of 28 /28
Zdravje v regionalnem razvoju Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota Zdravje v vseh politikah, Trst, 4.12.2009

Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA...

Page 1: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Zdravje v regionalnem razvoju

Tatjana BuzetiCenter za zdravje in razvoj Murska Sobota

Zdravje v vseh politikah, Trst, 4.12.2009

Page 2: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Kazalo

• Zdravje v regionalnem razvoju• Izhodišče• Prioritete • Partnerska mreža• Spremljanje & evalvacija

Pomurje

Page 3: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Zdravje & regionalni razvoj

Regionalna strategija za

zmanjševanje neenakosti v

zdravju

Regionalni razvojni

program za Pomurje

2007 – 2013

Page 4: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Vlaganje za zdravje & razvoj

Zdravje

Socialni razvoj

Ekonomski razvoj

Razvojne politike, programi in projekti upoštevajo socialne in

ekonomske determinante zdravja

Vir: SZO/ Evropa

Page 5: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Socialne determinante zdravja

• Brezposelnost • Izobrazba • Socialna kohezija

• Ciljna skupina: prebivalstvo v ruralnem okolju

Page 6: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

VIZIJA programa MURA

izboljšati zdravje, življenjski slog in kakovost življenja ljudi v regiji z zmanjšanjem ekonomskega in socialnega zaostanka regije, zagotoviti trajnostni razvoj in razvoj

človeških virov

doseči razumevanje zdravja kot razvojnega kapitala regije in obratno, pospešiti socialni in ekonomski

trajnostni razvoj za boljše zdravje

Page 7: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

ZDRAVJE

ZDRAVA HRANA

KMETIJSTVO

ŽIVILSKA IND.

• varna in zdrava hrana

• več sadja in zelenjave

• sonaravna pridelava

• lokalna trajnostna oskrba

ZDRAVA SKUPNOST

PROMOCIJA ZDRAVJA V :

• lokalni skupnosti

• marginalnih skupinah

• šolah & vrtcih

• delovnem mestu

ZDRAVA TURISTIČNA PONUDBA

•zdrava in tradicionalna ponudba v gostinstvu

• rekreacija in gibanje

•wellness na podeželju

ZDRAVO OKOLJE

naravno, bivalno, socialno- ekonomsko

2001 2006

Page 8: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Narava inzdravje

ZDRAVJE 2007- 2013

Zmanjševanje neenakosti in socialne

izključenosti

Zdrava prehrana, kulinarika in razvoj podeželja

Zdrava turistična ponudba

Regionalno partnerstvo za zdravje in razvoj

Page 9: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

IZHODIŠČE

Jasna definicija problema

Page 10: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

159,5

127*

116,8

116,8

113,9

103,9

83,1

101,7

93,8

92,3

82,4

8,7

Razlike v regionalnem razvoju

*indeks razvojne ogroženosti

Page 11: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Koper

Kranj

Nova GoricaLjubljana

Ravne

Novo mesto

Celje

Maribor

Murska Sobota

Starostno standardizirana Starostno standardizirana

stopnja splostopnja sploššne umrljivosti po ne umrljivosti po

zdravstvenih regijah (1999) * zdravstvenih regijah (1999) *

908

912

837

999

761

885

769

728

792

SLOVENIJA 833

* stopnja umrljivosti, če bi vse regije imele enako starostno porazdelitev kot Slovenija kot celota

(na 100 000 prebivalcev)

Regionalne razlike v socio-ekonomskih determinantah zdravja in

vedenjih, povezanih z zdravjem v Sloveniji

Krepimo zdravje z gibanjem in zdravo prehranoKrepimo zdravje z gibanjem in zdravo prehranoKrepimo zdravje z gibanjem in zdravo prehranoKrepimo zdravje z gibanjem in zdravo prehranoPromotingPromotingPromotingPromoting HealthHealthHealthHealth ThroughThroughThroughThrough PhysicalPhysicalPhysicalPhysical activityactivityactivityactivity andandandand NutritionNutritionNutritionNutrition

Radenci, SLOVENIJA, 18. - 21. april 2002

VIR: IVZRS , Zdravje v Sloveniji 1990 - 1999, 2001

Page 12: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Pomurje v začetku 2000

• Socialni in ekonomski razvoj– brezposelnost 17%– BDP 70% nacionalnega povprečja– prestrukturiranje gospodarstva in

kmetijstva

• Okolje– pitna voda – komunalna infrastruktura– Natura 2000 zaščitena območja

• Zdravje– Nižja pričakovana življenjska doba– Večja obolevnost in umrljivost

Page 13: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Jasna postavitev prioritet

Page 14: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Slovenija v začetku 2000

• Skladnejši regionalni razvoj

• Priključitev Evropski skupnosti

• Vlaganje za zdravje in razvoj – prioriteta MZ

socialni & ekonomski

razvoj

zdravje

Page 15: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

POMURJE v začetku 2000

• Hitrejši gospodarski razvoj– Poslovne cone– Turizem

• Regijski vodovodni sistem

• Vlaganje za zdravje in razvoj v Pomurju – program MURA

Page 16: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT ŽIVIMO ZDRAVOIVIMO ZDRAVOIVIMO ZDRAVOIVIMO ZDRAVO

