22
Agresivna djeca

Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Agresivna djeca

Page 2: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Što obilježuje tipiĉne nasilnike?

Agresivnost prema vršnjacima

Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima, roditeljima...)

Svojstvena naglost i snažna potreba da vladaju drugima

Premalo sućuti prema žrtvi

Relativno je visokog samopoštovanja

Smatra da ga je žrtva izazvala svojim ponašanjem

Teško podnosi neuspjeh

Djeĉaci ĉesto tjelesno jaĉi od svojih žrtava

Page 3: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

„Obiĉna” i provokativna žrtva

Općenito tjelesno slabiji od vršnjaka

Pate od „tjelesnog straha”

Oprezni su, osjetljivi, mirni, povuĉeni, pasivni, sramežljivi, lako zaplaĉu

Nesretni i utuĉeni te imaju negativan sud o sebi

Provokativne žrtve: Ponekad nagle ćudi

Mogu biti hiperaktivni, nemirni, nasilni i stvarati napetost

Ponekad provokativna žrtva pokušava zlostavljati slabije uĉenike!

Page 4: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Odgoj kao temelj stvaranju nasilne djece?

Ĉetiri osobito važna ĉinitelja:

1. Temeljni emocionalni odnos roditelja

2. Stupanj do kojeg je glavni skrbnik bio popustljiv prema djetetu i dopuštao mu nasilniĉko ponašanje

3. „Sila raĊa silu”

4. Ćud djeteta

Page 5: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Mehanizmi grupe

Pasivni nasilnici, pratioci ili sljedbenici

„Model” agresivnog ponašanja

Slabljenje nadzora ili inhibicije agresivnih težnji

Smanjeni osjećaj pojedinaĉne odgovornosti Anonimnost!

Page 6: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Cyberbullying

Nasilje putem interneta, mobitela...

Izravan napad i napad preko posrednika

Page 7: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Istraživanja...

18% djece u dobi od 12 do 14 godina bilo je žrtva nasilja preko interneta

11% se izjasnilo kao „internet nasilnici”

Djevojĉice su ĉešće žrtve, ali i nasilnici!

27% djece (meĊu žrtvama) bilo je izloženo porukama sa seksualnim sadržajima

Trećina ove djece 33% nije nikom povjerilo svoje iskustvo dobivanja poruka sa seksualnim sadržajima, a oni koji su povjerili njih 52% povjerilo se prijatelju, 17% roditeljima, a 4% povjerilo se nekoj starijoj osobi.

Page 8: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Dijete koje je spremno upotrijebiti silu ili sila kao aktualno sredstvo predstavljanja

Alexandar – sluĉaj “ ovisnosti o agresivnosti “

Izražena agresivnost

Ĉesti izljevi bijesa

Uvredljivi izrazi

Brutalnost

Psovanje

Tuĉa

Nedostatak osjećaja za zlostavljene

Nepodnošljivost prigovora, poraza…

Page 9: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Dijagnoza na temelju teorije agresivnosti

Osvješćenje vrste sile i agresivnosti

Pojašnjenje uzroka sile i agresivnosti

Ĉinitelji koji pojaĉavaju silu i uvjetuju agresivnost

Page 10: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Psihološke i pedagoške posljedice agresivnosti

Postojanje osobnog odnosa odgajatelj – dijete

Pedagoški utjecaj, neprihvaćanje moralnih normi, vrednota

Psihološko-pedegoško postupanje prema ekspresivnoj agresivnosti ( prevladavanje osjećaja nepovjerenja i nesigurnosti u samoga sebe)

Pedagoške intervencije protiv prevelike težnje da se pravi važan (kroz razliĉite igre pokušava se stvoriti mi-orijentacija te odaslati ja- poruke )

Pedagoška pomoć protiv identifikacije s agresivnim modelima sile(ojaĉavanje osbnog identiteta ponovno kroz igre i sl.)

