Click here to load reader

SPLIT priručnik 02

  • View
    3.127

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPLIT priručnik 02

OPINSKI SUD U SPLITU PARNINI ODJEL OVRNI I IZVANPARNINI ODJEL ZEMLJINOKNJINI ODJEL

ZBIRKA (ODABIR) ODLUKA I SENTENCE

veljaa 2011. god.

OPINSKI SUD U SPLITU PARNINI ODJEL OVRNI I IZVANPARNINI ODJEL ZEMLJINOKNJINI ODJEL

ZBIRKA (ODABIR) ODLUKA I SENTENCE

odabrali suci slube za praenje i prouavanje sudske prakse Marica Lovi Vlado Maduni Dragan Ramljak

2

S A D R A J: I. ODLUKE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVAOdluka od 30. rujna 2010. god. u predmetu Balenovi protiv Hrvatske (Zahtjev broj 28369/07) ..11

II. IZDVOJENE ODLUKEOdluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-689/2008 od 27. listopada 2010. god. ..............................................37 Presuda upanijskog suda u Splitu Gx-708/10 od 15. prosinca 2010. god. ..48

III. PARNINI POSTUPAK (SENTENCE)1. STVARNO PRAVO POSJED.n SMETANJE POSJEDA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gsp-52/10...53 - Odluka upanijskog suda u Splitu Gsp-54/10.......54 PRAVO VLASNITVAn STJECANJE VLASNIVA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gx-746/10...56 ISELJENJE I PREDAJA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gnaj-6/1058 2. OBVEZNO PRAVO REGRES PREMA VOZAU POD UTJECAJEM ALKOHOLA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gp-991/08960 ISPLATA TROKA TELEFONSKOG PRIKLJUKA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gmal-821/10...62 NAKNADA TETE OPASNA STVAR - Odluka upanijskog suda u Splitu Gp-767/10..63 NAKNADA MATERIJALNE TETE - Odluka upanijskog suda u Splitu G-1065/08..64 NAKNADA TETE PRIMJENA ODREDBE L. 919. ST. 1. ZOO - Odluka upanijskog suda u Splitu Gx-206/1065 NADLENOST SUDA KOD IZVANUGOVORNE ODGOVORNOSTI TETU S MEUNARODNIM ELEMENTOM - Odluka upanijskog suda u Splitu Gmal-84/10..67 NAKNADA TETE PUTNIKU ALKOHOLIZIRANOST VOZAA - Odluka Vrhovnog suda RH Rev-1419/0968 3

NAKNADA TETE ZA PRETRPLJENE DUEVNE BOLI (URAUNAVANJE ISPLATE OSOBNE INVALIDNINE) - Odluka Vrhovnog suda RH Rev-627/09-2..70 RENTA - Odluka upanijskog suda u Splitu Go-244/09...71 ISPLATA ZATEZNE KAMATE - Odluka upanijskog suda u Splitu Gmal-874/1073 POBIJANJE PRAVNIH RADNJI DUNIKA - Odluka upanijskog suda u Splitu Go-420/09...74 NAKNADA TETE ZBOG NEOSNOVANOG BORAVKA U PRITVORU - Odluka upanijskog suda u Splitu Gx-517/10...75 PRIMJENA ODREDBE L. 376. ZOO/91 - Odluka upanijskog suda u Splitu Gn-61/10...76 ZASTARA POVRAT IZDATAKA ZA DRUGOGA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gmal-61/1077 PRIMJENA ODREDBE L. 5. ZAKONA O NASLJEIVANJU - Odluka upanijskog suda u Splitu Gmal-850/10.78 PRIMJENA ODREDBE L. 210. ZOO - Odluka upanijskog suda u Splitu Gx-983/09..79 NEMATERIJALNA I MATERIJALNA TETA PASIVNA LEGITIMACIJA RH - Odluka upanijskog suda u Splitu Gx-414/10...80 IZGUBLJENA ZARADA TUITELJICA OSIGURANIK NJEMAKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gp-522/09...81 NAKNADA TETE ZBOG POVREDE ASTI I UGLEDA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gn-4/10.82 ISPRAVAK INFORMACIJE PUTEM E-MAILA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gmed-35/1083 3. OBITELJSKO PRAVO UZDRAVANJE - Odluka upanijskog suda u Splitu Gp-843/10 ..85 - Odluka upanijskog suda u Splitu Gobz-72/10.86 NAIN ODRAVANJA SUSRETA I DRUENJA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gobz-66/10.87 4. STAMBENO PRAVO UGOVOR O NAJMU STANA SA ZATIENOM NAJAMNINOM - Odluka upanijskog suda u Splitu Gnaj-11/10.90 DONOENJE PRESUDE KOJA ZAMJENJUJE UGOVOR O NAJMU STANA SA ZATIENOM NAJAMNINOM I ISELJENJE I PREDAJA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gnaj-14/10.91 ISELJENJE - Odluka upanijskog suda u Splitu Gp-292/09..92 5. RADNO PRAVO SUDSKA ZATITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA - Odluka upanijskog suda u Splitu Grs-40/10...94 - Odluka Vrhovnog suda RH Revr-1050/10-2..95 4

