesiyle pozitif bilimin egemen olduu bir tarihsel dneme

  yani olumlu (pozitif) aa tekabl etmektedir. Comteda dhil olmak zere birok

  dnr, bu ada dzen aray iine girdiler. Doal olarak yaadklar adaki

  deiimin etkisi ve alan dnrlerin grlerinde olduka etkili olmutur.

  (Ayd

  nlanma Hareketi, Frans

  z ve Sanayi Devrimi gibi, 18. yzy

  lda yaanangelimeler, an dnrlerinin toplumsal yaantya dzen arayna itmi ve bu dzen

  aray da modernlemenin en temel sorunu olmutur.) Buna benzer grler farkllk

  gsterse de, ortak olan nokta tarihin ilerleyii ve olumsalldr. lerlemeci tarih anlay,

  insanln sonunda mutlulua ve refaha ulaaca iddiasn tamaktayd. Bu pozitif

  bilimin, yani bilimin ve akln yol gstericilii ile olacakt. Ksacas evrimcilik ve

  pozitivizm Aydnlanmann bata gelen akmlardr. Yine burada belirtmemiz gereken

  dier bir akm da, yapsal-ilevselciliktir. Toplumlar i ie gemi elerin ilevsel bir

  btn olarak deerlendiren bu yaklama gre, toplumun duraan ve organik bir btn

  olarak ele alnmas gerekmektedir. Son olarak, modernleme kuramlarnda, yaanan tm

  Auschwitz ve Hiroimayla sonulanmasnn kanlmaz olup olmad ve gnmzde eyleme vednceye yol gsterme ve esin kayna olma bakmndan herhangi bir gc kal p kalmad sorularyaamsal neme sahiptir. Kimileri, Habermas gibi, hedefleri konusunda yksek derecede bir kukuculuk,aralar ve amalar arasndaki iliki konusunda epeyce tereddt ve byle bir projeyi desteklemeye devamediyorlar. Kimileri ise insanln kurtuluu adna Aydnlanma projesini btnyle terk etmemizgerektiinde srar ediyorlar. (Postmodernistler gibi) (David Harvey, Postmodernliin Durumu, ev.

  Sungur Sava, 3.Basm, Metis Yaynlar, stanbul, 2003, s.26-27.)35 Altun, a.g.e., s.75.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  30/331

  23

  deiimlerin zamanla btn toplumlar etkileyecei iddiasn tayan, yaylmc

  (difzyonizm) akm vardr. Suya atlan bir tan halkalar eklinde genileyerek

  yaylmas gibi, bu akm da yaanan deiimlerin, zamanla btn dnyay etkileyecei

  iddiasn tayordu. Bu anlay Bat merkezli dncenin temel ngrlerinden biridir.

  zetlemek gerekirse ncelikle, evrimcilik, pozitivizm bata olmak zere,

  yapsal-ilevselcilikve yaylmcgibi yaklamlar Aydnlanma dncesi ile birlikte ya

  ortaya km ya da Aydnlanmann bir sonucu olarak grlm ve modernlemenin

  temel yaklamlar olmu akmlardr. zellikle de II. Dnya Sava yllarndan sonra

  ekillenen modernleme kuramlar ierisinde bu akmlar, modernlemenin nitelikleri

  olarak, dnrler tarafndan belirtilmektedir.

  Aydnlanma hareketiyle birlikte aklclk, hmanizm, insan haklar,laiklik, demokrasi, zgrlk, eitlik, pozitif bilim anlay gibi temel anlay

  ve yaklamlarda zamanla olgunlam ve modern toplumlarn ayrlmaz bir paras

  haline gelmilerdir. Bu bakmdan Aydnlanma, modernlemenin dnsel kaynadr.

  Dnsel alanda meydana gelen deimeler, modern toplumun temel yap talarn

  oluturmutur. Ayrca bu zellikler, ileride de zerinde durulaca zere ulus-devletlerin

  de temel yap talardr.

  Modernleme ayn zamanda, 19. ve 20. yzyldaki uluslama sreleri ile birlikte ele alnan bir olgudur. Ulusuluk sylemlerinin kayna olarak gsterilen

  Fransz Devrimi, modernlemenin siyasal boyutunu oluturur.

