SURؤ°YE’DEN TأœRKؤ°YE’YE KADIN SURؤ°YE’DEN TأœRKؤ°YE’YE KADIN OLMAK > 4 Avrupa Birlii Sivil

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SURؤ°YE’DEN TأœRKؤ°YE’YE KADIN SURؤ°YE’DEN TأœRKؤ°YE’YE...

 • SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE KADIN OLMAK

  Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN Arş. Gör. Hande ALBAYRAK

  Editörler: Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ

  Uzm. Psk. Türküler ERDOST

  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Avrupa Birliği

  Sivil Koruma ve İnsani Yardım tarafından �nanse edilmektedir

  K A D I N S O R U N L A R I A R A Ş T I R M A V E U Y G U L A M A

  M E R K E Z İ

  H A C E T T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ

 • SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE

  KADIN OLMAK Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN

  Arş. Gör. Hande ALBAYRAK

  Editörler: Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ

  Uzm. Psk. Türküler ERDOST

  Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım

  tarafından finanse edilmektedir Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

 • SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE KADIN OLMAK

  > 2

  Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım

  tarafından finanse edilmektedir

  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

  Merdiven Yayın: 51

  Birinci Baskı: Nisan 2019

  ISBN 978-975-8991-40-2

  Baskı Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti.

  İvedik OSB Matbacılar Sitesi 1516/1 Sok. No: 35 Yenimahalle/Ankara

  www.elmateknikbasim.com

  Merdiven Yayın Şehit Bilgin Sokak No: 6/1 Maltepe - Ankara Tel: 0312 232 30 88 Faks: 0312 232 31 02

  www.merdivenreklam.com merdivenreklamtanitim@gmail.com

 • 3 <

  SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE KADIN OLMAK

  Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN Arş. Gör. Hande ALBAYRAK

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü

  “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi”

  Bu yayın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) tarafından “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi” kapsamında hazırlanmış ve basılmıştır. Her türlü yayın hakkı Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM)’a aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz; her hakkı mahfuzdur.

  Bu doküman Avrupa Birliği’nin mali desteği ile yürütülen insani yardım faaliyetlerini kapsamaktadır. Burada ifade edilen görüşler, hiçbir şekilde, Avrupa Birliği’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır ve Avrupa Komisyonu doküman içerdiği bilgilerden herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

 • SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE KADIN OLMAK

  > 4

  Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım

  tarafından finanse edilmektedir

  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

  ÖNSÖZ

  Türkiye, Suriye’de yaşanan savaş sonrasında, 2011 yılından başlayarak yoğun bir göç akını ile karşı karşıya kaldı. Başlangıçta kamplara ve bazı illere yerleştirilseler bile daha sonra göç edenlerin çoğu kampların dışında, ülkenin tamamına yayılmış şekilde yaşamaya başladılar. Bu durum Türkiye için yeni bir deneyimdi ve ilk aşamada çoğu soruna el yordamı ile çözüm bulundu. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) olarak bizler de, bu alandaki hizmet eksikliklerinin farkında olarak, kendi uzmanlık alanımız kapsamında, “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi”ni yürütmeye başladık. 2015 yılında başlayan projeyi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nın teknik desteği, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO)’nun finansal desteği ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol doğrultusunda halen yürütmekteyiz. Proje kapsamında, Alemdağ, Gülveren ve Yenimahalle’de “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar” oluşturduk. Böylece, mülteci ve kadın olmaktan kaynaklı ikiye katlanmış şekilde sorunlar yaşayan, destek gereksinimi olan kadınlara güven içerisinde hareket edebilecekleri, hizmet alabilecekleri hatta hizmet sunabilecekleri alanlar sağlamış olduk.

  Akademik çalışmalar, alandan kopuk olmadığı sürece anlam kazanıyor. Bizler de bu süreçte alandan, mülteci kadın ve kız çocuklarının deneyimlerinden yararlandık. Onlarla bağ kurduk, bağ kurdukça gerek biz onlardan birçok şey öğrendik, gerekse profesyonel anlamda biriktirdiklerimizi onlara aktarma ve onların sorunlarına biraz olsun çözüm bulma şansını yakaladık. Onlar güçlendi, biz güçlendik.

  Bir üniversite çatısı altında görev yapıyor olmanın yüklediği bir diğer önemli sorumluluk ise yapılanların bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilmesini ve bu değerlendirmelerin, yol gösterici olması için, başkaları ile paylaşılmasını sağlamaktır. Bu çalışmayı da, gerek kadınların deneyimlerini sizlere ulaştırması gerekse konunun bilimsel olarak ele alınması adına değerli buluyoruz.

