of 18 /18
september 2009, številka 11 september 2009, številka 11 Izdajatelj: Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Izdajatelj: Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Pomurski mesečnik Pomurski mesečnik

Pomurski mesečnik · 2010. 5. 10. · društev Pomurja, natisnili lastno etiketo ter prilepko za med, medeni liker in propolis. Na tokratnem 47. mednarodnem kmetijsko - živilskem

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pomurski mesečnik · 2010. 5. 10. · društev Pomurja, natisnili lastno etiketo ter prilepko za...

 • s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Izdajatelj: Društvo za prepih znanja in informacij VöterIzdajatelj: Društvo za prepih znanja in informacij Vöter

  Pomurski mesečnikPomurski mesečnik

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Praznik buč v Lipovcih ter 15 let delovanja TD LipovciPraznik buč v Lipovcih ter 15 let delovanja TD Lipovci

  Že sedmo leto zapored so Lipovčani živeli v znamenju bučŽe sedmo leto zapored so Lipovčani živeli v znamenju buč in bučnih specialitet, znova se je odvilo tekmovanje vin bučnih specialitet, znova se je odvilo tekmovanje v kuhanju bučne enolončnice, lupala so se bučna semena,kuhanju bučne enolončnice, lupala so se bučna semena, pridelali in izbrali so najtežjo bučo, proglasili naj domačijopridelali in izbrali so najtežjo bučo, proglasili naj domačijo in še kaj. Skupaj z zlatim jesenskim časom se je v vasin še kaj. Skupaj z zlatim jesenskim časom se je v vas znova vrnila tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni –znova vrnila tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni – praznik buč. Kar tridnevno prireditev so pričeli zpraznik buč. Kar tridnevno prireditev so pričeli z izdelovanjem aranžmajev iz buč, otroci so izdelovaliizdelovanjem aranžmajev iz buč, otroci so izdelovali mavrične krožnike, buče pa so seveda tudi zelo primerne zamavrične krožnike, buče pa so seveda tudi zelo primerne za izrezovanje. Ob vsem so razstavili še staro poljedelskoizrezovanje. Ob vsem so razstavili še staro poljedelsko orodje.orodje.Naslednji dan so ustanovili Klub zeliščarjev občineNaslednji dan so ustanovili Klub zeliščarjev občine Beltinci, razstavili zelišča in degustirali razne namaze izBeltinci, razstavili zelišča in degustirali razne namaze iz njih, obiskovalci pa so bili deležni zdrave malice iz buč.njih, obiskovalci pa so bili deležni zdrave malice iz buč. Vse skupaj so popestrili še z večerno zabavo.Vse skupaj so popestrili še z večerno zabavo.Posebej zanimivo pa je bilo nedeljsko dogajanje, ki so gaPosebej zanimivo pa je bilo nedeljsko dogajanje, ki so ga pričeli s kuhanjem bučne enolončnice. To je potekalo podpričeli s kuhanjem bučne enolončnice. To je potekalo pod budnim očesom strokovne komisije, pričelo pa se je ob 10budnim očesom strokovne komisije, pričelo pa se je ob 10 uri, po predhodnih navodilih za pripravo s straniuri, po predhodnih navodilih za pripravo s strani strokovnjakinje za zdravo prehrano.strokovnjakinje za zdravo prehrano.Kuharji so bili pri delu posebej pozorni na izvirnostKuharji so bili pri delu posebej pozorni na izvirnost recepture, izgled ter okus jedi ter seveda tudi na to, ali jedrecepture, izgled ter okus jedi ter seveda tudi na to, ali jed sledi prej omenjenim smernicam zdrave prehrane. Za to sesledi prej omenjenim smernicam zdrave prehrane. Za to se je trudilo 17 ekip iz kar petih držav. Poleg domačih so seje trudilo 17 ekip iz kar petih držav. Poleg domačih so se merile še ekipe iz Hrvaške, Poljske, Francije in madžarske.merile še ekipe iz Hrvaške, Poljske, Francije in madžarske.Tretjo najboljšo enolončnico je na koncu skuhala ekipaTretjo najboljšo enolončnico je na koncu skuhala ekipa Prekmurskega osteološkega društva, drugo mesto jePrekmurskega osteološkega društva, drugo mesto je pripadlo Turističnemu društvu Krajevne skupnosti Ižakovci,pripadlo Turističnemu društvu Krajevne skupnosti Ižakovci, žirijo pa je s svojo enolončnico najbolj prepričala ekipa izžirijo pa je s svojo enolončnico najbolj prepričala ekipa iz sosednje Hrvaške in tako zasedla prvo mesto.sosednje Hrvaške in tako zasedla prvo mesto.V nedeljo pa je bilo posebej slovesno tudi zato, ker jeV nedeljo pa je bilo posebej slovesno tudi zato, ker je domače turistično društvo skupaj s praznikom bučdomače turistično društvo skupaj s praznikom buč proslavilo še 15-letnico svojega obstoja.proslavilo še 15-letnico svojega obstoja.

  Ob tej priložnosti je podpredsednik PTZ ValentinOb tej priložnosti je podpredsednik PTZ Valentin Odar predsedniku društva Janku Bezjaku podelilOdar predsedniku društva Janku Bezjaku podelil priznanje Pomurske turistične zveze, predsednikpriznanje Pomurske turistične zveze, predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik S. ČernjakTuristične zveze Slovenije Dominik S. Černjak pa je vse prizadevne lipovske turistične delavcepa je vse prizadevne lipovske turistične delavce ob obletnici počastil z bronastim znakom.ob obletnici počastil z bronastim znakom. Turistično društvo Lipovci je tako v ponos tudiTuristično društvo Lipovci je tako v ponos tudi domači Krajevni skupnosti. Čestitke članomdomači Krajevni skupnosti. Čestitke članom društva je izrekel predsednik Krajevne skupnostidruštva je izrekel predsednik Krajevne skupnosti Franc Cigan, pridružil se mu je še župan občineFranc Cigan, pridružil se mu je še župan občine Beltinci.Beltinci.Ker pa je bilo dogajanje postavljeno v okvirKer pa je bilo dogajanje postavljeno v okvir praznika buč, se tem posvečamo še ob koncu. Vpraznika buč, se tem posvečamo še ob koncu. V Lipovcih so tega dne namreč tradicionalnoLipovcih so tega dne namreč tradicionalno izbrali naj domačijo. Naziv je pripadel družiniizbrali naj domačijo. Naziv je pripadel družini Toplak Vegič iz Lipovec 259, ob obletniciToplak Vegič iz Lipovec 259, ob obletnici društva pa so izbrali tudi domačijo z najlepšedruštva pa so izbrali tudi domačijo z najlepše urejeno okolico. Priznanje sta prejela Franc inurejeno okolico. Priznanje sta prejela Franc in Martin Horvat. Najlepši aranžma iz buč soMartin Horvat. Najlepši aranžma iz buč so postavili pri domačiji Sraka Vöreš, najtežjopostavili pri domačiji Sraka Vöreš, najtežjo bučo, ki je proti lanskim 176 kilogramom letosbučo, ki je proti lanskim 176 kilogramom letos tehtala le skromnih 101 kilogram, pridelali vtehtala le skromnih 101 kilogram, pridelali v Turističnem društvu Stara cesta. Podelili pa so šeTurističnem društvu Stara cesta. Podelili pa so še priznanja Turističnega društva vsem, ki se žepriznanja Turističnega društva vsem, ki se že dolgotrajno in učinkovito trudijo z delom vdolgotrajno in učinkovito trudijo z delom v društvu.društvu.Da pa bi se prireditev iztekla tako kot je treba, soDa pa bi se prireditev iztekla tako kot je treba, so poskrbeli domačini s kulturnim programom terposkrbeli domačini s kulturnim programom ter gostje iz Turističnega društva Vuhred.gostje iz Turističnega društva Vuhred.

  Avtor: Niko KaroAvtor: Niko Karo

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 11

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Naj domačija 2009Naj domačija 2009

  Kar okoli 5000 Pomurcev in verjetno tudi obiskovalcev iz ostalih predelov Slovenije se je prvo septembrskoKar okoli 5000 Pomurcev in verjetno tudi obiskovalcev iz ostalih predelov Slovenije se je prvo septembrsko nedeljo zbralo na prireditvenem prostoru pred turniško Planiko, kjer je potekala slovesna razglasitev zdaj že 19.nedeljo zbralo na prireditvenem prostoru pred turniško Planiko, kjer je potekala slovesna razglasitev zdaj že 19. Naj domačije v pomurskem prostoru. Sečijevi so po Ščapovih že druga domačija v občini Turnišče, ki ji je bilNaj domačije v pomurskem prostoru. Sečijevi so po Ščapovih že druga domačija v občini Turnišče, ki ji je bil podeljen ta lep naziv.podeljen ta lep naziv.

  Razglasitev Naj domačije je bil dogodek leta za celoRazglasitev Naj domačije je bil dogodek leta za celo občino, še posebej pa za Varašance.občino, še posebej pa za Varašance.Sedemčlanski družini Seči iz Turnišča bo dogodekSedemčlanski družini Seči iz Turnišča bo dogodek zagotovo še dolgo ostal zapisan v spominu in srcih,zagotovo še dolgo ostal zapisan v spominu in srcih, kajti nanj so se skrbno pripravljali in na koncu dočakalikajti nanj so se skrbno pripravljali in na koncu dočakali velik dan.velik dan.Sečijevi so družina treh generacij. Babica Ana je zSečijevi so družina treh generacij. Babica Ana je z modrostjo in pridno roko močna opora hčerki Mariji inmodrostjo in pridno roko močna opora hčerki Mariji in zetu Laciju, ki neutrudno peljeta voz napredka naprej.zetu Laciju, ki neutrudno peljeta voz napredka naprej. Sinova Simon s Karmen in Danijel s Sonjo pa sta tista,Sinova Simon s Karmen in Danijel s Sonjo pa sta tista, ki z novimi idejami in zagnanostjo za delo zagotavljataki z novimi idejami in zagnanostjo za delo zagotavljata uspešno prihodnost. Vse skupaj pa druži neizmernauspešno prihodnost. Vse skupaj pa druži neizmerna ljubezen do tega, kar počnejo.ljubezen do tega, kar počnejo.Tega dne o prihodnosti Sečijevi prav gotovo nisoTega dne o prihodnosti Sečijevi prav gotovo niso razmišljali, je pa verjetno že začrtana. Trenutno serazmišljali, je pa verjetno že začrtana. Trenutno se ukvarjajo s poljedelstvom, perutninarstvom, dalečukvarjajo s poljedelstvom, perutninarstvom, daleč naokoli so znani po izletniški kmetiji s ponudbo odličnenaokoli so znani po izletniški kmetiji s ponudbo odlične domače hrane.domače hrane.Predsedniku parlamentarnega odbora za kmetijstvoPredsedniku parlamentarnega odbora za kmetijstvo Francu Bogoviču je pripadla čast, da je podelil letošnjeFrancu Bogoviču je pripadla čast, da je podelil letošnje priznanje za Naj domačijo.priznanje za Naj domačijo.

