Click here to load reader

Popis Udzbenika STRUKOVNE Skole

  • View
    91

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Popis Udzbenika STRUKOVNE Skole

Text of Popis Udzbenika STRUKOVNE Skole

Popis STR 2014-2015Popis udbenika i pripadajuih dopunskih nastavnih sredstava za k. god. 2014./2015.SREDNJE STRUKOVNE KOLEReg. brojifraifraNaziv udbenikaAutoriVrsta izdanjaRazredNakladnikNovo / izmijenjenoHRVATSKI JEZIK - ZA ETVEROGODINJE STRUKOVNE KOLE - KNJIEVNOST1391827827KNJIEVNOST 1 : itanka za 1. razred etverogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanudbenik1.ALFA445028972897HRVATSKI JEZIK (AZ) : itanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred etverogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanudbenik1.ALFANovo539034533453ITANKA 1 : itanka u prvom razredu etverogodinje srednje strukovne koleMarija uri, Sanja Duevi-epac, arko Gazzari, Davorka Horvatek-Modri, Rua Krian-Sirovicaudbenik1.KNovo1393828828KNJIEVNOST 2 : itanka za 2. razred etverogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanudbenik2.ALFA445128982898HRVATSKI JEZIK (BUKI) : itanka iz hrvatskoga jezika za drugi razred etverogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjan, Nataa Sajkoudbenik2.ALFANovo539134543454ITANKA 2 : itanka u drugom razredu etverogodinje srednje strukovne koleMarina ubri, Davorka Horvatek-Modri, Rua Krian-Sirovicaudbenik2.KNovo1395830830KNJIEVNOST 3 : itanka za 3. razred etverogodinje strukovne koleSnjeana Zrinjanudbenik3.ALFA445228992899HRVATSKI JEZIK (VJEDI) : itanka iz hrvatskoga jezika za trei razred etverogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanudbenik3.ALFANovo539234553455ITANKA 3 : itanka u treem razredu etverogodinje srednje strukovne koleMarina ubri, arko Gazzariudbenik3.KNovo1398832832KNJIEVNOST 4 : itanka za 4. razred etverogodinje strukovne koleSnjeana Zrinjanudbenik4.ALFA445329002900HRVATSKI JEZIK (GLAGOLJU) : itanka iz hrvatskoga jezika za etvrti razred etverogodinjih strukovnih kolaNataa Sajkoudbenik4.ALFANovo539334563456ITANKA 4 : itanka u etvrtom razredu etverogodinje srednje strukovne koleMarija uri, Sanja Duevi-epacudbenik4.KNovoHRVATSKI JEZIK - ZA ETVEROGODINJE STRUKOVNE KOLE - JEZIK I JEZINO IZRAAVANJE140215541554HRVATSKI JEZIK 1 : udbenik za 1. razred srednjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanudbenik1.ALFA14011554HRVATSKI JEZIK 1 : radna biljenica uz udbenik hrvatskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanradna biljenica1.ALFA445429012901HRVATSKI JEZIK (AZ) : udbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred etverogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanudbenik1.ALFANovo140415531553HRVATSKI JEZIK 1 : udbenik hrvatskog jezika za etverogodinje strukovne koleMarina ubri, Marica Kurtakudbenik1.K14031553HRVATSKI JEZIK 1 : radna biljenica hrvatskog jezika za etverogodinje strukovne koleMarina ubri, Marica Kurtakradna biljenica1.K1406782782HRVATSKI JEZIK 2 : udbenik za 2. razred srednjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanudbenik2.ALFA1405782HRVATSKI JEZIK 2 : radna biljenica uz udbenik hrvatskog jezika za 2. razred srednjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanradna biljenica2.ALFA445529022902HRVATSKI JEZIK (BUKI) : udbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred etverogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjan, Nataa Sajkoudbenik2.ALFANovo213213131313HRVATSKI JEZIK 2 : udbenik za 2. razred etverogodinjih strukovnih kolaMarina ubriudbenik2.K21311313HRVATSKI JEZIK 2 : radna biljenica za 2. razred etverogodinjih strukovnih kolaMarina ubriradna biljenica2.K1409784784HRVATSKI JEZIK 3 : udbenik za 3. razred etverogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanudbenik3.ALFA1408784HRVATSKI JEZIK 3 : radna biljenica uz udbenik za 3. razred etverogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanradna biljenica3.ALFA445629032903HRVATSKI JEZIK (VJEDI) : udbenik iz hrvatskoga jezika za trei razred etverogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanudbenik3.ALFANovo213413141314HRVATSKI JEZIK 3 : udbenik za 3. razred etverogodinjih strukovnih kolaMarica Kurtakudbenik3.K21331314HRVATSKI JEZIK 3 : radna biljenica za 3. razred etverogodinjih strukovnih kolaMarica Kurtakradna biljenica3.K1412786786HRVATSKI JEZIK 4 : udbenik za 4. razred etverogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanudbenik4.ALFA1411786HRVATSKI JEZIK 4 : radna biljenica uz udbenik za 4. razred etverogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanradna biljenica4.ALFA445729042904HRVATSKI JEZIK (GLAGOLJU) : udbenik iz hrvatskoga jezika za etvrti razred etverogodinjih strukovnih kolaNataa Sajkoudbenik4.ALFANovo213613151315HRVATSKI JEZIK 4 : udbenik za 4. razred etverogodinjih strukovnih kolaMarina ubriudbenik4.K21351315HRVATSKI JEZIK 4 : radna biljenica za 4. razred etverogodinjih strukovnih kolaMarina ubriradna biljenica4.KHRVATSKI JEZIK - ZA ETVEROGODINJE STRUKOVNE KOLE - KNJIEVNOST I JEZIK I JEZINO IZRAAVANJE1414789789HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 1 : udbenik za 1. razred etverogodinjih strukovnih tehnikih kolaDragutin Rosandiudbenik1.K1415790790HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 2 : udbenik za 2. razred etverogodinjih strukovnih tehnikih kolaDragutin Rosandiudbenik2.K1417793793HRVATSKI JEZIK, JEZINO IZRAAVANJE I KNJIEVNOST 3 : udbenik za 3. razred etverogodinjih strukovnih kolaJasna ego, Jelena Vignjevi, Marija Znikaudbenik3.PROFIL1416793HRVATSKI JEZIK, JEZINO IZRAAVANJE I KNJIEVNOST 3 : radna biljenica za 3. razred etverogodinjih strukovnih kolaJasna ego, Jelena Vignjeviradna biljenica3.PROFIL1418791791HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 3 : udbenik za 3. razred etverogodinjih strukovnih tehnikih kolaDragutin Rosandiudbenik3.K1420794794HRVATSKI JEZIK, JEZINO IZRAAVANJE I KNJIEVNOST 4 : udbenik za 4. razred etverogodinjih strukovnih kolaLana Hudeek, Blanka Mesi, Milica Mihaljevi, Josip Piliudbenik4.PROFIL1419794HRVATSKI JEZIK, JEZINO IZRAAVANJE I KNJIEVNOST 4 : radna biljenica za 4. razred etverogodinjih strukovnih kolaLana Hudeek, Blanka Mesi, Milica Mihaljevi, Josip Piliradna biljenica4.PROFIL1421792792HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 4 : udbenik za 4. razred etverogodinjih strukovnih tehnikih kolaDragutin Rosandiudbenik4.KHRVATSKI JEZIK - ZA TROGODINJE STRUKOVNE KOLE - KNJIEVNOST296019811981ITANKA 1 : udbenik hrvatskoga jezika za prvi razred trogodinjih strukovnih kolaDragica Dujmovi-Markusi, Tanja panjiudbenik1.PROFIL1379472472ITANKA 1 : udbenik za 1. razred trogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zbukvi-Obolt, Snjeana Zrinjanudbenik1.K389223792379ITANKA 2 : itanka hrvatskoga jezika za drugi razred trogodinjih strukovnih kolaBlanka Brkai, Gordana Potnar-Matkovi, Tanja panjiudbenik2.PROFIL1381685685ITANKA 2 : udbenik za 2. razred trogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zrinjanudbenik2.K298019921992ITANKA 3 : udbenik hrvatskoga jezika za trei razred trogodinjih strukovnih kolaVesna Prepeli-urikoviudbenik3.PROFIL13833838ITANKA 3 : udbenik za 3. razred trogodinjih strukovnih kolaSnjeana Zbukvi-Obolt, Snjeana Zrinjanudbenik3.KHRVATSKI JEZIK - ZA TROGODINJE STRUKOVNE KOLE - JEZIK I JEZINO IZRAAVANJE296919861986HRVATSKI JEZIK 1 : udbenik hrvatskoga jezika za prvi razred trogodinjih strukovnih kolaVesna Kajgani, Vedrana Monikudbenik1.PROFIL29681986HRVATSKI JEZIK 1 : radna biljenica iz hrvatskoga jezika za prvi razred trogodinjih strukovnih kolaVesna Kajgani, Vedrana Monikradna biljenica1.PROFIL1385781781HRVATSKI JEZIK 1 : udbenik za 1. razred trogodinje strukovne koleSnjeana Zrinjanudbenik1.K1384781HRVATSKI JEZIK 1 : radna biljenica za 1. razred trogodinje strukovne koleSnjeana Zrinjanradna biljenica1.K297819911991HRVATSKI JEZIK 2 : udbenik hrvatskoga jezika za drugi razred trogodinjih strukovnih kolaMirjana Bogdanovi, Vedrana Monikudbenik2.PROFIL29771991HRVATSKI JEZIK 2 : radna biljenica iz hrvatskoga jezika za drugi razred trogodinjih strukovnih kolaMirjana Bogdanovi, Vedrana Monikradna biljenica2.PROFIL138715301530HRVATSKI JEZIK 2 : udbenik za 2. razred trogodinje strukovne koleSnjeana Zrinjanudbenik2.K13861530HRVATSKI JEZIK 2 : radna biljenica za 2. razred trogodinje strukovne koleSnjeana Zrinjanradna biljenica2.K298619951995HRVATSKI JEZIK 3 : udbenik hrvatskoga jezika za trei razred trogodinjih strukovnih kolaVedrana Monikudbenik3.PROFIL29851995HRVATSKI JEZIK 3 : radna biljenica iz hrvatskoga jezika za trei razred trogodinjih strukovnih kolaVedrana Monikradna biljenica3.PROFIL1389785785HRVATSKI JEZIK 3 : udbenik za 3. razred trogodinje strukovne koleSnjeana Zrinjanudbenik3.K1388785HRVATSKI JEZIK 3 : radna biljenica za 3. razred trogodinje strukovne koleSnjeana Zrinjanradna biljenica3.KHRVATSKI JEZIK - ZA TROGODINJE STRUKOVNE KOLE - KNJIEVNOST I JEZIK I JEZINO IZRAAVANJE1390788788HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 1 : udbenik za 1. razred trogodinjih strukovnih kolaDragutin Rosandiudbenik1.PROFIL534634243424HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 1 : integrirani udbenik hrvatskog jezika i knjievnosti u prvom razredu trogodinje srednje strukovne koleAndreja Jurekovi Perkovi, Marija Matkoviudbenik1.KNovo53473424HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 1 : radna biljenica za hrvatski jezik i knjievnost u prvom razredu trogodinje srednje strukovne koleAndreja Jurekovi Perkovi, Marija Matkoviradna biljenica1.KNovo534834253425HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 2 : integrirani udbenik hrvatskog jezika i knjievnosti u drugom razredu trogodinje srednje strukovne koleAndreja Jurekovi Perkovi, Marija Matkoviudbenik2.KNovo53493425HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 2 : radna biljenica za hrvatski jezik i knjievnost u drugom razredu trogodinje srednje strukovne koleAndreja Jurekovi Perkovi, Marija Matkoviradna biljenica2.KNovo535034263426HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 3 : integrirani udbenik hrvatskog jezika i knjievnosti u treem razredu trogodinje srednje strukovne koleAndreja Jurekovi Perkovi, Marija Matkoviudbenik3.KNovo53513426HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 3 : radna biljenica za hrvatski jezik i knjievnost u treem razredu trogodinje srednje strukovne koleAndreja Jurekovi Perkovi, Marija Matkoviradna biljenica3.KNovoHRVATSKI JEZIK - ZA MEDICINSKE KOLE - KNJIEVNOST I JEZIK I JEZINO IZRAAVANJE545534993499HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 1 : integrirani udbenik za 1. razred srednje medicinske koleDubravka Boua, Marija Gazzari, arko Gazzariudbenik1.KNovo54563499HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 1 : radna biljenica uz integrirani udbenik za 1. razred srednje medicinske koleDubravka Boua, Marija Gazzari, arko Gazzariradna biljenica1.KNovo545735003500HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 2 : integrirani udbenik za 2. razred srednje medicinske koleDubravka Boua, Marija Gazzari, arko Gazzariudbenik2.KNovo54583500HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST 2 : radna biljenica uz integrirani udbenik za 2. razred srednje medicinske koleDubravka Boua, Marija Gazzari, arko Gazzariradna biljenica2.KNovoHRVATSKI JEZIK - ZA UENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA137715371537LJEPOTA RIJEI 1-3 : itanka iz knjievnosti za trogodinje strukovne kole za stjecanje nie strune spreme po posebnom programuFranca Pukariudbenik1.