of 167 /167
REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Industrijsko-obrtnička škola Slatina GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za školsku godinu 2012./2013.

Srednja škola Marka Marulića Slatina · Web viewIz Ugovora o darovanju prostora bivše vojarne Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, prijepisa posjedovnog lista i uvjerenja potvrđuje

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Srednja škola Marka Marulića Slatina · Web viewIz Ugovora o darovanju prostora bivše vojarne...

Srednja škola Marka Marulića Slatina

Godišnji plan i program rada Industrijsko-obrtničke škole Slatina za školsku godinu 2012./2013.

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Industrijsko-obrtnička škola Slatina

GODIŠNJI

PLAN I PROGRAM RADA

za školsku godinu 2012./2013.

Slatina, 28. rujna 2012.

Na osnovi članka 28. stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/2008., 86./2009., 92./2010., 105./2010., 90/2011.) i članka 11. Statuta Industrijsko-obrtničke škole Slatina, Trg Ruđera Boškovića 5a, 33520 Slatina, Školski odbor na sjednici održanoj 28. 9. 2012., a na prijedlog ravnatelja donosi:

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

ZA ŠKOLSKU GODINU

2012./2013.

Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada razmatran je na:

· sjednici Vijeća učenika održanoj dana 21.09.2012. godine

· sjednici Vijeća roditelja održanoj dana 24.09.2012. godine

· sjednici Nastavničkog vijeća održanoj dana 27.09.2012. godine

SADRŽAJ

1. OSNOVNI PODATCI……………………………………………………………………………………………….

5

1.1. Obrazovni sektori i strukovne kvalifikacije/zanimanja…………………………………………………..

5

2. MATERIJALNO-TEHNIČKI UVJETI……………………………………………………………………………..

6

2.1. Prostorni uvjeti…………………………………………………………………………………………..

6

2.1.1. Površina školskog prostora (u m2) ……………………………………………………………

6

2.2. Materijalni uvjeti…………………………………………………………………………………………..

7

2.2.1. Prostor opremanja, vrsta nabave i planirana sredstva………………………………..................

8

2.2.2. Voditelji praktične nastave, radionica, praktikuma ili učionica…………………………………

8

3. UČENICI……………………………………………………………………………………………………………

9

3.1. Podatci o učenicima upisanim prvi razred u školskoj godini 2011./2012………………………………

9

3.2. Broj razrednih odjela i učenika po zanimanjima ……………………………………………………….

10

3.3. Razredništvo i broj učenika po razredima, stranim jezicima i izbornim programima………………….

11

4. RADNICI…………………………………………………………………………………………………………..

13

4.1. Popis zaposlenika Industrijsko-obrtnička škola Slatina………………………………………………..

13

4.1.1. Zamjena za rodiljni dopust……………………………………………………………………

13

4.2. Ravnatelj i stručna služba ………………………………………………………………………………

13

4.3. Administrativno-tehničko osoblje ………………………………………………………………………

13

4.4. Nastavnici/nastavnice Industrijsko-obrtničke škole Slatina ………………………………………….....

14

5. ORGANIZACIJA RADA I GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠKOLE………………………………………….

16

5.1. Okvirni kalendar aktivnosti……………………………………………………………………………

16

5.1.1. Plan rada Škole i opis aktivnosti……………………………………………………………….

16

5.2. Radni i neradni nastavni tjedni i dani po polugodištima………………………………………………..

18

5.2.1. Tablica………………………………………………………….................................................

19

5.3. Kalendar ispita………………………………………………………………………………………….

20

5.3.1.Popravni i kontrolni ispiti…………………………………………………………………….

20

5.3.2. Vremenik izradbe i obrane završnog rada…………………………………………………….

20

5.3.2.1. Zimski ispitni rok……………………………………………………………………

20

5.3.2.2. Ljetni ispitni rok…………………………………………………………………….

21

5.3.2.3. Jesenski ispitni rok………………………………………………………………….

21

5.3.3. Kalendar pomoćničkih ispita za JMO programe……………………………………………….

21

5.3.3.1. Zimski ispitni rok…………………………………………………………. . ……….

21

5.3.3.2. Ljetni ispitni rok………………………………………………………………………

21

5.3.3.3. Jesenski ispitni rok……………………………………………………………………

22

5.3.4. Školski prosudbeni odbor………………………………………………………………………

22

5.3.4.1. Povjerenstvo………………………………………………………………………….

22

6. TJEDNI I DNEVNI RASPORED………………………………………………………………………………….

22

6.1. Raspored održavanja nastavnih sati…………………………………………………………………….

23

6.1.1.Radno vrijeme pojedinih služni u školi……………………………………………………….

