Click here to load reader

Themarapport Inkomend Toerisme in Zeeland

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In deze themapublicatie nemen we de inkomende toerist in Nederland en in Zeeland onder de loep: Wat zijn de achtergronden en het bezoekmotief van deze groep? Welk proces wordt doorlopen voordat men een reis naar Nederland boekt? Welk vervoermiddel wordt gebruikt? Welke activiteiten worden ondernomen? Hoeveel geld wordt besteed? En hoe wordt een bezoek aan Nederland en Zeeland gewaardeerd?

Text of Themarapport Inkomend Toerisme in Zeeland

 • 22011J A A R G A N G 3

  Inkomend toerismein Zeeland

  KENNISCENTRUM(KUST)TOERISME

 • ColofonDit themarapport is een uitgave van het Kenniscentrum(Kust)toerisme en wordt mede mogelijk gemaakt dooreen bijdrage van Pieken in de Delta Zuidwest-Nederland

  Copyright 2010, Kenniscentrum (Kust)toerismeOvername van informatie uit deze publicatie is toege-staan, mits met bronvermelding.

  Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg-vuldigheid betracht, het Kenniscentrum (Kust)toerisme isechter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecteschade als gevolg van de aangeboden informatie uitdeze publicatie.

  Voor meer informatie:Kenniscentrum (Kust)toerismeEmail: [email protected]: www.kenniscentrumtoerisme.nl

  Fotografie:Thijs Tuurenhoutwww.shutterstock.comHolland-mediabank

  Grafische vormgeving:www.vormaat.nl

  Druk:Drukkerij ADZ

  Oplage:250 stuks

 • Inkomend toerismein Zeeland

 • Inkomend toerisme in Zeeland4

 • Inkomend toerisme in Zeeland

  Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

  Onderzoek Inkomend toerisme NBTC 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

  Deel 1: Ontwikkeling inkomend toerisme in Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

  1.1 Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

  1.2 Profiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  1.3 Zoek & Boek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

  1.4 Vervoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  1.5 Bezoekgedrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

  1.6 Bestedingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

  1.7 Waardering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  Deel 2: Ontwikkeling inkomend toerisme in Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  2.1 Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  2.2 Profiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  2.3 Zoek & Boek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

  2.4 Vervoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

  2.5 Bezoekgedrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

  2.6 Bestedingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

  2.7 Waardering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

  Deel 3: Samenvatting en conclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

  Inhoudsopgave

 • Inkomend toerisme in Zeeland6

 • Inkomend toerisme in Zeeland 1

  Toerisme is wereldwijd n van de belangrijkste groeisectoren en is daarom ook voor deNederlandse economie van groot belang. NBTC (2010) meldt dat de totale bestedingen aantoerisme in 2009 ongeveer 35 miljard euro bedroegen en dat de werkgelegenheid in ons landdie daarmee samenhangt goed is voor zon 400.000 banen. In 2009 bezochten miljoenen buitenlandse bezoekers ons land. Deze bezoekers zijn grofweg inte delen in toeristen die meerdere dagen in Nederland blijven en dagjesmensen die voorname-lijk uit de aangrenzende landen komen. Dit rapport richt zich op het inkomend toerisme inNederland, dat in 2009 goed was voor 9,9 miljoen bezoekers. De verwachting is dat het inko-mend toerisme de komende jaren gaat groeien (NBTC, 2010). Deze themapublicatie Inkomend toerisme in Zeeland van het Kenniscentrum (Kust)toerisme isgeschreven voor de toeristisch-recreatieve ondernemers in Zeeland zodat de nodige kennis vande huidige markt van inkomend toerisme opgedaan kan worden. Deze kennis biedt belangrijkebouwstenen voor een succesvolle aanpak van kansen in het inkomend toerisme en tevens voorde marketing en promotie van Zeeland in de komende jaren.Dit rapport biedt eerst inzicht in het inkomend toerisme in Nederland en zoomt dan verder inop de provincie Zeeland. Hierbij worden vragen beantwoord als: Waar komen de buitenlandsegasten vandaan? In welk gezelschap reist men? Welke activiteiten worden ondernomen?Hoeveel besteden zij? In het laatste deel van de publicatie worden conclusies getrokken metbetrekking tot de kansen en mogelijkheden die de markt van het inkomend toerisme biedt voorZeeuwse toeristisch-recreatieve ondernemers.Het rapport is ingedeeld aan de hand van het reisproces van de buitenlandse toerist dat doorhet NBTC (2010) in kaart is gebracht.

  Inleiding

  Inkomend toerisme in Zeeland 1

 • Inkomend toerisme in Zeeland2

  Onderzoek Inkomend toerisme NBTC

  Deze themapublicatie is samengesteld aan de hand van de onderzoeken naar inkomend toe-risme van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) in nauwe samenwer-king met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau Blauw. Eens in dedrie jaar voeren deze partijen een grootschalig onderzoek uit met het doel het bezoekgedragvan buitenlandse toeristen in kaart te brengen. Dit Onderzoek Inkomend Toerisme legt defocus op buitenlandse toeristen die voor een meerdaags verblijf naar Nederland komen, voorvakantie of met een zakelijk motief. Omdat dit onderzoek in de jaren 2000 en 2005 ook is uit-gevoerd, kunnen er vergelijkingen gemaakt worden en trends inzichtelijk worden gemaakt.