  Fransz Devrimi feodalite kaynakl yap ve odaklanmalar ykarak sosyo-

  ekonomik-kltrel ve siyasal odaklanmalarn ieriini ve biimini deitirmitir. Bu

  balamda Sorel, Avrupa ve Fransz htilali yaptnda yle demektedir: Fransz

  htilali temele saldrr saltanat rejimi altnda bulunan Avrupann btn yapsn harap

  eder. Milletin egemenliini ilan eder. Yerlemi btn iktidarlar

  tahrip eder, milletleriayaklanmaya ve bamszlklarn elde etmeye arr36

  Fransz Devrimi sonucu Batda milliyetilik bata olmak zere birok siyasal

  gelime, nce kta Avrupasnda daha sonra ise btn dnyada etkili oldu. Eitlik,

  zgrlk, cumhuriyet, demokrasi gibi kavramlar birer sylem halinde, zamanla, dnyay

  eitli llerde etkiledi. Bu gelimelerden en fazla etkilenen lkelerden biride hi

  phesiz, Osmanl Devleti oldu. Milliyetilik akmlar sonucu birok aznlk toplumlar

  36

  A. Sorel, Avrupa ve Fransz htilali, ev. N.S. Orik, M.E.B. Yay., stanbul, 1949; aktaran: SezginKzlelik, Sosyoloji Yazlar II, 2.Bask, Yunus Emre Yaynlar, Konya, 1994. s.66-67.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  31/331

  24

  ayaklanmaya balad. Milliyetilik rzgar btn dnyada etkisini gsterdi ve I.Dnya

  Sava sonrasnda imparatorluklar a son buldu. Bamszlk savalar nceleri krallk

  rejimlerine kar olmu olsa da, daha sonraki zaman dilimlerinde bu savalar smr

  dzenine kar olmutur. Milliyetilik adeta yeniden domutu. Milliyetilik bir siyasal

  tavr olarak, modern toplumlarn sarldklar bir ama haline geldi. Bu kimi zaman halk

  tabanl kimi zaman ise elitlerin veya politikaclarn gayretleri sonucunda tetiklenen

  duygu birlikleri oldu. Bu nedenle milliyetilik her lkede farkl niteliklerde ortaya kt.

  (Bu konu zerinde ikinci blmde durulacaktr.)

  Milliyetilik bir milleti, onun toplumsal, tarihsel kltrel birikim ve deerlerini

  kltrel-siyasal (ideolojik) kabullenme, onlar merulatrma yoluyla toplumsal bir aradalsalama tavrdr. Milliyetilik akmnn nesnel temeli ulus olarak adlandrabileceimiz

  toplumsal kategoridir. O olmazsa olmaz temel esi ulus-devlet ekseninde ekillenir.

  Milliyetilik bir siyasal tavr olarak Fransz Devrimi ile belirginlemi feodalitenin

  zln izleyen aamann (Ulus-devlet) belirleyicisi olmutur.37

  Halkn kendi kendini ynetmesi, kendi kaderini tayin etmesi gibi sylemler

  etrafnda ekillenen Fransz Devrimi, uluslarn da kendi kaderlerini tayin etmeleri

  hususunda bir model ve sylem olarak ele al

  nd

  . Demokrasi ve cumhuriyet zerinetemellendirilen ulus-devletler, halkn genel idaresine gre ileyen siyasal ve toplumsal

  bir yaplanmay beraberinde getirdi. Eitlik, zgrlk gibi kavramlar, ulus-devletlerin

  vazgeemedii, olmazsa-olmaz olan sylemleri arasndayd. Fransz Devrimi, vatanda

  esasna dayal bir yaplanmadan sonra, halkn siyasal yaamda da sz sahibi olmasn

  mmkn kld ve bu model birok lkeye rnek tekil etti.

  Yunan zgrlk savas Kolokotronesin belirttii halkn, krallarn

  yeryzne inmi tanrlar olduklarna ve kendilerinin krallarn ne yaparlarsa iyi

  yaptklarn syleme zorunluluu duyduklarna inanmalar fikri artk geerli deildi.38

  Ta ve asalaryla birlikte krallar, insanln hatrlayabildii zamanlardan bu yana bu

  dnyann kaderine hkmederler, ngrs de artk geerli deildi.39 18. yzyldan

  itibaren, ulus-devletler tarih sahnesine kt ve dnya apnda yeni bir dnem ve ilikiler

  a bylelikle balam oldu.

  37 Kzlelik (1994), a.g.e., s.69-70.38 E.J. Hobsbawn, 1780den Gnmze Milletler ve Milliyetilik, ev. Osman Aknhay, 2.Bask,

  Ayrnt Yaynlar, stanbul, 1995, s.39.39 Ulrich Im Hof, Avrupada Aydnlanma, ev. ebnem Sunar, Afa Yay., stanbul, 1995.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  32/331

  25

  18. yzyla damgasn vuran en nemli gelimelerden biride hi kukusuz

  Sanayi Devrimidir. Modernlemenin en ilgin ve ayrt edici yn, geleneksel retim

  tekniklerinden modern retim tekniklerine gei srecidir ki, bu olgu sanayi devrimi

  olarak isimlendirilmektedir. Fakat sanayi devrimi, daha genel ve kapsaml bir sretir.