23

6.2. Nastavni planovi po obrazovnim sektorima i zanimanjima………………………………....................

24

6.2.1. Obrazovni sektor: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija……………………………

24

6.2.1.1. Zanimanje: 061103 prodavač……………………………………………………….

24

6.2.2. Obrazovni sektor: Turizam i ugostiteljstvo……………………………………………………

26

6.2.2.1. Zanimanje: 071253 kuhar (C-jmo)………………………………………………….

26

6.2.2.2. Zanimanje: 071353 konobar (C-jmo)……………………………………………….

27

6.2.3. Obrazovni sektor: Strojarstvo, Brodogradnja i Metalurgija…………………………………..

28

6.2.3.1. Zanimanje: 011803 mehaničar polj.meh. (C)……………………………………….

28

6.2.3.2. Zanimanje: 013653 instalater G I K (C-jmo)……………………………………….

29

6.2.3.3. Zanimanje: 013853 vodoinstalater (C-jmo)…………………………………………

30

6.2.3.4. Zanimanje: 014253 automehaničar (C-jmo)…………………………………………

31

6.2.3.5. Zanimanje: 014233 automehaničar (C)………………………………………………

32

6.2.3.6. Zanimanje: 014053 autolimar (C-jmo)………………………………………………

33

6.2.3.7. Zanimanje: 013553 strojobravar (C-jmo)……………………………………………

34

6.2.4. Obrazovni sektor: Elektrotehnika i računalstvo……………………………………………….

35

6.2.4.1. Zanimanje: 042153 elektroinstalater (C-jmo)……………………………………….

35

6.2.5. Obrazovni sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge……………………………………..

36

6.2.5.1. Zanimanje: 250353 frizer (C-jmo)………………………………………………….

36

6.2.6. Obrazovni sektor: Šumarstvo, prerada i obrada drva………………………………………….

37

6.2.6.1. Zanimanje: 121153 stolar (C-jmo)…………………………………………………..

37

6.2.6.2. Zanimanje: 128193 pomoćni stolar (TES)…………………………………………..

38

6.2.7. Obrazovni sektor: Tekstil i koža………………………………………………………………

39

6.2.7.1. Zanimanje: 222153 krojač (C-jmo)……………………………………….................

39

6.2.7.2. Zanimanje: 228393 pomoćni krojač (TES)………………………………………….

40

6.2.8. Obrazovni sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina………………………………………….

41

6.2.8.1. Zanimanje: 092153 pekar (C-jmo)…………………………………………………..

41

6.2.8.2. Zanimanje: 092453 mesar (C-jmo)……………………………………….................

42

7. TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA ………………………………………………………………………….

43

7.1. Tjedna zaduženja nastavnika u IOŠ Slatina školska godina 2011./2012………………………………..

43

7.2. Tjedna zaduženja nastavnika drugih škola u IOŠ Slatina ………………………………………………

69

7.3. Tjedno zaduženje pedagoginje i ravnatelja …………………………………………………………….

73

7.4. Zaduženje nastavnika zaštite na radu ……………………………………………………………...........

73

8. PLAN JAVNIH I KULTURNIH AKTIVNOSTI ŠKOLE………………………………………………………….

74

8.1. Kulturna i javna djelatnost………………………………………………………………………...........

74

8.2. Državni praznici i blagdani u Hrvatskoj ………………………………………………………………..

76

8.3. Sajmovi i izleti ……………………………………………………........................................................

77

8.4. Natjecanja i smotre ……………………………………………...............................................................

79

8.4.1. Izvannastavne aktivnosti ………………………………………………………………………

79

9. PROGRAMI IZBORNE NASTAVE………………………………………………………………….....................

80

9.1. Izborna nastava………………………………………………………………………………………….

80

10. OKVIRNI PLANOVI PROGRAMA RADA STRUČNIH TIJELA………………………………………………

81

10.1. Program rada nastavničkog vijeća……………………………………………………………………...

81

10.2. Plan rada razrednog vijeća……………………………………………………………………………...

83

10.2.1. Plan aktivnosti razrednika ……………………………………………………………………

84

10.2.2. Područja odgojnog djelovanja razrednika……………………………………………………

85

10.2.3. Teme za rad na satu razrednika………………………………………………………………

86

10.3. Plan i program rada Vijeća roditelja………………………………………………………...................

86

10.4. Plan i program rada Vijeća učenika…………………………………………………………………….

87

10.5. Plan i program rada ravnatelja………………………………………………………………………….

88

10.5.1. Satnica programa rada ravnatelja……………………………………………………………..

90

10.6. Program rada stručnih suradnika……………………………………………………………………….

91

10.6.1. Plan i program rada satničara…………………………………………………………………

91

10.6.2. Plan i program rada voditelja smjene ……………………………………………..................

92

10.6.3. Program rada stručnog suradnika knjižničara……………………………………..................

93

10.6.4. Program rada stručnog suradnika pedagoga………………………………………………….

94

11. GODIŠNJI PLAN RADA ADMINISTRATIVNE I TEHNIČKE SLUŽBE …………………………………….

97

11.1. Godišnji plan rada tajnika škole………………………………………………………………………..

97

11.2. Godišnji plan rada voditelja računovodstva i računovodstvenog radnika……………………………..

98

11.3 Godišnji plan rada tehničke službe škole………………………………………………………………

99

12. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA …………………………………………………………………………..

100

13. STRUČNA ŠKOLSKA VIJEĆA (AKTIVI)………………………………………………………………………

101

14. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI…………………………………………………………………………

102

14.1. Školski preventivni programi: ZDRAVŽIVOT…………………………..............................................

102

14.2. Program rada na prevenciji rizičnih ponašanja…………………………………………………………

106

14.2.1. Školski preventivni programi i njihova tematska realizacija ………………………………...

108

15. PROGRAM DJELOVANJA ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA…………………………...

109

16. STRATEGIJA RAZVOJA…………………………………………………………………………………………

110

17. PROJEKTI ŠKOLE………………………………………………………………………………………………..

111

17.1. Samovrjednovanje škole……………………………………………………………………………….

111

18. PRILOZI……………………………………………………………………………………………………………

112

18.1. Popis licenciranih radnji za izvođenje praktične nastave učenika……………………………………..

113

1. OSNOVNI PODATCI

Naziv: Industrijsko-obrtnička škola Slatina

Sjedište: Trg Ruđera Boškovića 5a, 33520 Slatina

Telefoni: 033/492-511 ravnatelj Mladen Graovac

033/492-510 tajnik Ivan Kanski

033/492-512 pedagoginja Ljubica Pofuk

033/492-513 računovodstvo Romina Bertić

033/492-519 knjižnica Svjetlana Dupan

033/492-520 domar Josip Graša

Fax: 033/ 492-521

E-mail: [email protected]

http://www.ss-industrijsko-obrtnicka-sl.skole.hr

Matični broj: 2469448

Šifra škole:10-067-503

Broj žiro-računa: 2340009-1110368518

OIB: 55251175813

Ravnatelj: Mladen Graovac, prof.

Osnivač i vlasnik škole je Virovitičko-podravska županija.

Škola je pravni slijednik Srednje škole Marka Marulića Slatina upisana 29. prosinca 2008. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem Tt-08/1366-2, a u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010072280. Predmet poslovanja - djelatnosti škole je izvođenje nastavnog plana i programa u trogodišnjem trajanju za stjecanje srednje stručne spreme u području rada: ekonomija, trgovina i poslovna administracija, turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, šumarstvo, prerada i obrada drva, tekstil i koža, osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge, poljoprivreda, prehrana i veterina, elektrotehnika i računalstvo.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa svojim je rješenjima od 22. prosinca 2008. godine, KLASA: UP/I-602-03/08-01/00010, URBROJ 533-09-08-0004, od 29. siječnja 2009.godine KLASA: UP/I-602-03/08-01/00010, URBROJ 533-09-09-0006, od 8. veljače 2011.godine KLASA: UP/I-602-03/10-05/00067, URBROJ 533-09-11-0004, odobrilo Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina, Ruđera Boškovića 5a, izvođenje nastavnog programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja:

1.1. Obrazovni sektori i strukovne kvalifikacije/zanimanja

EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

· 061303 prodavač (B)

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

· 071253 kuhar (C - JMO)

· 071353 konobar (C - JMO)

STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA

· 013753 plinoinstalater (C - JMO)

· 013653 instalater grijanja i klimatizacije (C - JMO)

· 013853 vodoinstalater (C - JMO)

· 011803 mehaničar poljoprivredne mehanizacije (B)

· 013553 strojobravar (C - JMO)

· 014253 automehaničar (C - JMO)

· 014233 automehaničar (C)

· 014053 autolimar (C - JMO)

ŠUMARSTVO, PRERADA I OBRADA DRVA

· 121153 stolar (C - JMO)

TEKSTIL I KOŽA

- 222153 krojač (C - JMO)

OSOBNE USLUGE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE

- 250353 frizer (C - JMO)

POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA

- 092153 pekar (C - JMO)

- 092453 mesar (C - JMO)

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO

· 042153 elektroinstalater (C - JMO)

POMOĆNA ZANIMANJA

· 128193 pomoćni stolar (TES)

· 228393 pomoćni krojač (TES)

2. MATERIJALNO-TEHNIČKI UVJETI

2.1. Prostorni uvjeti

Industrijsko-obrtnička škola Slatina smještena je u adaptiranom i dograđenom prostoru bivše vojarne u Slatini, upisana u k. č. br. 3547 k.o. P. Slatina dvor na Trgu Ruđera Boškovića, površine 1 ha 21 a 71 m2. Nekretnina je upisana u zk.ul. br. 4328 k.o. Slatina. Iz Ugovora o darovanju prostora bivše vojarne Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, prijepisa posjedovnog lista i uvjerenja potvrđuje se da zgrade evidentirane na k. č. br. 3547/2 k.o. P. Slatina imaju kućni broj 5.a u naselju Slatina, Trg Ruđera Boškovića izdano od Područnog ureda za katastar Virovitica, Ispostava Slatina.

Škola radi na dvije lokacije, u dvije smjene, u ukupno 21 razrednom odjelu.

U školskoj 2012./2013. godini obrazuje se ukupno 402 učenika.

Teorijska nastava se odvija u 12 učionica, a praktična nastava u 4 specijalizirane radionice.

U skladu s Odlukom o podjeli Srednje škole Marka Marulića Slatina, a prema Diobenoj bilanci, prostor s kojim raspolaže novoutemeljena Industrijsko-obrtnička škola Slatina sastoji se od:

2.1.1. Površina školskog prostora (u m2)

PRIZEMLJE

Učionica stručnih predmeta br.1

31,30 m2

Učionica informatike br.2

32,60 m2

Učionica strojarstva br.4

58,70 m2

Učionica matematike br.6

58,80 m2

Učionica turizma, ugostiteljstva i trgovine br.8

58,60 m2

Učionica stručnih predmeta br.10

31,20 m2

Ukupno:

271,20 m2

Kabinet strojarstva br.3

16,10 m2

Kabinet matematike i računalstva br.5

16,10 m2

Kabinet turizma i ugostiteljstva i trgovine br.7

16,10 m2

Kabinet konobari, krojači, frizeri br.16B

16,30 m2

Ukupno:

64,60 m2

Radionica - krojači

66,70 m2

Radionica - frizeri

66,60 m2

Praktikum - konobari

62,80 m2

Praktikum - kuhari

62,80 m2

Ukupno:

256,90 m2

Knjižnica

64,70 m2

Kotlovnica

33,70 m2

Sanitarni čvor

47,20 m2

Ostali unutarnji prostor

432,70 m2

Ukupan unutarnji prostor prizemlja

1.171,00 m2

KAT

Učionica društvenih predmeta br.15

58,70 m2

Učionica stranih jezika br.17

58,80 m2

Učionica hrvatskog jezika br.19

58,60 m2

Učionica stručnih predmeta br.20

31,90 m2

Učionica stručnih predmeta br.21

30,90 m2

Ukupno:

