of 34 /34
380 Kataložni broj 2006./07. Naziv udžbenika/priručnika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. I. RAZRED HRVATSKI JEZIK 1. POČETNICA KNJIGULJICA 1 : udžbenik hrvatskog jezika za 1. razred osnovne škole Vladimira Štanger-Velički, Sanja Jakovljević-Rogić, Ivan Vitez udžbenik NOVO 1. AA 50.00 POČETNICA KNJIGULJICA 2 : udžbenik hrvatskog jezika za 1. razred osnovne škole Vladimira Štanger-Velički, Sanja Jakovljević-Rogić, Ivan Vitez udžbenik NOVO 1. AA 50.00 2. PRVI KORACI : početnica za 1. razred osnovne škole Ante Bežen, Vesna Budinski udžbenik NOVO 1. PI 53.00 PRVI KORACI : vježbenica 1 (za pisanje velikih i malih tiskanih slova) Ante Bežen, Vesna Budinski vježbenica NOVO 1. PI 21.00 PRVI KORACI : vježbenica 2 (za vježbanje čitanja) Ante Bežen, Vesna Budinski vježbenica NOVO 1. PI 21.00 PRVI KORACI : vježbenica 3 (za pisanje velikih i malih pisanih slova) Ante Bežen, Vesna Budinski vježbenica NOVO 1. PI 21.00 3. KAP, KAP... SLOVA SLAP : početnica za 1. razred osnovne škole Ankica Španić, Jadranka Jurić, Marica Vrabec udžbenik NOVO 1. ŠK 49.00 UČIMO PISATI : vježbenica uz početnicu za 1. razred osnovne škole Ankica Španić, Jadranka Jurić, Marica Vrabec vježbenica NOVO 1. ŠK 32.00 SLOVARICA : za 1. razred osnovne škole Ankica Španić, Jadranka Jurić slovarica NOVO 1. ŠK 33.00 4. TAJNA SLOVA : početnica za 1. razred osnovne škole Terezija Zokić, Jadranka Bralić udžbenik NOVO 1. ŠK 49.00 TAJNA SLOVA : vježbenica za 1. razred osnovne škole Terezija Zokić, Jadranka Bralić vježbenica NOVO 1. ŠK 32.00 TAJNA SLOVA : slovarica za 1. razred osnovne škole Terezija Zokić, Jadranka Bralić slovarica NOVO 1. ŠK 33.00 5. ZLATNI DANI 1 : početnica za 1. razred osnovne škole Sandra Centner, Anelka Peko, Ana Pintarić udžbenik NOVO 1. ŠK 49.00 ZLATNI DANI 1 : vježbenica za 1. razred osnovne škole Sandra Centner, Anelka Peko, Ana Pintarić vježbenica NOVO 1. ŠK 32.00 ZLATNI DANI 1 : slovarica za 1. razred osnovne škole Sandra Centner, Anelka Peko, Ana Pintarić slovarica NOVO 1. ŠK 33.00 6. POČETNICA : udžbenik s vježbenicom I. dio : za prvi razred osnovne škole Renata Harapin-Mehkek, Gordana Ivančić udžbenik s vježbenicom NOVO 1. ZN 49.00 POČETNICA : udžbenik s vježbenicom II. dio za prvi razred osnovne škole Renata Harapin-Mehkek, Gordana Ivančić udžbenik s vježbenicom NOVO 1. ZN 49.00 SLOVARICA : priručnik za učenike uz POČETNICU Renata Harapin-Mehkek, Gordana Ivančić slovarica NOVO 1. ZN 32.00 ENGLESKI JEZIK 7. 1, 2, 3… GO! : udžbenik engleskog jezika za 1. razred osnovne škole Irena Bilić, Lidija Žutić udžbenik NOVO 1. AA 46.00 1, 2, 3… GO! : radna bilježnica uz udžbenik engleskog jezika za 1. razred osnovne škole Irena Bilić, Lidija Žutić radna bilježnica NOVO 1. AA 28.00 8. HAPPY HOUSE 1 : Class Book : udžbenik engleskog jezika za 1. razred osnovne škole : prvi strani jezik : prva godina učenja Stella Maidment, Lorena Roberts udžbenik NOVO 1. ALG 48.00 HAPPY HOUSE 1 : Activity Book : radni priručnik uz udžbenik engleskog jezika za 1. razred osnovne škole : prvi strani jezik : prva godina učenja Stella Maidment, Lorena Roberts radni priručnik NOVO 1. ALG 38.00 OSNOVNA ŠKOLA KATALOG ODOBRENIH UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2006./2007.

OS Katalog Odobrenih Udzbenika

Embed Size (px)

Text of OS Katalog Odobrenih Udzbenika

O S N OV N A KO L AKATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07.

I. RAZRED~

HRVATSKI JEZIKPOETNICA KNJIGULJICA 1 : udbenik hrvatskog jezika za 1. razred osnovne kole Vladimira tanger-Veliki, Sanja Jakovljevi-Rogi, Ivan Vitez Vladimira tanger-Veliki, Sanja Jakovljevi-Rogi, Ivan Vitez Ante Been, Vesna Budinski Ante Been, Vesna Budinski Ante Been, Vesna Budinski Ante Been, Vesna Budinski Ankica pani, Jadranka Juri, Marica Vrabec Ankica pani, Jadranka Juri, Marica Vrabec Ankica pani, Jadranka Juri Terezija Zoki, Jadranka Brali Terezija Zoki, Jadranka Brali Terezija Zoki, Jadranka Brali Sandra Centner, An elka Peko, Ana Pintari Sandra Centner, An elka Peko, Ana Pintari Sandra Centner, An elka Peko, Ana Pintari Renata Harapin-Mehkek, Gordana Ivani Renata Harapin-Mehkek, Gordana Ivani Renata Harapin-Mehkek, Gordana Ivani udbenik NOVO udbenik NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO vjebenica NOVO vjebenica NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO slovarica NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO slovarica NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO slovarica NOVO udbenik s vjebenicom NOVO udbenik s vjebenicom NOVO slovarica NOVO 1. AA 50.00

1. POETNICA KNJIGULJICA 2 : udbenik hrvatskog jezika za 1. razred osnovne kole PRVI KORACI : poetnica za 1. razred osnovne kole PRVI KORACI : vjebenica 1 (za pisanje velikih i malih tiskanih slova) 2. PRVI KORACI : vjebenica 2 (za vjebanje itanja) PRVI KORACI : vjebenica 3 (za pisanje velikih i malih pisanih slova) KAP KAP SLOVA SLAP : poetnica za 1. , ... razred osnovne kole 3. UIMO PISATI : vjebenica uz poetnicu za 1. razred osnovne kole SLOVARICA : za 1. razred osnovne kole TAJNA SLOVA : poetnica za 1. razred osnovne kole 4. TAJNA SLOVA : vjebenica za 1. razred osnovne kole TAJNA SLOVA : slovarica za 1. razred osnovne kole ZLATNI DANI 1 : poetnica za 1. razred osnovne kole 5. ZLATNI DANI 1 : vjebenica za 1. razred osnovne kole ZLATNI DANI 1 : slovarica za 1. razred osnovne kole POETNICA : udbenik s vjebenicom I. dio : za prvi razred osnovne kole 6. POETNICA : udbenik s vjebenicom II. dio za prvi razred osnovne kole SLOVARICA : prirunik za uenike uz POETNICU 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. PI PI K K K K K K K K K 21.00 21.00 49.00 32.00 33.00 49.00 32.00 33.00 49.00 32.00 33.00 1. AA 50.00

1. 1.

PI PI

53.00 21.00

1.

ZN

49.00

1.

ZN

49.00

1.

ZN

32.00

~7.

ENGLESKI JEZIK1, 2, 3 GO! : udbenik engleskog jezika za 1. razred osnovne kole 1, 2, 3 GO! : radna biljenica uz udbenik engleskog jezika za 1. razred osnovne kole HAPPY HOUSE 1 : Class Book : udbenik engleskog jezika za 1. razred osnovne kole : prvi strani jezik : prva godina uenja Irena Bili, Lidija uti udbenik NOVO radna biljenica NOVO 1. AA 46.00

Irena Bili, Lidija uti

1.

AA

28.00

Stella Maidment, Lorena Roberts

udbenik NOVO

1.

ALG

48.00

8. HAPPY HOUSE 1 : Activity Book : radni prirunik uz udbenik engleskog jezika za 1. razred osnovne kole : prvi strani jezik : prva godina uenja Stella Maidment, Lorena Roberts radni prirunik NOVO 1. ALG 38.00

380

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Prodajna cijena 2006./07. 51.00

Naziv udbenika/prirunika BUILDING BLOCKS 1 : udbenik engleskog jezika za prvi razred osnovne kole s CD-om

Autori Kristina ajo, Daka Domljan, Ankica Knezovi, Danka Singer Kristina ajo, Daka Domljan, Ankica Knezovi, Danka Singer Gunter Gerngross, Herbert Puchta Milica Bili tefan

Vrsta izdanja udbenik s CD-om NOVO vjebenica NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik s CD-om NOVO vjebenica NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO

Razred

Nakladnik

1.

PI

9. BUILDING BLOCKS 1 : vjebenica engleskog jezika za prvi razred osnovne kole JOIN IN STARTER : udbenik za prvi razred osnovne kole 10. JOIN IN STARTER COMPANION : vjebenica za prvi razred osnovne kole DIP IN 1 : udbenik za 1. razred osnovne kole 11. DIP IN 1 : vjebenica za 1. razred osnovne kole ENGLISH ADVENTURE STARTER A PUPILS BOOK : prvi strani jezik : 1. godina uenja 12. ENGLISH ADVENTURE STARTER A ACTIVITY BOOK : prvi strani jezik : 1. godina uenja Cristiana Bruni 1. VBZ 32.00 Biserka Deba 1. PI 31.00 1. PI 39.00

1.

