of 36/36
SEMINARSKI RAD IZ INFORMATIKE Sofija Čakarević,193/10 Jelena Lazić,113/11 Siniša Stolić,98/11 Asistent: mr.Mladen Vidić 1 Saobraćajni fakultet Doboj

TRANSPORT ROBE I PUTNIKA -Seminarski Prezentacija

  • View
    505

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of TRANSPORT ROBE I PUTNIKA -Seminarski Prezentacija

SEMINARSKI RAD IZ INFORMATIKE Sofija akarevi,193/10 Jelena Lazi,113/11 Sinia Stoli,98/11 Asistent: mr.Mladen VidiSaobraajni fakultet Doboj

1

Transport je premetanje ljudi, stvari, energije i

informacija sa jednog mesta na drugo. Transport uzrokuje pojavu saobaraja. Re transport potie od latinske rei trans to znai nositi. Transport se uglavnom sastoji iz tri elementa: utovar, prevoz i istovar.

Saobraajni fakultet Doboj

2

Putevi su u poetku bile pjeake staze koje su esto

vijugale kroz reljef nekog podruja. A onda su, prije 2000 godina, stari Rimljani izgradili golemu mreu ravnih cesta koje su omoguavale brzo kretanje carstvom ljudi, roba i trupa. Malo je novih puteva izgraeno prije 18. vijeka kad su postale potrebne potanskim koijama. U 20. vijeku su putevi sa vie voznih traka ispresjekle krajolik budui da su automobili postali sve dostupniji.

Saobraajni fakultet Doboj

3

PODJELA TRANSPORTNIH SREDSTAVA

ZA TRANSPORT U KOPNENOM SAOBRAAJU

ZA TRANSPORT U VAZDUNOM SAOBRAAJU

ZA TRANSPORT U VODENOM SAOBRAAJU

Saobraajni fakultet Doboj

4

Saobraajni fakultet Doboj

5

Istorija transporta je veoma duga a zapoinje od jednostavnih, pretpovijesnih splavi do nadzvunih putnikih aviona. ma je jedini nain kretanja bilo hodanje ili koritenje ivotinja za vuu i noenje tereta. Izum kotaa oko 3500. p. n. e., a potom i vozila na tokovima potaknuo je ubrzani razvoj prijevoza. Takoer je bila vana pojava vozila s pogonom, uz razvoj parnih strojeva u 18. vijekku i motora s unutarnjim izgaranjem krajem 19. vijeka tokovi Najvaniji izum u istoriji transporta bio je toak. Teglee ivotinje mogle su kola na tokove s tekim teretima vui mnogo due nego vui ili nositi isti teret. Tokovi su bili od punog drveta sve dok se nisu pojavile ice, oko 2000. pne. Gdje danas imamo gume, neko je bilo eljezo. Pneumatske gume, ispunjene zrakom i izraene da vonja bude udobnija, pojavile su se 1890ih. Kola i koije Nekadanjim su cestama ljudi putovali kolima na dva toka ili koijama. Vukli su ih konji ili volovi. Koije bez konja, to su ih pokretali parni strojevi, prvi put su se pojavile u 18. stoljeu.Saobraajni fakultet Doboj

6

U dananje vrijeme sve se vie radi na razvoju i

osavremenjavanju transportnih sredstava i ureaja u cilju sigurnijeg transporta robe i putnika

Saobraajni fakultet Doboj

7

Sredstva koja se koriste u transportu robe i putnika su

raznovrsna i posebna panja se ukazuje na sigurnost i ispravnosti tih sredstava Sredstva u drumskom saobraaju se dijele na : - sredstva za transport robe (npr. kamion,leperi, kombinovano vozilo itd) - sredstva za transport putnika (npr. Autobus, automobil, i sl.)

Saobraajni fakultet Doboj

8

Prednosti drumskog transporta u odnosu na druge

vidove je u tome to on moe vriti prevoz od vrata do vrata. Nedostaci ovog vida transporta se ogledaju u tome to na njega utiu vremenski uslovi, mala koliina robe koju moe da preveze i sl.

