18
STVARANJE STRUJE POMOĆU SNAGE MORSKIH TALASA (SEMINARSKI RAD) MUSIĆ IZUDIN PROF.DR.SC. EDIN DELIĆ

Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Generating electric energy with sea waves. (Bosnia and Herzegovina).

Citation preview

Page 1: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

STVARANJE STRUJE POMOĆU SNAGE MORSKIH

TALASA(SEMINARSKI RAD)

MUSIĆ IZUDINPROF.DR.SC. EDIN DELIĆ

Page 2: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

UVOD

Jedan od najnovijih (obnovljivih) izvora alternativne energije je ustvari i jedan od najstarijih - snaga vode, tj. - snaga morskih talasa.

Page 3: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

Snažno valjanje okeanskih talasa u određenim dobima godine, stvorilo je ideju, kod inženjera koji se bave energijom mora, da je upravo ova energija veliki potencijal kao “izvor struje”.

Page 4: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

 Talasi se razlikuju po visini, dužini i brzini o čemu zavisi i njihova snaga.

Svaki nosi potencijalnu energiju uzrokovanu deformacijom površine i kinetičku energiju koja nastaje zbog gibanja vode.

Page 5: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

Koristeći kretnju morskih površinskih valova za stvaranje električne energije, možemo svrstati u obnovljive izvore energije koja bi mogla postati alternativa za fosilna goriva poput uglja, gasa i nafte.

Ovakav način dobivanja energije ima prednosti poput predvidljivosti, učinkovitosti i pristupačnosti.

Page 6: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

Pelamis Wave Energy Converter

- Napravljen od strane škotske firme “PELAMIS WAVE POWER” , je prva komercijalna mašina sposobna da generira elektricnu energiju, koristeći energiju morskih talasa.

Page 7: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

Ovakva mašina se već nalazi u Portugalu, blizu grada Povoa de Varzim, i ona je prva elektrana komercijalnog razmjera, koja generira energiju pomoću morskih talasa.

Projekat je zahtijevao oko 6 godina istraživanja.

Ime dolazi od oblika koji ima, tj. zmije koja naseljava tropske i suptropske vode, imena “Pelamis platurus”.

Page 8: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

Pretvarač energije se sastoji od 3 cilindrična dijela povezana zajedno, 142 metra dužine i 3,5 metra u dijametru, djelimično potopljen.

Page 9: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

Talasi stvaraju kretanje u 3 sekcije aktivirajući unutarnji hidraulični sistem, pumpajući ulje visokog pritiska kroz sistem hidrauličnih motora.

Zatim, oni zajedno idu ka električnom generatoru, koji je odgovoran za proizvodnju energije koja se dalje transportuje u bazu na morskom dnu.

Page 10: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

Generira energiju od 750 kW.

Page 11: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

- Sistem za oporavak energije je dizajniran tako da može izdržati nepovoljne vremenske uvjete.

- Pored toga, ovaj sistem je “prijateljski” za okoliš, ograničavanjem upotrebe hemikalija koje se koriste za smanjenje rasta koralja, a zauzvrat ima minimalan uticaj na morski život.

Page 12: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa
Page 13: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

Norveška firma pod imenom "Energija talasa"( Wave Energy AS) koja istražuje na pacifičkom sjeverozapadu, na obali Oregona, predlaže redizajniranje lukobrana, na ulazu u zaliv, da bi u njih ugradili generatore električne struje.

“Dizajn je takav da su komore otvorene prema dolazećim talasima. Kada talasi udare u lukobran, voda ispuni komore sve do kraja gdje se nalaze turbine. U osnovi to je jako slično hidroelektranama samo što kroz njihove turbine voda prolazi na drugu stranu.” 

Preuzeto sa: www.tanjug.rs

Page 14: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

- Škotska firma "Akvamarin Pauer" (Aquamarine Power).Njihov projekat se zove "Ojster", ('kamenica'). To je u osnovi vrlo veliki mehanički poklopac koji leži na dnu mora, blizu obale.

"Kada talas naiđe, on pritisne poklopac 'kamenice' na klipove. Klipovi potisnu vodu jakim pritiskom na obalu, gdje se nalazi Peltonovo kolo, jedna od najstarijih turbina za proizvodnju električne energije." 

Preuzeto sa: www.tanjug.rs

Page 15: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

- U konkurenciji je i jedna nova firma iz Salema, u Oregonu, M3 "Vejv enerdži sistems" (Wave Energy Systems).

Njena se ideja zasniva na pritisku talasa dok prelaze preko vazduhom ispunjenih jastuka na dnu mora: udaranje talasa kompresuje vazduh u jastucima, koji se onda koristi za okretanje rotora u električnoj turbini.

Preuzeto sa: www.tanjug.rs

Page 16: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa
Page 17: Stvaranje Struje Pomoću Snage Morskih Talasa

- Iako su i američka vlada kao i strane vlade vrlo zainteresovane za taj energetski sektor i ulažu mnogo novaca u ispitivanje raznih prototipova, ostaje otvoreno pitanje: Da li bi električna struja stvorena u okeanu mogla da ima tržišno isplativu cijenu ??