PI

53.00

Biserka Deba

1.

K

48.00

1.

K

38.00

Cristiana Bruni

1.

VBZ

52.00

~13.

NJEMAKI JEZIKHALLO 1 : udbenik njemakog jezika za 1. razred osnovne kole HALLO 1 : vjebenica njemakog jezika za 1. razred osnovne kole DEUTSCH MIT WUFFI 1 : njemaki jezik za 1. razred osnovne kole : udbenik i video DVD Veljko Dunjko udbenik s CDom NOVO vjebenica NOVO udbenik i video DVD NOVO radna biljenica i audio CD NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik NOVO radna biljenica NOVO 1. KLE 49.00

Veljko Dunjko

1.

KLE

32.00

Petra Turmiov

1.

ND

55.00

14. DEUTSCH MIT WUFFI 1 : njemaki jezik za 1. razred osnovne kole : radna biljenica i audio CD APPLAUS! 1 : udbenik iz njemakog jezika za prvi razred osnovne kole 15. APPLAUS! 1 : vjebenica iz njemakog jezika za prvi razred osnovne kole HURRA DEUTSCH 1 : udbenik za 1. razred osnovne kole 16. HURRA DEUTSCH 1 : radna biljenica za 1. razred osnovne kole Ljerka TomljenoviBikupi, Jadranka Salopek 1. K 32.00 Gordana Barii - Lazar, Danica Uumli Ljerka TomljenoviBikupi, Jadranka Salopek 1. PI 36.00 Petra Turmiov Gordana Barii - Lazar, Danica Uumli 1. ND 45.00

1.

PI

46.00

1.

K

49.00

~

FRANCUSKI JEZIKUN, DEUX, TROIS..., NOUS VOILA : metoda za uenje francuskog jezika u 1. razredu osnovne kole : udbenik Yvonne Vrhovac, eljka Horvat-Vukelja, Andrea Beata Jeli, Mirella Toplianec Yvonne Vrhovac, eljka Horvat-Vukelja, Andrea Beata Jeli, Mirella Toplianec udbenik NOVO 1. K 56.00

17. UN, DEUX, TROIS..., NOUS VOILA : metoda za uenje francuskog jezika u 1. razredu osnovne kole : radna biljenica radna biljenica NOVO 1. K 32.00

~18.

MATEMATIKAMATEMATIKA 1 : udbenik matematike za 1. razred osnovne kole MATEMATIKA 1 : vjebenica uz udbenik matematike za 1. razred osnovne kole MATEMATIKA 1 : udbenik za 1. razred osnovne kole Josip Markovac, ur a Kului Josip Markovac, ur a Kului Filip uri, Vlasta Boi Filip uri, Vlasta Boi Filip uri, Vlasta Boi udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO zbirka zadataka NOVO 1. 1. 1. 1. 1. AA AA EL EL EL 40.00 30.00 33.00 33.00 33.00

19.

MATEMATIKA 1 : vjebenica za 1. razred osnovne kole MATEMATIKA 1 : zbirka zadataka za 1. razred osnovne kole

381

METODIKA:Vol. 7, br. 13 (2/2006), str. 380-413Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika MATEMATIKE PRIE 1 : udbenik iz matematike za prvi razred osnovne kole : prvi svezak MATEMATIKE PRIE 1 : udbenik iz matematike za prvi razred osnovne kole : drugi svezak 20. MATEMATIKE PRIE 1 : vjebenica iz matematike za prvi razred osnovne kole : prvi svezak MATEMATIKE PRIE 1 : vjebenica iz matematike za prvi razred osnovne kole : drugi svezak MATEMATIKE PRIE 1 : zbirka zadataka iz matematike za prvi razred osnovne kole MATEMATIKE ZGODE 1 : udbenik s vjebenicom za 1. polugodite 1. razreda osnovne kole 21. MATEMATIKE ZGODE 1 : udbenik s vjebenicom za 2. polugodite 1. razreda osnovne kole MATEMATIKA 1 : udbenik za 1. razred osnovne kole 22. MATEMATIKA 1 : zbirka zadataka za 1. razred osnovne kole MOJA NOVA MATEMATIKA 1 : udbenik s vjebenicom 1. dio : za 1. razred 23. MOJA NOVA MATEMATIKA 1 : udbenik s vjebenicom 2. dio za 1. razred MOJA NOVA MATEMATIKA 1 : zbirka zadataka za 1. razred Jasenka urovi, Ivo urovi Ljiljana Martini, Lucija Puljak Ljiljana Martini, Lucija Puljak Ljiljana Martini, Lucija Puljak zbirka zadataka NOVO udbenik s vjebenicom NOVO udbenik s vjebenicom NOVO zbirka zadataka NOVO 1. K 33.00 Boko Jagodi, eljka Manzoni, Gordana Pai Jasenka urovi, Ivo urovi udbenik NOVO udbenik NOVO 1. K 44.00 Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. 26.00

Darko Cindri, Sanja Polak

udbenik NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO vjebenica NOVO zbirka zadataka NOVO udbenik NOVO

1.

PI

Darko Cindri, Sanja Polak

1.

PI

26.00

Darko Cindri, Sanja Polak

1.

PI

18.00

Darko Cindri, Sanja Polak

1.

PI

18.00

Darko Cindri, Sanja Polak

1.

PI

32.00

Boko Jagodi, eljka Manzoni, Gordana Pai

1.

K

44.00

1.

K

42.00

1.

ZN

39.00

1.

ZN

39.00

1.

ZN

39.00

~

INFORMATIKAKLIKNI MIEM 1 : udbenik s CD-om za 1. razred osnovne kole Igor Ruklja, Mila Kokotovi, Ivana Guljaevi Kuman Igor Ruklja, Mila Kokotovi, Ivana Guljaevi Kuman udbenik NOVO vjebenica NOVO 1. K 42.00

24. KLIKNI MIEM 1 : vjebenica za 1. razred osnovne kole 1. K 24.00

~

PRIRODA I DRUTVOBOJE MOGA DOMA : udbenik prirode i drutva za 1. razred osnovne kole Danica Vrgo, Vladimir Strugar, Vesna Budinski Danica Vrgo, Mira udina-Obradovi, Vladimir Strugar, Vesna Budinski Tomislav Jeli, Damir Domiljanovi Tomislav Jeli, Damir Domiljanovi Jolanda Bastali, Vesna Bedekovi, An elka Peko Jolanda Bastali, Vesna Bedekovi, An elka Peko Jadranka deri Jadranka deri udbenik NOVO radna biljenica NOVO udbenik NOVO radna biljenica NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO 1. AA 46.00

25.

BOJE MOGA DOMA : radna biljenica prirode i drutva uz udbenik za 1. razred osnovne kole KOLA I DOM : udbenik prirode i drutva za 1. razred osnovne kole

1.

AA

26.00

1.

AA

47.00

26.

KOLA I DOM : radna biljenica prirode i drutva uz udbenik za 1. razred osnovne kole KORAK U SVIJET 1 : udbenik iz prirode i drutva za prvi razred osnovne kole

1.

AA

27.00

1. 1. 1. 1.

PI PI SRK SRK

47.00 29.00 39.00 24.00

27. KORAK U SVIJET 1 : vjebenica iz prirode i drutva za prvi razred osnovne kole OD KUE DO KOLE : udbenik 28. OD KUE DO KOLE : vjebenica

382

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika NA SVIJET 1 : udbenik za 1. razred osnovne kole 29. NA SVIJET 1 : vjebenica za 1. razred osnovne kole PRIRODA, DRUTVO I JA : udbenik za 1. razred osnovne kole 30. PRIRODA, DRUTVO I JA : vjebenica za 1. razred osnovne kole Sanja Boi, Barka Marjanovi vjebenica NOVO 1. K 29.00 Ivan De Zan, Alena Letina, Tamara Kisovar-Ivanda Sanja Boi, Barka Marjanovi vjebenica NOVO udbenik NOVO 1. 1. K K 29.00 49.00 Autori Ivan De Zan, Alena Letina, Tamara Kisovar-Ivanda Vrsta izdanja udbenik NOVO Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. 49.00

1.

K

~31.

GLAZBENA KULTURAMOJA GLAZBA 1 : udbenik za glazbenu kulturu u 1. razredu osnovne kole GLAZBENA KRINJICA 1 : udbenik glazbene kulture s 2 CD-a za prvi razred osnovne kole RAZIGRANI ZVUCI 1 : udbenik za 1. razred osnovne kole CIN CAN 1 : glazbena poetnica za 1. razred osnovne kole Diana Atanasov-Piljek udbenik s CD-om NOVO udbenik s 2 CD-a NOVO udbenik NOVO udbenik s CD-om NOVO 1. AA 47.00

32.

Marija Ivanovi, Aida Tavar Ana Stanii, Vladimir Jandraek, Jadranka imunov Marta Turkulin-Horvat, Adalbert Markovi

1.

PI

47.00

33.

1.

K

48.00

34.

1.

ZN

49.00

~

VJERONAUKUIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : udbenik vjeronauka za 1. razred osnovne kole Josip Jaki, Karolina Manda Mianovi Josip Jaki, Karolina Manda Mianovi Haris Opardija udbenik 1. GK 34.00

35.

UIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : vjebenica vjeronauka za 1. razred osnovne kole UDBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 1. i 2. razred osnovne kole

vjebenica udbenik NOVO

1.

