T£¦t p£¥ virksomhederne - Aabenraa 2016. 11. 2.¢  133 iv£¦rks£¦tterforl£¸b i 2015 Etableringsrate: 6,1

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of T£¦t p£¥ virksomhederne - Aabenraa 2016. 11. 2.¢  133...

 • 1

  Business Aabenraa Beretning 2015/2016

  Tæt på virksomhederne

 • 2

  Vi sætter fokus på virksomhedernes vækst og jobskabelse

  Tæt på virksomhederne Beretning 2015/2016 for Business Aabenraa S/I

  Storegade 30, 6200 Aabenraa www.businessaabenraa.com / www.facebook.com/businessaabenraa Ansv.: Ole Junker Strandlyst, direktør

  Oktober 2016 Layout: HeiDisign Billeder: Erik Nissen, Business Aabenraa, ShopiCity Oplag: e-version

  Nærværende beretning omhandler primært aktiviteter og resultater 2015/2016 ved Business Aabenraa S/I i henhold til ”Virksomhedsaftale mellem Aabenraa Kom- mune og Erhvervenes Hus Aabenraa 1. halvår 2015” og ”Aftale mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa 1. juli 2015 – 31. december 2018”.

  Året 2015 var usædvanligt for Business Aabenraa, idet vi i første halvår arbejdede ud fra en kort halvårlig kontrakt, og først ultimo juni 2015 fik en ny langsigtet fire-årig aftale med Aabenraa Kommune på plads. Aftalen betød større ændringer fra navne- og adresseskifte til nye opgaver og indsatsområder samt ny organisation i 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016.

  Business Aabenraa er en selvejende institution stiftet i 2006 af erhvervslivet ved den nuværende Aabenraa Erhvervsforening i tæt samarbejde med den nuværende Aabenraa Kommune. Business Aabenraa er således både kommunens samarbejds- partner i forhold til den lokale erhvervsservice og medlemssekretariat for Sønder- jyllands største erhvervsforening, Aabenraa Erhvervsforening, hvorfor der sidst i beretningen også er en kort status på Aabenraa Erhvervsforening.

  Ole Junker Strandlyst Direktør Business Aabenraa

 • 3

  Forord ved formand Lars Krag Andreasen ............................. 4

  Tal og Resultater 2015/2016 (overblik) .................................... 5

  Erhvervsservice .................................................................... 9

  Iværksætterservice ................................................................ 13

  Erhvervsudvikling .................................................................. 16

  Events - Sund Vækst Pulje .................................................... 21

  Turisme og Detail .................................................................. 23

  Udviklingsparker .................................................................. 26

  Aabenraa Erhvervsforening ................................................... 28

  Team Business Aabenraa ...................................................... 31

  Indhold

 • Skulle nogen være i tvivl, så lad mig slå det fast med det samme. Aabenraa kommune har et godt erhvervsklima og virksomhederne gør det godt.

  Vi har mange spændende virksom- heder og arbejdspladser i Aabenraa kommune og kommunen er godt i gang med en række udviklingsprojek- ter.

  Business Aabenraa er tæt på virksom- hederne. Vi er medlemssekretariat for Aabenraa Erhvervsforenings 500 med- lemmer, hvilket underbygger en stærk platform som kommunens lokale sam- arbejdspartner på erhvervs- og iværk- sætterservice.

  Vi fremmer virksomhederne og skaber erhvervsambassadører ved målrettet at arbejde med kompetencer og vækst- muligheder gennem vores omfattende netværk. Vi er tæt på virksomhederne. I 2015 var vi i dialog med ikke mindre

  end 476 virksomheder. Der arbejdes i forhold til kommunens styrkepositio- ner med mål om virksomhedsetable- ring og adgang til kvalificeret arbejds- kraft samt en effektiv infrastruktur.

  Business Aabenraas rolle er at bidrage til vækst ved at være virksomhedernes bindeled og naturlige kontaktpunkt på vejen til at blive bedre. Vi har viljen til at gøre en forskel og vi forbinder virk- somheder i Aabenraa Kommune til succes! Formand, Business Aabenraa Lars Krag Andreasen Direktør for A/S E. Krag Råstoffer

  Vi har mange spændende virksomheder og arbejdspladser i Aabenraa Kommune, og kommunen er godt i gang med en række udviklingsprojekter

  4

  Tæt på virksomhederne

 • 5

  Business Aabenraa Forretningsområder og nøgletal

  Kommunal erhvervsfremme Sekretariat og medlemsservice

  Operatør

  Business Aabenraa er en selvejende institution stiftet af Aabenraa Erhvervsforening i samarbejde med Aabenraa kommune.

  Året 2015 var usædvanligt for Business Aabenraa, idet vi i første halvår arbejdede ud fra en kort halvårlig kontrakt, og først ultimo juni 2015 fik en ny langsigtet fire-årig af- tale med Aabenraa Kommune på plads. Aftalen betød større ændringer fra navne og adresseskifte til nye opgaver og indsatsområder samt ny organisation i 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016.