178,90 m2

Kabinet tekstil i koža, obrada drveta br.16

16,10 m2

Kabinet hrvatskog i stranih jezika br.18

16,10 m2

Kabinet pedagoginje br.22

16,10 m2

Ukupno:

48,30 m2

Zbornica

32,60 m2

Arhiva

15,60 m2

Uredi

46,40 m2

Sanitarni čvor:

33,40 m2

Ostali unutarnji prostor škole

156,80m2

Ukupan unutarnji prostor kata

572,00 m2

Ukupna površina školskog prostora:

1.743,00 m2

Okoliš

339.00 m2

UKUPNO BGP ŠKOLE:

2.082,00 m2

2.2. MATERIJALNI UVJETI

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture održava se za učenike Industrijsko-obrtničke škole u športskoj dvorani Srednje škole Marka Marulića. Praktična nastava učenika Industrijsko-obrtničke škole Slatina održava se u prostoru školskih radionica Srednje škole Marka Marulića Slatina. Uvjeti korištenja prostora školskih radionica i športske dvorane te načina njihova održavanja škole regulirani su Diobenom bilancom i međusobnim sporazumom dviju škola. Opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima ne zadovoljava iz razloga nedovoljnih materijalnih sredstava koji su pripali školi Diobenom bilancom. Potrošni materijal i sitni inventar, uz maksimalnu štednju, nabavlja se ovisno o visini sredstava koja škola dobije iz Županijskog proračuna.

Sukladno materijalnim uvjetima škole planiramo nabavku nekoliko nastavnih pomagala i u tu svrhu opremimo školske radionice i praktikume. Do sada smo to, iako skromnih materijalnih sredstava, i uspjeli. Za kabinet elektroinstalatera planiramo nabavku opreme za stimulaciju i vježbanje a za automehaničare smo nabavili aparature za dijagnostiku i autotester za kontrolu ispušnih plinova iz automobila iz sredstava Virovitičko-podravske županije i Ministarstva poduzetništva i obrta u sklopu projekta „Opremanje praktikuma obrtničkih strukovnih škola“. Shodno materijalnim uvjetima planiramo i montažu tokarskog stroja koji je škola nabavila 2007. godine, ali bez dodatne opreme što otežava montažu postojećeg. U planu nam je postavljenje LCD projektora na strop u sve učionice tako da ćemo na taj način imati potpuno informatički opremljene učionice u školi. Svakako jedan od velikih problema je i zaštita vanjskog i unutarnjeg prostora škole. U tu svrhu planiramo nabavku video nadzora.

Sve su ovo naši planovi i cilj nam je uz štednju i sudjelovanje u natječajima ove planove i ostvariti.

2.2.1. Prostor opremanja, vrsta nabave i planirana sredstva:

PROSTOR OPREMANJA

VRSTA NABAVE

PLANIRANA SREDSTVA

Radionica stolarije

stolarska kombinirka

35.000,00 kn

Radionica automehaničara

auto-dizalica

20.000,00 kn

Praktikum krojača

Šivaća mašina-dugmičarka

5.000,00 kn

Radionica elektroinstalatera

oprema za stimulaciju i vježbanje

3.000,00 kn

Učionice u školi

LCD projektori - montaža

5.000,00 kn

Zgrada škole

Video nadzor

25.000,00 kn

Ukupno kn:

93.000,00 kn

2.2.2. Voditelji praktične nastave, radionica, praktikuma ili učionica

Radionica, praktikum

ili učionica

Zanimanje

Voditelj/ica

RADIONICA

Instalater GiK

Vodoinstalater

Ernest Balta

RADIONICA

Automehaničar

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Strojobravar

Miroslav Borovčak

Tomislav Zorko

RADIONICA

Stolar

Slaven Zelenka

RADIONICA

Elektroinstalater

Mark Kristian Milaščević

PRAKTIKUM

Kuhar

Blaženka Kovač

PRAKTIKUM

Konobar

Milan Kolarić

PRAKTIKUM

Frizer

Kornelija Zubčević

RADIONICA

Krojač

Dragutin Kiš

UČIONICA

Informatika

Danijel Perović

3. UČENICI

Industrijsko-obrtnička škola Slatina provodi redoviti srednjoškolski odgoj i obrazovanje učenika, sukladno Planu upisa za tekuću školsku godinu.

3.1. Podatci o učenicima upisanim prvi razred u školskoj godini 2012./2013.

Stanje na dan 14 rujna 2012.

Šifra škole

šifra i naziv obrazovnog programa

I. razred

UKUPNO

RAZREDNIHODJELA

Oznaka za kombiniraniodjel s više programa

UČENIKA

od toga

Učenika s teškoćama

MUŠKI

ŽENSKI

a

b

1

2

3

4

5

6

10-067-503

 

 

 

 

 

 

013553

Strojobravar - JMO

0,20

A

5

5

 

 

014253

Automehaničar - JMO

0,60

A

10

10

 

 

013653

Instalater grijanja i klimatizacije - JMO

0,50

B

8

8

 

 

222153

Krojač - JMO

0,40

D

10

 

10

2

071253

Kuhar - JMO

0,70

C

18

11

7

 

071353

Konobar - JMO

0,60

E

14

10

4

 

121153

Stolar - JMO

0,40

E

7

7

 

 

250353

Frizer - JMO

0,60

D

16

 

16

3

013853

Vodoinstalater - JMO

0,20

B

6

6

 

1

014053

Autolimar - JMO

0,20

A

7

7

 

 

061103

Prodavač

1,00

 

28

2

26

 

042153

Elektroinstalater - JMO

0,30

B

7

7

 

 

092153

Pekar - JMO

0,30

C

8

8

 

1

128193

Pomoćni stolar - TES

 

 F

 

 

 

 

228393

Pomoćni krojač - TES

1,00

 F

6

 

6

6

UKUPNO

7,00

 

150

81

69

13

3.2. Broj razrednih odjela i učenika po zanimanjima za školsku godinu 2012./2013.

Šifra i naziv školešifra i naziv obrazovnog programa

I. razred

II. razred

III. razred

UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO I.- III. razred

RAZREDNIHODJELA

Oznaka za kombiniraniodjel s više programa

UČENIKA

od toga

Učenika s teškoćama

RAZREDNIHODJELA

Oznaka za kombiniraniodjel s više programa

UČENIKA

od toga

Učenika s teškoćama

RAZREDNIHODJELA

Oznaka za kombiniraniodjel s više programa

UČENIKA

od toga

Učenika s teškoćama

RAZREDNIHODJELA

UČENIKA

od toga

Učenika s teškoćama

MUŠKI

ŽENSKI

MUŠKI

ŽENSKI

MUŠKI

ŽENSKI

MUŠKI

ŽENSKI

a

b

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

10-067-503 NDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLATINA

013553

Strojobravar - JMO

0,20

A

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20

5

5

0

0

014253

Automehaničar - JMO

0,60

A

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

0,70

A

11

11

 

 

1,30

21

21

0

0

013653

Instalater grijanja i klimatizacije - JMO

0,50

B

8

8

 

 

0,40

B

9

9

 

 

0,60

B

10

10

 

 

1,50

27

27

0

0

222153

Krojač - JMO

0,40

D

10

 

10

2

0,40

D

8

1

7

 

0,40

E

7

1

6

 

1,20

25

2

23

2

071253

Kuhar - JMO

0,70

C

18

11

7

 

0,70

C

17

6

11

 

0,70

C

17

8

9

 

2,10

51

25

27

0

071353

Konobar - JMO

0,60

E

14

10

4

 

0,70

E

16

12

4

 

0,70

D

12

7

5

 

2,00

42

29

13

0

121153

Stolar - JMO

0,40

E

7

7

 

 

0,30

E

7

7

 

 

0,30

D

5

5

 

 

1,00

19

19

0

0

250353

Frizer - JMO

0,60

D

16

 

16

3

0,60

D

14

 

14

 

0,60

E

10

2

8

 

1,80

40

2

38

3

011803

Mehaničar poljoprivredne meh. (B)

 

 

 

 

 

 