GK

17.00

36.

1. i 2.

MIZ

25.00

NEOBVEZNI KOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNONapomena: odluku o izboru ponu enih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja

~37. 38. 39.

LIKOVNA KULTURALIKOVNI! PRVA KNJIGA : udbenik likovne kulture za prvi razred osnovne kole UIMO GLEDATI 1 : udbenik za 1. razred osnovne kole VALOVI BOJA 1 : udbenik za 1. razred osnovne kole MOJA MALA IDEJA 1 : udbenik s radnim listiima i likovnom mapom iz likovne kulture za I. razred osnovne kole Sanja Jakovljevi Rogi Miroslav Huzjak Robert Emil Tanay udbenik NOVO udbenik NOVO udbenik NOVO udbenik s radnim listiima i likovnom mapom NOVO 1. 1. 1. PI K K 41.00 39.00 39.00

40.

Renata Harapin-Mehkek, Gordana Ivani, Ivana Devernay Cimi

1.

ZN

50.00

~41.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURABRE, VIE, JAE 1 : prirunik za uenike za 1. razred osnovne kole TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 : prirunik za uenike za 1. razred osnovne kole Vladimir Findak prirunik NOVO prirunik NOVO 1. K 36.00

42.

Zvonko Piljek

1.

K

36.00

383

METODIKA:Vol. 7, br. 13 (2/2006), str. 380-413Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07.

II. RAZRED~43.

HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOSTHRVATSKA ITANKA 2 : udbenik knjievnosti za 2. razred osnovne kole CVRKUT RIJEI : itanka za 2. razred osnovne kole Ante Been, Vesna Budinski Darko Cindri, Sanja Polak Darko Cindri, Sanja Polak Tamara Turza-Bogdan, Slavica Pospi Tamara Turza-Bogdan, Slavica Pospi Jadranka Brali, Terezija Zoki udbenik IZMIJENJENO udbenik vjebenica udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik NOVO 2. 2. 2. 2. 2. 2. PI AA AA AA AA K 49.00 47.00 25.00 47.00 25.00 49.00

44. CVRKUT RIJEI : vjebenica uz itanku za 2. razred osnovne kole RADOST IGRE : itanka za 2. razred osnovne kole 45. RADOST IGRE : vjebenica uz itanku za 2. razred osnovne kole 46. ITANKA - TAJNA SLOVA : za 2. razred osnovne kole

~47.

HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZINO IZRAAVANJEMOJ HRVATSKI 2 : udbenik hrvatskog jezika za 2. razred osnovne kole MOJ HRVATSKI 2 : vjebenica hrvatskog jezika za 2. razred osnovne kole HRVATSKI ZA TEBE I MENE 2 : udbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne kole Dunja Pavlievi-Frani, Vladimira tanger-Veliki Dunja Pavlievi-Frani, Vladimira tanger-Veliki Ante Been, Vesna Budinski, Martina Kolar Ante Been, Vesna Budinski, Martina Kolar Jadranka deri udbenik vjebenica udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik DOPUNJENO I IZMIJENJENO vjebenica DOPUNJENO I IZMIJENJENO udbenik NOVO vjebenica NOVO 2. 2. AA AA 43.00 27.00

2.

PI

41.00

48. HRVATSKI ZA TEBE I MENE 2 : vjebenica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne kole GOVORIMO, ITAMO, PIEMO HRVATSKI 2 : udbenik 49. GOVORIMO, ITAMO, PIEMO HRVATSKI 2 : vjebenica HRVATSKI JEZIK 2 : udbenik za 2. razred osnovne kole 50. HRVATSKI JEZIK 2 : vjebenica za 2. razred osnovne kole Jadranka Brali, Terezija Zoki 2. K 29.00 Jadranka deri Jadranka Brali, Terezija Zoki 2. SRK 23.00 2. PI 27.00

2.

SRK

35.00

2.

K

49.00

~51.

HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST I JEZIKZLATNI DANI 2 : itanka s gramatikom i pravopisom za 2. razred osnovne kole ZLATNI DANI 2 : vjebenica za 2. razred osnovne kole ITANKA I HRVATSKI JEZIK 2, 1. DIO : radni udbenik za 2. razred osnovne kole Sandra Centner, An elka Peko, Ana Pintari Sandra Centner, An elka Peko, Ana Pintari Ankica pani, Jadranka Juri Ankica pani, Jadranka Juri Andrea kribulja, Vesna Runac Marjanovi, Sonja Ivi, Marija Krmpoti Dabo, Gordana Kuki, Sandra Rep Andrea kribulja, Vesna Runac Marjanovi, Sonja Ivi, Marija Krmpoti Dabo, Gordana Kuki, Sandra Rep udbenik vjebenica udbenik udbenik 2. 2. 2. 2. K K K K 49.00 29.00 39.00 39.00

52. ITANKA I HRVATSKI JEZIK 2, 2. DIO : radni udbenik za 2. razred osnovne kole

HRVATSKI JEZIK I ITANKA 2 : udbenik za drugi razred osnovne kole 53. HRVATSKI JEZIK I ITANKA 2 : vjebenica za drugi razred osnovne kole

udbenik NOVO

2.

PI

47.00

vjebenica NOVO

2.

PI

32.00

~

ENGLESKI JEZIKHAPPY STREET 1: class book : udbenik za 2. razred osnovne kole : rano uenje : 2. godina uenja Stella Maidment, Lorena Roberts Stella Maidment, Lorena Roberts udbenik 2. ALG 48.00

54. HAPPY STREET 1: activity book : vjebenica za 2. razred osnovne kole : rano uenje : 2. godina uenja vjebenica 2. ALG 38.00

384

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika BUILDING BLOCKS 2 : udbenik engleskog jezika za 2. razred osnovne kole s memom 55. BUILDING BLOCKS 2 : vjebenica iz engleskog jezika za 2. razred osnovne kole DIP IN 2 : udbenik engleskog jezika za 2. razred osnovne kole 56. DIP IN 2 : vjebenica engleskog jezika za 2. razred osnovne kole Biserka Deba, Maja Mardei vjebenica 2. K 38.00 Daka Domljan, Danka Singer, Kristina ajo, Ankica Knezovi Biserka Deba, Maja Mardei vjebenica IZMIJENJENO udbenik 2. PI 37.00 Autori Daka Domljan, Danka Singer, Kristina ajo, Ankica Knezovi Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. 49.00

udbenik IZMIJENJENO

2.

PI

2.

K

48.00

~

NJEMAKI JEZIKSPASS MIT DEUTSCH 2 : udbenik njemakog jezika za 2. razred osnovne kole Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenovi-Bikupi Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenovi-Bikupi Gordana Barii - Lazar, Danica Uumli Gordana Barii - Lazar, Danica Uumli udbenik 2. K 49.00

57. SPASS MIT DEUTSCH 2 : vjebenica njemakog jezika za 2. razred osnovne kole APPLAUS! 2 : udbenik iz njemakog jezika za drugi razred osnovne kole 58. APPLAUS! 2 : vjebenica iz njemakog jezika za drugi razred osnovne kole vjebenica NOVO 2. PI 32.00 vjebenica udbenik NOVO 2. K 32.00

2.

PI

47.00

~59.

FRANCUSKI JEZIKCA VA TOTO? : udbenik francuskoga jezika za 2. razred osnovne kole GRENADINE 1: methode de francais : udbenik za 2. razred osnovne kole : nastavak uenja; za 4. razred osnovne kole: poetno uenje Yvonne Vrhovac, eljka Horvat-Vukelja, Dubravka Kolanovi Marie-Laure Poletti, Clelia Paccagnino udbenik 2. K 49.00

udbenik

2. i 4.

ALG

82.00

60. GRENADINE 1 : cahier dexercices : vjebenica za 2. razred osnovne kole : nastavak uenja; 4. razred osnovne kole : poetno uenje UN, DEUX, TROIS - NOUS VOILA 2 : udbenik za 2. razred osnovne kole 61. UN, DEUX, TROIS - NOUS VOILA 2 : vjebenica za 2. razred osnovne kole Yvonne Vrhovac, Andrea Beata Jeli, Mirella Toplianec vjebenica NOVO 2. K 32.00 Marie-Laure Poletti, Clelia Paccagnino Yvonne Vrhovac, Andrea Beata Jeli, Mirella Toplianec vjebenica 2. i 4. ALG 50.00

udbenik NOVO

2.

K

56.00

~

MATEMATIKANOVE MATEMATIKE ZGODE : udbenik s vjebenicom za 2. razred osnovne kole : 1. polugodite Gordana Pai, eljka Manzoni, Ante Smaji Gordana Pai, eljka Manzoni, Ante Smaji Gordana Pai, eljka Manzoni, Ante Smaji Sanja Polak, Darko Cindri Sanja Polak, Darko Cindri Sanja Polak, Darko Cindri Sanja Polak, Darko Cindri Josip Markovac, ur a Kului Josip Markovac, ur a Kului udbenik s vjebenicom udbenik s vjebenicom 2. K 44.00

62.

NOVE MATEMATIKE ZGODE : udbenik s vjebenicom za 2. razred osnovne kole : 2. Polugodite ZBIRKA NOVIH MATEMATIKIH ZGODA : zbirka zadataka za 2. razred osnovne kole MATEMATIKE PRIE 2 : udbenik za 2. razred osnovne kole : svezak 1 MATEMATIKE PRIE 2 : udbenik za 2. razred osnovne kole : svezak 2

2.

K

44.00

zbirka zadataka

2.

