Tennessee Williams - Menajeria de Sticla

  • View
    79

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Tennessee Williams - Menajeria de Sticla

TENNESSEE WILLIAMSMenajeria de sticln romnete de ANDA BOLDUR>E.AMANDALAURATOMJIMIIL|TECA J-CLUJ-Actul intii~SCENA I; ,-;;Apartamentul familiei Wingfiild se afl ntr-unui din acele imobile, semnnd cu nite stupi uriai, ce cresc ca negii n cartierele suprapopulate, unde ti aii se claie piste grmad oameni de condi!ie modest " i snt do#ada tendin!ei manifestate de o bun parte a poporului american spie autcmatisnnil unei e$isten!e gregare, lipsite de difiren!iire i indi#iduali%are& Apartamentul d pe o curte intciioar i se accede la el pe o scar de incendiu, ceea ce sugerea% n med poetic ideea c toate aceste imense blocuri snt #enic consumate de focul mocnit i necru!tor al disperrii omeneti& Scara de incendiu face i ea parte din decor' i se #ede palierul i cite#a trepte& Ac!iunea se petrece doar n amintirea lui (om i este prin urmare lipsit de realitate& ntr-ade#r, memoria i ngduie nenumrate licen!e' ea omite unele amnunte i e$agerea% altele, dup caracterul mai mult sau mai pu!in afecti# !" amintirilor& Interiorul apartamentului este aadar sumbru i poetic&)a ridicarea cortinei, publicul are n fa!a lui un %id trist i cenuiu, care este peretele din fund al locuin!ei familiei Wingfield&Imobilul, situat farald cu rampa, este mrginit pe una din laturi de un gang ngust i ntunecos ce d pe curtea interioar plin cu l%i de guncaie i frng*ii cu rufe puse la uscat, deasupra crora urc n %ig-%ag sinistrele scri de incendiu& +e-a lungul ntregii piese, toate intrrile i ieirile din scen se fac prin acest gang& )a sfritul comentariului introducti# al lui (em, peretele cet,iu din primul plan de#ine treptat transparent, de%#luind interiorul apartamentului familiei Wingfield&Cameradin fa!esteunsa-n, pealcrui di#an doarme noaptea (om& nfund se afl sufragii ia, despr!it de salon101printr-o arcad cu o dubl perdea str#e%ie, u%at, n salon se afl o mic #itrin de mcd #ec*e, pe ale crei rafturi snt ae%ate o sumedenie de mici animale de sticl cclcrat& .e peretele din fundul salonului, n sting arcadei, atrn, cu fa!a la public, o fotografie mrit a tatlui )aurei& Este un brbat tnr i frumos, cu o cald de infanterist din primul r%bci mondial/ %mbete mndru i %mbetul lui ncremenit parc ar #rea s spun' 0Aa am s %mbesc mereu, orice s-ar ntmpla&1.ublicul #ede i aude prima scen 2din sufragerie3 prin pactele str#e%iu din prim-plan i prin perdeaua de tul de la arcada sufrageriei& )a cte#a clipe dup nceputul scenei, ptre-tele acesta din prim-plan se ridic uor i dispare 2pentru a nu mai reapare dect la sfritul piesei, n timpul ultimului monolog al lui (om3&.o#estitorul este un element pur con#en!ional al spectacolului& El i ngduie toate libert!ile pe care le crede de cu#iin!, n scopul de a contribui la n!elegerea rclului su& (om, mbrcat n uniform de marinar din marina comercial, intr prin gang i se ndreapt ncet, prin fa!a scenei, spre scara de incendiu& Ajuns acolo, se oprete, i aprinde o !igar i se adresea% publicului 'TOMD!, m#-$ %&'&n!re(e # mne)#(e *(#ne )& +e( de +e( de $)!m!tor##,D!r $- n& )rede.