-3.K23501537NA HRVATSKI 1-3 : udbenik iz hrvatskog jezika za trogodinju strukovnu kolu za stjecanje nie strune spreme prema posebnom programuFranca Pukariudbenik1.-3.K23571537NA HRVATSKI 1-3 : radna biljenica iz hrvatskog jezika za trogodinju strukovnu kolu za stjecanje nie strune spreme prema posebnom programuFranca Pukariradna biljenica1.-3.KENGLESKI JEZIK1472764764HEAD FOR BUSINESS INTERMEDIATE Student's Book : udbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred ekonomskih kola, prvi strani jezikJon Nauntonudbenik1.-2.ALGORITAM1473764HEAD FOR BUSINESS INTERMEDIATE Workbook : radna biljenica za engleski jezik za 1. i 2. razred ekonomskih kola, prvi strani jezikJon Nauntonradna biljenica1.-2.ALGORITAM1476766766HIGHLY RECOMMENDED Student's Book : udbenik engleskog jezika za 1. razred ugostiteljskih i turistikih kola, prvi strani jezikRod Revell, Trish Stottudbenik1.ALGORITAM1477766HIGHLY RECOMMENDED Workbook : radna biljenica za engleski jezik za 1. razred ugostiteljskih i turistikih kola, prvi strani jezikRod Revell, Trish Stottradna biljenica1.ALGORITAM147810071007TECH TALK ELEMENTARY Student's Book : udbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godinjih strojarskih kolaVicki Hollettudbenik1.-2.ALGORITAM14791007TECH TALK ELEMENTARY Workbook : radna biljenica za engleski jezik za 1. i 2. razred 3-godinjih strojarskih kolaBrian Cross, John Sydesradna biljenica1.-2.ALGORITAM394923822382TUNE UP! : udbenik engleskog jezika s CD-om za prvi razred ekonomske kole, prvi strani jezikBoris Ani, Petra Buljevi, Susan D. Curtis, Milena Gili, Vinja Pentiudbenik s CD-om1.PROFIL34442382TUNE UP! : radna biljenica iz engleskoga jezika za prvi razred ekonomske kole, prvi strani jezikBoris Ani, Petra Buljevi, Milena Gili, Phil Hewittradna biljenica1.PROFIL1453677677CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH? 1 : udbenik za 1. razred strukovnih kola : 6. godina uenjaElizabeth Harrison-Pajudbenik1.K1452677CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH? 1 : radna biljenica za 1. razred strukovnih kola : 6. godina uenjaElizabeth Harrison-Pajradna biljenica1.K149510541054THE WORLD OF WORK AND MONEY 1 : udbenik engleskog jezika za 1. razred ekonomske kole : 6. godina uenjaMiljenka Demel, Asima Selakoviudbenik1.K14941054THE WORLD OF WORK AND MONEY 1 : radna biljenica iz engleskog jezika za 1. razred ekonomske kole : 6. godina uenjaMiljenka Demel, Asima Selakoviradna biljenica1.K150210931093YOU'RE WELCOME 1 : udbenik engleskog jezika za ugostiteljsku strukuMirjana Juri, Dunja Palokudbenik1.-2.K209212851285CATCH UP WITH YOUR ENGLISH PLUS : udbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred strukovnih kola : 6. i 7. godina uenjaMartina Horvat, Evelina Miinudbenik1.-2.K20901285CATCH UP WITH YOUR ENGLISH PLUS : radna biljenica 1 iz engleskog jezika za 1. razred strukovnih kola : 6. godina uenjaMartina Horvat, Evelina Miinradna biljenica1.K20911285CATCH UP WITH YOUR ENGLISH PLUS : radna biljenica 2 iz engleskog jezika za 2. razred strukovnih kola : 7. godina uenjaMartina Horvatradna biljenica2.K228014061406LOG ON @ 1 IN FRAME : udbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazije i srednjih etverogodinjih kola : 6. godina uenjaMartin Doolan, Stephen Hindlaugh, Bob paletaudbenik1.K22791406LOG ON @ 1 IN FRAME : radna biljenica iz engleskog jezika za 1. razred gimnazija i srednjih etverogodinjih kola : 6. godina uenjaMartin Doolan, Stephen Hindlaugh, Bob paletaradna biljenica1.K148010081008TECH TALK PRE-INTERMEDIATE Student's Book : udbenik engleskog jezika za 2. razred 3-godinjih strukovnih kolaVicki Hollettudbenik2.ALGORITAM14811008TECH TALK PRE-INTERMEDIATE Workbook : radna biljenica za engleski jezik za 2. razred 3-godinjih strukovnih kolaJohn Sydesradna biljenica2.ALGORITAM1455678678CAN I HELP YOUWITH YOUR ENGLISH? 2 : udbenik za 2. razred strukovnih kola : 7. godina uenjaElizabeth Harrison-Pajudbenik2.K1454678CAN I HELP YOUWITH YOUR ENGLISH? 2 : radna biljenica za 2. razred strukovnih kola : 7. godina uenjaElizabeth Harrison-Pajradna biljenica2.K1485735735ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 1 : udbenik engleskog jezika za 2. razred ugostiteljske kole : 7. godina uenjaElizabeth Harrison-Pajudbenik2.K1484735ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 1 : radna biljenica iz engleskog jezika za 2. razred ugostiteljske kole : 7. godina uenjaElizabeth Harrison-Pajradna biljenica2.K149710551055THE WORLD OF WORK AND MONEY 2 : udbenik engleskog jezika za 2. razred ekonomskih kola : 7. godina uenjaMiljenka Demel, Asima Selakoviudbenik2.K14961055THE WORLD OF WORK AND MONEY 2 : radna biljenica iz engleskog jezika za 2. razred ekonomskih kola : 7. godina uenjaMiljenka Demel, Asima Selakoviradna biljenica2.K228214071407LOG ON @ 2 IN FRAME : udbenik engleskog jezika za 2. razred gimnazije i srednjih etverogodinjih kola : 7. godina uenjaMartin Doolan, Stephen Hindlaugh, Katarina Ivi-Doolanudbenik2.K22811407LOG ON @ 2 IN FRAME : radna biljenica iz engleskog jezika za 2. razred gimnazija i srednjih etverogodinjih kola : 7. godina uenjaMartin Doolan, Stephen Hindlaugh, Katarina Ivi-Doolanradna biljenica2.K1474765765HEAD FOR BUSINESS UPPER-INTERMEDIATE Student's Book : udbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred ekonomskih kola, prvi strani jezikJon Nauntonudbenik3.-4.ALGORITAM1475765HEAD FOR BUSINESS UPPER-INTERMEDIATE Workbook : radna biljenica za engleski jezik za 3. i 4. razred ekonomskih kola, prvi strani jezikJon Nauntonradna biljenica3.-4.ALGORITAM223613761376TOURISM 2 Student's Book : udbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred turistikih i ugostiteljskih strukovnih kola, prvi strani jezikKeith Harding, Robin Walkerudbenik3.-4.ALGORITAM396522902290TECH TALK INTERMEDIATE Students Book : udbenik engleskog jezika za 3. razrede trogodinjih i etvorogodinjih strojarskih i tehnikih kolaVicky Hollett, John Sydesudbenik s CD-om3.ALGORITAM34852290TECH TALK INTERMEDIATE Workbook : radna biljenica za engleski jezik za 3. razrede trogodinjih i etvorogodinjih strojarskih i tehnikih kolaLewis Lansfordradna biljenica3.ALGORITAM1505654654AN ENGLISH READER-MEDICINE : udbenik engleskog jezika za zdravstvenu struku : 8. i 9. godina uenjaSunita Bujas, Vesna Marganudbenik3.-4.K1457679679CAN I HELP YOUWITH YOUR ENGLISH? 3 : udbenik engleskog jezika za 3. razred srednje strukovne kole : 8. godina uenjaElizabeth Harrison-Pajudbenik3.K1456679CAN I HELP YOUWITH YOUR ENGLISH? 3 : radna biljenica iz engleskog jezika za 3. razred srednje strukovne kole : 8. godina uenjaElizabeth Harrison-Pajradna biljenica3.K1487736736ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 2 : udbenik za 3. razred ugostiteljskih kolaElizabeth Harrison-Pajudbenik3.K1486736ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 2 : radna biljenica za 3. razred ugostiteljskih kolaElizabeth Harrison-Pajradna biljenica3.K1492902902ON HOLIDAY 1 : udbenik engleskog jezika za hotelijersko-turistiku i ekonomsku struku : 8. godina uenjaElizabeth Harrison-Paj, Bojana Mauranudbenik3.K150310941094YOU'RE WELCOME 2 : udbenik engleskog jezika za ugostiteljsku strukuMirjana Juri, Dunja Palokudbenik3.K314921012101THE WORLD OF WORK AND MONEY 3 : udbenik engleskog jezika s CD-om za 3. razred ekonomskih i upravno-pravnih kola : 8. godina uenjaMiljenka Demel, Asima Selakoviudbenik s CD-om3.K31482101THE WORLD OF WORK AND MONEY 3 : radna biljenica iz engleskog jezika za 3. razred ekonomskih i upravno-pravnih kola : 8. godina uenjaMiljenka Demel, Asima Selakoviradna biljenica3.K315521052105ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURISM INDUSTRY 01 : udbenik engleskog jezika s CD-om za 3. razred hotelijersko-turistikih kola : 8. godina uenjaBrigita Bosnar-Valkovi, Marc Davies, Elizabeth Harrison-Pajudbenik s CD-om3.K31542105ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURISM INDUSTRY 01 : radna biljenica iz engleskog jezika za 3. razred hotelijersko-turistikih kola : 8. godina uenjaBrigita Bosnar-Valkovi, Marc Davies, Elizabeth Harrison-Pajradna biljenica3.K315821082108DISCOVER MEDICAL ENGLISH 1 : udbenik engleskog jezika s CD-om za 3. razred medicinske kole : 8. godina uenjaAnica Gregoviudbenik s CD-om3.K316021092109GRAPHIC COMMUNICATION : udbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred srednjih strukovnih kola, 8. i 9. godina uenja, grafiko i dizajnersko usmjerenjeElizabeth Harrison-Paj, Koraljka Makudbenik3.-4.K31592109GRAPHIC COMMUNICATION : radna biljenica engleskog jezika za 3. i 4. razred srednjih strukovnih kola, 8. i 9. godina uenja, grafiko i dizajnersko usmjerenjeElizabeth Harrison-Paj, Koraljka Makradna biljenica3.-4.K316221102110STUDY TECHNICAL ENGLISH 1 : udbenik engleskog jezika za 3. razred srednjih tehnikih kola : 8. godina uenjaBrankica Bonjak-Terziudbenik3.K31612110STUDY TECHNICAL ENGLISH 1 : radna biljenica iz engleskog jezika za 3. razred srednjih tehnikih kola : 8. godina uenjaBrankica Bonjak-Terzi, Tamara Budimirradna biljenica3.K318421262126LOG ON @ 3 IN FRAME : udbenik engleskog jezika s CD-om za 3. razred gimnazija i srednjih kola : 8. godina uenjaMartin Doolan, Stephen Hindlaugh, Katarina Ivi-Doolanudbenik s CD-om3.K31832126LOG ON @ 3 IN FRAME : radna biljenica iz engleskog jezika za 3. razred gimnazija i srednjih kola : 8. godina uenjaMartin Doolan, Stephen Hindlaugh, Katarina Ivi-Doolanradna biljenica3.K1491738738ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURISM INDUSTRY 02 : udbenik za 4. razred hotelijersko-turistikih kola : 9. godina uenjaMark Davies, Elizabeth Harrison-Paj, Susan Shaw-Manenicaudbenik4.K1490738ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURISM INDUSTRY 02 : radna biljenica za uenike 4. razreda hotelijersko-turistikih kola : 9. godina uenjaMark Davies, Elizabeth Harrison-Paj, Susan Shaw-Manenicaradna biljenica4.K1493903903ON HOLIDAY 2 : udbenik engleskog jezika za hotelijersko-turistiku i ekonomsku struku : 9. godina uenjaElizabeth Harrison-Paj, Bojana Mauranudbenik4.K150110571057THE WORLD OF WORK AND MONEY 4 : udbenik engleskog jezika za 4. razred ekonomske kole : 9. godina uenjaMiljenka Demel, Asima Selakoviudbenik4.K15001057THE WORLD OF WORK AND MONEY 4 : radna biljenica iz engleskog jezika za 4. razred ekonomske kole : 9. godina uenjaMiljenka Demel, Asima Selakoviradna biljenica4.K146310591059THINK AND SPEAK 4 : udbenik engleskog jezika za 4. razred srednje kole : 4. godina uenjaJasna Jemeri, Nikola oletiudbenik4.K14621059THINK AND SPEAK 4 : radna biljenica iz engleskog jezika za 4. razred srednje kole : 4. godina uenjaJasna Jemeri, Nikola oletiradna biljenica4.K210612941294DISCOVER MEDICAL ENGLISH 2 : udbenik iz engleskog jezika za 4. razred medicinske kole, 9. godina uenjaAnica Gregoviudbenik4.K363624372437STUDY TEHNICAL ENGLISH 2 : udbenik engleskog jezika za 4. razred srednjih tehnikih kolaBrankica Bonjak-Terziudbenik4.K34402437STUDY TEHNICAL ENGLISH 2 : radna biljenica iz engleskog jezika za 4. razred srednjih tehnikih kolaBrankica Bonjak-Terzi, Tamara Budimirradna biljenica4.K394224392439ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURISM INDUSTRY O2 : udbenik engleskog jezika s CD-om za 4. razred hotelijersko-turistikih kola : 9. godina uenjaMarc Davies, Elizabeth Harrison-Paj, Susan Shaw-Manenicaudbenik s CD-om4.K34302439ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURISM INDUSTRY O2 : radna biljenica iz engleskog jezika za 4. razred hotelijersko-turistikih kola : 9. godina uenjaMarc Davies, Elizabeth Harrison-Paj, Susan Shaw-Manenicaradna biljenica4.K393624602460LOG ON @ 4 IN FRAME : udbenik engleskog jezika s CD-om za 4. razred gimnazija i srednjih etverogodinjih kolaMartin Doolan, Stephen Hindlaugh, Katarina Ivi-Doolanudbenik s CD-om4.K34262460LOG ON @ 4 IN FRAME : radna biljenica iz engleskog jezika za 4. razred gimnazija i srednjih etverogodinjih kolaMartin Doolan, Stephen Hindlaugh, Katarina Ivi-Doolanradna biljenica4.K478331033103ENGLISH IN MIND 1 : Student's Book 1 with DVD-ROM: za uenje engl. kao 1. str. jez. u 3.