- Odluka Vrhovnog suda RH Revr-845/10-296 - Odluka Vrhovnog suda RH Revr-1399/09-2..97 - Odluka upanijskog suda u Splitu Gp-561/10.98 - Odluka upanijskog suda u Splitu Grs-61/10...99 - Odluka Vrhovnog suda RH Revr-146/10-2..100 - Odluka upanijskog suda u Splitu Grs-55/10.101 ZABRANA UTAKMICE RADNIKA SA POSLODAVCEM - Odluka upanijskog suda u Splitu Go-70/09...102 NADOMJETANJE SUGLASNOSTI ZA DAVANJE OTKAZA - Odluka upanijskog suda u Splitu Grs-23/10..104 ISPLATA OTPREMNINE - Odluka upanijskog suda u Splitu G-1719/08.....105 6. PROCESNO PRAVO PRIJEBOJ POTRAIVANJA L. 336. I 337. ZOO - Odluka upanijskog suda u Splitu Gp-740/10.107 PRIMJENA ODREDBE L. 192. ST. 3. ZPP - Odluka upanijskog suda u Splitu Gx-889/10.108 DOSTAVA PISMENA STAVLJANJE NA OGLASNU PLOU - Odluka upanijskog suda u Splitu Gmal-387/10109 PRIGOVOR PROMAENE PASIVNE LEGITIMACIJE (OBRT) - Odluka upanijskog suda u Splitu Go-213/10.111 PRIMJENA ODREDBE L. 206. I 208. ZPP-A - Odluka upanijskog suda u Splitu Go-461/09.112 PARNINI TROAK KOD POVLAENJA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gmal-437/10113 PLAANJE TROKOVA DELEGACIJI - Odluka upanijskog suda u Splitu Gmal-182/10..114 PRIMJENA PRAVILNIKA O NAKNADI PUTNIH TROKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gp-686/10.115 NOVANA KAZNA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gmal-376/10.116 - Odluka upanijskog suda u Splitu Grs-37/08..117 SUDSKA PRISTOJBA NA PRESUDU ZBOG OGLUHE - Odluka upanijskog suda u Splitu Go-295/09.118 PRIMJENA ODREDBE L. 117. ST. 1. ZPP-A - Odluka upanijskog suda u Splitu Gx-1155/09...119 PRIMJENA ODREDBE L. 117. ST. 2. ZPP-A - Odluka upanijskog suda u Splitu Gmal-862/10.121 PREKID POSTUPKA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gmal-423/10.122 PRIMJENA ODREDBE L. 19. STAVAK 1. ZPP-A - Odluka upanijskog suda u Splitu Gmal-909/10.123 PROTIVLJENJE TUENIKA DJELOMINOM POVLAENJU TUBE KOD SMANJENJA TUBENOG ZAHTJEVA - Odluka upanijskog suda u Splitu Gp-264/10.124 PRIMJENA ODREDBE L. 261. ST. 3. ZPP-A - Odluka upanijskog suda u Splitu Gx-836/09.125

