of 44 /44
2016 Dan ucecih se skupnosti, 18. maj Teden vseživljenjskega učenja 2016 13. maj – 30. junij 2016

Teden vseživljenjskega učenja 2016 - …admin.xinetixstudio.com/media/luniverza.si/files/Knjizica parada... · Čakre - energijski vrtinci Na tokratnem srečanju bomo spoznali avro

Embed Size (px)

Text of Teden vseživljenjskega učenja 2016 - …admin.xinetixstudio.com/media/luniverza.si/files/Knjizica...

 • 2016Dan ucecih se skupnosti, 18. maj

  Teden vseivljenjskega uenja 201613. maj 30. junij 2016

 • 2

  2 0 1 6

  oblik

  ovan

  je: D

  avid

  Far

  tek

  TEDEN VSEIVLJENJSKEGA UENJAuradni termin: 13.22. 5. 2016iri termin: 13. 5.30. 6. 2016

  Lifelong Learning WeekSettimana Dell'istruzione permanentelethosszig tart tanuls heteSikavibnaskru kurku vau cilu ivljenjeWoche des lebensbegleitenden LernensTjedan cjeloivotnog uenja

  Nacionalni koordinator:

  Sofinancerja:

  http://tvu.acs.si http://tvu.acs.si/koledar http://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenjahttp://twitter.com/TVUslo

  Sodelujemo:

  Parada ucenja 2016 , 18. maj

  TEDEN LJUBITELJSKE KULTUREUenje in kultura z roko v roki, 17. maj 2016http://tlk.jskd.si

  c

  m

  y

  cm

  my

  cy

  cmy

  k

  [email protected]@@[email protected]@@[email protected]@@PWZQS

 • 3

  Teden vseivljenjskega uenja (TVU) je najvidneja promocijska kampanja na podroju izobraevanja in uenja v Sloveniji. S projektom opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost uenja v vseh ivljenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem ivljenju prevzema.Soustvarjalci in izvajalci projekta prispevamo k udejanjanju slogana Slovenija, uea se deela pri emer ste najpomembneji ravno vi udeleenci prireditev v Tednu vseivljenjskega uenja.

  Vseivljenjsko uenje je nekaj najlepega, emur se brez nevarnosti lahko vdajamo celo ivljenje:

  tako si odpiramo nove monosti, vidimo, kaj vse zmoremo in znamo, se nauimo veseliti se lastnega napredka, spoznamo, da radovednost pomlajuje, ohranjamo fit mogane, razirjamo svoja obzorja, spoznavamo nove ljudi, osebno rastemo ...

  Vseivljenjskemu uenju se je nemogoe upreti, saj z njim postajamo vedno bogateji.

  Prepriana sem, da si tega vsak eli ... .

  Programska knjiica prinaa ve kot 110 prilonosti za vseivljenjsko uenje, od tega samo na Paradi uenja 52, ponudilo pa jih bo ve kot 55 izvajalcev.

  Sreanja z vami se e veselimo!

  Mateja midDirektorica Ljudske univerze Kranj

  Mateja mid / Foto: Tina Dokl

 • 4

  Teden vseivljenjskega uenja (TVU) je najvidneja promocijska kampanja na podroju izobraevanja in uenja v Sloveniji, v kateri e vrsto let sodeluje tudi Ljudska univerza Kranj.Letonje leto TVU praznuje svojo 21. obletnico in se je uveljavil kot vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce izobraevanja in uenja ter udeleence vseh generacij - od otrok v vrtcih in olah preko tudentov, delovno aktivnega prebivalstva vse do starejih v tretjem ivljenjskem obdobju.S TVU prispevamo k udejanjanju slogana Slovenija, uea se deela ter pomagamo pri uresnievanju nacionalnih in evropskih strategij na podroju izobraevanja.LU Kranj kot obmoni koordinator skupaj z ve kot 55 izvajalci pripravlja zanimiv in pester program. Teden vseivljenjskega uenja 2016, bo v razirjenem programu potekal od 13. maja do 30. junija 2016.Novost letonjega leta so posebne akcije, ki se bodo odvijale v tednu od 16.5. do 20.5.2016 in katerim se pridruuje tudi Ljudska univerza Kranj:

  Dan ueih se - Naj se slii na glas! (16. maj) - nosilec je ACS. Uenje in kultura z roko v roki (17. maj) - nosilca sta Javni sklad RS za

  kulturne dejavnosti in ACS. Parada uenja - Dan ueih se skupnosti (18. maj) - nosilci so

  koordinatorji PU. Radi piemo z roko (19. maj) - nosilka je Marijana Jazbec (Grafologika). Dan starejih - ili, zdravi, informirani in dejavni (20. maj) - nosilec je

  ACS.

 • 5

  13.5.2016 13:00Odprtje razstave Drutva bibliotekarjev GorenjskeV okviru sklopa kdor ustvarja, slabo ne misli bomo odprli razstavo drutva bibliotekarjev Gorenjske, ki se prizadeva da bi nekega dne ustanovili bibliotekarski muzej ali vsaj stalno zbirko posveeno bibliotekarstvu. Za vseivljenjsko uenje je obisk knjinice ena od rednih poti.Gorenjski muzej KranjGorenjski muzej, Tomieva 42, KranjJelena Justin 04 201 39 50 [email protected]

  16.5.2016 8:00Dan ueih se Naj se slii na glas!Na LU Kranj in v medgeneracijskem centru Kranj bo 16.5.2016 odprta knjiga za zbiranje izjav udeleencev v izobraevanju odraslih, njihova mnenja o tem, zakaj se uijo in kaj bi za uspeno izobraevalno pot potrebovali, pa tudi razloge, zaradi katerih se nekateri ne uijo, zato da bomo znali prepoznati ovire in jih s skupnimi momi premagati. Vabljeni tudi drugi odrasli, da zapiete svoje misli o izobraevanju odraslih, njegove prednosti in ovire.Ljudska univerza KranjLjudska univerza Kranj, Cesta Staneta agarja 1, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  16.5.2016 16:00Priprava dokumentacije za uspeen nastop na trgu delaPrijava, motivacijsko pismo, spremno pismo, ponudba za delo, ivljenjepis, CV Kakni naj bodo, da nas bo delodajalec zagotovo povabil na razgovor? Kaj moramo obvezno izpustiti in kaj nujno vkljuiti? Katere besede uporabiti, da jih prepriamo, in katerim se izogniti, da nas ne zavrnejo, e preden nas spoznajo? To bomo odkrivali na delavnici. e je mono, prinesite svojo zaposlitveno dokumentacijo s seboj. Tudi zavrnitve, ki ste jih dobili, e jih hranite. Vodi: Ana PeklenikB&B izobraevanje in usposabljanje d.o.o.B&B, Ljubljanska cesta 30Saa Plaznik 04 280 8304, 031 375 790 [email protected]

 • 6

  16.5.2016 16:00Kaj nas naredi bolj zaposljiveKaj je tisto, kar bogate naredi bogate, revne pa e bolj revne? Kaj je gonilo do uspeha? Na osnovi hitrega testa se boste prepriali, kje vas akajo prilonosti, kje ste dobri in kaj bo potrebno e obrusiti. Predstavili bomo vse pomembne elemente za uspeno zaposlitev ali samozaposlitev. Vodi: Nives Fortunat ircelj, univ. dipl. psih.Zavod zaposli seMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  17.5.2016 8:30Bralno sreanje v krajevni knjinici PreddvorNa bralnih sreanjih Modro brati in kramljati poteka pogovor o prebrani knjigi.Sreanja potekajo enkrat tedensko, vsak torek ob 8.30.Mestna knjinica KranjKrajevna knjinica Preddvor, Preddvor Dvorski trg 3Damjana Mustar 04 201 3550 [email protected]

  17.5.2016 9:00Bralno sreanje za stareje v krajevni knjinici enurNa bralnih sreanjih Modro brati in kramljati poteka pogovor o prebrani knjigi.Sreanja potekajo dvakrat meseno, vsak drugi torek ob 9.00.Mestna knjinica KranjKrajevna knjinica enur, Stranska pot 1Damjana Mustar 04 201 3550 [email protected]