Page 11: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Sveobuhvatne pedagoške mjere protiv sile u Alexandrovoj školi

Program kontrole sile za školu

Naĉelo “oko za oko – zub za zub”

Alexandrova ovisnost o osveti i težnji da se pravi važan

Dvije vrste prakse opuštanja

Progresivno opuštanje mišića

Autegeno opuštenje preko “fantaziranja”

Page 12: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Agresivno dijete

Predstavljanje sluĉaja - problematiĉni Stephan

Rezultati izvora: 9 % djeĉaka i 2 % djevojĉica mlaĊih od 18 godina pokazuju agresivno ponašanje

Agresivnim ponašanjem djeca upravljaju dogaĊajima i situacijama kako u obitelji tako i u školi

Page 13: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Analiza i razvoj agresivnog ponašanja

Poremećaji u ponašanju po kategorijama:

1.otvorene ili prikrivene i „podmukle“

2.tjelesne ili verbalne

3.one usmjerene protiv uĉenika ili nastavnika ili protiv imovine (drugih ili škole)

4.aktivne ( iniciraju ili brane jednu stranu )

Egositiĉno-motivirano ponašanje (Stephan)

Uzroci agresivnog ponašanja (mnogostruki , od odgojnog ponašanja roditelja pa do posebnih nedostataka kod djeteta)

Prenošenje agresivnog ponašanja

Page 14: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Analiza i razvoj agresivnog ponašanja

Poĉetak agresivnog ponašanja od najranijeg djetinjstva do mladenaĉke dobi

Tijek razvoja agresivnog ponašanja prema Loeberu

Na slici je prikazan proces koji predstavlja nepovoljan tijek razvoja jednog agresivnog djeteta

Page 15: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Analiza i razvoj agresivnog ponašanja

delinkvencija

problemi u školi

problemi s vršnjacima

socijalni nedostaci

kognitivni problemi i problemi atribucije

agresivnost

prkosno ponašanje

hiperaktivnost

dijete s poteškoćama

Prenatalni i perinatalni ĉinitelji

Page 16: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Razdražena djeca

Page 17: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Ogledna škola u Bielefeldu

Otvorena 1974. godine

Škola za djecu

Otvorena za sve

Uĉenje pomoću individualnog iskustva

Poticanje rada u grupama

Page 18: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Sabrina i Roman

Udomljeni

Svakodnevni agresivni i ĉesto krvavi meĊusobni sukobi

Sukobi se nastavljaju u školi, no sve rijeĊe

Nakon odreĊenog vremena i privikavanja na novu sredinu situacija je puno bolja i mirnija, što se vidi i kod udomitelja

Narušavanjem sredine na koju su navikli i osobe povjerenja, djeca postaju ponovo jako agresivna te Roman odlazi kod novih udomitelja

Page 19: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Sabrina

Koristila agresiju za sklapanje novih kontakata

Zaĉetnica svaĊa izmeĊu nje i Romana

U poĉetku djelovala povuĉeno i izolirano te se samo igrala sa zamorcem

Navikavanjem na drugu djecu u školi poĉinje se mirno igrati s njima

Narušavanjem navika opet se povlaĉi u sebe i provodi vrijeme samo sa životinjama

Popravkom dijela sredine poĉinje se ponovo ukljuĉivati u grupni rad i druženje

Page 20: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Sabrina

Ponaša se pozitivno dokle god je okružena poznatim osobama u koje ima povjerenja

Poĉinje dobivati veće zadatke

Preuzima odgovornost o brizi životinja

Iako sada ide u drugu školsku godinu te je starija i zrelija, njen cjelokupni školskih uspjeh je i dalje na razini prve školske godine

Razumije i intelektualno shvaća ĉitati, pisati i raĉunati, ali joj to i dalje predstavlja socijalni problem koji treba svladati

Page 21: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Sabrina

Crtanjem se potiĉe rad za školskim stolom i ustrajnost

Potrebna terapija

Page 22: Agresivna djeca - mathos.unios.hrihrenova/Seminari/Agresivna_djeca.pdf · Što obilježuje tipiĉne nasilnike? Agresivnost prema vršnjacima Ĉesto agresivni i prema odraslima (nastavnicima,

Literatura

Olweus, D. , (1998.), Nasilje meĊu djecom u školi, Zagreb, Školska knjiga

Winkel R, Djeca koju je teško odgajati, Zagreb 1996

http://www.poliklinika-djeca.hr