  Projekt Naj domačija je star že 19 let in ena izmedProjekt Naj domačija je star že 19 let in ena izmed tistih, ki so ga toliko časa obdržali in mu dalitistih, ki so ga toliko časa obdržali in mu dali poseben pečat, je tudi direktorica Podjetja zaposeben pečat, je tudi direktorica Podjetja za informiranje Irma Benko.informiranje Irma Benko.Projekt Naj domačija ni samo nekaj, kar se dogajaProjekt Naj domačija ni samo nekaj, kar se dogaja takole mimo grede. Izbrane domačije morajotakole mimo grede. Izbrane domačije morajo izpolnjevati marsikateri pogoj, da lahko postanejoizpolnjevati marsikateri pogoj, da lahko postanejo najboljše med najboljšimi.najboljše med najboljšimi.Prihodnje leto bo za projekt Naj domačija posebno,Prihodnje leto bo za projekt Naj domačija posebno, saj bo izbor že dvajseti po vrsti.saj bo izbor že dvajseti po vrsti.Pester kulturni program so pripravili učenci turniškePester kulturni program so pripravili učenci turniške osnovne šole, mladi harmonikar Primož Seršen,osnovne šole, mladi harmonikar Primož Seršen, člani odrasle folklorne skupine in Vinogradniškičlani odrasle folklorne skupine in Vinogradniški kvartet, prireditev pa ne bi bila popolna brez Vanekakvartet, prireditev pa ne bi bila popolna brez Vaneka in njegove druščine.in njegove druščine.Poleg Naj domačije so letos priznanja v različnihPoleg Naj domačije so letos priznanja v različnih kategorijah prejeli še družina Gregorec izkategorijah prejeli še družina Gregorec iz Slaptincev, družina Erjavec iz Sodišinec, družinaSlaptincev, družina Erjavec iz Sodišinec, družina Kranjc iz Babinec, družina Fras iz Lešan, družinaKranjc iz Babinec, družina Fras iz Lešan, družina Špilak iz Turnišča, družina Jerebic iz Lipe terŠpilak iz Turnišča, družina Jerebic iz Lipe ter družina Sočič iz Vaneče.družina Sočič iz Vaneče.

  Avtor: Renata ZadravecAvtor: Renata Zadravec

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 22

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Prva pomurska Medena kraljicaPrva pomurska Medena kraljica

  Čebelarska zveza društev Pomurja združuje vse čebelarke in čebelarje iz celotne regije Pomurja., to pa pomeni 22Čebelarska zveza društev Pomurja združuje vse čebelarke in čebelarje iz celotne regije Pomurja., to pa pomeni 22 čebelarskih društev, v katero je vključeno 573 čebelark in čebelarjev, ki čebelarijo s 15.600 čebeljimi družinami. Včebelarskih društev, v katero je vključeno 573 čebelark in čebelarjev, ki čebelarijo s 15.600 čebeljimi družinami. V primerjavi z RS na območju Pomurja posedujejo pomurski čebelarji 10 % čebeljih družin.primerjavi z RS na območju Pomurja posedujejo pomurski čebelarji 10 % čebeljih družin.

  Na območju Pomurja je registriranih tudi 9 vzrejevalcev matic Kranjske sivke, kar predstavlja v primerjavi zNa območju Pomurja je registriranih tudi 9 vzrejevalcev matic Kranjske sivke, kar predstavlja v primerjavi z ostalim delom Slovenije 50 % vseh vzrejevalcev matic. Naši pomurski čebelarji letno pridelajo med 200 do 300ostalim delom Slovenije 50 % vseh vzrejevalcev matic. Naši pomurski čebelarji letno pridelajo med 200 do 300 tonami medu oziroma 10 % skupne količine v primerjavi z ostalim delom države. Največ pridelanega medu jetonami medu oziroma 10 % skupne količine v primerjavi z ostalim delom države. Največ pridelanega medu je cvetličnega in akacijevega, sledi kostanjev med. Kljub temu, da pomurski čebelarji pridno delajo in nizajo uspehcvetličnega in akacijevega, sledi kostanjev med. Kljub temu, da pomurski čebelarji pridno delajo in nizajo uspeh za uspehom, pa ne spijo na lovorikah. Tako kot čebele so pridni naprej.za uspehom, pa ne spijo na lovorikah. Tako kot čebele so pridni naprej.

  Kljub vloženemu trudu in dokazano dobremu delu pa se tako pomurski kot vsi ostali čebelarji v Sloveniji še vednoKljub vloženemu trudu in dokazano dobremu delu pa se tako pomurski kot vsi ostali čebelarji v Sloveniji še vedno srečujejo z marsikatero težavo. Čebelarska zveza društev Pomurja nudi svojim čebelarkam in čebelarjem pomočsrečujejo z marsikatero težavo. Čebelarska zveza društev Pomurja nudi svojim čebelarkam in čebelarjem pomoč na številnih področjih dela, mednje spada izobraževanje, logistična pomoč pri odkupu čebeljih pridelkov, pomočna številnih področjih dela, mednje spada izobraževanje, logistična pomoč pri odkupu čebeljih pridelkov, pomoč pri oskrbi z embalažo, pri pripravi raznih vlog za različne razpise, izvajajo čebelarske krožke, nenazadnje papri oskrbi z embalažo, pri pripravi raznih vlog za različne razpise, izvajajo čebelarske krožke, nenazadnje pa skrbijo tudi za promocijo in medijske aktivnosti. V ta namen so na novo uredili celostno podobo Čebelarske zvezeskrbijo tudi za promocijo in medijske aktivnosti. V ta namen so na novo uredili celostno podobo Čebelarske zveze društev Pomurja, natisnili lastno etiketo ter prilepko za med, medeni liker in propolis. Na tokratnem 47.društev Pomurja, natisnili lastno etiketo ter prilepko za med, medeni liker in propolis. Na tokratnem 47. mednarodnem kmetijsko - živilskem sejmu so se slovenski čebelarji skupaj s pomurskimi predstavili v okvirumednarodnem kmetijsko - živilskem sejmu so se slovenski čebelarji skupaj s pomurskimi predstavili v okviru dneva čebelarjev. Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, Čebelarska zveza društevdneva čebelarjev. Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, Čebelarska zveza društev Pomurja, KGZS in Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota so organizirali strokovni posvet s predavanji oPomurja, KGZS in Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota so organizirali strokovni posvet s predavanji o Kakovosti medu in Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo. Prav tako pa je ob dnevu čebelarjevKakovosti medu in Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo. Prav tako pa je ob dnevu čebelarjev potekala tržnica medu in medenih izdelkov, podeljena pa so bila tudi priznanja za najbolje ocenjeni med. Ponosnipotekala tržnica medu in medenih izdelkov, podeljena pa so bila tudi priznanja za najbolje ocenjeni med. Ponosni pa so tudi na novo, prvo pomursko medeno kraljico, ki so jo kronali prav na sejmu.pa so tudi na novo, prvo pomursko medeno kraljico, ki so jo kronali prav na sejmu.Prva pomurska medena kraljica Nataša Bukovec je zasedla svoj prestol, od koder bo prihodnje leto opravljalaPrva pomurska medena kraljica Nataša Bukovec je zasedla svoj prestol, od koder bo prihodnje leto opravljala težko in marsikdaj tudi nehvaležno delo promocije pomurskega čebelarstva.težko in marsikdaj tudi nehvaležno delo promocije pomurskega čebelarstva.

  Avtor: Mirjana RopošaAvtor: Mirjana Ropoša

  Prva Pomurska Medena kraljica NatašaPrva Pomurska Medena kraljica NatašaBukovecBukovec iz Lipe v Prekmurju iz Lipe v Prekmurju

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 33

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Vinska trgatev 2009 v ŠprincuVinska trgatev 2009 v Šprincu

  Vinska trgatev je svojevrsten praznik vina. V preteklosti je prireditev vedno povezovala veliko ljudi, ki so znaliVinska trgatev je svojevrsten praznik vina. V preteklosti je prireditev vedno povezovala veliko ljudi, ki so znali uspešno združiti koristno s prijetnim.uspešno združiti koristno s prijetnim.

  Je tudi dolgo pričakovan plod težkega celoletnegaJe tudi dolgo pričakovan plod težkega celoletnega dela, včasih kronan z bogato letino, včasih boljdela, včasih kronan z bogato letino, včasih bolj skromen, odvisno od tega, kako prijazna inskromen, odvisno od tega, kako prijazna in prizanesljiva je bila mati narava do nas. Vinskaprizanesljiva je bila mati narava do nas. Vinska trgatev zna biti zelo vesel dogodek, pravzaprav jetrgatev zna biti zelo vesel dogodek, pravzaprav je vedno vesela. Kako so to počeli naši predhodniki,vedno vesela. Kako so to počeli naši predhodniki, se ob tem veselili, družili, so prikazali tudi vaščanise ob tem veselili, družili, so prikazali tudi vaščani Šprinca in Koprive, ki so skupaj z razkriškimŠprinca in Koprive, ki so skupaj z razkriškim Turistično narodopisnim društvom in ObčinoTuristično narodopisnim društvom in Občino Razkrižje pripravili prireditev, preprostoRazkrižje pripravili prireditev, preprosto poimenovano Vinska trgatev.poimenovano Vinska trgatev.Tradicijo vinske kulture in pridelave vina v našihTradicijo vinske kulture in pridelave vina v naših vinorodnih krajih predstavlja tudi vinska kraljica, kvinorodnih krajih predstavlja tudi vinska kraljica, k lepoti slovenskih vinorodnih dežel pa sodi še Misslepoti slovenskih vinorodnih dežel pa sodi še Miss trgatve, ki so jo na Razkrižju tudi izbrali.trgatve, ki so jo na Razkrižju tudi izbrali.

  Jesenske barve prinašajo naravi poseben čar. VinskaJesenske barve prinašajo naravi poseben čar. Vinska trta je obarvana v vseh mogočih odtenkih, trsitrta je obarvana v vseh mogočih odtenkih, trsi različnih sort se ponosno bohotijo po vinorodnihrazličnih sort se ponosno bohotijo po vinorodnih gričih. gričih. Trgatev prinaša veselje predvsem tistim, ki pomagajoTrgatev prinaša veselje predvsem tistim, ki pomagajo lastniku obirati pridelek. Na Šprincu so veseli trgačilastniku obirati pridelek. Na Šprincu so veseli trgači tokrat najprej v povorki prikazali delo v vinogradu, setokrat najprej v povorki prikazali delo v vinogradu, se nato podali vanj, po končanem obiranju pa z veselonato podali vanj, po končanem obiranju pa z veselo pesmijo, živahnim razpoloženjem in ob dobri ponudbipesmijo, živahnim razpoloženjem in ob dobri ponudbi domačih dobrot pridelek še sprešali.domačih dobrot pridelek še sprešali.In ker občanom občine Razkrižje nikoli ne zmanjkaIn ker občanom občine Razkrižje nikoli ne zmanjka volje in idej, smo prepričani, da bomo tudi prihodnjevolje in idej, smo prepričani, da bomo tudi prihodnje leto veselo obirali grozdje skupaj z vaščani občineleto veselo obirali grozdje skupaj z vaščani občine Razkrižje.Razkrižje.

  Avtor: Dorina Veldin Avtor: Dorina Veldin

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 44

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Vidrin center AQUALUTRA v KriževcihVidrin center AQUALUTRA v Križevcih

  V Križevcih ob Mali Krki so svojemu namenu predaliV Križevcih ob Mali Krki so svojemu namenu predali informacijsko-izobraževalni center o vidrah Aqualutra.informacijsko-izobraževalni center o vidrah Aqualutra.

