of 16 /16
Naziv originala: alassa Ali A SINGULAR HOSTAGE Copyright © by alassa Ali, 2002 Copyright © za srpsko izdanje Alnari d.o.o. 2007 Map illustration by Laura Hartman Maestro Izdanje je objavljeno u saradnji sa PS-Editor-IP ISBN 978-86-7878-105-6

Dragulj Indije - Talasa Ali

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Godine 1838. Marijana Givens, odvažna mlada dvadesetogodišnja žena, poslata je u Indiju da pronađe prikladnog muža. Putujući kao prevodilac, pridružuje se pratnji lorda Oklanda, britanskog guverner-generala, na putu preko Indije sa vojskom od deset hiljada ljudi, koji je krenuo da se sastane sa znamenitim Randžitom Singom, maharadžom Pandžaba. Željni mladi oficiri takmiče se za Marijaninu naklonost, ali ona se zaljubljuje u Indiju: u natovarene slonove koji gaze kroz prostranstvo i divljinu; u mirise egzotične hrane u udaljenim logorima; u zagonetnog učitelja koji će biti njen vodič kroz starosedelačke jezike i običaje.

Text of Dragulj Indije - Talasa Ali

 • Naziv originala:Thalassa AliA SINGULAR HOSTAGE

  Copyright by Thalassa Ali, 2002Copyright za srpsko izdanje Alnari d.o.o. 2007

  Map illustration by Laura Hartman Maestro

  Izdanje je objavljeno u saradnji sa PS-Editor-IP

  ISBN 978-86-7878-105-6

 • Talasa Ali

  DRAGULjINDIjE

  Prevela jelena Spasi

  Beograd, 2008.

  velianstven roman o Indiji viktorijanskog doba

 • U seanje naSaida Aklake Huseina Tauhidija,

  koji mi je pokazao Put do Mira kroz rasute perle

 • Izraz zahvalnosti

  Meu onima koji su mi pomogli oko ove knjige bili su Artur Edelstajn, koji me je nauio kako se pie umetnika proza, i moj spisateljski krug koji mu je davao predloge i koji je sve vreme imao strpljenja sa mnom. Moj prijatelj i agent Dil Knirim, urednik Danijel Mekaferti, Piter ol, Luis Eimz i Bil Bel bili su prvi koji su knjigu shvatili ozbiljno. Gilo Afridi, Toni Mahmud, Samina Karei i mnogi drugi prijatelji u Sjedinjenim Dravama, Indiji i Pakistanu takoe su mi pruili savete i podrku. Kejt Mikijak, moj sitniavi urednik u Bantamu, koja me je gurala napred. Ne mogu dovoljno da je nahvalim i zahvalim joj se. Zahvaljujem i Sofi i Tobiju, mojim naj-bliim saveznicima.

 • KinaTovarne kamile

  Kabul

  planinski prevoj Kajber

  Peavar

  KaMiR

  aVGaniSTan

  Kandahar

  IndIn

  d

  Deam

  inab

  Ravi

  Satled

  Lahor amricar

  Simla

  Delhi

  FirozpurKasur

  KandaharHiMaLaJi

  Mont Everest

  nE P a

  LRaDaSTan DajpurDodpur admer

  KotaKitorUdajpur

  Kambejski zaliv

  Surat

  Bombaj

  alahabad

  MaDiJa

  agra

  Bram

  aput

  ra

  Gang

  Gang

  Damna

  ambal

  i n Di J a

  ahmadnagar

  Golkonda

  HajderabadBidapur

  Madras

  Narmada

  Godavari

  Krina

  Pener

  Kauveri

  GOa

  BENGALSKI ZALIV

  INDIJSKI OKEAN

  ARA

  BIJSKO M

  ORE

  D EK a

  n

  CEJL

  On

  MarijanaGivens

  inDOnEZiJa

  Takasti jelen

  BEnGaL

  Kalkuta

 • KinaTovarne kamile Kabul

  planinski prevoj Kajber

  Peavar

  KaMiR

  aVGaniSTan

  Kandahar

  Ind

  Ind

  Deam

  inab

  Ravi

  Satled

  Lahor amricar

  Simla

  Delhi

  FirozpurKasur

  andamanskaostrva

  razmera u miljama

  inDOnEZiJa

  BURMaMandajel Hanoj

  slon Motu

  Lanou

 • Istorijska zabeleka

  Ova pria odvija se severno od Indije, u dananjem Pakistanu. Godina je 1838-1839, prva godina vladavine kraljice Viktorije. Preko svog zastupnika, ugledne Istonoindijske kompanije, Britanija je do te godine ve kontrolisala vei deo indijskog potkontinenta. Na severu, Velika igra bitka izmeu Britanije i Rusije za kontrolu nad Centralnom Azijom u XIX veku dobijala je na intenzitetu.