  Sanayi devrimi, 15. ve 16. yzyllarda gerekleen corafi keiflerle dorudan

  ilikilidir. nk corafi keifler sonucu, ticaret a gelimi ve tccar olarak

  adlandrlan, ticaretle uraan snf glenmitir. Gelien ticaret a ve onu izleyen

  gelimeler, sanayi devriminin ortaya kmasna neden olmu ve yine dnya apndaki

  ekonomik ilikileri dorudan etkilemi ve ynlendirmitir. lk sanayileen lkeler,

  dnya siyasetinde de sz sahibi olan lkeler haline gelmitir. Ekonomik gce sahip olan

  bu lkeler, siyasal erki de ellerinde bulundurmulardr. Sanayi devrimini hazrlayansrete hi phesiz bilim alannda yaanan gelimelerde dorudan etkili olmutur.

  Buhar gcnn kullanlmas, byk gemilerin yaplmas, tren yolu alarnn genilemesi

  gibi ulam alannda yaanan gelimeler gibi veya makine teknolojisinde grlen

  yenilikler; genileyen uluslararas ticaret a gibi gelimeler bu sreci hzlandrm,

  adeta modernlemenin lokomotifi olmutur. Fakat her yaanan deiimde olduu gibi,

  bu deiim sreci de beraberinde birok sorunu dourmutur.

  Aydnlanma ve Fransz Devriminden sonra ekonomik alanda da sanayi devrimi,Bat merkezciliinin en belirgin grnm olarak deerlendirilmesinin nedeni de budur.

  nk, sanayileen ilk toplumlar Bat toplumlardr.Sanayileme srecinde ne kan

  belli bal gelimeler kapitalizm ve endstriyalizm olarak grlmektedir.

  18.yzylda sonunda ngilterede sanayi devrimi ile birlikte gelien, somutlaan

  ve gnmzde tm dnyay sarmalayan sosyo-ekonomik-kltrel ve siyasal sistemin genel

  ad olan ve feodalizmin yerine geen sosyo-ekonomik formasyon biiminde

  dnemselletiren kapitalizm kapitale sahip olan bir aznlkla (burjuvazi) bu aznla

  emeine satmak zorunda braklan bir ounluu (proletarya) oluturduklar bir retim

  biimine dayanr ve temel amac emek gcn mmkn olan en geni biimde

  kullanmaktr. Yarmac bir sisteme dayal olan kapitalizmde devletin ekonomik

  etkinliklerde rol snrldr. Her bireyin kendi karn dnmesi temeldir, en yksek kr

  temin etme bireylerin esas amac durumundadr. Sanayi devriminin kalt olan

  endstriyalizm ise, modernliin bir unsuru olarak, toplumsal yaamda makinenin etkinliini

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  33/331

  26

  vurgulayan retim iin temel aygt olarak makineyi gren ve dolaysyla kapitalizm ile ilgili

  bir anlaytr. 40

  Modernleme srecinde kapitalist ilikiler iinde, inorganik enerjiye dayanarak, byk miktarlarda uluslararas ve ulusal pazarlar iin retim yapan sanayilemi bir

  toplum ngrlmektedir. rnler metalamakta, emek cretli hale gelmektedir. retim

  sreleri deimekte, kitle retimi salayacak biimde rasyonalize edilmektedir.41

  Ekonomik alanda modernleme, retim ve tketim mallarnn ktlevi retimlerinin

  gerekletii byk endstriyel komplekslerinin bymesiyle ilgilidir. Bu endstriyel

  kompleksler, retim aygtlarnn gelitirilmesi, ynetilmesi, kurulmas ve hammaddelerin

  satn alnmas ve rnlerin satlmas iin kompleks dev rgtlerin varlngerektirmektedir. Endstriyel gelime, ayn zamanda krsal kalknma ile kol kola

  gitmektedir. Tarmda yeni yntem ve tekniklerin uygulanmas, tarmsal retimin alan

  nfusun ok az bir blmyle gerekletirilmesini olanakl klarken, alabilecek nfusun

  geri kalan ksmnn tarm-d sektrlere kaymasna neden olmaktadr. Bylelikle

  sanayilemi lkelere zg bir hizmet sektr ortaya kmaktadr. Uzmanlam ilevleriyle

  modern toplum, uzun sreli ve geni eitim an zorunlu klmaktadr. Modernlemi bir

  ekonomi, btnlemi bir ulusal toplum ortaya karmaktadr. Kyler, kasabalar, ehirler ve

  blgeler ulusal-devlet balamna girmekte ve bylece insanlarn ve mallarn dolam

  mmkn olmaktadr.42

  Gelenek ile modern arasnda bir ayrm yaplrken, dnrler bu devrimin ayrt

  edici niteliklerinden sklkla bahsederler. Tarma dayal retimden sanayi arlkl

  retime geebilen toplumlar modern olarak kabul edilmektedir. Bylelikle modern ile

  gelenek arasnda bir ayrm yaplabilmi gibi grnmektedir. Bata ngiltere olmak

  zere ilk sanayileen lkelerde, zamanla tarmsal retimin pay azalm ve sanayi

  arlkl retime geilmitir. Pazarlar genilemi, seri ve kitlesel retimler balam ve buna benzer gelimeler, modern toplumun ekonomik alannda grlen deiimleri

  olmutur.

