4
Bilten Središnjeg upravnog centra za rano djetinjstvo • jesen 2012. Razumijevanje IEP-a Vašeg djeteta: Neka bude jednostavno Što sadrži ovaj letak... Uvod Što uključuje PLP? Indikatori kvalitete PLP-a i ciljevi Predložak PLP-a i cilja Resursi Kao što su istraživanja pokazala, prvih pet godina djetetova života najvažnije su za njegov razvoj. Ponekad dijete treba dodatnu pomoć izvan granica stručnos vlash roditelja. Ministarstvo obrazovanja države New York (NY State Department of Educaon – NYSED) može Vašem djetetu pruži pomoć u ispunjavanju obrazovnih potreba i poca njegov interes i ljubav prema učenju. Ova ekipa roditelja i stručnjaka, uključujući i osoblje područnih škola, Ministarstvo zdravstva države New York (NYDOH) i srodne pružatelje usluga, kreirat će plan koji će posluži djetetu ako se ustanovi da ispunjava uvjete za usluge posebnog programa obrazovanja. Taj plan nazivamo programom individualiziranog obrazovanja (Individualized Educaon Program – IEP). Za neke roditelje ovaj dokument postaje neprocjenjiv komad papira. Dokument za koji vjeruju da je ključ za pružanje podrške i usluga koje zadovoljavaju potrebe njihova djeteta. Kako bi IEP doista bio učinkovit, sve stranke, uključujući i roditelje, moraju pridonije njegovom razvoju. Kao što je NYSED definirao, IEP znači pisanu izjavu razvijenu, pregledanu i revidiranu u skladu s državnim i saveznim polikama (prema čl. 200.4) koja uključuje određene komponente. Za potrebe ovog biltena raspravit ćemo dvije od h komponen: trenutne razine performansi (present levels of performance – PLPs) i mjerljive godišnje ciljeve. Obje komponente moraju uze u obzir znanstvene i funkcionalne ishode. PLPs i ciljevi su isprepleteni, ali i profesionalci i roditelji ih često vide kao odvojene. Što uključuje PLP? Prema NYSED, postoje 4 komponente PLP-a. PLP mora sve stranke, uključujući i roditelje, opremi informacijama o djetetovim prednosma i potrebama unutar te razvojne domene. Svaka domena sadrži potrebne komponente koje treba riješi. To su kako slijedi: Akademska posgnuća Funkcionalne performanse i Karakteriske učenja Intelektualno funkcionirano Svakodnevne životne vješne Adapvno ponašanje Brzina napretka Slovi učenja Društveni razvoj Odnos s vršnjacima i odraslima Osjećaji o sebi Prilagodba na školu i zajednicu Fizički razvoj Zdravlje i vitalnost Stupanj i kvaliteta motoričkog i senzornog razvoja Fizičke vješne ili ograničenja vezana za učenje Upravljanje potrebama (Priroda i stupanj u kojem je sljedeće potrebno kako bi se učeniku omogućilo da ima koris od nastave) Modifikacije okoliša Ljudski resursi Materijalni resursi ** Upravljanje potrebama mora se razvi uz razmatranje potreba učenika idenficiranih u drugim PLP područjima. Što ODRASLI moraju učini za dijete? Understanding Your Childs IEP—Serbo-Croaan translaon 2017

Što uključuje PLP? - ecdc.syr.eduecdc.syr.edu/wp-content/uploads/14-IEP2_Serbo-Croatian.pdf · Stilovi učenja Odnos s vršnjacima i odraslima Osjećaji o sebi Prilagodba na školu

Embed Size (px)

Citation preview

Bilten Središnjeg upravnog centra za rano djetinjstvo • jesen 2012.

Razumijevanje IEP-a Vašeg djeteta: Neka bude jednostavno

Što sadrži ovaj letak...

Uvod Što uključuje PLP? Indikatori kvalitete

PLP-a i ciljevi Predložak PLP-a i cilja Resursi

Kao što su istraživanja pokazala, prvih pet godina djetetova života najvažnije su za njegov razvoj. Ponekad dijete treba dodatnu pomoć izvan granica stručnosti vlastitih roditelja. Ministarstvo obrazovanja države New York (NY State Department of Education – NYSED) može Vašem djetetu pružiti pomoć u ispunjavanju obrazovnih potreba i poticati njegov interes i ljubav prema učenju. Ova ekipa roditelja i stručnjaka, uključujući i osoblje područnih škola, Ministarstvo zdravstva države New York (NYDOH) i srodne pružatelje usluga, kreirat će plan koji će poslužiti djetetu ako se ustanovi da ispunjava uvjete za usluge posebnog programa obrazovanja. Taj plan nazivamo programom individualiziranog obrazovanja (Individualized Education Program – IEP).

