Open office & Microsoft office

 • View
  180

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Open office & Microsoft office

 • WEB 2.0 TOOLS

  GVHD: Ts.L c Long

  SVTH: Vng Quc t K37.103.503

  OPEN OFFICE&

  MICROSOFT OFFICE

  Trng ai hoc S Pham TP.H Chi MinhKhoa Cng ngh Thng Tin

 • Ni dung chinh

  I. S lc v Open office v Microsoft office

  II. Gii thiu v Open office

  III.Gii thiu v Microsoft office 2013

  IV.Quy trnh ci t

  V. Demo

 • I. S lc v Open Office v Microsoft Office

  Microsoft Office Open Office

  + Ngi dng phi mua bn quyn

  ca Microsoft, ch c quyn s

  dung v khng c phep chnh sa

  ma ngun ca sn phm.

  + Sn phm ong goi ca Microsoft

  vn co nhiu c tinh u vit hn v

  hon thin hn.

  + Ti liu hng dn d tm v nhiu

  loi ngn ng.

  + Open Office hon ton min phi v

  cho phep bn t do nghin cu, iu

  chnh v phat trin tip, phin bn co

  phn bn ting Vit.

  + Sn phm vn cn mt s hn ch

  v tinh nng.

  + Ti liu hng dn cu th.

  + Cac ti liu c son tho trn Microsoft Office co th oc c trn

  OpenOffice nhng se bi thay i inh dng v co th mt s chc nng khng

  hot ng c v ngc li.

 • I. S lc v Open Office v Microsoft Office

  Open office Microsoft office

  Writer Word

  Impress power point

  Calc Excel

  Base Access

  Draw Visio

  Math Equation tool trong word 2013

  Mt s tinh nng c bn

 • OpenOffice l phn mm vn phng m ngun m hng u hin nay, hon ton c th thay th b MS Office.

  Open office Microsoft office

  Writer Word

  Impress power point

  Calc Excel

  Base Access

  Draw Visio

  Math Equation tool trong word 2013

  II. Gii thiu v Open Office

 • Cc ng dung chinh trong OpenOffice:

  1) OpenOffice.org Writer MS Word

  Chc nng:

  Kim tra chnh t.

  Chn bng biu, hnh nh, tp tin hoc th vo ti liu mi.

  Thay i nh dng, xy dng cc macro, chuyn sang ngn ng khc, thm chi ci t phn m rng t cng mt giao din.

  II. Gii thiu v Open Office

 • Giao din chnh

  Mn hnh giao din chinh

 • 2) OpenOffice.org Impress - PowerPoint

  OpenOffice Impress

  - Lm cc bi thuyt trnh ca mnh tr nn hp dn hn.

  - Rt d s dng, vi cc bn v v cng c to tinh hp dn cho bi thuyt trnh.

 • Giao din chnh

  Mn hnh giao din chinh

 • 3) OpenOffice.org Calc Excel

  Calc l:

  - ng dng bng tnh: ng dng ny cha mi th bn cn nh trn MS Excel.

  - L mt ng dng min phi: chc nng bng tinh, cc cng thc, b lc, biu , bn v,

 • Giao din chnh

  * Mn hnh giao din chnh

 • 3) OpenOffice.org Calc Excel

  Mn hnh lm vic ca calc

 • 4) OpenOffice.org Math

  ng dng ny cho php bn vit ra cc phng trnh, cng thc ton hc dng phc tp.

  Giao din chnh

 • 5) OpenOffice.org Draw

  ng dng ny gip bn to ra cc s t n gin ti 3D sng ng.

 • 6) OpenOffice.org Base

  Cho php bn thao tc vi c s d liu. To, sa i bng, biu mu, cc truy vn v bo co.

 • 7) Kt lun OpenOffice.org

  - Hin ang c khuyn khich dng cc c quan hnh chinh, s nghip dn thay th cho b vn phng ca MS. OpenOffice.org

  - Tng thich hon ton cc nh dng ca b MS Office, do bn c th chuyn i vic s dng rt d dng.

 • III. Gii thiu v Microsoft office 2013

  - Gm : Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Access, Publisher, Lync v

  nhiu chc nng khc

  - ng dng vn phng ny ch chy trn Windows 7, Windows 8, Windows Server

  2008 R2 v Windows Server 2012 m khng h tr Windows XP v Windows

  Vista.