-god. i 2. str. jezika u 4.god. strukovnim kolamaHerbert Puchta, Jeff Stranksudbenik1./1.-2.KLETTNovo47843103ENGLISH IN MIND 1 : Workbook 1: za uenje engleskog kao 1. str. Jez. u 3.-god. i 2. str. jez u 4.god. strukovnim kolamaHerbert Puchta, Jeff Stranksradna biljenica1./1.-2.KLETTNovo478731053105ENGLISH IN MIND 2 : Student's Book 2 with DVD-ROM: za uenje engleskog kao 1. i 2. stranog jezika u 3.god. i 4.god. strukovnim kolamaHerbert Puchta, Jeff Stranksudbenik1. / 2.-3. / 3.-4.KLETTNovo47883105ENGLISH IN MIND 2 : Workbook 2: za uenje engleskog kao 1. i 2. stranog jezika u 3.-god. i 4.-god. strukovnim kolamaHerbert Puchta, Jeff Stranksradna biljenica1. / 2.-3. / 3.-4.KLETTNovo479131073107ENGLISH IN MIND 3 : Student's Book 3 with DVD-ROM: za uenje engleskog kao 1. stranog jezika u 4.-god. strukovnim kolamaHerbert Puchta, Jeff Stranks, Richard Carter, Peter Lewis-Jonesudbenik1.-2. /2./ 2.-3.KLETTNovo47923107ENGLISH IN MIND 3 : Workbook 3: za uenje engleskog kao 1. stranog jezika u 4.-god. strukovnim kolamaHerbert Puchta, Jeff Stranks, Richard Carter, Peter Lewis-Jonesradna biljenica1.-2. /2./ 2.-3.KLETTNovo479531093109ENGLISH IN MIND 4 : Student's book 4 with DVD-ROM: za uenje engleskog kao 1.str. jez. u 4.god. strukovnim kolamaHerbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jonesudbenik3. / 3.-4./ 4.KLETTNovo47963109ENGLISH IN MIND 4 : Workbook 4: za uenje engleskog kao 1. str.jez. u 4.god strukovnim kolamaHerbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jonesradna biljenica3. / 3.-4./ 4.KLETTNovo479931113111ENGLISH IN MIND 5 : Student's book 5 with DVD-ROM: za uenje engleskog kao 1. stranog jezikaHerbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jonesudbenik4.KLETTNovo48003111ENGLISH IN MIND 5 : Workbook 5: za uenje engleskog kao 1. stranog jezikaHerbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jonesradna biljenica4.KLETTNovo491031853185NEW SUCCESS PRE-INTERMEDIATE : udbenik engleskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih etverogodinjih kola, prvi strani jezik i 2. i 3. ili 3. razred srednjih strukovnih trogodinjih kola, prvi strani jezik. Za 2. i 3. razred gimnazije i srednjih strukovnih etverogodinjih kola, drugi strani jezik.Bob Hastings, Stuart McKinlayudbenik1., 2, 3.LJEVAKNovo49113185NEW SUCCESS PRE-INTERMEDIATE : radna biljenica engleskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih etverogodinjih kola, prvi strani jezik i 2. i 3. ili 3. razred srednjih strukovnih trogodinjih kola, prvi strani jezik. Za 2. i 3. razred gimnazije i srednjih strukovnih etverogodinjih kola, drugi strani jezik.Lindsay White, Dominika Chandlerradna biljenica1., 2, 3.LJEVAKNovo492231913191CHOICES PRE-INTERMEDIATE : udbenik engleskog jezika za 1. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 1. i 2. ili 2. i 3. ili 3.razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; za 1. i 2. razred medicinskih kola, prvi strani jezik. Za 2. i 3. razred gimnazija, drugi strani jezik i 2. i 3. razred etverogodinjih strukovnih kola, drugi strani jezik.Michael Harris, Anna Sikorzynskaudbenik1., 2, 3.LJEVAKNovo49233191CHOICES PRE-INTERMEDIATE : radna biljenica engleskog jezika za 1. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 1. i 2. ili 2. i 3. ili 3.razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; za 1. i 2. razred medicinskih kola, prvi strani jezik. Za 2. i 3. razred gimnazija, drugi strani jezik i 2. i 3. razred etverogodinjih strukovnih kola, drugi strani jezik.Sue Kay, Vaughan Jonesradna biljenica1., 2, 3.LJEVAKNovo490831843184NEW SUCCESS ELEMENTARY : udbenik engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodinjih kola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodinjih kola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazije, drugi strani jezik i 1. i 2. razred srednjih strukovnih etverogodinjih kola, drugi strani jezik.Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Lindsay Whiteudbenik1. i 2.LJEVAKNovo49093184NEW SUCCESS ELEMENTARY : radna biljenica engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodinjih kola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodinjih kola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazije, drugi strani jezik i 1. i 2. razred srednjih strukovnih etverogodinjih kola, drugi strani jezik.David Riley, Rod Fricker, Dominika Chandlerradna biljenica1. i 2.LJEVAKNovo492031903190CHOICES ELEMENTARY : udbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 1. razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazija, drugi strani jezik i 1. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik.Michael Harris, Anna Sikorzynskaudbenik1. i 2.LJEVAKNovo49213190CHOICES ELEMENTARY : radna biljenica engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 1. razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazija, drugi strani jezik i 1. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik.Rod Frickerradna biljenica1. i 2.LJEVAKNovo491431873187NEW SUCCESS INTERMEDIATE : udbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih etverogodinjih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 3. razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik, i 1. i 2. razred medicinskih kola, prvi strani jezik. Za 4. razred gimnazije, drugi strani jezik; 4. razred srednjih strukovnih etverogodinjih kola, drugi strani jezik i drugi strani jezik u gimnazijama i strukovnim kolama u 1. i 2. razredu u onim kolama koje imaju mogunost uenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljaiBob Hastings, Stuart McKinlayudbenik1. i 2. ili 2. i 3.LJEVAKNovo49153187NEW SUCCESS INTERMEDIATE : radna biljenica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih etverogodinjih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 3. razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik, i 1. i 2. razred medicinskih kola, prvi strani jezik. Za 4. razred gimnazije, drugi strani jezik; 4. razred srednjih strukovnih etverogodinjih kola, drugi strani jezik i drugi strani jezik u gimnazijama i strukovnim kolama u 1. i 2. razredu u onim kolama koje imaju mogunost uenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljai.Lindsay White, Dominika Chandlerradna biljenica1. i 2. ili 2. i 3.LJEVAKNovo492631933193CHOICES INTERMEDIATE : udbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred ili 2. i 3. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. ili 3. razred trogodinjih strukovnih kola , prvi strani jezik; 1. i 2. razred medicinskih kola, prvi strani jezik. Za 3. i 4. razred gimnazija, drugi strani jezik i 3. i 4. razred etverogodinjih strukovnih kola, drugi strani jezik.Michael Harris, Anna Sikorzynskaudbenik1. i 2. ili 2. i 3.LJEVAKNovo49273193CHOICES INTERMEDIATE : radna biljenica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred ili 2. i 3. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. ili 3. razred trogodinjih strukovnih kola , prvi strani jezik; 1. i 2. razred medicinskih kola, prvi strani jezik. Za 3. i 4. razred gimnazija, drugi strani jezik i 3. i 4. razred etverogodinjih strukovnih kola, drugi strani jezik.Rod Frickerradna biljenica1. i 2. ili 2. i 3.LJEVAKNovo491831893189NEW SUCCESS UPPER-INTERMEDIATE : udbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija, prvi strani jezik; 2. i 3. razred jezinih gimnazija, prvi strani jezik; 3. i 4. razred srednjih strukovnih etverogodinjih kola, prvi strani jezik; 4. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik. Za 3. i 4. razred gimnazija u onim kolama koje imaju mogunost uenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljai.Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Jenny Dayudbenik2., 3. i 4.LJEVAKNovo49193189NEW SUCCESS UPPER-INTERMEDIATE : radna biljenica engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija, prvi strani jezik; 2. i 3. razred jezinih gimnazija, prvi strani jezik; 3. i 4. razred srednjih strukovnih etverogodinjih kola, prvi strani jezik; 4. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik. Za 3. i 4. razred gimnazija u onim kolama koje imaju mogunost uenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljai.Rod Frickerradna biljenica2., 3. i 4.LJEVAKNovo493031953195CHOICES UPPER-INTERMEDIATE : udbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija, prvi strani jezik i 3. i 4. razred ili 4. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik.Michael Harris, Anna Sikorzynskaudbenik3. i 4. ili 4.LJEVAKNovo49313195CHOICES UPPER-INTERMEDIATE : radna biljenica engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija, prvi strani jezik i 3. i 4. razred ili 4. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik.Rod Frickerradna biljenica3. i 4. ili 4.LJEVAKNovo496332153215NEW HORIZONS 1 STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 1. razred strukovnih kola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i etvorogodinjih strukovnih kola, drugi strani jezikPaul Radley, Daniela Simonsudbenik1.OXFORDNovo49643215NEW HORIZONS 1 WORKBOOK : radna biljenica za engleski jezik, 1. razred strukovnih kola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i etvorogodinjih strukovnih kola, drugi strani jezikPaul Radley, Daniela Simonsradna biljenica1.OXFORDNovo496732173217NEW HORIZONS 2 STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 2. razred strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. razred gimnazija i etvorogodinjih strukovnih kola, drugi strani jezikPaul Radley, Daniela Simonsudbenik2.OXFORDNovo49683217NEW HORIZONS 2 WORKBOOK : radna biljenica za engleski jezik, 2. razred strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. razred gimnazija i etvorogodinjih strukovnih kola, drugi strani jezikPaul Radley, Daniela Simonsradna biljenica2.OXFORDNovo497132193219NEW HORIZONS 3 STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 3. razred strukovnih kola, prvi strani jezik; 3. razred gimnazija i etvorogodinjih strukovnih kola, drugi strani jezikPaul Radley, Daniela Simons, Ronan McGuinnessudbenik3.OXFORDNovo49723219NEW HORIZONS 3 WORKBOOK : radna biljenica za engleski jezik, 3. razred strukovnih kola, prvi strani jezik; 3. razred gimnazija i etvorogodinjih strukovnih kola, drugi strani jezikPaul Radley, Daniela Simonsradna biljenica3.OXFORDNovo497532213221NEW HORIZONS 4 STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 4. razred strukovnih kola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i etvorogodinjih strukovnih kola, drugi strani jezikPaul Radley, Daniela Simons, Ronan McGuinnessudbenik4.OXFORDNovo49763221NEW HORIZONS 4 WORKBOOK : radna biljenica za engleski jezik, 4. razred strukovnih kola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i etvorogodinjih strukovnih kola, drugi strani jezikPaul Radley, Daniela Simonsradna biljenica4.OXFORDNovo499732303230SOLUTIONS 2nd EDITION, ELEMENTARY STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika A2+ za 1. