of 11/11
UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY C. A. D. B. SPR IE SZKOŁY OWEJ miejsce na naklejkę z kodem rok miesiąc dzień KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA AWDZIAN W SZÓSTEJ KLAS PODSTAW „Wiatr” Informacje dla ucznia adania. tarannie. 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron. Ewentualny brak zgłoś nauczycielowi. 4. Pisz czytelnie i s Powodzenia! 7. Gdy przy zadaniu jest taki znak to wpisz wyraz lub sam napisz odpowiedź w miejscu kropek. Pomyłki przekreślaj . 5. Gdy przy zadaniu jest taki znak to wybierz jedną dobrą o i zamaluj wybrany kwadrat, np.: dpowiedź C B. . A. D. 6. Gdy się pomylisz, to otocz błąd kółkiem i zaznacz dobrą odpowiedź, np.: nie więcej niż o 30 minut). 12. Za dobre rozwiązanie wszystkich zadań uzyskasz 40 punktów. 11. Na wykonanie wszystkich zadań masz 60 minut (czas można przedłużyć 9. Gdy przy zadaniu jest taki znak to musisz policzyć. Obliczenia i wynik zapisz w miejscu kratek. 10. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane. S-A7-033 8. W zadaniu 26. napisz dłuższy tekst. Napisz co najmniej 3 linie. 3. Wszystkie rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem. 2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i z

SPR IE AWDZIAN W SZÓSTEJ KLAS SZKOŁY OWEJ … · AWDZIAN W SZÓSTEJ KLAS PODSTAW „Wiatr” Informacje dla ucznia adania. ... blisko morza, powstaje wiatr nazywany bryzą. Również

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPR IE AWDZIAN W SZÓSTEJ KLAS SZKOŁY OWEJ … · AWDZIAN W SZÓSTEJ KLAS PODSTAW „Wiatr”...

UZUPENIA ZESP NADZORUJCY

C.

A.

D.

B.

SPR IE SZKOY OWEJ

miejsce na naklejk

z kodem rok miesic dzie

KOD UCZNIA

DATA URODZENIA UCZNIA

AWDZIAN W SZSTEJ KLASPODSTAWWiatr

Informacje dla ucznia

adania.

tarannie.

1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron. Ewentualny brak zgo nauczycielowi.

4. Pisz czytelnie i s

Powodzenia!

7. Gdy przy zadaniu jest taki znak to wpisz wyraz lub sam napisz odpowied w miejscu kropek. Pomyki przekrelaj.

5. Gdy przy zadaniu jest taki znak to wybierz jedn dobr oi zamaluj wybrany kwadrat, np.:

dpowied

CB.

.

A.

D.6. Gdy si pomylisz, to otocz bd kkiem i zaznacz dobr odpowied, np.:

nie wicej ni o 30 minut).

12. Za dobre rozwizanie wszystkich zada uzyskasz 40 punktw.

11. Na wykonanie wszystkich zada masz 60 minut (czas mona przeduy

9. Gdy przy zadaniu jest taki znak to musisz policzy.

Obliczenia i wynik zapisz w miejscu kratek.

10. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie bd sprawdzane.

S-A7-033

8. W zadaniu 26. napisz duszy tekst. Napisz co najmniej 3 linie.

3. Wszystkie rozwizania zada zapisuj dugopisem lub pirem. 2. Czytaj uwanie wszystkie teksty i z

Dawniej ludzie nazywali wiatry imionami. Krl wiatrw mia na imi Eol. Suchy wiatr wschodni nazywa si Euros. agodny, ciepy, wilgotny wiatr zachodni mia na imi Zefir. Mocny wiatr poudniowy nazywa si Notos. Notos przynosi deszcze i mgy. By jeszcze Tyfon, gorcy wiatr pustynny. Ludzie wierzyli, e Tyfon przynosi trzsienia ziemi. Zadanie 1. Krlem wszystkich wiatrw by

A. Boreasz. B. Eol. C. Euros. D. Zefir.

Zadanie 2. Tyfon by wiatrem

A. grskim. B. morskim. C. dolinnym. D. pustynnym.

Zadanie 3. Wiatr poudniowy przynosi

A. ciepe powietrze. B. deszcz. C. zimne powietrze. D. nieg.

Ludzie od dawna starali si pozna wiatr. Na mapach morza rysowali, gdzie mog wia wiatry. Mimo to tono duo statkw. Na przykad w roku 1588 mocny sztorm zniszczy wiele statkw hiszpaskich. Zadanie 4. Wyraz wiele znaczy

A. mao B. duo. C. sucho. D. mokro.

Sztorm niszczy statek.

Zadanie 5. Sztorm zniszczy statki hiszpaskie w wieku A. XIII B. XIV C. XV D. XVI

Strona 2 z 11

W obcych krajach wiej wiatry zwane pasatami

i monsunami. W Polsce, blisko morza, powstaje wiatr nazywany bryz. Rwnie w grach wiej wiatry. Na przykad w Tatrach wieje ciepy, suchy wiatr halny. Zadanie 6. Nad Morzem Batyckim wieje

A. pasat. B. monsun. C. bryza. D. halny.

Zadanie 7. Bryza to

A. gry. B. morze. C. wiatr. D. kraj.

Zadanie 8. Wiatr halny wieje

A. nad morzem. B. w grach. C. na nizinie. D. na wyynie.

Naprawd niebezpieczne s huragany. Krzysztof Kolumb pisa: Morze byo straszne, wzburzone, pokryte pian. Jego powierzchnia kipiaa niczym w kotle na wielkim ogniu. Woda wydawaa si psowa, krwawa. Ogniste iskry przecinay niebo.