Saobraajni fakultet Doboj

9

Parna lokomotiva Do vanog pomaka u istoriji prevoza dolo je 1804. godine, kad je izgraena prva parna lokomotiva za kretanje po inama. Putnika se eljeznica pojavila 1820-ih - prvi brzi nain putovanja kopnom. Parni pogon se koristio do sredine 20. vijeka, a tada su ga zamijenili elektrini ili dizelski motori. Nekadanji vozovi Putnici u prvim vozovima putovali su u neudobnim otvorenim vagonima to ih je vukla spora i buna parna lokomotiva. Parne lokomotive su postupno postajale snanije, a vagoni udobniji. Do kraja 19. vijeka parne su Saobraajni fakultet Doboj lokomotive vukle ekspresne vozove brzinom veom od 150 km/h.

10

Savremeni vozovi Elektrina struja za pogon vozova stie kroz ine ili nadzemne kablove. Brzi vozovi za velike udaljenosti danas su elegantni i udobni, te omoguavaju udobnu vonju u klimatiziranim vagonima: primjer je Eurostar, koji za nekoliko sati prijee put od Londona u Engleskoj do Pariza u Francuskoj. Lokalni vozovi svakodnevno prevoze hiljade ljudi u gradove i naselja te natrag.Saobraajni fakultet Doboj

11

Sredstva u eljeznikom saobraaju su vagoni za prevoz putnika, te vagoni za prevoz raznih vrsta robe kao to su ugalj, nafta i sl.

Saobraajni fakultet Doboj

12

U lako kvarljive robe prije svega spadaju zivotne namirnice koje nisu trajno konzervisane a priroda ih daje u ogranicenom kratkom vremenskom inervalu.

Hladjenje i smrzavanje su idealne metode cuvanja zivotnih namirnica jer su primjenljive i pri skladistenju i pri transportu lakokvarljive robe .

Prednosti eljeznikog saobraaja je u tome to moe

da preveze veliku koliinu robe i nezavisi od vremenskih uslova Nedostaci eljeznikog transporta su u tome to nemoe vriti prevoz od vrata do vrata, i samim tim je vezan za druga prevozna sredstva

Saobraajni fakultet Doboj

14

Vodeni prevozPutovanje vodom jedan je od najstarijih naina prevoza. Prva su plovila bile jednostavne splavi izraene od meusobnih povezanih trupaca. U drevnim civilizacijama Egipta i Mezopotamije ljudi su izraivali plovila od trske i njima putovali rijekama uzvodno i nizvodno. Gradili su i drvene morske brodove te ih koristili za trgovanje. Sve do izuma eljeznice u 19. vjeku amci i brodovi bili su jedini nain prevoza robe na velikim udaljenostima. Danas postoje razne vrste amaca i brodova izraenih od mnogih materijala, od kore drveta i ivotinjske koe do plastike, fiberglasa, eljeza i elika.Saobraajni fakultet Doboj

15

Osnovna podjela vodenog saobracaja: 1) pomorski 2) rijecni 3) jezerski Sredstva koja se koriste u vodenom saobracaju su: brod, camac, tankeri...

Saobraajni fakultet Doboj

16

Prednosti vodenog saobracja su takoe velika kolicina

robe koju moe da preveze Mane ovog vida su velika sporost prevoza i nemogunost prevoza robe direktno od proizvoaca do potroaca.

Saobraajni fakultet Doboj

17

Nastanak vazdunog transporta vezuje se za prve

balone i cepeline a kasnije i za pronalazak prvog aviona koji su konstruisali braa Grim. Vremenom je dolo do razvoja vazdunog saobraaj tako da su se pored aviona poeli proizvoditi i helikopteri i sl.

