of 14 /14
TERAPI BERMAIN kaunseling Mohd Fikri Bin Ruslan @ Roslan Mohd Iqbal Ridzwan Bin Hamdan Muhammad Fikhri Bin Muhri Muhamad Sabri Bin Wagiman Rohaizam Bin Ahmad

Terapi Bermain - Puppet -

Embed Size (px)

DESCRIPTION

salah satu jenis terapi, menggunakan puppet/patung/alat permainan sbagai salah satu medium untuk terapi.

Text of Terapi Bermain - Puppet -

Page 1: Terapi Bermain - Puppet -

TERAPI BERMAIN kaunselingMohd Fikri Bin Ruslan @ Roslan

Mohd Iqbal Ridzwan Bin HamdanMuhammad Fikhri Bin Muhri

Muhamad Sabri Bin WagimanRohaizam Bin Ahmad

Page 2: Terapi Bermain - Puppet -

Definisi

Terapi bermain menggunakan model-model teori untuk mencipta satu proses interpersonal dimana para terapis menggunakan kuasa terapi bermain untuk membantui klien menghindar atau menyelesaikan cabaran psikososial dan mencapai pertumbuhan optimum.

Terapi bermain berpeluang untuk mendiagnosis seseorang. terapi ini dapat diperhatikan melalui bermain menggunakan alat permaianan. ianya digunakan untuk mengenalpasti gangguan tingkah laku seseorang.

Page 3: Terapi Bermain - Puppet -

Alat dan cara bermain akan dapat sekurang-kurangnya menarik minat klien terhadap terapi ini dan dapat memahami rasional tingkah laku mereka.

Menyediakan ruang untuk klien merasai perasaan berkuasa (sense of power) dan dapat mengawal situasi yang tidak dirasainya di luar bilik kaunseling

antara contoh terapi bermain menggunakan puppet / anak patung dan yang berkaitan.

Page 4: Terapi Bermain - Puppet -

Membantu klien melahirkan perasaan marah, Membantu klien melahirkan perasaan marah, kecewa, sunyi, malu dan cemburukecewa, sunyi, malu dan cemburu

Membolehkan kanak-kanak mempraktikkan Membolehkan kanak-kanak mempraktikkan kemahiran tegas diri.kemahiran tegas diri.

Membantu mengembangkan kemahiran sosial Membantu mengembangkan kemahiran sosial kepada kanak-kanak yang berisikokepada kanak-kanak yang berisiko

Memberi peluang yang baik untuk mewujudkan Memberi peluang yang baik untuk mewujudkan interaksi berkumpulan – toleransi, kerjasama, interaksi berkumpulan – toleransi, kerjasama, ekspresi kendiri, mengurus kemarahan, berkawan ekspresi kendiri, mengurus kemarahan, berkawan dan penyelesaian masalah.dan penyelesaian masalah.

Menjadi jambatan (bridging) untuk membantu Menjadi jambatan (bridging) untuk membantu kanak-kanak melahirkan perasaan secara lebih kanak-kanak melahirkan perasaan secara lebih kreatif.kreatif.

Page 5: Terapi Bermain - Puppet -

Contoh : PuppetPerspektif Teori dan Konsep :

Puppet yang diguna dalam setting yang teraputik memberi peluang kepada klien untuk mereka cerita di mana mereka boleh jadi pelakon dan pengarah, membolehkan mereka beri peranan dan suara kepada puppet mereka. Ia juga membantu merapatkan jurang di antara orang dewasa dan kanak-kanak yang diperlukan dalam sesuatu proses teraputik.

Contoh: klien yang mengalami trauma dan menjadi mangsa (buli, dera, cabul, rogol) boleh diberi peranan sebaliknya (mempunyai kekuatan untuk mengawal seperti memainkan watak polis, hakim).

Page 6: Terapi Bermain - Puppet -

Pelaksanaan

Kaunseling individu / kelompok

Jenis klien – trauma, mangsa, masalah psikososial

Mulakan dengan perbualan biasa atau aktiviti ice breaking yang sesuai

Menyediakan beberapa puppet terpilih yang sesuai dengan kelompok / sasaran dan konflik.

Page 7: Terapi Bermain - Puppet -
Page 8: Terapi Bermain - Puppet -

Kanak-kanak diberi peluang untuk memilih watak (puppet) sebelum persembahan.

Dalam kelompok terarah sekiranya ada watak yang tidak dipilih, gunakan budi bicara untuk menyakinkan klien bahawa setiap watak mempunyai peranan yang sama penting / boleh tukar watak.

Kaunselor boleh menentukan peranan atau membiarkan kelompok menentukannya (lakonan spontan / terarah)

Kanak-kanak melakonkan watak, dan apabila berlaku konflik, sekatan, atau hilang arah, kaunselor boleh memberhentikan secara verbal atau gesture (freeze).

Page 9: Terapi Bermain - Puppet -

Apabila ini berlaku setiap ahli kelompok akan meletakkan puppet di belakang mereka. Kaunselor dan ahli kelompok akan berbincang kemungkinan penyelesaian terhadap keadaan / masalah.

Jika perlu, tegaskan ground rules atau peraturan asas kelompok supaya konflik dapat diurai –

Ground rules:

Cth: - persahabatan, berbaik-baik antara

satu sama lain, kerahsiaan

Page 10: Terapi Bermain - Puppet -

Setelah konflik dapat diselesaikan, sambung semula (unfreeze) dan proses ini berulang-ulang

Apabila semua konflik sudah diproses, ahli kelompok berpeluang untuk mendapatkan sesuatu daripada terapi -mengenali kekuatan, kelemahan, halangan yang dilalui.

Dalam konteks ini kaunselor atau ahli-ahli boleh beri positive stroke, galakan dan pujian.

Sesi kelompok boleh ditamatkan dengan ritual biasa seperti `huray’, tepukan.

Page 11: Terapi Bermain - Puppet -

Pelaksaanan Puppet Play

dalam PedagogiMenerapkan nilai

Kuliah – mengalakkan ekspresi dalam suasana bebas yang tidak terancam

Membina ayat, menghasilkan esei atau sajak mengenai perasaan semasa aktiviti dilaksanakan

Menyampai mesej / kandungan dalam bentuk bercerita dan boleh diselitkan dengan lagu

Page 12: Terapi Bermain - Puppet -

Rumusan

Terapi Puppet boleh menjadi satu pendekatan kaunseling untuk membantu klien yang menghadapi pelbagai masalah dalam suasana yang menyeronokkan, tidak terancam dan teraputik.

Page 13: Terapi Bermain - Puppet -

Rujukan

Fall, Marijane. (1994). Physical and Emotional Expression: A Combination Approach for Working with Children in the Small Areas of a School Counselor's Office. Dimuat turun dari http://search.epnet.com/direct.asp?an=EJ494376&db=eric

Noriah Mohd. Ishak. (2004). Art Therapy: The creative connection. Bengkel terapi kaunseling kanak-kanak pada 6-10 Julai 2004 di Hotel Grand Continental, Johor Bahru.

Play-Mates in Action. Dimuat turun dari F:\Puppet\Play-Mates in Action.htm

Cochran, Jeff L. (1996), Using Play and Art Therapy to Help Culturally Diverse Students Overcome Barriers to School Success http://search.epnet.com/direct.asp?an=EJ524182&db=eric

Page 14: Terapi Bermain - Puppet -

sekian... Terima Kasih.