Click here to load reader

TOTTESKOGEN OG NY NEDFART ; TRØIM I · PDF fileForslag til reguleringsplan for Totteskogen og ny nedfartsløype PLANBESKRIVELSE Asplan Viak as - oktober 2006, revidert mai 2007 og

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TOTTESKOGEN OG NY NEDFART ; TRØIM I · PDF fileForslag til reguleringsplan for...

 • Forslag til reguleringsplan for Totteskogen og ny nedfartslype

  PLANBESKRIVELSE Asplan Viak as - oktober 2006, revidert mai 2007 og oktober2009, januar 2010.

  1

  Reguleringsplan for TOTTESKOGEN OG NY NEDFART ; TRIM I HEMSEDAL PLANBESKRIVELSE - Utarbeidet av Asplan Viak AS Dato: 26.10.2006, revidert/ justert 07.05.2007, sist justert den 07.10.2009 og 20.01.2010 av Hemsedal kommune __________________________________________________________________________ 1 BESKRIVELSE........................................................................................................................................... 2

  1.1 INNLEDNING ......................................................................................................................................... 2 1.1.1 Hensikt ............................................................................................................................................ 2

  1.2 BYGGEOMRDER .................................................................................................................................. 4 1.2.1 Generelt........................................................................................................................................... 4 1.2.2 Hytter .............................................................................................................................................. 4 1.2.3 Leiligheter ....................................................................................................................................... 4 1.2.4 Hotell- og aktivitetsanlegg .............................................................................................................. 4 1.2.5 Kapasiteter og fordeling i byggeomrdene ..................................................................................... 5

  1.3 TRAFIKKOMRDER/ TRAFIKKSYSTEM ................................................................................................... 6 1.3.1 Bakgrunn......................................................................................................................................... 6 1.3.2 Hovedveger ..................................................................................................................................... 6 1.3.3 Lokalveger....................................................................................................................................... 6 1.3.4 Atkomstveger ................................................................................................................................... 7 1.3.5 Gangrer ......................................................................................................................................... 7 1.3.6 Skiveger........................................................................................................................................... 7

  1.4 SPESIALOMRDER ................................................................................................................................ 8 1.4.1 Spesialomrde for alpinsport (SAL)................................................................................................ 8 1.4.2 Spesialomrde for skitunnelanlegg ................................................................................................. 8 1.4.3 Spesialomrder for friluftsforml (SF 1 - 10) ................................................................................ 9 1.4.4 Spesialomrder for diverse aktiviteter (SA 1 og 2) ......................................................................... 9 1.4.5 Spesialomrde campingplass (SC).................................................................................................. 9 1.4.6 Spesialomrde for bevaring av kulturminner................................................................................ 10 1.4.7 Spesialomrde for masseuttak (SM i kombinasjon med byggeomrde HB) ................................. 11

  1.5 FAREOMRDER................................................................................................................................... 11 1.6 BARN OG UNGE ................................................................................................................................... 12 1.7 FORHOLDET TIL OFFENTLIGE OG ANDRE PLANER ................................................................................ 12 1.8 AREALREGNSKAP GJELDER BYGGEOMRDER OG CAMPING.............................................................. 13

  2 KONSEKVENSER.................................................................................................................................... 14 2.1 MILJ ................................................................................................................................................. 14

  2.1.1 Landskapsestetikk.......................................................................................................................... 14 2.1.2 Biologisk mangfold........................................................................................................................ 14 2.1.3 Friluftsliv....................................................................................................................................... 15 2.1.4 Kulturminner ................................................................................................................................. 15 2.1.5 Forurensning................................................................................................................................. 15

  2.2 NATURRESSURSER .............................................................................................................................. 16 2.2.1 Landbruk ....................................................................................................................................... 16 2.2.2 Steinmasser ................................................................................................................................... 16

  2.3 SAMFUNN ........................................................................................................................................... 16 2.3.1 Nringsutvikling ........................................................................................................................... 16 2.3.2 Helse og friluftsliv ......................................................................................................................... 16 2.3.3 Transport og trafikk ...................................................................................................................... 17 2.3.4 Teknisk infrastruktur ..................................................................................................................... 17 2.3.5 Flom .............................................................................................................................................. 17

  3 FORMELL PROSESS ............................................................................................................................. 17 3.1 KU-VURDERING.................................................................................................................................. 17 3.2 REGULERING AV TOTTEN UTVIKLING (TOTTEN 1).............................................................................. 19 3.3 REGULERINGSFORESPRSEL ETTER PBL 30 ...................................................................................... 20 3.4 KUNNGJRING OM IGANGSATT PLANLEGGING. ................................................................................... 20

 • Forslag til reguleringsplan for Totteskogen og ny nedfartslype

  PLANBESKRIVELSE Asplan Viak as - oktober 2006, revidert mai 2007 og oktober2009, januar 2010.

  2

  1 BESKRIVELSE

  1.1 Innledning

  Omrdet som i beskrivelsen her kalles Totteskogen, ligger innunder fjellet Vesletotten p srsida av Hemsil, mellom Hemsedal Fjellandsby / skisenteret i vest og idrettsbanen/ Hugnadheim i st. Eiendomsstrukturen i omrdet bestr av mange mindre teiger, for det meste under gardsbruk i Trim. Imidlertid har eierne dannet et felles utviklingsselskap for omrdet, Totten Utvikling AS, med forml samordne eiernes interesser og utvikle nringsvirksomhet i omrdet - da frst og fremst knyttet til reiseliv og rekreasjon. Det foreliggende reguleringsforslaget omfatter ogs en begrenset del av Totteskogen som allerede er regulert og for en stor del utbygd. Dette omrdet, Totten 1, ligger i det nordvestlige hjrnet av planomrdet, og er tatt med frst og fremst for f vist den tenkte sammenhengen og helheten i de forskjellige elementene i Totteskogen. P noen mindre vesentlige endringer, er dette omrdet som tidligere regulert. Omrdet som er tatt opp til regulering omfatter ogs en ny nedfartslype fra de vre delene av det alpinanlegget som Hemsedal Skisenter AS i dag driver. Hemsedal Skisenter AS str bak denne delen av planen med ny nedfartslype. Lypa vil gi alpinistene en mulighet for direkte nedfart til Trim sentrum. Videre vil den gi mulighet for alternativ nedfart fra fjellet, og tilbaketransport til skisenteret via ptenkt skitrekk og andre anlegg i Totteskogen. Omrdene i plan for ny nedfart og for Totteskogen m imidlertid sees i sammenheng. Da reguleringsarbeidet ble kunngjort igangsatt, var den funksjonelle og arealbruksmessige helheten i fokus, og en tenkte seg fremme forslag om en felles plan for hele omrdet. Med tanke p administrering og gjennomfring av de forskjellige tiltakene, ble det fremmet separate reguleringsplanforslag henholdsvis for den nye nedfartslypa og for omrdet Totteskogen som ble lagt ut til offentlig ettersyn. De to planene er samordnet i en og samme plan, og ved sluttbehandlingen av planforslagene, er disse planene omgjort til et plandokument. I deler av planen som viser omrdet for nedfartslypa er de

Search related