  Projekt so v občini sprejeli kot izziv v smeri ohranjanjaProjekt so v občini sprejeli kot izziv v smeri ohranjanja naravnih vrednot, s tem so želeli dati svoj prispevek knaravnih vrednot, s tem so želeli dati svoj prispevek k trajnostnemu razvoju in razvoju eko turizma v tem delutrajnostnemu razvoju in razvoju eko turizma v tem delu Goričkega. Partnerji v projektu so občine Dobrovnik,Goričkega. Partnerji v projektu so občine Dobrovnik, Kobilje, Puconci, Kuzma, Rogaševci, Cankova,Kobilje, Puconci, Kuzma, Rogaševci, Cankova, Moravske Toplice, Biotehniška fakulteta, oddelek zaMoravske Toplice, Biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko in genetski laboratorij, Grand Videozootehniko in genetski laboratorij, Grand Video produkcija ter podjetje za aplikativno ekologijoprodukcija ter podjetje za aplikativno ekologijo Limnos.Limnos.

  Sofinancerji v projektu so Javna agencija za železniškiSofinancerji v projektu so Javna agencija za železniški promet RS ter Ministrstvo za okolje in prostor, podporopromet RS ter Ministrstvo za okolje in prostor, podporo pa so mu dale še nekatere druge občine in ustanove.pa so mu dale še nekatere druge občine in ustanove.

  O vidri se je v občini Gornji Petrovci govorilo že obO vidri se je v občini Gornji Petrovci govorilo že ob njenem 1. občinskem prazniku. Nenazadnje je vidranjenem 1. občinskem prazniku. Nenazadnje je vidra upodobljena tudi v občinskem grbu in zastavi, ki so joupodobljena tudi v občinskem grbu in zastavi, ki so jo takrat razvili. Za to, da imajo v Gornjih Petrovcih vidrotakrat razvili. Za to, da imajo v Gornjih Petrovcih vidro tudi v grbu in zastavi občine, je zaslužen podžupantudi v grbu in zastavi občine, je zaslužen podžupan Ernest Kerčmar.Ernest Kerčmar.

  V treh letih, kolikor so nabirali vzorce, so zasledili 30V treh letih, kolikor so nabirali vzorce, so zasledili 30 različnih osebkov vider. Glede na vitalno populacijo jerazličnih osebkov vider. Glede na vitalno populacijo je to malo, glede na pokrajino Goričko pa veliko, saj jihto malo, glede na pokrajino Goričko pa veliko, saj jih po Goričkem glede na življenjske pogoje več naj ne bipo Goričkem glede na življenjske pogoje več naj ne bi moglo preživeti.moglo preživeti.

  En sklop dejavnosti je bil namenjen izobraževanju,En sklop dejavnosti je bil namenjen izobraževanju, osveščanju in obveščanju prebivalcev o dejavnostihosveščanju in obveščanju prebivalcev o dejavnostih centra in vidri sami.centra in vidri sami.

  Vsak tovrsten projekt je v izredno hudi konkurenciVsak tovrsten projekt je v izredno hudi konkurenci veliko priznanje tistemu, ki si ga uspe pridobiti. Hkrativeliko priznanje tistemu, ki si ga uspe pridobiti. Hkrati pomeni tudi dano zaupanje izvajalcu, da bo uspešnopomeni tudi dano zaupanje izvajalcu, da bo uspešno izveden.izveden.

  Otvoritev vidrinega centra Aqualutra so popestrili zOtvoritev vidrinega centra Aqualutra so popestrili z nastopom Biološkega zbora iz Ljubljane, zbrane sonastopom Biološkega zbora iz Ljubljane, zbrane so navduševali tudi člani člani domačega društva Vrtanek.navduševali tudi člani člani domačega društva Vrtanek. Dr. Marjana Hönigsfeld Adamič, strokovna vodjaDr. Marjana Hönigsfeld Adamič, strokovna vodja projekta, pa je razglasila Občino Gornji Petrovci inprojekta, pa je razglasila Občino Gornji Petrovci in župana Franca Šlihthubra za vidri prijazno občino inžupana Franca Šlihthubra za vidri prijazno občino in vidri prijaznega župana.vidri prijaznega župana.

  Avtor: Renata ZadravecAvtor: Renata Zadravec

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 55

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 MANJ OTROKV ŠOLSKEM LETU 2009/2010 MANJ OTROK

  V letošnjem šolskem letu bo v šolskih klopeh sedelo manj otrok kot lansko leto.V letošnjem šolskem letu bo v šolskih klopeh sedelo manj otrok kot lansko leto.Novo šolsko leto se je nepreklicno pričelo. Nekateri so se v šolske klopi vrnili s težkim srcem, nekateri v veselemNovo šolsko leto se je nepreklicno pričelo. Nekateri so se v šolske klopi vrnili s težkim srcem, nekateri v veselem pričakovanju. Najbolj razburljiv pa je prvi šolski dan vedno za tiste, ki prvič v življenju sedejo v šolske klopi.pričakovanju. Najbolj razburljiv pa je prvi šolski dan vedno za tiste, ki prvič v življenju sedejo v šolske klopi. Podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da letos slovenske šole obiskuje manj otrok kot minulo šolsko leto.Podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da letos slovenske šole obiskuje manj otrok kot minulo šolsko leto. Letos je sedlo v šolske klopi v Sloveniji 160 tisoč osnovnošolcev in 85 tisoč dijakov. V soboški enoti Zavoda zaLetos je sedlo v šolske klopi v Sloveniji 160 tisoč osnovnošolcev in 85 tisoč dijakov. V soboški enoti Zavoda za šolstvo bo tako 38 osnovnih šol obiskovalo 9053 osnovnošolcev, to je 47 manj kot minulo šolsko leto. Med temišolstvo bo tako 38 osnovnih šol obiskovalo 9053 osnovnošolcev, to je 47 manj kot minulo šolsko leto. Med temi pa je več prvošolcev kot lansko leto, saj je lani v prvi razred zakorakalo 931 prvošolcev, letos pa štirje več, torejpa je več prvošolcev kot lansko leto, saj je lani v prvi razred zakorakalo 931 prvošolcev, letos pa štirje več, torej 935. 468, 10 manj kot lani, jih bo obiskovalo osnovne šole v Upravni enoti Murska Sobota, Upravna enota935. 468, 10 manj kot lani, jih bo obiskovalo osnovne šole v Upravni enoti Murska Sobota, Upravna enota Lendava letos ima 191 prvošolcev, to je 13 več kot lani, v Upravni enoti Gornja Radgona je v prvi razred vpisanihLendava letos ima 191 prvošolcev, to je 13 več kot lani, v Upravni enoti Gornja Radgona je v prvi razred vpisanih 124 učencev, to pa je kar 24 manj kot lani. Upravna enota Ljutomer ima 152 prvošolcev, lansko leto jih je bilo 25124 učencev, to pa je kar 24 manj kot lani. Upravna enota Ljutomer ima 152 prvošolcev, lansko leto jih je bilo 25 manj.manj.Veliko učencev pa že ob začetku šolskega leta zanima, kdaj se bo to končalo. Šolsko leto 2009/2010 bo zaVeliko učencev pa že ob začetku šolskega leta zanima, kdaj se bo to končalo. Šolsko leto 2009/2010 bo za osnovnošolce trajalo do 24.junija 2010, dijaki ga bodo zaključili tri dni prej, torej 21. junija. Devetošolci bodo sosnovnošolce trajalo do 24.junija 2010, dijaki ga bodo zaključili tri dni prej, torej 21. junija. Devetošolci bodo s poukom zaradi opravljanja zaključnih izpitov s poukom končali 15.junija 2010. Splošna in poklicna matura zapoukom zaradi opravljanja zaključnih izpitov s poukom končali 15.junija 2010. Splošna in poklicna matura za maturante se bo pričela 26.maja.maturante se bo pričela 26.maja.Pa še na nekaj ne smemo pozabiti – seveda na varnost. Za slednjo se v prvih dneh novega šolskega leta še posebejPa še na nekaj ne smemo pozabiti – seveda na varnost. Za slednjo se v prvih dneh novega šolskega leta še posebej skrbno trudijo slovenski policisti. Starše opozarjajo na pravila varne vožnje in pomen vzgoje za varnost v cestnemskrbno trudijo slovenski policisti. Starše opozarjajo na pravila varne vožnje in pomen vzgoje za varnost v cestnem prometu, prav tako vse udeležence. V skladu z usmeritvami na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometaprometu, prav tako vse udeležence. V skladu z usmeritvami na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa pa bodo policisti ob začetku šolskega leta izvedli ustaljene aktivnosti. S stalno navzočnostjo ob šolah in šolskihpa bodo policisti ob začetku šolskega leta izvedli ustaljene aktivnosti. S stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh bodo prispevali k umirjanju prometa. Seveda pa bodo pri zagotavljanju varnosti otrok in mladostnikovpoteh bodo prispevali k umirjanju prometa. Seveda pa bodo pri zagotavljanju varnosti otrok in mladostnikov aktivni skozi celo šolsko leto.aktivni skozi celo šolsko leto.

  In še tista najpomembnejša informacija za vse šolarje. Komaj se je novo šolsko leto pričelo, že se lahko veseliteIn še tista najpomembnejša informacija za vse šolarje. Komaj se je novo šolsko leto pričelo, že se lahko veselite bližajočih se prvih počitnic, saj se bodo le – te, jesenske namreč, pričele že 26. oktobra. Pa pričnimo zbližajočih se prvih počitnic, saj se bodo le – te, jesenske namreč, pričele že 26. oktobra. Pa pričnimo z odštevanjem.odštevanjem.

  Avtor: Renata Zadravec Avtor: Renata Zadravec

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 66

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Festival FRISK 2009Festival FRISK 2009

  Fotografija, vir: http://www.frisk.si/fotovideo.phpFotografija, vir: http://www.frisk.si/fotovideo.php

  17. in 18. septembra bo v Murski Soboti potekal osrednji brezplačen IKT dogodek v Sloveniji. Letos bo festival17. in 18. septembra bo v Murski Soboti potekal osrednji brezplačen IKT dogodek v Sloveniji. Letos bo festival potekal pod sloganom Z znanjem krize ni. FRISK se bo kot smo bili že navajeni prvi dve leti, odkar obstaja,potekal pod sloganom Z znanjem krize ni. FRISK se bo kot smo bili že navajeni prvi dve leti, odkar obstaja, odvijal v soboškem gradu. Glavni organizator festivala je Društvo Gibanje za mladino, sodelujejo pa še številniodvijal v soboškem gradu. Glavni organizator festivala je Društvo Gibanje za mladino, sodelujejo pa še številni drugi, projekt podpira še Mestna občina Murska Sobota. Vsi skupaj pa pravijo, da je znanje edina stvar, ki je krizadrugi, projekt podpira še Mestna občina Murska Sobota. Vsi skupaj pa pravijo, da je znanje edina stvar, ki je kriza ne more prizadeti. Potekale bodo tri okrogle mize, beseda bo tekla o vplivu finančne krize na IKT, odgovornostine more prizadeti. Potekale bodo tri okrogle mize, beseda bo tekla o vplivu finančne krize na IKT, odgovornosti na spletu in prihodnosti tiskanih in spletnih medijev.na spletu in prihodnosti tiskanih in spletnih medijev.

  Forum informacijsko komunikacijskih tehnologij, na katerem pomurska podjetja predstavljajo lastne rešitve, boForum informacijsko komunikacijskih tehnologij, na katerem pomurska podjetja predstavljajo lastne rešitve, bo letos prvič potekal s prisotnostjo tujih podjetij.letos prvič potekal s prisotnostjo tujih podjetij.

