Spisak Odobrenih Udzbenika 2014 15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

spisak

Text of Spisak Odobrenih Udzbenika 2014 15

 • SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDBENIKA, UDBENIKA, PRIRUNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA GIMNAZIJE I SREDNJE TEHNIKE I

  STRUNE KOLE U KOLSKOJ 2014/2015. GODINI

  1

 • GIMNAZIJA

  2

 • I RAZRED SREDNJE KOLE 1. itanka Zdenko Lei ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 2. itanka Zejir Hasi Azra Mujkanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  3. Na jezik Remzija Hadiefendi - Pari ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 4. Na jezik Refik Buli, Muhamed ator ''Bosanska rije'' Tuzla 5. Engleski jezik - Headway John & Liz Sears ''Oxford''

  6. Engleski jezik English in Mind 2 udbenik, radna biljenica

  Herbert Puchta ''Bosanska rije'' Sarajevo ''Cambridge University Press''

  7. Engleski jezik SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE I i II gimnazije i III i IV sr. teh. k.

  Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker ''Buybook'' Sarajevo

  8. Engleski jezik OPPORTUNITIES PRE-INTERMEDIATE udbenik, radna biljenica, prirunik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska ''Buybook'' Sarajevo

  9. Engleski jezik Business and commerce prirunik Neil Wood ''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press'' Oxford

  10. Francuski jezik II strani jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 11.

  Francuski jezik I i II PANORAMA udbenik, radna biljenica (II strani jezik)

  Jacky Girardet, Jean Marie Cridlig

  ''ahinpai'' Sarajevo ''Cle international''

  12. Njemaki jezik Ana Boanovi, Ljiljana Masal ''Svjetlost'' Sarajevo 13. Njemaki jezik Sichtwechsel 1 Grupa autora Edition Deutsch 14. Njemaki jezik I GENIAL A1- II strani jezik

  udbenik, radna biljenica Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling ''Buybook'' Sarajevo

  15. Ruski jezik Ilijas Tanovi ''OKO'' Sarajevo 16. Arapski jezik Adila Begovi ''Ljiljan'' Sarajevo 17. Gramatika arapskog jezika Teufik Mufti ''Ljiljan'' Sarajevo 18. Matematika Enver Kurbegovi, Svetozar Kurepa

  ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  19. Matematika sa zbirkom zadataka Meliha Ali, Lejla Krili ''Svjetlost'' Sarajevo 20. Matematika Abdulah Hodi ''Svjetlost'' Sarajevo 21. Matematika Meliha Ali, Lejla Smajlovi - Krili ''Svjetlost'' Sarajevo 22. Matematika za uiteljsku kolu Abdulah Hodi ''OKO'' Sarajevo 23. Matematika za tehnike kole Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo 24. Matematika zbirka rijeenih zadataka Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo 25. Matematika konverzija mera CD-softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  26. Biologija Sulejman Redi, Tomislav Bai Radovan Erben ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo 27. Biologija Avdo Sofradija,Dubravka oljan, R. Hadiselimovi ''Svjetlost'' Sarajevo 28. Biologija - praktikum N. Hadimehmedagi, Lj. Berberovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  29. Bioloki praktikum Nadija Hadimehmedagi i drugi ''Svjetlost'' Sarajevo

  3

 • 30. Fizika radna biljenica Jugoslav Stahov Hrustem Smailhodi ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo 31. Fizika eljko Stapi

  Miljenje dalo kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke

  Zeniko dobojskog kantona 32. Fizika Ahmed oli ''Svjetlost'' Sarajevo 33. Fizika sa zbirkom zadataka Nada Abasbegovi, Rajfa Musemi ''Svjetlost'' Sarajevo 34. Fizika za kole primijenjenih umjetnosti Amira Bajri ''OKO'' Sarajevo 35. Fizika za tehnike kole Ahmo oli ''Svjetlost'' Sarajevo 36. Hemija Milan Sikirica ''Svjetlost'' Sarajevo 37. Hemija Milan Sikirica ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 38. Hemija Mehmedalija Lili ''Ljiljan'' Sarajevo 39. Informatika I - III eljko Juri ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 40. Informatika I i II Muhamed Sarajli ''Svjetlost'' Sarajevo 41. WINDOWS 2000 Osman M. Dindo ''Bosanska rije'' Tuzla 42. Kompjuterska grafika prirunik Selma Rizvi ''Arka'' Sarajevo 43. Informatika CD-softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo 44. Zbirka zadataka iz informatike Muhamed Sarajli Hazim Glavi ''Svjetlost'' Sarajevo

