THEMAGIDS - Hoofdpoort Academ Microsoft Office Word 6 Microsoft Office PowerPoint 6 Microsoft Office

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of THEMAGIDS - Hoofdpoort Academ Microsoft Office Word 6 Microsoft Office PowerPoint 6 Microsoft Office

 • PROGRAMMA 2016 - 2017

  THEMAGIDS ● ICT

 • 1 ●

  Klik op de titel om naar de juiste pagina te gaan en gebruik ● om terug te keren naar de

  inhoudsopgave

  ICT-basisvaardigheden

  Microsoft Office Word 6

  Microsoft Office PowerPoint 6

  Microsoft Office Outlook: e-mail en agenda 7

  Heutink MOO en MOO 2.0 7

  Educatieve leerling- en leerkrachtsoftware 7

  Het digitaal schoolbord

  Prowise Brons-training 8

  Prowise Zilver-training 8

  Prowise Goud-training 9

  Didactische inzet van het digitaal schoolbord (OB-MB-BB) 9

  Tablets en mobiele devices

  Knoppencursus: iPad 10

  Knoppencursus: Windows tablet 10

  Werken met tablets in de onderbouw (groep 1-2-3) 11

  Werken met tablets in de midden- en bovenbouw (groep 4-5-6-7-8) 11

  Leerlingvolgsystemen

  ParnasSys: de basis: toetsen, notities, groepskaart, overzichten en plannen 12

  ParnasSys voor de administratief medewerker 12

  ParnasSys module: Leerlijnen 13

  ParnasSys module: ZIEN! 13

  ParnasSys module: het ouderportaal en Parro 13

  ParnasSys module: Integraal 14

  LVS Leerwinst 14

  INHOUDSOPGAVE

 • 2 ●

  ICT-thema’s

  Mediawijsheid: werken aan randvoorwaarden binnen de school 15

  Mediawijsheid: werken met een leerlijn 15

  21e eeuwse vaardigheden: theoretisch kader en leerlijn(en) 16

  21e eeuwse vaardigheden: praktische toepassing in de klas 16

  Programmeren en coderen: werken met de leerlijn (SLO) 16

  Ontdekkend leren volgens The maker movement 17

  Werken met het Digikeuzebord in groep 1-2 17

  Volledig digitale lesmethodes en digitale toetsen 18

  Flipping the Classroom 18

  Meer- en hoogbegaafdheid: werken met Plannex 18

  Schoolwebsites en (ouder)communicatie 19

  Werken met Google Formulieren 19

  Kenniskringen

  Kenniskring groep 1-2 20

  Kenniskring groep 3 20

  Kenniskring groep 4-5-6-7-8 20

  Overzicht van alle bijeenkomsten in 2016-2017 21

 • 3 ●

  ICT is inmiddels een belangrijk hulpmiddel binnen het onderwijs geworden. Het vervangt het

  traditionele onderwijs niet, maar vult het wel aan. Methodes worden gedigitaliseerd,

  werkstukken worden op de computer uitgewerkt, filmpjes van het internet ondersteunen de

  traditionele lessen, in (bijna) elk lokaal staat een digitaal schoolbord en ook de tablet vindt

  langzaam zijn plek in de klassen.

  Versterking (door) ICT

  wordt

  Hoofdpoort Academie thema ICT

  Omdat er steeds vernieuwingen op het gebied van ICT blijven komen, is het als leerkracht

  belangrijk om bij te scholen. Als stichting Meer Primair willen we jullie als medewerkers graag

  stimuleren om kennis op het gebied van ICT te vergroten en te verbreden. We willen dit

  graag doen door gebruik te maken van de aanwezige kennis en talenten binnen de

  stichting zelf; leren van én met elkaar. In de afgelopen jaren is dit vormgegeven door middel

  van de serie Versterking (door) ICT. Om dit aanbod een structurele plek te geven binnen het

  scholingsaanbod van Meer Primair, zal het vanaf schooljaar 2016-2017 opgenomen worden

  in de Hoofdpoort Academie.

  Hoe werkt het?

  Een andere naam, maar dezelfde formule. De workshops zijn bedoeld voor alle medewerkers

  van Meer Primair: leerkrachten, OOP, IB-ers en directies. Het aanbod gaat uit van de kennis

  die al veelal binnen de organisatie aanwezig is. De workshops en kenniskringen zijn

  laagdrempelig en praktische van aard, opgedane kennis kan je veelal direct inzetten in je

  onderwijs.

  Via de website van Meer Primair kunt u zich inschrijven voor de workshops. Hier is een

  overzicht te vinden van alle workshops met een korte beschrijving, datum en workshop

  begeleider. In de week voorafgaand aan de workshop ontvang je een per e-mail een

  herinnering. Er is afgesproken dat elke leerkracht minstens één inschrijving maakt uit de ICT

  workshops. Echter, anders dan bij de andere Hoofdpoort Academie trainingen en/of

  workshops kan gedurende het hele jaar worden ingeschreven!