  17.5.2016 16:00Kreativno pisanjeBesede so udeno sredstvo. Z njimi lahko ponemo vse: (ob)ljubimo; (ob)ranimo; (ob)seemo do zvezd/vesolja. Zato *je* pomembno, katere in kdaj uporabimo. Z besedami, tudi tistimi, izreenimi, ko smo sami s seboj, gradimo svoja preprianja in samopodobo. Na spletu obstaja veliko pripomokov, s katerimi si lahko pomagamo, da bo beseda bolj tekoa, da bo povedala tono

 • 7

  tisti odtenek, ki smo ga eleli poudariti. Dobrodoli vsi, ki (bi) se radi ukvarjali z besedami. Vodi: Ana PeklenikB&B izobraevanje in usposabljanje d.o.o.B&B, Ljubljanska cesta 30Saa Plaznik 04 280 8304, 031 375 790 [email protected]

  17.5.2016 16:00Promocija zdravja na delovnem mestuSeminar ponudi pogled novosti aktualne ureditve podroja varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na predstavitvi promocije zdravja, kaj to pomeni, zakaj se je lotiti, komu je namenjena in kako jo vpeljati v delovno okolje.Zavod UP, zavod za upravno poslovanjeLjudska univerza Kranj, Cesta Staneta agarja 1, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  17.5.2016 18:00Delavnica ljudskega petjaS Tednom ljubiteljske kulture osveamo in pod enotno podobo predstavljamo vse, ki svoj talent, as in energijo namenjajo ljubiteljski kulturi ter tako bogatijo sebe in drubo. Letonji TLK je posveen petju, zato bomo teden TLK in teden TVU zdruili z uno delavnico veglasnega ljudskega petja. Ljudska univerza KranjMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  17.5.2016 18:00ORIGAMIIzdelava barvnih cvetov, ki se bodo povezali v opke. Origami je japonska umetnost kjer vse stoji na zlaganju oz. prelaganju papirja v doloeno skulpturo. Vodi: Andreja KerMaran d.o.o. - Maretov ran turistina kmetijaMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

 • 8

  17.5.2016 19:00Nartovanje poti za kolesarje (bikemap)Na predavanju bomo predstavili raunalnike programe za nartovanje poti za kolesarjenje. Pred kolesarskim izletom ali potovanjem lahko izdelamo nart poti s pomojo raunalnika. Pri narovanju uporabljamo spletne zemljevide in posebne programe za nartovanje poti. Na predavanju bomo na praktinih primerih prikazali uporabo programov bikemap.net in GPSies.com, ki so prilagojeni za nartovanje kolesarske poti. Vodi: Slavko Zupanc - IPISMestna knjinica KranjMestna knjinica Kranj, Gregorieva ulica 1Damjana Mustar 04 201 3550 [email protected]

  18.5.2016 9:00Parada uenja KranjParada uenja je obogatitev projekta TVU in omogoa predstavitev prilonosti za vseivljenjsko uenje na javnem mestu in ozaveanje javnosti o vlogi uenja za dvig izobrazbene ravni, zaposljivosti, osebne izpolnjenosti ter soitja generacij in skupnosti. Novost letonjega leta je sodelovanje s Tednom ljubiteljske kulture pod sloganom: Uenje in kultura z roko v roki. Letos bo v okviru Parade uenja v Kranju potekalo tudi vseslovensko sreanje ole zdravja. Pridruite se jim lahko pri jutranji telovadbi ob 9.15 pod vodstvom idejnega vodja in ustanovitelja ole zdravja dr.Nikolaya Grishina.Koordinator Ljudska unvierza KranjGlavni trg KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  18.5.2016 10:00Bralno sreanje za stareje v krajevni knjinici StraieNa bralnih sreanjih Modro brati in kramljati poteka pogovor o prebrani knjigi.Sreanja potekajo vsako drugo sredo v mesecu ob 10.00.Mestna knjinica KranjKrajevna knjinica Straie, kofjeloka cesta 18Damjana Mustar 04 201 3550 [email protected]

 • 9

  18.5.2016 10:00Mednarodni dan muzejev18. maj je e vse od leta 1977 Mednarodni dan muzejev. Poslanstvo tega dne je, da muzeji s svojim delovanjem javno predstavijo svoje delo in s tem poveajo pomembnost muzejev za razvoj drube. To je dan, ko velika veina muzejev po svetu odpre svoja vrata na steaj in omogoi brezplaen ogled. Prost vstop v Gorenjski muzej, organizirana bodo tudi javna vodstva in delavnice.Gorenjski muzej KranjGorenjski muzej, Tomieva 42, KranjJelena Justin 04 201 39 50 [email protected]

  18.5.2016 16:00akre - energijski vrtinciNa tokratnem sreanju bomo spoznali avro ter njeno podrobnejo sestavo. Ugotovili bomo, da pomembno vlogo igrajo akre ali energijski vrtinci, saj so le ti povezovalni leni, ki omogoajo ustrezen energijski pretok med razlinimi avrinimi telesi, imajo pa tudi funkcijo izmenjave energij z naim okoljem. Povedali bomo katere so glavne akre, kje se nahajajo njihove povezave z lezami, naloge, ki jih opravljajo in vodila, bolezni povezane s posamezno akro ter za zakljuek sreanja, s pomojo vodene meditacije, oistili akre oziroma poskrbeli za njihov bolji pretok. Vodi: Suzana ajiB&B izobraevanje in usposabljanje d.o.o.B&B, Ljubljanska cesta 30Saa Plaznik 04 280 8304, 031 375 790 [email protected]

  18.5.2016 17:00Bralno sreanje za stareje v MKKNa bralnih sreanjih Modro brati in kramljati poteka pogovor o prebrani knjigi.Sreanja potekajo enkrat tedensko, vsako sredo ob 17.00.Mestna knjinica KranjMestna knjinica Kranj, Gregorieva ulica 1Damjana Mustar 04 201 3550 [email protected]

 • 10

  18.5.2016 18:00Sveana podelitev diplom diplomantom Vije strokovne ole C Kranj: 18. 5. 2016Sveana podelitev diplom diplomantom vijeolskih programov ekonomist, elektroenergetika, informatika, mehatronika, organizator socialne mree in poslovni sekretar bo 18. 5. 2016 ob 18. uri v Preernovem gledaliu Kranj. Diplomante in njihove povabljene bodo nagovorili g. Joe Drenovec, direktor C Kranj; mag. Alojz Razpet, predsednik Skupnosti vijih strokovnih ol RS; mag. Katja Dovak, MIZ, vodja sektorja za vije olstvo ter izobraevanje odraslih; ravnateljica VS C Kranj mag. Lidija Grmek Zupanc ter predstavnik diplomantov. Po podelitvi diplom bo sledila e podelitev pohval, priznanj in nagrad najuspenejim tudentom in predavateljem. Program bo popestrila pevka Petra Polak s svojo spremljevalno jazz zasedbo. olski center Kranj - Vija strokovna olaPreernovo gledalie Kranj, Glavni trg 6, 4000 KranjAlenka Grmek 04 2804 042 [email protected]

  18.5.2016 19:00ola za stareStarem naih dijakov in vsem, ejnim znanja bodo nai profesorji predstavili dejavnosti, ki so jih izvajali v tem olskem letu, z njimi pa bomo nadaljevali tudi v naslednjem olskem letu. Vsem, ki bi se radi vrnili v olske klopi, se lahko uijo tujih jezikov v zaetnih oz. nadaljevalnih teajih: : angleine, nemine, francoine, panine, ruine, kitajine in latinine. Poleg tega pa se lahko preizkusijo tudi v teaju slovenskega pravopisa in slovnice, debatiranja, tehnikah sproanja, umetnostni zgodovini, rekreaciji na plesni nain, zaetna integracija priseljencev in priprava na izpit iz slovenskega jezika. Gimnazija KranjGimnazija Kranj, Koroka cesta 13Alenka Bizjak 04 281 17 10 [email protected]