 • 1. Mn hnh bt u vi nhiu ty chon hn:

  Khi m ng dng Office 2013, bn s c a n ca s bt u vi nhiu ty chn khc nhau. Cc ty chn ca mi ng dng li mi khc.

  Phn bn tay tri s hin ra cc file tng m, gip bn d dng lm vic tip tc khi b gin on, hay mt nhiu cng sc khi tm li file c.

  Ty chn to mt vn bn mi (Blank document), cn c th to file word vi cc nh dng c sn. Chng hn nh mu v, mu brochure qung co, mu lch... C n 27 ty chn nh vy

 • 1. Mn hnh bt u

 • 2. Giao din mi ca Excel n gin nhng hin i v thn thin:

 • 3. To biu d dng hn:

  So vi cc phin bn trc ca Excel, tinh nng to biu trong Excel 2013 n gin hn rt nhiu, vi thao tc Insert > Chart, mt ca s xem trc s hin cho cc bn la chn biu ph hp, cc nh dng v mu sc, kiu dng... r nt hn.

 • 4. Chc nng inh dng trn PowerPoint thn thin hn:

  Thay v ca s nh dng (Formatting) hin ln vn bn ang lm vic, th nay chc nng nh dng trn PowerPoint c thit k nm bn phi i tng lm vic. To ra khng gian tng tc ln hn, trc quan hn.

 • 5. Chn hnh nh vo ti liu t nhiu ngun khac nhau:

  Office 2013 gip ngi dng c th chn hnh nh t nhiu ngun khc nhau, bao gm:

  Chn t b su tp ca Microsoft.

  Tm kim bng cng c Bing Search, bng a SkyDrive hay bng hnh nh trong ti khon Flickr (Yu cu phi ng nhp ti khon Flickr)...

 • 6. Chnh sa v lu file vi inh dng PDF:

  Vi Office 2013, bn c th d dng chnh sa file trc tip PDF m khng cn dng phn mm chuyn dng chuyn i file thnh nh dng Doc hay Docx.

  Khi lu ti liu bn cng th chn lu thnh nh dng PDF thay v mc nh l DOCX, XLSX, hay PPTX. Khng phi mt cng ci t thm ng dng convert, va nh my va hn ch xung t phn mm.

 • 6. Chnh sa v lu file vi inh dng PDF:

 • 7. Lync 2013

  Bn c th hin th ton b mn hnh nn hoc ch mt hoc nhiu chng trnh cho mi ngi tham d Cuc hp Lync.

  Hy chia s mn hnh nn ca bn khi bn cn phi chuyn i gia cc chng trnh hoc lm vic trn cc ti liu t cc chng trnh khc nhau.

  Hy chia s mt chng trnh khi bn mun trnh by cc chng trnh hoc ti liu c th v bn khng mun mi ngi nhn thy bt c th g khc trn my tinh ca mnh.

  a) Lync 2013 chia se mn hnh nn hoc cac chng trnh

  ca bn trong mt cuc hop

 • Nu bn c thng tin hoc ti liu bo mt m khng mun mi ngi nhn thy chng, hy ng chng li hoc thay vo hy dng chia s chng trnh.

 • Khi chia s cc chng trnh hoc mn hnh nn bng nhiu mn hnh, cng c chia s lun m trn mn hnh chinh, tr khi bn chn chia s mn hnh ph.

  Nu bn c nhiu mn hnh, tt c mn hnh u hin th di tab Trnh

  by v bn c th chn mn hnh no chia s.

 • Trong ca s Lync chinh, bm Ty chn , ri bm Thit bi m thanh.

  Di Chon thit bi bn mun s dng cho cc cuc gi m thanh, chn mt thit b bn thich.

  Dng cc thanh trt iu chnh loa, micr v chung. Ch bo mu lam s gip bn chn c mc thich hp cho micr ca mnh.

  Bm Kim tra Cht lng Cuc goi kim tra v nghe xem ging ca bn th no. Nu bn thay i thit b ca mnh, hy bm OK trn ca s c thit b c thit lp v sau quay li kim tra cht lng.

  b) Thit lp thit bi m thanh v video Lync

 • b) Thit lp thit bi m thanh v video Lync

  My tinh ca bn c th c camera tich hp sn hoc bn c th gn vo, chng hn nh Webcam hay thit b Hi ngh bn trn. Lync t ng pht hin cc camera v bn c th chn bt k ci no mnh thich.