  Ne pozabljajo tudi na zabavno plat dogodka. Veliko zabave bo v sobi z računalniki in igralnimi konzolami,Ne pozabljajo tudi na zabavno plat dogodka. Veliko zabave bo v sobi z računalniki in igralnimi konzolami, pripravljajo tudi tekmovanje v igranju računalniških iger. Podvojili pa so tudi število brezplačnih delavnic. Takopripravljajo tudi tekmovanje v igranju računalniških iger. Podvojili pa so tudi število brezplačnih delavnic. Tako bo na voljo kar osem brezplačnih delavnic in sicer Odkrivanje groženj in računalniška forenzika, Programskabo na voljo kar osem brezplačnih delavnic in sicer Odkrivanje groženj in računalniška forenzika, Programska orodja za grafično obdelavo, Regionalna IKT delavnica, Sodobne spletne tehnologije in osnove spletnegaorodja za grafično obdelavo, Regionalna IKT delavnica, Sodobne spletne tehnologije in osnove spletnega programiranja, Sodobno spletno novinarstvo, Uvod v digitalno fotografijo, Uvod v video obdelavo in Varnostprogramiranja, Sodobno spletno novinarstvo, Uvod v digitalno fotografijo, Uvod v video obdelavo in Varnost brezžičnih omrežij.brezžičnih omrežij.

  Za vsako delavnico je na voljo 20 prostih mest, pri čemer je bilo pri treh delavnicah zaradi velikega povpraševanjaZa vsako delavnico je na voljo 20 prostih mest, pri čemer je bilo pri treh delavnicah zaradi velikega povpraševanja razpisanih dodatnih deset mest. Prijave se zbirajo na festivalski spletni strani. razpisanih dodatnih deset mest. Prijave se zbirajo na festivalski spletni strani. Obiskovalci festivala bodo deležniObiskovalci festivala bodo deležni tudi pristnih prekmurskih dobrot.tudi pristnih prekmurskih dobrot.

  FRISK prinaša koristi širši skupnosti, zato ga podpira tudi Mestna občina Murska Sobota.FRISK prinaša koristi širši skupnosti, zato ga podpira tudi Mestna občina Murska Sobota.Na več kot 1000 kvadratnih metrih površine se bodo letos tako ponovno srečali ljubitelji informacijskihNa več kot 1000 kvadratnih metrih površine se bodo letos tako ponovno srečali ljubitelji informacijskih tehnologij, mladi perspektivni kadri, gospodarstveniki in politiki, ki bodo skupaj razpravljali o razvojutehnologij, mladi perspektivni kadri, gospodarstveniki in politiki, ki bodo skupaj razpravljali o razvoju omenjenega področja. Obisk vseh dogodkov na festivalu pa je seveda brezplačen.omenjenega področja. Obisk vseh dogodkov na festivalu pa je seveda brezplačen.

  Avtor: Niko KaroAvtor: Niko Karo

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 77

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Hiking & Biking - Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez mejaHiking & Biking - Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja

  Projekt Hiking & Biking oziroma Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja zajema Pomurje,Projekt Hiking & Biking oziroma Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja zajema Pomurje, Podravje, Koroško in avstrijsko Štajersko in je vreden 2,9 milijona evrov. Vodilni partner projekta je Center zaPodravje, Koroško in avstrijsko Štajersko in je vreden 2,9 milijona evrov. Vodilni partner projekta je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota. 85 odstotkov sredstev v projektu je prispevala Evropska unija, 10 odstotkovzdravje in razvoj Murska Sobota. 85 odstotkov sredstev v projektu je prispevala Evropska unija, 10 odstotkov država in 5 odstotkov partnerji v projektu. Na drugi strani meje, na Avstrijskem Štajerskem pravijo, da je pridržava in 5 odstotkov partnerji v projektu. Na drugi strani meje, na Avstrijskem Štajerskem pravijo, da je pri projektu velikega pomena skupno trženje turizma, ki omogoča tako boljšo pripravo kot izvedbo projekta.projektu velikega pomena skupno trženje turizma, ki omogoča tako boljšo pripravo kot izvedbo projekta.

  Projekt nagovarja v smeri družinskega preživljanja dopusta in aktivnih počitnic, za kar ima Avstrijska ŠtajerskaProjekt nagovarja v smeri družinskega preživljanja dopusta in aktivnih počitnic, za kar ima Avstrijska Štajerska idealne krajinske pogoje. Slovenija in Štajerska sta si v tem zelo podobni in to je samo še ena prednost. Druži juidealne krajinske pogoje. Slovenija in Štajerska sta si v tem zelo podobni in to je samo še ena prednost. Druži ju tudi odlična kulinarika. Posebne oblike trženja pa je moč razviti tudi glede na letne čase. Mednarodnost in skupnotudi odlična kulinarika. Posebne oblike trženja pa je moč razviti tudi glede na letne čase. Mednarodnost in skupno sodelovanje pa sta tisto, kar mora biti v projektu vedno v ospredju.sodelovanje pa sta tisto, kar mora biti v projektu vedno v ospredju.

  Prvi partnerski dogovori v okviru projekta so se pričeli leta 2007, z izvedbo so pričeli 1. marca letos, uradno boPrvi partnerski dogovori v okviru projekta so se pričeli leta 2007, z izvedbo so pričeli 1. marca letos, uradno bo zaključen 29. februarja 2012.zaključen 29. februarja 2012.

  Fotografije, vir: Center za zdravje in razvojFotografije, vir: Center za zdravje in razvoj

  Dobra polovica projekta je namenjena promociji. Dobra polovica projekta je namenjena promociji. Cilj izvajalcevCilj izvajalcev projekta ni ustvarjanje in označevanje novih poti za kolesarje inprojekta ni ustvarjanje in označevanje novih poti za kolesarje in pohodnike, temveč skupna promocija že obstoječih poti. Ciljnepohodnike, temveč skupna promocija že obstoječih poti. Ciljne skupine na področju Slovenije so turistične organizacije, nosilciskupine na področju Slovenije so turistične organizacije, nosilci komplementarne turistične ponudbe, upravljavci naravnih inkomplementarne turistične ponudbe, upravljavci naravnih in kulturnih znamenitosti, lokalne skupnosti ter nenazadnje končnikulturnih znamenitosti, lokalne skupnosti ter nenazadnje končni koristniki ponudnikov.koristniki ponudnikov.Aktivnosti so razdelili v štiri pakete. To so oblikovanjeAktivnosti so razdelili v štiri pakete. To so oblikovanje produktov, oblikovanje po principu best off, marketing inproduktov, oblikovanje po principu best off, marketing in promocijske aktivnosti ter menedžment kakovosti.promocijske aktivnosti ter menedžment kakovosti.Oblikovane produkte bodo tudi testirali in jih sproti popravljali,Oblikovane produkte bodo tudi testirali in jih sproti popravljali, ustanovili bodo tudi skrbništvo nad njimi. Nekaj vlaganj bo vustanovili bodo tudi skrbništvo nad njimi. Nekaj vlaganj bo v infrastrukturo oziroma v novo signalizacijo poti.infrastrukturo oziroma v novo signalizacijo poti.

  Avtor: Mirjana RopošaAvtor: Mirjana Ropoša

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 88

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Donorski program Splošne bolnišnice Murska SobotaDonorski program Splošne bolnišnice Murska Sobota

  Darovanje organov in tkiv je ena najbolj plemenitihDarovanje organov in tkiv je ena najbolj plemenitih odločitev, ki jo lahko posameznik v svojem življenjuodločitev, ki jo lahko posameznik v svojem življenju sprejme. To je namreč eden izmed postopkov, ssprejme. To je namreč eden izmed postopkov, s katerimi sodobna medicina rešuje življenja. Hkratikaterimi sodobna medicina rešuje življenja. Hkrati predstavlja tudi velik izziv. Splošna bolnišnicapredstavlja tudi velik izziv. Splošna bolnišnica Murska Sobota je donorska bolnišnica, večinoMurska Sobota je donorska bolnišnica, večino organov za presajanje dobijo od mrtvih darovalcev sorganov za presajanje dobijo od mrtvih darovalcev s privolitvijo svojcev. V mesecu avgustu so uspešnoprivolitvijo svojcev. V mesecu avgustu so uspešno izvedli odvzem organov pri dveh darovalcih.izvedli odvzem organov pri dveh darovalcih.Osrednja ustanova, ki povezuje nacionalni programOsrednja ustanova, ki povezuje nacionalni program zdravljenja s presaditvijo delov človeškega telesa vzdravljenja s presaditvijo delov človeškega telesa v Sloveniji je Zavod Republike Slovenije za presaditveSloveniji je Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv oziroma Slovenija – Transplant.organov in tkiv oziroma Slovenija – Transplant. Njegove temeljne naloge so pospeševanjeNjegove temeljne naloge so pospeševanje transplantacijskega programa, vključno stransplantacijskega programa, vključno s pridobivanjem organov in tkiv, koordinacijapridobivanjem organov in tkiv, koordinacija transplantacijske dejavnosti na nacionalni intransplantacijske dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni, nadzor nad izvajanjem vsehmednarodni ravni, nadzor nad izvajanjem vseh aktivnosti na področju transplantacijske dejavnosti vaktivnosti na področju transplantacijske dejavnosti v Sloveniji.Sloveniji.Za časa življenja lahko darujemo tiste dele človeškegaZa časa življenja lahko darujemo tiste dele človeškega telesa, ki jih telo lahko pogreša. To so ena ledvica, deltelesa, ki jih telo lahko pogreša. To so ena ledvica, del jeter, del črevesa ali tkiva, kot je na primer koža alijeter, del črevesa ali tkiva, kot je na primer koža ali kostni mozeg. Tovrsten način darovanja organov je prikostni mozeg. Tovrsten način darovanja organov je pri nas omejen z zakonom in iscer na darovanje ljudem. Snas omejen z zakonom in iscer na darovanje ljudem. S katerimi je darovalec genetsko, sorodno alikaterimi je darovalec genetsko, sorodno ali emocionalno povezan. Po smrti pa lahko odemocionalno povezan. Po smrti pa lahko od

  darovalca, če so za to izpolnjeni pogoji, odvzamejo zadarovalca, če so za to izpolnjeni pogoji, odvzamejo za presaditev ledvice, srce, pljuča, trebušno slinavko,presaditev ledvice, srce, pljuča, trebušno slinavko, tanko črevo. Od tkiv pridejo v poštev roženici, kosti,tanko črevo. Od tkiv pridejo v poštev roženici, kosti, sklepi, vezi, koža, srčne zaklopke, žile.sklepi, vezi, koža, srčne zaklopke, žile.Slovenci darovanje načeloma podpiramo, že 10 let paSlovenci darovanje načeloma podpiramo, že 10 let pa je Slovenija povezana tudi z Euro Transplantom.je Slovenija povezana tudi z Euro Transplantom.V soboški bolnišnici so pripravili izobraževanje naV soboški bolnišnici so pripravili izobraževanje na tem področju in sicer delavnico z naslovom „Osnovetem področju in sicer delavnico z naslovom „Osnove donorskega programa“. Transplantiranje namrečdonorskega programa“. Transplantiranje namreč zahteva veliko strokovnosti.zahteva veliko strokovnosti.V zadnjem času so v naši bolnišnici na tem področjuV zadnjem času so v naši bolnišnici na tem področju zelo uspešni. Izobraževanja namenjajo takozelo uspešni. Izobraževanja namenjajo tako zdravnikom kot medicinskim sestram, saj morajo vzdravnikom kot medicinskim sestram, saj morajo v takih primerih vsi delovati izredno usklajeno.takih primerih vsi delovati izredno usklajeno.V preteklosti so v bolnišnici razširili tudi sestavoV preteklosti so v bolnišnici razširili tudi sestavo ekipe, ki neposredno sodeluje pri postopkih možnegaekipe, ki neposredno sodeluje pri postopkih možnega vzdrževalca organov. vzdrževalca organov. Ker želijo postopke še optimirati pa trenutno največKer želijo postopke še optimirati pa trenutno največ pozornosti posvečajo pripravi enotnih smernic, kipozornosti posvečajo pripravi enotnih smernic, ki bodo osnova dejavnosti v prihodnje. Vsakdo, ki želibodo osnova dejavnosti v prihodnje. Vsakdo, ki želi postati darovalec, lahko svojo odločitev evidentira napostati darovalec, lahko svojo odločitev evidentira na kartici zdravstvenega zavarovanja, tako da se oglasikartici zdravstvenega zavarovanja, tako da se oglasi na Rdečem križu in izpolni obrazec, ki bo poslanna Rdečem križu in izpolni obrazec, ki bo poslan Slovenija-Transplantu. Vpogled v zaznamek imaSlovenija-Transplantu. Vpogled v zaznamek ima možnost samo transplantacijski koordinator pomožnost samo transplantacijski koordinator po ugotovljeni smrti. Svojo odločitev lahko tudiugotovljeni smrti. Svojo odločitev lahko tudi kadarkoli prekličete.kadarkoli prekličete.