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikTim Falla, Paul A. Daviesudbenik1.OXFORDNovo49983230SOLUTIONS 2nd EDITION, ELEMENTARY WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna biljenica za engleski jezik A2+ za 1. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikTim Falla, Paul A. Daviesradna biljenica1.OXFORDNovo500132323232SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika B1 za 1. razred gimnazije, prvi strani jezik i 1. ili 2. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikTim Falla, Paul A. Daviesudbenik1. ili 2.OXFORDNovo50023232SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna biljenica za engleski jezik B1 za 1. razred gimnazije, prvi strani jezik i 1. ili 2. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikTim Falla, Paul A. Daviesradna biljenica1. ili 2.OXFORDNovo500532343234SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika B1+ za 1. ili 2. razred gimnazija, prvi strani jezik i za 2. ili 3. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikTim Falla, Paul A. Daviesudbenik2. ili 3.OXFORDNovo50063234SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna biljenica za engleski jezik B1+ za 1. ili 2. razred gimnazija, prvi strani jezik i 2. ili 3. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikJane Hudson, Tim Falla, Paul A. Daviesradna biljenica2. ili 3.OXFORDNovo500932363236SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika B2 za 2. ili 3. razred gimnazija, prvi strani jezik i za 3. ili 4. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikTim Falla, Paul A. Daviesudbenik3. ili 4.OXFORDNovo50103236SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna biljenica za engleski jezik B2 za 2. ili 3. razred gimnazije, prvi strani jezik i 3. ili 4. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikTim Falla, Paul A. Daviesradna biljenica3. ili 4.OXFORDNovo501332383238SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika B2+ za 3. ili 4. razred gimnazije, prvi strani jezik i 4. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikTim Falla, Paul A. Daviesudbenik4.OXFORDNovo50143238SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna biljenica za engleski jezik B2+ za 3. ili 4. razred gimnazije, prvi strani jezik i 4. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikCaroline Krantz, Paul Kelly, Tim Falla, Paul A. Davies, Jill Florentradna biljenica4.OXFORDNovo501532393239INSIGHT PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 1. razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 1.-3. razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikJayne Wildman, Fiona Beddalludbenik1., 2. i 3.OXFORDNovo50163239INSIGHT PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK : radna biljenica za engleski jezik, 1. razred 4godinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 1.-3. razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikMike Sayer, Rachael Robertsradna biljenica1., 2. i 3.OXFORDNovo501932413241INSIGHT INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kolaJayne Wildman (s Cathy Myers i Claire Thacker)udbenik1. i 2.OXFORDNovo50203241INSIGHT INTERMEDIATE WORKBOOK : radna biljenica za engleski jezik, 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kolaPaul Hancockradna biljenica1. i 2.OXFORDNovo502332433243INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikJayne Wildman, Fiona Beddalludbenik3. i 4.OXFORDNovo50243243INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK : radna biljenica za engleski jezik, 3. i 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikMike Sayer, Rachael Robertsradna biljenica3. i 4.OXFORDNovo497932233223NEW HEADWAY FOURTH EDITION ELEMENTARY STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 1. razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 1. razred 4-godinjih strukovnih kola i gimnazija, drugi strani jezikLiz Soars, John Soarsudbenik1.OXFORDNovo49803223NEW HEADWAY FOURTH EDITION ELEMENTARY WORKBOOK : radna biljenica za engleski jezik, 1. razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 1. razred 4-godinjih strukovnih kola i gimnazija, drugi strani jezikLiz Soars, John Soarsradna biljenica1.OXFORDNovo498332253225NEW HEADWAY FOURTH EDITION PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 1. razred 4-god. strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred gimnazija i 4-god. strukovnih kola, drugi strani jezikJohn Soars, Liz Soarsudbenik1./2. i 3.OXFORDNovo49843225NEW HEADWAY FOURTH EDITION PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK : radna biljenica za engleski jezik, 1. razred 4-god. strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred trogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred gimnazija i 4-god. strukovnih kola, drugi strani jezikJohn Soars, Liz Soarsradna biljenica1./2. i 3.OXFORDNovo498832273227NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih kola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih kola, drugi strani jezikJohn Soars, Liz Soarsudbenik1. i 2. / 4.OXFORDNovo49893227NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna biljenica za engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih kola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih kola, drugi strani jezikJohn Soars, Liz Soarsradna biljenica1. i 2. / 4.OXFORDNovo49903227NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna biljenica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih kola, prvi strani jezik; 3. razred 4-god. strukovnih kola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih kola, drugi strani jezikJohn Soars, Liz Soarsradna biljenica1. i 2. / 4.OXFORDNovo499432293229NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 4. razred etvorogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezikJohn Soars, Liz Soarsudbenik3. i 4.OXFORDNovo49953229NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna biljenica za engleski jezik, 3. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 4. razred 4-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezikJohn Soars, Liz Soarsradna biljenica3. i 4.OXFORDNovo49963229NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna biljenica za engleski jezik, 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezikJohn Soars, Liz Soarsradna biljenica3. i 4.OXFORDNovo506132643264TUNE UP! 2 : udbenik engleskoga jezika sa zvunim cd-om za drugi razred ekonomske kole, prvi strani jezikMilena Gili, Irena Pavlovi, Ivana karica Mital, Andy Tomlinsonudbenik2.PROFILNovo50623264TUNE UP! 2 : radna biljenica iz engleskoga jezika za drugi razred ekonomske kole, prvi strani jezikMilena Gili, Irena Pavlovi, Ivana karica Mital, Andy Tomlinsonradna biljenica2.PROFILNovo538334483448FORWARD 1 : udbenik engleskog jezika u prvom razredu srednjih etverogodinjih i petogodinjih strukovnih kolaAnica Gregoviudbenik1.KNovo53843448FORWARD 1 : radna biljenica za engleski jezik u prvom razredu srednjih etverogodinjih i petogodinjih strukovnih kolaAnica Gregoviradna biljenica1.KNovo538534493449FORWARD 2 : udbenik engleskog jezika u drugom razredu srednjih etverogodinjih i petogodinjih strukovnih kolaAnica Gregovi, Tamara Budimirudbenik2.KNovo53863449FORWARD 2 : radna biljenica za engleski jezik u drugom razredu srednjih etverogodinjih i petogodinjih strukovnih kolaAnica Gregoviradna biljenica2.KNovo577936913691OUTCOMES ELEMENTARY STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, drugi strani jezikHugh Dellar, Andrew Walkleyudbenik1., 2.VBZNovo57803691OUTCOMES ELEMENTARY WORKBOOK : radna biljenica engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, drugi strani jezikPeter Maggs, Catherine Smithradna biljenica1., 2.VBZNovo578336933693OUTCOMES PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 2. i 3. razred 3-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, drugi strani jezikHugh Dellar, Andrew Walkleyudbenik2., 3.VBZNovo57843693OUTCOMES PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK : radna biljenica engleskog jezika za 2. i 3. razred 3-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, drugi strani jezikCarol Nuttall, David Evansradna biljenica2., 3.VBZNovo578936963696OUTCOMES INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 3. i 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, drugi strani jezikHugh Dellar, Andrew Walkleyudbenik1., 2., 3., 4.VBZNovo57903696OUTCOMES INTERMEDIATE WORKBOOK : radna biljenica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezik; 3. i 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, drugi strani jezikAmanda Marisradna biljenica1., 2., 3., 4.VBZNovo579336983698OUTCOMES UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezikHugh Dellar, Andrew Walkleyudbenik3., 4.VBZNovo57943698OUTCOMES UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK : radna biljenica engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, prvi strani jezikAmanda Marisradna biljenica3., 4.VBZNovoNJEMAKI JEZIK224513831383AUSBLICK 1, BRCKENKURS : udbenik njemakog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 1. strani jezikAnni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaouudbenik1.-2.ALGORITAM22441383AUSBLICK 1, BRCKENKURS : radna biljenica njemakog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 1. strani jezikAnni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaouradna biljenica s CD-om1.-2.ALGORITAM279218691869DEUTSCH.COM 1 : udbenik njemakog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezikAnta Kursia, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicenteudbenik1.-2.ALGORITAM27911869DEUTSCH.COM 1 : radna biljenica njemakog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezikCarmen Cristache, Birgit Kirchner, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicenteradna biljenica s CD-om1.-2.ALGORITAM385623032303DEUTSCH.COM 2 : udbenik njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezik, 3. i 4. godina uenja; 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezik, 6. i 7. godina uenjaC. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicenteudbenik1.-4.ALGORITAM35992303DEUTSCH.COM 2 : radna biljenica njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezik, 3. i 4. godina uenja; 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezik, 6. i 7. godina uenjaC. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicenteradna biljenica s CD-om1.-4.ALGORITAM209712891289DEUTSCH INTERNATIONAL 1 Teil A : udbenik njemakoga jezika za 1. razred etverogodinje kole : 1. godina uenjaKarl Heinz Bieler, Sylvie Schenk, Jurgen Weigmannudbenik1.PROFIL-CV20961289DEUTSCH INTERNATIONAL 1 TEIL A : radna biljenica njemakoga jezika za 1. razred etverogodinje kole : 1. godina uenjaKarl Heinz Bieler, Jurgen Weigmannradna [email protected] 1 : udbenik njemakog kao drugog jezika za 1. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kolaIrena Horvati ajko, Irena [email protected] 1 : radna biljenica njemakog kao drugog jezika za 1. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kolaIrena Horvati ajko, Irena Lasiradna biljenica1.K1509694694DEUTSCH FR DEN BERUF 1 : udbenik za 1. razred strukovnih kola : 6. godina uenjaZdenka Mandeki, Romana Papa, Dunja Ptiek, Angelina Puoviudbenik1.K1508694DEUTSCH FR DEN BERUF 1 : radna biljenica za 1. razred strukovnih kola : 6. godina uenjaDunja Ptiek, Angelina Puoviradna biljenica1.K1520698698DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFTSSCHULE 1 : udbenik njemakog jezika za 1. razred ekonomskih kola : 6. godina uenjaLjiljana Troskotudbenik1.K209912901290DEUTSCH INTERNATIONAL 1 Teil B : udbenik njemakoga jezika za 2. razred etverogodinje kole : 2. godina uenjaKarl Heinz Bieler, Sylvie Schenk, Jurgen Weigmannudbenik2.PROFIL-CV20981290DEUTSCH INTERNATIONAL 1 TEIL B : radna biljenica njemakoga jezika za 2. razred etverogodinje kole : 2. godina uenjaKarl Heinz Bieler, Jurgen Weigmannradna [email protected] 2 : udbenik njemakog kao drugog jezika za 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kolaIrena Horvati ajko, Irena [email protected] 2 : radna biljenica njemakog kao drugog jezika za 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kolaIrena Horvati ajko, Irena Lasiradna biljenica2.K1513695695DEUTSCH FR DEN BERUF 2 : udbenik za 2. razred strukovnih kola : 7. godina uenjaZdenka Mandeki, Romana Papa, Dunja Ptiek, Angelina Puoviudbenik2.K1512695DEUTSCH FR DEN BERUF 2 : radna biljenica za 2. razred strukovnih kola : 7. godina uenjaDunja Ptiek, Angelina Puoviradna biljenica2.K1521699699DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFTSSCHULE 2 : udbenik njemakog jezika za 2. razred ekonomskih kola : 7. godina uenjaLjiljana Troskotudbenik2.K1526762762GUTEN APPETIT 1 : njemaki za 2. razred ugostiteljske koleNevenka Blaeviudbenik2.K280818771877AUSBLICK 2 : udbenik njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 1. strani jezikAnni Fischer-Mitzivirisudbenik3.-4.ALGORITAM28071877AUSBLICK 2 : radna biljenica njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 1. strani jezikAnni Fischer-Mitzivirisradna biljenica s CD-om3.-4.ALGORITAM210112911291DEUTSCH INTERNATIONAL 2 Teil A : udbenik njemakoga jezika za 3. razred etverogodinje kole : 3. godina uenjaKarl Heinz Bieler, Sylvie Schenk, Jurgen Weigmannudbenik3.PROFIL-CV21001291DEUTSCH INTERNATIONAL 2 TEIL A : radna biljenica njemakoga jezika za 3. razred etverogodinje kole : 3. godina uenjaKarl Heinz Bieler, Jurgen Weigmannradna biljenica3.PROFIL-CV1531670670BERUFSFELD MEDIZIN : udbenik njemakog jezika za 3. i 4. razred medicinskih kolaTatjana Horvatudbenik3.-4.K1517696696DEUTSCH FR DEN BERUF 3 : udbenik za 3. razred strukovnih kola : 8. godina uenjaDunja Ptiek, Angelina Puoviudbenik3.K1516696DEUTSCH FR DEN BERUF 3 : radna biljenica za 3. razred strukovnih kola : 8. godina uenjaDunja Ptiek, Angelina Puoviradna biljenica3.K1522700700DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFTSSCHULE 3 Fachsprache Deutsch : udbenik njemakog jezika za 3. razred ekonomskih kola : 8. godina uenjaLjiljana Troskotudbenik3.K1524702702DEUTSCH IM TOURISMUS 1 : udbenik njemakog jezika za 3. razred hotelijersko-turistikih kola : 3. godina uenjaNevenka Blaeviudbenik3.K1527763763GUTEN APPETIT 2 : njemaki za 3. razred ugostiteljske koleNevenka [email protected] 3 : udbenik njemakog kao drugog jezika za 3. razred gimnazija i strukovnih kola : 3. godina uenjaIrena Horvati-ajko, Irena [email protected] 3 : radna biljenica iz njemakog jezika kao drugog jezika za 3. razred gimnazija i strukovnih kola : 3. godina uenjaIrena Horvati-ajko, Irena Lasiradna biljenica3.K210312921292DEUTSCH INTERNATIONAL 2 Teil B : udbenik njemakoga jezika za 4. razred etverogodinje kole : 4. godina uenjaKarl Heinz Bieler, Sylvie Schenk, Jurgen Weigmannudbenik4.PROFIL-CV21021292DEUTSCH INTERNATIONAL 2 TEIL B : radna biljenica njemakoga jezika za 4. razred etverogodinje kole : 4. godina uenjaKarl Heinz Bieler, Jurgen Weigmannradna biljenica4.PROFIL-CV1519697697DEUTSCH FR DEN BERUF 4 : udbenik njemakog jezika za 4. razred strukovnih kola, 9. godina uenjaDunja Ptiek, Angelina Puoviudbenik4.K1518697DEUTSCH FR DEN BERUF 4 : radna biljenica njemakog jezika za 4. razed strukovnih kola, 9. godina uenjaDunja Ptiek, Angelina Puoviradna biljenica4.K1523701701DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFTSSCHULE 4 Fachsprache Deutsch : udbenik njemakog jezika za 4. razred ekonomskih kola : 9. godina uenjaLjiljana Troskotudbenik4.K1525703703DEUTSCH IM TOURISMUS 2 : udbenik za 4. razred hotelijersko-turistikih kola : 4. godina uenjaNevenka [email protected] 4 : udbenik njemakog kao drugog jezika za 4. razred gimnazija i strukovnih kola : IV. godina uenjaIrena Horvati-ajko, Irena [email protected] 4 : radna biljenica iz njemakog kao drugog jezika za 4. razred gimnazija i strukovnih kola : IV. godina uenjaIrena Horvati-ajko, Irena Lasiradna biljenica4.K480331133113DIREKT NEU 1 : udbenik i radna biljenica u jednom svesku za 1. razred gimnazija i strukovnih kola, za poetno (1. godina uenja) kao i za napredno uenje (6. godina uenja) sa audio CD-omGiorgio Motta, Beata wikowska, Olga Vomkov, Tom ern; suradnica u preradi: Blaenka Abramoviudbenik i radna biljenica s CD-om1.KLETTNovo481931213121TEAM DEUTSCH NEU 1 : udbenik njemakog jezika za 1. razred gimnazije i etverogodinjih strukovnih kola, 6. godina uenja s pripadajuim audio CD-omgnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Krner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljkovi, Dalibor Joler (1. -3. lekcija)udbenik1.KLETTNovo48203121TEAM DEUTSCH NEU 1 : radna biljenica njemakog jezika za 1. razred gimnazije i etverogodinjih strukovnih kola, 6. godina uenjagnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Krner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljkovi, Dalibor Joler (1. -3. lekcija)radna biljenica1.KLETTNovo553935613561DEUTSCH IST KLASSE! 1 : udbenik njemakog jezika s audio CD-om u prvom razredu gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola - 6. i 9. godina uenjaIrena Lasi, eljka Brezniudbenik1.KNovo55403561DEUTSCH IST KLASSE! 1 : radna biljenica za njemaki jezik u prvom razredu gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola - 6. i 9. godina uenjaIrena Lasi, eljka Brezniradna biljenica1.KNovo464830183018IDEEN 1 : udbenik njemakog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 2. strani jezikWilfried Krenn, Herbert Puchtaudbenik1. i 2.ALGORITAMNovo46493018IDEEN 1 : radna biljenica njemakog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 2. strani jezikWilfried Krenn, Herbert Puchtaradna biljenica1. i 2.ALGORITAMNovo465230203020IDEEN 2 : udbenik njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 3. i 4. godina uenja; 1. i 2. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 6. i 7. godina uenjaWilfried Krenn, Herbert Puchtaudbenik1.-4.ALGORITAMNovo46533020IDEEN 2 : radna biljenica njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 3. i 4. godina uenja; 1. i 2. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 6. i 7. godina uenjaradna biljenica1.-4.ALGORITAMNovo480731153115DIREKT NEU 2 : udbenik i radna biljenica u jednom svesku za 2. razred gimnazija i strukovnih kola, za poetno (2. godina uenja) kao i za napredno uenje (7. godina uenja) sa audio CD-omGiorgio Motta, Beata wikowska, Olga Vomkov, Tom ern; suradnica u preradi: Blaenka Abramoviudbenik i radna biljenica s CD-om2.KLETTNovo482331233123TEAM DEUTSCH NEU 2 : udbenik njemakog jezika za 2. razred gimnazije i etverogodinjih strukovnih kola, 7. godina uenja s pripadajuim audio CD-omgnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Krner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljkoviudbenik2.KLETTNovo48243123TEAM DEUTSCH NEU 2 : radna biljenica njemakog jezika za 2. razred gimnazije i etverogodinjih strukovnih kola, 7. godina uenjagnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Krner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljkoviradna biljenica2.KLETTNovo554335633563DEUTSCH IST KLASSE! 2 : udbenik njemakog jezika s audio CD-om u drugom razredu gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola - 7. i 10. godina uenjaMihaela Ceroveki, Melanie Popoviudbenik2.KNovo55443563DEUTSCH IST KLASSE! 2 : radna biljenica za njemaki jezik u drugom razredu gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola - 7. i 10. godina uenjaMihaela Ceroveki, Melanie Popoviradna biljenica2.KNovo481131173117DIREKT NEU 3 : udbenik i radna biljenica u jednom svesku za 3. razred gimnazija i strukovnih kola, za poetno (3. godina uenja) kao i za napredno uenje (8. godina uenja) sa audio CD-omGiorgio Motta, Beata wikowska, Olga Vomkov, Tom ern; suradnice u preradi: Ljiljana Vidakovi, Ksenija ubriloviudbenik i radna biljenica s CD-om3.KLETTNovo482731253125TEAM DEUTSCH NEU 3 : udbenik njemakog jezika za 3. razred gimnazije i etverogodinjih strukovnih kola, 8. godina uenja s pripadajuim audio CD-omgnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Krner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrovi Posedi, Jasmina Silvai umiudbenik3.KLETTNovo48283125TEAM DEUTSCH NEU 3 : radna biljenica njemakog jezika za 3. razred gimnazije i etverogodinjih strukovnih kola, 8. godina uenjagnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Krner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrovi Posedi, Jasmina Silvai umiradna biljenica3.KLETTNovo554735653565DEUTSCH IST KLASSE! 3 : udbenik njemakog jezika s audio CD-on u treem razredu gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola - 8. i 11. godina uenjaHelga Kraljik, eljka Brezniudbenik3.KNovo55483565DEUTSCH IST KLASSE! 3 : radna biljenica za njemaki jezik u treem razredu gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola - 8. i 11. godina uenjaHelga Kraljik, eljka Brezniradna biljenica3.KNovo430528112811DEUTSCH.COM 3 : udbenik njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezik, 8. i 9. godina uenjaGerhard Neuner, Sara Vicente, Carmen Cristache, Lina Pilypaityteudbenik3. i 4.ALGORITAMNovo43062811DEUTSCH.COM 3 : radna biljenica njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezik, 8. i 9. godina uenjaAnna Breitsameter, Jacqueline Assmann, Sara Vicente, Carmen Cristache, Lina Pilypaityteradna biljenica3. i 4.ALGORITAMNovo465630223022IDEEN 3 : udbenik njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 8. i 9. godina uenjaWilfried Krenn, Herbert Puchtaudbenik3. i 4.ALGORITAMNovo46573022IDEEN 3 : radna biljenica njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih kola, 8. i 9. godina uenjaWilfried Krenn, Herbert Puchtaradna biljenica3. i 4.ALGORITAMNovo481531193119DIREKT NEU 4 : udbenik njemakog jezika za 4. razred gimnazija i strukovnih kola, za poetno (4. godina uenja) kao i za napredno uenje (9. godina uenja) sa audio CD-omBeata wikowska, Beata Jaroszewicz, Anna Wojdat-Niklewska; suradnik u preradi: Toni kevaudbenik i radna biljenica s CD-om4.KLETTNovo483131273127TEAM DEUTSCH NEU 4 : udbenik njemakog jezika za 4. razred gimnazije i etverogodinjih strukovnih kola, 9. godina uenja s pripadajuim audio CD-omgnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Krner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrovi Posedi, Jasmina Silvai umiudbenik4.KLETTNovo48323127TEAM DEUTSCH NEU 4 : radna biljenica njemakog jezika za 4. razred gimnazije i etverogodinjih strukovnih kola, 9. godina uenjagnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Krner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrovi Posedi, Jasmina Silvai umiradna biljenica4.KLETTNovo555135673567DEUTSCH IST KLASSE! 4 : udbenik njemakog jezika s audio CD-om u etvrtom razredu gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola - 9. i 12. godina uenjaJasminka Pernjek, Marija Ltze-Miculiniudbenik4.KNovo55523567DEUTSCH IST KLASSE! 