of 27 /27
Terapi bermain Kumpulan 4: Anie, Achai, Kiki, Bebet & Izuan

Terapi bermain

Embed Size (px)

Text of Terapi bermain

Page 1: Terapi bermain

Terapi bermain

Kumpulan 4: Anie, Achai, Kiki, Bebet & Izuan

Page 2: Terapi bermain

Pengenalan

• Main merupakan aktiviti yang utama dalam perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal, intelek, sosial dan emosi.

Page 3: Terapi bermain

Pengalaman Belajar Kanak-kanak yang Optimum

Pembelajaran melalui pengalaman

lagsung

Penglibatan diri secara aktif

Kebebasan belajar berdasarkan gaya belajar, gaya berfikir, minat kanak-

kanak serta masa yang mencukupi

Page 4: Terapi bermain

Ciri-ciri main•Aktiviti yang bermotivasi intrinsik dan dilaksanakan semata-mata untuk kepuasan.

•Dipilih secara bebas mengikut kehendak peserta dan tidak dipaksa.

•Membawa keseronokan dan tidak dilakukan ke atas tekanan.

•Mengandungi unsur khayalan agar dapat memenuhi keperluan atau kepuasan pemain

•Merupakan aktiviti fizikal atau psikologikal atau kedua-duanya dan disertai oleh peserta secara aktif.

Page 5: Terapi bermain

Jenis-jenis main

Main sosialMildred Parten (1932)

Pendekatan KognitifJ. Piaget (1962, 1983)

Page 6: Terapi bermain

Jenis-jenis main

Main diri sendiri

(Solitary play)

Main selari (Parallel

play)

Main asosiatif

(Associative play)

Main koperatif

(Cooperative play)

Mildred Parten (1932)-Pola-pola Main sosial dalam lingkungan 2

hingga 5 tahun.

Page 7: Terapi bermain

Main diri sendiri (Solitary play)

• Merupakan sesuatu aktiviti fizikal atau psikologikal atau kedua-duanya sekali yang dilaksanakan oleh seorang kanak-kanak tanpa peserta lain.

• Bermula pada umur 2 tahun.• Kanak-kanak menyertai diri dalam main yang serupa

hilang diri dalam dunia imaginasi, tanpa kesedaran kanak-kanak lain di sekelilingnya.

• Terdapat unsur main pemerhati (onlooker play) apabila dia memerhati seorang kanak-kanak lain bermain tetapi tidak turut serta bermain.

Page 8: Terapi bermain

Main Selari (Parallel play)

• Berlaku apabila dua atau lebih kanak-kanak bermain sendirian secara berasingan dalam aktiviti main yang sama, di tempat yang sama, pada masa yang sama.

• Menarik minat kk tertentu untuk turut serta aktiviti kk lain.

• Peluang meningkatkan interaksi dan komunikasi.m

Page 9: Terapi bermain

Main asosiatif (Associative play)

• Dalam kk antara 3 atau 4 tahun.• Dua atau sekumpulan kk yang melibatkan diri

dalam aktiviti main secara berasingan tetapi melibatkan kerjasama dan komunikasi antara satu sama lain.

• Masa tertumpu kepada perkongsian dan pinjam-meminjam alatan main, bergilir-gilir menjalankan aktiviti main, berkomunikasi serta saling membantu di antara mereka.

Page 10: Terapi bermain

Main koperatif (cooperative play)

• Dua atau lebih kk melibatkan diri mereka dalam permainan yang mempunyai matlamat tertentu.

• Merupakan tahap tertinggi dalam aktiviti main sosial.

• Kerjasama, komunikasi dan interaksi sosial dapat dipupuk dan diperhatikan.

• Memainkan peranan yang penting dalam perkembangan potensi kk dari aspek fizikal, intelek, sosial dan emosi secara keseluruhan.

