Széchenyi és Erdély 03103.pdf

Embed Size (px)

Text of Széchenyi és Erdély 03103.pdf

 • Egyed kosCsetri Elek

  Pter GyrgySomai Jzsef

  SZCHENYI S ERDLYTanulmnyok

  Kiadja a ROMNIAI MAGYAR KZGAZDSZ TRSASG

  Kolozsvr, 2002

 • Egyed kos, Csetri Elek, Pter Gyrgy, Somai Jzsef SZCHENYI S ERDLY

  Szerkesztette: Somai JzsefKorrektra: Fegyveresi Anik

  Technikai szerkeszts s bortterv: Knczey Elemr

  A knyv megjelenst tmogatta:NEMZETI KULTURLIS RKSG MINISZTRIUMA

  PRO PROFESSIONE ALAPTVNY

  ISBN 973-0-02788-9

 • ELLJRBANA ktettel egyttes munka termst veheti kzbe a tisztelt olvas. A Ro-

  mniai Magyar Kzgazdsz Trsasg kezdemnyezsre immr msodz-ben jelentkeznek kzs kiadvnnyal erdlyi kzgazdszok s trtnszek.Els alkalommal egy nagyobb munkakzssg mutatkozott be egy ktet-nyi tanulmnnyal1. Ezttal viszont mltunk egyik meghatroz szemlyi-sge, Szchenyi Istvn a tma. Mindkt vllalkozs jellemzje, hogy ma-gyar gazdasgi- s kzgondolkodsunk mltjval foglalkozik2.

  Szchenyi a magyar reformmozgalom megindtja volt, eszmeisgnkvl elssorban gazdasgi-technikai megvalstsai miatt tartjuk szmon.ppen a magyar gazdasg megjtsban jtszott szerepe jogost fel ben-nnket, hogy bevezet sorainkban nhny szban gazdasgi mltunkkutatsnak hagyomnyairl szljunk.

  Elmlt szz esztendeje, hogy a Magyar Kzgazdsz Trsasg lsn ezhangzott el: Ezer ves mltunk anyagi letnek egyetlen mozzanata,egyetlen egy komolyabb problmja megoldva nincs.3 A megllapts taeltelt vszzad alatt elhalads trtnt ugyan, szmos knyv s tanulmnyjelent meg a tmakrbl, de a nagy szintzisek megfelel rszeit nemszmtva4 jelenleg sincsen tfog mezgazdasg- vagy ipartrtnetnk,nem is beszlve anyagi mveldsnk egsznek sszefoglal bemu-tatsrl.

  Mrpedig gazdasgtrtnetnk rgta hivatott s elktelezett kutatkratallt, akik a kapcsolatos trsadalmi krdsekre is figyelmeztek. A kezde-tekrl szlva, a pldk kzl elg legyen Berzeviczy Gergelyre, HorvthMihlyra gondolnunk, az erdlyiek kzl pedig Szchenyi elvbartjra,Wesselnyi Miklsra, aki az Akadmin plyzatot akart kiratni az eur-pai parasztsg trtnetnek megjelentsre5.

  5

 • A mlt kutatsnak modernizldsa, az orszg nagyarny gazdasgifejldse, de egyben elmaradott trsadalmi viszonyai egyttesen ir-nytottk ismt trtnettudomnyunk figyelmt a gazdasg- s trsada-lomtrtnet fel. A reprezentatv munkk kzl ide kapcsolhat min-denekeltt Wenzel Gusztv kt ttr mve, az egyik Magyarorszg b-nyszatnak, a msik agrrfejldsnek bemutatsrl. A korszak jlismertmvei sorban Acsdy ngyszer is megjelentetett jobbgysgtrtnett kellidznnk. Pontos cme: A magyar jobbgysg trtnete. Bp. 1905; jabbkiadsai: 1944,1948,1950. A korszak historiogrfiai irnyzatait s iskolitmegismer magyar trtnetrs rzkenyen reaglt a krdskrre. Ennekjeleknt knyvelhetjk el, hogy Tagnyi Kroly s az Orszgos MagyarGazdasgi Egyeslet tmogatsval 1894-ben megindulhatott a MagyarGazdasgtrtnelmi Szemle sorozata, melynek szerkeszti jogos bszke-sggel hangoztattk: szakfolyiratuk prjt ritktja az egsz vilgon.Egyben a forrsfeltrs fontossgt is kiemeltk: A trtnetrs ok-nyomozs nlkl, kell dokumentumok nlkl tbb-kevsb fikci, a kt-forrsok sszegyjtse azrt felttlenl szksges. Az anyagi mlt krd-sei azonban szmos kiadvnyon, tanulmnyon, forrskzlsen tlmenlegszakfolyiratok (Bnyszati s Kohszati Lapok, Statisztikai Kzlemnyekstb.) hasbjain is jelentkeztek.