 • 11

  19.5.2016 10:00Okviri enotnega evropskega trgaSkozi igro in na zabaven nain bodo udeleenci na delavnici nadgradili in utrdili svoje vedenje o politinih, pravnih, geografskih, ekonomskih, drubenih, okoljskih okvirih delovanja oz. poslovanja na enotnem evropskem trgu. Pridruite se nam 19. maja od 10-ih do 11-ih v predavalnici 512 (MIC, olskega centra Kranj).Prosimo za predhodne prijave na naslov [email protected] center Kranj - Vija strokovna olaolski center Kranj, Vija strokovna olaAlenka Grmek 04 2804 042 [email protected]

  19.5.2016 11:00Medkulturne razlike v poslovnem komuniciranju znotraj EUTema dogodka je opis praktinih primerov in test znanja s podroja medkulturne komunikacije v poslovnem okolju EU. Dogodek je namenjen tudentom in zainteresirani javnosti .Vabljeni 19. maja od 11-ih do 12-ih v predavalnico 512 (MIC C Kranj). Prosimo za predhodne prijave na naslov: [email protected] center Kranj - Vija strokovna olaolski center Kranj Vija strokovna olaAlenka Grmek 04 2804 042 [email protected]

  19.5.2016 14:00Dan podjetnosti: Sreanje z delodajalciDelodajalci si bodo na oli ogledali sejem zakljunih nalog, delavnice in predstavitve projektnih tednov s podroja elektrotehnike, raunalnitva in mehatronike.Srednja tehnika ola, olski center KranjSrednja tehnika ola, C KranjMaja Teran 04 280 40 00 [email protected]

 • 12

  19.5.2016 14:40Dan podjetnosti: Sejem zakljunih nalogNa sejmu se bodo v avli ole predstavile najbolje zakljune naloge naloge zakljunega izpita in poklicne mature s podroja elektrotehnike, raunalnitva in mehatronike.Srednja tehnika ola, olski center KranjSrednja tehnika ola, C KranjMaja Teran 04 280 40 00 [email protected]

  19.5.2016 16:00Zdrava prehrana - navodila za uporaboDelavnica je primerna za vse, ki vas zdrava prehrana zanima in morda e ne veste tono kako bi se tega lotili. Govorili bomo o pomenu pravilne priprave hrane, pripravi zdravih obrokov na hitro vsak dan, ter o tem kaj zdrava hrana sploh je. Beseda bo tekla tudi o vplivu zdrave in nezdrave hrane na nae telo in zdravje. Vodi: Kaja LotriB&B izobraevanje in usposabljanje d.o.o.B&B, Ljubljanska cesta 30Saa Plaznik 04 280 8304, 031 375 790 [email protected]

  19.5.2016 16:00Dan podjetnosti: Predstavitev projektnega tednaDijaki bodo starem, uiteljem in delodajalcem predstavili projektni teden s podroja elektrotehnike, raunalnitva ali mehatronike.Srednja tehnika ola, olski center KranjSrednja tehnika ola, C KranjMaja Teran 04 280 40 00 [email protected]

  19.5.2016 16:00Kje se skrivajo zaposlitvene prilonostiKako se sistematino lotiti iskanja ustrezne zaposlitve? Kje dobiti informacije, kdo vam pri tem lahko pomaga? Ali veste kaj elite delati, kaj vas zanima, kako kandidirati za neko delovno mesto? Znate vnaprej ponuditi tisto, kar znate vi, delodajalci pa tega e nimajo; ali se znate triti? Na osnovi testiranja miselne naravnanosti (za katero poklicno podroje ste bolj ustrezni) se boste prepriali, ali razmiljate v pravi smeri oz. na katerem podroju boste bolji.

 • 13

  Vodi: Nives Fortunat ircelj, univ. dipl. psih.Zavod zaposli seLjudska univerza Kranj, Cesta Staneta agarja 1, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  19.5.2016 18:00Kreativno pisanjeRaziskave kaejo, da mogani bolje delujejo pri pisanju na roko kot na raunalnik, saj se informacija v spominu ohranja dalj asa, pisanje na roko pa pri ljudeh spodbudi tudi ve kreativnih zamisli. Pridruite se nam na uricah kreativnega pisanja.Ljudska univerza KranjLjudska univerza Kranj, Cesta Staneta agarja 1, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  19.5.2016 18:00Predstavitev esperantaLahek je! Esperanto ima enostavno, pravilno in zelo preprosto strukturo, in slovar z besedami v mednarodni rabi. Zaradi tega se ga lahko naui veliko hitreje kot druge jezike - znanstvene tudije kaejo, da do desetkrat hitreje. Esperantska abeceda ima est rk z razloevalnimi znamenji (, , , , in ). Zapiimo nekaj stavkov v esperantu. Vodi: Nika RoejEsperantsko drutvo LjubljanaLjudska univerza Kranj, Cesta Staneta agarja 1, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  19.5.2016 19:00Muzejski veer Arheoloka izkopavanja lamelnih oklepovGost bo mag. Drako Josipovi, arheolog, ki je leta 2005 izkopal lamelna oklepa, ki sta bila najdena v Kranju. Veer se navezuje na razstavo v blesku kovinske oprave. Z razlinimi znanji smo uspeli tudi rekonstruirati oklep.Gorenjski muzej KranjGorenjski muzej, Tomieva 42, KranjJelena Justin 04 201 39 50 [email protected]

 • 14

  20.5.2016 9:00Dan starejih - pohod na marjetno goroSkupaj se bomo odpravili na pohod na marjetno goro. Izbrali bomo manj poznano pepot po junem poboju marjetne gore. Na pohodu bomo izvedeli tudi kakno zanimivost o marjetni gori, peli pesmi in reevali uganke.Ljudska univerza Kranjmarjetna goraMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  20.5.2016 10:00Predaja kljuaDijaki zakljunih letnikov skozi igre in kviz predajo klju nijim letnikom in se tako simbolno poslovijo od ole.Srednja ekonomska, storitvena in gradbena ola, olski center KranjSrednja ekonomska, storitvena in gradbena ola, C. Staneta agarja 33Darja Konik 04 280 40 00 [email protected]

  23.5.2016 13:00Kaj je umetnostPredavanje profesorice za sodelavce - temo bom dopisala kasneje ta teden, ko dobim ve podatkov, upam, da se bo e dalo, sicer zamenjam prireditevSrednja tehnika ola, olski center KranjSrednja tehnika ola, C KranjMaja Teran 04 280 40 00 [email protected]

  23.5.2016 16:00Raunalniko opismenjevanje odraslihNa delavnici bomo spoznali pomen elektronske pismenosti pri odraslih. Nauili se bomo poiskati razline informacije na spletu, uporabljati elektronsko poto ter spletno banko. Vodi: mag. Maja ZalokarB&B izobraevanje in usposabljanje d.o.o.B&B, Ljubljanska cesta 30Saa Plaznik 04 280 8304, 031 375 790 [email protected]

 • 15

  24.5.2016 9:00Zelena delavnica v okviru EPUO dogodkaZnanje in kompetence z roko v roki za boljo zaposljivost mladih - recikliranje odpadnih surovin poklici prihodnosti. Pet samostojnih podjetnikov bo izvedlo delavnico, kjer bodo skupaj z udeleenci iz starih lesnih palet in ostankov blaga naredili sedeno garnituro.Trojina zavod za uporabno slovenistikoMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  24.5.2016 9:00 Zelena delavnica v okviru EPUO dogodkaZnanje in kompetence z roko v roki za boljo zaposljivost mladih - recikliranje odpadnih surovin poklici prihodnosti. Pet samostojnih podjetnikov bo izvedlo delavnico, kjer bodo skupaj z udeleenci iz starih lesnih palet in ostankov blaga naredili sedeno garnituro.Suhomontane stortive v gradbenitvu Marko Dobnikar s.p.Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  24.5.2016 9:00Zelena delavnica v okviru EPUO dogodkaZnanje in kompetence z roko v roki za boljo zaposljivost mladih - recikliranje odpadnih surovin poklici prihodnosti. Pet samostojnih podjetnikov bo izvedlo delavnico, kjer bodo skupaj z udeleenci iz starih lesnih palet in ostankov blaga naredili sedeno garnituro.Kovinostrugarstvo Rozman Ale s.pMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