  45. Logika Slavo Kuki, Mirko Jaki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 46. Latinski jezik 1, 2 Jadranka Bagari ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 47. Latinski jezik 1, 2 Osman Arnautovi ''Svjetlost'' Sarajevo 48. Muzika kultura Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 49. Likovna kultura Salih Posvandi ''Bosanska rije'' Tuzla 50. Likovna kultura 1, 2 Ragib Lubovac ''Svjetlost'' Sarajevo 51. Likovna kultura 1, 2 Miralem Brki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 52. Likovna kultura CD-softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo 53. Tjelesni i zdravstveni odgoj I - IV Milica Beevi ''Ljiljan'' Sarajevo 54. Geografija I udbenik Muriz I. Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 55. Geografija I prirunik Muriz I. Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 56. Geografija I radni listovi Muriz I. Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 57. Geografija I udbenik Greta upani ''Bosanska knjiga'' Tuzla 58 Historija I udbenik Snjeana Vasilj i Ekrem Barakovi

  ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  59. Historija I udbenik Hadija Hadiavdi i Edis Derviagi ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  60. Informatika za I razrede gimnazije* - udbenik

  Japanska meunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzorom gosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udbenik Informatika A

  61. Engleski jezik Way up za 1. razred gimnazije- udbenik Joanne Collie Klett

  Sarajevo

  4

 • 62. Njemaki jezik Direkt 1 za 1. razred gimnazije i srednje strune kole- udbenik Giorgio Motta i Veljko Dunjko Klett

  Sarajevo

  63.

  Engleski jezik Success Elementary (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 1. i 2. razred trogodinjih strunih kola, te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika za 1. i 2. razred gimnazije i za 1. i 2. razred etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  Jane Comyns Carr i Jennifer Parsons Buybook Sarajevo

  64.

  Engleski jezik Success Pre-Intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 1. razred gimnazije, za 1. i 2. razred etverogodinjih srednjih strunih kola i za 2. i 3. razred trogodinjih srednjih strunih kola, te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika za 3. razred gimnazije u jezikom izbornom podruju i za 3. i 4. razred gimnazije)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay Buybook Sarajevo

  65.

  Njemaki jezik Deutsch.com 1 (udbenik njemakog jezika kao drugog ili treeg stranog jezika u 1. i 2. razredu srednjih kola (gimnazija i strunih kola)

  Gerhard Neuner, Anta Kursia, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly i Sara Vicente

  Buybook Sarajevo

  66.

  Njemaki jezik Deutsch.com 2 (udbenik njemakog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu srednjih kola (gimnazija i strunih kola), te kao udbenik njemakog jezika kao drugog ili treeg stranog jezika u 3. i 4. razredu srednjih kola (gimnazija i strunih kola)

  Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache i Erna Szakaly

  Buybook Sarajevo

  67. Njemaki jezik za 1. razred gimnazije (drugi strani jezik)

  Emira Hadimuratovi i Demilamna Dananovi Svjetlost Sarajevo

  68.

  Engleski jezik Gateway A2 (udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 1. i 2. razredu gimnazije i u 1. i 2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola, te kao udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu trogodinjih srednjih strunih kola)

  David Spencer Books.ba Sarajevo

  69.

  Engleski jezik Gateway B1 (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i 2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola i u 2. i 3. razredu trogodinjih srednjih strunih kola, te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju, u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima i u 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  David Spencer Books.ba Sarajevo

  70. Fizika za 1. razred gimnazije eljko Stapi Labirint Zenica

  71.

  Engleski jezik Solutions Pre-intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i 2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola i u 2. i 3. razredu trogodinjih srednjih strunih kola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 2. razredu

  Tim Falla, Paul A Davies ahinpai

  5

 • gimnazije i u 2., 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  II RAZRED SREDNJE KOLE 1. itanka Zdenko Lei ''Sarajevo Publishing''Sarajevo 2. Na jezik Ratmira Pjani ''Sarajevo Publishing''Sarajevo 3. Engleski jezik Headway John & Liz Sears ''Oxford'' 4. Engleski jezik English in Mind 3

  udbenik, radna biljenica Herbert Puchta ''Bosanska rije'' Sarajevo

  ''Cambridge University Press''

  5. Engleski jezik OPPORTUNITIES INTERMEDIATE udbenik, radna biljenica, prirunik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska ''Buybook'' Sarajevo

  6. Engleski jezik Engineering prirunik Lindsay White ''ahinpai'' Sarajevo ''Oxford University Press'' Oxford

  7. Njemaki jezik Sichtwechsel 2 Grupa autora Edition Deutsch 8. Njemaki jezik II strani jezik Ana Boanovi, Ljiljana Masal ''Svjetlost'' Sarajevo 9. Njemaki jezik II GENIAL A2- II strani jezik

  udbenik, radna biljenica Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling ''Buybook'' Sarajevo