  Kztudott azonban, hogy a Magyar Mezgazdasg-trtnelmi Szemle1906-ban megsznt s gazdasgtrtneti irodalmunk negyedszzadig aligadott letjelt magrl. Fordulatot az hozott, hogy 1928-ban a budapesti Pz-mny Pter Tudomnyegyetem Magyar Mveldstrtneti Tanszke vezet-jeknt Domanovszky Sndor megszervezte a magyar agrrtrtneti kutat-sokat. Domanovszky iskoljnak tagjai az 1930-as vekben sszesen 12knyvet jelentettek meg a Tanulmnyok a magyar mezgazdasg trtnethezcm sorozatban. Kedvenc tmjuk az sszefgg forrsokra tmaszkoduradalmak mltja volt, de agrrtrtneti szintzisek is akadtak kzttk.Ezekben az vekben indult a gazdasgi mltunk feltrshoz nlklzhetetlenknyvszeti sorozat. Prhuzamosan jelentkezett a budapesti egyetemen, hanem is gazdasgtrtneti, de azzal szorosan sszefgg Telepls s Npi-sgtrtneti rtekezsek sorozata Mlyusz Elemr irnytsval.

  6

  SZCHENYI S ERDLY

 • A msodik vilghbor befejezsvel egszen j helyzet el kerlt tr-tnettudomnyunk: a gazdasgi tnyez trsadalmi fejldsben jtszottszerepe ersen kihangslyozdott a marxista irnyuls sorn, ami ered-mnyek mellett torzulsokhoz s arnytalansgokhoz vezetett. Ez semtudta azonban megakadlyozni, hogy npi ihlets agrr- s parasztsg-trtneti iskola ne szlessen Debrecenben Szab Istvn vezetsvel, akitantvnyok sort nevelte (Rcz Istvn, Orosz Istvn, Fr Lajos, ifj. BartaJnos s msok). Budapesten a Trtnettudomnyi Intzet gisze alattfontos gyjtemnyes ktetek jelentek meg a tmakrbl. Csak pldakntidznk kt nagy gyjtemnyes ktetet: Tanulmnyok a parasztsg tr-tnethez Magyarorszgon a XIV. szzadban s Tanulmnyok a parasztsgtrtnethez Magyarorszgon a XVIII. szzadban. Mindkett cmben tr-sadalom-kzpont, de trgynl fogva jelents mrtkben agrrtrtnet is.Slyban mg fontosabb az, ami a forrskiads terletn trtnt, klnsenurbriumok, sszersok, mezgazdasgi leltrak kiadsval. A szmosszakember kzl nem knny vlogatni, mgis nv szerint emltjkWellmann Imrt, Szabad Gyrgyt, Makkai Lszlt, Maksay Ferencet,Bakcs Istvnt, Berlsz Jent, Mrei Gyult.

  Igen lnyeges, hogy a trtneti folyiratok mellett kimondott szakpe-riodikk adtak slyt a gazdasgtrtnetnek, klnsen az AgrrtrtnetiSzemle, de megjelent a Trtneti Statisztikai Kzlemnyek s a Tech-nikatrtnet is. Ipari mltunk feltrsra is gondoltak olyan szerzk, mintHeckenast Gusztv, mikor a kohszat magyarorszgi fejldst trta felnagy monogrfiban, mg Bogdn Istvn a paprgyrtst, Endrei Walterpedig a textilipari technika mltjval gazdagtotta tudomnyunkat. Az elg-g elhanyagolt 19-20. szzadi iparfejlds bemutatsa is hivatott szakem-berekre tallt Rnki Gyrgy s Berend Ivn szemlyben.

  A magyar trtnetrs gazdasgi vonulathoz Erdly is megprbltfelzrkzni. Aki kezbe vette Wesselnyi Mikls fmvt, a Baltleteket,szre vehette, hogy milyen sok mltba val visszatekints tallhat benne,de fiatalabb kortrsai kzl klnsen Kvry Lszl adatokban olyangazdag Statistikja fontos, aki ksbb is foglalkozott szkebb hazja gaz-dasgi-mveldsi hagyomnyaival. Ha egybknt az itteni trt-

  ELLJRBAN

  7

 • nettudomnyt is a politikatrtnet uralta, ki kell emelnnk, hogy Tagnyimagyarorszgi pldja nyomn itt is indult egy ms csapson halad fo-lyirat Erdlyi Gazdasgtrtnelmi Szemle cmen. A kolozsvri egyetementanrkod Szdeczky Kardoss Lajos sokirny munkssga keretben ktknyvet is rt a magyarorszgi ch- s iparfejldsrl.