0,40

A

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0,40

7

7

0

0

013853

Vodoinstalater - JMO

0,20

B

6

6

 

1

0,60

B

10

10

 

 

0,40

B

6

6

 

 

1,20

22

22

0

1

014053

Autolimar - JMO

0,20

A

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0,30

A

5

5

 

 

0,50

12

12

0

0

061103

Prodavač

1,00

 

28

2

26

 

1,00

 

20

5

15

 

1,00

 

23

10

13

 

3,00

71

17

54

0

092453

Mesar - JMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,30

C

6

6

 

 

0,30

6

6

0

0

042153

Elektroinstalater - JMO

0,30

B

7

7

 

 

0,30

C

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0,60

14

14

0

0

092153

Pekar - JMO

0,30

C

8

8

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,30

8

8

0

1

014233

Automehaničar C

 

 

 

 

 

 

0,60

A

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

0,60

12

12

0

0

128193

Pomoćni stolar - TES

 

F

 

 

 

 

0,50

F

3

3

 

3

0,50

F

3

3

 

3

1,00

6

6

0

6

228393

Pomoćni krojač - TES

1,00

F

6

 

6

6

0,50

F

3

3

3

0,50

F

4

4

2,00

13

0

13

13

UKUPNO

7,00

 

150

81

69

13

7,00

 

133

79

54

6

7,00

 

119

74

45

7

21,0

402

234

168

26

3.3. Razredništvo i broj učenika po razredima, stranim jezicima i izbornim programima

INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA SLATINA

IME I PREZIME

RAZREDNIKA

BROJ UČENIKA

U RAZREDU

BROJ UČENIKA

PO STRANIM JEZICIMA

IZBORNI PR.

RAZRED

M

Ž

UK

ENGL

NJEM

FRANC

VJERONAUK

ETIKA

1.

ŠTEFICA RUŽAK

I PRODAVAČ

2

26

28

 

28

0

0

28

0

2.

DANICA TOT

I FRIZER

0

10

10

 

9

1

0

10

0

I KROJAČ

0

16

16

 

16

0

0

16

0

3.

TOMISLAV PEČEK

I KUHAR

11

7

18

I

18

0

0

17

1

 

 

 

II

 0

18

0

0

I PEKAR

8

0

8

I

8

0

0

8

0

4.

MIRELA NENADOVIĆ

I KONOBAR

10

4

14

I

14

0

0

14

0

 

 

 

II

0

14

0

0

0

I STOLAR

7

0

7

 

7

 0

0

7

0

5.

RANKO ČUČKOVIĆ

I INST. GIK

8

0

8

 

8

0

0

8

0

I VODOIN.

6

0

6

 

6

 0

0

6

0

I ELEKTROINST

7

0

7

 

7

 0

0

6

1

6.

ZDENKO TAUŠAN

I AUTOMEH

10

0

10

 

10

0

0

10

0

I AUTOLIMAR

7

0

7

 

6

1

0

6

1

I STROJOBRA

5

0

5

 

5

0

0

5

0

7.

IVANA LUKAČ

I POM KROJAČ

0

6

6

 

 0

 0

0

6

0

8.

KSENIJA SOM

II PRODAVAČ

5

15

20

 

20

0

0

20

0

9.

NEDA MAĐARAC

II KONOBAR

12

4

16

I

16

0

0

15

1

 

 

 

II

0

16

0

0

0

II STOLAR

7

0

7

 

7

0

0

7

0

10.

HELENA ROŠTAŠ

II KUHAR

6

11

17

I

17

0

0

17

0

 

 

 

II

17

0

0

II ELEKTR.

7

0

7

I

7

0

0

7

0

11.

ZLATKO ŠANTIĆ

II KROJAČ

0

14

14

 

13

1

0

14

0

II FRIZER

1

7

8

I

8

0

8

0

12.

DANIJEL PEROVIĆ

II AUTOMEH

12

0

12

 

12

0

12

0

II MEH POLJ MEH

7

0

7

 

7

0

7

0

13.

MLADEN ČOVIĆ

II INST. GIK

9

0

9

 

8

1

0

9

0

II VODOINST.

10

0

10

 

10

0

0

10

0

14.

MARIJA HODAK

II POM. KROJAČ

0

3

3

 

 0

0

3

0

II POM. STOLAR

3

0

3

 

0

3

0

15.

RUŽICA MILAŠČEVIĆ

III PRODAVAČ

10

13

23

 

19

4

0

23

0

16.

ANKICA BOROVČAK

III KONOBAR

7

5

12

I

10

2

0

10

2

 

 

 

II

2

10

0

0

III STOLAR

5

0

5

 

5

0

0

5

0

17.

BLAŽENKA KOVAČ

III KUHAR

8

9

17

I

16

1

0

16

1

 

 

 

II

17

0

0

III MESAR

6

0

6

I

6

0

0

6

0

18.

DRAGANA GAJIĆ

III KROJAČ

1

6

7

 

6

1

0

4

3

III FRIZER

2

8

10

 

9

1

0

10

0

19.

TOMISLAV ZORKO

III AUTOMEH

11

0

11

 

8

3

0

11

0

III AUTOL.

5

0

5

 

4

1

0

4

1

20.

ERNEST BALTA

III INST. GIK

10

0

10

 

7

3

0

10

0

III VODOINSTAL

6

0

6

 

6

0

0

5

1

21.

MARTINA MILER

III POM. KROJAČ

0

4

4

 

 0

0

4

0

III POM. STOLAR

3

0

3

 

 0

0

2

1

UKUPNO: 21 razredni odjel

234

168

402

 

365

60

52

389

13

4. RADNICI

4.1. Popis zaposlenika Industrijsko-obrtnička škola Slatina

Red.

br.

Radno mjesto

Stručna

sprema

Broj

zaposlenika

1.

ravnatelj

VSS

1

2.

stručni suradnik-pedagog

VSS

1

3.

stručni suradnik-knjižničar

VSS

1

4.

stručni suradnik-voditelj smjene

VSS

1

5.

stručni suradnik – satničar

VSS

1

6.

nastavnik/ca

VSS

19

7.

VŠS

7

8.

SSS

1

9.

stručni učitelj

SSS VKV

4

10.

tajnik

VŠS

1

11.

voditelj računovodstva

SSS

1

12.

računovodstveni radnik

SSS

1

13.

tehničko održavanje - domar

SSS

1

14.

čišćenje

SSS

1

NKV

2

15

nastavnici drugih škola (dopuna norme)

VSS

6

UKUPNO

49

4.1.1. Zamjena za rodiljni dopust za Kristinu Mataija

1. Antonio Bocor, apsolvent matematike i informatike, 40 sati tjedno

4.2. Ravnatelj i stručna služba

Red.

br.

Prezime i ime

Stručna sprema

Zvanje

Radno mjesto

1.

GRAOVAC MLADEN

VSS

prof. povijesti i geografije

ravnatelj

2.

SUBOTIĆ-POFUK LJUBICA

VSS

prof. pedagogije

pedagog

3.

DUPAN SVJETLANA

VSS

prof. hrvatskog jezika i književnosti i dipl. knjižničar

knjižničar

4.

TAUŠAN ZDENKO

VSS

dipl. ing. strojarstva

voditelj smjene

5.

MILAŠČEVIĆ RUŽICA

VSS

prof. matematike i informatike

satničar

4.3. Administrativno-tehničko osoblje

Red.

br.

Prezime i ime

Stručna

sprema

Zvanje/radno mjesto

1.

KANSKI IVAN

VŠS

upravni pravnik, bacc.admin.publ. tajnik

2.

BERTIĆ ROMINA

SSS

ekonomist, voditelj računovodstva

3.

MESINGER SANJA

SSS

ekonomist, računovodstveni radnik

4.

PEKAR RUŽICA

SSS

spremačica

5.

GENCER ANKA

NKV

spremačica

6.

GENCER BOŽICA

NKV

spremačica

7.

GRAŠA JOSIP

SSS

elektromehaničar, domar

4.4. Nastavnici/nastavnice Industrijsko-obrtničke škole Slatina

Red.

br.

Ime i prezime

Stručna

sprema

Zvanje

Status/napomena

1.

ERNEST BALTA

VŠS

nastavnik tehničke kulture

neodređeno

2.

NEDA MAĐARAC

VSS

prof. hrvatskog jezika i književnosti

neodređeno

3.