 • 16

  24.5.2016 9:00Zelena delavnica v okviru EPUO dogodkaZnanje in kompetence z roko v roki za boljo zaposljivost mladih - recikliranje odpadnih surovin poklici prihodnosti. Pet samostojnih podjetnikov bo izvedlo delavnico, kjer bodo skupaj z udeleenci iz starih lesnih palet in ostankov blaga naredili sedeno garnituro.aga Ogrinec Simon Ogrinec s.p.Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  24.5.2016 9:00Zelena delavnica v okviru EPUO dogodkaZnanje in kompetence z roko v roki za boljo zaposljivost mladih - recikliranje odpadnih surovin poklici prihodnosti. Pet samostojnih podjetnikov bo izvedlo delavnico, kjer bodo skupaj z udeleenci iz starih lesnih palet in ostankov blaga naredili sedeno garnituro.Viljem Groelj s.p.Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  24.5.2016 14:00Pravno svetovanjeUdeleencem bomo ponudili brezplano pravno svetovanje s podroja delovnih razmerij (pogodbe o zaposlitvi, dopusti, delovni as,...),Svet gorenjskih sindikatovSvet gorenjskih sindikatov, Slovenski trg 3Barbara Filipov 04 23 19 800 [email protected]

  24.5.2016 16:00Stopi iz mnoice prepriaj delodajalcaDelavnica je namenjena vsem, ki elijo izboljati nastop na trgu dela. Spoznali boste razline naine komuniciranja s potencialnimi delodajalci in najbolj uinkovite obrnili sebi v prid. Vodi: Marko PodgorekB&B izobraevanje in usposabljanje d.o.o.B&B, Ljubljanska cesta 30Saa Plaznik 04 280 8304, 031 375 790 [email protected]

 • 17

  24.5.2016 17:00Informativni dan za tudij socialne gerontologijeNov tudijski program Socialne gerontologije je odgovor na eno najaktualnejih tem sodobnega asa - na starajoo se drubo. Izobraenih kadrov s tega podroja e ni, zato se kae velika potreba po zaposlovanju diplomantov. Na informativnem dnevu bomo odgovorili na vsa vaa vpraanja.Ljudska univerza KranjLjudska univerza Kranj, Cesta Staneta agarja 1, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  24.5.2016 18:00Okrogla miza - Ali so stareji res stroek?Dolgoivost in visok dele starega prebivalstva (v naslednjih petnajstih letih se bo dele e podvojil) narekujeta nov pristop k obravnavanju starejih za kakovostno starost in zagotavljanje soitja generacij. Okroglo mizo povezuje dvakratna doktorica znanosti Marija Ovsenik.Ljudska univerza KranjLjudska univerza Kranj, Cesta Staneta agarja 1, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  25.5.2016 9:45V vsakem lonku roa rasteNa dogodku bomo v VDC Kranj povabili skupino otrok enega izmed Kranjskih vrtcev. Dogodek bi potekal v dveh delih v prvem delu bi otroci skupaj z naimi uporabniki poslikali glinene lonke oz. posode. Vse oblikovane lonke oz. posodice, bi v pei z glino odgali in jih pripravili za drugo sreanje, ko bi uporabniki, skupaj z otroci, v naem gibalnem parku, v tako poslikane lonke sadili razlino cvetje in tako prispevali k pomladni urejenosti naega gibalnega parka.Varstveno delovni center KranjVarstveno delovni center Kranj, Kidrieva cesta 51Bojana Jekovec 04 280 55 10 [email protected]

 • 18

  25.5.2016 10:00JogaVadba za zdravo hrbtenico. Vsak naj vadi ob svojem asu, na svojem kraju in po svojih zmonostih. Ker jogo lahko pone prav vsak! In to od zaetka do konca svojega ivljenja. Vodi: Mateja Tuta univ. prof. portne vzgoje Mateja Tuta s.p.Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  25.5.2016 16:00Poslovno mreenje ali veze in poznanstva?Kako se mreiti? Kaj to sploh je? Zakaj nas e ob rojstvu ne vlanijo v VIP klub? Kako ugotoviti kaj delodajalec od nas priakuje? Kako uinkovito uporabiti neverbalno komunikacijo? Na dananjem trgu dela ni ve dovolj, da smo dobri. Dobrih je veliko. Moramo biti odlini in se zavedati, da smo vedno lahko e bolji (in moramo biti) od odlinih. Tekmujemo z enako dobrimi. Prepoznavnost na trgu dela seveda lahko zanemo graditi e v zelo zgodnji fazi tudija. Pa s tem ne mislimo na prve letnike fakultet, ampak e na osnovno olo. Z vajo lahko postanemo pravi mojstri na tem podroju. Vodi: mag. Maja RozmanB&B izobraevanje in usposabljanje d.o.o.B&B, Ljubljanska cesta 30Saa Plaznik 04 280 8304, 031 375 790 [email protected]

  25.5.2016 18:00Kako pomagati otroku v stiski?Otrokov notranji svet je izjemno obutljiv in ranljiv. Kadar je otrok v stiski, se lahko zgodi, da o njej teko spregovori. To, da se slabo pouti, lae izraa z neprilagojenim vedenjem, toi o zdravstvenih teavah, vendar zdravnik ne odkrije vzroka ali izkazuje druge ustvene teave. Vodi: Alenka Lanz - zakonska in druinska terapevtkaAlenka Lanz s.p.Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

 • 19

  25.5.2016 18:00Osnove transformativne mediacijeInteraktivna delavnica na temo mirnega reevanja sporov in nesporazumov v medlovekih odnosih. Vodi: Mio PunikZavod RAKMOMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  25.5.2016 19:00Zdravilne energije bosanskih piramidStrokovnjak za piramide in predzgodovinska ljudstva Dr. Semir Osmanagi je leta 2005 priel z raziskovanjem piramid, ki se nahajajo v dolini bosanskih piramid v Visokem pri Sarajevu. Trdi, da piramide niso sluile kot grobnice. Zadrevanje v polju piramid in v podzemnih tunelih, dokazano razvija lovekovo avrino polje in tako pospeuje njegov razvoj. Obenem bo predstavil svojo novo knjigo z naslovom: Nova arheologija: megaliti i energija planete.Mestna knjinica KranjMestna knjinica Kranj, Gregorieva ulica 1Damjana Mustar 04 201 3550 [email protected]

  26.5.2016 16:00Skuhaj si kremicoJe tako enostavno kot se slii, morda e bolj. Narava je prava zakladnica zdravja. Tako kot je e Pehta rekla: Za vsako bolezen roica raste. Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima zdrav nain ivljenja. Pogovarjali se bomo o uporabi zeli in okrasnih roic pri izdelavi naravne kozmetike brez kakrnih koli aditivov. Teorijo bomo prenesli tudi v prakso in skuhali kremo, ki jo bodo udeleenci lahko odnesli domov. Udeleenci naj prinesejo s seboj le dobro voljo. Vodi: Saa PlaznikB&B izobraevanje in usposabljanje d.o.o.B&B, Ljubljanska cesta 30Saa Plaznik 04 280 8304, 031 375 790 [email protected]

 • 20

  26.5.2016 18:00Esperanto je enostavenMednaroden in nevtralen. Esperanto ni vezan na nobeno dravo ali narod. Je last vseh, ki ga govorijo, in je most med razlinimi kulturami. Esperanto bomo posluali, zapeli pesem v esperantu in se nauili predstaviti. Vodi: Nika RoejEsperantsko drutvo LjubljanaMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  27.5.2016 18:00Z dotikom do zdravjaSamoterapija dlani - refleksne cone na dlani so razporejene podobno kot na stopalu, saj prikaz desetih vzporednih con velja tudi za roke. Za refleksoterapijo dlani veljajo enake zakonitosti zdravljenja, tehnike masa in reakcije kot za stopala. Vodi: Jolanda GorianAlternativno zdravljenje, Zlata Vrata, Jolanda Gorian s.p.Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  28.5.2016 9:00 Predstavitev projektnih nalog programa SSIDijaki srednjeolske strokovne izobrazbe predstavijo svoje zakljune naloge uiteljem in delodajalcem.Srednja ekonomska, storitvena in gradbena ola, olski center KranjSrednja ekonomska, storitvena in gradbena ola, C. Staneta agarja 33Darja Konik 04 280 40 00 [email protected]