  Yürütülen çalışmalar arkasında büyük bir ekip olduğunda çok daha nitelikli oluyor. Herkes kendi görüşünü, katkısını ve birikimini ortaya çıkacak ürüne yansıtıyor. Bu çalışmanın gerçekleşmesinde, öncelikle kadın hakları mücadelesine, kadınların güçlenmesi çalışmalarına gönül ve emek veren HÜKSAM Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Özlem Cankurtaran’a, daha yolun başında olmasına karşın zorlu bir alanda çalışma yürekliliği ve cesaretini gösteren, bunu da çok iyi başaran Arş. Gör. Hande Albayrak’a özel teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Araştırmayı yapanlarla araştırmaya katılanlar arasındaki dil sorununun çözümü konusunda tercümanlığı mesleki bağ kurma becerisini de

 • 5 <

  kullanarak yapan Sosyal Çalışmacılar Esra Yurtseven, Tuğçe Uygun, Yonca Usta ve Psikolog Sevinç Sürmeli’ye teşekkür ediyoruz. Ayrıca proje koordinatörümüz Sinem Aydın’a etkili kolaylaştırıcılığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunun yanı sıra, çok önemli bir konuda, uzun soluklu bir çalışmada, karşılıklı anlayış, iyi niyet ve yoğun çaba ile beraber hareket ettiğimiz Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ve Ankara Sağlık Müdürlüğü’ne de şükranlarımızı sunuyoruz.

  Bizler yaptığımız işe olduğu kadar, kadınların ve kız çocuklarının gücüne de inanıyoruz. Çalışma gayretimizi bu güçten alıyoruz. Bundan sonra da beraber güçlenip, birlikte güzel günlere yürüyeceğimiz nice çalışmalar yapabilmeyi, yaşanmış olan güçlenme hikayelerinin yeni hikayelere tohum olmasını diliyorum.

  Prof. Dr. Ü. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ

  HÜKSAM Müdürü

 • SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE KADIN OLMAK

  > 6

  Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım

  tarafından finanse edilmektedir

  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

  TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİ İLE SURİYE’DEN SAVAŞ NEDENİYLE ANKARA’YA GÖÇ

  EDEN KADINLARIN YAŞAM HİKAYELERİ

  “Zulümden” Kadın Dayanışmasına: Suriyeli Kadın Hikayeleri

  Kadın hiçbir şey. Kadının hiçbir şeyde hakkı yok, hiçbir şey için hakkı yok, hem de hiç. Ne ailesinin yanında bekarken, ne de evlendiğinde bir hakkı yok. Beni en çok üzen şey bu, hiçbir yerde yok. Ne çocukken ailesinin yanındayken ne de evlendiğinde kocasıylayken. Çok üzülüyor insan, çok üzerinde baskı hissediyor. Kadın dediğin her şeye tahammül edecek, ailesine tahammül edecek; genç kızken, evlendikten sonra kocaya, kaynanasıgile tahammül edecek, çocuğuna tahammül edecek, her şeye tahammül edecek. Bütün yükü kendisi üstlenecek ve hiçbir hakkı yok. Yani dışarı çıkıp bir hava almaya hakkı yok, içerde bir iki dakika kendine ayıracak zamanı olmuyor, buna bir hakkı yok. Hiçbir şekilde hiçbir şeye hakkı yok. Bazen oturup ağlıyorum geçen zamanıma, kayıp zamanıma, hiçbir şey yapmadığıma. Bütün bu ömrümün boşuna geçtiğine, boşa harcandığına inanıyorum. (Zobea, 42Y, E, 5Ç, Halep)*

  * Kadınların anlatılarına yer verirken parantez içerisinde tanıtıcı nitelikte yaş (Y), Medeni durum (Evli (E), Boşanmış (B)), çocuk sayısı (Ç) ve Suriye’de yaşadıkları yerin bilgisi verilmiştir.

 • 7 <

  İÇİNDEKİLER

  GİRİŞ ........................................................................................................................................................9

  Suriye’de Savaş Öncesi Kadın ................................................................................................................10

  Suriye’de Savaş Sırasında Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Göçe Karar Verme Nedenleri ...............12

  Suriyeli Kadınların Göç Süreci ve Göç Edilen Ülke Türkiye’deki Yaşamları........................................15

  Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar (WGSS) ..........................................................................17

  ARAŞ

Recommended

View more >