  Avtor: Borut AndrejekAvtor: Borut Andrejek

  Kegljaški maraton za slepe in slabovidneKegljaški maraton za slepe in slabovidne

  Tudi slepi in slabovidni se veliko ukvarjajo s kegljanjem. To je igra pri kateri lahko sodelujejo igralci različnihTudi slepi in slabovidni se veliko ukvarjajo s kegljanjem. To je igra pri kateri lahko sodelujejo igralci različnih starosti in spola, z njo pa se krepi družabnost, sklepajo se nova znanstva in prijateljski stiki. Tako je bilo tudi predstarosti in spola, z njo pa se krepi družabnost, sklepajo se nova znanstva in prijateljski stiki. Tako je bilo tudi pred kratkim v Športno rekreacijskem centru v Lipovcih, kjer so slepi in slabovidni v izvedbi Medobčinskega društvakratkim v Športno rekreacijskem centru v Lipovcih, kjer so slepi in slabovidni v izvedbi Medobčinskega društva iz Murske Sobote odigrali 24-urni turnir v vrtnem kegljanju.iz Murske Sobote odigrali 24-urni turnir v vrtnem kegljanju.

  Pri vsaki družabni igri se vedno najde tudi malce tekmovalnega duha, nenazadnje pa imajo najboljši priložnostPri vsaki družabni igri se vedno najde tudi malce tekmovalnega duha, nenazadnje pa imajo najboljši priložnost svoje znanje in sposobnosti dokazovati tudi naprej, saj z zmago tekmovanje nadaljujejo.svoje znanje in sposobnosti dokazovati tudi naprej, saj z zmago tekmovanje nadaljujejo.

  Na tokratnem vrtnem kegljaškem maratonu se je med desetimi sodelujočimi ekipami najbolje odrezala ekipa izNa tokratnem vrtnem kegljaškem maratonu se je med desetimi sodelujočimi ekipami najbolje odrezala ekipa iz Kranja, drugo mesto je zasedla ekipa iz Ljubljane, prva domača, murskosoboška ekipa je na koncu zasedlaKranja, drugo mesto je zasedla ekipa iz Ljubljane, prva domača, murskosoboška ekipa je na koncu zasedla 4.mesto, druga pa 7.mesto. Navsezadnje pa se sodelujoči niso preveč ozirali na to, katero mesto jim je uspelo4.mesto, druga pa 7.mesto. Navsezadnje pa se sodelujoči niso preveč ozirali na to, katero mesto jim je uspelo zasesti, veliko bolj pomembno je bilo druženje in dobra volja, ki je ves čas maratona spremljala sodelujoče.zasesti, veliko bolj pomembno je bilo druženje in dobra volja, ki je ves čas maratona spremljala sodelujoče.

  Avtor: Borut AndrejekAvtor: Borut Andrejek

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 99

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Dvojni Ironman triatlon v BakovcihDvojni Ironman triatlon v Bakovcih

  Na območju Bakovcev in Murske Sobote je zadnji vikend v mesecu avgustu potekala tekma svetovnega pokala vNa območju Bakovcev in Murske Sobote je zadnji vikend v mesecu avgustu potekala tekma svetovnega pokala v dvojnem ironman triatlonu. Tekme se je udeležil tudi slovenski triatlonec Matej Markovič, vodilni v svetovnemdvojnem ironman triatlonu. Tekme se je udeležil tudi slovenski triatlonec Matej Markovič, vodilni v svetovnem pokalu. Dvojni ironman triatlon je zahtevno tekmovanje, v katerem se tekmovalci med seboj pomerijo v 7,6pokalu. Dvojni ironman triatlon je zahtevno tekmovanje, v katerem se tekmovalci med seboj pomerijo v 7,6 kilometrih plavanja, 360 km teka in 84,4 km kolesarjenja. Neprekinjenega tekmovanja se je udeležilo 28kilometrih plavanja, 360 km teka in 84,4 km kolesarjenja. Neprekinjenega tekmovanja se je udeležilo 28 ekstremnih športnikov iz petnajstih držav.ekstremnih športnikov iz petnajstih držav.Tekmovanje se je pričelo ob Soboškem jezeru, kjer so morali tekmovalci najprej premagati 20 krogov v plavanju,Tekmovanje se je pričelo ob Soboškem jezeru, kjer so morali tekmovalci najprej premagati 20 krogov v plavanju, nato pa so se podali na sto krogov ravninske kolesarske proge okoli Bakovcev. Za zaključek je bilo potrebnonato pa so se podali na sto krogov ravninske kolesarske proge okoli Bakovcev. Za zaključek je bilo potrebno preteči še 55 krogov, prav tako okoli Bakovcev. Tokratno tekmovanje je bilo prvo tovrstno v Sloveniji, zapreteči še 55 krogov, prav tako okoli Bakovcev. Tokratno tekmovanje je bilo prvo tovrstno v Sloveniji, za udeležbo na njem pa so se odločile tudi tri tekmovalke.udeležbo na njem pa so se odločile tudi tri tekmovalke.Zanimivo tekmo svetovnega pokala v dvojnem ultra ironman triatlonu je na koncu dobil 32-letni Peter Sajevec izZanimivo tekmo svetovnega pokala v dvojnem ultra ironman triatlonu je na koncu dobil 32-letni Peter Sajevec iz Dolenjskih Toplic. S časom 19 ur 40 minut in 36 sekund je kar za 13 minut presegel dosedanji svetovni rekord. NaDolenjskih Toplic. S časom 19 ur 40 minut in 36 sekund je kar za 13 minut presegel dosedanji svetovni rekord. Na koncu tudi sam skoraj ni mogel verjeti svojemu dosežku, saj se je tokrat v dvojnem ironman triatlonu pomerilkoncu tudi sam skoraj ni mogel verjeti svojemu dosežku, saj se je tokrat v dvojnem ironman triatlonu pomeril prvič. Svetovni rekord zdaj samo še čaka na potrditev mednarodne zveze.prvič. Svetovni rekord zdaj samo še čaka na potrditev mednarodne zveze.Sajevec je sicer zaposlen v Slovenski vojski in član vojaške reprezentance, s triatlonom pa se je začel ukvarjatiSajevec je sicer zaposlen v Slovenski vojski in član vojaške reprezentance, s triatlonom pa se je začel ukvarjati leta 1990, tri leta pozneje pa je postal državni prvak. Lansko leto se je na ironman triatlonu na Havajih med 1.800leta 1990, tri leta pozneje pa je postal državni prvak. Lansko leto se je na ironman triatlonu na Havajih med 1.800 tekmovalci kot najboljši Slovenec uvrstil na 312. mesto.tekmovalci kot najboljši Slovenec uvrstil na 312. mesto.

  Drugi je bil vodilni v svetovnem pokalu in tokrat sicer glavni favorit za zmago Matej Markovič iz Ljubljane, ki jeDrugi je bil vodilni v svetovnem pokalu in tokrat sicer glavni favorit za zmago Matej Markovič iz Ljubljane, ki je za zmagovalcem zaostal skoraj uro in tričetrt, tretje mesto je zasedel Francoz Jolly Pascal, ki je za zmagovalcemza zmagovalcem zaostal skoraj uro in tričetrt, tretje mesto je zasedel Francoz Jolly Pascal, ki je za zmagovalcem zaostal več kot dve uri in četrt.zaostal več kot dve uri in četrt.Kot zanimivost velja povedati, da so se tekmovanja med drugimi udeležili kar 61-letni Francoz, 55-letni Brazilec,Kot zanimivost velja povedati, da so se tekmovanja med drugimi udeležili kar 61-letni Francoz, 55-letni Brazilec, veliko navdušenja pa je požela tudi zmagovalka med ženskami Čehinja Šarka Kolbova, trenutno vodilna vveliko navdušenja pa je požela tudi zmagovalka med ženskami Čehinja Šarka Kolbova, trenutno vodilna v skupnem seštevku.skupnem seštevku.Prvi začetki ironman triatlona segajo na Havaje, pričelo pa se je leta 1978, ko se je prvih 15 triatletov uspeloPrvi začetki ironman triatlona segajo na Havaje, pričelo pa se je leta 1978, ko se je prvih 15 triatletov uspelo spopasti z ekstremnimi razdaljami.spopasti z ekstremnimi razdaljami.Že nekaj let pozneje so prvi ironman triatlon organizirali v Evropi in sicer leta 1982 na Nizozemskem. VŽe nekaj let pozneje so prvi ironman triatlon organizirali v Evropi in sicer leta 1982 na Nizozemskem. V osemdesetih letih so vrh v disciplini zasedali Američani, sledili so jim Avstralci, Novozelandci ter Japonci. Vosemdesetih letih so vrh v disciplini zasedali Američani, sledili so jim Avstralci, Novozelandci ter Japonci. V začetku devetdesetih let pa so ZDA počasi pričele izgubljati svoj vodilni položaj, naprej v kratkem, nato pa še vzačetku devetdesetih let pa so ZDA počasi pričele izgubljati svoj vodilni položaj, naprej v kratkem, nato pa še v dolgem triatlonu. Po mnenju večine danes prvo mesto pripada Nemčiji, tako po številu vrhunskih tekmovalcev,dolgem triatlonu. Po mnenju večine danes prvo mesto pripada Nemčiji, tako po številu vrhunskih tekmovalcev, rekreativcev, kot po velikosti prireditev.rekreativcev, kot po velikosti prireditev.Skupna časovna omejitev na tokratni tekmi je bila 34 ur, tekmovanje se je zaključilo po dobrih 20 urah. TakoSkupna časovna omejitev na tokratni tekmi je bila 34 ur, tekmovanje se je zaključilo po dobrih 20 urah. Tako organizatorji kot novi nosilec svetovnega rekorda so z njo več kot zadovoljni, saj ne samo da je bila prva tovrstnaorganizatorji kot novi nosilec svetovnega rekorda so z njo več kot zadovoljni, saj ne samo da je bila prva tovrstna v Pomurju, bila je celo prva do sedaj v Sloveniji in to takoj z odličnim novim svetovnim rekordom. In zato bo pov Pomurju, bila je celo prva do sedaj v Sloveniji in to takoj z odličnim novim svetovnim rekordom. In zato bo po besedah predsednika Organizacijskega odbora prireditve in Krajevne skupnosti Bakovci Andreja Šajnoviča ostalabesedah predsednika Organizacijskega odbora prireditve in Krajevne skupnosti Bakovci Andreja Šajnoviča ostala zapisana v zgodovino.zapisana v zgodovino.