  30.5.2016 16:00Kreativno do zaposlitveKako se mreiti? Kaj to sploh je? Zakaj nas e ob rojstvu ne vlanijo v VIP klub? Kako ugotoviti kaj delodajalec od nas priakuje? Kako uinkovito uporabiti neverbalno komunikacijo? Na dananjem trgu dela ni ve dovolj, da smo dobri. Dobrih je veliko. Moramo biti odlini in se zavedati, da smo vedno lahko e bolji (in moramo biti)

 • 21

  od odlinih. trleti iz povpreja, kot dostikrat sliimo. Obiajno to v teoriji znamo, ko pa je treba dejansko pokazati svojo kreativnost pri poiljanju prijav, ivljenjepisov in opozoriti nase z druganostjo, si najvekrat ne upamo. Tekmujemo z enako dobrimi. Prepoznavnost na trgu dela seveda lahko zanemo graditi e v zelo zgodnji fazi tudija. Pa s tem ne mislimo na prve letnike fakultet, ampak e na osnovno olo. Pogosto se na poti iskanja zaposlitve sreamo z vpraanjem Kaj znam delati? in nanj ne znamo odgovoriti. Znamo pa povedati, katere teaje, ole in seminarje smo obiskovali. Nateti dobre in slabe lastnosti, kompetence in pri tem ne izpasti kliejsko ni enostavno. Pomemben del prepoznavnosti na trgu dela je zagotovo tudi znanje komunikacijskih spretnosti in zavedanje uporabe neverbalne govorice telesa. Z vajo lahko postanemo pravi mojstri na tem podroju. Vodi: Maja RozmanB&B izobraevanje in usposabljanje d.o.o.B&B, Ljubljanska cesta 30Saa Plaznik 04 280 8304, 031 375 790 [email protected]

  31.5.2016 14:00Pravno svetovanjeUdeleencem bomo ponudili brezplano pravno svetovanje s podroja delovnih razmerij (pogodbe o zaposlitvi, dopusti, delovni as,...),Svet gorenjskih sindikatovSvet gorenjskih sindikatov, Slovenski trg 3Barbara Filipov 04 23 19 800 [email protected]

  31.5.2016 18:00Posluanje in komunikacijaAktivno posluanje je nepogreljiv del dobre komunikacije in dobrih medsebojnih odnosov. Kadar aktivno posluamo bo oseba, ki govori, dobila obutek, da smo res pozorni do nje. To je lahko izraz zavzemanja za medosebni odnos, ali pa ima celo terapevtski vpliv. Delavnico vodi: Mio PunikZavod RAKMOMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

 • 22

  2.6.2016 9:30UmovadbaNai mogani predstavljajo enega najpomembnejih in najskrivnostnejih organov. Podobno kot je za dolgo vitalnost telesa potrebno gibanje in druge portne aktivnosti, je za dolgo mentalno vitalnost in bistrost naih misli potrebno izvajati treninge, ki krepijo nae miselne sposobnosti. Ljudska univerza KranjDSO Preddvor, Potoe 2 4205 PreddvorMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  2.6.2016 17:00Predstavitev dela tudijskega krokalani tudijskega kroka Klub odgovornih starev bodo predstavili celoletno delo kroka, hkrati pa z delavnico Kako postanemo najbolji stari k uenju starevskih kompetenc spodbudili tudi druge.Strokovna Gimnazija, olski center KranjStrokovna Gimnazija, Kidrieva cesta 55Karmen Kanalec 04 280 40 00 [email protected]

  2.6.2016 17:00Start -upi za vse ivljenjePredstavitev knjige z vidika poslovnih izkuenj. Kaj se dogaja v trenutkih preloma, zakaj ena poslovna ideja ne uspe, druga pa?! Na ivljenjski poti se slej ko prej sooamo tudi s poslovnimi odloitvami oziroma z naim kariernim vzponom ali padcem. Pa nas doletijo, eleli ali ne. Vasih je tudi pri 49 ali e pozneje preprosto treba najti svojo novo pot. Nikoli ni prepozno za nov zaetek. Primerno za ljudi, ki se najdejo na kakrnikoli toki preloma, bodisi ivljenjskega ali zgolj poslovnega, podjetnike, direktorje, profesorje, akterje start-up programov v Sloveniji, kadrovike in ... e koga. Vodi: Biserka Pove TaiKUPA komunikacije Biserka Pove Tai s.p.Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta agarja 1, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

 • 23

  2.6.2016 17:00Predstavitev vadbe BiodanzaBiodanza je oblika skupinske vadbe, kjer uporabljamo glasbo in preproste vaje, ki so osnovane na naravnem gibanju. Namen biodanze je integracija posameznika, ki nudi vejo telesno in psihino povezavo. Z biodanzo se spoznavamo ter postopoma postajamo vse bolj aktivni za doseganje izpolnjujoega ivljenja. Vodi: Nataa KernEsenca, Nataa Kern s.p.Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  2.6.2016 18:00Predstavitev dela za stare dijakov 1. letnikaZa stare dijakov 1. letnika tehnike gimnazije smo pripravili predstavitev dela dijakov v olskem letu 2015/16, s poudarkom na projektnih oblikah dela in timskem pouevanju, (olska projekta Kranj in Podnart).Strokovna Gimnazija, olski center KranjStrokovna Gimnazija, Kidrieva cesta 55Karmen Kanalec 04 280 40 00 [email protected]

  3.6.2016 9:45V vsakem lonku roa rasteNa dogodku bomo v VDC Kranj povabili skupino otrok enega izmed Kranjskih vrtcev. Dogodek bi potekal v dveh delih v prvem delu bi otroci skupaj z naimi uporabniki poslikali glinene lonke oz. posode. Vse oblikovane lonke oz. posodice, bi v pei z glino odgali in jih pripravili za drugo sreanje, ko bi uporabniki, skupaj z otroci, v naem gibalnem parku, v tako poslikane lonke sadili razlino cvetje in tako prispevali k pomladni urejenosti naega gibalnega parka.Varstveno delovni center KranjVarstveno delovni center Kranj, Kidrieva cesta 51Bojana Jekovec 04 280 55 10 [email protected]

 • 24

  3.6.2016 15:00Predstavitev portnega lokostrelstvav Klubu lokostrelcev Kranj omogoamo streljanje in uenje na treh lokostrelskih slogih. To so ukrivljeni, sestavljeni in goli lok. Pridite in preizkusite se v streljanju tudi vi. Vodi: Alja FerencekKlub lokostrelcev KranjMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  3.6.2016 17:00Predstavitev Archery wars SlovenijaPredstavitev nove dinamine lokostrelske igre, primerne za vse starosti in okuse. Med iskanjem idej, kako bi ta atraktiven - a vendar v Sloveniji slabo zastopan - port predstavili mlajim generacijam in mladino navduili za trening lokostrelstva v lokalnih klubih, smo naleteli na idejo portnih iger z varnimi puicami, s katerimi lahko tekmovalci streljajo tudi drug na drugega. Statine tare smo tako zamenjali s tarami, ki niso le premikajoe, ampak te elijo tudi ustreliti nazaj. Iz te ideje smo razvili celoten koncept Archery Wars Slovenija. Vodi: Alja FerencekSitar Benjamin s.p.Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  6.6.2016 17:00Informativni dan za izredni tudij na Viji strokovni oli C KranjInformativni dan je namenjen tistim, ki jih zanima izredni tudij na Viji strokovni oli C Kranj. Predstavili bomo programe glede na zanimanje udeleencev (ekonomist, elektroenergetika, informatika, mehatronika, organizator socialne mree, poslovni sekretar in varovanje). Prav tako bomo odgovarjali na vpraanja udeleencev, povezana z vpisom in tudijem. Na informativnem dnevu bomo predstavili tiste posebnosti izrednega tudija, ki jih mora poznati vsak izredni tudent pred vpisom. olski center Kranj - Vija strokovna olaolski center Kranj, Kidrieva cesta 55, 4000 Kranj Alenka Grmek 04 2804 042 [email protected]