  Nøgletal 2015 (kr. i 1.000)

  2014 (kr. i 1.000)

  Omsætning 5.326 5.493

  Resultat -559 481

  Egenkapital 598 1153

  Fastansatte, antal 9 6

 • 6

  Business Aabenraa Indtægter/omkostninger Indtægter 2015 Indtægter 2014 Omkostninger 2015 Omkostninger 2014

  69% Aabenraa Kommune

  11% Aabenraa Erhvervsforening

  9% Udviklingspark Aabenraa

  5% Projekter

  3% Dansk Erhverv

  2% ShopiCity

  1% Torvesteder

  63% Aabenraa Kommune

  11% Aabenraa Erhvervsforening

  11% Projekter

  10% Udviklingspark Aabenraa

  4% Dansk Erhverv

  1% Torvesteder

  1% Øvrige adm. aftaler

  57% Personale

  13% Øvrige kapacitetsomkostninger

  7% Projekter

  6% Udviklingspark Aabenraa

  5% Øvrige indsatser

  4% Fødevarer

  3% Transport og logistik

  3% E-velkomstcenter

  2% Detailhandel

  59% Personale

  16% Projekter

  13% Øvrige administration

  7% Udviklingspark Aabenraa

  4% Øvrige indsatser

  1% Transport og logistik

 • Virksomhedskontakter 2015, unikke: 476

  Heraf

  Virksomhedsforløb 138

  Iværksætterforløb 133

  Styrkepositioner

  Transport og Logistik 61

  Fødevarer 52

  Sundhed & Velfærdsteknologi: 23

  Kilde: ESCRM ved Business Aabenraa

  Samarbejde med Væksthus Syddanmark

  Virksomhedskontakter: 42

  Heraf Vækstforløb 29

  Antallet af vækstforløb i Aabenraa kommune er det 4. højeste i Region Syddanmark. Kilde:ESCRM ved Væksthus Syddanmark

  Business Aabenraa Tal og resultater

  7

  Jobskabelse 2015 2014

  Antal arbejdspladser i den private sektor i Aabenraa 19.192 18.324

  Andel private arbejdspladser i Aabenraa 72% 69%

  Gns. i Region Syddanmark 67% 65%

  Kilde: Kontur Aabenraa 2015 hhv 2014 ved Region Syddanmark

  Kompetenceniveau 2015 2014

  Andel højtuddannede i den private sektor (mellemlang eller lang videregående uddannelse)

  10,2% 9,3%

  Gns. i Region Syddanmark 13,1% 12,0%

  Gns. landsplan 17,6% 18,9%

  Kilde: Kontur Aabenraa 2015 hhv 2014 ved Region Syddanmark

 • Kommunens overordnede erhvervsvenlighed Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed

  Den overordnede vurdering af kom- munens erhvervsvenlighed afspejler, om virksomhederne overordnet set er tilfredse med den kommunale indsats over for erhvervslivet.

  1 Meget utilfreds 2 Utilfreds 3 Hverken/eller 4 Tilfreds 5 Meget tilfreds

  I DIs erhvervsklima analyse vurderer de adspurgte lokale virksomheder i 2016 kom- munens erhvervsvenlighed til 3,72 mod 3,74 i 2015 på en skala fra 1-5. Kommunens image er gået frem fra en rangliste placering som nr 44 i 2015 til 41 i 2016, mens de lokale rammevilkår i virksomhedernes vurdering er gået fra nr 48 i 2015 til nr. 27 i 2016. Aabenraa kommune har den bedste ranglisteplacering i Sønderjylland.

  Business Aabenraa Kommunale Erhvervsklima

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  1

  2

  3

  4

  5

  8

 • 9

  Mål

  Skabe jobs og værdi i vækstlaget blandt små og mellemstore Virksomheder i kommunen

  Etablere og udmønte handlingsplan i samarbejde med Væksthus Syddanmark

  Få det lokale erhvervsliv til at opfatte kommunen som et attraktivt sted at drive virksomhed

  Aktiviteter

  Gennem tæt og direkte kontakt med virksomhederne arbejder vi sammen med Væksthus Syddanmark på at styrke virksomhedernes mulighed for at udløse deres vækstpotentiale. Vi har også et tæt samarbejde med kommunens erhvervspiloter, jobcenter, Udviklingsråd Sønderjylland, Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles, ud- dannelsesinstitutioner m.fl.

  Business Aabenraa tilbyder 24 timers erhvervsservice, 1:1 vejledning og sparring, Vi forbinder virksomheder med hinanden, med private rådgivere, med videns-og uddannelsesinstitutioner, med studerende, erhvervspiloterne eller myndigheder. Vi formidler viden om tilskudsordninger, programmer og netværk. Vi inspirerer til og hjælper med at finde løsninger og nye muligheder. Det er ofte virksomheden, der opsøger den lokale erhvervsservice, men vi er også opsøgende.

  Erhvervsservice ved Business Aabenraa

  Resultater

  476 unikke virksomhedskontakter i 2015

  138 virksomheder indgår i et udviklingsforløb

  80% vurderer, at brugen af den lokale erhvervsservice har styrket virksomhedens vækst

  Antal af private arbejdspladser øget med 868 fra 2014 til 2015

  Ifølge DIs erhvervsklima analyse vurderer de adspurgte lokale virksomheder i 2016 kommunens erhvervsvenlighed til at være stabilt god