  40 A. Sorel, Avrupa ve Fransz htilali, ev. N.S. Orik, M.E.B. Yay., stanbul, 1949; aktaran: SezginKzlelik, Sosyoloji Yazlar II, 2.Bask, Yunus Emre Yaynlar, Konya, 1994. s.66-67.41 lhan Tekeli, Uluslama Sreleri ve Ulusu Tarih Yazm zerine, Tarih ve Milliyetilik, (I.

  Ulusal Tarih Kongresi Bildirileri 2 Mays 1997), Mersin niv.Fen-Edebiyat Fakltesi, 1997, s.123.42 Kadir Canatan, Bir Deiim Sreci Olarak Modernleme, nsan Yay., stanbul, 1995, s.34-35.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  34/331

  27

  Ellerindeki kaynaklarla yetinmeyen Bat lkeleri, Afrika ve Asya bata olmak

  zere birok yerde koloniler kurmular bu lkeleri smrgeletirmilerdir.43 Bu durum

  birok dnr tarafndan modernizmin karanlk yz olarak nitelendirilmektedir.

  Yukarda deinildii gibi sanayi devrimi, gelenek ile modern arasndaki ayrmn

  en belirgin ynlerinden biridir. Bu devrim, demografik yap bata olmak zere siyasal,

  toplumsal ve kltrel yaplar da dorudan etkilemitir. Sanayi devrimi ile birlikte

  dnya nfusu artmtr, nfus krsal alanlardan kentlere ge ynelmitir, bireylerin

  yaam standartlarna ilikin beklentileri artmtr, makine yaamn odana yerlemitir,

  iblm olduka karmaklamtr, eyalarn ve servislerin tketimi yaygnlamtr,

  teknoloji adeta insanlarn yaam biimi olmutur, nitelikli i gc iin geni alma

  olanaklar yaratlmtr, toplumda ve ekonomide kadnn rol tamamen deimitir,kadn ev iinden karak toplumsal yaama ve ekonomik etkinliklere katlmaya

  balamtr.

  Ulus-devletler asndan da sanayilemenin byk bir nemi vardr. Ulusal

  bamszln elde eden devletler, ncelikle ekonomik yapy, modern dnyann

  gereklerine gre yeniden yaplandrmaktadrlar. Ulus-devletler birbirleriyle pazar

  ilikilerine girmekte, sanayileme srecinde kendi ekonomik yaplarna ekil

  vermektedirler. zellikle 20. yzylda grlen bamszlk savalar, ncelikle siyasalbamszl elde edebilmek iin yaplm olsa da bundan sonraki srete mcadele,

  ekonomik anlamda da tam bamsz bir devlet olabilmek adna olmutur.

  Yaanan gelimelerin toplumsal ve kltrel alana etkisi, olduka karmak,

  ou zaman olduka derin kntlerin yaand bir sreci beraberinde getirmitir.

  Derin toplumsal ve kltrel deimeler adaln (modernlemenin) dnsel,

  siyasal ve ekonomik ynlerine hem elik etti, hem de bunlar tamamlad. Krdan, kente

  g eilimi, mesleklerde farkl

  lama, geleneksel aileden ekirdek aileye dorudnm, corafi hareketlilik, eitimin nem kazanmas ve yaygnlamas, erkekler ve

  kadnlar arasndaki ilikilerin deiiklie uramas ve kadnlarn toplumda greceli

  olarak eitli frsatlar elde edebilmi olmas, iletiim aralarnn yaygnlamas ve

  gelimesi, ada tbbn gelimesi sonucu ocuk lm oranlarnn azalmas, daha adil

  gelir dalm, kitle retimi, kitle tketimi, sosyal hareketlilik, frsat eitlii, bireysel

  43 Modernlemenin belki de en karanlk yz yaanm olan smrgeci politikalardr. Smr politikalar

  sonucu yaanan, sadece o lkenin geri kalml veya emein smrlmesi deildir, ayn zamandabilinli olarak yrtlen asimilasyon sreci veya tarihin en vahet verici soykrmlardr.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  35/331

  28

  anlamda frsat eitlii, giriimcilik, empati, uyarlanabilirlikvb.44 birok gelime

  toplumsal ve kltrel boyutta gerekleen deiimler olarak belirtilebilir.