K

38.00

udbenik udbenik vjebenica vjebenica udbenik vjebenica

2. 2. 2. 2. 2. 2.

PI PI PI PI AA AA

26.00 26.00 18.00 18.00 40.00 30.00

63. MATEMATIKE PRIE 2 : vjeebnica za 2. razred osnovne kole : svezak 1 MATEMATIKE PRIE 2 : vjebenica za 2. razred osnovne kole : svezak 2 MATEMATIKA 2 : udbenik za 2. razred osnovne kole 64. MATEMATIKA 2 : vjebenica za 2. razred osnovne kole

385

METODIKA:Vol. 7, br. 13 (2/2006), str. 380-413Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika MATEMATIKA 2 : udbenik za 2. razred osnovne kole 65. MATEMATIKA 2 : vjebenica za 2. razred osnovne kole MATEMATIKA 2 : zbirka zadataka za 2. razred osnovne kole Autori Vrsta izdanja udbenik NOVO vjebenica NOVO zbirka zadataka NOVO Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. 34.00 34.00 34.00

Filip uri, Vlasta Boi Filip uri, Vlasta Boi Filip uri, Vlasta Boi

2. 2. 2.

EL EL EL

~66.

PRIRODA I DRUTVODOM I ZAVIAJ : udbenik prirode i drutva za 2. razred osnovne kole DOM I ZAVIAJ : radna biljenica prirode i drutva za 2. razred osnovne kole NA SVIJET 2 : udbenik prirode i drutva za 2. razred osnovne kole Tomislav Jeli, Damir Domiljanovi Tomislav Jeli, Damir Domiljanovi Ivan De Zan Ivan De Zan Vesna Bedekovi, Jolanda Bastali, An elka Peko, Sanja kreblin Vesna Bedekovi, Jolanda Bastali, An elka Peko, Sanja kreblin Jadranka deri udbenik radna biljenica udbenik vjebenica udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik DOPUNJENO I IZMIJENJENO vjebenica DOPUNJENO I IZMIJENJENO 2. 2. 2. 2. AA AA K K 47.00 27.00 49.00 29.00

67. NA SVIJET 2 : vjebenica prirode i drutva za 2. razred osnovne kole KORAK U SVIJET 2 : udbenik iz prirode i drutva za drugi razred osnovne kole 68. KORAK U SVIJET 2 : vjebenica iz prirode i drutva za drugi razred osnovne kole 2. PI 29.00

2.

PI

47.00

ZEMLJA NA DLANU 2 : udbenik 69. ZEMLJA NA DLANU 2 : vjebenica

2.

SRK

43.00

Jadranka deri

2.

SRK

24.00

~70.

GLAZBENA KULTURAGLAZBENA KRINJICA 2 : udbenik glazbene kulture za 2. razred osnovne kole RAZIGRANI ZVUCI 2 : udbenik glazbene kulture za 2. razred osnovne kole MOJA GLAZBA 2 : udbenik za glazbenu kulturu u 2. razredu osnovne kole Marija Ivanovi, Aida Tavar Vladimir Jandraek, Ana Stanii, Jadranka imunov Dijana Atanasov Piljek udbenik s 2 CD-a udbenik udbenik s CD-om 2. PI 47.00

71.

2.

K

48.00

72.

2.

AA

47.00

~73.

VJERONAUKRASTIMO U ZAHVALNOSTI : udbenik vjeronauka za 2. razred osnovne kole RASTIMO U ZAHVALNOSTI : vjebenica iz vjeronauka za 2. razred osnovne kole Josip Jaki, Karolina Manda Mianovi Josip Jaki, Karolina Manda Mianovi Haris Opardija udbenik vjebenica udbenik NOVO 2. 2. 1. i 2. GK GK MIZ 34.00 17.00 25.00

74.

UDBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 1. i 2. razred osnovne kole

NEOBVEZNI KOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNONapomena: odluku o izboru ponu enih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja

~75.

LIKOVNA KULTURAVALOVI BOJA 2 : radni listii za likovnu kulturu u 2. razredu osnovne kole MOJA MALA IDEJA 2 : udbenik iz likovne kulture s radnim listiima i likovnom mapom za II. razred osnovne kole Emil Robert Tanay Renata Harapin-Mehkek, Gordana Ivani, Ivana Devernay Cimi radni listii udbenik s radnim listiima i likovnom mapom 2. K 39.00

76.

2.

ZN

50.00

~77.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURABRE, VIE, JAE 2 : prirunik za uenice i uenike iz tjelesne i zdravstvene kulture u 2. razredu osnovne kole Vladimir Findak prirunik 2. K 36.00

386

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07.

III. RAZRED~78.

HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOSTHRVATSKA ITANKA 3 : udbenik knjievnosti za 3. razred osnovne kole CARSTVO RIJEI : itanka : udbenik za 3. razred osnovne kole Ante Been, Vesna Budinski Sanja Polak, Dubravka Teak, Darko Cindri Sanja Polak, Dubravka Teak, Darko Cindri Tamara Turza-Bogdan, Slavica Pospi Tamara Turza Bogdan, Slavica Pospi Ankica pani, Jadranka Juri udbenik IZMIJENJENO udbenik vjebenica udbenik vjebenica udbenik NOVO 3. 3. 3. 3. 3. 3. PI ZN ZN AA AA K 49.00 49.00 29.00 47.00 25.00 49.00

79. CARSTVO RIJEI : vjebenica uz itanku za 3. razred osnovne kole VRIJEME IGRE : itanka za 3. razred osnovne kole 80. VRIJEME IGRE : vjebenica uz itanku za 3. razred osnovne kole 81. ITANKA 3 : za 3. razred osnovne kole

~82.

HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZINO IZRAAVANJEHRVATSKI JEZIK : jezini udbenik za 3. razred osnovne kole HRVATSKI JEZIK : vjebenica za 3. razred osnovne kole HRVATSKI ZA TEBE I MENE 3 : udbenik iz hrvatskoga jezika za trei razred osnovne kole Dunja Pavlievi-Frani, Damir Domiljanovi Dunja Pavlievi-Frani, Damir Domiljanovi Ante Been, Vesna Budinski, Biljana Petljak, Ana kudar Ante Been, Vesna Budinski, Biljana Petljak, Ana kudar Ankica pani, Jadranka Juri udbenik vjebenica udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik NOVO 3. 3. AA AA 43.00 27.00

3.

PI

41.00

83. HRVATSKI ZA TEBE I MENE 3 : vjebenica iz hrvatskoga jezika za trei razred osnovne kole 84. HRVATSKI JEZIK 3 : udbenik za 3. razred osnovne kole 3. PI 27.00

3.

K

49.00

~85.

HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST I JEZIKZLATNI DANI 3 : hrvatski jezik i knjievnost za 3. razred osnovne kole ZLATNI DANI 3 : vjebenica iz hrvatskoga jezika za 3. razred osnovne kole HRVATSKI JEZIK I ITANKA 3 : udbenik za trei razred osnovne kole Sandra Centner, An elka Peko, Ana Pintari Sandra Centner, An elka Peko, Ana Pintari Vesna Runac Marjanovi, Andrea kribulja, Sanja upa Vesna Runac Marjanovi, Andrea kribulja, Sanja upa udbenik vjebenica udbenik NOVO vjebenica NOVO 3. 3. K K 49.00 29.00

3.

PI

47.00

86. HRVATSKI JEZIK I ITANKA 3 : vjebenica za trei razred osnovne kole 3. PI 32.00

~

ENGLESKI JEZIKHAPPY STREET 2 : class book : udbenik za 3. razred osnovne kole : rano uenje : 3. godina uenja Stella Maidment, Lorena Roberts Stella Maidment, Lorena Roberts Maja Mardei Maja Mardei Kristina ajo, Ankica Knezovi Kristina ajo, Ankica Knezovi udbenik 3. ALG 48.00

87. HAPPY STREET 2 : activity book : vjebenica za 3. razred osnovne kole : rano uenje : 3. godina uenja DIP IN 3 : udbenik engleskog jezika za 3. razred osnovne kole 88. DIP IN 3 : vjebenica engleskog jezika za 3. razred osnovne kole BUILDING BLOCKS 3 : udbenik engleskog jezika za 3. razred osnovne kole 89. BUILDING BLOCKS 3 : vjebenica engleskog jezika za 3. razred osnovne kole vjebenica IZMIJENJENO 3. PI 37.00 vjebenica udbenik IZMIJENJENO 3. 3. K PI 38.00 49.00 vjebenica 3. ALG 38.00

udbenik

3.

K

48.00

387

METODIKA:Vol. 7, br. 13 (2/2006), str. 380-413Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07.

~

NJEMAKI JEZIKSPASS MIT DEUTSCH 3 : udbenik za 3. razred osnovne kole Ljerka TomljenoviBikupi, Jadranka Salopek Ljerka TomljenoviBikupi, Jadranka Salopek udbenik 3. K 49.00

90. SPASS MIT DEUTSCH 3 : vjebenica za 3. razred osnovne kole vjebenica 3. K 32.00

~

FRANCUSKI JEZIKGRENADINE 2 : methode de francais : udbenik za 3.-4. razred osnovne kole : nastavak uenja Marie-Laure Poletti, Clelia Paccagnino Marie-Laure Poletti, Clelia Paccagnino udbenik 3. - 4. ALG 82.00

91. GRENADINE 2 : cahier dexercices : vjebenica za 3.-4. razred osnovne kole : nastavak uenja vjebenica 3. - 4. ALG 50.00

~92.