# )&m/! )- ! +# /re&n&( d#n !)e# $)!m!tor# de *ro+e$#e )!re n+-.#e!'- #(&'#! $&% 0!#n! re!(#t-.##, N&1 e& !m $- /- !r-t !de/-r&( )& *(-)&t! m!$)- ! #(&'#e#, 2o# n)e*e de)# *r#n ! nto!r)e t#m*&( nd-r-t, 3 #-( /o# o*r# n !)e! $tr!n#e *er#o!d- d#ntre )e(e do&- r-'%o!#e, )nd #men$! m!4or#t!te ! !mer#)!n#(or ren&n.!$e $- m!# de$)#+re'e !(+!%et&( &n $#$tem e)onom#) !+(!t n *(#n- de'!5re5!re, #!r t#neret&(, de'!m-5#t # de'or#ent!t, %4%#! n )-&t!re! &ne# +er#)#r# #(&'or##, n S*!n#! er! re/o(&.#e, L! no# er!& do!r de)(!r!.## $+or-#to!re # )on+&'e, n S*!n#! er! 6&ern#)!, A#)# $e +r-mnt! m&n)#tor#me! # +r-mnt-r#(e !)e$te! de/ene!& &neor# m#n&n!t de /#o(ente, )0#!r # n or!e !(tm#nter# *!n#)e, )! 70#)!5o, 7(e/e(!nd, S!#nt Lo$,,, 8o!te )- to!te !)e$te! /# $e *!r n/-(te n )e!.- 9 8o!te )- !.# /re! $- t#.# m!# m&(t9,,, 2ridic din umeri3& N& e /#n! me! d!)- !)ord&r#(e #d#(#)e:;*(#)- /#o!r! d#n )&(#$e # (&m#n! !)e!$t! d#+&'-, D!r e& n& $nt n&m!# )oment!tor&( *#e$e#, )# # &n&( d#ntre *rot!5on#t#, 7e(e(!(te *er$on!4e $nt1 m!m! me! Am!nd!, $or! me! L!&r!, *re)&m # &n tn-r *e n&me J#m, )e /! !*!re do!r n $)ene(e +#n!(e, J#m e$te e>*onent&( re!(#t-.## n)on4&r-to!re de )!re er!m ntr&)t/! r&*.#, D!r )&m !m !/&t ntotde!&n! o $(-%#)#&ne de *oet *entr& $#m%o(&r#, $- '#)em )- +o(o$e$) !)e$t *er$on!4 )! *e &n $#m%o(1 e( e$te !)e( )e/! *e )!re ( /#$!m, $*re )!re !$*#r!m 3 /#!.! n$-#, 24de&3 7e n!#/# er!m=M!# e>#$t- &n !( )#n)e(e! *er$on!4, )!re n& !*!re de)tn!)e!$t-+oto5r!+#e,+orm!tm!re, !tr-n!t-de *erete 3 t!t-( no$tr&, Ne-! *-r-$#t n$- de m&(t, de m&(t de tot, Er! te(e+on#$t d!r, ntr-o %&n- '#, !tr!$ de de*-rt-r#(e ne)&no$)&te, #-! (-$!t te(e+o!ne(e %!(t- # ! *(e)!t n (&me! (!r5-, $*re (#%ert!te, U(t#m! o!r- )nd !m !/&t /et# de (! e( ! +o$t $&% +orm! &ne# #(&$tr!te tr#m#$e de (! Te0&!n-te*e),de*e)o!$t! *!)#+#)-! Me>#)&(,)!re )on.#ne! do!r do&- )&/#nte1 ?B&n- '#&!, (! re/edere@, A# n#)# o !dre$-, 7ee! )e ! &rm!t d&*- !)ee!, o $-o !+(!.# n !$t- $e!r-,Se aude #ocea Amandei, dincolo de perdeaua sufrageriei&(itlu pe ecran' 0+ar unde-s %pe%iledeodinioar516Scena din fund se luminea% treptat i, prin transparen!a perdelei de tul, le #edem pe Amanda i pe )aura stind la o msu! i fcndu-se c mnr&c 3 dar fr mncare i fr tacmuri& Amanda st cu fa!a la public& )aura i (om #or sta de profil&2strignd31 Tom=IB Co(o$#re! e)r!n&( # ! t#t(&r#(or e$te +!)&(t!t#/-,:;D78TOMD!, m!m-,AMANDA NU n)e*em m!$! *n- n& /## # t&,TOM B#ne, m!m-, /#n, 29ace un mic semn de complicitate ctre public, trece n sufragerie i se aa% la mas&3AMANDA 2ctre (om31 N& m*#n5e mn)!re! )& de5ete(e, *&(e, D!)- .## ne!*-r!t $- m*#n5#, #! o %&)-.#)- de *#ne, A# me$te)-, me$te)- %#ne = Am )#t#t &nde/! )- !n#m!(e(e !& $tom!)&( n !! +e( m*-r.#t, n)t *ot $- d#5ere !(#mente(e +-r- o m!$t#)!.#e *re!(!%#(-; o!men## n$- $nt ne/o#.# $--# me$te)e 0r!n!, n!#nte de ! o n50#.#, A! )- m-nn)- *e nde(ete, d!)- /re# $--.# *r#!$)- )e m-nn)#, O mn)!re %#ne 5-t#t- o+er- o m&(.#me de $en'!.## 5&$t!t#/e, d!r *entr& !$t! tre%e $- .#-o *(#m%# m!