Saobraajni fakultet Doboj

18

U najrasprostranjenija sredstva u vazdunom saobraju spadaju putniki avioni

Saobraajni fakultet Doboj

19

Prednsnot ovog vida transporta odlikuje se velikom

brzinom transporta, kao i koliina prevoene robe ili putnika Nedostaci su visoka cijena prevoza, i zavisnost od vremenskih uslova

Saobraajni fakultet Doboj

20

Kod izvoza 1) carinska 2) veterinarska 3) fitopatoloska 4) kontrola kvaliteta od strane spoljno rgovinskih organa

U unutrasnjem prometu 1) veterinarska 2) fitopatoloska

Kod uvoza i prevoza 1) carinska 2) veterinarska 3) fitopataloska

Standardizacija je proces razvoja, donosenja i primjene standarda. Standard je obrazac kojim se mogu porediti predmeti ili postupci. Standard moze obuhvati: mjere, oblik, fizicka, hemiska i tehnoloska svojstva. Nama najpoznatiji medjunarodni standardi su: JUS (Jugoslovenski), DIN (njemacki), GOST (sovjetski), USA (amerki) idr. meunarodni regionalni Nivo standardizacijenacionalni interni (fabriki)

Osiguranja se dijele na imovinska i licna, a obicno se kao posebna vrsta izdvaja transportna osiguranja. Transportna osiguranja dijele se na: kasko i kargo.Kasko osigurasnje osigurava prevozna sredstva. Kargo osiguranje osigurava stvari, robe, terete.

Rijec ambalaza vodi porijeklo od francuske rijeci emballage, sto u prevodu znaci zamotavanje, pakovanje, upakivanje.Sam proces stavljanja proizvoda u ambalazu naziva se pakovanje robe. Osnovne fukcije ambalaze su:1) zastita proizvoda 2) olaksavanje rukovanja pri prevozu, skaldistenju i prodaji robe Ambalaza se dijeli prema: 3) garantovanje porijekla robe 4) davanje estetskih svojstava materijalu od kojeg je izradjeno obliku namjeni zavisno od konstrukcije osnovnoj funkciji u prometu.

Oznake na robi mogu biti: 1) Obavezne, 2)konvencijonalne, 3) specifine, 4) interne i dr.

U lako kvarljive robe prije svega spadaju zivotne namirnice koje nisu trajno konzervisane a priroda ih daje u ogranicenom kratkom vremenskom inervalu. Hladjenje i smrzavanje su idealne metode cuvanja zivotnih namirnica jer su primjenljive i pri skladistenju i pri transportu lako-kvarljive robe.

U itarice spadaju: penica, ra, jeam, kukuruz,

pirina. Mogu se transportovati u vreama ili u rasutom stanju.

Prevoz itarica moe se vriti u svim savremenim

prevoznim sredstvima, ali se najee upotrebljavaju brodovi, eljeznice i za krae relacije kamioni. Prevozna sredstva moraju biti ista i zatiena od vlage, kie i drugih nepogoda.

ivotinje same po sebi predstavljaju tovar koji se bitno

razlikuje od ostalih roba, i zasluuje posebnu panju. Mogu se transportovati u specijalnim kontejnerima, vagonima, kavezima i specijalnim kamionima.

Prije utovara ivih ivotinja potrebno je izvriti njihov

pregled od strane veterinara i izdati paso za zdrave ivotinje, jer se bolesne nesmiju transportovati. U eljeznikom i drumskom saobraaju netreba drati ivotinje due od 24 asa bez izlaska van vozila. Zabranjeno je zajedno prevoziti razliite vrste ivotinja. Vozila koja prevoze ive ivotinje moraju biti propisno obiljeenja-listicama.

Pojam opasnih materija vezan je za proizvode kod

kojih zbog prirode njihovog sastava ili osobina moe u toku skladitenja, transporta, utovara, istovara i slinih manipulacija da doe do pojava koje su opasne i tetne po okolinu. Tu spadaju: eksplozivne, lako zapaljive, otrovne, radioaktivne, nagrizajue i dr. materije.

Opasne materije koje su u tenom stanju

prevoze se u specijalnim zatvorenim cisternama

Iz svega do sada navedenog moe se zakljuiti da je

prevoz robe i putnika veoma sloen i komplikovan proces za koji je potreban struan i kvalifikovan kadar. Iz toga proizilazi, zbog svoje sloenosti, da je izloena materija regulisana zakonom i pozakonskim aktima.

Transportne osobine robe i putnika -

Dr Perica Gojkovi, red.prof. www.wikipedija.com