MATEMATIKAMATEMATIKA 3 : udbenik za 3. razred osnovne kole MATEMATIKA 3 : vjebenica za 3. razred osnovne kole UDESNE MATEMATIKE ZGODE : udbenik s vjebenicom za 1. polugodite 3. razreda osnovne kole Filip uri, Josip Markovac Filip uri, Josip Markovac Gordana Pai, eljka Manzoni, Ante Smaji Gordana Pai, eljka Manzoni, Ante Smaji Gordana Pai, eljka Manzoni, Ante Smaji Darko Cindri, Ksenija osi, Edita Sudar Darko Cindri, Ksenija osi, Edita Sudar Darko Cindri, Ksenija osi, Edita Sudar Darko Cindri, Ksenija osi, Edita Sudar udbenik vjebenica 3. 3. AA AA 40.00 30.00

udbenik

3.

K

44.00

93.

UDESNE MATEMATIKE ZGODE : udbenik s vjebenicom za 2. polugodite 3. razreda osnovne kole ZBIRKA UDESNIH MATEMATIKIH ZGODA : zbirka zadataka za 3. razred osnovne kole MATEMATIKE PRIE 3 : udbenik iz matematike za trei razred osnovne kole, prvi svezak MATEMATIKE PRIE 3 : udbenik iz matematike za trei razred osnovne kole, drugi svezak

udbenik

3.

K

44.00

zbirka zadataka

3.

K

38.00

udbenik

3.

PI

26.00

udbenik

3.

PI

26.00

94. MATEMATIKE PRIE 3 : vjebenica iz matematike za trei razred osnovne kole, prvi svezak MATEMATIKE PRIE 3 : vjebenica iz matematike za trei razred osnovne kole, drugi svezak vjebenica 3. PI 18.00

vjebenica

3.

PI

18.00

~

PRIRODA I DRUTVOHRVATSKI ZAVIAJI : udbenik prirode i drutva za 3. razred osnovne kole Tomislav Jeli, Velimira Vinkovi Tomislav Jeli, Velimira Vinkovi Ivan De Zan, Ivo Nejami Ivan De Zan, Ivo Nejami Benita Vladui Benita Vladui udbenik 3. AA 47.00

95.

HRVATSKI ZAVIAJI : radna biljenica prirode i drutva za 3. razred osnovne kole NA SVIJET 3 : udbenik prirode i drutva za 3. razred osnovne kole

radna biljenica

3.

AA

28.00

udbenik vjebenica udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik DOPUNJENO I IZMIJENJENO vjebenica DOPUNJENO I IZMIJENJENO

3. 3. 3. 3.

K K PI PI

49.00 29.00 47.00 29.00

96. NA SVIJET 3 : vjebenica prirode i drutva za 3. razred osnovne kole ZAGRLI SVIJET 3 : udbenik iz prirode i drutva za trei razred osnovne kole 97. ZAGRLI SVIJET 3 : vjebenica iz prirode i drutva za trei razred osnovne kole ZEMLJA NA DLANU 3 : udbenik 98. ZEMLJA NA DLANU 3 : vjebenica Jadranka deri 3. SRK 24.00

Jadranka deri

3.

SRK

44.00

388

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07.

~99.

GLAZBENA KULTURAGLAZBENA KRINJICA 3 : udbenik glazbene kulture za 3. razred osnovne kole RAZIGRANI ZVUCI 3 : udbenik glazbene kulture za 3. razred osnovne kole MOJA GLAZBA 3 : udbenik za glazbenu kulturu u 3. razredu osnovne kole Marija Ivanovi, Aida Tavar Vladimir Jandraek, Ana Stanii, Jadranka imunov Dijana Atanasov Piljek udbenik s 2 CD-a udbenik udbenik s CD-om 3. PI 47.00

100.

3.

K

48.00

101.

3.

AA

47.00

~

VJERONAUKZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : udbenik vjeronauka za 3. razred osnovne kole Ivica Pain i suradnici udbenik 3. KS 34.00

102. ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : radna biljenica vjeronauka za 3. razred osnovne kole 103. ISLAMSKA ITANKA : za 3. i 4. razred osnovne kole Ivica Pain, Ante Pavlovi, Dejana Babi, Sanja Kotal evko Omerbai radna biljenica udbenik NOVO 3. KS 32.00

3. i 4.

MIZ

40.00

NEOBVEZNI KOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNONapomena: odluku o izboru ponu enih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja

~104. 105.

LIKOVNA KULTURAUIMO GLEDATI 3 : prirunik likovne kulture za uenike 3. razreda osnovne kole VALOVI BOJA 3 : radni listii za likovnu kulturu u 3. razredu osnovne kole MOJA VELIKA IDEJA 3 : udbenik iz likovne kulture s radnim listiima i likovnom mapom za III. razred osnovne kole Miroslav Huzjak Emil Robert Tanay Renata Harapin-Mehkek, Gordana Ivani, Ivana Devernay Cimi udbenik radni listii udbenik s radnim listiima i likovnom mapom 3. 3. K K 39.00 39.00

106.

3.

ZN

50.00

~107.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURABRE, VIE, JAE 3 : prirunik za uenice i uenike iz tjelesne i zdravstvene kulture u 3. razredu osnovne kole Vladimir Findak prirunik 3. K 36.00

IV. RAZRED~108.

HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOSTHRVATSKA ITANKA 4 : udbenik knjievnosti za 4. razred osnovne kole AROLIJA RIJEI : itanka za 4. razred osnovne kole Ante Been, Vesna Budinski Dubravka Teak, Sanja Polak, Darko Cindri Sanja Polak, Dubravka Teak, Darko Cindri Tamara Turza-Bogdan, Slavica Pospi Tamara Turza Bogdan, Slavica Pospi Ankica pani, Jadranka Juri udbenik IZMIJENJENO udbenik vjebenica udbenik vjebenica udbenik NOVO 4. 4. 4. 4. 4. 4. PI ZN ZN AA AA K 49.00 49.00 29.00 48.00 25.00 49.00

109. AROLIJA RIJEI : vjebenica uz itanku za 4. razred osnovne kole SVIJET IGRE : itanka za 4. razred osnovne kole 110. SVIJET IGRE : vjebenica uz itanku za 4. razred osnovne kole 111. ITANKA 4 : radni udbenik za 4. razred osnovne kole

~112.

HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZINO IZRAAVANJEHRVATSKI JEZIK 4 : jezini udbenik za 4. razred osnovne kole HRVATSKI JEZIK 4 : vjebenica za 4. razred osnovne kole Dunja Pavlievi-Franji, Damir Domiljanovi Dunja Pavlievi-Franji, Damir Domiljanovi udbenik vjebenica 4. 4. AA AA 43.00 27.00

389

METODIKA:Vol. 7, br. 13 (2/2006), str. 380-413Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika HRVATSKI ZA TEBE I MENE 4 : udbenik iz hrvatskoga jezika za etvrti razred osnovne kole 113. HRVATSKI ZA TEBE I MENE 4 : vjebenica iz hrvatskoga jezika za etvrti razred osnovne kole GOVORIMO, ITAMO, PIEMO HRVATSKI 4 : udbenik 114. GOVORIMO, ITAMO, PIEMO HRVATSKI 4 : vjebenica 115. HRVATSKI JEZIK 4 : radni udbenik za 4. razred osnovne kole Jadranka deri Ankica pani, Jadranka Juri vjebenica DOPUNJENO I IZMIJENJENO udbenik NOVO 4. SRK 21.00 Ante Been, Vesna Budinski, Vesna ugec, Mirna Butorac Jadranka deri vjebenica NOVO udbenik DOPUNJENO I IZMIJENJENO 4. PI 27.00 Autori Ante Been, Vesna Budinski, Vesna ugec, Mirna Butorac Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. 41.00

udbenik NOVO

4.

PI

4.

SRK

39.00

4.

K

49.00

~116.

HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST I JEZIKZLATNI DANI 4 : itanka s gramatikom i pravopisom za 4. razred osnovne kole ZLATNI DANI 4 : vjebenica za 4. razred osnovne kole Ana Pintari, An elka Peko, Sandra Centner Ana Pintari, An elka Peko, Sandra Centner udbenik vjebenica 4. 4. K K 49.00 29.00

~

ENGLESKI JEZIK - PRVA GODINA UENJAHAPPY STARTING POINTS : udbenik za poetno uenje engleskog jezika u 4. razredu osnovne kole : drugi strani jezik Stella Maidment, Lorena Roberts Stella Maidment, Lorena Roberts Biserka Deba Biserka Deba udbenik NOVO radni prirunik NOVO udbenik NOVO radni prirunik NOVO 4. ALG 48.00

117. HAPPY STARTING POINTS : radni prirunik za poetno uenje engleskog jezika u 4. razredu osnovne kole WAY TO GO 1 : udbenik za 4. razred osnovne kole 118. WAY TO GO 1 : radni prirunik za 4. razred osnovne kole 4. K 42.00 4. ALG 38.00

4.

K

49.00

~

ENGLESKI JEZIK - ETVRTA GODINA UENJAPROJECT 1 STUDENTS BOOK : udbenik engleskog jezika za 4. razred osnovne kole : etvrta godina uenja PROJECT 1 WORKBOOK : radni prirunik BUILDING BLOCKS 4 : udbenik engleskog jezika za etvrti razred osnovne kole : 4. godina uenja : sa zadacima za vjebu Tom Hutchinson udbenik NOVO radni prirunik NOVO udbenik s CD-om NOVO vjebenica NOVO udbenik s CD-om NOVO vjebenica NOVO udbenik s CD-om NOVO radni prirunik NOVO 4. ALG 66.00

119.