 • 25

  7.6.2016 9:00Predstavitve zakljunih nalog programa SPIDijaki srednjega poklicnega izobraevanja predstavijo svoje zakljune naloge uiteljem in delodajalcem.Srednja ekonomska, storitvena in gradbena ola, olski center KranjSrednja ekonomska, storitvena in gradbena ola, C. Staneta agarja 33Darja Konik 04 280 40 00 [email protected]

  7.6.2016 14:00Pravno svetovanjeUdeleencem bomo ponudili brezplano pravno svetovanje s podroja delovnih razmerij (pogodbe o zaposlitvi, dopusti, delovni as,...),Svet gorenjskih sindikatovSvet gorenjskih sindikatov, Slovenski trg 3Barbara Filipov 04 23 19 800 [email protected]

  7.6.2016 17:00Predstavitev dela za stare dijakov 2. letnikaZa stare dijakov 2. letnika tehnike gimnazije smo pripravili predstavitev dela dijakov v olskem letu 2015/16, s poudarkom na projektnih oblikah dela in timskem pouevanju, (projekt Preeren in njegov as). Strokovna Gimnazija, olski center KranjStrokovna Gimnazija, Kidrieva cesta 55Karmen Kanalec 04 280 40 00 [email protected]

  7.6.2016 18:00Zakaj mediacija?Mediacija je neformalen, strukturiran postopek, v katerem se stranke v sporu ob pomoi tretje, nevtralne osebe pogovorijo, si izmenjajo stalia, interese ter poskuajo najti reitev, ki je za obe strani sprejemljiva. Cilj mediacije je, da reitev spora udeleenca poieta sama. Predstavitev mediacije in monosti kako postati dober mediator. Vodi: Mio PunikZavod RAKMOMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

 • 26

  9.6.2016 13:00Osnovne pravice iz delovnih razmerijUdeleenci se bodo seznanili z osnovnimi pravicami iz delovnega razmerja, kot so pogodba o zaposlitvi, plaa in drugi prejemki, letni dopust, delovni as, postopki odpovedi,...Svet gorenjskih sindikatovLjudska univerza Kranj, Cesta Staneta agarja 1, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  9.6.2016 17:00Predstavitev dela za stare dijakov 3. letnikaZa stare dijakov 3. letnika tehnike gimnazije smo pripravili predstavitev dela dijakov v olskem letu 2015/16, s poudarkom na projektnih oblikah dela in timskem pouevanju, (Manipulacija neko in danes).Strokovna Gimnazija, olski center KranjStrokovna Gimnazija, Kidrieva cesta 55Karmen Kanalec 04 280 40 00 [email protected]

  9.6.2016 18:00Potopisno predavanje StockholmStockholm je mesto, ki lebdi na vodi. e za ogled Stockholma e niste nali asa, si ga vzemite vsaj toliko, da se skupaj z nami sprehodite po srediu starega dela mesta Gamala Stan z mogonimi stavbami in prijetnimi ozkimi uliicami. Ljudska univerza KranjMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  13.6.2016 16:00Komunikacija za dobro poutje in zdravjeKakovost komuniciranja pomembno vpliva na nae dobro poutje in zdravje. Poznavanje nevro-lingvistinega komunikacijskega modela omogoa razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na uspeno komunikacijo.Ljudska univerza KranjMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

 • 27

  13.6.2016 18:00Starevstvo danesBiti star danes ali pred 100 leti je seveda nekaj popolno druganega. Tako drugae, da si teko predstavljamo, kako so vzgajali in preivljali toliko otrok v preteklosti. Predvsem zaradi drubenoekonomskega razvoja se takratni in dananji stari kar teko razumemo. Kaj otrok/najstnik potrebuje in kaj lahko naredi star. Vodi: druinski terapevt Janez LogarJanez Logar s.p.Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  14.6.2016 14:00Pravno svetovanjeUdeleencem bomo ponudili brezplano pravno svetovanje s podroja delovnih razmerij (pogodbe o zaposlitvi, dopusti, delovni as,...),Svet gorenjskih sindikatovSvet gorenjskih sindikatov, Slovenski trg 3Barbara Filipov 04 23 19 800 [email protected]

  14.6.2016 18:00ivljenje med smrtjo in ponovnim rojstvomRudolf Steiner je podrobno utemeljil trditev, da je lovek otrok zvezd. Na sreanju bo predstavljen antropozofski pogled na to tematiko.Drutvo za irjenje obzorij in duha Prisluhni siMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  15.6.2016 18:00Pridobivanje sredstev od podjetij - PRO ET CONTRASluatelji spoznajo pridobivanje sredstev od podjetij, tehnike in orodja. Predavanje priporoamo drutvom in nevladnim organizacijam.Agencija LARSMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

 • 28

  16.6.2016 13:00Osnovne pravice iz delovnih razmerijUdeleenci se bodo seznanili z osnovnimi pravicami iz delovnega razmerja, kot so pogodba o zaposlitvi, plaa in drugi prejemki, letni dopust, delovni as, postopki odpovedi,...Svet gorenjskih sindikatovMedgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7Mojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  16.6.2016 16:00Z izobraevanjem nad demencoPredstavitev projekta in rezultatov mobilnosti na vedsko, kjer imajo odlino razvit nain dela z osebami z demenco.Ljudska univerza KranjLjudska univerza Kranj, Cesta Staneta agarja 1, 4000 KranjMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  21.6.2016 9:30UmovadbaNai mogani predstavljajo enega najpomembnejih in najskrivnostnejih organov. Podobno kot je za dolgo vitalnost telesa potrebno gibanje in druge portne aktivnosti, je za dolgo mentalno vitalnost in bistrost naih misli potrebno izvajati treninge, ki krepijo nae miselne sposobnosti. Ljudska univerza KranjDSO Preddvor enota Naklo, Stara cesta 63, 4202 NakloMojca Rozman 04 280 48 00 [email protected]

  21.6.2016 14:00Pravno svetovanjeUdeleencem bomo ponudili brezplano pravno svetovanje s podroja delovnih razmerij (pogodbe o zaposlitvi, dopusti, delovni as,...),Svet gorenjskih sindikatovSvet gorenjskih sindikatov, Slovenski trg 3Barbara Filipov 04 23 19 800 [email protected]

 • 29

  23.6.2016 13:00Kaj je umetnost?Predavanje prof. Polonce Hafner Ferlan: Ne ve, kaj umetnost je, ampak kako razmilja, kaj izraa, katere ideje sporoa - ko odpade e zadnji ostanek objektivnosti, zadnji ostanek zunanjega v loveku, ko se dogaja kopernikanski obrat (od objekta k subjektu) in je sredie ivljenja lovekova subjektivnost. Strokovna Gimnazija, olski center KranjStrokovna Gimnazija, Kidrieva cesta 55Karmen Kanalec 04 280 40 00 [email protected]

 • 30

  16.5.2016 8.00 19.00Dan ueih se Naj se slii na glas!Na LU Kranj in v medgeneracijskem centru Kranj bo 16.5.2016 odprta knjiga za zbiranje izjav udeleencev v izobraevanju odraslih, njihova mnenja o tem, zakaj se uijo in kaj bi za uspeno izobraevalno pot potrebovali, pa tudi razloge, zaradi katerih se nekateri ne uijo, zato da bomo znali prepoznati ovire in jih s skupnimi momi premagati. Vabljeni tudi drugi odrasli, da zapiete svoje misli o izobraevanju odraslih, njegove prednosti in ovire.

  17.5.2016 18.00 20.00Uenje in kultura z roko v roki (Medgeneracijski center Kranj)S Tednom ljubiteljske kulture osveamo in pod enotno podobo predstavljamo vse, ki svoj talent, as in energijo namenjajo ljubiteljski kulturi ter tako bogatijo sebe in drubo. Letonji TLK je posveen petju, zato bomo teden TLK in teden TVU zdruili z uno delavnico ljudskega petja.