  nc Dnya lkelerinin ounda modernliin cazibesi kiileri kentlere

  ekmi, modernliin nimetleri ehir yaamnda aranmtr. te bu nedenle ekonomik

  olanak vaatlerinden btnyle bamsz olarak ehirler son derece gl bir cazibe

  merkezi durumuna gelmilerdir. nsanlar kente daha iyi i olanaklar ve daha iyi yaam

  koullar bulmak amacyla g etmektedirler.45

  Bylelikle, modernite projesi iinde kyllk zlmekte, zlen nfus kentlerde

  toplanmaktadr. nsanlarn bu hareketlilii onlar ksa aralkl bir zaman ve mekana

  ballktan kopararak, daha belirsiz daha aralkl bir zaman ve mekanda yeni ballklar

  oluturma durumunda brakmaktadr. Hareketlilii yksek, belli dzeyde kltrel

  homojenlii olan, zel alan kamu alanndan farkllatrarak korunmu, birbirleriyle anonim

  ilikiler iinde bulunan, eylemlerine sadece kendi znellii ve akl yol gsteren bu insanlar

  birey niteliini kazanmtr. Bireyler kamu yaamna yurtta sorumluluu tayan bireyler

  olarak katlmaktadr.46

  Toplumsal ve kltrel boyutta yaanan gelimeler sadece demografik anlamda

  bir deiimi kapsamamaktadr. Her ynyle bir deiim srecidir. rnein:

  Ulam ve iletiim yoluyla, evre ve merkez arasnda sk balar kurulabilmekte ve

  bu durum ulusal btnlemeye katkda bulunmaktadr. Modern toplumun ortaya kmas ve

  devam, kltrel alanda da baz gelimelere de kaynaklk etmektedir. Din ve inan

  sistemleri, sekler bir yapya brnmekte veya baka bir deyimle toplumsal yaamn

  deiik alanlar birbirinden zerklemektedir. Dinin toplumsal yaamnn dier alanlardaki

  etkileri kaybolmaktadr. Ulusal bir kltrn gelimesi eitim ve kitle iletiim aralaryla

  hzlandrlmaktadr. Ksacas modernleme, btn toplumu saran olduka kapsaml ve

  karmak bir sre olarak ortaya kmaktadr.47

  Aydnlanma blmnde vurguland gibi yaanan kkl ve hzl deiimler

  sonucunda dnemin dnrleri bir dzen aray iersindeydi. Toplumsal ve kltrel

  alanda yaanan deiimlerin sebeplerini ortaya koymaya alan dnrler, yaanan bu

  belirsiz ve karmak dnemde toplumsal bir dzenin nasl oluturabilecei zerinde

  44 Black, a.g.e., s.30-35.45 Berger, a.g.e., s.156.46

  Tekeli, a.g.e., s.124.47 Canatan, a.g.e., s.21.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  36/331

  29

  durdular.48 Tarihin ilerleyii geri dndrlemez bir sreti, olumsall ifade ediyordu;

  toplumlar ancak modern bir toplum olduklarnda mutlulua ve refaha eriebileceklerdi.

  Bu bak as etrafnda ekillenen toplumlar, modernleebilmek iin olduka farkl

  politikalar izlemitir. Ama tarihin gerisinde kalmamaktr.

  2.1.2. Modernlemenin Analizi

  Btn bu gelimelerin (Aydnlanma Hareketi, Fransz ve Sanayi Devrimi)

  zamanla yeni ve eskisinden olduka farkl ekonomik, siyasal ve sosyo-kltrel

  yaplanmay beraberinde getirmi olduu ve btn bu gelimelerin zamanla dnyay

  eitli llerde etkilemi olduu eitli yazarlarca belirtilmektedir. Bu deiim ve

  etkileim sreci ise genel olarak modernleme olarak tanmlanmakta ve bu kavram

  ierisinde tartlmaktadr.

  Yukardaki tanm genel bir yaklam ifade eder. nk modernleme, birok

  farkl ltte tanmlanabilen esnek bir kavramdr. S.N. Eisenstandt modernlemeyi

  tarihsel olarak Bat Avrupada ve Kuzey Amerikada gelitirilmi olan toplumsal,

  ekonomik ve siyasal sistemlere doru bir deime sreci olarak tanmlar. D. Lerner,

  modernlemenin temelinde aklc ve pozitivist bir ruhun benimsenmesinin yattn

  belirtir. Bunun ardndan da modernleme konusunda Bat modelinin evrensel olarak

  geerli bulunduunu ileri srer. Lernere gre, Batda grlen kentleme, artan okur-

  yazarlla, artan okur-yazarlk, kitle haberleme aralarnn daha etkili olmasna, artan