  UITLEG VAN HET AANBOD UITLEG VAN HET AANBOD

 • 4 ●

  Jouw ICT-bekwaamheid

  Voor goed onderwijs zijn goede leraren nodig. Uit

  onderzoek blijkt dat de ICT-bekwaamheid van

  leraren van essentieel belang is bij het verbeteren

  van leeropbrengsten van leerlingen (OECD, 2010;

  Unesco, 2011; Kennisnet, 2011). Om leerlingen te

  helpen zich te ontwikkelen tot burgers die kunnen

  samenwerken, probleem oplossen en effectief

  kunnen functioneren in de maatschappij kan jij als

  leerkracht ICT als hulpmiddel gebruiken. ICT kan je

  ondersteunen in verschillende facetten van jouw

  beroep. Om een beeld te geven waaraan je kunt

  denken bij ‘ICT-bekwaamheid’ geven we hieronder

  een voorbeeld aan de hand van de 3 kerntaken

  ontwikkeld door Kennisnet:

  A. Pedagogisch-didactisch handelen

  B. Werken in de schoolcontext

  C. Professionele ontwikkeling

  A. Pedagogisch-didactisch handelen

  Je ondersteunt jouw onderwijs met ICT hulpmiddelen. Je bent hierbij in staat te beoordelen

  wanneer ICT een meerwaarde heeft en past je kennis en vaardigheden op het gebied van

  leerinhoud, pedagogiek, didactiek én technologie in samenhang toe.

  Jij kunt daarbij:

   rekening houden met de impact die de digitale wereld heeft op het opgroeiende kind.

   de verbinding leggen tussen leerdoel, werkvorm en de inzet van ICT -hulpmiddelen

  (TPACK, model voor integratie van ICT in het onderwijs).

   uitleggen welke meerwaarde ICT heeft in het aanbieden van hun onderwijs.

  B. Werken in de schoolcontext

  Jij organiseert en verantwoordt jouw werk met behulp van ICT-middelen. Je gebruikt de ICT-

  systemen waarvoor jouw school gekozen heeft. Voor het organiseren van je eigen werk, voor

  het communiceren met leerlingen, collega’s en ouders én voor het verantwoorden van jouw

  eigen handelen.

  Jij kunt daarbij:

   administratieve zaken digitaal vastleggen, beheren en delen.

   voortgang van leerlingen digitaal zichtbaar maken en volgen.

   digitaal communiceren

  C. Professionele ontwikkeling

  Als leerkracht onderhoud en ontwikkel jij jouw eigen vakbekwaamheid met behulp van ICT-

  hulpmiddelen. Jij weet actuele informatie online te vinden en weet hoe jej ICT zou kunnen

  inzetten om vakbekwaam te blijven.

  Jij kunt daarbij:

   voor jouw vakgebied relevante digitale bronnen vinden en raadplegen.

   de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied volgen

   en kennis en ervaringen uitwisselen via digitale platforms.

 • 5 ●

  Voor de bijeenkomsten van Versterking (door) ICT golden bepaalde bestuursafspraken. Nu

  het aanbod vanaf 2016-2017 onder de naam Hoofdpoort Academie thema ICT is

  ondergebracht blijven deze afspraken bestaan.

  Elke leerkracht van Meer Primair schrijft zich ieder schooljaar

  voor minstens één bijeenkomst in. Meer mag.

  Verder geldt:

   Een workshop vindt doorgang bij een opkomst van minstens 10 personen.

   Na afloop ontvangt iedere deelnemer een bewijs van deelname.

   Data/tijdstip en n.n.t.b. aangegeven met een * worden na het ICT-

  coördinatorenoverleg van woensdag 22 juni definitief gemaakt. Er kunnen tot

  die dag dus nog wijzigingen doorgevoerd worden.

  Maar hoe schrijf je jezelf in voor de Hoofdpoort Academie? Dit kan op twee manieren:

  ga naar het digitale inschrijfformulier (zie afbeelding) door te klikken op het potloodje.

  Deze is te zien bij elke activiteit-omschrijving.

  Of ga naar www.bit.ly/hoofdpoortacademie2016-2017

  Vragen over de Hoofdpoort

  Academie thema ICT?

  Neem dan contact op met

  Anne Broerse

  Dit kan via

  abroerse@meerprimair.nl

  INSCHRIJVEN

  http://www.bit.ly/hoofdpoortacademie2016-2017 mailto:abroerse@meerprimair.nl https://docs.google.com/forms/d/1CwMRG72C8JK_2mS-kU3g0_fe4t2xpecZ_IHzKmZPSLk/viewform

 • 6 ●

  Momenteel worden veel workshops en cursussen aangebonden rondom ICT-thema’s als

  Mediawijsheid en 21e eeuwse vaardigheden. Toch kan het ook heel prettig zijn om te werken aan je

  basis, de technische vaardigheden van de standaard computerprogramma’s, zoals Word, Outlook,

  Excel, PowerPoint en de veelgebruikte leerling- en leerkrachtsoftware van je methode. Onderstaande trainingen zijn hierop gericht. In rustig tempo worden de belangrijkste

  functionaliteiten van de programma’s uitgelegd. Maar ook handige tips om als ervaren gebruiker

  nog efficiënter (en prettiger) aan de slag te kunnen.

  Basisvaardigheden Microsoft Office Word

  Omschrijving:

  In deze workshop ga je praktisch aan de

  slag met Microsoft Word. Leer de basis van

  het programma, maar ook hoe je

  effectiever met Word kunt omgaan.

  Heb jij specifieke vragen? Geen probleem!

  Geef dit vooraf aan de trainer van de

  workshop door.

  Voor wie : alle medewerkers van Meer Primair

  Met wie :