The Wasteland Pilot

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of The Wasteland Pilot

 • 7/30/2019 The Wasteland Pilot

  1/25

  RDE ]@YREA@JB

  ]rottej ny

  G.K. Ydep`rb

  Gae`jtrewlwHmf`oa.ilf(?03) 25?-808?

 • 7/30/2019 The Wasteland Pilot

  2/25

  C@BE OJ;

  OJR. N@RD^LLF - B@_

  @cter ` cew turjs w`ter c`uiet stlps brop.. brop.. brop.

  Rde forrlr os aomdtay clmmeb. Rde prlcoae lc ` c`ie i`j nef`be lut.

  ]otd ` cew runs tde forrlr reve`as tde c`ie lc T@SOE^ M^@D@F(>8's) oj-netweej speigs lc bort `jb fost.

  @ na`ig f`j wotd ` d`jbslfe c`ie nut d`sj't sd`veb oj ` cewb`ys.

  T@SOE^ sillps up ` d`jbcua lc w`ter `jb spa`sdes dos c`ietdej wopes ot bry `s de aets lut ` somd.

  IUR RL;

  OJR. AOSOJM ^LLF - B@_

  T@SOE^w`ags lut lc tde n`tdrllf jb de`bs blwj tde d`aaw`y.Iae`ray blwj tde d`aaw`y p`rt lc tde dluse d`s ilaa`pseb.

  ^unnae aoe lj tde mrlujb `s bust d`jm oj tde `or. Aomdts `relcc tdrlumdlut tde dluse wotd ljay ne`fs lc aomdt peerojmtdrlumd t`ttereb wojblws.

  T`voer i`j n`reay f`ge lut ` gjeeaeb comure oj tde aovojmrllf.

  T@SOE^(mrlmmy `jb `jxolus)

  ]dl..wdl os td`t8's)

  Y@^@DT`voer< Os td`t ylu dots tde toae callr be`b. Neclre ^`ober #0 d`s `id`jie tl re`it ]oaao`ff`j`mes tl tdrlw dofseac ojtl tder`ober gjligojm tdef nltd blwj.

  Rde r`obers muj saobes ujber ` p`jea.

  T`voer mr`ns tde r`ober, `jb pojs dof tl tde w`aa.

  ]OAAO@F(sobew`ys lj tde callr

  sire`fojm)]deres Y`r`d

  T`voer nroecay turjs tl see dos t`ttereb croejb.

  Rde r`ober wrotdojm oj p`oj `s T`voer irusdes dof d`rber ojtltde w`aa wotdlut re`aozojm ot.

  T@SOE^]dere bob sde ruj tl

  3.

 • 7/30/2019 The Wasteland Pilot

  8/25

  Rde r`ober desot`tes. Rde w`aa nedojb dof nemojs tl ir`ig.

  ^@OBE^ #0(si`reb)

  O bljt gjlw! Of jlt ayojm!

  ]OAAO@FRd`ts nuaa! Ejb dof T`voer!

  T@SOE^Jl ]oaa.

  ]OAAO@F@t ae`st deap fe lut tdej.

  T`voer allgs `t ]oaao`fsquorf lj tde mrlujb `jb moves dof `jlb.

  T@SOE^Of mlojm tl `sg lje a`st tofe.]dere. Bob. Yde. Ml>.

 • 7/30/2019 The Wasteland Pilot

  24/25

  T@SOE^_lu f`ge ilpoes lc ylurseac< @jbylu bljt ujberst`jb tdey wluabjtkust ae`ve. ]e `re aoge c`foay.

  Rwl lc tde NOAA_'s turj tl bust `s tde ref`ojojm lje w`ags uptl T@SOE^.

  NOAA_]eaa O bljt gjlw wd`ts mlojm ljnut Oaa deap ylu allg clr tdef.]otd lur plwers we sdluab ne s`cecrlf pretty fuid `jytdojm.

  T@SOE^ allgs `t NOAA_ `jb re`ides lut tl sd`ge dos d`jb.

  T@SOE^LG Noaay, Of T`voer, `jb O f`y jltgjlw ylu nut ylu seef tl ne aogetde corst beiejt perslj Ove fet slc`r. Yl Oaa w`tid ylur n`ig oc yluw`tid foje.

  NOAA_ sd`ges T@SOE^'s d`jb `jb tdey nltd sfoae.

  C@BE RL NA@IG.

  T@SOE^ (LY) (ILJRB)Fe `jb Noaay st`yeb tlmetderse`ridojm `aa lver tde ioty `jb

  clujb jltdojm. @s tde b`ys p`ssebtde w`stea`jb td`t w`s ljie lurwlrab mlt prlmressoveay wlrse. ]d`tw`s aect lc lur foaot`ry `jbmlverjfejt useb tdeor plwers tl setup s`ce `re`s `jb f`be iotoes gjlwj`s irypts clr tde mdluas. Rdlsewotd plwers, d`ve neej a`neaebFet`s `jb kust aoge `jylje wdl osboccerejt we `re allgeb blwj lj `jbce`reb. Aoge `jy mrlup, slfe lc ussdluab ne ce`reb, `jb tde ljes aogefe fust kust aove wotd tde

  reput`tolj tdey move us. Crlf wd`tOve ae`rjeb sl c`r, wd`teverd`ppejeb burojm tdlse 9 b`ys wewdere lut, os wd`t m`ve slfe mre`tplwer `jb turjeb ltders ojtlmdluas. Yl ots neej ` ye`r sojie Oalst G`toe `jb Y`r`d, nut O woaajever move up tde se`rid.

  C@BE OJ;

  >9.

 • 7/30/2019 The Wasteland Pilot

  25/25

  OJR. ]@YREA@JB YRL^E - B@_

  Rwl fej `re w`agojm ojtl tde stlre. Rde stlre lwjer seefs `aottae jervlus.

  YRL^E L]JE^(jervlus)

  ]...]eailfe tl fy sdlp, ]d`t bl y`w`jt