  Do 1838. godine, Britanci su se bojali ruske pretnje svojim teri-torijama u Indiji. Reen da nadmudri Ruse tako to bi zadobio poli-tiku kontrolu nad Avganistanom, lord Okland je poslao svoju vojsku u Kabul. Taj vojni pohod kasnije je nazvan Prvi avganistanski rat.

  Pre nego to je krenuo u avganistanski vojni pohod, Okland je poao na jedinstveno putovanje kroz Indiju dugo dvadeset hiljada kilometara da bi obezbedio pomo umirueg jednookog maharade Randita Singa od Pandabe, ija se nezavisna vojna drava nalazila izmeu britanskih teritorija i Avganistana. Put koji je trajao godinu dana Oklanda su tokom puta pratile njegove dve neudate sestre, cela vlada i vojska koja je brojala deset hiljada ljudi kulminirao je u velikom darbaru, tj. dravnom sastanku u Firozpuru, na granici izmeu Indije, koju je kontrolisala Britanija, i Pandaba.

  Ugovor izmeu ove dvojice aktera bio je veoma vaan za britanski vojni pohod. Maharada Randit Sing bio je svestan ovoga. Mesec dana je odlagao potpisivanje ugovora i tako naterao

 • Talasa Ali

  12

  Oklanda da poalje svoje trupe u Avganistan preko planinskih prevoja po cioj zimi.

  Ova pria odvija se tokom tih mesec dana.

  Lord Okland, njegove sestre, njegov politiki sekretar i ef protokola istorijske su linosti, kao i maharada Randit Sing i njegov premijer. Darbar se desio onako kako sam ga opisala, kretanje britanske vojske okvirno je tano.

  Marijana Givens, Hari Ficderald, beba Sabur i njegova porodica, i Saat Kaur, maharadina najmlaa ena, plodovi su moje mate.

 • Prolog

  nedelja, 17. novembar, 1838. godine

  U dva sata po ponoi, eih Valijula Karakoja otvorio je oi. Dugi niz godina, tokom kojih se molio u odreenim asovima, razvio je u njemu istanan oseaj za vreme. Ponekad je sebi dozvoljavao pomisao na to da bi znao kada da se opere i stane pred svog boga ak i da ga zatvore u tamnicu bez prozora u tvravi Lahor, iji zidovi uutkuju poziv na molitvu.

  Stresao se i rukom potraio al. Meseina se provlaila kroz bal-kon i padala poput novia na molitveni tepih postavljen prema zapadu ka Meki, a njegovi uglovi bili su povijeni da bi se odvratilo zlo. Drveni prstenovi zavese tiho su zazveali kada je polako proao kroz vrata ka malom stolu na kojem su bili posuda s vodom i bron-zani umivaonik. Nakon ponoi, umivao se hladnom vodom za moli-tvu, molitvu koja je bila obavezna samo za one koji su bili upueni u mistine rituale islama.

  Bog je dobar, proaputao je dok je brisao lice.Okrenut zidu kako nijedno bie ne bi stalo izmeu njega i boga,

  eih je stajao uspravno, prekrtenih ruku i poluzatvorenih oiju.

  U ime Alaha Milostivog, Samilosnog:Sva hvala pripada Alahu, Gospodaru svih svetova;Milostivom, Samilosnom,

 • Talasa Ali

  14

  Vladaru sudnjeg dana.Mi se jedino Tebi molimo i od Tebe jedino pomo traimo.Uputi nas na pravi put,Put onih kojima si udelio Svoje blagoslove, na koje se nije izlila

  srdba, i onih koji nisu zalutali.

  Dok je izgovarao rei molitve, napustio je svoje telo i prepustio se snovima: slike u njegovom umu bile su toliko zaslepljujue da nije mogao da pronae rei kojima bi ih opisao i najnaprednijim lano-vima mistinog bratstva koje je predvodio ve dvadeset pet godina.