Tom Hutchinson Kristina ajo, Paula Vrankovi Kristina ajo, Paula Vrankovi Suzana Ban, Dubravka Blai Suzana Ban, Dubravka Blai Biserka Deba

4.

ALG

34.00

4.

PI

51.00

120. BUILDING BLOCKS 4 : vjebenica engleskog jezika za etvrti razred osnovne kole DIP IN 4 : udbenik za 4. razred osnovne kole 121. DIP IN 4 : vjebenica za 4. razred osnovne kole WAY TO GO 1 PLUS : udbenik za 4. razred osnovne kole : IV. godina uenja 122. WAY TO GO 1 PLUS : radni prirunik za 4. razred osnovne kole : IV. godina uenja Biserka Deba 4. PI 37.00

4.

K

49.00

4.

K

42.00

4.

K

49.00

4.

K

42.00

~

NJEMAKI JEZIK - PRVA GODINA UENJADEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 1 : udbenik njemakog jezika za 4. razred osnovne kole Damir Veliki, Gordana Matolek Veseli udbenik NOVO 4. AA 48.00

123.

DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 1 : radna biljenica uz udbenik njemakog jezika za 4. razred osnovne kole

Damir Veliki, Gordana Matolek Veseli

radna biljenica NOVO

4.

AA

26.00

390

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Vrsta izdanja udbenik s CD-om NOVO radna biljenica NOVO udbenik NOVO radna biljenica i audio CD NOVO udbenik NOVO radna biljenica NOVO Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. 55.00

WIR 1 : udbenik njemakog jezika za 4. razred osnovne kole 124. WIR 1 : radna biljenica njemakog jezika za 4. razred osnovne kole START MIT MAX 1 : njemaki jezik za IV. razred osnovne kole : 1. godina uenja : udbenik 125. START MIT MAX 1 : njemaki jezik za IV. razred osnovne kole : 1. godina uenja : radna biljenica i audio CD FLINK MIT DEUTSCH 1 : udbenik za 4. razred osnovne kole : 1. godina uenja 126. FLINK MIT DEUTSCH 1 : radna biljenica za 4. razred osnovne kole : 1. godina uenja

Mirjana Klobuar, Giorgio Motta Mirjana Klobuar, Giorgio Motta Olga Fiarova, Milena Zbrankova

4.

KLE

4.

KLE

35.00

4.

ND

55.00

Olga Fiarova, Milena Zbrankova Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec

4.

ND

45.00

4.

K

49.00

4.

K

32.00

~

NJEMAKI JEZIK - ETVRTA GODINA UENJADEUTSCH MIT HNSEL 1 : njemaki jezik za IV. razred osnovne kole : 4. godina uenja : udbenik Sanja Ivani, Petra Turmiov udbenik NOVO radna biljenica i audio CD NOVO udbenik NOVO 4. ND 55.00

127. DEUTSCH MIT HNSEL 1 : njemaki jezik za IV. razred osnovne kole : 4. godina uenja : radna biljenica i audio CD SPASS MIT DEUTSCH 4 : udbenik za 4. razred osnovne kole 128. SPASS MIT DEUTSCH 4 : radna biljenica za 4. razred osnovne kole Ljerka TomljenoviBikupi, Jadranka Salopek radna biljenica NOVO 4. K 32.00 Sanja Ivani, Petra Turmiov Ljerka TomljenoviBikupi, Jadranka Salopek 4. ND 45.00

4.

K

49.00

~

FRANCUSKI JEZIKGRENADINE 1 METHODE DE FRANCAIS : udbenik francuskog jezika za 4. razred osnovne kole : prva godina uenja Marie-Laure Poletti, Clelia Paccagnino udbenik NOVO 4. ALG 82.00

129. GRENADINE 1 : cahier dexercices : vjebenica za 4. razred osnovne kole : prva godina uenja LE FRANCAIS - CEST FORMIDABLE! 4 : udbenik za 4. razred osnovne kole : prva godina uenja 130. LE FRANCAIS - CEST FORMIDABLE! 4 : vjebenica za 4. razred osnovne kole: prva godina uenja Jadranka Strabi, Michele Hababou, Irena Stopfer vjebenica NOVO 4. K 32.00 Marie-Laure Poletti, Clelia Paccagnino vjebenica NOVO 4. ALG 50.00

Jadranka Strabi, Michele Hababou, Irena Stopfer

udbenik NOVO

4.

K

56.00

~

TALIJANSKI JEZIKVIENI CON ME 1 PIU : udbenik za 4. razred osnovne kole: prva godina uenja Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Markovi Marinkovi, Nives Sironi Bonefai Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Markovi Marinkovi, Nives Sironi Bonefai udbenik NOVO 4. K 56.00

131. VIENI CON ME 1 PIU : radna biljenica za 4. razred osnovne kole: prva godina uenja radna biljenica NOVO 4. K 39.00

~

MATEMATIKAMATEMATIKA 4 : udbenik za 4. razred osnovne kole Filip uri, Josip Markovac Filip uri, Josip Markovac udbenik 4. AA 40.00

132. MATEMATIKA 4 : vjebenica za 4. razred osnovne kole vjebenica 4. AA 30.00

391

METODIKA:Vol. 7, br. 13 (2/2006), str. 380-413Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika VESELE MATEMATIKE ZGODE : udbenik s vjebenicom za 1. polugodite 4. razreda osnovne kole VESELE MATEMATIKE ZGODE : udbenik s vjebenicom za 2. polugodite 4. razreda osnovne kole ZBIRKA VESELIH MATEMATIKIH ZGODA: zbirka zadataka za 4. razred osnovne kole MATEMATIKE PRIE 4 : udbenik iz matematike za etvrti razred osnovne kole : prvi svezak MATEMATIKE PRIE 4 : udbenik iz matematike za etvrti razred osnovne kole : drugi svezak 134. MATEMATIKE PRIE 4 : vjebenica iz matematike za etvrti razred osnovne kole : prvi svezak MATEMATIKE PRIE 4 : vjebenica iz matematike za etvrti razred osnovne kole : drugi svezak Ksenija osi, Danijela Janda-Abbaci, Edita Sudar vjebenica NOVO 4. PI 18.00 Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. 44.00

eljka Manzoni, Gordana Pai, Antun Smaji

udbenik s vjebenicom

4.

K

133.

eljka Manzoni, Gordana Pai, Antun Smaji

udbenik s vjebenicom

4.

K

44.00

eljka Manzoni, Gordana Pai, Antun Smaji

zbirka zadataka

4.

K

38.00

Ksenija osi, Danijela Janda-Abbaci, Edita Sudar

udbenik NOVO

4.

PI

26.00

Ksenija osi, Danijela Janda-Abbaci, Edita Sudar

udbenik NOVO

4.

PI

26.00

Ksenija osi, Danijela Janda-Abbaci, Edita Sudar

vjebenica NOVO

4.

PI

18.00

~

PRIRODA I DRUTVOMOJA DOMOVINA : udbenik prirode i drutva za 4. razred osnovne kole Tomislav Jeli, Zoran Klari, Velimira Vinkovi Tomislav Jeli, Zoran Klari, Velimira Vinkovi Ivan De Zan, Ivo Nejami, Boena Vranje-oljan Ivan De Zan, Ivo Nejami, Boena Vranje-oljan udbenik 4. AA 47.00

135.

MOJA DOMOVINA : radna biljenica prirode i drutva za 4. razred osnovne kole NA SVIJET 4 : udbenik prirode i drutva za 4. razred osnovne kole

radna biljenica

4.

AA

29.00

udbenik

4.

K

49.00

136. NA SVIJET 4 : vjebenica prirode i drutva za 4. razred osnovne kole vjebenica 4. K 29.00

~

GLAZBENA KULTURASVIJET GLAZBE : udbenik za glazbenu kulturu u 4. razredu osnovne kole Antun elar, Nevenka Ragu Antun elar, Nevenka Ragu udbenik s CD-om 4. AA 48.00

137.

SVIJET GLAZBE : vjebenica-kajdanka za glazbenu kulturu u 4. razredu osnovne kole GLAZBENA ETVRTICA : udbenik glazbene kulture za etvrti razred osnovne kole s 2 CD-a GLAZBA I RADOST 4 : udbenik iz glazbene kulture za 4. razred osnovne kole

vjebenica

4.

AA

22.00

138.

Jelena Sikirica, Ana Miljak

udbenik s 2 CD-a NOVO udbenik s 2 CD-a IZMIJENJENO vjebenica IZMIJENJENO

4.

PI

56.00

Rajko Eimovi, Ivan Krek Rajko Eimovi, Ivan Krek

4.

ZN

46.00

139. GLAZBA I RADOST 4 : vjebenica iz glazbene kulture za 4. razred osnovne kole

4.

ZN

26.00

~140.

VJERONAUKNA PUTU VJERE : udbenik vjeronauka za 4. razred osnovne kole ISLAMSKA ITANKA : za 3. i 4. razred osnovne kole Ivica Pain, Ante Pavlovi udbenik udbenik NOVO 4. KS 38.00

141.

evko Omerbai

3. i 4.

MIZ

40.00

392

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07.

NEOBVEZNI KOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNONapomena: odluku o izboru ponu enih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja

~142.

LIKOVNA KULTURAVALOVI BOJA 4 : radni listii za likovnu kulturu u 4. razredu osnovne kole MOJA VELIKA IDEJA 4 : udbenik iz likovne kulture s radnim listiima i likovnom mapom za IV. razred osnovne kole Emil Robert Tanay Renata Harapin-Mehkek, Gordana Ivani, Ivana Devernay Cimi radni listii udbenik s radnim listiima i likovnom mapom 4. K 39.00

143.

4.