  18.5.2016 9.00 17.00Parada uenja dan ueih se skupnostiNa Glavnem trgu v Kranju se bodo sreevali ponudniki znanj in spretnosti ter povpraevalci po obojem. ivahen utrip, barvitost, obilo radovednosti, ponosa, upanja vse to bo mogoe doiveti v drubi zagovornikov in uresnievalcev kulture vseivljenjskosti uenja. Preko 30 izvajalcev na stojnicah, odru in okolici bo pripravilo razline aktivnosti za vse generacije. Lokali v starem delu Kranja pa ponudili popuste in posebne ponudbe. Preivite zanimiv dan v starem mestnem jedru.

 • 31

  19.5.2016 18.00 19.30 (Ljudska univerza Kranj)Radi piemo z rokoRaziskave kaejo, da mogani bolje delujejo pri pisanju na roko kot na raunalnik, saj se informacija v spominu ohranja dalj asa, pisanje na roko pa pri ljudeh spodbudi tudi ve kreativnih zamisli. Pridruite se nam na uricah kreativnega pisanja.

  20.5.2016 9.00 (zbor pred martinskim domom v Straiu) Dan starejih ili, zdravi, informirani in dejavniSkupaj se bomo odpravili na pohod na marjetno goro. Izbrali bomo manj poznano pepot po junem poboju marjetne gore. Na pohodu bomo izvedeli tudi kakno zanimivost o marjetni gori, peli pesmi in reevali uganke.

 • 32

  Parada uenja je obogatitev projekta TVU in omogoa predstavitev prilonosti za vseivljenjsko uenje na javnem mestu in ozaveanje javnosti o vlogi uenja za dvig izobrazbene ravni, zaposljivosti, osebne izpolnjenosti ter soitja generacij in skupnosti.Letos bo v okviru Parade uenja v Kranju potekalo tudi vseslovensko sreanje ole zdravja. Pridruite se jim lahko pri jutranji telovadbi ob 9.15 pod vodstvom idejnega vodja in ustanovitelja ole zdravja dr. Nikolaya Grishina.Na Paradi uenja bo na voljo ve kot 50 monosti za pridobivanje novih znanj in spretnosti izkoristite jih vsaj 20 in prejmite praktino nagrado.

  Parada uenja se bo odvijala v sredo, 18. maja 2016 na Glavnem trgu v Kranju.

  astni pokrovitelj Parade uenja je upan Mestne obine Kranj g. Botjan Trilar.

 • 33

  PROGRAM Parade uenja Kranj, 18. maj 2016

  Dogajanje na Glavnem trgu bodo od 9.00 do 17.00 ure soustvarjale organizacije, drutva, ustanove, zavodi in posamezniki z naslednjimi vsebinami:

  ODER na Glavnem trgu v Kranju:

  09.00sveana otvoritev z gosti

  09.15 10.00telovadba 1000 gibovvodi: idejni vodja in ustanovitelj ole zdravja dr. Nikolay Grishin

  10.00 10.10otroka folklorna skupinaKranjski vrtci

  10.10 10.20pevski nastopvrtec Dobra teta

  10.20 10.40RAP Rdea kapicaAnimaTera

  11.30 12.15pevske in glasbene tokeGimnazija Kranj

  12.15 12.30pevski nastopMeani pevski zbor Petra Liparja, DU Kranj

  15.00 15.10nastop raperjaAlterola

 • 34

  15.10 15.20nastop orientalskih plesalkKUD Leyli

  15.30 15.40oga BendDom starejih obanov Preddvor

  16.00 16.15pevski nastopMe PZ Musica viva Kranj - Primskovo

  16.30 17.00nastop orkestrovGlasbena ola Kranj

  Moderatorka: ga. Slavica Buan

  PROSTOR PRED PREERNOVIM GLEDALIEM :

  10.00 17.00Napihljiv poligon Archery warsportno lokostrelstvo z varnimi puicamiSitar Benjamin s.p.

  10.00 17.00portni poligon in obisk Pike Nogavikegibalne vadbeIgralnica Tia, terapije in aktivnosti

  10.00 17.00pravilen pristop k psu, odtis pasje take in otroke roke druenje s terapevtskimi psiDrutvo Take pomagake

 • 35

  STOJNICE IN DELAVNICE NA STOJNICAH(Glavni trg in prostor pred Preernovim gledaliem):

  ALTEROLAdelavnica z Alterolo (preventivni programi za otroke in mladostnike)

  AnimaTeradelavnice za otroke, predstavitev pounih raunalnikih iger, origami volk

  B&B d.o.o.predstavitev programov za izobraevanje odraslih

  Biotehniki center Naklopredstavitev programov preko raunalnika, z zloenkami, z letaki, predstavitev hinih izdelkov

  BSC, d.o.o., Kranjkolo sree, predstavitev aktivnosti Europe Direct Gorenjska s pomojo promocijskih publikacij in kviza

  Drutvo za opazovanje in prouevanje ptic Slovenijepredstavitev pogostejih vrst ptic v Sloveniji

  Drutvo Amnesty International SlovenijeInformacijska gradiva o oli lovekovih pravic in beguncih, iganje namizne igre o beguncih, igranje z didaktinimi kartami Izjemni ljudje za bolji svet, reevanje kviza

  Drutvo paraplegikov Gorenjskeprikaz delovanja kulturnih in portnih sekcij

  Drutvo ola zdravjaPredstavitev drutva, promocija jutranje telovadbe in kratek prikaz vaj, info stojnica

  Drutvo Sorko poljepredstavitev in izmenjava semen

 • 36

  Drutvo Svetlinpredstavitev vpliva ozvezdij na rastline in ljudi s pomojo Setvenega prironika Marije Thun in astroloke karte rojstva

  Drutvo Take pomagakepredstavitev drutva, pravilen pristop k psu, odtis pasje take in otroke roke, origami kua

  Esenca, Nataa Kern s.p.Biodanza in predstavitev poklica vaditelj Biodanze

  Esperantsko drutvo Ljubljanadelovni listi, predstavitev esperanta

  Etno Galerija Desetnicaprikaz tehnik ronega kreativnega ivanja, izdelava tulipana iz blaga

  Gimnazija Kranjjezikovne delavnice in ah, drone show

  Gorenjski muzejpredstavitev naih dejavnosti in aktivnosti za obiskovalce

  Igralnica Tiaposlikava obraza, tatoo

  ISIC Sloveniapredstavitev ISIC iskaznice in monosti dela v tujini

  LUKinfo stojnica, predstavitev programov za izobraevanje odraslih, zbiranje prijav ueih se odraslih za lokalni Forum ueih se, Veriga znanja: Daj naprej izmenjava znanj na oglasni deski

  LUK - medgeneracijski centerustvarjalne delavnice za vse generacije

  Mestna knjinica Kranjpredstavitev dejavnosti Mestne knjinice Kranj

  Preernovo gledalie Kranjpredstavitev dejavnosti Preernovega gledalia Kranj

 • 37

  ENT enota entk Kranjpromocija izdelkov, izdelovanje izdelkov iz gline

  Sitar Benjamin s.p.predstavitev Archery wars Slovenija

  Slovenska fundacija za UNICEFPunke iz cunj

  olski center Kranjpredstavitev izobraevalnih programov in poklicev, dejavnosti ole

  Svet gorenjskih sindikatovpredstavitev dejavnosti, knjiice, izpolnjevanje vpraalnika za obiskovalce, nagrade za znanje iz podroja delovnih razmer

  Varstveno delovni center Kranjustvarjalna delavnica

  Zavod RS za varstvo narave, OE Kranjpredstavitev in popularizacija varstva narave ter varovanih obmoij, zavarovanih ivalskih in rastlinskih vrst, pomena mokri in vodenje po kanjonu Kokre ob 11.30 in 13.00

  Zavod UP, zavod za upravno poslovanjeeko zemljevid UP

  ZKOkulturna drutva se predstavijo

  upnijska Karitas Kranjpredstavitev dela Karitas dekanije Kranj

  Zveza Sonek so.p. enota Kranjpraktini prikaz dela v Sonku

  Dodatne informacije:Mojca Rozmankoordinatorka Parade uenja 04 280 48 [email protected]

 • 38

  ZA PRIJETNO POUTJE V KRANJU!