  kitle haberleme aralarnn etkisi ise daha geni ekonomik ve toplumsal katlma yol

  aar. Lerner bu srelerin bu sra ile btn dnyada geerli olduunu belirtir. Lernerin

  aksine Levy, modern toplumlarda grlen niteliklerin, modern olmayan toplumlarda

  modernlemek iin gerekli n koullar olamayabileceini, bir toplumun

  modernleebilmesi iin, modernlemi toplumlardaki ayn kalplar gerekletirmesi

  gerektii sylenemeyeceini belirtmektedir.49 Levye gre modernleme, teknoloji

  aracl ile tanmlanabilir; canl olmayan enerji kaynaklarnn canl enerji kaynaklarna

  olan orannn yksek olduu durumda ve insan emeinin alet kullanm ile etkinliinin

  48 Bat lkeleri 18. yzyldan sonra toplum nasl kurtulur? sorusu zerinde tartmalarn yaparken,Osmanl Devleti devlet nasl kurtulur? gibi daha farkl bir bak asyla olaylar deerlendirmitir.49

  Bkz. Emre Kongar, Toplumsal Deime Kuramlar ve Trkiye Gerei, 6.Basm, Remzi Kitabevi,stanbul, 1996, s.232-240.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  37/331

  30

  artrld oranda modernlemeden sz edilebilir.50 C.E. Black de, modernlemeyi,

  tarih boyunca gelimi kurumlarn insan bilgisindeki grlmemi art yanstan ve

  hzla deien ilevlere uyarlanmas sreci olarak tanmlar ve bilimsel devrime elik

  eden bu srecin insann evresini denetlemesine olanak saladn belirtir. Nitekim

  Blacke gre modernite, teknolojik, siyasal, ekonomik ve toplumsal gelimede en ileri

  olan lkelerin zelliklerini belirtmek zere kullanlrd ve modernleme lkelerin o

  zellikleri elde etme srecini belirtirdi.51

  Modernlii, byk zgrlk anlats olarak gren ve vazgeemeyen dnrlerden

  Berman ise, modernizm iin yle bir ereve sunuyor: Modern hayatn girdab birok

  kaynaktan beslenegelmitir: Fiziksel bilimlerde gerekleen, evrene ve onun iindeki

  yerimize dair dncelerimizi deitiren, yeni insan ortamlar yaratp eskilerini yok eden,

  hayatn tm temposunu hzlandran, yeni tekelci iktidar ve snf mcadelesi biimleri

  yaratan sanayileme; milyonlarca insan atalarndan kalma doal evrelerinden koparp

  dnyann bir baka ucunda yeni hayatlara srkleyen muazzam demografik altst olular:

  Hzl ve ou kez sarsntlkentleme; dinamik bir gelime iinde ok farkl insanlar ve

  toplumlar birbirine balayan, kapsayan kitle iletiim sistemleri, brokratik ileyi ve

  yaplaryla her an glerini daha da artrmak iin abalayan ve glenen ulus-devletler,

  siyasal ve ekonomik gelimelere direnen, kendi hayatlar zerinde biraz olsun denetim

  salayabilmek iin direnen insanlarn kitlesel toplumsal hareketleri; son olarak tm buinsanlar ve kurumlar bir araya getiren ve ynlendiren, kesin dalgalanmalar iindeki dnya

  pazar. 20. yzylda, bu girdab douran ve onu srekli bir olu halinde yaatan sreler

  modernleme olarak adlandrlmtr. Bu dnya-tarihsel sreler, insanlar

  modernlemenin nesnesi kadar zneleri yapmay, onlara, kendilerini deitiren dnyay

  deitirmek iin g vermeyi, onlar girdaptan kar p bunu kendilerine mal ettirmeyi

  amalayan artc eitlilikte gr ve dnceyi desteklemitir.52

  Tan

  mlar

  n bu kadar farkl

  lamas

  n

  n nedeni, tek bir modernleme modelininveya projesinin olmamasndan dolaydr. Modernleme tarihsel bir dnemi ifade ettii

  gibi, toplumsal deime sreci veya kuramsal olarak yer ve zaman boyutunda evrensel

  olan veya bu tr sreler grubu olarak da grlebilir. Yine modernleme, gelimekte

  olan lkelerin liderleri veya elitlerince izlenen bir seri politikalara verilen isimdir de

  50 Hseyin Bal, Bilginin Felsefesi ve Sosyolojik Boyutlar, Faklte Kitabevi, Isparta, 2004, s.231.51 Black, a.g.e., s.11-90.52

  M. Berman, Modernlik Dn- Bugn- Yarn, 1992:Aktaran; M. Bayram Msr ve Ecehan Balta,Modernizm, Postmodernizm ve Sol, 2.Bask, teki Yay., Ankara, 1999, s.36.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  38/331

  31

  diyebiliriz... Buna gre modernleme, liderlerin belirli alardan daha gelimi olarak

  grd ada toplumsal dorultusunda belirli bir toplumu deitirmek iin bilinli

  uygulanan bir seri plan ve politikalar btndr.53

  Konuyu olduka farkl alardan yaklaan dnrler de bulunmaktadr.