ZN

50.00

~144.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURABRE, VIE, JAE 4 : prirunik za uenice i uenike iz tjelesne i zdravstvene kulture u 4. razredu osnovne kole Vladimir Findak prirunik 4. K 36.00

V. RAZRED~145.

HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOSTMOJA ITANKA 5 : itanka za 5. razred osnovne kole HRVATSKA ITANKA : za 5. razred osnovne kole Dubravka Teak, Patricija Marui Ante Been, Olga Jambrec Olga Jambrec Nada Babi, Dinka Golem, Dunja Jeli Nada Babi, Dinka Golem, Dunja Jeli udbenik NOVO udbenik NOVO radna biljenica NOVO udbenik NOVO radna biljenica NOVO udbenik s DVD-om i 3 CD-a NOVO udbenik NOVO radna biljenica NOVO 5. 5. 5. 5. AA NLJ NLJ PI 51.00 54.00 29.00 53.00

146. RADNA BILJENICA : uz HRVATSKU ITANKU za 5. razred osnovne kole DVERI RIJEI 5 : hrvatska itanka za peti razred osnovne kole 147. DVERI RIJEI 5 : radna biljenica uz hrvatsku itanku za peti razred osnovne kole KRILA RIJEI : itanka za 5. razred osnovne kole UBOR RIJEI : hrvatska itanka za 5. razred osnovne kole 149. UBOR RIJEI : radna biljenica uz itanku za 5. razred osnovne kole Zvonimir Dikli, Joa Skok 5. K 29.00

5.

PI

27.00

148.

Skupina autora

5.

K

56.00

Zvonimir Dikli, Joa Skok

5.

K

54.00

~150.

HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZINO IZRAAVANJENA HRVATSKI 5 : udbenik za 5. razred osnovne kole NA HRVATSKI 5 : vjebenica uz udbenik za 5. razred osnovne kole RIJEI HRVATSKE : udbenik hrvatskoga jezika za peti razred osnovne kole Marko Aleri, Marija Subai Marko Aleri, Marija Subai Zorica Lugari Zorica Lugari Stjepko Teak, Marijan Bacan, Marcela Boban, Marina ubri, Ana Mesi, Milan Pauni Stjepko Teak, Marijan Bacan, Marcela Boban, Marina ubri, Ana Mesi, Milan Pauni Nikolina Marini, Danijel Rui Stjepko Teak, Zorica Klini Stjepko Teak, Zorica Klini udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik NOVO 5. 5. 5. 5. AA AA PI PI 45.00 26.00 46.00 34.00

151. RIJEI HRVATSKE : vjebenica hrvatskoga jezika za peti razred osnovne kole HRVATSKI JEZIK 5 : udbenik za 5. razred osnovne kole

5.

K

49.00

152.

HRVATSKI JEZIK 5 : vjebenica za 5. razred osnovne kole HRVATSKI JEZIK 5 : CD za 5. razred osnovne kole MOJ HRVATSKI 5 : udbenik za 5. razred osnovne kole

vjebenica NOVO CD NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO

5.

K

32.00

5. 5. 5.

K K K 49.00 32.00

153. MOJ HRVATSKI 5 : vjebenica za 5. razred osnovne kole

393

METODIKA:Vol. 7, br. 13 (2/2006), str. 380-413Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika HRVATSKA JEZINA KRINJICA 5 : udbenik za hrvatski jezik u petom razredu osnovne kole 154. HRVATSKA JEZINA KRINJICA 5 : vjebenica za hrvatski jezik u petom razredu osnovne kole MOJ HRVATSKI 5 : udbenik iz hrvatskog jezika za peti razred osnovne kole 155. MOJ HRVATSKI 5 : vjebenica iz hrvatskog jezika za peti razred osnovne kole Zvonimir Dikli, Branka Jankovi, Vlatka Turina vjebenica NOVO 5. ZN 32.00 Valentina Kamber, Lidija Sykora-Nagy Zvonimir Dikli, Branka Jankovi, Vlatka Turina vjebenica NOVO udbenik NOVO 5. N 30.00 Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. 45.00

Valentina Kamber, Lidija Sykora-Nagy

udbenik NOVO

5.

N

5.

ZN

49.00

~

ENGLESKI JEZIKWAY TO GO 2 : udbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne kole, 2. godina uenja Vinja Ani udbenik 5. K 49.00

156. WAY TO GO 2 : radni prirunik engleskog jezika za 5. razred osnovne kole, 2. godina uenja PROJECT 1 : students book : udbenik za 5. razred osnovne kole : 2. godina uenja 157. PROJECT 1 : workbook : vjebenica za 5. razred osnovne kole : 2. godina uenja PROJECT 2 STUDENTS BOOK : udbenik za 5. razred osnovne kole : 5. godina uenja 158. PROJECT 2 WORKBOOK : radni prirunik za 5. razred osnovne kole : 5. godina uenja BUILDING BRIDGES 5 : udbenik iz engleskog jezika za peti razred osnovne kole : peta godina uenja 159. BUILDING BRIDGES 5 : vjebenica iz engleskog jezika za peti razred osnovne kole : peta godina uenja Danka Singer, Jasna Pavuna, Borka Lekaj Lubina, Gordana Neuhold vjebenica NOVO 5. PI 39.00 Tom Hutchinson Danka Singer, Jasna Pavuna, Borka Lekaj Lubina, Gordana Neuhold radni prirunik NEIZMIJENJENO udbenik NOVO 5. ALG 34.00 Tom Hutchinson vjebenica udbenik NEIZMIJENJENO 5. ALG 34.00 Vinja Ani radni prirunik 5. K 42.00

Tom Hutchinson

udbenik

5.

ALG

66.00

Tom Hutchinson

5.

ALG

66.00

5.

PI

49.00

~

NJEMAKI JEZIKDEUTSCH? SUPER! 2 : udbenik njemakog jezika za 5. razred osnovne kole, II. godina uenja Plamenka BernardiBritvec, Mira Kruhan, Jadranka Salopek Plamenka BernardiBritvec, Mira Kruhan, Jadranka Salopek Damir Veliki, Gordana Matolek Veseli Damir Veliki, Gordana Matolek Veseli Olga Fiarova, Milena Zbrankova Olga Fiarova, Milena Zbrankova udbenik 5. K 49.00

160. DEUTSCH? SUPER! 2 : radna biljenica njemakog jezika za 5. razred osnovne kole, II. godina uenja DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 2 : udbenik njemakoga jezika za 5. razred osnovne kole 161. DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 2 : radna biljenica njemakoga jezika za 5. razred osnovne kole START MIT MAX 2 : udbenik njemakog jezika za 5. razred osnovne kole 162. START MIT MAX 2 : radna biljenica njemakog jezika za 5. razred osnovne kole radna biljenica 5. AA 26.00 radna biljenica 5. K 32.00

udbenik

5.

AA

48.00

udbenik

5.

ND

58.00

radna biljenica

5.

ND

37.00

~

FRANCUSKI JEZIKPARLEZ COMME NOUS : niveau B : udbenik francuskog jezika za 5. razred osnovne kole Klara Montani, Ivana Batui udbenik 5. K 38.00

163. PARLEZ COMME NOUS : niveau B : radna biljenica za francuski jezik za 5. razred osnovne kole Yvonne Vrhovac radna biljenica 5. K 21.00

394

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika EXTRA! 1 : methode de francais : udbenik francuskog jezika za 5. razred osnovne kole : 2. godina uenja 164. EXTRA! 1 : cahier dactivites : vjebenica francuskog jezika za 5. razred osnovne kole : 2. godina uenja Fabienne Gallon, Cyntia Donson vjebenica 5. ALG 50.00 Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. 82.00

Fabienne Gallon

udbenik

5.

ALG

~165.

TALIJANSKI JEZIKVIENI CON ME 2 : corso di lingua italiana : udbenik talijanskog jezika za 5. razred osnovne kole Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Markovi Marinkovi, Nives Sironi Bonefai udbenik 5. K 99.00

~

MATEMATIKAMATEMATIKA 5 : udbenik i zbirka zadataka za 5. razred osnovne kole : 1. dio Vinko Bajrovi udbenik i zbirka zadataka NOVO udbenik i zbirka zadataka NOVO udbenik i vjebenica NOVO udbenik i vjebenica NOVO udbenik i zbirka zadataka s CD-om NOVO udbenik i zbirka zadataka NOVO udbenik s vjebenicom NOVO udbenik s vjebenicom NOVO zbirka zadataka NOVO udbenik NOVO zbirka zadataka NOVO udbenik i zbirka zadataka s CD-om NOVO udbenik i zbirka zadataka s CD-om NOVO radni materijali NOVO 5. EL 48.00