KRISTINA MATAIJA

VSS

magistra edukacije matematike i informatike

neodređeno

4.

ANKICA BOROVČAK

VSS

dipl. ekonomist

neodređeno/nepuno (dopunjuje u SŠ M. Marulića Slatina

5.

MIROSLAV BOROVČAK

VŠS

ing. poljoprivredne mehanizacije

neodređeno

6.

MLADEN ČOVIĆ

VSS

prof. TZK

neodređeno

7.

RANKO ČUČKOVIĆ

VSS

dipl. ing. strojarstva

neodređeno

8.

SVJETLANA DUPAN

VSS

prof. hrvatskog jezika i dipl. knjižničar

neodređeno

9.

TOMISLAV PEČEK

VSS

dipl. teolog

neodređeno

10.

MIRELA NENADOVIĆ

VSS

magistra engleskog i mađarskog jezika

neodređeno

11.

KORNELIJA ZUBČEVIĆ

SSS

majstor frizer

neodređeno

12.

DRAGUTIN KIŠ

SSS

majstor krojač

neodređeno

13.

MILAN KOLARIĆ

SSS

majstor konobar

neodređeno

14.

DRAGANA GAJIĆ

VSS

magistra edukacije engleskog i njemačkog jezika i književnosti

neodređeno

15.

BLAŽENKA KOVAČ

VSS

dipl ing. prehrambene tehnologije

neodređeno

16.

LJUBICA MEDVEDOVIĆ

VSS

dipl. ing. drvne tehnologije

neodređeno

17.

MARK-KRISTIAN MILAŠČEVIĆ

VŠS

ing. elektrotehnike

neodređeno

18.

RUŽICA MILAŠČEVIĆ

VSS

prof. matematike i informatike

neodređeno

19.

DANIJEL PEROVIĆ

VSS

prof. fizike i tehničke kul. s inf.

neodređeno

20.

HELENA ROŠTAŠ

VSS

prof. hrvatskog jezika i češkog jezika i književnosti

neodređeno

21.

ŠTEFICA RUŽAK

VSS

dipl ing. prehrambene tehnologije

neodređeno

22.

KSENIJA SOM

VSS

dipl. ekonomist

neodređeno

23.

ZLATKO ŠANTIĆ

VSS

prof. TZK

neodređeno

24.

ZDENKO TAUŠAN

VSS

dipl. ing. strojarstva

neodređeno

25.

DANICA TOT

VŠS

ing. tekstilne tehnologije

neodređeno

26.

JASNA VARGA

VŠS

ing. drvne tehnologije

neodređeno

27.

ZDRAVKO ZAKOŠEK

VSS

prof. povijesti

neodređeno/nepuno (dopunjuje u SŠ M. Marulića Slatina

28.

SLAVEN ZELENKA

VŠS

ing. drvne tehnologije

neodređeno

29.

TOMISLAV ZORKO

VSS

dipl. ing. poljoprivredne mehanizacije

neodređeno

30.

MARIJA HODAK

VŠS

ing. tekstilne tehnologije

neodređeno

31.

IVANA LUKAČ

VSS

prof. hrvatskog jezika i dipl. knjižničar

neodređeno

32.

SPOMENKA PRŠA

SSS

majstor krojač

određeno

33.

BARBARA VIDOVIĆ

VSS

prof. biologije i kemije

neodređeno – dopuna norme

34.

MARTINA MILER

VSS

dipl. ekonomist

određeno/nepuno

35.

SUZANA ĐEBRO

VSS

dipl. ekonomist

određeno – dopuna norme iz SŠ Tehnička škola Virovitica

36.

ANA MATEZIĆ-SUDARIĆ

VSS

prof. filozofije

neodređeno – dopuna norme iz SŠ S. Ivšić Orahovica

37.

IVANA HABL IVANČIĆ

VSS

dipl. psiholog

neodređeno – dopuna norme iz SŠ I. Kršnjavoga Našice

38.

DIJANA FOTEZ

VSS

prof. francuskog i njemačkog jezika

određeno – dopuna norme iz SŠ M. Marulića Slatina

39.

TIHANA MAĐAR

VSS

magistra prim. obrazovanja – modul C engleski jezik

određeno – dopuna norme iz OŠ Mikleuš i OŠ V. Nazor N. Bukovica

40.

ANTONIO BOCOR

SSS

apsolvent matematike i informatike

određeno/zamjena za rodiljni dopust

5. ORGANIZACIJA RADA I GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠKOLE

5.1. Okvirni kalendar aktivnosti

Nastava počinje 3. rujna 2012. godine, a završava 14. lipnja 2013. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 3. rujna 2012. godine do 21. prosinca 2012. godine.

Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2013. godine do 14. lipnja 2013. godine, a za učenike/ce završnih razreda srednje škole do 17. svibnja 2013. godine.

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2012. godine, a završava 11. siječnja 2013. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka 2013., a završava 29. ožujka 2013. godine.

Ljetni odmor počinje 17. lipnja 2013. godine, osim za učenike/ce koji/e polažu razredni ispit ili popravne ispite, koji imaju završni rad i pomoćnički ispit i za učenike/ce koji/e u to vrijeme imaju praktičnu nastavu ili stručnu (ljetnu) praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike/ce završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.

5.1.1. Plan rada Škole i opis aktivnosti:

Mjesec

A K T I V N O S T I

rujan

Početak nastave 3. rujna. 2012.(ponedjeljak). Sjednice nastavničkog vijeća, formiranje razrednih odjela i organizacija nastave, održavanje roditeljskih sastanaka, formiranje Vijeća učenika i Vijeća roditelja, sjednice Školskog odbora, analiza rada u protekloj godini, planiranje i programiranje. Obilježavanje Dana HOO-a, Dana škole, Međunarodnog dana mira, Europskog dana jezika

listopad

Sjednica NV – stručna tema, po potrebi sjednice stručnih aktiva i razrednih vijeća, zaziv Duha svetoga, obilježavanje Dana kruha i plodova zemlje, Međunarodnog dana nastavnika, Dana bijelog štapa; rad u slobodnim aktivnostima, obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, objava i odabir tema za završni rad

studeni

Sjednice NV po pedagoškim cjelinama – stručna tema, sjednica Vijeća roditelja – predavanje za roditelje, roditeljski sastanci, sjednica Vijeća učenika, organizacija učeničke potpore, izvannastavne aktivnosti. Obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar, Svjetskog dana šećerne bolesti

prosinac

Sjednice razrednih vijeća, učenički radovi/izložbe, sjednice Nastavničkog vijeća i Školskog odbora.

siječanj

Sjednice Nastavničkog vijeća – stručne teme, analiza rada, sjednice Prosudbenog odbora i provođenje završnog ispita u zimskom roku, sjednice stručnih aktiva, prisustvovanje stručnim skupovima. Početak nastave nakon zimskog odmora učenika 14. 01. 2013.(ponedjeljak). Pripreme za natjecanja – stručni aktivi

veljača

Sjednice NV - pojačani rad s nadarenim učenicima u izvannastavnim aktivnostima i provođenje školske razine natjecanja, sjednice Vijeća roditelja i Vijeća učenika (analiza provođenja nastavnog plana i programa), organiziranje pomoći za učenike sa slabim uspjehom i većim brojem negativnih ocjena.

ožujak

Provođenje natjecanja na županijskoj razini, sjednice NV i razrednih vijeća (uspjeh učenika u svladavanju plana i programa). Prijave obrane završnog rada za ljetni ispitni rok. Priprema kontrolnih ispita u obrtničkoj školi. Plan upisa za iduću školsku godinu.

travanj

Priprema učenika i sudjelovanje u natjecanjima na međužupanijskoj razini, rad s učenicima na izradi završnih radova, roditeljski sastanci, sjednica NV, poslovi oko završetka nastave za završne razrede, analiza uspjeha na natjecanjima). Predaja učeničkih radova mentorima. Proljetni praznici 25. – 29. 03. 2013. Kontrolni ispiti: 15.-19. travnja 2013. Sudjelovanje na stručnim skupovima.

svibanj

Sjednice razrednih vijeća za završne razrede. Završetak nastave za završne razrede 17. 05. 2013.(petak). Sjednice NV uspjeh učenika završnih razreda, priprema završetka nastave i PO (priprema završnog ispita). Završna svečanost za maturante. Promocija zanimanja Industrijsko-obrtničke škole po osnovnim školama za upise u 2013./2014. godinu.

lipanj

Poslovi oko završetka nastavne godine – 14.06. 2013. (petak). Provođenje obrane završnog rada i pomoćničkog ispita.