  Oiju uprtih u prostirku ispred sebe, eih se polako kretao u laga-nom plesu svoje molitve. Savijao se, uspravljao i klanjao, oslanjao elo na podne ploe ispod resa svog molitvenog tepiha, to su njegova braa muslimani radili tokom hiljadu i trista godina, govorio dostojanstve-nim arapskim jezikom u aputavom ritmu pri svetlosti meseca.

  Kia koja je pljutala pre zore prestala je kada se pojavilo sunce koje je slabano osvetljavalo eihovu kuu i kaldrmisani trg gde se nalazila.

  Svetlo je jaalo i nalazilo svoj put kroz uske ulice i bazare grada Lahor. irilo se preko mokrih paviljona i dvorita Citadele maha-rade Randita Singa, velikog mermernog utvrenja koje je titilo grad svojim drevnim zidinama.

  U osmougaonoj kuli u severozapadnom delu Citadele, maharad-in najmlai talac odbijao je olju mleka.

  Sabur nije hteo da pije iz olje kojom ga je mamila slukinja. Ste-ui usne, okrenuo je glavu na drugu stranu.

  Oh, Sabur baba, pevuila je devojka, paljivo se osvrui dok je pruala olju, popij ovo, slatko je.

  Neu, odluno ree dete i odmarira dok su mu ramena poska-kivala u ritmu koraka. Stigavi u sigurnost postelje gde je njegova majka sedela raspliui svoju kosu, sklupao se pored nje i pratio slukinju razrogaenim, zabrinutim oima.

  ta je bilo, duo moja? Njegova majka napui usne i posla mu poljubac. Zato ne eli svoje mleko? Ti voli mleko. Nakrivivi

 • DRAGULJ INDIJE

  15

  glavu, Mamtaz Bano je prouavala Sabura i smeila se. Kestenjasta kosa joj je u talasima padala preko ramena i leala u njenom krilu poput sjajnog slapa.

  Oh, Rema, zar nije Sabur najslaa beba u celom Lahoru? pitala je svojim detinjim glasom.

  jeste, bibi, promrmljala je slukinja, potvrdno klimajui glavom. olja u njenoj ruci se zaljuljala, stvarajui talasie na povrini mleka.

  Ali Sabur nije hteo mleko. Otpuzao je ispod kreveta, ak se ni nje-gova gola stopala nisu videla. Seo je tamo, tvrdoglavo odbijajui svoj doruak.

  Dobro, onda e tvoj ami dobiti tvoj doruak, ree njegova majka. Ami voli toplo slatko mleko.

  Mamtaz Bano je ispruila ruku da uzme olju, a teka vezena svila spala je sa njenog nenog zgloba. Slukinja je pokuala da joj je oduzme, irei oi. Ne, bibi. Mleko je za Sabura, opirala se slu-kinja, ali Mamtaz Bano ju je ipak uzela. Napravila je utiv ali ipak zapovedni pokret.

  Dok je njegova majka uzimala olju iz Reminih ruku, Sabur je u urbi ispuzao iz svog skrovita otvorenih usta, ubrzanog daha. Sa ivice postelje dovukao se, rumenei, do majinog kolena na vreme da vidi kako ona die olju do svojih usana i otpija.

  Za trenutak je vladala tiina. Onda je Sabur poeo da vriti.ta je bilo, duo moja? upitala je Mamtaz Bano, pruila ruku i

  pogladila Saburovo lice slobodnom rukom, ali on nije mogao da odgo-vori. Mogao je samo da vriti i trese glavom levo-desno dok su mu usta bila otvorena koliko god je mogao da ih otvori, a oi vrsto zatvorene.

  Slukinja je ukoeno stajala dok je rukama stiskala ui da ne slua deiji pla. Onda ga je, mrmljajui izvinjenje, zgrabila i pobegla.

  Ne zastajkujui na vratima da pokupi svoje papue, Rema je pobegla, sa detetom koje je vritalo na njenom boku, pored soba iji su je stanari nezainteresovano pogledali. Teko diui, popela se uz kamene stepenice do spoljanjih vrata i potrala preko vlanog dvo-rita ka vrtovima namenjenih enama.