Page 11: Terapi bermain

Main dengan objek Berasakan Pendekataan Kognitif -J. Piaget

• Meliputi dua proses iaitu:- Asimilasi : adaptasi kemahiran atau maklumat

baru- Akomodasi: ubahsuai kemahiran

Page 12: Terapi bermain

Kategori main Kanak-kanak Pra-sekolah

Main sensorimotor (Sensorimotor play)

Main dengan objek

Main seimbolik (symbolic play)

Piaget (1962)

Page 13: Terapi bermain

Main sensorimotor (sensorimotor play)

• Dikenali sebagai main latihan.• Meliputi ulangan aktiviti-aktiviti sensorimotor yang telah diasimilasi

dalam struktur kognitif kanak-kanak.• Berlaku dalam 3 peringkat:- Bermain dengan tindak balas berputaran asas (primary circular

reaction): 1-4 bulan, sebagai pengalaman menarik dan mengulangnya.

- Tindak balas berputaran sekunder (Secondary circular reaction): 4 bulan ke atas, aktiviti ulangan t/laku membawa suasana kegembiraan.

- Tindak balas berputaran tertiari (Tertiary circular reaction): 8-12 bulan, diiringi usaha modifikasi gaya dengan tujuan bermain lebih menarik.

Page 14: Terapi bermain

Main dengan objek

• Berlaku a/bila kk mula menguasai kemahiran memegang bahan mainan.

• Berlaku pada kk berumur 5 bulan ke atas.• Mainan yang sesuai digunakan untuk memegang,

merasa, memeras atau menggigit a/bila kk mula menguasai kemahiran memegang primitif (3-6 bulan)

• Semasa kemahiran sensorimotor berkembang mengikut kadar pertumbuhan bayi, bahan-bahan main menjadi lebih canggih termasuk buku gambar berwarna, mainan telefon dengan nombor putaran, mainan yang boleh bergerak, mainan masak dsb.

Page 15: Terapi bermain

Main simbolik (Symbolic play)

• Serupa main pura-pura• Berlaku dalam kalangan kk berumur 12-13 bulan• Mulanya berlaku secara tiba-tiba dan tanpa

dijangkakan tetapi selepas itu teknik bermain bertambah canggih iaitu dari berpura-pura secara inisiatif kendiri kemudian meliputi objek animasi sebagai penerima a/bila berumur 18 bulan.

• 2 tahun: objek animasi menjadi pemain kk bukan shj berperanan sebagai penerima tetapi juga berlakon sebagai pemain inisiatif.

Page 16: Terapi bermain

Main Sosiodramatik (Sociodramatic play)

• Lanjutan main simbolik atau berpura-pura.• Melibatkan banyak interaksi kumpulan.

Page 17: Terapi bermain

Jenis peranan yang dimainkan oleh kk dalam main sosiodramatik

Garvey (1972)

Peranan ahli keluarga: Sebagai ibu, bapa, kakak,

abang, adik dan kadangkala berperanan sebagai kucing atau haiwan yang dibela.

Peranan model seperti superman, spiderwoman, pahlawan, makhluk dari angkasa atau orang yang

disanjungi.

Peranan fungsional seperti tukang masak, guru, pemandu, ahli bomba, pekerja dsb.

Page 18: Terapi bermain

Fungsi-fungsi main sosiodramatik

Dapat memahami peranan sebagai

orang dewasa dalam realiti hidup

Memberi peluang kk melepaskan perasaan mereka terhadap hubungan ahli-ahli

keluarga dan pengalaman hidup dalam rumah mereka

Sebagai saluran untuk melepaskan perasaan yang tidak dibenarkan

dalam hidup nyata.

Memberi peluang untuk menunjukkan hasrat kendiri

seperti peranan pengasuh atau mentor dengan mencurahkan rasa sayang terhadap mainan,

haiwan atau kk kecil.

Page 19: Terapi bermain

Main dengan peraturan (Games with rules)

• Melibatkan pertandingan antara dua atau lebih pemain dan dikehendaki mematuhi sesuatu set peraturan yang disetujui oelh pemain-pemain sebelum permainan dimulakan.

• Dua kriteria (Piaget, 1962):- Pemain-pemain mempunyai kebolehan bermain

dengan mematuhi peraturan yang dipersetujui.- Sekurang-kurangnya mesti ada dua atau lebih dua

orang peserta yang mempunyai tahap pemikiran logikal yang diperlukan.

