24
Trgovinski odjel Ambasade Austrije u Bosni i Hercegovini Damir Dervišefendić Sarajevo, 29.10.2014

Trgovinski odjel Ambasade Austrije u Bosni i Hercegovini Damir Dervi šefendić

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trgovinski odjel Ambasade Austrije u Bosni i Hercegovini Damir Dervi šefendić Sarajevo, 29.10.2014. Privedna komora Austrije. Zastupanje interesa privrede. Zadaci Privredne komore Austrije. Da zastupa interese svojih članova - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Trgovinski odjel Ambasade Austrije u Bosni i Hercegovini

Damir DervišefendićSarajevo, 29.10.2014

Privedna komora Austrije

Zastupanje interesa privrede

Zadaci Privredne komore Austrije

• Da zastupa interese svojih članova

• Da ostane neovisna i osnaži svoju poziciju u pregovorima sa državom kao i predstavnicima sindikata i menadžmenta

• Da učestvuje u zakonodavnim procesima uvažavajući kako savezne tako i pokrajinske zakone i regulative

• Cilj: da obezbijedi najbolje moguće okvire u interesu biznisa

Privredna komora zastupa interese poslovnih muškaraca i žena putem- 9 Privrednih komora i Savezne Privredne komore Austrije

Regionalna struktura

Regionalna struktura WKÖ

113 Advantage Austria ureda u svijetu

9 pokrajinskih komora

Industrija u austrijskoj ekonomiji podijeljena je u sedam sektora:

Industrijska klasifikacija

Obrt-rukotvorine

Industrija

Trgovina

Banke-osiguranja

Turizam & sl.vrijeme

Transport & komunikacije

Informacije & savjetovanje

Savjetovanja i servisi

• Pravna pitanja: zapošljavanje i pravna pitanja, poreski zakoni, zakon o zaštiti okoliša, trgovinski i industrijski zakoni, itd.

• Izvozna trgovinska agencija (Advantage Austria)

• Žene u biznisu

• Junior Chamber Austria/Start-Up Service za mlade poduzetnike

• WIFI: Institut za ekonomsku promociju, dopunsku naobrazbu i trening, promocija ekonomskih programa, itd.

7

ADVANTAGE AUSTRIAAustrijska agencija za internacionalizaciju

Važnost izvoza za austrijsku ekonomiju

8

Austrijski izvoz u 2013 godini

EUR 125.4 bn izvezenih roba u 2013 (preliminarni podaci)

EUR 130.0 bn uvezenih roba u 2013

47,000 izvoznika: 10% svih austrijskih kompanija

56.7 % iznosi izvozni racio: 6 na svakih 10 EUR

USD 20.134 iznosi izvoz po stanovniku: 7-mi najveći

izvoznik u svijetu

Sources: 1) Statistics Austria, 2) AWO, 3) UNO, 4) WTO

9

Austrijski izvoz prema regijama 2013(preliminarni podaci)

EU-27 68,8%

Asia 9,5%

N-America 6,4%

EFTA 5,9%

GUS-Europe 3,6%

Balkan 0,9%

M-S-O-America 1,9%

Africa 1,3%

Rest of Europe 1,0%

Austral., Oz. 0,7%

EU-14 75,5%

EU13n. 24,4%

Source: Statistics Austria

Austrijske izvozne destinacije

EU 68.1 % Azija 9.3 %

Australija &Oceania 0.7 %

Ostatak Evrope 6.2 %

Amerika 8.4 % Afrika 1.3 %

EFTA 5.9 %

Austrijske FDI u jugoistočnoj Evropi  

Investor Ranking

Total Inward Investment

(in EUR billion)