  Baudelaire, 1863te yaynlanm olan Modern Hayatn Ressam balkl denemesinde

  yle diyordu: Modernite, anlk olandr, geip gidendir, olumsal olandr; sanatn

  yarsdr; teki yars ise, sonsuz olandr, deimeyendir.54 Modern olmak Marxn

  ifadesiyle de, kat olan her eyin buharlat bir evrenin paras olmaktr. Yine

  modernleme olgusunu, merkez kapitalist lkeler hesabna yoksul evre toplumlarnn

  ekonomik, politik ve kltrel yaplarn deitirme ve dnya sistemine eklemleme

  olay olarak tanmlayan Canatan, bu balamda modernlemeyi, kesinlikle birkalknma, ilerleme ve gelime olay deil, tam tersine smrlme ve gerileme ynnde

  gelien bir deime olay olarak grmektedir. Baka bir deyile, bu sre bir yozlama,

  asimilasyon ve bunalm srecinden baka bir ey deildir, demektedir. 55 Blackde

  adalama (modernleme) srecindeki toplumlarn hem geleneksel kurumlar ada

  ilevlere uyarlanan bamsz birimler olarak, hem de birok d glerin etkisi altnda

  kalan toplumlar olarak irdelenmesi gerektiini belirtir. Nitekim d gler o kadar

  etkilidir ki adalama (modernleme) bazen aslnda bir kltrletirme, baka birtoplumun kltr zelliklerinin benimsenmesi olarak grlebilir, demektedir. 56

  Grld gibi, modernleme zerindeki aklamalar olduka farkllk

  gstermektedir. Kimi dnrler gibi, modernlemeyi bir asimilasyon sreci olarak

  deerlendirirsek o zaman, Trkiyede de byle bir asimilasyon srecinin olup

  olmadn sorgulamamz gerekecektir veya gelimekte olan lkelerde sklkla grlen

  ekonomik krizlerin, sosyal olaylarn sebebi olarak da modernleme srecini gsterecek

  olursak, modernleme iinde gelitii iddia edilen; insan haklar

  , kad

  n haklar

  gibievrensel deerlerinde nasl olup da bu sre iinde saymamz gerektiini, aklamamz

  gerekecektir. Bu nedenle modernleme olgusunu s bir bak as ile ne srf yarar ne

  de srf zarar getiren bir sre olarak deerlendirmek gerekmektedir. Hatta modernleme

  olgusuna getirdikleri ve gtrdkleri balamnda yaklamak yerine; gelien tarihsel

  53 Smith, a.g.e., s.88-90.54 Harvey, a.g.e., s.23.55

  Canatan,a.g.e., s.21.56 Black, s.34.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  39/331

  32

  sre iinde, belirli bir lke rneinde ele alarak detayl bir aklama getirilmesi

  gerekmektedir. Dolaysyla konumuz gereince de, modernleme srecini bu bak

  asyla deerlendireceiz.

  Yukardaki aklamann nda sorulmas gereken soru: Modernleme

  Batya zg bir nitelik midir? olmaldr. Giddensa gre bu soruyu yantlarken,

  modernliin analitik olarak ayrlabilir ynlerini gz nne almak zorundayz. Kuramsal kmelenmeler

  asndan bakldnda, iki farkl rgtsel gruplamann modernliin geliimi iinde zel bir nemi vardr:

  Ulus-devlet ve sistematik kapitalist retim. Bunlarn her ikisinin de kkleri Avrupa tarihinin belirli

  karakteristikleri iinde bulunur ve nceki dnemlerle ya da dier kltrel ortamlarla pek az koutluklar

  gsterir. Eer birbirleriyle yakndan balantl olarak dnyaya yaylmlarsa, bunun nedeni, her eyden

  nce, rettikleri gtr demektedir.57 Modernleme kavram bu nedenle ou kez,

  Avrupallama veya Batllama olarak da belirtilebilmektedir. Ayrca nc Dnya

  lkelerinde grlen modernleme sreci, gemite toplumlarn modernlemeye ulamak

  iin geirdikleri sreten son derece farkldr. nc Dnya lkeleri modernizasyonla

  tanmakta, bu srece ulamakta, sadece ge kalm olanlar deildir, ayn zamanda

  sre dardan bunlara ulamtr ve hala da ulaamaya devam etmektedir. Bu nedenle

  de nc Dnya olayn, Avrupada veya Kuzey Amerikada gemite ne olmusa

  onun sanki yeni bir tekrar gibi grmek hatal olur.58

  Samuel Huntington, modernleme srecine ilikin olarak, bu konudaki grsahiplerince zerinde mutabk olduunu dnd dokuz nitelik belirtir. Hem bu

  dokuz nitelii hem de Fahrettin Altunun Modernleme Kurumlar adl kitabndaki

  dier modernlemeye zg nitelikleri de gz nne alarak modernlemenin genel

  nitelikleri aada sralanmaya allmtr.