5

IV. OVRNI I IZVANPARNINI POSTUPAK (SENTENCE)1. PROCESNE ODLUKE ODGODA PROVEDBE OVRHE - Odluke upanijskog suda u Splitu br. Govr-768/10.................................................128 UREENJE PRIJEDLOGA ZA OVRHU - Odluka upanijskog suda u Splitu br. Gp-749/10....................................................129 PRIJEDLOGA ZA POVRAT U PRIJANJE STANJE - Odluka upanijskog suda u Splitu br. Govr-480/10.................................................130 PRAVODOBNOST PRIGOVORA PROTIV RJEENJE O OVRSI - Odluka upanijskog suda u Splitu Govr-194/10.......................................................131 NENADLENOST SPORAZUM O MJESNOJ NADLENOSTI - Odluka upanijskog suda u Splitu br. Govr-605/10..................................................132 RJEENJE O ISPRAVKU RJEENJA O OVRSI - Odluka upanijskog suda u Splitu, Br. Govr-697/10................................................133 STRANAKA SPOSOBNOST - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-1196/10..............................................134 OBUSTAVA RJEENJA O OBUSTAVI OVRHE PRETHODNA MJERA - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Gp-215/10....................................................135 NAELO STROGOFORMALNOG LEGALITETA - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-12/10..................................................136 ODGODA OVRHE PODNIJETA USTAVNA TUBA - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-1006/10..............................................137 OBUSTAVA OVRHE - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-784/09................................................138 PROTUOVRHA - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-914/10................................................139 DOSTAVA RJEENJA O OVRSI - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-1183/10..............................................140 ISKLJUIVA I UGOVORENA MJESNA NADLENOST - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-852/10................................................141 PRETPOSTAVKE ZA ODGODU OVRHE - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-1038/10..............................................142 PRIJEDLOG ZA ODGODU OVRHE - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-939/10................................................143 DOPUTENOST REVIZIJE - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-483/10................................................144 ALBA TREE OSOBE NA RJEENJE O OVRSI - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-1007/10..............................................145 PREKID OVRHE. - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-948/10................................................146 PREDAJA PODNESKA NENADLENOM SUDU - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-640/10................................................147 2. TROKOVI POSTUPKA NAKNADA TROKOVA PRAVNOG SAVJETOVANJA I MILJENJA - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-594/09...............................................149 6

PRAVODOBNOST ZAHTJEVA ZA NAKNADU TROKA - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-715/10...............................................150 TROKOVI POSTUPKA KADA JE REVIZIJSKOM ODLUKOM UKINUTA PRESUDA KOJA JE BILA PREDMET OVRHE - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Gp-676/10....................................................151 TROAK OPOMENE STRANCI - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-383/10................................................152 . 3. OBITELJSKO PRAVO NAPLATA PENALA PRIMJENOM ODREDBE L. 218. OVRNOG ZAKONA - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-1117/09..............................................154 OSNOVNI KONTAKTI IZMEU RODITELJA I DJECE - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-275/10................................................155 SUSRETI I DRUENJE - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-754/10................................................156 4. MERITORNE ODLUKE POLAGANJE KUPOVNINE - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-624/09................................................158 SOLIDARNOST OBVEZE PREMA UGOVORU O KREDITU - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-482/09................................................159 POSTUPANJE SUDSKOG OVRITELJA - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-859/10................................................160 PROMJENA SREDSTVA OVRHE - Odluka upanijskog suda u Splitu, br. Govr-893/10................................................161 OVRHA NA CJELOKUP

Search related