  10. Njemaki jezik Direkt 2 za 2. razred gimnazije i srednje strune kole Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Sarajevo 11. Francuski jezik II strani jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing''Sarajevo 12. Ruski jezik Ilijas Tanovi ''OKO'' Sarajevo 13. Arapski jezik Adila Begovi ''Ljiljan'' Sarajevo 14. Historija Fahrudin Isakovi ''Svjetlost'' Sarajevo 15. Historija, Historijska itanka E. Haimbegovi, A. Busuladi, E. Veladi,M. Sijari

  ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  16. Matematika efik Prgo ''Svjetlost'' Sarajevo 17. Matematika sa zbirkom zadataka Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo 18. Zbirka zadataka iz matematike Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo 19. Matematika zbirka rijeenih zadataka

  srednje kole Hazim Karahmet ''Bosanska rije'' Sarajevo 20. Matematika udbenik, zbirka zadataka Ljubo Radovi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo 21. Matematika konverzija mjera CD-softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo 22. Biologija Lj. Berberovi, R.Hadiselimovi,A. Sofradija ''Svjetlost'' Sarajevo

  23. Biologija S. Meedovi, R.Hadiselimovi,E. Masli ''Svjetlost'' Sarajevo

  24. Fizika H. Smailhodi, S. Sulejmanovi,V. Par ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo 25. Fizika eljko Stapi Miljenje dalo kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke Ze-Do kantona 26. Fizika sa zbirkom zadataka Egvin Girt, Asim Donli,K.Novalija ''Svjetlost'' Sarajevo 27. Hemija Boo Banjanin, Aida Crnki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 28. Hemija Milan Sikirica ''Sarajevo Publishing''Sarajevo 29. Hemija A. Peterski, B. Tkalec ''Svjetlost'' Sarajevo 30. Hemija Mehmedalija Lili ''Ljiljan'' Sarajevo

  6

 • 31. Muzika kultura Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo 32. Muzika kultura Selma Ferovi ''Dom tampe'' Zenica 33. Muzika kultura M. Baroevi, M. Bajraktarevi ''Svjetlost'' Sarajevo 34. Vokalni kontrapunkt Samir Fejzi ''Svjetlost'' Sarajevo 35. Harmonija muzika kola Asim Horozi ''OKO'' Sarajevo 36. Geografija II udbenik Greta upani ''Sarajevo Publishing''Sarajevo 37. Geografija II udbenik Anelina Sulejmanovi, Rafet Kri i Snjeana Musa

  ''Bosanska knjiga'' Tuzla

  38. Historija II udbenik Esad Kurtovi i Samir Hajrulahovi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo 39. Historija II udbenik Fahrudin Isakovi ''Svjetlost''Sarajevo 40. Historija II udbenik Hadija Hadiavdi, Edis Derviagi, Alen Muli i V. Mehi

  ''Bosanska knjiga'' Tuzla

  41. Likovna kultura CD-softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo 42. Informatika CD-softver Maijan Dover IP Dover & Co Sarajevo 43. Informatika za I razrede gimnazije* -

  udbenik Japanska meunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzorom gosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udbenik Informatika B.

  44.

  Engleski jezik Success Intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 2. razred gimnazije i za 3. i 4. razred etverogodinjih srednjih strunih kola, te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika za 4. razred gimnazije u jezikom izbornom podruju)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay Buybook Sarajevo

  45.

  Engleski jezik Gateway B1+ (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 2. razredu gimnazije i u 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola, te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 4. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju

  David Spencer Books.ba Sarajevo

  46. Njemaki jezik za 2. razred gimnazije (drugi strani jezik)

  Emira Hadimuratovi i Demilamna Dananovi Svjetlost Sarajevo

  47.

  Njemaki jezik Deutsch.com 3 (udbenik njemakog jezika kao prvog stranog jezika u 2. razredu gimnazija, srednjih tehnikih i srodnih etverogodinjih kola, te s kao udbenik njemakog jezika kao drugog u 3. razredu srednjh kola u jezikom izbornom podruju, odosno u 4. razredu gimnazije, srednjih tehnikih i srodnih etverogodinjih kola, te kao udneik njemakog jezika kao treeg stranog jezika u 4. razredu srednjih kola u izbornom podruju)

  Gerhard Neuner, Sara Vicente, Carmen Cristache i Lina Pilypaityte

  Buybook Sarajevo

  48.

