STANDARDIZACIJA PROJEKTNEGA VODENJA V MAJHNIH IN Standardizacija إ¾e skoraj stoletje dokazuje svojo

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STANDARDIZACIJA PROJEKTNEGA VODENJA V MAJHNIH IN Standardizacija إ¾e skoraj stoletje dokazuje...

 • UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA

  MAGISTRSKO DELO

  STANDARDIZACIJA PROJEKTNEGA VODENJA V MAJHNIH IN SREDNJIH PODJETJIH

  Ljubljana, november 2008 Aleš Pušnik

 • IZJAVA

  Študent Aleš Pušnik izjavljam, da sem avtor tega magistrskega dela, ki sem ga napisal pod mentorstvom dr. Vlada Dimovskega in skladno s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovolim objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

  V Ljubljani, dne 14. 11. 2008

  Podpis:

 • Kazalo 1. Uvod.........................................................................................................................1

  1.1. Namen magistrske naloge................................................................................1 1.2. Cilj magistrske naloge.......................................................................................2 1.3. Metode proučevanja in zasnova dela...............................................................3

  2. Opredelitev majhnih in srednjih podjetij ter potrebe po projektnem vodenju...........4 2.1. Opredelitev velikosti podjetja............................................................................4 2.2. Značilnosti podjetij, opredeljenih glede na velikost ..........................................4 2.3. Problematika majhnih in srednjih podjetij.........................................................8

  2.3.1. Omejitve v poslovanju................................................................................9 2.3.2. Podjetja v globalnem ekonomskem svetu...............................................11 2.3.3. Konkurenčnost podjetij.............................................................................11 2.3.4. Inovativnost podjetij.................................................................................12 2.3.5. Problematika zaposlovanja......................................................................12

  2.4. Projektno vodenje v majhnih in srednjih podjetjih...........................................13 2.5. Problematika pri uvajanju, izvajanju in doseganju zrelosti podjetja na

  področju projektnega vodenja........................................................................16 3. Opredelitev projektnega vodenja...........................................................................18

  3.1. Zgodovinski razvoj..........................................................................................19 3.2. Teorija projektnega vodenja............................................................................20 3.3. Koncept in metodologija projektnega vodenja................................................21 3.4. Generični model projektnega vodenja – PMBOK...........................................23

  3.4.1. Osnove modela PMBOK – generični model projektnega vodenja..........24 3.4.2. Skupine procesov v projektu....................................................................25 3.4.3. Procesi v projektu....................................................................................30

  3.5. Metodologija PRINCE2...................................................................................36 3.5.1. Osnove metodologije PRINCE2..............................................................36 3.5.2. Komponente metodologije.......................................................................37

  3.5.2.1. Organizacija......................................................................................37 3.5.2.2. Načrti................................................................................................39 3.5.2.3. Nadzor..............................................................................................40 3.5.2.4. Faze..................................................................................................40 3.5.2.5. Obvladovanje tveganj.......................................................................41 3.5.2.6. Kakovost projekta.............................................................................42 3.5.2.7. Upravljanje z izdelki projekta............................................................43 3.5.2.8. Nadzor sprememb............................................................................43

  3.5.3. Procesi v projektu....................................................................................44 3.5.3.1. Zagon projekta..................................................................................44 3.5.3.2. Začetek projekta...............................................................................45

 • 3.5.3.3. Usmerjanje projekta..........................................................................46 3.5.3.4. Nadzorovanje faze............................................................................46 3.5.3.5. Obvladovanje proizvoda...................................................................47 3.5.3.6. Upravljanje faze................................................................................48 3.5.3.7. Zaključek projekta.............................................................................49 3.5.3.8. Načrtovanje......................................................................................50

  3.6. Metodologija TenStep......................................................................................51 3.7. Metodologija APF............................................................................................53 3.8. Metodologija 6σ...............................................................................................56

  3.8.1. Faze modela 6σ.......................................................................................57 4. Opredelitev standardizacije projektnega vodenja ter njena vloga v

  majhnih in srednjih podjetjih...................................................................................60 4.1. Pregled nacionalnih in regionalnih standardov...............................................60

  4.1.1. PMBOK....................................................................................................61 4.1.2. PRINCE2.................................................................................................61 4.1.3. ISO – International Standard Organization.............................................61 4.1.4. BSI – British Standard Institution.............................................................62 4.1.5. AFNOR – Association Francaise de NORmalisation...............................62 4.1.6. DIN – Deutsches Institut für Normen.......................................................62 4.1.7. ANSI – American National Standard Institute..........................................63 4.1.8. PMI – Project Management Institute.......................................................63 4.1.9. IPMA – International Project Management Association..........................63 4.1.10. GPM – Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement........................64 4.1.11. Ostale organizacije.................................................................................64

  4.2. Dileme glede standardizacije projektnega vodenja........................................65 4.3. Strategija projektnega vodenja v podjetju in njeno strateško načrtovanje.....67 4.4. Organizacijska kultura.....................................................................................68 4.5. Organizacijska struktura..................................................................................69 4.6. Standardizacija procesa..................................................................................72

  4.6.1. Faze življenjskega cikla projekta.............................................................72 4.6.2. Metodologija projektnega vodenja, njeno prikrojevanje in

  standardizacija v majhnih in srednjih podjetjih........................................74 4.6.3. Standardizacija kritičnih dejavnikov.........................................................76 4.6.4. Tehnike in orodja za izvajanje metodologij..............................................79

  4.7. Formalno in neformalno projektno vodenje....................................................80 5. Sklep.......................................................................................................................82 6. Literatura................................................................................................................84 7. Viri...........................................................................................................................86

 • 1. Uvod Globalizacija in stalen dostop do informacij, produktov in storitev sta v zadnjih dvajsetih letih močno spremenila razmere v svetovnem gospodarstvu. Vzhajajoča azijska gospodarstva s cenovno ugodno delovno silo, finančno bogati arabski svet, razvijajoče se države vzhodne Evrope in naravno bogate države nekdanje Sovjetske zveze so močno zamajale dominantno vlogo zahodnih velesil na globalnem trgu.

  Močan konkurenčni boj, hiter informacijski in tehnološki razvoj ter še hitrejši življenjski stil so povzročili spremembo v odnosu podjetij tako do svojih strank - potrošnikov in dobaviteljev - kot tudi v odnosu do zaposlenih. Da lahko podjetja v tem času preživijo, se razvijajo in rastejo, se morajo prilagajati razmeram. Današnje tekmovalno okolje ne dopušča napak. Podjetja morajo svoje stranke ne samo zadovoljevati, temveč presenečati, navduševati, razvajati. Zato je potrebno neprestano iskati in razvijati načine, kako njihova pričakovanja preseči. Načinov je veliko. Nekatera podjetja iščejo