  ZA VAS smo povezali vsa gostia, kavarne in lokale. Ponudili vam bodo posebne ugodnosti in njihove najbolj prepoznavne jedi, pijae in artikle.

  ZA TONO PONUDBO SLEDITE PLAKATOM NA VSEH LOKALIH!

  Od ELEZNIKE POSTAJE in V MESTU je ponudba kavic in pija ter nekaterih specialitet sledea:

  TERASA, Mohorjev klanec, kavice in pijae, CAFE GALERIJA PUNGERT, na Pungertu, proti Glavnemu trgu jeTEATER CAFE, dodatno e toast in ledena kava. Malo naprej jeSTARY MAYR s pijaami in tudi kaj za pod zob. Z Glavnega trga desno je

  BAR MITNICA, kjer najdete tople sendvie, tortice iz domae peice, kasneje osveilne koktajle. Blizu je

  KRAJEK z odlinimi, tudi veganskimi, sendvii, kruhi iz krune pei, bio izdelki, kasneje boste lahko poskusili, zmleli in kupili originalno kavo iz Indonezije, Etiopije, Indije, Brazilije in Kolumbije.

  INDIJA KOROMANDIJA, prodajalna odlinih indijskih ajev, bo ponudila KORINDI line steklene kozarce s slamico, v katerih boste ponujeno kavo lahko popili ali li po aj v Tavarjevo ulico.

  PEKARNA UMNIK bo ponudila kruh in pecivo. Na tem trgu je tudi KAVARNA EVROPA, kjer si s kavico lahko privoite vse slaice po 2 . Po glavni, Preernovi ulici, je

  Dr. FIG z odlinimi kavicami. e malo naprej na Maistrovem trgu jeKAVKA KAVA BAR, kjer postreejo tudi naravni ledeni aj v Korindiju. Nasproti je

  MLENA RESTAVRACIJA, ki h kavici ponudi rogljiek in e kaj.

 • 39

  Proti parkiriu Stara Sava je e

  CARNIOLA. Tam se lahko ustavite na kavici, presnih torticah, sladoledu.

  Z Glavnega trga pod podhodom pridete do KAVARNE KHISLSTEIN 12.56 v samem gradu, kjer je tudi Gorenjski muzej, nedale eKAVARNA LAYER, kjer bodo ponudili tudi domai sok.

  Z AVTOBUSNE POSTAJE lahko uberete ISTO POT V OBRATNI SMERI.

  V GOSTILNAH, RESTAVRACIJAH, s severa proti jugu mestnega jedra, boste dobili:

  TOPEL OBROK po 3 (od 11 ure dalje)KAVICO po izbiri, 0,1 litra SOKA ali VINA odprtega, po 1 , PIVO toeno - 0,5 litra po 2 Riet z mesom, gostie KOT, Maistrov trg Mega kranjska palainka, MLENA, Maistrov trg Ocvrte sardele s krompirjem, DELFIN, Tavarjeva ulica 1 Mesne kroglice, pire krompir, SONET, Preernova ulica Zelenjavno-mesna obara, STARI MAYR, Glavni trg Pol nagrajene kranjske klobase, krompir, ARVAJ, pred poto

  na Potni ulici pageti z bolonjsko omako, ROMANO, Tavarjeva ul. 31, na

  zaetku mosta ez Kokro evapii Petka, DAS IST WALTER, Cesta 1. maja 1A, na koncu

  mosta ez Kokro

  Odlino poutje in veliko zabave vam elijo

 • 40

  UGODNOSTI, POSEBNI ARTIKLI:

  NA MAISTROVEM TRGU boste nali: Odlino knjigo izletov, MLADINSKA KNJIGA Uredili boste frfru, dobili barvan pramen las, frizerstvo LEVEK Izdelke iz kozjega mleka in drugo, Mesnica-delikatesa AVS Dobili barvan pramen las, uredili vas bodo po vratu, frizerstvo

  ANLUKA &.., Popravili vam bodo nakit s popustom, zlatarstvo LEVINIK Oala s popustom, OPTIKA Nevenka Vervega Slavnostna oblaila, PICA Bombano spodnje perilo, VENUS Medicinske nogavice (sladkorna, krne ile), COTONE

  Na glavni, PREERNOVI ULICI, boste poleg obiajnih popustov nali Odlien sir Grana Padano in fige, pa e kaj odlinega,

  DELIKATESA FIGA Staro trgovino z deniki, DENIKARSTVO JENKO Unikatna trgovina Hia na koncu tunela, ZAVOD BONVIVAN Knjige po 1 , ANTIKVARIAT Pokrivala, ramenske torbice in e kaj, TRGOVINA BRIGADA Odline slovenske olive v slanici iz Izole, domae marmelade,

  aji, vina, LUTARIJA Nakit iz poldragih kamnov, HARMONIJA Vozlana ipka, MAICA

  Na GLAVNEM TRGU vas akajo posebnosti: Naglavni bombani trakovi (tudi oranni) ter veliko unikatnih

  izdelkov, LUCCA Vse, kar je mogoe oblei, STYLE Naprava za suenje in razkuevanje obutve, masane rolice,

  prehranski napitki in dopolnila za portno aktivne, naravna zaite pred soncem, LEKARNA PRI KRANJSKEM ORLU

  Metrano blago, CECILIJA Obnovljeno staro pohitvo, novi leseni izdelki in mnogo

 • 41

  drobnarij, KR' TRCUNA Popust na patchwork teaje in delavnice, umetniki spominki,

  DESETNICA ETNOGALERIJA

  V TAVARJEVI ULICI boste lahko kupili: Ginko aj za dober spomin, JASMIN Diave iz francoskih esenc, TRGOVINA DIAV Dan odprtih vrat bo v HOSTLU CUKRARNA

  NASPROTI POTE, zraven Slaiarne Evropa vas priakujejo: okoladni rezanci in tudi vse ostale testenine, KRALJ

  NUDELJCEV, ki vam bo ponudil okoladne rezance s sladoledom v pokuino.

  PRISRNO VABLJENI!

  OLA ZDRAVJA, Skupina Kranj

 • 42

  LU KRANJNudimo in ustvarjamo kakovostno, prijazno vseivljenjsko izobraevanje za prebivalce Mestne obine Kranj in gorenjske regije. irimo vrednoto znanja, ki plemeniti nae ivljenje.elite postati vzgojitelj predolskih otrok, medicinska sestra, bolniar, ekonomski tehnik? Vas zanima tudij socialne gerontologije? Morda elite le izboljati svoje poklicne veine in pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo? Pri uenju tujih jezikov imamo dolgoletno tradicijo izobraevanja in razvijanja novih metod uenja.S kakovostnim znanjem naih zaposlenih in zunanjih sodelavcev zagotavljamo formalno izobraevanje na vseh ravneh zahtevnosti in pestro ponudbo neformalnih oblik izobraevanja za vse generacije. Svetujemo, informiramo in se odzivamo na potrebe okolja na oseben in izviren nain.

 • 43

  Ena od dejavnosti LUK - Ljudske univerze Kranj je dejavnost medgeneracijskega sodelovanja, ki se odvija v Medgeneracijskem centru, Cesta talcev 7, Kranj.

  Namen programa medgeneracijskega sodelovanja je predvsem: zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi druganega tempa ivljenja in

  prostorske loenosti starev in otrok od starih starev ter ima za posledico globok kulturni prepad med generacijami,

  zagotavljati monosti za pozitivno vplivanje na pogosto negativna stalia, ki jih imamo ljudje do pripadnikov drugih generacij, e zlasti do starejih in staranja,

  vkljuevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin, graditev solidarnosti, zaupanja in medsebojne pomoi med

  generacijami in posledino vzpostavitev uinkovitejega delovanja skupnosti.

  Medgeneracijsko sodelovanje povezujemo z delovanjem v skupnosti, zato v dejavnost vkljuujemo najrazlineje organizacije.

 • 44

  Nacionalni koordinator TVU: Andragoki center Slovenije

  Obmoni koordinator TVU in PU: Ljudska univerza Kranj

  Partner pri izvedbi PU: ola zdravja

  Sofinanciranje PU in TVU: Mestna obina Kranj, Ministrstvo za olstvo