# m&(t *r#n 5&r-, Me$te)- n)et, d--(e r-5!' 5(!nde(or $!(#/!re $- +&n).#one'e ,,,(omse preface c i las furculi!a imaginar n farfurie, i i mpinge brusc scaunul ndrt&TOM S+!t&r# # #!r $+!t&r#= E-& d!)- m!# $#mt 5&$t&( mn)-r##= D#n *r#)#n! t! n+&(e) !tt de re*ede1 )! $- $)!* de *r#/#re! !$t! de &(#& )& )!re m# &rm-ret# +#e)!re m%&)-t&r- = m# t!#e or#)e *o+t- to!te d#$)&.##(e !$te! de$*re $e)re.##, 5(!nde $!(#/!re, m!$t#)!.#e=,,,AMANDA 2prnd s nu-l ia n serios31 E#, 0!#de, 0!#de, *re!et#$&*-r-)#o$=(om se ridic i trece n salon&7#ne .#-! d!t /o#e $- te r#d#)# de (! m!$-9 TOM M- d&) $--m# #!& o .#5!r-, AMANDA8re! m&(t +&me'#, N&-# $-n-to$, LAURA 2sculndu-se de la locul ei31 E& m- d&) $- !d&) (!*te(e de *!$-re,(om rmne n picioare, sprijinit de arcad, cu !igara n gur, ascultnd replicile ce urmea%&AMANDA 2ridiendu-se31N&,L!&r!= A$t-'# t& et# *r#n.e$! # e& $)(!/!,LAURA L!$-, tot $nt n *#)#o!re=AMANDA NU, n&, !e!'--te (! (o), 7nd !& $--.# /#n- *e.#tor##,/re!&$- +## *ro!$*-t- # +r&mo!$-, LAURAD!r n& !te*t n#)# &n *e.#tor, m!m-, AMANDA 2ndreptndu-se spre buctrie, pe un ton de%in#olt3 1 7nd # !te*.# m!# *&.#n, !t&n)# te *ome-:;Fnet# )& e#, B&n-o!r-, m#-!d&) !m#nte )&m, ntr-o d&m#n#)- d&*--!m#!'-, (! no# (! B(&e Mo&nt!#n ,,,2Intr n buctrie&3 TOM At#m,t#m )e &rme!'-= LAURA N&-#n#m#), (!$-o $-$*&n-,TOM 8entr& ! )t! o!r-9 LAURA E## 9 D!)--#+!)e*(-)ere= AMANDA 2aducnd castronulcu laptede pasre31 ntr-o d&*--!m#!'-, (! B(&e Mo&nt!#n, m!m! /o!$tr- ! *r#m#t n /#'#t- !*te$*re'e)e )!/!(er#, De m&(te or# n& ne m!# !4&n5e!& n#)# $)!&ne(e, Tre%! $- !d&)em *n- # t!%&rete(e de (! *!ro0#e, TOM 2re%emat de estrad31 A# )e *&te!# /or%# )& to.#od!t-9 AMANDA O,d!r *o$ed!m (! *er+e).#e !rt!)on/er$!.#e#=TOM De$*re !$t! $nt )on/#n$,AMANDA 8e /reme! me!, +ete(e t#!& $- ntre.#n- o )on/er$!.#e,te ro5 $- m- )re'#, TOM Ser#o$ 9Imagine proiectat' Amanda n tinere!e, primindu-i n prag ca#alerii&AMANDA No# t#!m )&m $- ne tr!t-m )&rte'!n##, N& er! de !4&n$ $- +## +r&mo!$- 3 de# n#)# d#n !)e$t *&n)t de /edere n-!m +o$t m!# *re4o$ 3 m!# tre%! $- !# # #nte(#5en.-, $&%t#(#t!te, r!+#n!ment ,,, TOM A# )!m de$*re )e /or%e!.#9AMANDADe$*reto!te )te$e ntm*(!&n (&me, n$- n#)#od!t- (&)r&r# 5ro$o(!ne, 4o$n#)e $!& /&(5!re,i #erbete lui (om ca i cum ar edea la mas, dei el continu s stea re%emat de parc ar asculta-o spunnd ce#a pe de rost&7!/!(er## me# er!& to.# %-#e.# de +!m#(#e %&n-, !%$o(&t to.#, 8r#ntre e# er!& # ).#/! t#ner# *(!nt!tor# )& /!'-, d#n de(t! M#$$#$$#*#-&( 3 *(!nt!tor# # +## de *(!nt!tor#,,,(om face semn orc*estrei s nceap s cnte i prciectorului s o lumine%e pe Amanda& Amanda ridic pri#irea, transfi-gurat,i glasuleicapt infle$iuni calde,lirice&(itlu pe ecran' 0+ar unde-s %pe%ile de odinioar51&&&:;GJM#-!d&) !m#nte )- *r#ntre e# er! # tn-r&( L!&-50(#n 3 ?)!m*#on&(@, )&m # $e m!# $*&ne! 3 )!re ! !4&n$ m!# tr'#& /#)e*reed#nte(e B-n)## 8(!nt!tor#(or, S!& H!d(eI Ste/en$on, )e( )!re $-! ne)!t n Moon L!Je # #-! (-$!t ne/e$te-$# !).#&n# n /!(o!re de o $&t- )#n)#'e)# de m## de do(!r#, S!& +r!.## 7&rt#$$1 *e &n&( ( )0em! We$(eI # *e )e(-(!(t B!te$, B!te$ er! &n&( d#ntre