  A magyarorszgi kzpontjtl elszaktott erdlyi magyar trtnetrsnehezen tallt magra, hiszen nem volt egyeteme, kutatmhelye, a gaz-dasgtrtnet pedig szinte teljesen kvl rekedt rdekldsi krn. Miutn1940 utn megkezddtt az jjszervezs munkja, els eredmnyei ismegszlettek. Jak Zsigmondnak a gyalui vrtartomny urbriumairlkiadott forrskiadvnya mellett a kzelmlt tmakrbl vette tmjt azerdlyi szociolgiai iskola megteremtje, Venczel Jzsef, mikor az 1921-23-as romn fldbirtokreformrl rt.

  Az 1945-ben megszervezett Bolyai Tudomnyegyetemen trtneti m-hely alakult ki. Igaz, hogy a romn trtneti felfogs szortsban a politi-katrtnet a magyar kutatk szmra jformn mvelhetetlenn vlt, deerre kapott a gazdasg- s mveldstrtnet. Jelzsrtk, hogy 1956-ban a kolozsvri Tudomnyos Kiad gondozsban sorozat indult Gazda-sgtrtneti Tanulmnyok cmen, melybl hat ktet 1956-1957-ben meg isjelent. De a gazdasgtrtnetet felkarolta a Kriterion Knyvkiad is, steret biztostott szmra a Korunk. Az szakirnyzat kpviseli kzl elglegyen Imreh Istvn, Csetri Elek, Kovch Gza s Egyed kos nevtemltennk. Kutatink rszt vettek a N. N. Constantinescukezdemnyezsre megindult Romnia gazdasgtrtnete elksz-leteiben, ami sajnos meghisult. Tanulmnyaik kzl tbb megjelent aTerra Nostra cm agrrtrtneti folyiratban, msok a Studia, AnuarulInstitutului de Istorie s az Acta Musei Napocensis vknyveiben.

  1989 utn trtnettudomnyunk tmakre kiszlesedett, a hangsly aforrskutatsra s politikatrtnetre tevdtt t, ennek megfelelen a gaz-dasgtrtnet vesztett slybl. Fleg a technikatrtnetben s a gazdasgigondolkods mltjnak vizsglatban trtnt elmozduls.

  Bevezetsnk elejn emltettk, hogy trtnszek s kzgazdszokegyttmkdsnek eredmnyekppen mr jelent meg ktet. Annak jele-

  8

  SZCHENYI S ERDLY

 • knt, hogy a gazdasgtrtnet interdiszciplinris tudomny, egyttmk-dsnk tovbbi eredmnyekkel biztat. Ennek jele a mostani ktet, amely-ben Szchenyi Istvn, a nagy gondolkod s llamfrfi eszmevilghoz(Csetri Elek), gazdasgi nzeteihez (Pter Gyrgy) s erdlyi kapcsolatai-hoz (Egyed kos s Somai Jzsef) szlnak hozz kutatink. A kis ktet-hez knyvszeti eligaztt is ksztettnk, hogy az rdekldket segtsk.

  Tudjuk, hogy Szchenyit nemcsak Magyarorszg, hanem az egsz r-gi, st Eurpa gondjai foglalkoztattk. Azrt remljk, hogy sorainkkal aSzchenyi-kutatst segtjk, s a magyarral egytt egsz Kzp-Kelet-Eu-rpa mltjnak jobb megrtshez is hozzjrulunk.

  Csetri Elek

  Jegyzetek

  Az erdlyi magyar gazdasgi gondolkods mltjbl (XlX-XX. szzad).Felels szerkeszt Somai Jzsef. Kolozsvr, 2001.A teljesebb kp megkvnja, hogy elzmnyknt emlkeztessnk esorok rjnak hasonl tmj elbbi kiadvnyra (Az erdlyi magyargazdasgi gondolkods 1800-ig. Kolozsvr, 1999.)Wellmann Imre: Mezgazdasgtrtnetnk j tjai. In: DomanovszkyEmlkknyv. Bp. 1937.664.Itt elssorban Magyarorszg trtnete s Erdly trtnete kteteire gon-dolunk. V.. Berzeviczy Gergely kt idevg munkt is rt (De commercio etindustria Hungri. Lcse, 1797 s De conditione et indole rustico-rum. Buda, 1806; Horvth Mihly: Az ipar s kereskeds trtneteMagyarorszgban. Buda, 1840; Trcsnyi Zsolt: Wesselnyi Mikls.Bp., 1965. 514-520.

  ELLJRBAN

  9

  1

  2

  3

  4

  5

 • Egyed kos

  SZCHENYI ISTVN HATSAERDLYBEN

  I.

  zchenyi Istvnnak kln helye van a magyar trtneti gondolkods-ban. Trtneti tudatunkban az nmagval viaskod, nemzete sorsa fe-lett tpreng, a magyarsgot fltve-va szemll s haladsra noszoga-

  t Szchenyi alakja l. Vagy mg inkbb a megfontolt intzmnyalapt, s atrelmetlen liberlisokkal, klnsen Kossuthtal lesen vitz, mindenkp-pe