Austrian Share

%

Latest available

data

Slovenia 1 11.7 48.9 2012

Croatia 1 23.9 29.2 2012

Bosnia-Herzegovina 1 5.4 22.1 2012

Serbia 1 14.8 17.1 2012

Romania 2 55.1 17.5 2012

Bulgaria 2 36.6 16.0 2012

Slovak Republic 2 39.6 15.0 2012

Macedonia 2 3.6 11.4 2012

Albania 3 3.0 15.6 2012

Czech Republic 3 93.2 13.2 2012

Hungary 3 65.3 12.1 2012

Ukraine 5 39.1 6.1 2012

Poland 10 153.3 3.1 2012

Montenegro 12 3.3 2.7 2012

Russia 12 352.3 1.8 2012

Source: OeNB, Gabor Hunya: WIIW FDI Report 2013

12

ADVANTAGE AUSTRIA — Agencija za internacionalizaciju ekonomije Austrije

•Ohrabrivanje kompanija u međunarodnim

aktivnostima putem identifikacije poslovnih prilika u

inostranstvu

•Podrška prekograničnoj saradnji i trgovini

•Globalno pozicioniranje Austrije kao atraktivne

poslovne lokacije uz pouzdane poslovne partnere

•Jedinstvena usluga za izvoznike bilo gdje u svijetu

13

Osnovni podaci i brojke

113 ureda u 70 zemalja

750 zaposlenih

80 različitih nacionalnosti

1,232 ADVANTAGE AUSTRIA manifestacija

1,100 ADVANTAGE AUSTRIA publikacija

22,000 austrijskih kompanija

60+ godina iskustva

Globalna podrška biznisu

14

Broj izvoznika

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

12500

15000

1800019000

22500

260002900030000

34000

3800040000

4200044000

47000

15

Ulazak na tržište

•Potencijal tržišta

•Opće pravne informacije i okviri

•Uvozne procedure / distributivna struktura

•Utvrđivanje konkurencije / udjela na tržištu

•Istraživanje kreditnih rejtinga

•Identifikacija potencijalnih distributera

•Prvi kontakt, organizacija posjete tržištu

•Follow-up aktivnosti

16

Podrška na tržištu

• Organizacija poslovnih putovanja

• Ugovaranje sastanaka, servis pratnje na sastanke

• Provjera kreditnog rejtinga domaćih kompanija

• Podrška u identifikaciji, pripremi i predaji ponuda na

tenderima

• Interkulturalni konsalting

• Evaluacija ciljnog tržišta, priprema izvještaja/branše

• Jačanje i održavanje kontakata sa BH firmama

• Kontinuirano traženje novih poslovnih mogućnosti za

austrijske kompanije

17

Investicioni savjeti

• Pravni i porezni okviri

• Lociranje biznisa

• Potraga za specijalistima u branši

• Podrška na svim nivoima vlasti

• Proces praćenja i aktivna podrška investicijama do potpunog okončanja

18

Međunarodne nabavke

• Savjetovanje

• Utvrđivanje izvoznih uslova

• Kontakti prema dobavljačima

• Traženje konsultanata

• Uslovi plaćanja

• Podrška/zastupanje pri otvaranju tendera

19

Manifestacije i događaji

• Advantage Austria koristi neke od veoma učinkovitih poslovnih manifestacija

• Privredne misije (specijalizovanog i općeg karaktera)

• Austria Showcase manifestacije

• Fact Finding Mission – jedan učesnik ili grupa

• Učestovanje na sajmovima

20

www.advantageaustria.org Austria’s Internet Platform — Pregled

• 200 pojedinačnih zemlja i stranica

• 28 jezika

• Tržišna platforma sa informacijama o 18.000 kompanija

• Poslovne šanse i detaljni opis potencijalnih partnera

• Lista sa svim planiranim aktivnostima u toku godine

• Pregled više od 30 industrijskih sektora

21

BIH – Austria razmjenau milionima EUR

2009 2010 2011 2012 2013

Imports from Austria

278.3 293.2 320.8 344.9 351.2

Exports to Aus-tria

181.4 244.9 345.3 387.4 404.8

Trade Balance 96.9 48.3 -24.5 -42.5 -53.6

-50

50

150

250

350

450

Sa EUR 1,3 milijarde najveći investitor u BiH

Važan trgovinski partner (izvoz: 5-to mjesto, uvoz 8-smo mjesto)

Oko 200 kompanija u BiH

⅓ predstavljaju proizvodne kompanije

Veliko prisustvo austrijskih kompanija u fin. sektoru

Veliki obim lon poslova

Više od 400 kompanija radi na tržištu BiH

Važnost BH dijaspore (135.000 osoba, preko 3.000 studenata)

Zajednička istorija (oko 40 godina)

Pozicija Austrije u BiH

24

Hvala na pažnji? Pitanja?

Damir DervišefendićAustrijska Ambasada – Trgovinski OdjelZmaja od Bosne bb, zgrada RBBH obj. B71000 SarajevoE-mail:

[email protected]