4 : radna biljenica za njemaki jezik u etvrtom razredu gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola - 9. i 12. godina uenjaJasminka Pernjek, Marija Ltze-Miculiniradna biljenica4.KNovoFRANCUSKI JEZIK337122502250ALTER EGO 1 : udbenik francuskog jezika za 1. razred dvojezine gimnazije i 1. razred gimnazija, 1. strani jezik; 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezikAnnie Berthet, Catherine Hugot, Veronique M. Kizirian, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendriesudbenik s CD-om1.-2.ALGORITAM33722250ALTER EGO 1 : radna biljenica francuskog jezika za 1. razred dvojezine gimnazije i 1. razred gimnazija, 1. strani jezik; 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezikAnnie Berthet, Catherine Hugot, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendriesradna biljenica1.-2.ALGORITAM400722992299LE NOUVEAU TAXI! 1 : udbenik francuskog jezika za 1. razred jezine gimnazije, 2. strani jezik; 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezikGuy Capelle, Robert Menandudbenik s DVD-ROM-om1.-2.ALGORITAM35892299LE NOUVEAU TAXI! 1 : radna biljenica francuskog jezika za 1. razred jezine gimnazije, 2. strani jezik; 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezikGuy Capelle, Robert Menandradna biljenica1.-2.ALGORITAM1535843843LE FRANCAIS POUR L'HOTELLERIE ET LE TOURISME : udbenik francuskog jezika za ugostiteljsko-hotelijersku strukuBlaenka Bubanjudbenik1.-4.K534534233423VOYAGES, VOYAGES... - LE FRANCAIS DE LA RESTAURATION, DE L'HOTELLERIE ET DU TOURISME, NIVEAU 1 : udbenik francuskog jezika za ugostiteljsku struku u prvom i drugom razreduBlaenka Bubanjudbenik1.-2.KNovo337322512251ALTER EGO 2 : udbenik francuskog jezika za 2. razred dvojezine gimnazije i 2. razred gimnazija, 1. strani jezik; 3. i 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezikAnnie Berthet, Catherine Hugot, Veronique M. Kizirian, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendriesudbenik s CD-om3.-4.ALGORITAM33742251ALTER EGO 2 : radna biljenica francuskog jezika za 2. razred dvojezine gimnazije i 2. razred gimnazija, 1. strani jezik; 3. i 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezikAnnie Berthet, Catherine Hugot, Beatrix Sampsonisradna biljenica3.-4.ALGORITAM400923012301LE NOUVEAU TAXI! 2 : udbenik francuskog jezika za 2. razred jezine gimnazije, 2. strani jezik; 3. i 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezikAnnie Berthet, Veronique Kizirian, Robert Menandudbenik s DVD-ROM-om3.-4.ALGORITAM35912301LE NOUVEAU TAXI! 2 : radna biljenica francuskog jezika za 2. razred jezine gimnazije, 2. strani jezik; 3. i 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezikNathalie Hirschsprung, Laure Hutchingsradna biljenica3.-4.ALGORITAM153810921092VOYAGES, VOYAGES...2 : udbenik francuskog jezika za hotelijersko-ugostiteljske i ugostiteljsko-turistike koleBlaenka Bubanjudbenik3.-4.KTALIJANSKI JEZIK224813851385CAFFE ITALIA 1 : udbenik talijanskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 2. strani jezikNazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorreudbenik1.ALGORITAM23941385CAFFE ITALIA 1 : radna biljenica iz talijanskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 2. strani jezikNazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorreradna biljenica1.ALGORITAM1552668668BENVENUTI 1 : udbenik s CD-om za 1. razred ugostiteljskih kola : 1. godina uenjaeljka tefanudbenik s CD-om1.K1539998998STIAMO INSIEME 1 : corso di lingua italiana per le medie superiori : udbenik talijanskog jezika za srednju kolu : 1. godina uenjaIngrid Damiani Einwalter, Mirjana Markovi Marinkovi, Nives Sironi Bonefaiudbenik1.K1540998STIAMO INSIEME 1 : quaderno di esercizi : radna biljenica uz udbenik talijanskog jezika za srednju kolu : 1. godina uenjaIngrid Damiani Einwalter, Mirjana Markovi Marinkovi, Nives Sironi Bonefairadna biljenica1.K208612811281AFFARE FATTO 1 : udbenik talijanskog jezika za 1. razred etverogodinje strukovne kole, 1. godina uenjaMilvia Mari-Kos, Branka Pualka Biffeludbenik1.K20851281AFFARE FATTO 1 : radna biljenica talijanskog jezika za 1. razred etverogodinje strukovne kole, 1. godina uenjaMilvia Mari-Kos, Branka Pualka Biffelradna biljenica1.K1541642642NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 : libro dello studente + CD-ROM : udbenik talijanskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije i etverogodinje strukovne koleS. Magnelli, T. Marinudbenik s CD-om1.-2.VBZ1542642NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 : quaderno degli esercizi : radna biljenica iz talijanskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije i etverogodinje strukovne koleS. Magnelli, T. Marinradna biljenica1.-2.VBZ224913861386CAFFE ITALIA 2 : udbenik talijanskog jezika za 2. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 2. strani jezikNazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorreudbenik2.ALGORITAM23951386CAFFE ITALIA 2 : radna biljenica iz talijanskog jezika za 2. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 2. strani jezikNazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorreradna biljenica2.ALGORITAM1553669669BENVENUTI 2 : udbenik talijanskog jezika s CD-om za 2. razred trogodinjeg programa ugostiteljsko-turistikih kola : II. godina uenjaeljka tefanudbenik s CD-om2.K1544999999STIAMO INSIEME 2 : udbenik talijanskog jezika za 2. razred srednje kole : 2. godina uenjaIngrid Damiani Einwalter, Mirjana Markovi Marinkoviudbenik2.K1543999STIAMO INSIEME 2 : radna biljenica talijasnkog jezika za 2. razred srednje kole : 2. godina uenjaIngrid Damiani Einwalter, Mirjana Markovi Marinkoviradna biljenica2.K313620932093AFFARE FATTO 2 : udbenik talijanskog jezika za 2. razred etverogodinje strukovne kole : 2. godina uenjaMilvia Mari-Kosudbenik2.K31352093AFFARE FATTO 2 : radna biljenica iz talijanskog jezika za 2. razred etverogodinje strukovne kole : 2. godina uenjaMilvia Mari-Kosradna biljenica2.K225013871387CAFFE ITALIA 3 : udbenik talijanskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 2. strani jezikMimma Diaco, Vinicio Parma, Patrizia Ritondale Spanoudbenik3.-4.ALGORITAM23961387CAFFE ITALIA 3 : radna biljenica iz talijanskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 2. strani jezikMimma Diaco, Vinicio Parma, Patrizia Ritondale Spanoradna biljenica3.-4.ALGORITAM1554845845L'ITALIANO PER IL TURISMO E L'INDUSTRIA ALBERGHIERA 1 : udbenik za 3. razred hotelijersko-turistikih kola : 2. strani jezik : 3. godina uenjaDolores Mikulin-ubriudbenik3.K1545847847L'ITALIANO PER L'OPERATORE : TURISTICO E ALBERGHIERO : udbenik talijanskog jezika za 3. razred ugostiteljsko-turistikih kola : 7. godina uenjaDolores Mikulin ubriudbenik3.K154710001000STIAMO INSIEME 3 : udbenik talijanskog jezika za srednju kolu : 3. godina uenjaIngrid Damiani Einwalterudbenik3.K15461000STIAMO INSIEME 3 : radna biljenica uz udbenik talijanskog jezika za srednju kolu : 3. godina uenjaIngrid Damiani Einwalterradna biljenica3.K543334843484AFFARE FATTO 3 : udbenik talijanskog jezika u treem razredu etverogodinjih strukovnih kola - 3. godina uenja, 2. strani jezikMilvia Mari-Kosudbenik3.KNovo54343484AFFARE FATTO 3 : radna biljenica za talijanski jezik u treem razredu etverogodinjih strukovnih kola - 3. godina uenja, 2. strani jezikMilvia Mari-Kosradna biljenica3.KNovo229514141414NUOVO PROGETTO ITALIANO 2 : libro dello studente + CD-ROM : udbenik talijanskog jezika za 3. i 4. razred gimnazije i etverogodinje strukovne koleS. Magnelli, T. Marinudbenik s CD-ROM-om3.-4.VBZ22961414NUOVO PROGETTO ITALIANO 2 : quaderno degli esercizi : radna biljenica iz talijanskog jezika za 3. i 4. razred gimnazije i etverogodinje strukovne koleS. Magnelli, T. Marinradna biljenica3.-4.VBZ1551646646STIAMO INSIEME 4 : udbenik za 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kolaIngrid Damiani Einwalterudbenik4.K1550646STIAMO INSIEME 4 : radna biljenica za 4. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kolaIngrid Damiani Einwalterradna biljenica4.K543534853485AFFARE FATTO 4 : udbenik talijanskog jezika u etvrtom razredu etverogodinjih strukovnih kola - 4. godina uenja, 2. strani jezikMilvia Mari-Kos, Maria Rugoudbenik4.KNovo54363485AFFARE FATTO 4 : radna biljenica za talijanski jezik u etvrtom razredu etverogodinjih strukovnih kola - 4. godina uenja, 2. strani jezikMilvia Mari-Kos, Maria Rugoradna biljenica4.KNovo1555846846L'ITALIANO PER IL TURISMO E L'INDUSTRIA ALBERGHIERA 2 : udbenik s CD-om za 4. razred hotelijersko-turistikih kola : 4. godina uenjaDolores Mikulin-ubriudbenik4.KPANJOLSKI JEZIK466430263026EMBARQUE 1Monserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prietoudbenik1. i 2.ALGORITAMNovo46653026EMBARQUE 1Monserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prietoradna biljenica1. i 2.ALGORITAMNovo466830283028EMBARQUE 2Monserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prietoudbenik3. i 4.ALGORITAMNovo46693028EMBARQUE 2Monserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prietoradna biljenica3. i 4.ALGORITAMNovoMATEMATIKA - ZA ETVEROGODINJE PROGRAME160014871487MATEMATIKA 1 : udbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred ekonomske koleurica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka1.ALKA160114881488MATEMATIKA 1 : udbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje kole - zanimanje komercijalist : I. diourica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka1.ALKA16021488MATEMATIKA 1 : udbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje kole - zanimanje komercijalist : II. diourica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka1.ALKA160314891489MATEMATIKA 1 : udbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred ekonomske koleBiljana Jankovi, Ivan Mrkonjiudbenik i zbirka zadataka1.NEODIDACTA158714861486MATEMATIKA 1, 2. DIO : udbenik za 1. razred etverogodinjih strukovnih kolaIvica Gusi, Jagoda Krajinaudbenik1.K15861486MATEMATIKA 1, 1. DIO : udbenik za 1. razred etverogodinjih strukovnih kolaIvica Gusi, Jagoda Krajinaudbenik1.K215015851585MATEMATIKA 1 : udbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih ekonomskih kola, 1. dioKristina oriudbenik i zbirka zadataka1.K23421585MATEMATIKA 1 : udbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih ekonomskih kola, 2. dioKristina oriudbenik i zbirka zadataka1.K469130423042MATEMATIKA 1 : udbenik za ekonomiste i komercijalisteurica Salamon Padjen, Boko ego, Tihana krinjariudbenik sa zbirkom zadataka1.ALKANovo422627532753MATEMATIKA 1 : udbenik i zbirka zadataka za 1. razred medicinskih kolaBernardica Bakula, Sanja Varoanecudbenik sa zbirkom zadataka1.ELEMENTNovo473830733073MATEMATIKA 1 : udbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehnikih kolaSanja Varoanecudbenik sa zbirkom zadataka1.ELEMENTNovo474230763076MATEMATIKA 1 : udbenik i zbirka zadataka za 1. razred ekonomskih kolaBranimir Daki, Neven Elezovi, Sonja Baniudbenik sa zbirkom zadataka1.ELEMENTNovo476030893089MATEMATIKA 1 - 1. DIO : udbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehnikih kolaBranimir Daki, Neven Elezoviudbenik sa zbirkom zadataka1.ELEMENTNovo47613089MATEMATIKA 1 - 2. DIO : udbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehnikih kolaBranimir Daki, Neven Elezoviudbenik sa zbirkom zadataka1.ELEMENTNovo426027782778MATEMATIKA 1 : udbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred medicinskih i zdravstvenih kola s dvogodinjim programom matematikeIvan Mrkonji, Snjeana