  Avtor: Borut AndrejekAvtor: Borut Andrejek

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 1010

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  56. svetovno prvenstvo v oranju – SPO 200956. svetovno prvenstvo v oranju – SPO 2009

  Največja kmetijska prireditev na svetu, težko pričakovano svetovno prvenstvo v oranju v Tešanovcih, se je uradnoNajvečja kmetijska prireditev na svetu, težko pričakovano svetovno prvenstvo v oranju v Tešanovcih, se je uradno pričelo. Kot je bilo rečeno ob otvoritvi, je dogodek edinstven tudi zato, ker je ena redkih prireditev, kjer se lepopričelo. Kot je bilo rečeno ob otvoritvi, je dogodek edinstven tudi zato, ker je ena redkih prireditev, kjer se lepo prepletata mladost in zrelost. Najstarejši udeleženec tokratnega prvenstva namreč šteje že ponosnih 72 let. Vprepletata mladost in zrelost. Najstarejši udeleženec tokratnega prvenstva namreč šteje že ponosnih 72 let. V osrčju Prekmurja, na tešanovskih poljih, med preprostimi ljudmi, se bodo pomerili tisti, ki najbolje obvladajoosrčju Prekmurja, na tešanovskih poljih, med preprostimi ljudmi, se bodo pomerili tisti, ki najbolje obvladajo veščino priprave tal oziroma oranja.veščino priprave tal oziroma oranja.Gostiti udeležence tako pomembnega in tudi eminentnega dogodka, je velika čast. Tega se domačini, prebivalciGostiti udeležence tako pomembnega in tudi eminentnega dogodka, je velika čast. Tega se domačini, prebivalci občine Moravske Toplice skupaj s svojim županom še kako dobro zavedajo.občine Moravske Toplice skupaj s svojim županom še kako dobro zavedajo.Svetovno prvenstvo v oranju pa je tudi velika mednarodna promocija občine, ki jo je vredno izkoristiti.Svetovno prvenstvo v oranju pa je tudi velika mednarodna promocija občine, ki jo je vredno izkoristiti.59 oračev iz 30 držav, vse prisotne goste, številne obiskovalce, navijače in domačine, je nagovoril tudi minister za59 oračev iz 30 držav, vse prisotne goste, številne obiskovalce, navijače in domačine, je nagovoril tudi minister za kmetijstvo Republike Slovenije. Slednjemu je pripadla tudi čast, da je 56. svetovno prvenstvo v oranju uradnokmetijstvo Republike Slovenije. Slednjemu je pripadla tudi čast, da je 56. svetovno prvenstvo v oranju uradno odprl.odprl.Prvi dan svetovnega prvenstva je namenjen oranju strnišča, drugi dan se bodo tekmovalci pomerili še v oranjuPrvi dan svetovnega prvenstva je namenjen oranju strnišča, drugi dan se bodo tekmovalci pomerili še v oranju ledine. Slovenijo na tokratnem svetovnem prvenstvu zastopata 46-letni domačin Jože Zver iz Brezovice, še vednoledine. Slovenijo na tokratnem svetovnem prvenstvu zastopata 46-letni domačin Jože Zver iz Brezovice, še vedno nosilec najboljše slovenske uvrstitve, to je osmega mesta iz leta 2007 v Litvi v oranju s plugom krajnikom, ter 31-nosilec najboljše slovenske uvrstitve, to je osmega mesta iz leta 2007 v Litvi v oranju s plugom krajnikom, ter 31-letni Igor Pate iz Dolenjega Kamenja nad Novim mestom, ki tekmuje z obračalnim plugom.letni Igor Pate iz Dolenjega Kamenja nad Novim mestom, ki tekmuje z obračalnim plugom.Njegova najboljša uvrstitev je lansko enajsto mesto, doseženo na svetovnem prvenstvu v Avstriji.Njegova najboljša uvrstitev je lansko enajsto mesto, doseženo na svetovnem prvenstvu v Avstriji.

  Ob tokratni slovesni otvoritvi je minister za kmetijstvo dr. Pogačnik skupaj s predsednikom Svetovne organizacijeOb tokratni slovesni otvoritvi je minister za kmetijstvo dr. Pogačnik skupaj s predsednikom Svetovne organizacije oračev Michaelom Daimlom odkril spominsko obeležje prvenstva.oračev Michaelom Daimlom odkril spominsko obeležje prvenstva.

  Avtor: Renata Zadravec Avtor: Renata Zadravec Fotografija, vir: Fotografija, vir: http://www.pomurje.sihttp://www.pomurje.si

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 1111

  http://www.pomurje.si/

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Zaključek 56. SPO 2009 Zaključek 56. SPO 2009

  56. SPO 2009 je bil izredno zahteven projekt, pri katerem je sodelovalo okoli 500 ljudi. Po izteku dogodka skupaj56. SPO 2009 je bil izredno zahteven projekt, pri katerem je sodelovalo okoli 500 ljudi. Po izteku dogodka skupaj ugotavljajo, da je ves trud poplačan, saj so z dogajanjem zadovoljni tako sodelujoči, obiskovalci kot predstavnikiugotavljajo, da je ves trud poplačan, saj so z dogajanjem zadovoljni tako sodelujoči, obiskovalci kot predstavniki Svetovne organizacije oračev. Slednji so prvenstvo označili celo kot idealno, Michael Deimel kot predsednikSvetovne organizacije oračev. Slednji so prvenstvo označili celo kot idealno, Michael Deimel kot predsednik Svetovne organizacije oračev pravi, da v desetih letih svojega dela na tem področju še ni videl tako dobroSvetovne organizacije oračev pravi, da v desetih letih svojega dela na tem področju še ni videl tako dobro organiziranega prvenstva.organiziranega prvenstva.

  Organizacijskemu odboru in vsem, ki so s svojim delom prispevali k uresničitvi tega res velikega projekta, se jeOrganizacijskemu odboru in vsem, ki so s svojim delom prispevali k uresničitvi tega res velikega projekta, se je zahvalil Marjan Kardinar, podpredsednik organizacijskega odbora SPO 2009, ki je slovesnost ob podelitvizahvalil Marjan Kardinar, podpredsednik organizacijskega odbora SPO 2009, ki je slovesnost ob podelitvi priznanj najboljšim sklenil s predajo zastave Svetovne organizacije oračev novozelandskemu kolegu. priznanj najboljšim sklenil s predajo zastave Svetovne organizacije oračev novozelandskemu kolegu.

  Naslednje svetovno prvenstvo v oranju bo torej potekalo na Novi Zelandiji. Najboljši mesti med 59 tekmovalci naNaslednje svetovno prvenstvo v oranju bo torej potekalo na Novi Zelandiji. Najboljši mesti med 59 tekmovalci na tokratnem 56.svetovnem prvenstvu pa sta si priorala Avstrijec Werner Eder s plugom krajnikom ter Belgijec Roeltokratnem 56.svetovnem prvenstvu pa sta si priorala Avstrijec Werner Eder s plugom krajnikom ter Belgijec Roel Cuyvers z obračalnim plugom. Zmagovalca sta z navdušenjem proslavila svoj dosežek, Eder pa je ob temCuyvers z obračalnim plugom. Zmagovalca sta z navdušenjem proslavila svoj dosežek, Eder pa je ob tem povedal, da je bila konkurenca izredno huda in da je kljub hudi konkurenci vztrajal in upal na najboljše ter uspel.povedal, da je bila konkurenca izredno huda in da je kljub hudi konkurenci vztrajal in upal na najboljše ter uspel.Nagrade najboljšim oračem na svetu so podelili minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prof. dr. MilanNagrade najboljšim oračem na svetu so podelili minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prof. dr. Milan Pogačnik, predsednik organizacijskega odbora Ciril Smrkolj in predstavniki sponzorjev, slovesnega zaključkaPogačnik, predsednik organizacijskega odbora Ciril Smrkolj in predstavniki sponzorjev, slovesnega zaključka prvenstva se je udeležil tudi predsednik vlade RS Borut Pahor.prvenstva se je udeležil tudi predsednik vlade RS Borut Pahor.

  Avtor: Renata ZadravecAvtor: Renata Zadravec

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 1212

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Podpis pogodbe, izgradnja kanalizacijskega sistema v DobrovnikuPodpis pogodbe, izgradnja kanalizacijskega sistema v Dobrovniku

  Osemletna prizadevanja občine Dobrovnik za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja so poOsemletna prizadevanja občine Dobrovnik za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja so po besedah župana Marjana Kardinarja v sklepni fazi. Kalvariji, kot so nekateri poimenovali projekt, jebesedah župana Marjana Kardinarja v sklepni fazi. Kalvariji, kot so nekateri poimenovali projekt, je botrovala predvsem sposobnost manjših občin, da pri taki razpršenosti gradnje ni mogoče pobotrovala predvsem sposobnost manjših občin, da pri taki razpršenosti gradnje ni mogoče po preprosti poti zgraditi tako velikega sistema skupaj s čistilno napravo. Pobuda za tako imenovanipreprosti poti zgraditi tako velikega sistema skupaj s čistilno napravo. Pobuda za tako imenovani projekt Dolinske kanalizacije izvira izpred štirih let in to prav na pobudo občine Dobrovnik. Ta jeprojekt Dolinske kanalizacije izvira izpred štirih let in to prav na pobudo občine Dobrovnik. Ta je zdaj podpisala pogodbo z izvajalcem del in izvajalcem nadzora nad deli.zdaj podpisala pogodbo z izvajalcem del in izvajalcem nadzora nad deli.Od 440 gospodinjstev je pogodbe o sofinanciranju investicije v višini 2500 evrov po gospodinjstvuOd 440 gospodinjstev je pogodbe o sofinanciranju investicije v višini 2500 evrov po gospodinjstvu podpisalo 356, začetni prispevek gospodinjstev naj bi bil 2000 evrov, po občinskem odloku pa sepodpisalo 356, začetni prispevek gospodinjstev naj bi bil 2000 evrov, po občinskem odloku pa se bodo morala vsa gospodinjstva na javno kanalizacijsko omrežje priključiti do 31. decembra 2010.bodo morala vsa gospodinjstva na javno kanalizacijsko omrežje priključiti do 31. decembra 2010. Okoli 10 % gospodinjstev v občini je takih, ki trenutno nimajo pogojev ali ne zmorejo plačatiOkoli 10 % gospodinjstev v občini je takih, ki trenutno nimajo pogojev ali ne zmorejo plačati pristopa k izgradnji. Okoli 40 gospodinjstev bo moralo pogodbo še podpisati.pristopa k izgradnji. Okoli 40 gospodinjstev bo moralo pogodbo še podpisati.Izbrani ponudnik za izvedbo del je družba IPI iz Rogaške Slatine, ki je po direktorja že nabralaIzbrani ponudnik za izvedbo del je družba IPI iz Rogaške Slatine, ki je po direktorja že nabrala veliko izkušenj na podobnih projektih, njegova ponudba je znašala 655.000 evrov brez DDV.veliko izkušenj na podobnih projektih, njegova ponudba je znašala 655.000 evrov brez DDV.Do konca leta 2008 je investicija občino Dobrovnik stala 2,820.000 evrov, letos bo potrebno šeDo konca leta 2008 je investicija občino Dobrovnik stala 2,820.000 evrov, letos bo potrebno še doplačilo v višini 112.000 evrov.doplačilo v višini 112.000 evrov.Med tremi ponudniki, ki so se odzvali na poziv za oddajo ponudbe za izvedbo nadzora nad gradnjoMed tremi ponudniki, ki so se odzvali na poziv za oddajo ponudbe za izvedbo nadzora nad gradnjo kanalizacije, so zbrali podjetje Atrij, d.o.o., iz Odrancev, ki je bilo tudi projektant.kanalizacije, so zbrali podjetje Atrij, d.o.o., iz Odrancev, ki je bilo tudi projektant.Vrednost izbrane ponudbe za nadzor znaša 6000 evrov brez DDV. V okviru investicije naj bi vasiVrednost izbrane ponudbe za nadzor znaša 6000 evrov brez DDV. V okviru investicije naj bi vasi občine Dobrovnik povezali s Kamovci v občini Lendava in Filovci v občini Moravske Toplice.občine Dobrovnik povezali s Kamovci v občini Lendava in Filovci v občini Moravske Toplice. Pogovori o skupnem kanalizacijskem omrežju pa potekajo tudi s sosednjimi madžarskimi občinami.Pogovori o skupnem kanalizacijskem omrežju pa potekajo tudi s sosednjimi madžarskimi občinami.