  Engleski jezik Solutions Intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 2. razredu gimnazije, u 2., 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. razredu gimnazije i u 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  Tim Falla, Paul A Davies ahinpai

  7

 • III RAZRED SREDNJE KOLE 1. itanka Vedad Spahi, M. Kuni ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 2. itanka Nusret Voloder ''OKO'' Sarajevo 3. Na jezik Senija Midi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 4. Engleski jezik Headway John & Liz Sears ''Oxford'' 5. Engleski jezik (Snapshot intermediate) III i IV gimnazije

  Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker ''Buybook'' Sarajevo

  6. Engleski jezik OPPORTUNITIES UPPER-INTERMEDIATE udbenik, radna biljenica, prirunik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska ''Buybook'' Sarajevo

  7. Engleski jezik Tourism and Catering prirunik Neil Wood

  ''ahinpai'' Sarajevo ''Oxford University Press'' Oxford

  8. Engeski jezik Way up 2 za 3. i 4. razred gimnazije i srednje strune kole

  Joanne Collie Klett Sarajevo

  9. Njemaki jezik Sichtwechsel 3 Grupa autora Edition Deutsch 10. Njemaki jezik Emira Hadimuratovi ''Svjetlost'' Sarajevo 11. Njemaki jezik III i IV GENIAL B1- II strani jezik udbenik, radna biljenica

  Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling ''Buybook'' Sarajevo

  12. Francuski jezik I strani jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 13. Francuski jezik II strani jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 14. Francuski jezik III i IV PANORAMA

  udbenik, radna biljenica (II strani jezik) Jacky Girardet, Jean Marie Cridlig ''ahinpai'' Sarajevo

  ''Cle international'' 15. Arapski jezik Adila Begovi ''Ljiljan'' Sarajevo 16. Matematika Enver Kurbegovi, Svetozar Kurepa ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 17. Matematika sa zbirkom zadataka Sead Softi ''Svjetlost'' Sarajevo 18. Matematika zbirka rijeenih

  zadataka Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo

  19. Matematika konverzija mjera CD-softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo 20. Fizika Ismet Botonji ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 21. Fizika sa zbirkom zadataka Z. alaka , S. Dervibegovi D. Miloevi ''Svjetlost'' Sarajevo 22. Hemija Milan Sikirica ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  8

 • 23. Hemija Milan Sikirica, Branka Korpar olik ''Svjetlost'' Sarajevo 24. Hemija Mehmedalija Lili ''Ljiljan'' Sarajevo 25. Biologija S. Meedovi, R. Hadiselimovi, E. Masli ''Svjetlost'' Sarajevo 26. Sociologija Slavo Kuki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 27. Sociologija Salih Foo ''Svjetlost'' Sarajevo 28. Sociologija Mustafa Spahi ''Vrijeme'' Zenica 29. Filozofija Muhamed Filipovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 30. Psihologija Refik ati ''Svjetlost'' Sarajevo 31. Psihologija Jasminka Zeo ''Sarajevo Publishing' Sarajevo 32. Opa psihologija Elharun Selimovi ''Bosanska rije'' Tuzla 33. Harmonija muzika kola Asim Horozi ''OKO'' Sarajevo 34. Estetika za srednje umjetnike kole Fatima Laevi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 35. Geografija III udbenik Greta upani ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 36. Geografija III udbenik Anelina Sulejmanovi, Rafet Kri i Snjeana Musa

  ''Bosanska knjiga'' Tuzla

  37. Historija III udbenik Vehid Smriko i Aladin Husi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 38. Historija III udbenik Hadija Hadiavdi i Edis Derviagi ''Bosanska knjiga'' Tuzla 39. Likovna kultura CD softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  40.

  Engleski jezik Success Upper-Intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 3. razred gimnazije u jezikom izbornom podruju i za 3. i 4. razred gimnazije u ostalim izbornim podrujima)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay Buybook Sarajevo

  41.

  Engleski jezik Gateway B2 (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju i u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima

  David Spencer Books.ba Sarajevo

  9

 • IV RAZRED SREDNJE KOLE 1. itanka Hadem Hajdarevi ''Svjetlost'' Sarajevo 2. itanka Vedad Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 3. itanka Enver Kazaz, Nedad Ibrahimovi ''OKO'' Sarajevo 4. Na jezik Remzija Hadiefendi Pari ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 5. Gramatika bosanskog jezika ''Dom tampe'' Zenica 6. Engleski jezik udbenik Michaele Harris, David Mower, Anne Sikorzynske Buybook Sarajevo

  7. Engleski jezik Headway John & Liz Sears ''Oxford''

  8. Engleski jezik Information Technology prirunik Dinos Demetriades ''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press'' Oxford 9. Engleski jezik First Certificate Masterclass udbenik Simon Haines

  ''ahinpai'' Sarajevo ''Oxford University Press'' Oxford

  10. Njemaki jezik Emira Hadimuratovi ''Svjetlost'' Sarajevo 11. Francuski jezik I strani jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 12. Francuski jezik II strani jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 13. Arapski jezik Adila Begovi ''Ljiljan'' Sarajevo 14. Matematika udbenik, zbirka

  zadataka Ljubo Radovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  15. Matematika sa zbirkom zadataka Nataa Dubur ''Svjetlost'' Sarajevo 16. Matematika zbirka rijeenih

  zadataka Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo

  17. Matematika-konverzia mjera CD softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  18. Fizika Hrustem Smailhodi, Jugoslav Stahov, Vladimir Par ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 19. Fizika sa zbirkom zadataka Fahrudin Kulenovi, Josip Sliko, ''Svjetlost''