Sjednice NV i PO ( uspjeh učenika na završnom ispitu, analiza rada u proteklom razdoblju). organizacija praktične nastave. Sudjelovanje na stručnim skupovima.

srpanj

Provođenje popravnih ispita. Provođenje upisa učenika u prve razrede za školsku godinu 2013./2014.. Stručni aktivi. Rok za prijavu obrane i predaju rada za jesenski rok. Sudjelovanje na stručnim skupovima. Praćenje realizacije praktične nastave izvan škole. Administrativni poslovi. Početak godišnjeg odmora .

kolovoz

Godišnji odmori . Provođenje popravnih ispita, obrane završnog rada i pomoćničkih ispita, jesenski upisni rok, sjednice NV, PO, stručnih aktiva, Školskog odbora (analiza rada i uspjeha u protekloj školskoj godini, planiranje rada u idućoj). Sudjelovanje u radu stručnih skupova. Priprema radnih materijala za Školski kurikulum za školsku godinu 2013./2014.

5.2. Radni i neradni nastavni tjedni i dani po polugodištima školska godina 2012./2013.

5.2.1. Tablica

ZAVRŠETAK NASTAVE

VRIJEME TRAJANJA POLUGODIŠTA I ODMORA

BROJ NASTAVNIH TJEDANA I NASTAVNIH DANA PO POLUGODIŠTIMA

UKUPNO U ŠKOLSKOJ GODINI

I

II

I

II

ODMORI

TJ

DANI

TJ

DANI

TJ

DANA

ZAVRŠNI RAZREDI

17. svibnja 2013.

od 3. rujna 2012. do 21. prosinca 2012.

od 14. siječnja 2013. do 17. svibnja 2013.

Zimski: 24. 12. 2012.- 11. 01. 2013. proljetni

25. -29. 03. 2013.

ljetni 17.05. – 31. 08. 2013.

16

78

17

83

33

161

OSTALI RAZREDI

14. lipnja 2013.

od 3. rujna 2012. do 21. prosinca 2012.

od 14. siječnja 2013. do 17. lipnja 2013.

Zimski: 24. 12. 2012.- 11. 01. 2013. proljetni

25. -29. 03. 2013.

ljetni 17. 6. – 31. 08. 2013.

16

78

21

102

37

180

5.3. KALENDAR ISPITA

5.3.1.Popravni i kontrolni ispiti

POPRAVNI ISPITI

LJETNI ROK

PRIJAVA

(samo za treće razrede)

27. 05. 2013.

PREDROK (samo za treće razrede)

03. 06 - 05. 06. 2013.

PRIJAVA

21. 06. 2013.

ISPITI

01. 07.- 03. 07. 2013.

JESENSKI ROK

PRIJAVA

19. 08. 2013.

ISPITI

20. 08.- 23. 08. 2013.

KONTROLNI ISPITI

15.-19.04. 2013

5.3.2. Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2012./2013.

         Vremenik izradbe i obrane završnog rada sadrži rokove za izbor tema, izradbu i predaju završnog rada, rokove obrane završnog rada te datum uručivanja svjedodžbi o završnom radu i čini sastavni dio Godišnjeg plana i programa Industrijsko-obrtničke škole Slatina za školsku 2012./2013.godinu. Škola na oglasnoj ploči ili drugom vidljivom mjestu, kao i na mrežnoj stranici škole najkasnije do 5. listopada za tekuću školsku godinu objavljuje vremenik izradbe i obrane završnog rada.Školski prosudbeni odbor može odrediti izvanredni rok za obranu kada za to postoje opravdani razlozi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Sukladno Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada (NN, br. 118/09) planiraju se sljedeće aktivnosti:

Nadnevak

Aktivnost

do 12.listopada 2012. (petak)

Upoznavanje učenika s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada

do 19. listopada 2012. (petak)

Donošenje tema za završni rad

do 31. listopada 2012. (srijeda)

Odabir tema za završni rad

do 30. studenoga 2012. (petak)

Imenovanje članova školskog Prosudbenog odbora te predsjednika i članova Povjerenstava za obranu završnog rada

5.3.2.1. Zimski ispitni rok

Nadnevak

Aktivnost

do 30. studenog 2012. (petak)

Prijava obrane završnog rada

do 28. siječnja 2013. (ponedjeljak)

Rok za predaju pisanog dijela završnog rada

11. 02. - 13. 02. 2013. (ponedjeljak-srijeda)

Obrana završnog rada

O nadnevku podjele svjedodžbi škola će pravodobno obavijestiti učenike.

5.3.2.2. Ljetni ispitni rok

Nadnevak

Aktivnost

do 02. travnja 2013. (utorak)

Prijava obrane završnog rada

do 06. lipnja 2013. (četvrtak)

Rok za predaju pisanog dijela završnog rada

19. 06. - 21. 06. 2013.(srijeda-petak)

Obrana završnog rada

1. srpnja 2013. (ponedjeljak)

Podjela svjedodžbi

5.3.2.3. Jesenski ispitni rok

Nadnevak

Aktivnost

do 08. srpnja 2013. (ponedjeljak)

Prijava obrane završnog rada

do 19. kolovoza 2013. (ponedjeljak)

Rok za predaju pisanog dijela završnog rada

28. 08. - 30. 08. 2013. (srijeda-petak)

Obrana završnog rada

O nadnevku podjele svjedodžbi škola će pravodobno obavijestiti učenike.

5.3.3. Kalendar pomoćničkih ispita u zanimanjima za vezane obrte (JMO)

5.3.3.1. Zimski ispitni rok

Nadnevak

Aktivnost

04. veljače 2013. (ponedjeljak)

Pismena provjera znanja iz stručno-teorijskih sadržaja

05. 02. – 11. 02. 2013. (utorak-ponedjeljak)

Priprema i izrada praktičnog uratka

11. veljače 2013. (ponedjeljak)

Usmena provjera znanja iz stručno-teorijskih sadržaja za kandidate koji nisu zadovoljili na pismenom dijelu

O nadnevku podjele svjedodžbi o završenom pomoćničkom ispitu škola će pravodobno obavijestiti učenike.

5.3.3.2. Ljetni ispitni rok

Nadnevak

Aktivnost

11. i 12. lipnja 2013.

(utorak-srijeda)

Pismena provjera znanja iz stručno-teorijskih sadržaja

od 13. do 19. lipnja 2013. (četvrtak-srijeda)

Priprema i izradba praktičnog uratka

19. lipnja 2013. (srijeda)

Usmena provjera znanja iz stručno-teorijskih sadržaja za kandidate koji nisu zadovoljili na pismenom dijelu

O nadnevku podjele svjedodžbi o završenom pomoćničkom ispitu škola će pravodobno obavijestiti učenike.

5.3.3.3. Jesenski ispitni rok

Nadnevak

Aktivnost

20. kolovoza 2013.

(utorak)

Pismena provjera znanja iz stručno-teorijskih sadržaja

21. 08. - 28. 08. 2013. (srijeda-srijeda)

Priprema i izradba praktičnog uratka

28. kolovoza 2013.

(srijeda)

Usmena provjera znanja iz stručno-teorijskih sadržaja za kandidate koji nisu zadovoljili na pismenom dijelu

O nadnevku podjele svjedodžbi o završenom pomoćničkom ispitu škola će pravodobno obavijestiti učenike.

5.3.4. Školski prosudbeni odbor

Radnje u svezi s organizacijom i provedbom Izradbe i Obrane obavlja Školski prosudbeni odbor koji čine ravnatelj škole, koji je ujedno i predsjednik Školskog prosudbenog odbora te predsjednici i članovi svih Povjerenstava. Ravnatelj škole saziva sjednice Školskog prosudbenog odbora i rukovodi njima.

Nadnevak

Aktivnosti Školskog prosudbenog odbora

29. siječnja 2013.

Sjednica Školskog prosudbenog odbora za zimski ispitni rok

13. veljače 2013.