Za neke roditelje ovaj dokument postaje neprocjenjiv komad papira. Dokument za koji vjeruju da je ključ za pružanje podrške i usluga koje zadovoljavaju potrebe njihova djeteta. Kako bi IEP doista bio učinkovit, sve stranke, uključujući i roditelje, moraju pridonijeti njegovom razvoju.

Kao što je NYSED definirao, IEP znači pisanu izjavu razvijenu, pregledanu i revidiranu u

skladu s državnim i saveznim politikama (prema čl. 200.4) koja uključuje određene

komponente. Za potrebe ovog biltena raspravit ćemo dvije od tih komponenti: trenutne razine

performansi (present levels of performance – PLPs) i mjerljive godišnje ciljeve. Obje

komponente moraju uzeti u obzir znanstvene i funkcionalne ishode. PLPs i ciljevi su

isprepleteni, ali i profesionalci i roditelji ih često vide kao odvojene.

Što uključuje PLP?

Prema NYSED, postoje 4 komponente PLP-a. PLP mora sve stranke, uključujući i roditelje, opremiti informacijama o

djetetovim prednostima i potrebama unutar te razvojne domene. Svaka domena sadrži potrebne komponente koje treba

riješiti. To su kako slijedi:

Akademska postignuća Funkcionalne performanse

i Karakteristike učenja

Intelektualno funkcionirano

Svakodnevne životne vještine

Adaptivno ponašanje

Brzina napretka

Stilovi učenja

Društveni razvoj

Odnos s vršnjacima i odraslima

Osjećaji o sebi

Prilagodba na školu i zajednicu

Fizički razvoj

Zdravlje i vitalnost

Stupanj i kvaliteta motoričkog i senzornog razvoja

Fizičke vještine ili ograničenja

vezana za učenje

Upravljanje potrebama (Priroda i stupanj u kojem je sljedeće potrebno kako bi se učeniku omogućilo da ima koristi od nastave)

Modifikacije okoliša

Ljudski resursi

Materijalni resursi ** Upravljanje potrebama mora se razviti uz razmatranje potreba učenika identificiranih u drugim PLP područjima.

Što ODRASLI moraju učiniti za dijete?

Understanding Your Child’s IEP—Serbo-Croatian translation 2017

Stranica 2 • Bilten Središnjeg upravnog centraza rano djetinjstvo • jesen 2012.

Indikatori kvalitete PLP-a Što to stvarno znači? 1. Pružaju instrukcijski relevantne informacije o učeniku.

2. Deskriptivni su i specifični.

3. Pružaju osnovu za godišnje ciljeve i smjer za pružanje

prikladnih obrazovnih programa i usluga.

4. Pisani su na način da ih mogu razumjeti roditelji,

profesionalci i poluprofesionalci.

5. Temelje se na rezultatima individualnih procjena i

napretka prema dostizanju godišnjih ciljeva.

6. Odražavaju interes i brigu roditelja za poboljšanje

obrazovanja njihova djeteta.

7. Identificiraju kakav učinak djetetova invalidnost ima na

njegovu sposobnost sudjelovanja u napretku u

aktivnostima prikladnima za njegovu dob ili u istom

nastavnom programu kao i vršnjaci bez invalidnosti.

Izvor: DeLorenzo, 2010.

Ako se učenik sutra preseli, bi li njegov nastavnik razumio

instrukcijske prednosti i potrebe?

Što učenik može i ne može.

Vještine koje su učeniku potrebne da bi svladao sadržaj

nastavnog programa.

Svako tko pročita ovaj dokument mora razumijeti prednosti i

potrebe i imati čistu sliku o djetetu.

PLP mora sažeti podatke/informacije iz mnoštva izvora, prevesti

izvještaje procjene u jasne i koncizne izjave.

Roditelje se potiče i dozvoljava im se da uključe stvari koje ih

brinu.

PLP mora ukazati na djetetovu mogućnost sudjelovanja unutar

općeg nastavnog programa i resurse koji su djetetu potrebni

kako bi imalo koristi od obrazovanja.

Indikatori kvalitete godišnjih ciljeva

Kako znamo jesu li dobro napisani?