  Trong ca s chinh ca Lync, bm Ty chon , ri bm Thit bi Video bn tri ca ca s.

  Bm Thit t Camera iu chnh cc ty chn, chng hn nh sng hoc thu phng.

 • 8. Publisher 2013

  Microsoft Publisher 2013 dng to cc n phm giu hnh nh nhn trngchuyn nghip m khng phi u t nhiu tin ca v thi gian cho mt ngdng xut bn phc tp dng trn my tnh.

  Bn c th to nhng hnh n gin nh thip chc mng v nhn cho nphc tp nh s nin gim, ca-ta-l v bn tin email chuyn nghip.

 • Tao n phm

  Tt c cc n phm u bt u bng mt mu, thm ch nu l mutrng. Bn nn tm mt mu trng ging vi hnh dung ca bn v nphm cui cng nh to. Publisher 2013 i km vi cc mu ci sn vquyn truy nhp vo cc mu trn Office.com.

 • 9. InfoPath 2013

  Microsoft InfoPath l mt ng dng phn mm thit k, phnphi, lm y v trnh in t hnh thc cha d liu c cu trc.

  InfoPath l mt sn phm Microsoft Office c s dng kch bn khc nhau-tng dng vn phng khc, chng hn nh Word v Excel.

  s dng InfoPath in vo mt mu n, mt nh thit k phi pht trinmt mu InfoPath u tin.

 • 10. InfoPath 2013

 • 11. Outlook 2013 Microsoft Outlook l mt phn mm qun l thng tin c nhn ca

  Microsoft, c sn c hai nh l mt ng dng ring bit cng nh phn mt ca b ng dng Microsoft Office.

  Thng c s dng ch yu nh l mt ng dng e-mail, n cng bao gm mt lch, cng vic qun l, qun l lin lc, ghi ch, mt tp chi v duyt web.

 • 12. SharePoint 2013

  SharePoint Server 2013 cung cp mt gii php ton din cho vic kt ni thng tin cho php ngi dng chuyn ha cch h lm vic trong khi vn duy tr nhng li ich t cc qui trnh trnh, m bo tun th, v cc u t ca h tng cng ngh thng tin hin ti.

 • 12. SharePoint 2013 SharePoint Server 2013 em n cho ngi dng mt cng c thn

  thin, thng tin nht qun, mi trng lm vic cng tc v hin thc ha cc qui trnh, v tich hp mnh m trin khai m rng cc gii php phc v cho cc nhu cu a dng ca doanh nghip.

 • 13. Microsoft Visio 2013

  Visio l mt chng trnh v s thng minh.

  MS Visio cho php bn th hin bn v mt cch trc quan cng nhiu c tinh khin cho s ngha hn, linh ng hn v ph hp hn vi nhu cu ngi dng.

  Ngoi ra, bn c th sao chp bn v ca mnh qua cc phn mm khc (nh : MS. Word, MS. Excel,) tin s dng cho cng vic ca bn.

 • Ve s logic bng Visio

  Gi lnh File/ New/ FlowChart -> Basic FlowChart

  to mt trang mn hnh mi vi cc cng c cn thit

  cho s logic.

  Ln lt nm ko cc hnh oval, ch nht v hnh thoi

  vo cc v tr tng ng trn mn hnh.

  Kt ni cc hnh bng cch nm ko biu tng kt ni

  vo mn hnh v iu chnh im u v cui cho ph

  hp.

  Thm ch vo hnh v kt ni : chn hnh hoc kt ni

  , ri g ch vo, nu g sai, mun chnh sa li, th

  nhn F2.

 • Ve s DFD bng visio

 • Ve s ERD bng visio

 • 14. Microsoft Office Proofing Tools 2013

  Microsoft Office Proofing Tools 2013 Preview - Polish l mt Shareware phn mm trong danh mc Th loi khc c pht trin bi Microsoft Corporation.

  Microsoft Office Proofing Tools 2013 Preview - Polish yu cu bt k h iu hnh Windows chy trn my tinh.

  Microsoft Office Proofing Too