  10

 • Slavenka Vobornik Sarajevo

  20. Hemija Boo Banjanin Zorica Hodi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 21. Hemija Milan Sikirica ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 22. Hemija Milan Sikirica, Branka Korpar olik

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  23. Hemija Mehmedalija Lili ''Ljiljan'' Sarajevo 24. Biologija Avdo Sofradija, Rifat krijelj, Esad Masli

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  25. Pregled historije filozofije Ismet Strujo ''Svjetlost'' Sarajevo 26. Osnove formalne logike s opom

  metodologijom Ismet Strujo ''Svjetlost'' Sarajevo

  27. Geografija IV udbenik Snjeana Musa ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 28. Geografija IV udbenik Ibrahim Buatlija ''Svjetlost'' Sarajevo 29. Historija IV udbenik Zijad ehi, Aida Kovaevi i Alma Leka

  ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  30. Historija IV udbenik Hadija Hadiavdi, Edis Derviagi, Alen Muli i Vahidin Mehi ''Bosanska knjiga''

  Tuzla 31. Likovna kultura CD softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  32.

  Engleski jezik Success Advanced (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 4. razred gimnazije u jezikom izbornom podruju i dijelom za 4. razred gimnazije u ostalim izbornim podrujima)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay Buybook Sarajevo

  33.

  Engleski jezik Gateway B2+ (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 4. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju i dijelom u 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima)

  David Spencer Books.ba Sarajevo

  11

 • SREDNJE TEHNIKE KOLE I

  SREDNJE STRUNE KOLE

  12

 • TEHNIKE I SRODNE STRUNE KOLE 1.

  Informatika za 1. i 2. razred srednjih kola po EU VET programu

  Said erkezovi, Hajrija ii i Suad Kasapovi

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  2. Historija za srednje tehnike i strune kole Hadija Hadiabdi, Edis Derviagi, Alen Muli i Vahidin Mehi

  Bosanska knjiga Sarajevo

  3.

  Engleski jezik Solutions Elementary (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu trogodinjih srednjih strunih kola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 1. razredu gimnazije i u 1. i 2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  Tim Falla, Paul A Davies ahinpai

  Mainska tehnika kola i mainska struna kola 1. itanka za II razred srednjih tehnikih i

  srednjih strunih kola Amira ibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  2. itanka III srednje tehnike k. Amira ibri, Milosav Miki, Zejir Hasi ''Bosanska rije'' Tuzla

  3. Engleski jezik SNAPSHOT ELEMENTARY I i II razr. Sr. Teh. k. Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker

  4. Matematika konverzija mjera CD softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo 5. Fizika za I razred tehnikih kola emso Bukalo ''OKO'' Sarajevo 6. Fizika II srednje tehnike k. Ahmed oli ''Bosanska rije'' Tuzla 7. Tehniki materijali za I razred mainske i

  elektrotehnike struke Fahrudin Biogradli ''Svjetlost'' Sarajevo

  13

 • 8. Praktina nastava za I razred mainske kole Sead Saki ''Svjetlost'' Sarajevo 9. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom I Stjepan Karlovi ''Svjetlost'' Sarajevo 10. Praktina nastava I Sead Saki ''Svjetlost'' Sarajevo 11. Tehnika mehanika za strune kole I Abduselam Rustempai ''Svjetlost'' Sarajevo 12. Tehniko crtanje za strune kole Stjepan Karlovi ''Svjetlost'' Sarajevo 13. Tehnika mehanika I Nazim Peto, Mustafa Kramo ''Svjetlost'' Sarajevo 14. Tehnologija obrade Slaenko erkez ''Svjetlost'' Sarajevo 15. Toplotehnika I Stjepan Ilii ''Dom tampe'' Zenica 16. Mainski elementi II Sead Saki ''Svjetlost'' Sarajevo 17. Maine u drvnoj industriji I Vlaho Despot ''Svjetlost'' Sarajevo 18. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom II Stjepan Karlovi ''Svjetlost'' Sarajevo 19. Tehnologija obrade II S. orovi, M. Andelija, M. Kijamet ''Svjetlost'' Sarajevo 20. Tehnika mehanika II Nazim Peto, Mustafa Kramo ''Svjetlost'' Sarajevo 21. Mainski elementi II Nedad Repi i dr. ''Svjetlost'' Sarajevo 22. Motori SUS-a II za strune kole Enes urkovi ''Svjetlost'' Sarajevo 23. Praktina nastava II Nasuf Bonjak ''Svjetlost'' Sarajevo 24. Ekonomika i organizacija poslovanja Faruk Hasanbegovi ''Ljiljan'' Sarajevo 25. Termodinamika sa termotehnikom M. Reidovi, H. Baruija ''Svjetlost'' Sarajevo 26. Maine u drvnoj industriji I i II Vlaho Despot ''Svjetlost'' Sarajevo 27. Tehnologija zanimanja II i III zavariva Sadik Zaliki ''Svjetlost'' Sarajevo 28. Tehnologija zanimanja II i III metalostrugar Nazif Bonjak ''Svjetlost'' Sarajevo 29. Tehnika mehanika III Nazim Peto, Mustafa Kramo ''Svjetlost'' Sarajevo 30. Motori SUS-a i motorna vozila III Slaenko erkez ''Svjetlost'' Sarajevo 31. Hidraulika i pneumatika III Fahrudin eibovi ''Svjetlost'' Sarajevo 32. Tehnologija zanimanja bravar III Smajo orovi ''Svjetlost'' Sarajevo 33. Tehnoloki postupci III Zdravko Simeunovi ''Svjetlost'' Sarajevo 34. Radne i pogonske maine Nazim Peto ''Svjetlost'' Sarajevo 35. Remont i odravanje motora i motornih