1. Izravno se odnose na sadašnje izjave o razinama performansi (PLP) učenika.

2. Pisani su u mjerljivim i vidljivim terminima. 3. Identificiraju završne razine performansi koje je

moguće postići u roku od jedne godine. 4. Identificiraju objektivne procedure za procjenu

napretka učenika. 5. Ostvarivi su u odnosu na trenutne razine obrazovnih

performansi učenika, očekivanu brzinu napretka, prednosti i potrebe.

6. Instruktivno su relevantni. 7. Pisani su na način da ih roditelji i nastavnici mogu

razumjeti. 8. Podržavaju sudjelovanje i napredak u općem

nastavnom programu i, a za djecu predškolske dobi, sudjelovanje u aktivnostima prilagođenim dobi.

Izvor: DeLorenzo, 2010.

Cilj bi trebao biti izravno usklađen s izjavama u okviru PLP-a. Ciljevi nisu nužni za sve potrebe.

Ako zatvorite oči, možete li vizualizirati cilj? Ima li smisla to što će vaše dijete biti u mogućnosti učiniti? Što 80% kroz 6 mjeseci zapravo znači?

Svi ciljevi trebaju biti napisani tako da ih učenik može postići u roku od godinu dana. Ako se ciljevi prenose iz godine u godinu uz mali napredak, cilj je neprimjeren.

To su alati i rokovi koji se koriste za praćenje napretka. Primjer: Promatranje korištenjem razvijenog popisa za provjeru.

Ciljevi moraju biti napisani uz razmatranje djetetovih individualnih sposobnosti, brzine učenja, stilova učenja, itd.

Zapitajte se što je svrha toga cilja? Kako će to edukativno

koristiti mom djetetu? Ako ne razumijete cilj ili riječi, možda neće imati smisla drugima,

stoga pitajte za pojašnjenje. Budući da ciljevi nisu nužni za sve potrebe, neke potrebe treba

zadovoljiti unutar općeg obrazovnog nastavnog programa.

Understanding Your Child’s IEP—Serbo-Croatian translation 2017

Stranica 3 • Bilten Središnjeg upravnog centraza rano djetinjstvo • jesen 2012.

Predložak PLP-a i cilja

Razine znanja i razvoj Kognitivni

istražuje poznate igračke uz podršku razlikuje karakteristike, kao što su primarne boje, veliko/malo

Govor/Jezik razlikuje simbole, kao što su sva slova, slova svoga imena, i neke brojke može odabrati sliku iz skupine od 3 slike, kada se to zatraži komunicira pomoću nekoliko znakova: molim, moj red i pomoć, koristeći jednostavne slike simbola za komunikaciju i

koristi uređaje za komunikaciju za ukazivanje na izbore i potrebe Njegov neurološki status i nekoliko lijekova utječe na Jordonovu budnost, izdržljivost i sposobnost za obavljanja akademskih

zadataka. Lako ga je omesti i pokazuje znakove umora tijekom školskog dana. Njegovo prosječno vrijeme za posvećivanje maloj skupini zadataka, kao što je krug, iznosi 5 minuta. Njegovo prosječno vrijeme za izravno posvećivanje aktivnostima iznosi 10 minuta. Vrlo lako se frustrira ako aktivnost uključuje vještine izvan njegovih finih motoričkih sposobnosti, sadrži previše koraka, ili uključuje previše materijala.

Prednosti učenika, preferencije i interesi

Jordon uživa u aktivnostima s neposrednim učenjem i ima velik kognitivni potencijal. Akademske, razvojne i funkcionalne potrebe učenika, uključujući i stvari o kojima su roditelji zabrinuti

Jordonovi problemi s pažnjom rezultiraju nepridržavanjem uputa učitelja, te reagira neprimjereno tijekom grupnih

aktivnosti. Mora dodatno graditi na svojim vještinama igre i koristiti igračke na spontaniji i funkcionalniji način na duže vrijeme.

Također bi trebao početi razvijati veću samostalnost u svojoj svakodnevnoj rutini. Jordonova majka zabrinuta je za njegovu

pozornost i sposobnost da se igra s vršnjacima, jer želi da bude uspješan u školi i da ima prijatelje.

Akademska postignuća, funkcionalne performanse i karakteristike učenja PLP-a

Multidisciplinarni predškolski godišnji cilj: Treba se odnositi na učenikove jedinstvene potrebe na razini svih aktivnosti tako da učenik ima temelja vještine i strategije

potrebne za sudjelovanje i napredak u općem nastavnom programu u toku svoga dana

Primjer alataa za praćenje napretka za gornji cilj = dijagram

Aktivnost Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Jutro slobodna igra X X X

Vrijeme u krugu

Igra na otvorenom X X X

Mala grupna aktivnost X X

Ručak X X X X X

Godišnji cilj: Kriteriji za procjenu: Procedure za procjenu: Raspored procjene:

Ako mu se da 3 slika sa simbolima, Jordon će samostalno komunicirati ukazujući na najmanje jedan željeni izbor.