Na podstawie artykuu K. Sotyk Nieposkromiony ywio (Focus)

Zadanie 9. Krzysztof Kolumb opisa

A. ogie. B. statek. C. morze. D. powietrze.

Strona 3 z 11

Zadanie 10. Ktry owoc jest lekki i atwo rozsiewa go wiatr?

A.

B. C.

D. Zadanie11. Na ktrym rysunku wieje silny wiatr? Rysunek 1. Rysunek 2. A. Na rysunku 1. B. Na rysunku 2. C. Na rysunku 1. i na rysunku 2. D. Nie wieje ani na rysunku 1., ani na rysunku 2.

Strona 4 z 11

Zadanie 12. Ktre wyrazy napisano w kolejnoci alfabetycznej? Alfabet: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWYZ A. bryza, huragan, pogoda, wiatr B. bryza, huragan, wiatr, pogoda C. wiatr, pogoda, huragan, bryza D. huragan, wiatr, bryza, pogoda Zadanie 13. W ktrej ksice powinno si szuka informacji o wiatrach? A. Zdrowie czowieka B. Pogoda C. Historia Polski D. Naprawa samochodw

Zadanie 14. Co nie zanieczyszcza (nie brudzi) rodowiska? A. B. C. D.

Strona 5 z 11

Wiatrak Zadanie 15. Zaznaczony na rysunku 1. kt ma

A. 40 B. 60 C. 90 D. 120

Rysunek 1.

Zadanie 16. Kt na rysunku 1. jest A. prosty. B. ostry. C. ppeny. D. rozwarty.

Zadanie 17. Co jest potrzebne do mierzenia ktw? A. Linijka. B. Ekierka. C. Ktomierz. D. Cyrkiel.

Jestem wiatr. Wiatrw krl. Mieszkam w duej, czarnej chmurze. Lubi deszcz i burz.

Zadanie 18. Kto mwi w wierszu? A. Chmura. B. Deszcz. C. Wiatr. D. Burza.

Zadanie 19. Chmura z wiersza jest A. maa. B. maa i biaa. C. dua i czarna. D. szara.

Strona 6 z 11

1 5 5 cm 1 1 cm

?

Rysunek 1.

co si ubierzesz dla ochrony przed wiatrem?

.

W maju kurtka wiatrwka kosztowaa 87 zotych. W sierpniu kurtka otych mniej. Janek kupi kurtk w sierpniu.

ma chce uszy parawan plaowy, taki, jak na rysunku 1. Wymiary s na rysunku 2.

Tu zapisz wszystkie obliczenia:

Zadanie 20. Na dworze jest 5C, wieje silny wiatr. Wychodzisz na podwrko. W

A. W weniany sweter. B. W cienk koszul. C. W ciep kurtk. D. W sportow koszulk

Zadanie 21.kosztowaa o 18 zIle zotych Janek zapaci za t kurtk?

Tu zapisz wszystkie obliczenia:

Zadanie 22. Ma

Ile materiau potrzebuje mama na cay parawan?

Od : ma potrz b je ........ cm = ........ m ....... cm mater

O p w Ja e p c za r .. .. .. .. z.

Rysunek 2.

powied Ma e u ia

d o ied : n k za a i ku tk . .. ... ..

u.

Strona 7 z 11

Zadanie 23. Latawiec narysowany jest w skali 1:10. Jakie s rzeczywiste (prawdziwe) wymiary latawca?

Tu zapisz wszy

stkie obliczenia:

deszcz, dziewczynka, licie, niebezpiecznie,

pogoda, poamane, powali, opada, wiatr

Jest bardzo brzydka ......... ..................... . W alejkach le .... . Taki

iatr moe nawet .............................. drzewa.

Z

adanie 24. Uzupenij zdania wyrazami z ramki. Musisz wpisa 6 wyrazw.

............. . Pada ....................... i wieje silny ..

.......................... gazie. Jest bardzo ............................ w

a

b

1 cm

e y t wy i r a = b = Rz cz wis e m a y ............. .............

Strona 8 z 11

Zadanie25. Napisz, co si stao, co wida na rysunkach.

Moesz wykorzysta (ale nie musisz) wyrazy z ramki pod rysunkami.

I. Tuodziecka, W. Wierzbicka Uczymy si i pracujemy, WSiP, Warszawa 1991.

Ania, chopcy, czapka, drzewo, Kasia, park, pika, wiatr, kij,

odda, polecie (lecie), pomaga, wia, wisie, zdj, zobaczy (widzie)

1. ..................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................

5. ..................................................................................................................................

1 2

3 4

5

Strona 9 z 11

Zadanie 26. Opisz historyjk obrazkow z zadania 25. lub inne wydarzenie

apisz co najmniej 3 linie.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(prawdziwe lub zmylone), ktrego przyczyn by wiatr. N

Strona 10 z 11

Brudnopis

Strona 11 z 11