  Voor het laatste Onderzoek Inkomend Toerisme in zijn er van mei 2008 tot en met oktober2009 steekproefsgewijs ongeveer 2.700 mensen ondervraagd die een bezoek brachten aanNederland. Deze respondenten representeren de gehele groep van het inkomend toerisme inNederland, bestaande uit zon 10 miljoen personen. De resultaten van dit onderzoek zijn in hetnajaar van 2010 gepresenteerd.

 • In dit eerste deel van deze themapublicatie zal worden ingegaan op het buitenlandse toerismein Nederland.

  Ontwikkeling inkomend toerismeDe afgelopen tien jaar vertoonde de ontwikkeling van het inkomend toerisme een dynamischverloop. Een aantal positieve en negatieve ontwikkelingen hebben het buitenlandse toerisme inNederland benvloed. Aan het begin van deze eeuw zorgde 9/11 voor een negatieve ontwikke-ling op het inkomend toerisme. Het jaar erna vond de Floriade plaats, met een positief effect opdeze cijfers. In 2003 brak het SARS virus uit wat wederom voor een daling zorgde. Hierna trokhet inkomend toerisme tot en met 2007 aan, met in 2006 de positieve effecten van hetRembrandt jaar. In het jaar 2008 werd de vliegtaks ingevoerd en in 2009 brak de economischecrisis uit, beide ontwikkelingen leidden tot een daling in de ontwikkeling van het inkomend toe-risme. De verwachting voor 2010 is een bescheiden groei van het inkomend toerisme met 2%.

  Figuur 1. Ontwikkeling inkomend toerisme naar aantal aankomsten 2000-2009

  Inkomend toerisme in Zeeland 3

  Deel 1 Inkomend toerisme in Nederland

  Bron: NBTC (2010)

 • Inkomend toerisme in Zeeland4

  HerkomstlandHet grootste deel van de buitenlandse toeristen in Nederland is afkomstig uit Europa: ruim80%. De top-3 ziet er als volgt uit: Duitsland, Groot-Brittanni en Belgi. In tabel 1 is te zienhoe de aankomsten van buitenlandse toeristen in Nederland zich de afgelopen jaren hebbenontwikkeld. De meest opvallende ontwikkeling is dat het aantal toeristen uit Belgi, Frankrijk enSpanje toenam.

  Tabel 1. Aankomsten buitenlandse toeristen naar land van herkomst 2000 2010

  (x 1.000) 2000 2005 2006 2007 2008 2009

  Europa 7.957 7.940 8.599 8.904 8.285 8.146

  Duitsland 2.884 2.570 2.812 2.833 2.669 2.744

  Belgi 677 917 991 1.101 1.109 1.172

  Groot-Brittanni 1.838 1.853 1.913 1.902 1.639 1.409

  Frankrijk 512 527 608 613 575 574

  Zwitserland 144 136 167 173 151 159

  Itali 374 374 398 398 370 368

  Spanje 250 322 392 436 368 351

  Scandinavi 379 389 424 425 408 373

  Rusland n.b. 69 87 95 107 101

  Overig Europa 899 783 807 928 889 895

  Amerika 1.216 1.222 1.325 1.274 1.068 1.018

  Verenigde Staten 999 972 1.047 991 800 767

  Canada 97 126 134 126 116 104

  Brazili n.b. 29 39 60 61 60

  Azi 595 644 602 617 556 564

  Japan 194 158 143 130 116 100

  China n.b. 97 108 123 129 147

  India n.b. 34 37 42 51 50

  Australi+Oceani 127 105 120 121 112 109

  Afrika 108 101 93 92 84 84

  Totaal 10.003 10.012 10.738 11.008 10.104 9.921 Bron: CBS

 • Inkomend toerisme in Zeeland 5

  Van buiten Europa wordt ons land steeds vaker bezocht door Brazilianen, Russen, Indirs enChinezen. Deze landen worden ook wel de BRIC-landen genoemd. Er wordt gesteld dat er,door een sterke economische groei in deze landen, een blijvende stijging van toeristen afkom-stig uit de BRIC-landen in Nederland zal zijn.

  Het boek Kijk, de toerist van morgen geschreven door Brigitte Ars en Esm Visser(2010) gaat in op de toename van het aantal toeristen uit Brazili, Rusland, India enChina, de zogeheten BRIC-landen. Voor de toekomst wordt verwacht dat het economi-sche zwaartepunt van onze wereld zich vooral naar de BRIC-landen gaat verplaatsen,waardoor inwoners van deze landen meer geld kunnen besteden aan, onder andere,buitenlandse vakanties.

  Uit een onderzoek van Expedia in 2007 bleek dat we ons maar beter op de komst vanbezoekers uit de BRIC-landen kunnen voorbereiden. De Indiase, Ch

Search related