  vozila Drago Cvitanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  36. Hemija III teh. k. I gimnazije mat.- inf. Smj. J. Hadimurtezi, J. Stojanov ''OKO'' Sarajevo 37. Osnovi konstruisanja IV Nedad Repi, Alija Zuko i dr. ''Svjetlost'' Sarajevo 38. Transportni ureaji IV Nedad Repi i dr. ''Svjetlost'' Sarajevo 39. Termika obrada sa ispitivanjem materijala IV Zdravko Simeunovi ''Svjetlost'' Sarajevo 40. Tehnika telekomunikacija Franjo Stvarnik ''Denfas'' Tuzla 41. Termodinamike tablice H. Ibrahimovi, Edin Huremovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  14

 • 42. Tehniko crtanje Sead Salki ''Bosanska rije'' Tuzla 43. Tehniko pismo Grupa autora ''Planjax'' Teanj 44. Odabrani zadaci iz fizike Ahmo oli ''Harfograf'' Tuzla

  45. Likovna kultura CD softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo Elektrotehnika kola

  46. Osnove elektrotehnike I Pero Cigi ''Svjetlost'' Sarajevo 47. Elektrine instalacije I Milo Mikovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 48. Elektrine instalacije II Milo Mikovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 49. Energetika II Jasminka Jaki ''Ljiljan'' Sarajevo 50. Osnove elektrotehnike II Pero Cigi ''Svjetlost'' Sarajevo 51. Osnovi elektrotehnike II Pero Cigi ''Ljiljan'' Sarajevo 52. Elektroakustika II Asaf Sarajli ''Svjetlost'' Sarajevo 53. Elektrine instalacije III Duan Kljaki ''Svjetlost'' Sarajevo 54. Elektroenergetika III Duan Kljaki ''Svjetlost'' Sarajevo 55. Elektronika III Alija Digal ''Svjetlost'' Sarajevo 56. VF tehnika III Zdravko Vrsalovi ''Svjetlost'' Sarajevo 57. Elektrina mjerenja IV Zdravko Vrsalovi ''Ljiljan'' Sarajevo 58. Elektrina mjerenja IV Zdravko Vrsalovi ''Svjetlost'' Sarajevo 59. Elektrina kola IV Zdravko Vrsalovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 60. Elektronika IV Aida Kurtovi, Faruk Kurtovi ''Svjetlost'' Sarajevo 61. Elektrine instalacije i osvjetljenja IV Duan Kljaki ''Svjetlost'' Sarajevo

  Drvopreraivaka i umarska kola 62. Meteorologija sa klimatologijom Orhan Zubevi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 63. Tehnologija drveta I Selma Taslaman ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 64. Pedologija sa geologijom Husnija Resulovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 65. Fitocenologija II Vladimir Beus ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 66. Geodezija za umarsku struku N. Kapetanovi, V. Malanovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 67. Ekonomika i organizacija rada Hamdija erak ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 68. Organizacija i ekonomika proizvodnje Hamdija erak ''Svjetlost'' Sarajevo 69. Povrinska obrada drveta Melija Mulaosmanovi Kupus ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  Ekonomska, trgovinska i ugostiteljsko turistika kola 70. Ekonomika preduzea I i II Mira unji Beus, Jasmina

  omi ''Ljiljan'' Sarajevo

  71. Privredna matematika 1 za I ekonomske, II razred trgovake k. I III razred ugostiteljsko turistike kole

  Akif Deli, Salih Meanovi ''Off set'' Tuzla

  72. Privredna matematika za II razred srednje ekonomske kole, III razred trgovinske i IV razred ugostiteljsko turistike kole