iiudbenik sa zbirkom zadataka1.NEODIDACTANovo509832863286MATEMATIKA 1 : udbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije i tehnike kole, 1. polugoditeZvonimir iki, Rebeka Kalazi, Snjeana Luka, Boena Palanoviudbenik sa zbirkom zadataka1.PROFILNovo50993286MATEMATIKA 1 : udbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije i tehnike kole, 2. polugoditeZvonimir iki, Rebeka Kalazi, Snjeana Luka, Boena Palanoviudbenik sa zbirkom zadataka1.PROFILNovo546335033503MATEMATIKA 1 : udbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih medicinskih kola - smjer medicinska sestra ope njege/medicinski tehniar ope njegeKarolina Brlekovi, Jelena Noskovudbenik sa zbirkom zadataka1.KNovo160513261326MATEMATIKA 2 : udbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred ekonomske koleurica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka2.ALKA215615191519MATEMATIKA 2 : udbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred srednje kole - zanimanje komercijalisturica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka2.ALKA215215151515MATEMATIKA 2 : udbenik i zbirka zadataka za 2. razred tehnikih kolaSanja Varoanecudbenik i zbirka zadataka2.ELEMENT160615141514MATEMATIKA 2 : udbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred ekonomske koleBiljana Jankovi, Ivan Mrkonjiudbenik i zbirka zadataka2.NEODIDACTA159015131513MATEMATIKA 2, 1. DIO : udbenik za 2. razred etverogodinjih strukovnih kolaLjiljana Kelava-Rai, Zvonimir ikiudbenik2.K15911513MATEMATIKA 2, 2. DIO : udbenik za 2. razred etverogodinjih strukovnih kolaLjiljana Kelava-Rai, Zvonimir ikiudbenik2.K215515181518MATEMATIKA 2 : udbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred srednjih ekonomskih kola, 1. dioKristina oriudbenik sa zbirkom zadataka2.K23431518MATEMATIKA 2 : udbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred srednjih ekonomskih kola, 2. dioKristina oriudbenik sa zbirkom zadataka2.K469230433043MATEMATIKA 2 : udbenik za ekonomiste i komercijalisteurica Salamon Padjen, Boko ego, Tihana krinjariudbenik sa zbirkom zadataka2.ALKANovo422727542754MATEMATIKA 2 : udbenik i zbirka zadataka za 2. razred medicinskih kolaBernardica Bakula, Sanja Varoanecudbenik sa zbirkom zadataka2.ELEMENTNovo474330773077MATEMATIKA 2 : udbenik i zbirka zadataka za 2. razred ekonomskih kolaBranimir Daki, Neven Elezovi, Sonja Bani, Anelko Mariudbenik sa zbirkom zadataka2.ELEMENTNovo476430913091MATEMATIKA 2 - 1. DIO : udbenik i zbirka zadataka za 2. razred gimnazija i tehnikih kolaBranimir Daki, Neven Elezoviudbenik sa zbirkom zadataka2.ELEMENTNovo47653091MATEMATIKA 2 - 2. DIO : udbenik i zbirka zadataka za 2. razred gimnazija i tehnikih kolaBranimir Daki, Neven Elezoviudbenik sa zbirkom zadataka2.ELEMENTNovo426127792779MATEMATIKA 2 : udbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred medicinskih i zdravstvenih kola s dvogodinjim programom matematikeIvan Mrkonji, Snjeana iiudbenik sa zbirkom zadataka2.NEODIDACTANovo510232883288MATEMATIKA 2 : udbenik i zbirka zadataka iz matematike za drugi razred gimnazije i tehnike kole, 1. polugoditeZvonimir iki, Kristina Jelena Penzar, Snjeana ii, Damir iiudbenik sa zbirkom zadataka2.PROFILNovo51033288MATEMATIKA 2 : udbenik i zbirka zadataka iz matematike za drugi razred gimnazije i tehnike kole, 2. polugoditeZvonimir iki, Kristina Jelena Penzar, Snjeana ii, Damir iiudbenik sa zbirkom zadataka2.PROFILNovo546435043504MATEMATIKA 2 : udbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred srednjih medicinskih kola - smjer medicinska sestra ope njege/medicinski tehniar ope njegeJelena Noskov, Karolina Brlekoviudbenik sa zbirkom zadataka2.KNovo160814671467MATEMATIKA 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred ekonomske koleurica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka3.ALKA283618941894MATEMATIKA 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za trei razred srednje kole - zanimanje komercijalist, I. diourica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka3.ALKA28371894MATEMATIKA 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za trei razred srednje kole - zanimanje komercijalist, II. diourica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka3.ALKA287119191919MATEMATIKA 3 : udbenik i zbirka zadataka za 3. razred ugostiteljsko-turistikih kolaVesna Erceg, Sanja Varoanecudbenik i zbirka zadataka3.ELEMENT160914681468MATEMATIKA 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred ekonomskih kolaIvo urovi, Jasenka urovi, Biljana Jankovi, Branko Pasanovi, Sanja Rukavinaudbenik3.NEODIDACTA159414661466MATEMATIKA 3, 1. DIO : udbenik za 3. razred etverogodinjih strukovnih kolaIvan avlovi, Miljenko Lapaineudbenik3.K15951466MATEMATIKA 3, 2. DIO : udbenik za 3. razred etverogodinjih strukovnih kolaIvan avlovi, Miljenko Lapaineudbenik3.K215914711471MATEMATIKA 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred srednjih ekonomskih kola, 1. dioKristina oriudbenik sa zbirkom zadataka3.K23441471MATEMATIKA 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred srednjih ekonomskih kola, 2. dioKristina oriudbenik sa zbirkom zadataka3.K469330443044MATEMATIKA 3 : udbenik za ekonomiste i komercijalisteurica Salamon Padjen, Boko ego, Tihana krinjariudbenik sa zbirkom zadataka3.ALKANovo473930743074MATEMATIKA 3 : udbenik i zbirka zadataka za 3. razred tehnikih kolaSanja Varoanecudbenik sa zbirkom zadataka3.ELEMENTNovo474430783078MATEMATIKA 3 : udbenik i zbirka zadataka za 3. razred ekonomskih kolaAnelko Mari, Lada Juriiudbenik sa zbirkom zadataka3.ELEMENTNovo476830933093MATEMATIKA 3 - 1. DIO : udbenik i zbirka zadataka za 3. razred gimnazija i tehnikih kolaBranimir Daki, Neven Elezoviudbenik sa zbirkom zadataka3.ELEMENTNovo47693093MATEMATIKA 3 - 2. DIO : udbenik i zbirka zadataka za 3. razred gimnazija i tehnikih kolaBranimir Daki, Neven Elezoviudbenik sa zbirkom zadataka3.ELEMENTNovo510632903290MATEMATIKA 3 : udbenik i zbirka zadataka iz matematike za trei razred gimnazije i tehnike kole, 1. polugoditeZvonimir iki, Ivanka Bujan-Slami, Marija Crnkovi, Roberta Germin Mileta, Ljiljana Jeliiudbenik sa zbirkom zadataka3.PROFILNovo51073290MATEMATIKA 3 : udbenik i zbirka zadataka iz matematike za trei razred gimnazije i tehnike kole, 2. polugoditeZvonimir iki, Ivanka Bujan-Slami, Marija Crnkovi, Roberta Germin Mileta, Ljiljana Jeliiudbenik sa zbirkom zadataka3.PROFILNovo540034633463MATEMATIKA 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred srednje kole za zanimanje komercijalist/komercijalistica - 1. dioKristina oriudbenik sa zbirkom zadataka3.KNovo54013463MATEMATIKA 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred srednje kole za zanimanje komercijalist/komercijalistica - 2. dioKristina oriudbenik sa zbirkom zadataka3.KNovo161114581458MATEMATIKA 4 : udbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred ekonomske koleurica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka4.ALKA284218971897MATEMATIKA 4 : udbenik sa zbirkom zadataka za etvrti razred srednje kole - zanimanje komercijalist, I. diourica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka4.ALKA33821897MATEMATIKA 4 : udbenik sa zbirkom zadataka za etvrti razred srednje kole - zanimanje komercijalist, II. diourica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka4.ALKA287419221922MATEMATIKA 4 : udbenik i zbirka zadataka za 4. razred ugostiteljsko-turistikih kolaVesna Erceg, Sanja Varoanecudbenik i zbirka zadataka4.ELEMENT161214601460MATEMATIKA 4 : udbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred ekonomskih kolaIvo urovi, Jasenka urovi, Branko Pasanovi, Sanja Rukavinaudbenik i zbirka zadataka4.NEODIDACTA159814561456MATEMATIKA 4, 1. DIO : udbenik za 4. razred etverogodinjih strukovnih kolaDobrila Golubovi, Petar Javorudbenik4.K15991456MATEMATIKA 4, 2. DIO : udbenik za 4. razred etverogodinjih strukovnih kolaDobrila Golubovi, Petar Javorudbenik4.K216214781478MATEMATIKA 4 : udbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred srednjih ekonomskih kola, 1. dioKristina oriudbenik sa zbirkom zadataka4.K23451478MATEMATIKA 4 : udbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred srednjih ekonomskih kola, 2. dioKristina oriudbenik sa zbirkom zadataka4.K469430453045MATEMATIKA 4 : udbenik za ekonomiste i komercijalisteurica Salamon Padjen, Boko ego, Tihana krinjariudbenik sa zbirkom zadataka4.ALKANovo474030753075MATEMATIKA 4 - 1. DIO : udbenik i zbirka zadataka za 4. razred tehnikih kolaBranimir Daki, Neven Elezoviudbenik sa zbirkom zadataka4.ELEMENTNovo47413075MATEMATIKA 4 - 2. DIO : udbenik i zbirka zadataka za 4. razred tehnikih kolaBranimir Daki, Neven Elezoviudbenik sa zbirkom zadataka4.ELEMENTNovo474530793079MATEMATIKA 4 : udbenik i zbirka zadataka za 4. razred ekonomskih kolaBranimir Daki, Neven Elezovi, Sonja Baniudbenik sa zbirkom zadataka4.ELEMENTNovo511032923292MATEMATIKA 4 : udbenik i zbirka zadataka iz matematike za etvrti razred gimnazije i tehnike kole, 1. polugoditeZvonimir iki, Milena ulav Markievi, Petar Vranjkoviudbenik sa zbirkom zadataka4.PROFILNovo51113292MATEMATIKA 4 : udbenik i zbirka zadataka iz matematike za etvrti razred gimnazije i tehnike kole, 2. polugoditeZvonimir iki, Milena ulav Markievi, Petar Vranjkoviudbenik sa zbirkom zadataka4.PROFILNovo540234643464MATEMATIKA 4 : udbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred srednje kole za zanimanje komercijalist/komercijalistica - 1. dioKristina oriudbenik sa zbirkom zadataka4.KNovo54033464MATEMATIKA 4 : udbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred srednje kole za zanimanje komercijalist/komercijalistica - 2. dioKristina oriudbenik sa zbirkom zadataka4.KNovoMATEMATIKA - ZA DVOGODINJE I TROGODINJE PROGRAME1566873873MATEMATIKA U STRUCI 1 : udbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trogodinjih strukovnih kolaurica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka1.ALKA157614801480MATEMATIKA 1 : udbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred trgovake koleurica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka1.ALKA156814791479MATEMATIKA 1 : udbenik i zbirka zadataka za 1. razred trogodinjih strukovnih kolaSanja Varoanecudbenik i zbirka zadataka1.ELEMENT157714811481MATEMATIKA 1 : udbenik i zbirka zadataka za 1. razred trgovakih i slinih kolaSanja Varoanecudbenik i zbirka zadataka1.ELEMENT1580754754GOSPODARSKA MATEMATIKA 1 : udbenik i zbirka zadataka za 1. razred srednje ugostiteljske koleVesna Ercegudbenik i zbirka zadataka1.HOREBA1578859859MATEMATIKA 2 : udbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred trgovake koleurica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka2.ALKA1570875875MATEMATIKA U STRUCI 2 : udbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred trogodinjih strukovnih kolaurica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka2.ALKA1572861861MATEMATIKA 2 : udbenik i zbirka zadataka za 2. razred trogodinjih strukovnih kolaSanja Varoanecudbenik i zbirka zadataka2.ELEMENT1581755755GOSPODARSKA MATEMATIKA 2 : udbenik i zbirka zadataka za 2. razred srednje ugostiteljske koleVesna Ercegudbenik i zbirka zadataka2.HOREBA216413341334MATEMATIKA U STRUCI 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred trogodinje strukovne kole iz podruja graditeljstva - JMOurica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka3.ALKA157914631463MATEMATIKA 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za trei razred trgovake