10. lipnja 2013.

Sjednica Školskog prosudbenog odbora za ljetni ispitni rok

21. lipnja 2013.

20. kolovoza 2013.

Sjednica Školskog prosudbenog odbora za jesenski ispitni rok

30. kolovoza 2013.

5.3.4.1. Povjerenstvo za provedbu Obrane završnog rada i pomoćničkih

ispita u zanimanjima za vezane obrte

Obrana završnog rada i pomoćničkog ispita provodi se pred Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj najkasnije do 30. studenoga za sve rokove u tekućoj školskoj godini. Povjerenstvo čine predsjednik te dva člana iz redova nastavnika struke od kojih jedan vodi Zapisnik i dva člana koja imenuje Hrvatska obrtnička komora.

6. TJEDNI I DNEVNI RASPORED

Škola radi u pravilu u petodnevnom radnom tjednu (od ponedjeljka do petka, svaki radni dan), a nastava se subotom organizira prema potrebi.

Zgrada škole je otvorena od 600 sati do 2100 sat.

Školsku športsku dvoranu učenici Industrijsko-obrtničke škole Slatina koriste zajedno s učenicima Srednje škole Marka Marulića po tjednom rasporedu od 730 sati do 1855 sati za redovnu nastavu, od 1930 sati do 2100 sati za rad Školskog športskog kluba.

Nastava je organizirana u dvije smjene. Smjene se izmjenjuju svaki tjedan i prema potrebama izvođenja praktične nastave izvan škole.

U jutarnjoj smjeni (I. smjena) nastava počinje u 745 sati, završava u 1345 sati.

U poslijepodnevnoj smjeni (II. smjena) nastava počinje u 1345 sati, završava u 1935sati.

6.1. Raspored održavanja nastavnih sati:

PRIJEPODNEVNA SMJENA

POSLIJEPODNEVNA SMJENA

Šk.

sat

Početak sata

Završetak sata

Šk. sat

Početak sata

Završetak sata

1.

7:45

8:30

1.

13:45

14:30

2.

8:35

9:20

2.

14:35

15:20

3.

9:25

10:10

3.

15:25

16:10

4.

10:30

11:15

4.

16:30

17:15

5.

11:20

12:05

5.

17:20

18:05

6.

12:10

12:55

6.

18:10

18:50

7.

13:00

13:40

7.

18:55

19:35

6.1.1.Radno vrijeme pojedinih službi u školi:

RAVNATELJ

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00 sati

Odmor: 10:00 – 10:30 sati

TAJNIK

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00 sati

Odmor: 09:30 – 10:00 sati

Rad sa strankama: 10:00 – 12:00 sati

RAČUNOVODSTVO

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00 sati

Odmor: 10:00 – 10:30 sati

Rad sa strankama: 11:00 – 13:00 sati

PEDAGOG

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – srijeda – petak: 07:30 – 13:30 sati

Utorak – četvrtak. 13:30 – 19:30 sati

KNJIŽNICA

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – srijeda – petak: 09:30 – 12:30 sati

Utorak – četvrtak. 13:30 – 16:30 sati

VODITELJ SMJENE

RADNO VRIJEME

Od ponedjeljka do petka izdavanje potvrda učenicima od 13:00 do 13:30 sati

6.2. Nastavni planovi po obrazovnim sektorima i zanimanjima

6.2.1. OBRAZOVNI SEKTOR: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

6.2.1.1. ZANIMANJE: 061103 PRODAVAČ (3. razred nastava se izvodi po starom nastavnom programu)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

3. razred

tjedno

godišnje

OPĆEOBRAZOVNI DIO

Hrvatski jezik

3

96

96

Strani jezik

2

64

64

Vjeronauk/Etika

1

32

32

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

64

64

Politika i gospodarstvo

2

64

64

Ukupno

9

320

320

Sat razrednika

1

32

32

STRUČNO – TEORIJSKI DIO  

Matematika

2

64

64

Trgovinsko poslovanje 

3

96

96

Poznavanje robe 

2

64

64

Promidžbene aktivnosti 

2

64

64

Psihologija prodaje 

2

64

64

Ukupno

11

352

352

Praktična nastava

Trgovačka praksa

14

448

448

UKUPNO TJEDNO NASTAVE:

TEORIJSKE

PRAKTIČNE

21

14

704

448

704

448

SVEUKUPNO

36

1152

1152

061303 PRODAVAČ (nastavni plan i program od 2011. godine za 1.i 2. razred)

6.2.2. OBRAZOVNI SEKTOR: Turizam i ugostiteljstvo

6.2.2.1. ZANIMANJE: 071253 KUHAR (C-jmo)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni dio  

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

Sat razrednika

1

35

1

35

1

32

102

Stručno – teorijski dio s izbornom nastavom  

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehnologija zanimanja

2

70

3

105

2

64

239

Kulturno povijesna baština

-

-

-

-

1

32

32

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

64

Enologija s gastronomijom

-

-

1

35

-

-

35

Vođenje i organizacije kuhinje

-

-

-

-

1

32

32

Strani jezik II.-francuski j.

1

35

1

35

1

32

102

Izborna nastava - TZK

1

35

1

35

1

32

102

Ukupno

6

210

7

245

9

288

743

Tehnologija zanimanja 2/3/2  

Osnove higijene

½

17

-

-

-

 17

Kemija

½

18

 -

-

-

-

 18

Poznavanje robe i prehrana

1

35

2

70

2

64

 169

Biologija i ekologija

-

 -

1

35

-

-

 35

Ukupno

2

70

3

105

2

64

239

Vježbe i praktična nastava

Vježbe u školi

140

35

175

- Bonton

- Ugostiteljsko posluživanje

- Osnove računalstva

35

35

70

-

35

-

-

-

-

35

70

70 

Praktična nastava

760

865

800

2425

- u školi : Kuharstvo s vj.

- u ugostiteljskom objektu

6

220

7

240

5

160

620

540

625

640

1805

Vježbe i praktična nastava

Ukupno

900

900

800

2600

Ukupno nastave

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno-teorijski dio

210

245

288

743

Praktični dio

900

900

800

2600

Sveukupno

1425

1460

1312

4197

6.2.2.2. ZANIMANJE: 071353 KONOBAR (C-jmo)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni dio  

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

Sat razrednika

1

35

1

35

1

32

102

Stručno – teorijski dio s izbornom nastavom  

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Strani jezik II-Njemački j.

2

70

2

70

2

64

204

Tehnologija zanimanja

2

70

2

70

1

32

172

Turistička geografija

-

-

-

-

1

32

32

Poslovna psihologija i komunikacije

-

-

1

35

-

-

35

Kulturno povijesna baština

-

-

-

-

1

32

32

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

64

Enologija s gastronomijom

-

-

1

35

-

-

35

Vođenje i organizacija restorana

-

-

-

-

1

32

32

Izborna nastava - TZK

1

35

1

35

1

32

102

Ukupno

7

245

8

280

10

320

845

Tehnologija zanimanja 2/2/1

Osnove higijene

½

17

 -

-

-

-

17

Kemija

½

18

 -

-

-

-

18

Poznavanje robe i prehrana

1

35

1

35

1

32

 102

Biologija s ekologijom

-

-

1

35

-

-

35

Ukupno

2

70

2

70

1

32

172

Vježbe i praktična nastava

Vježbe u školi

140

35

175

- Bonton

- Kuharstvo

- Osnove računalstva

35

35

70

-

35

-

-

-

-

35

70

70 

Praktična nastava

760

865

800

2425

- u školi : Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

- u ugostiteljskom objektu

6

220

7

240

5

160

620

540

625

640

1805

Vježbe i praktična nastava

Ukupno

900

900

800

2600

Ukupno nastave

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno-teorijski dio

245

280

320

845

Praktični dio

900

900

800

2600

Sveukupno

1460

1495

1344

4299

6.2.3. OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

6.2.3.1. ZANIMANJE: 011803 MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (B)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni zajednički dio