  Salih Meanovi, Akif Deli ''Off set'' Tuzla

  73. Privredna matematika I i II Nedib eri, Husref ari ''Svjetlost'' Sarajevo

  15

 • 74. Knjigovodstvo II Ahmed Brakovi ''Ljiljan'' Sarajevo 75. Knjigovodstvo II za trgovinske kole Sadeta Sabina Zuli ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo i autor 76. Ekonomika i org. Ugostitelj. Preduzea I i II Fethija Jamakovi ''Ljiljan'' Sarajevo 77. Poznavanje robe I Murad Hadidedi ''Ljiljan'' Sarajevo 78. Poznavanje robe II Murad Hadidedi ''Ljiljan'' Sarajevo 79. Osnovi ekonomske teorije za III razred

  ekonomske kole Akif Deli, Salim ii ''Off set'' Tuzla 80. Ekonomika prometnih preduzea za III

  razred ekonomske kole Muharem Hasanovi ''Svjetlost'' Sarajevo 81. Poznavanje robe III Murad Hadidedi ''Ljiljan'' Sarajevo 82. Finansijska matematika za III razred

  ekonomske i drugih srodnih kola Salih Meanovi, Akif Deli ''Off set'' Tuzla

  83. Ekonomika prometnih preduzea za IV razred ekonomske kole Muharem Hasanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  84. Finansijska matematika IV Nedib eri, Husref ari ''Ljiljan'' Sarajevo 85. Knjigovodstvo Sadeta Sabina Zuli ''Svjetlost'' Sarajevo 86. Daktilografija i poslovne komunikacije

  udbenik Zvonko ievi ''IC'' Mostar

  87. Ekonomika preduzea 1 Gabrijela Blaznek, Hilmo Bunjo, Jovanka Glii, Sinia Bili i Ivica Opaak

  Mohorjeva zaloba/Hermagoras Verlag Klagenfurt

  88. Bankarsko poslovanje za IV razred ekonomske kole Belmina Beganovi Tugra Sarajevo

  89. Ekonomika preduzea 2 Gabrijela Blaznek, Hilmo Bunjo i Jovanka Glii Mohorjeva zaloba/Hermagoras

  Verlag Klagenfurt 90. Statistika za III i IV razred ekonomske kole Husnija Oki Selimpex Srebrenik

  91. Ekonomika preduzea 3

  Gabrijela Blaznek, Hilmo Bunjo, Jovanka Glii, Wilfried Schneider, Bettina Greimel-Fuhrmann, Helga Wirth, Gabriele Andre, Gerhard Geissler, Stefan A. Grbenic i Stefan Grbenic

  Mohorjeva zaloba/Hermagoras Verlag Klagenfurt

  92. Ekonomika preduzea 4

  Gabrijela Blaznek, Hilmo Bunjo, Jovanka Glii, Wilfried Schneider, Bettina Greimel-Fuhrmann, Helga Wirth, Gabriele Andre, Gerhard Geissler, Stefan A. Grbenic i Stefan Grbenic

  Mohorjeva zaloba/Hermagoras Verlag Klagenfurt

  Veterinarska kola 93. Patologija domaih ivotinja I i II Mirsad Kadri ''OKO'' Sarajevo 94. Ope i specijalno stoarstvo I i II Salko Adilovi ''OKO'' Sarajevo 95. Anatomija, histologija i fiziologija domaih ivotinja I i II

  M. Hamamdi, H. Pobri, Lj. Babi ''OKO'' Sarajevo

  96. Mikrobiologija sa imunologijom II M. Hadimuratovi, T. Bajrovi, R. Veli

  ''OKO'' Sarajevo

  97. Pelarstvo i ribarstvo III A. airbegovi, M. Hadimuratovi ''OKO'' Sarajevo

  98. Porodiljstvo, suzbijanje neplodnosti i umjetno osjemenjavanje III Marija Filipovi, Mustafa Podo ''OKO'' Sarajevo

  99. Osnovi veterinarske hirurgije IV Jasmina ehinovi ''Svjetlost'' Sarajevo 100. Parazitologija i invazione bolesti domaih ivotinja sa praktikumom

  Adnan Jai, Almedina Zuko ''OKO'' Sarajevo

  16

 • Medicinska i zubotehnika kola 101. Latinski jezik I i II B. Samoukovi Jusufbegovi, Sabina Devi ''OKO'' Sarajevo