koleurica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka3.ALKA216515941594MATEMATIKA U STRUCI 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred trogodinje strukovne kole iz podruja strojarstva - JMOVladimir Matijevi, urica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka3.ALKA216615951595MATEMATIKA U STRUCI 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred trogodinje strukovne kole iz podruja ugostiteljstva - JMOurica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka3.ALKA216715961596MATEMATIKA U STRUCI 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred trogodinje strukovne kole iz podruja uslunih djelatnosti - JMOurica Salamon, Boko egoudbenik sa zbirkom zadataka3.ALKA157414591459MATEMATIKA 3 : udbenik i zbirka zadataka za 3. razred industrijskih i obrtnikih kolaIvica Gusi, Jelena Gusiudbenik i zbirka zadataka3.BIROTEHNIKA157514611461MATEMATIKA 3 : udbenik i zbirka zadataka za 3. razred trogodinjih strukovnih kolaSanja Varoanecudbenik i zbirka zadataka3.ELEMENT1582756756GOSPODARSKA MATEMATIKA 3 : udbenik i zbirka zadataka za 3. razred srednje ugostiteljske koleVesna Ercegudbenik i zbirka zadataka3.HOREBA467030293029MATEMATIKA 1 : udbenik za prodavaeurica Salamon Padjen, Boko ego, Tihana krinjari, Gordana Dobroviudbenik sa zbirkom zadataka1.ALKANovo493831993199MATEMATIKA U STRUCI 1 : udbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred JMO-aIvan Mrkjonji, Snjeana iiudbenik sa zbirkom zadataka1.NEODIDACTANovo494032013201MATEMATIKA 1 : udbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trgovakih kolaBiljana Jankovi, Ivan Mrkjonji, Snjeana iiudbenik sa zbirkom zadataka1.NEODIDACTANovo467130303030MATEMATIKA 2 : udbenik za prodavaeurica Salamon Padjen, Boko ego, Tihana krinjari, Nedjeljka oliudbenik sa zbirkom zadataka2.ALKANovo493932003200MATEMATIKA U STRUCI 2 : udbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred JMO-aIvan Mrkjonji, Snjeana iiudbenik sa zbirkom zadataka2.NEODIDACTANovo494132023202MATEMATIKA 2 : udbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred trgovakih kolaBiljana Jankovi, Ivan Mrkjonji, Snjeana iiudbenik sa zbirkom zadataka2.NEODIDACTANovo467230313031MATEMATIKA 3 : udbenik za prodavaeurica Salamon Padjen, Boko ego, Tihana krinjari, Gordana Loviudbenik sa zbirkom zadataka3.ALKANovo494232033203MATEMATIKA 3 : udbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred trgovakih kolaBiljana Jankovi, Ivan Mrkjonji, Snjeana iiudbenik sa zbirkom zadataka3.NEODIDACTANovoINFORMATIKA - RAUNALSTVO282718871887RAUNALSTVO : udbenik i CD za 1. razred trogodinjih strukovnih kolaBlaenka Kneevi, Mirjana Peji Bach, Ivan Strugarudbenik s CD-om1.ALKA213813171317IZRADA WEB STRANICA : udbenik za 1. razred srednjih kolaDavorka Galiudbenik1.ELEMENT400623692369INFORMATIKA 1 : udbenik s multimedijskim sadrajem za 1. razred ekonomskih kolaBoris Markovi, Branko Pasanoviudbenik s multimedijskim sadrajem1.NEODIDACTA1622800800INFORMATIKA + : dopunski udbenik za 1.-3. razred srednjih ekonomskih kolaMarijan Antolovi, Predrag Broanac, Ankica Jagnji, Natalija Stjepanekudbenik1.-3.K399523702370INFORMATIKA 2 : udbenik s multimedijskim sadrajem za 2. razred ekonomskih kolaBoris Markovi, Branko Pasanoviudbenik s multimedijskim sadrajem2.NEODIDACTA1623629629JEZIK C : udbenik i CD s rijeenim primjerima za 2. i 3. razred srednjih strukovnih kolaTatjana Androkovi, Vesna Tomiudbenik s CD-om2.-3.K1624645645PROGRAMIRANJE : udbenik programiranja u Pascalu za 2. i 3. razred srednjih strukovnih kolaVesna Mesarudbenik2.-3.K399623712371INFORMATIKA 3 : udbenik s multimedijskim sadrajem za 3. razred ekonomskih kolaBoris Markovi, Branko Pasanoviudbenik s multimedijskim sadrajem3.NEODIDACTA428828012801INFORMATIKA 1 : udbenik za 1. razred ekonomske koleFranjo Borovi, Ivanica Sabadinudbenik1.MATENovo468530373037INFORMATIKA 1 : udbenik za ekonomisteIvan Strugar, Biljana Paveliudbenik1.ALKANovo539434573457INFORMATIKA 1 : udbenik informatike za 1. razred srednje strukovne kole za zanimanje ekonomist/ekonomisticaNatalija Stjepanek, Vesna Tomiudbenik1.KNovo533134133413INFORMATIKA I RAUNALSTVO : udbenik za gimnazije i srednje koleVinkoslav Galeev, Predrag Broanac, Nikola Dmitrovi, Milan Kora, Snjeana Babi, Gordana Sokol, Zlatan Soldo, Dragan Kovaudbenik1.-2.SYSPRINTNovo508932803280WWW INFORMATIKA : udbenik informatike i raunalstva s e-podrkom za gimnazije i srednje koleLidija Kralj, Janja Linardi, Darka Sudareviudbenik1.-4.PROFILNovo428928022802INFORMATIKA 2 : udbenik za 2. razred ekonomske koleFranjo Borovi, Ivanica Sabadinudbenik2.MATENovo468630383038INFORMATIKA 2 : udbenik za ekonomisteIvan Strugar, Biljana Paveliudbenik2.ALKANovo539534583458INFORMATIKA 2 : udbenik informatike za 2. razred srednje strukovne kole za zanimanje ekonomist/ekonomisticaNatalija Stjepanek, Vesna Tomiudbenik2.KNovo530933963396E-U INFO STRUK : elektroniki udbenik informatike/raunalstva za dvogodinje, trogodinje i etverogodinje strukovne koleToma Gvozdanovi, Zoran Ikica, Igor Kos, Kreimir Kudumija, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milija, Nenad Milija, Gordana Sekuli-tivevi, Vladimir tivevi, Ljiljana Zvonarekudbenik1.PROMILNovo531033973397E-U INFO EKAP : elektroniki udbenik informatike za ekonomiste, komercijaliste, administratore i prodavaeToma Gvozdanovi, Zoran Ikica, Igor Kos, Kreimir Kudumija, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milija, Nenad Milija, Gordana Sekuli-tivevi, Ljiljana Zvonarekudbenik1. i 2.PROMILNovo531133983398E-U INFO UGO-TURS : elektroniki udbenik informatike za turistike i ugostiteljske koleToma Gvozdanovi, Zoran Ikica, Igor Kos, Kreimir Kudumija, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milija, Nenad Milija, Gordana Sekuli-tivevi, Ljiljana Zvonarekudbenik1. i 2.PROMILNovo532734103410INFORMATIKA I RAUNALSTVO : udbenik za srednje strukovne koleVinkoslav Galeev, Milan Kora, Zlatan Soldo, Gordana Sokol, Bojan Kocijanudbenik1.-3.SYSPRINTNovo537434413441RAUNALSTVO : udbenik raunalstva s viemedijskim nastavnim materijalima u trogodinjim strukovnim kolama - jednogodinji program uenjaDarko Grundler, Sanda utaloudbenik s viemedijskim nastavnim materijalimaKNovo537534423442UVOD U RAUNALSTVO : udbenik u trogodinjim strukovnim kolama - jednogodinji program uenjaPredrag Broanac, Leo Budin, Zlatka Markui, Smiljana PeriudbenikKNovo542034763476RAUNALSTVO : udbenik raunalstva s viemedijskim nastavni materijalima u etverogodinjim strukovnim kolama - dvogodinji program uenjaDarko Grundler, Sanda utaloudbenik s viemedijskim nastavnim materijalimaKNovo542134773477UVOD U RAUNALSTVO : udbenik raunalstva u etverogodinjim strukovnim kolama - dvogodinji program uenjaPredrag Broanac, Leo Budin, Zlatka Markui, Smiljana PeriudbenikKNovoBIOLOGIJA217313371337OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : udbenik iz biologije za strukovne koleVesna Ani, Irella Bogut, Snjeana umlijaudbenik1.ALFA27311337OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : radna biljenica iz biologije za 1. razred strukovne koleVesna Ani, Irella Bogut, Snjeana umlijaradna biljenica1.ALFA272818291829OVJEK I ZDRAVLJE : udbenik za 1. i 2. razred etverogodinjih strukovnih kolaDaniela Novoseli, Ljiljana Vidoviudbenik1.-2.ALFA1632671671BIOLOGIJA : udbenik za prvi razred ekonomske koleMirjana Miji, Roberto kara, Mauro tifaniudbenik1.ALKA208812831283BIOLOGIJA : udbenik za 2. razred 3-godinjih ugostiteljskih kola i 1. razred hotelijersko-turistikih kolaMirjana Miji, Roberto karaudbenik1.-2.ALKA399023592359OVJEK I ZDRAVLJE : udbenik iz biologije s multimedijskim sadrajem za 1. razred srednjih strukovnih kola s jednogodinjim programom biologijeAnita Bui, Goran I. V. Klobuarudbenik s multimedijskim sadrajem1.NEODIDACTA35972359OVJEK I ZDRAVLJE : radna biljenica iz biologije za 1. razred srednjih strukovnih kola s jednogodinjim programom biologijeAnita Bui, Goran I. V. Klobuarradna biljenica1.NEODIDACTA399123602360OVJEK, ZDRAVLJE I OKOLI : udbenik iz biologije s multimedijskim sadrajem za 1. razred srednjih strukovnih kola s jednogodinjim programom biologijeAnita Bui, Goran I. V. Klobuarudbenik s multimedijskim sadrajem1.NEODIDACTA35862360OVJEK, ZDRAVLJE I OKOLI : radna biljenica iz biologije za 1. razred srednjih strukovnih kola s jednogodinjim programom biologijeAnita Bui, Goran I. V. Klobuarradna biljenica1.NEODIDACTA398723612361BIOLOGIJA : udbenik iz biologije s multimedijskim sadrajem za 1. razred srednjih ekonomskih kola s jednogodinjim programom biologijeAnita Bui, Goran I. V. Klobuarudbenik s multimedijskim sadrajem1.NEODIDACTA35872361BIOLOGIJA : radna biljenica iz biologije za 1. razred srednjih ekonomskih kola s jednogodinjim programom biologijeAnita Bui, Goran I. V. Klobuarradna biljenica1.NEODIDACTA398923742374OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : udbenik iz biologije s multimedijskim sadrajem za 1. razred gimnazije i strukovnih kola s dvogodinjim ili viegodinjim programom biologijeAnita Bui, Goran I. V. Klobuarudbenik s multimedijskim sadrajem1.NEODIDACTA35942374OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : radna biljenica iz biologije za 1. razred gimnazije i strukovnih kola s dvogodinjim ili viegodinjim programom biologijeAnita Bui, Goran I. V. Klobuarradna biljenica1.NEODIDACTA1638689689OVJEK, ZDRAVLJE I OKOLI : udbenik biologije za 1. i 2. razred srednjih strukovnih kolaMilivoj Borani, Jasna Matekalo Draganovi, Milivoj Slijepeviudbenik1.-2.K2095689OVJEK I ZDRAVLJE : radna biljenica iz biologije - MODUL B - za 1. i 2. razred srednjih strukovnih kolaMio Raan, Kreimir Trojkoradna biljenica1.-2.K2094689OVJEK I OKOLI : radna biljenica iz biologije - MODUL C - za 1. i 2. razred srednjih strukovnih kolaMio Raan, Kreimir Trojkoradna biljenica1.-2.K1633899899OD MOLEKULE DO ORGANIZMA - MODUL A : udbenik biologije za 1. razred etverogodinjih strukovnih kolaMirjana Krsnik Rasol, Biserka Voliudbenik1.K360724362436BIOLOGIJA : udbenik biologije za srednje ekonomske koleMio Raan, Kreimir Trojkoudbenik1.K34112436BIOLOGIJA : radna biljenica biologije za srednje ekonomske koleMio Raan, Kreimir Trojkoradna biljenica1.K1639688688OVJEK I NASLJEIVANJE - MODUL D : udbenik biologije za 3. razred etverogodinjih strukovnih kolaMirjana Pavlicaudbenik3.K1640613613EKOLOGIJA : udbenik biologije za 4. razred gimnazije i srednje strukovne koleMilan Metrovudbenik4.K425027742774BIOLOGIJA 1 : udbenik iz biologije s multimedijskim sadrajem za 1. razred medicinskih i zdravstvenih kola s dvogodinjim programom biologijeAnita Bui, Goran I. V. Klobuarudbenik s multimedijskim sadrajem1.NEODIDACTANovo42512774BIOLOGIJA 1 : radna biljenica iz biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih kola s dvogodinjim programom biologijeAnita Bui, Goran I. V. Klobuarradna biljenica1.NEODIDACTANovo505732603260OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : udbenik biologije za strukovne kole, svezak Aeljko Krstanac, Karlo Horvatinudbenik1.PROFILNovo544634943494BIOLOGIJA 1 : udbenik biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih kolaGabrijela Marin, Mirko Jamnicki Dojmiudbenik1.KNovo54473494BIOLOGIJA 1 : radna biljenica iz biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih kolaGabrijela Marinradna biljenica1.KNovo505832613261OVJEK I ZDRAVLJE : udbenik biologije za strukovne kole, svezak Beljko Krstanac, Gorica Grozdani, Karlo Horvatinudbenik1.-2.PROFILNovo505932623262OVJEK I OKOLI : udbenik biologije za strukovne kole, svezak CGorica Grozdani, Karlo Horvatin, eljko Krstanacud