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

2

70

2

64

204

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Matematika

2

70

2

70

2

64

204

Računalstvo

2

64

-

-

-

-

64

Tehničko crtanje

2

70

-

-

-

-

70

Tehnička mehanika

3

105

-

-

-

-

105

Tehnički materijali

3

105

-

-

-

-

105

Obrada materijala

3

105

-

-

-

-

105

Praktična nastava obrade materijala

7

-

-

-

-

-

7

Ukupno zajednički dio

30

869

12

420

10

320

1609

Sat razrednika

1

35

1

35

1

32

102

Posebni stručni dio  

Tehničko crtanje i elementi strojeva

2

70

2

70

-

-

140

Elektrotehnika

-

-

2

70

-

-

70

Tehnologija poljoprivredne proizvodnje

2

70

-

-

-

-

70

Hidraulika i pneumatika

-

-

-

-

3

96

96

Motori i traktori

-

-

4

140

2

64

204

Poljoprivredni strojevi

-

-

2

70

3

96

Praktična nastava mehanike i strojeva

-

-

12

-

16

-

Ukupno stručni dio

4

140

22

350

24

256

746

SVEUKUPNO

34

1009

34

770

34

576

2355

Stručna praksa (sati godišnje)

182

182

35

6.2.3.2. ZANIMANJE: 013653 INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (C-jmo)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni dio  

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

Sat razrednika

1

35

1

35

1

32

102

Stručno – teorijski dio s izbornom nastavom  

Osnove računalstva

1,5

53

0

0

0

0

53

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

0

0

0

0

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

0

0

0

0

35

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Elementi strojeva i protoka

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije

0

0

0

0

2

64

64

Nove tehnologije

0

0

0

0

2

64

64

Izborni dio

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

Ukupno

7

246

7

245

7

224

715

Praktični dio – Praktična nastava

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama - najviše sati

 

340

 

270

 

160

 

770

Praktična nastava u školskoj radionici - najviše sati

 

 270

 

 165

 

 32

 

Tehnologija obrade i montaže

 70

 -

 

Tehnologija strojarskih instalacija

 

 105

 -

 

Tehnologija grijanja i klimatizacije

-

-

128

 

Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati

 

 560

 

 630

 

 640

 

 1830

Ukupno

900

900

800

2600

Ukupno nastave

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

246

245

224

715

Praktični dio – Praktična nastava

900

900

800

2600

Sveukupno

1461

1460

1248

4169

6.2.3.3. ZANIMANJE: 013853 VODOINSTALATER (C-jmo)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni dio  

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

Sat razrednika

1

35

1

35

1

32

102

Stručno – teorijski dio s izbornom nastavom  

Osnove računalstva

1,5

53

0

0

0

0

53

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

0

0

0

0

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

0

0

0

0

35

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Elementi strojeva i protoka

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije

0

0

0

0

2

64

64

Nove tehnologije

0

0

0

0

2

64

64

Izborni dio

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

Ukupno

7

246

7

245

7

224

715

Praktični dio – Praktična nastava

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama - najviše sati

 

340

 

270

 

160

 

770

Praktična nastava u školskoj radionici - najviše sati

 

 270

 

 165

 

 32

 

Tehnologija obrade i montaže

 70

 -

 

Tehnologija strojarskih instalacija

 

 105

 -

 

Tehnologija vodoinstalacija

-

-

128

 

Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati

 

 560

 

 630

 

 640

 

 1830

Ukupno

900

900

800

2600

Ukupno nastave

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

246

245

224

715

Praktični dio – Praktična nastava

900

900

800

2600

Sveukupno

1461

1460

1248

4169

6.2.3.4. ZANIMANJE: 014253 AUTOMEHANIČAR (C-jmo)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni dio  

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

Sat razrednika

1

35

1

35

1

32

102

Stručno – teorijski dio s izbornom nastavom  

Osnove računalstva

1,5

52

0

0

0

0

52

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

52

0

0

0

0

52

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Osnove tehničkih materijala

1

35

0

0

0

0

35

Elementi strojeva

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije

0

0

0

0

2

64

64

Osnovi elektrotehnike i elektronike

0

0

0

0

1

32

32

Tehnike motornih vozila

0

0

0

0

2

64

64

Izborni dio

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

Ukupno

7

244

7

245

8

256

745

Praktični dio – praktična nastava

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama - najviše sati

 

340

 

270

 

160

 

770

Praktična nastava u školskoj radionici - najviše sati

 

 270

 

 165

 

64

 

Tehnologija obrade i montaže

70

-

-

 

Tehnike motornih vozila

 

 70

32

 

Tehnologija održavanja vozila

-

35

64

 

Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati

 

 560

 

 630

 

 640

 

 1830

Ukupno

900

900

800

2600

Ukupno nastave

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

244

245

256

745

Praktični dio – praktična nastava

900

900

800

2600

Sveukupno

1459

1460

1280

4199

6.2.3.5. ZANIMANJE: 014233 AUTOMEHANIČAR - klasični oblik obrazovanja (C)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni zajednički dio

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

2

70

2

64

204

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Matematika

2

70

2

70

2

64

204

Računalstvo

-

-

-

-

2

64

64

Tehničko crtanje

2

70

-

-

-

-

70

Tehnička mehanika

2

70

-

-

-

-

70

Tehnički materijali

2

70

-

-

-

-

70

Tehnologija obrade i montaže

2

70

-

-

-

-

70

Praktična nastava obrade i montaže

14

-

-

-

-

-

14

Ukupno zajednički dio

34

700

12

420

12

384

1504

Sat razrednika

1

35

1

35

1

32

102

Posebni stručni dio  

Elementi strojeva

-

-

2

70

-

-

70

Elektrotehnika

-

-

-

-

1

32

32

Hidraulika i pneumatika

-

-

-

-

2

64

64

Motori s unutarnjim izgaranjem

-

-

2

70

-

-

70

Tehnologija automehanika

-

-

2

70

3

96

166

Praktična nastava automehanike

-

-

16

-

16

-

32

Ukupno stručni dio

-

-

22

210

22

192

434

SVEUKUPNO

34

700

34

630

34

576

1938

Stručna praksa (sati godišnje)

182

182

35

6.2.3.6. ZANIMANJE: 014053 AUTOLIMAR (C-jmo)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni dio  

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

Sat razrednika

1

35

1

35

1

32

102

Stručno – teorijski dio s izbornom nastavom  

Osnove računalstva

1,5

52

0

0

0

0

52

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

52

0

0

0

0

52

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Osnove tehničkih materijala

1

35

0

0

0

0

35

Elementi strojeva

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije

0

0

0

0

1

32

32

Osnovi elektrot. i elektronike

0

0

0

0

1

32

32

Tehnike motornih vozila

0

0

0

0

1

32

32

Tehnologija autolimarije

0

0

0

0

2

64

64

Izborni dio

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

Ukupno

7

244

7

245

8

256

745

Praktični dio – praktična nastava

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama - najviše sati

 

340

 

270

 

160

 

770

Praktična nastava u školskoj radionici - najviše sati

 

 270

 

 165

 

64

 

Tehnologija obrade i montaže

70

-

-

 

Tehnike motornih vozila

35

32

 

Tehnologija autolimarije

-

35

32

Tehnologija održavanja vozila

-

35

32

 

Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati

 

 560

 

 630

 

 640

 

 1830

Ukupno

900

900

800

2600

Ukupno nastave

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

244

245

256

745

Praktični dio – praktična nastava

900

900

800

2600

Sveukupno

1459

1460

1280

4199

6.2.3.7. ZANIMANJE: 013553 STROJOBRAVAR (C-jmo)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni dio  

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

Sat razrednika

1

35

1

35

1

32

102

Stručno – teorijski dio s izbornom nastavom  

Osnove računalstva

1,5

53

0

0

0

0

53

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

0

0

0

0

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

0

0

0

0

35

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Elementi strojeva i konstruiranje

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije

0

0

0

0

2

64

64

Nove tehnologije

0

0

0

0

2

64

64

Izborni dio

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

Ukupno

7

246

7

245

7

224

715

Praktični dio – praktična nastava

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama - najviše sati

 

340

 

270

 

160

 

770

Praktična nastava u školskoj radionici - najviše sati

 

 270

 

 165

 

32

 

Tehnologija obrade i montaže

70

-

-

 

Tehnologija obrade i održavanja

105

-

 

Tehnologija strojobravarije

-

-

128

Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati

 

 560

 

 630

 

 640

 

 1830

Ukupno

900

900

800

2600

Ukupno nastave

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1.