  Avtor: Simon BalažicAvtor: Simon Balažic

  Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Gančani in LipovciIzgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Gančani in Lipovci

  Občina Beltinci je pristopila k izgradnji sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih GančaniObčina Beltinci je pristopila k izgradnji sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Gančani in Lipovci, kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo del so izbrali SGP Pomgrad iz Murskein Lipovci, kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo del so izbrali SGP Pomgrad iz Murske Sobote, sredstva pa pridobili iz naslova tretjega javnega razpisa v okviru programa strukturnihSobote, sredstva pa pridobili iz naslova tretjega javnega razpisa v okviru programa strukturnih skladov. V zaključni fazi so že sistemi v Dokležovju, Melincih in Ižakovcih. V Lipovcih inskladov. V zaključni fazi so že sistemi v Dokležovju, Melincih in Ižakovcih. V Lipovcih in Gančanih so dela v polnem teku že od začetka avgusta. Pogodbena višina del znaša 1.863.903 €.Gančanih so dela v polnem teku že od začetka avgusta. Pogodbena višina del znaša 1.863.903 €.Skupaj bo tako izgrajeno 9,7 kilometra vodov, 520 hišnih priključkov bo priklopljeno naSkupaj bo tako izgrajeno 9,7 kilometra vodov, 520 hišnih priključkov bo priklopljeno na kanalizacijski sistem. Občina je svoj 35 % delež sredstev zagotovila s kreditom ter prispevkomkanalizacijski sistem. Občina je svoj 35 % delež sredstev zagotovila s kreditom ter prispevkom občanov.občanov.Projektant omrežja je projektna hiša Atrij iz Odranec, slednji opravljajo tudi nadzor nad deli, izbranProjektant omrežja je projektna hiša Atrij iz Odranec, slednji opravljajo tudi nadzor nad deli, izbran pa je bil preko javnega razpisa kot najugodnejšo ponudnik. Trenutno dela potekajo v Gančanih,pa je bil preko javnega razpisa kot najugodnejšo ponudnik. Trenutno dela potekajo v Gančanih, predvidoma naj bi oktobra začeli delati tudi v Lipovcih.predvidoma naj bi oktobra začeli delati tudi v Lipovcih.Težav ob izgradnji glede na ugodne vremenske pogoje in dinamiko del ne pričakujejo.Težav ob izgradnji glede na ugodne vremenske pogoje in dinamiko del ne pričakujejo.Trenutno je objavljen razpis za izgradnjo primarnega kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave sTrenutno je objavljen razpis za izgradnjo primarnega kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave s 15 tisoč populacijskimi enotami v Melincih, sočasno s tem lahko izpeljejo še primarno in15 tisoč populacijskimi enotami v Melincih, sočasno s tem lahko izpeljejo še primarno in sekundarno kanalizacijo od Gančanov preko Lipovcev, sledili bodo Bratonci in Lipa ter nazadnje šesekundarno kanalizacijo od Gančanov preko Lipovcev, sledili bodo Bratonci in Lipa ter nazadnje še preureditev beltinske čistilne naprave, tako da bodo fekalne vode iz Beltincev odtekale na čistilnopreureditev beltinske čistilne naprave, tako da bodo fekalne vode iz Beltincev odtekale na čistilno napravo v Melincih.napravo v Melincih.V projekt so vključene tudi bodoče industrijske cone, ki pa se bodo izgradile ob dejanskem pričetkuV projekt so vključene tudi bodoče industrijske cone, ki pa se bodo izgradile ob dejanskem pričetku del v njih. Poudariti velja še, da je sistem v beltinski občini izključno fekalna kanalizacija in nedel v njih. Poudariti velja še, da je sistem v beltinski občini izključno fekalna kanalizacija in ne mešani sistem, torej nanj ni mogoč priklop hlevov in vtok meteornih voda.mešani sistem, torej nanj ni mogoč priklop hlevov in vtok meteornih voda.

  Avtor: Mirjana Ropoša Avtor: Mirjana Ropoša

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 1313

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Predsednik vlade je obiskal podjetje Muro d.d.Predsednik vlade je obiskal podjetje Muro d.d.

  Predsednik vlade Borut Pahor je bil ob prihodu v Muro namesto toplih stiskov rok, kot je navajen, deleženPredsednik vlade Borut Pahor je bil ob prihodu v Muro namesto toplih stiskov rok, kot je navajen, deležen glasnega žvižganja. Razumljivo zakaj, kajti država se v zadnjem obdobju v zvezi z Muro ni kaj ravno dostiglasnega žvižganja. Razumljivo zakaj, kajti država se v zadnjem obdobju v zvezi z Muro ni kaj ravno dosti pretegnila. Svojo podporo jim je ob protestu izrazila tudi Mestna občina Murska Sobota. O tem, kaj in kako zdaj,pretegnila. Svojo podporo jim je ob protestu izrazila tudi Mestna občina Murska Sobota. O tem, kaj in kako zdaj, ko je ta na koncu, pa so se Pahor, minister za gospodarstvo Lahkovnik in direktor SOD-a Kuntarič najprejko je ta na koncu, pa so se Pahor, minister za gospodarstvo Lahkovnik in direktor SOD-a Kuntarič najprej pogovorili z nadzornim svetom, po seji pa stopili pred delavce in jim povedali, kaj so sklenili. Delavce je najboljpogovorili z nadzornim svetom, po seji pa stopili pred delavce in jim povedali, kaj so sklenili. Delavce je najbolj zadovoljilo dejstvo, da bo odstopil celoten upravni odbor na čelu s prokuristom Podlesnikom.zadovoljilo dejstvo, da bo odstopil celoten upravni odbor na čelu s prokuristom Podlesnikom.Po uvedbi stečaja bo SOD na podlagi sklepa vlade podprla ohranitev proizvodnje v družbi Mura in partnerji z 471Po uvedbi stečaja bo SOD na podlagi sklepa vlade podprla ohranitev proizvodnje v družbi Mura in partnerji z 471 delavci, delo pa lahko pričakuje med 1000 in 1100 zaposlenimi. Agonija Mure se tako zaključuje predvsem nadelavci, delo pa lahko pričakuje med 1000 in 1100 zaposlenimi. Agonija Mure se tako zaključuje predvsem na Zavodu za zaposlovanje. Kljub zagotovilom predsednika vlade, da razume stisko delavcev, pa le-ti niso bili ravnoZavodu za zaposlovanje. Kljub zagotovilom predsednika vlade, da razume stisko delavcev, pa le-ti niso bili ravno razumevajoči do njega. Razumljivo, kajti v Mursko Soboto ni prišel z nobeno revolucionarno rešitvijo, temvečrazumevajoči do njega. Razumljivo, kajti v Mursko Soboto ni prišel z nobeno revolucionarno rešitvijo, temveč kvečjemu z vsem že slišanim. kvečjemu z vsem že slišanim.

  Avtor: Renata ZadravecAvtor: Renata Zadravec

  Razstava *KONJI* Razstava *KONJI*

  V DOSOR-ju bo vse do 10.oktobra na ogled razstava mladega 19-letnega fotografa Bineta Šedivyja s preprostimV DOSOR-ju bo vse do 10.oktobra na ogled razstava mladega 19-letnega fotografa Bineta Šedivyja s preprostim naslovom KONJI. Strokovno oceno Binetovih fotografij je ob otvoritvi podal akademski slikar Jože Denko, kinaslovom KONJI. Strokovno oceno Binetovih fotografij je ob otvoritvi podal akademski slikar Jože Denko, ki pravi, da je umetnost ena izmed pomembnih življenjskih vrednot. Bine je samouk, veliko znanja je pridobil napravi, da je umetnost ena izmed pomembnih življenjskih vrednot. Bine je samouk, veliko znanja je pridobil na fotografskih portalih, s pomočjo prijateljev, s pomočjo raznih natečajev, na katerih je sodeloval in takofotografskih portalih, s pomočjo prijateljev, s pomočjo raznih natečajev, na katerih je sodeloval in tako izpopolnjeval znanje.izpopolnjeval znanje.

  Fotografije vir: Dosor d.o.o.Fotografije vir: Dosor d.o.o.

  Njegove fotografije že krasijo nekatere koledarje, naslovnice in plakate. Na vabilo ob tokratni razstavi je BineNjegove fotografije že krasijo nekatere koledarje, naslovnice in plakate. Na vabilo ob tokratni razstavi je Bine zapisal: „Eleganca, popolnost gibanja, nedokončan izziv čutenja, trenutki, ki jih premagam le tako, da jihzapisal: „Eleganca, popolnost gibanja, nedokončan izziv čutenja, trenutki, ki jih premagam le tako, da jih ujamem.“ Marko Nabergoj pa k temu dodaja, da konji čutijo našo slabo voljo, nervozo, so odlični terapevti, ki neujamem.“ Marko Nabergoj pa k temu dodaja, da konji čutijo našo slabo voljo, nervozo, so odlični terapevti, ki ne potrebujejo besed, ampak naše želje začutijo. Binetovega zanimanja za te plemenite živali so bili veseli tudi napotrebujejo besed, ampak naše želje začutijo. Binetovega zanimanja za te plemenite živali so bili veseli tudi na Biotehniški šoli v Rakičanu, kjer v šali pravijo, da so DOSOR že prehiteli, saj so tovrstno razstavo pri njih žeBiotehniški šoli v Rakičanu, kjer v šali pravijo, da so DOSOR že prehiteli, saj so tovrstno razstavo pri njih že pripravilipripraviliTokratna razstava je ena izmed dodatnih dejavnosti DOSOR-ja, s katero želijo vzpostaviti višjo kvalitetoTokratna razstava je ena izmed dodatnih dejavnosti DOSOR-ja, s katero želijo vzpostaviti višjo kvaliteto kulturnega dogajanja v domu starejših občanov in omogočiti druženje različnih generacij,kulturnega dogajanja v domu starejših občanov in omogočiti druženje različnih generacij, ki jih povezuje ljubezen ki jih povezuje ljubezen do dobre fotografije ali konjev. do dobre fotografije ali konjev.