 • Talasa Ali

  16

  Bili su sami. Oblinja fontana je uborila. Rema je posadila Sabura na hladnu ivicu mermerne fontane, obrisala mu suze i sline sa lica. Njegovi beskrajni, oajni jecaji govorili su joj da se njegovo srce slamalo.

  Zato plae? pitala ga je glasom koji je drhtao. Nita se nije dogodilo. Nita.

  Straari su pili vodu u blizini vrata koja su vodila u kulu. Zaklo-njena empresom od njihovih pogleda, Rema je natakla svoj prljavi veo preko glave i klekla pored deteta, uutkujui ga. Sada, kada je njen strani posao poao naopako, mogla je samo da eka da Sabu-rova majka zaspi samrtnim snom. Kasnije, kada se telo bude otkrilo i kada budu ispitivali Remu, ona e se zakleti da su ona i dete sve vreme bili napolju.

  Saburova usta su i dalje bila irom otvorena iako je isputao samo pri-guene jecaje. Rema je posegnula prema njemu, ali je povukla ruku.

  Dananje zlo poelo je pre godinu dana, ljubomorom i pritaje-nim aputanjem, kada je stari maharada naredio Saburu i njegovoj majci da se iz svog doma, kue eiha Valijule, koji je bio udaljen pola kilometra, presele u Citadelu. Maharada je uporno govorio da e ga jedino Saburovo prisustvo zatititi od bolesti i smrti. Sabur je ipak bio unuk eiha Valijule, oveka ije su tajanstvene sposobnosti bile poznate svima.

  vorak je zakreao u empresu. Rema je rukama zagrlila kolena. Saburova majka, kojoj je Rema nekada zavidela na lepoti i statusu, leala je sada u svojoj spavaoj sobi smrtno otrovana. Ako Sabur nije mogao da je spase, koja je maharadina korist od njega?

  Rema pogleda dete. Ako je i posedovao posebne moi kao to su tvr-dili ljudi, onda mu one nisu uinile nita dobro: samo su ga dovele u sada-nje izgnanstvo meu mnoge maharadine ene, i do gubitka majke.

  utao je. Rema ga je podigla u krilo gde je on ravnoduno tu-cao, odbijajui da sretne njen pogled. Ujela se za usnu. ta e maha-rada uiniti kada sazna za smrt Mamtaz Bano? Svestan ljubomor-nog vrtloga u svom domu, da li bi shvatio istinu: da otrovna olja

 • DRAGULJ INDIJE

  17

  nije bila namenjena majci, ve njenom detetu, njegovom ljubimcu, njegovom malenom arobnjaku, njegovom Biseru nad biserima?

  Rema je pogledala pored drveta u straare koji su dremali ispod stubova dok su rukama zaklanjali oi. Maharada je bio daleko. Logo-rovao je na svojoj granici sa krunskim dvorom i ekao da se sastane sa Englezima. Rema se najvie bojala njegove najmlae maharane, Saat Kaur, iji sin nije uspeo da privue maharadinu ljubav. U sobi na donjem spratu, maharana je ekala vriske koji e biti vesnici Sabu-rove smrti. Kako da Rema opravda svoj neuspeh?

  Krajem svog vela obrisala je Saburovo lice. Koliko drugaije je izgledao sada kada je nestalo njegovog sjaja, kada je nestalo mekog, upitnog pogleda, sada kada ih je zamenila jednostavna iznurenost. Pre dananjeg dana, osim maharade sa njegovim stalnim zahte-vima, Saburov jedini drubenik bila je njegova usamljena, mlada majka. Kako e preiveti sada kada je ostao sam i bez prijatelja?

  Rema je vrsto zatvorila oi da zaustavi suze, ali one su kapale ispod njenih kapaka i kotrljale se niz obraze. Zato je ona, koja nikad nita loe nije uinila, morala da bude nosilac te otrovne olje? Da li je to bio strah od besa mlade maharane? Da li ju je ovrsnulo njeno sopstveno zatoenitvo, njeni okovi?

  Oprosti mi, Sabure, aputala je. Oprosti mi.Novi strah ju je epao. Sabur je odbio mleko. Ispuzao je ispod

  kreveta najbre to je mogao kada je njegova majka uzela olju. Da li je on to pokuavao da sprei Mamtaz Bano da popije otrov? Da li je on znao?

  Bacila je pogled na mirno dete. To nije mogue. Sabur baba je, ipak, bio godinu i po dana star.