Minimalno 1-put po aktivnosti tijekom dana za dva uzastopna tjedna

Dijagram Svakodnevno

Understanding Your Child’s IEP—Serbo-Croatian translation 2017

Tko smo mi

Early Childhood Direction Center (ECDC – Upravni centar za rano djetinjstvo) je regionalna tehnička pomoć državnog ministarstva obrazovanja koja pruža informacije, preporuke i podršku obiteljima, stručnjacima, i društvenim agencijama koje se bave malom djecom od rođenja do pete godine života. Nalazimo se u centru za ljudske politike na sveučilištu Syracuse University.

Usluge ECDC obiteljima su besplatne i povjerljive.

Osoblje ECDC

Tracey Menapace, direktor Maria Gill, koordinator obrazovanja Glenda Criss, društveni pedagog Cyndy Colavita, koordinator ureda Rachael Zubal-Ruggieri, koordinator

računalnih i tehničkih aplikacija

Radionice i resursi

ECDC može pružiti informacije i radionice o različitim temama prilagođene interesima i potrebama roditelja i stručnjacima za rano djetinjstvo. Resursi su dostupni na teme kao što su razvoj djeteta, posebne obrazovne tranzicije, senzorna integracija i uključivanje roditelja.

Radionice uključuju:

Uključujući svu djecu

Partnerstvo s roditeljima

Razvojno primjerene prakse

Rani razvoj djetinjstva: Značenje crvenih zastavica

Podrška društvenog emocionalnog razvoja

Pozitivno usmjeravanje i strategije ponašanja

Nastaviti dalje: Tranzicijske obitelji (EI-CPSE) i (CPSE-CSE)

Što je rana intervencija i posebno predškolsko obrazovanje?

Što je program individualiziranog obrazovanja (IEP)?

Pisanje IEP ciljeva

Priprema za vrtić

Tražite više primjeraka ovog biltena? Možete ga preuzeti na našoj ECDC internetskoj stranici ili nas kontaktirajte.

Mid-State

Early Childhood Direction Center Syracuse University

805 S. Crouse Avenue Syracuse, NY 13244-2280

Telefon:

315-443-4444

1-800-962-5488

Telefaks:

315-443-4338

E-mail: [email protected]

http://ecdc.syr.edu

DOK UČIMO NAŠU DJECU, ONA UČE NAS.

30 godina brige za svu djecu

Stranica 4 • Bilten Središnjeg upravnog centraza rano djetinjstvo • jesen 2012.

IZVORI DeLorenzo, J. P. (revidirano prosinca

2010.). Guide to Quality Individualized

Education Program (IEP) Development

and Implementation Albany, NY: The

State Education Department, Office Of

P-12 Education, Office of Special

Education. Dostupno na: http://

www.p12.nysed.gov/specialed/

publications/iepguidance/

IEPguideDec2010.pdf.

Stotinu jezika djetinjstva

Dijete se sastoji od stotinu. Dijete ima stotinu jezika stotinu ruku stotinu misli stotinu načina razmišljanja igranja, govorenja.

Stotinu uvijek stotinu načina slušanja divljenja, voljenja stotinu radosti za pjevanje i razumijevanje stotinu svjetova koje treba otkriti stotinu svjetova koje treba izmisliti stotinu svjetova koje treba sanjati.

Dijete ima stotinu jezika (i stotinu stotinu stotinu više) ali kradu devedeset devet. Škola i kultura razdvajaju glavu od tijela. One djetetu govore: da razmišlja bez ruku da čini bez glave da sluša bez da govori da razumije bez radosti da voli i da se divi samo za Uskrs i Božić.

One djetetu govore: da otkriva svijet koji već postoji i od stotinu one ukradu devedeset devet.

One djetetu govore: da su posao i igra stvarnost i mašta znanost i imaginacija nebo i zemlja razum i san stvari koje ne idu zajedno.

I stoga govore djeci da tih stotinu ne postoji. Dijete kaže: Nema šanse. Tih stotinu postoji.

Loris Malaguzzi Utemeljitelj Reggio metode

Understanding Your Child’s IEP—Serbo-Croatian translation 2017