  1) Modernleme bata Aydnlanma Hareketi, Fransz ve Sanayi Devrimleriolmak zere birok kaynaktan beslene gelmi bir sretir. Bu gelimeler,modernlemenin dnsel, siyasal ve ekonomik alanlardr. Bu alanlarda

  meydana gelen deimeler de zamanla toplumsal ve kltrel yapy etkilemi

  ve deiiklie uratmtr.

  2) Modernleme devrimci bir sretir. Geleneksel toplumdan modern toplumagei, insan hayatna ilikin rntlerde btnsel ve radikal bir deiimin

  57 Giddens, a.g.e., ss.169-170.58

  Peter Berger ve Dierleri, Modernleme ve Bilin, ev. Cevdet Cerit, Pnar Yaynlar, stanbul, 1985,s.133.

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  40/331

  33

  aa kmas sonucunu dourmutur. Ancak gelenek ile modern arasndaki

  ayrm sadece bu kavramlar tanmlamann en basit aracdr. Bu ayrm ancak

  bir soyutlama olabilir. Gerekte bu iki yapnn da tamamen bamsz olduu

  toplumlar yoktur.

  3) Modernleme, karmak bir sretir. O, kolay kolay tek bir faktre ya da boyuta indirgenemez. Modernleme, insan davran ve dnnn

  neredeyse btn boyutlarnda gerekleen deiimi kapsar. O, en azndan,

  endstrileme, kentleme, toplumsal hareketlilik, farkllama, seklerleme,

  kitle iletiiminin yaygnlamas, okuma-yazma orannn ve eitim kalitesinin

  ykselmesi, siyasal katlmnn artmas gibi olgulardan mteekkildir. Dier

  taraftan tek bir modernleme sreci yoktur. Baz lkelerde modernlemesreci, bir asimilasyon, bir kltrleme projesi olarak deerlendirilebilir,

  baz lkeler iin ise; modernleme liderlerin veya elitlerin izledikleri bir seri

  politikalardr denilebilir. ou zaman ayn rnek iinde ele alnan, Japonya

  ve Trkiyede bile olduka farkl modernleme sreleri yaanmtr.

  4) Modernleme, sistematik bir sretir. Modernlemenin bir boyutunuetkileyen deiiklikler dier boyutlarn da etkiler. Modernlemenin

  unsurlar, baz tarihsel gerekeler dolaysyla birbirlerine ok sk birbiimde baldrlar.

  5) Modernleme, kresel bir sretir. Modernleme dnyann tmnilgilendiren bir fenomendir Modernleme, yaanan tm deiimlerin

  zamanla btn toplumlar etkileyecei iddiasn tar. Suya atlan bir tan

  halkalareklinde genileyerek yaylmas gibi, yaanan deiimlerin, zamanla

  btn dnyay etkileyecei dnrler tarafndan belirtilmektedir.

  6)

  Modernleme uzun vadeli bir sretir. Modernleme devrimci bir sre olsada, zamana ihtiyac vardr. Baka bir deyile o, bir ynyle de evrimci bir

  sretir. Modernlemenin bnyesinde barndrd deiimin btnsellii

  ancak zamanla kendisini ortaya koyabilir. Bat toplumlar modernlemek iin

  ok uzun yllar harcamlardr.

  7) Modernleme, tedrici bir sretir. Modernlemeyi btn toplumlarntrmanaca eitli basamaklara ayrmak mmkndr. Toplumlar, ak bir

 • 8/3/2019 Trk Modernleme Srecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi

  41/331

  34

  biimde, geleneksel aamadan modern aamaya doru bir seyir izlemekte ve

  temelde ayn aamalar kat etmektedir.

  8) Modernleme, homojenletirici bir sretir. Modern toplumlarn aksinegeleneksel toplumlarn, modernlie sahip olmamalar dnda herhangi bir

  ortak zelliklerinden bahsedilemez. Oysa modern toplumlar, temel

  benzerlikleri paylar. Modernleme, siyasal olarak rgtlenmi toplumlar

  ierisinde bir karlkl bamlla ve toplumlarn nihai btnlemelerine

  doru bir hareketi bnyesinde barndrr. Modern dnce ve kurumlarn

  evrensel gereklilikleri, farkl toplumlarn, bir dnya devleti oluturmalarna

  imkan tanyacak bir aamaya doru ynlendirilmeleri sonucunu dourabilir.

  9) Modernleme, geri dndrlemez bir sretir. Modernleme temelde,dnyevi vir ynelimdir. Deiimin oran toplumdan topluma deiebilirse de

  deiimin yn