Strategii Ale Discursului Narativ 1

 • View
  240

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Strategii Ale Discursului Narativ 1

 • 8/16/2019 Strategii Ale Discursului Narativ 1

  1/13

  Strategii ale discursului narativ

  Curs op ionalț

 • 8/16/2019 Strategii Ale Discursului Narativ 1

  2/13

  Tematică

  • Voca ia antropologică de a povesti. Func iileț ț nara iunii în via a cotidianăț ț

  „A povesti e la fel de necesar pentru oameni ca a mânca. Ba mai mult, în vreme ce hrana ne face să trăim, povestirile fac ca vie ile ț noastre să merite a fi trăite. le dau seamă de condi ia noastră umană.! ț "#ichard $earne%, On Stories &

  � 'e ce povestim(

 • 8/16/2019 Strategii Ale Discursului Narativ 1

  3/13

  • Defini ia nara iunii. Planurile constitutiveț ț ale acesteia: diegeză/discurs

 • 8/16/2019 Strategii Ale Discursului Narativ 1

  4/13

  Tehnici de reglare a informa iei în ț

  nara iuneț

  • Strategii de organi)are a informa iei narative dinț perspectiva instan ei producătoare*ț

  Timpul*

  a& +rdinea

  -& ite)a c& /recven a.ț

 • 8/16/2019 Strategii Ale Discursului Narativ 1

  5/13

  0& 1erspectiva2/ocali)area*

  a& „)ero! -& internă c& e3ternă.

 • 8/16/2019 Strategii Ale Discursului Narativ 1

  6/13

  4& ocea*

  a& nara iuni cu sursa declaratăț-& nara iuni cu sursă neasumată.ț

  5 narator credita-il2narator necredita-il

 • 8/16/2019 Strategii Ale Discursului Narativ 1

  7/13

  Tehnici de reglare a informa iei în nara iuneț ț

  • Strategii de reconfigurare a informa iei ț narative din perspectiva instan ei receptoareț

  5 Configurare prin narare 6 reconfigurare prin lectură 7 raport negociat

  5 8ara iune factuală2nara iune fic ionalăț ț ț

 • 8/16/2019 Strategii Ale Discursului Narativ 1

  8/13

  9enuri narative i tipare de consumș

  Cum povestim nu depinde în mod esen ial ț de ceea ce avem de povestit, ci de*

  motivele pentru care povestim cui povestim

  "formali)area instan elor receptoareț → tipare de consum , genul ca orizont de a teptareș &

  în ce conte3t povestim "cadru cultural, circumstan e concrete aleț epocii → norme de verosimil &.

 • 8/16/2019 Strategii Ale Discursului Narativ 1

  9/13

  5 nara iunea cinematografică i cea aț ș serialelor T

  5 intrigă i tipuri de persona:eș 5 surpri)ă i suspans final cu sau fărăș de)nodământ 5 conven ii de genț 5 confirmarea2frustrarea a teptărilorș pu-licului

 • 8/16/2019 Strategii Ale Discursului Narativ 1

  10/13

  • Strategii i formule narative înșpu-licitate "print2T &

 • 8/16/2019 Strategii Ale Discursului Narativ 1

  11/13

  "• lemente narative în fotografie i arteleș plastice&

 • 8/16/2019 Strategii Ale Discursului Narativ 1

  12/13

  • 8ara iunea i noile platforme deț ș comunicare.

  ;mportan a narativită ii în studiul culturiiț ț contemporane.

 • 8/16/2019 Strategii Ale Discursului Narativ 1

  13/13

  Bi-liografie

  >? Arthur Asa Berger, Narratives in Popular Culture, Media, and Every Day i!e , Sage 1u-lications, @