  102. Zdravstvena njega I Fadila Ramovi, uka Stjepi, Rifija Omeraji ''Penn'' Tuzla

  103. Zdravstvena njega II Fadila Ramovi, uka Stjepi, Rifija Omeraji ''Penn'' Tuzla 104. Mikrobiologija i parazitologija II Suad Habe, A. atibui ''OKO'' Sarajevo 105. Mikrobiologija i parazitologija II Suad Habe ''Svjetlost'' Sarajevo 106. Medicinska psihologija i pedagogija Denana Kala, Mirjana Mavrak ''OKO'' Sarajevo 107. Neuropsihijatrija III i IV Senad Huseinagi ''OKO'' Sarajevo 108. Akuerstvo III Dobrislav etkovi ''OKO'' Sarajevo 109. Ginekologija III Dobrislav etkovi ''OKO'' Sarajevo 110. Stomatoloka rendgenologija III Maida Ganibegovi Selimovi ''OKO'' Sarajevo 111. Fizikalna terapija III i IV Jadranka Prusac ormaz ''OKO'' Sarajevo 112. Praktikum iz akuerstva III i IV Dobrislav etkovi ''Svjetlost'' Sarajevo 113. Praktikum iz ginekologije III i IV Dobrislav etkovi ''Svjetlost'' Sarajevo 114. Akuerstvo IV Dobrislav etkovi ''OKO'' Sarajevo 115. Ginekologija IV Dobrislav etkovi ''OKO'' Sarajevo 116. Ginekologija i akuerstvo IV Dobrislav etkovi ''Svjetlost'' Sarajevo 117. Gerijatrija IV M. Gavranovi, A. Buljina ''Svjetlost'' Sarajevo 118. Klinika biohemija Milan Miholji, Mira Jadri Winterhalter ''Svjetlost'' Sarajevo

  119. Klinika biohemija vjebe za praktinu nastavu Milan Miholji, Mira Jadri Winterhalter ''Svjetlost'' Sarajevo

  120. Pedijatrija IV Mirsada Mahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 121. Farmakologija za 4. razred srednje

  medicinske kole eljko Bukvi Svjetlost Sarajevo Graevinska kola

  122. Graevinski materijali I Ahmet Hadrovi ''Ljiljan'' Sarajevo 123. Graevinske konstrukcije I i II Tatjana Najdhart ''Svjetlost'' Sarajevo 124. Geodezija za graevinsku struku II Asim Hadiali ''Dom tampe'' Zenica 125. Nacrtna geometrija II za gra. i arh. teh. k. Naim Marui ''Svjetlost'' Sarajevo 126. Geodezija za graevinsku struku III Asim Hadiali ''Dom tampe'' Zenica

  Saobraajna kola 127. Osnovi drumskog saobraaja I Midhat Tatli, Kemal Jaganjac ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 128. Stabilna postrojenja I Ale Karadi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 129. Graevinske i pretovarnemaine II Midhat Tatli, Kemal Jaganjac ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 130. Odravanje vuenih vozila III Petar Simi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 131. Bezbjednost drumskog saobraaja III i IV Faik Sadikovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  17

 • 132. Organizacija teh. kolske djelatnosti Ilija obot, Ale Karadi ''Denfas'' Tuzla 133. Vuena vozila Ilija obot, Ale Karadi ''Denfas'' Tuzla 134. Upotreba vuenih vozila Hamdija alji ''Denfas'' Tuzla

  Geodetska kola 135. Geodezija I Asim Hadiali ''Dom tampe'' Zenica 136. Prirunik praktine nastave I Asim Hadiali ''Dom tampe'' Zenica 137. Geodezija II Asim Hadiali ''Dom tampe'' Zenica 138. Prirunik praktine nastave II Asim Hadiali ''Dom tampe'' Zenica 139. Raun izravnanja III Nihad Kapetanovi ''Dom tampe'' Zenica

  Rudarsko geoloka kola 140. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom I azim Begi, Alija Mujkanovi

  ''Studentska tamparija'' Sarajevo

  141. Mineralogija Galiba Sijari ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 142. Mineralogija Galiba Sijari ''Svjetlost'' Sarajevo

  Poljoprivredno prehrambena kola 143. Povrtlarstvo Smiljka Vukainovi ''Studentska tamparija'' Sarajevo 144. Biljna proizvodnja I T. ari, D. Bisi Hajro, B.airagi, E. Alagi

  ''Studentska tamparija'' Sarajevo

  145. Osnovi vrtlarstva II Ahmed Muratovi, Besim Bali ''Studentska tamparija'' Sarajevo 146. Tehnologija mesa II i III Suada Islamovi ''Svjetlost'' Sarajevo 147. Higijena i tehnologija namirnica

  animalnog porijekla Jasmina ehinovi ''Svjetlost'' Sarajevo 148. Tehnologija ulja i masti II i III Selma orbo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  Tekstilna tehnika kola 149. Tekstilna vlakna I Subhija Joldo ''Svjetlost'' Sarajevo 150. Organizacija konfekcijske proizvodnje Behudin Kozica, Hrvoje Brajkovi ''Svjetlost'' Sarajevo 151. Osnovi tekstilne tehnologije Vasilija Ibrahimagi, Subhija Joldo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  18