  Avtor: Mirjana Ropoša Avtor: Mirjana Ropoša

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 1414

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  2. nacionalna konferenca o zdravju Romov v Novem mestu2. nacionalna konferenca o zdravju Romov v Novem mestu

  V Novem mestu je je odvijala 2. nacionalna konferenca o zdravju Romov. Strokovnjaki z različnih področij soV Novem mestu je je odvijala 2. nacionalna konferenca o zdravju Romov. Strokovnjaki z različnih področij so izpostavili trenutno stanje in možne ukrepe za izboljšanje zdravja Romov. S konferenco so želeli postaviti temeljeizpostavili trenutno stanje in možne ukrepe za izboljšanje zdravja Romov. S konferenco so želeli postaviti temelje za spremljanje zdravja romske populacije, s poudarkom na zdravju romskih žensk.za spremljanje zdravja romske populacije, s poudarkom na zdravju romskih žensk.Po besedah članice organizacijskega odbora in predstavnice Zavoda za zdravstveno varstvo Murska SobotaPo besedah članice organizacijskega odbora in predstavnice Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota Teodore Petraš tako z lansko konferenco v Radencih kot z današnjo z naslovom Zdravje romskih žensk šeleTeodore Petraš tako z lansko konferenco v Radencih kot z današnjo z naslovom Zdravje romskih žensk šele postavljajo osnove spremljanja zdravja slovenske romske populacije.postavljajo osnove spremljanja zdravja slovenske romske populacije.Ker se zdravstvenih podatkov po etnični pripadnosti ne da zbirati, podatkov o zdravstvenem stanju Romov vKer se zdravstvenih podatkov po etnični pripadnosti ne da zbirati, podatkov o zdravstvenem stanju Romov v Sloveniji nimajo. Doslej so opravili le nekaj raziskav, če želijo začeti s kakršnimikoli ukrepi, programi in projekti,Sloveniji nimajo. Doslej so opravili le nekaj raziskav, če želijo začeti s kakršnimikoli ukrepi, programi in projekti, pa morajo najprej pridobiti osnovne podatke, je pojasnila.pa morajo najprej pridobiti osnovne podatke, je pojasnila.Njenim besedah je pritrdil direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto Dušan Harlander, ki je dejal, da soNjenim besedah je pritrdil direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto Dušan Harlander, ki je dejal, da so se doslej na zavodu z Romi le redko srečevali, o njihovem zdravstvenem stanju pa imajo malo podatkov.se doslej na zavodu z Romi le redko srečevali, o njihovem zdravstvenem stanju pa imajo malo podatkov.Delovanje novomeškega zavoda se po njegovih besedah v primeru sodelovanja z Romi omejuje zlasti na cepljenjeDelovanje novomeškega zavoda se po njegovih besedah v primeru sodelovanja z Romi omejuje zlasti na cepljenje ljudi proti nalezljivim boleznim in na preprečevanju stekline pri živalih. V obeh primerih sodelovanje ni najboljše,ljudi proti nalezljivim boleznim in na preprečevanju stekline pri živalih. V obeh primerih sodelovanje ni najboljše, nalezljive bolezni in steklina pa so nevarne za zdravje in lahko pripeljejo do težke invalidnosti in smrti, jenalezljive bolezni in steklina pa so nevarne za zdravje in lahko pripeljejo do težke invalidnosti in smrti, je opozoril.opozoril.Harlander je predlagal, da se katera od prihodnjih konferenc posveti problemu pridobivanja tovrstnih podatkov. PoHarlander je predlagal, da se katera od prihodnjih konferenc posveti problemu pridobivanja tovrstnih podatkov. Po drugi strani pa so jim na voljo podatki iz demografske in vitalne statistike, o zaposlenosti in podobno, ki polegdrugi strani pa so jim na voljo podatki iz demografske in vitalne statistike, o zaposlenosti in podobno, ki poleg slabih bivalnih razmer kažejo, da je zdravstveno stanje romske populacije nedvomno slabše, je dejal.slabih bivalnih razmer kažejo, da je zdravstveno stanje romske populacije nedvomno slabše, je dejal.Kot je povedal predstavnik ministrstva za zdravje in vodja sektorja za razvoj in koordinacijo sistemaKot je povedal predstavnik ministrstva za zdravje in vodja sektorja za razvoj in koordinacijo sistema zdravstvenega varstva Robert Medved ministrstvo ranljivim skupinam prebivalstva namenja veliko pozornost, tezdravstvenega varstva Robert Medved ministrstvo ranljivim skupinam prebivalstva namenja veliko pozornost, te pa se pri uveljavljanju zdravstvenih pravic srečujejo z različnimi ovirami.pa se pri uveljavljanju zdravstvenih pravic srečujejo z različnimi ovirami.Naloga ministrstva je, da jih odkrijejo in skušajo s strokovnjaki ter romsko skupnostjo poiskati rešitve, po njihoviNaloga ministrstva je, da jih odkrijejo in skušajo s strokovnjaki ter romsko skupnostjo poiskati rešitve, po njihovi oceni pa so romske ženske zaradi številnih obveznosti, položaja v družini, nižje izobrazbe, pogosteoceni pa so romske ženske zaradi številnih obveznosti, položaja v družini, nižje izobrazbe, pogoste nezaposlenosti, revščine in socialne ogroženosti dodatno obremenjene.nezaposlenosti, revščine in socialne ogroženosti dodatno obremenjene.Zaradi naštetega je skrb za njihovo zdravje drugotnega pomena, vprašanja, ki se postavljajo v zvezi s tem, pa soZaradi naštetega je skrb za njihovo zdravje drugotnega pomena, vprašanja, ki se postavljajo v zvezi s tem, pa so povezana s približevanjem preventivnih pregledov romski populaciji, z izboljševanjem komunikacije zpovezana s približevanjem preventivnih pregledov romski populaciji, z izboljševanjem komunikacije z zdravstvenimi delavci in odpravljanjem predsodkov, je poudaril.zdravstvenimi delavci in odpravljanjem predsodkov, je poudaril.Konference se je udeležil tudi predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc, ki je poudaril, da se romskeKonference se je udeležil tudi predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc, ki je poudaril, da se romske ženske srečujejo z različnimi družinskimi težavami, za enakopravnost pa se morajo kosati še z moškimi. Vženske srečujejo z različnimi družinskimi težavami, za enakopravnost pa se morajo kosati še z moškimi. V preteklosti so romske ženske skrbele predvsem za zdravje družine in njeno harmonijo, danes pa je potrebno popreteklosti so romske ženske skrbele predvsem za zdravje družine in njeno harmonijo, danes pa je potrebno po njegovo njihov položaj v družbi izboljšati.njegovo njihov položaj v družbi izboljšati.Današnjo konferenco je označil za uvod v spoznavanje tem, o katerih se romske ženske malo pogovarjajo. ODanašnjo konferenco je označil za uvod v spoznavanje tem, o katerih se romske ženske malo pogovarjajo. O njihovem zdravju je malo znanega, zato je prav, da se začnejo s tem vprašanjem ukvarjati tudi strokovnjaki, jenjihovem zdravju je malo znanega, zato je prav, da se začnejo s tem vprašanjem ukvarjati tudi strokovnjaki, je dejal.dejal.Konferenco prirejajo Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Novo mesto, Zveza Romov Slovenije inKonferenco prirejajo Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Novo mesto, Zveza Romov Slovenije in murskosoboški ter novomeški zavod za zdravstveno varstvo.murskosoboški ter novomeški zavod za zdravstveno varstvo.

  Članek, vir iz spletne stani http://www.zveza-romov.si/index,2,0.htmlČlanek, vir iz spletne stani http://www.zveza-romov.si/index,2,0.html

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 1515

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Dogajalo se bo:Dogajalo se bo:

  Dom starejših občanov v Radencih, DOSOR d.o.o., Dom starejših občanov v Radencih, DOSOR d.o.o., 21.10.2009, 21.10.2009, otvoritev razstave akademske slikarke Sašeotvoritev razstave akademske slikarke Saše Bezjak.Bezjak.

  RIS Dvorec Rakičan, dne 24. 10. 2009 s pričetkom ob 16.00 uri, vRIS Dvorec Rakičan, dne 24. 10. 2009 s pričetkom ob 16.00 uri, vabi na 4-urno delavnico na temoabi na 4-urno delavnico na temoKAKO DO BOLJŠEGA USPEHA V ŠOLI IN BOLJ SREČNEGA OTROŠTVA. DKAKO DO BOLJŠEGA USPEHA V ŠOLI IN BOLJ SREČNEGA OTROŠTVA. Delavnica je namenjena staršem,elavnica je namenjena staršem, posvečena pa otrokom.posvečena pa otrokom.

  ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN PROMOCIJO GORNJA RADGONA, napoveduje, ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN PROMOCIJO GORNJA RADGONA, napoveduje,

  v soboto, 3.10.2009 od 18:00 do 23:00. ure, Dolga noč muzejev, v Špitalu v Gor. Radgoni v soboto, 3.10.2009 od 18:00 do 23:00. ure, Dolga noč muzejev, v Špitalu v Gor. Radgoni

  v torek, 6.10.2009, ob 17:00 uri, Koncert vokalnega kvinteta Prekmurci, v v torek, 6.10.2009, ob 17:00 uri, Koncert vokalnega kvinteta Prekmurci, v Domu starejših občanov G. RadgonaDomu starejših občanov G. Radgona

  v sredo, 14.10.2009, ob 18:30. uri, Javni oddelčni nastop učencev harmonike, diatonične harmonike in citerv sredo, 14.10.2009, ob 18:30. uri, Javni oddelčni nastop učencev harmonike, diatonične harmonike in citer Glasbene šole Gornja Radgona v Glasbene šole Gornja Radgona v Dvorani Glasbene šole, v Gor. RadgoniDvorani Glasbene šole, v Gor. Radgoni

  Predstavitev zgoščenke in izvedbo maše MISSA KOROTANA, 4.10.2009, Stolna cerkev sv. Nikolaja, MurskaPredstavitev zgoščenke in izvedbo maše MISSA KOROTANA, 4.10.2009, Stolna cerkev sv. Nikolaja, Murska Sobota, ob 19.00Sobota, ob 19.00

  Koncert skupine PLAMEN, 16. 10. 2009, SPARTACUS Murska Sobota, ob 23.00. uriKoncert skupine PLAMEN, 16. 10. 2009, SPARTACUS Murska Sobota, ob 23.00. uri

  Koncert Broadwayske skupine in gospel glasbe, 18. 10.2009, Gledališka in koncertna dvorana Lendava, ob 19.00Koncert Broadwayske skupine in gospel glasbe, 18. 10.2009, Gledališka in koncertna dvorana Lendava, ob 19.00 uriuri Razstava, Otrok je otrok, od 5. - 11. oktobra 2009, BTC City Murska SobotaRazstava, Otrok je otrok, od 5. - 11. oktobra 2009, BTC City Murska Sobota

  Društvo za prepih znanja in informacij Vöter Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 1616

 • P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1P O M U R S K I M E S E Č N I K s e p t e m b e r 2 0 0 9 , š t e v i l k a 1 1

  Podatki o izdajatelju časopisa „POMURSKI MESEČNIK“:Podatki o izdajatelju časopisa „POMURSKI MESEČNIK“:

  Društvo za prepih znanja in informacij VÖTER, nevladna organizacijaDruštvo za prepih znanja in informacij VÖTER, nevladna organizacijaGregorčičeva ulica 6, 9000 Murska SobotaGregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota

  Predsednica društva: Mirjana RopošaPredsednica društva: Mirjana RopošaOdgovorna urednica: Renata ZadravecOdgovorna urednica: Renata Zadravec

  telefon: 02/ 521 30 30telefon: 02/ 521 30 30fax: 02/ 521 30 31fax: 02/ 521 30 31gsm: 051 38 77 77gsm: 051 38 77 77

  davčna številka: 10688366davčna številka: 10688366mati