Page 20: Terapi bermain

Main dengan Binaan (Play with Construction)

• Mengajar konsep kuantitatif dan ruang.• Memerluka kefahaman prinsip ukuran serta

konsep unitari dan bahagi.• Membolehkan kk belajar konsep ruang atau

kemahiran menyusunnya dalam ruang itu.• Menggunakan blok atau tanah liat.

Page 21: Terapi bermain

Tujuan dan kegunaan bermain

• Membentuk konsep abstrak.• Membentuk kemahiran fizikal.• Membentuk kemahiran sosial.• Menguasai situasi kehidupan harian disamping membuat

persiapan untuk kehidupan dan peranan alam dewasa.• Melatih kk menguasai kemahiran bertutur dan

menggunakan bahasa yang sesuai.• Membolehkan kk membentuk kemahiran literasi.• Membolehkan kk memperkukuh dan mengaplikasi

kemahiran mengira dalam situasi kehidupan seharian.m

Page 22: Terapi bermain

Kepentingan Main dalam Perkembangan KK

•Melepaskan tenaga badan yang berlebihan. H. Spencer, 1973

•Sesuatu cara untuk mengurangkan emosi kebimbangan dan mengawal emosi dengan melepaskan tindakan yang salah sewaktu berada dalam dunia khayalan.

Sigmund Freud, 1968

•Menggerakkan kognitif kk disamping memperkukuh pembelajaran yang baru diadakan sementara membenarkan pembelajaran baru dijalankan dalam suasana yang santai.

J. Piaget, 1962

•Membina semula realiti tanpa pengaruh situasi atau halangan dan menggerakkan perkembangan intelek secara tidak langsung.

L. Vygotsky, 1976

Page 23: Terapi bermain

Definisi Terapi Bermain

Penggunaan secara sistematik model teoritikal untuk membentuk proses interpersonal. (Persatuan

Terapi Bermain)

Suatu pendekatan yang berstruktur dan teoritikal kepada terapi berasaskan

komunikasi normal dan proses pembelajaran kk. (Carmichael,

2006)

Page 24: Terapi bermain

Rasional Terapi Bermain

• Untuk menolong kk menggambarkan apa masalah yang dihadapi oleh mereka dan bukan melalui bahasa verbal untuk menyatakan fikiran dan perasaan mereka.

• Objek mainan (toys) merupakan perkataan kk dan bahasa mereka.

• Membantu kk belajar t/laku positif a/bila mereka mengalami defisit kemahiran emosi-sosial.

• Boleh digunakan untuk memperkembang kognitif dan memberikan persepsi untuk menyelesaikan konflik dalaman pemikiran negatif kk.

Page 25: Terapi bermain

Kegunaan Terapi Bermain

• Sebagai intervensi asas untuk pelbagai keadaan kesihatan mental seperti pengurusan marah, kesedihan, trauma, modifikasi gangguan t/laku dsb.

• Sebagai alat untuk diagnosis.

Page 26: Terapi bermain

Pendekatan Terapi Bermain

• Penggunaan proses desensitizasi secara sistematik atau pembelajaran semula untuk mengubah gangguan t/laku kk.

• Untuk menilai atau memahami aktiviti bermain kk di mana mengaplikasikan pendekatan terapi bermain untuk menolong mereka mengadaptasikan gangguan mental dan mengenal pasti penyelesaian masalah mereka.

Page 27: Terapi bermain

Manfaat terapi Bermain untuk kkMenjadi lebih

bertanggungjawab dan membentuk lebih

strategi berkesan.

Membangun penyelesaian baru dan reatif untuk

masalah.

Memupuk hormat dan penerimaan kendiri dan orang

lain.

Belajar mengalami dan emosi yang

dinyatakan.

Memupuk empati dan menghormati

fikiran dan perasaan orang lain.

Belajar kemahiran sosial baru dan

kemahiran relasional dengan keluarganya.

Membentuk keberkesanan (efficacy)

kendiri dan meningkatkan keyakinan terhadap

kebolehannya.