ŽIVLJENJSKI SLOG:IVLJENJSKI SLOG:IVLJENJSKI SLOG:IVLJENJSKI SLOG:

PREHRANAPREHRANAPREHRANAPREHRANA

TELESNA DEJAVNOSTTELESNA DEJAVNOSTTELESNA DEJAVNOSTTELESNA DEJAVNOST

Page 17: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Zdrava prehrana

• Šole & vrtci• Lokalni gostinski obrati• Zdravilišča • Trgovine & tržnice• Lokalne skupnosti• Ponudniki

Page 18: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Pomurje dežela zdravja & prijaznih ljudi

Page 19: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Razvoj partnerske & izvedbene mreže

Page 20: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

NVO

CZRZZV

Zdravstveni domovi

Bolnišnica

Ekološki center SVIT

Šole & vrtci

Občine

Zavod RS za zaposlovanje

Regionalna & lokalne razvojne agencije

Območna gospodarska & obrtna zbornica

Kmetijsko gozdarski zavod

Pomurska turistična zveza

Prehrambena industrija

Zdravilišča

Lokalni koordinatorji

Krajinski park Goričko

CZR- Center za zdravje in razvoj Murska Sobota

ZZV- Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

MEDIJI

Regionalna partnerska mreža

Page 21: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

ZDRAVA SKUPNOST ZDRAVO OKOLJE

ZDRAVA HRANA ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA

PONUDBA

Vladna delovna skupina za zdravje in

trajnostni razvoj v Pomurju

RRA Mura

RRP Pomurje 2000+

PREDSEDNIK

PODPREDSEDNIK

VODJA PROGRAMA

LOKALNI PROJEKTNI/PROGRAMSKI SVET

Organiziranost

27 organizacij

Page 22: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Stalna izgradnja kapacitete

Spremljanje & evalvacija

Page 23: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

REZULTATI

ZDRAVA HRANA

•Konzorcij lokalne ponudbe

•Ekološki center Svit

•Znak zdrave ponudbe

•Novi produkti

ZDRAVA SKUPNOST

•Živimo zdravo v 50 lokal. skup.

•Strategija za zmanjševanje neenakosti v zdravju

•Programi za ranljive ciljne skupine

ZDRAVA TURISTIČNA PONUDBA

•Center za nordijsko hojo

•Kolesarjenje & pohodništvo

•Programi za gostince

Močna partnerska mreža

Zdravje postalo skupni interes & povezovalec

2001 2006

Page 24: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

50%novo znanje delil z drugimi/posredna diseminacija

65%več znanja o zdravem življenjskem slogu

36%več telesne dejavnosti

36%manj soli

64%manj maščob

53%več sadja

67%več zelenjave

95%prehrana (kakršna koli sprememba)

% UDELEŽENCEVSAMOOCENA SPREMEMBE ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

Vir: Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

Page 25: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

�������� uporabi mauporabi maššččob za kuhanje ob za kuhanje

�������� zauzaužživanju posnetega mlekaivanju posnetega mleka

�������� zauzaužživanju rdeivanju rdeččega mesaega mesa

�������� zauzaužživanju ocvrtega mesa ivanju ocvrtega mesa

�������� zauzaužživanju sladkih brezalkoholnih pijaivanju sladkih brezalkoholnih pijačč

�������� zauzaužživanju soli ivanju soli

OOččitna izboljitna izboljššava proti bolj zdravemu priava proti bolj zdravemu pri

�������� zauzaužživanju zelenjaveivanju zelenjave

Znatna izboljZnatna izboljššava proti bolj zdravemu priava proti bolj zdravemu pri

�������� zauzaužživanju sadjaivanju sadja

�������� Indeksu telesne maseIndeksu telesne mase

Nezanesljivi podatki/nadaljnje raziskave potrebne Nezanesljivi podatki/nadaljnje raziskave potrebne pri :pri :

CINDI raziskava dejavnikov tveganja, Slovenija 2004CINDI raziskava dejavnikov tveganja, Slovenija 2004

dr.Lijanadr.Lijana ZaletelZaletel--Kragelj, dr.med.Kragelj, dr.med.

Medicinska fakulteta, Medicinska fakulteta, CindiCindi SlovenijaSlovenija

Page 26: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Zdrava turistična ponudba

• za aktivno preživljanje prostega časa• v zavarovanih področjih narave• pohodništvo in kolesarjenje

Page 27: Tatjana Buzeti Center za zdravje in razvoj Murska Sobota · ZDRAVA TURISTIČNA IN DRUGA ZDRAVA HRANA PONUDBA Vladna delovna skupina za zdravje in trajnostni razvoj v Pomurju RRA Mura

Pomurje- destinacija nordijske hoje