166. MATEMATIKA 5 : udbenik i zbirka zadataka za 5. razred osnovne kole : 2. dio MATEMATIKA 5 : udbenik i vjebenica za peti razred osnovne kole : I. polugodite 167. MATEMATIKA 5 : udbenik i vjebenica za peti razred osnovne kole : II. polugodite PETICA 5 : udbenik i zbirka zadataka iz matematike za 5. razred osnovne kole : svezak 1 168. PETICA 5 : udbenik i zbirka zadataka iz matematike za 5. razred osnovne kole : svezak 2 MATEMATIKE ZGODE 5 : udbenik s vjebenicom za 5. razred osnovne kole - I. polugodite 169. MATEMATIKE ZGODE 5 : udbenik s vjebenicom za 5. razred osnovne kole - II. polugodite MATEMATIKE ZGODE 5 : zbirka zadataka za 5. razred osnovne kole MATEMATIKA 5 : udbenik za 5. razred osnovne kole 170. MATEMATIKA 5 : zbirka zadataka za 5. razred osnovne kole TAJNI ZADATAK 005, 1. DIO : udbenik sa zbirkom zadataka i CD-om za 5. razred osnovne kole TAJNI ZADATAK 005, 2. DIO : udbenik sa zbirkom zadataka i CD-om za 5. razred osnovne kole TAJNI ZADATAK 005 : radni materijali za uenike 5. razreda osnovne kole Boko Jagodi, Nikola Sarapa, Sanja Stilinovi Renata Svedrec, Nikol Radovi, Tanja Soucie, Ivana Koki Renata Svedrec, Nikol Radovi, Tanja Soucie, Ivana Koki Renata Svedrec, Nikol Radovi, Tanja Soucie, Ivana Koki 5. K 46.00 Dubravka Glasnovi Gracin, Zlata urkovi, Lidija Kralj, Sonja Bani Gordana Pai, Mirjana Konosi, eljko Bonjak, Igor Urbiha Gordana Pai, Mirjana Konosi, eljko Bonjak, Igor Urbiha Gordana Pai, Mirjana Konosi, eljko Bonjak, Igor Urbiha Boko Jagodi, Nikola Sarapa Zvonimir iki, Branko Gole, Zlatko Lobor, Luka Krni Dubravka Glasnovi Gracin, Zlata urkovi, Lidija Kralj, Sonja Bani 5. PI 45.00 Vinko Bajrovi Zvonimir iki, Branko Gole, Zlatko Lobor, Luka Krni 5. EL 48.00

5.

PI

45.00

5.

SYS

55.00

5.

SYS

55.00

5.

K

44.00

5.

K

44.00

5.

K

38.00

5.

K

49.00

5.

K

44.00

171.

5.

K

44.00

5.

K

38.00

~172.

INFORMATIKAINFORMATIKA 5 : udbenik informatike za 5. razred osnovne kole INFORMATIKA 5 : vjebenica uz udbenik informatike za 5. razred osnovne kole Ida Srdi Ida Srdi udbenik NOVO vjebenica NOVO 5. 5. AA AA 45.00 25.00

395

METODIKA:Vol. 7, br. 13 (2/2006), str. 380-413Kataloni broj 2006./07. 173. Naziv udbenika/prirunika WWW INFORMATIKA 5 : udbenik s vjebama i radnim zadacima za peti razred osnovne kole s CD-om INFORMATIKA 5 : multimedijski udbenik informatike za 5. razred osnovne kole 174. INFORMATIKA 5 : vjebenica uz udbenik informatike za 5. razred osnovne kole KLIKNI MIEM 5 : udbenik s CD-om za 5. razred osnovne kole 175. KLIKNI MIEM 5 : vjebenica za 5. razred osnovne kole Saida Deljac vjebenica NOVO 5. K 29.00 Vinkoslav Galeev, Lidija Kralj, Ines Kniewald, Gordana Sokol Saida Deljac vjebenica NOVO udbenik NOVO 5. SYS 25.00 Autori Vrsta izdanja udbenik s CD-om NOVO udbenik s CD-om NOVO Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. 69.00

Silvana Svetlii, Matko Barii Vinkoslav Galeev, Lidija Kralj, Ines Kniewald, Gordana Sokol

5.

PI

5.

SYS

60.00

5.

K

52.00

~

PRIRODAPRIRODA 5 : udbenik prirode za 5. razred osnovne kole Vicko Pavii, Josip Hudek, ur a Kocijan, Marijan Varga Vicko Pavii, Josip Hudek, ur a Kocijan, Marijan Varga Jasminka Dapo, Jasna Toneti, Lela Zadrail Jasminka Dapo, Jasna Toneti, Lela Zadrail Damir Bendelja, Edina Operta Damir Bendelja, Edina Operta, Gordana Kalanj Kraljevi Zdravko Dolenec, Josip Hudek, Vicko Pavii Zdravko Dolenec, Josip Hudek, Vicko Pavii Zdravko Dolenec udbenik NOVO radna biljenica NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik s CD-om NOVO radna biljenica NOVO udbenik s CD-om NOVO vjebenica NOVO zbirka zadataka NOVO 5. AA 47.00

176. PRIRODA 5 : radna biljenica uz udbenik prirode za 5. razred osnovne kole PRIRODA 5 : udbenik iz prirode i drutva za peti razred osnovne kole 177. PRIRODA 5 : vjebenica iz prirode i drutva za peti razred osnovne kole MOJA PRIRODA 5 : udbenik s CD-om za 5. razred osnovne kole 178. MOJA PRIRODA 5 : radna biljenica za 5. razred osnovne kole PRIRODA 5 : udbenik za 5. razred osnovne kole 179. PRIRODA 5 : vjebenica za 5. razred osnovne kole PRIRODA 5 : zbirka zadataka za 5. razred osnovne kole 5. K 32.00 5. PI 31.00 5. AA 30.00

5.

PI

51.00

5.

K

49.00

5.

K

49.00

5. 5.

K K

32.00 32.00

~

GEOGRAFIJAGEOGRAFIJA 1 : udbenik geograje za 5. razred osnovne kole Tomislav Jeli, Mirko Brazda Tomislav Jeli, Mirko Brazda Vesna Mili Vesna Mili Zdenka ukelj, eljka iljkovi Zdenka ukelj, eljka iljkovi Julijana Jahn Babi, Ivan Duki Julijana Jahn Babi, Ivan Duki Milan Ili, Danijel Orei udbenik NOVO radna biljenica NOVO udbenik NOVO radna biljenica NOVO udbenik s CD-om NOVO vjebenica NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik s CD-om NOVO radna biljenica NOVO 5. AA 45.00

180.

GEOGRAFIJA 1 : radna biljenica uz udbenik geograje za 5. razred osnovne kole GEOGRAFIJA 5 : udbenik za 5. razred osnovne kole

5.

AA

24.00

5. 5.

MRD MRD

44.00 25.00

181. GEOGRAFIJA 5 : radna biljenica za 5. razred osnovne kole GEOGRAFIJA 5 : udbenik iz geograje za peti razred osnovne kole 182. GEOGRAFIJA 5 : vjebenica iz geograje za peti razred osnovne kole GEOGRAFIJA 5 : udbenik iz geograje za peti razred osnovne kole 183. GEOGRAFIJA 5 : vjebenica iz geograje za peti razred osnovne kole GEA 1 : udbenik za 5. razred osnovne kole 184. GEA 1 : radna biljenica za 5. razred osnovne kole Milan Ili, Danijel Orei 5. PI 24.00

5.

PI

44.00

5. 5.

PI PI

24.00 44.00

5.

K

45.00

5.

K

25.00

396

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika PLANET ZEMLJA : udbenik iz geograje za peti razred osnovne kole 185. PLANET ZEMLJA : vjebenica iz geograje za peti razred osnovne kole Sanja Faivre, Anita Filipi, Milka Major vjebenica NOVO 5. ZN 26.00 Autori Vrsta izdanja udbenik NOVO Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. 49.00

Sanja Faivre, Anita Filipi

5.

ZN

~

POVIJESTPOVIJEST 5 : udbenik povijesti za 5. razred osnovne kole Stjepan Bekavac, Marija Bradvica Stjepan Bekavac, Marija Bradvica Hrvoje Graanin, Ivana Malus Tomorad, Mladen Tomorad Hrvoje Graanin, Ivana Malus Tomorad, Mladen Tomorad Vladimir Posavec udbenik s CD-om NOVO radna biljenica NOVO udbenik NOVO radna biljenica NOVO udbenik NOVO vjebenica s CD-om NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik s CD-om NOVO radna biljenica NOVO 5. AA 45.00

186. POVIJEST 5 : radna biljenica uz udbenik povijesti za 5. razred osnovne kole POVIJEST 5 - STARA POVIJEST : udbenik za 5. razred osnovne kole 187. POVIJEST 5 - STARA POVIJEST : radna biljenica za 5. razred osnovne kole POVIJEST STAROGA VIJEKA : za 5. razred osnovne kole 188. POVIJEST STAROGA VIJEKA : vjebenica za 5. razred osnovne kole POVIJEST 5 : udbenik povijesti za peti razred osnovne kole 189. POVIJEST 5 : vjebenica iz povijesti za peti razred osnovne kole POVIJEST 5 : udbenik za 5. razred osnovne kole 190. POVIJEST 5 : vjebenica za 5. razred osnovne kole TRAGOM PROLOSTI 5 : udbenik za 5. razred osnovne kole 191. TRAGOM PROLOSTI 5 : radna biljenica za 5. razred osnovne kole Sanja Cerovski Hrvoje Krievan, Karolina Ujakovi, Svjetlana Vorel Sanja Cerovski Tina Matani, Toni Rajkovi Hrvoje Krievan, Karolina Ujakovi, Svjetlana Vorel Vladimir Posavec Tina Matani, Toni Rajkovi

5.

AA

25.00

5.

MRD

45.00

5.

MRD

25.00

5.

NLJ

44.00

5.

NLJ

30.00

5. 5. 5. 5.

PI PI K K

44.00 26.00 46.00 26.00

5.

K

46.00

5.

K

26.00

~192.

GLAZBENA KULTURASVIJET GLAZBE 5 : udbenik glazbene kulture u 5. razredu osnovne kole GLAZBENA PETICA : udbenik glazbene kulture za peti razred osnovne kole s 2 CD-a GLAZBA I TI 1 : udbenik za 5. razred osnovne kole Nevenka Ragu, Antun elar Saa Mari, Ljiljana edrov Snjeana pehar Snjeana pehar Ana Stanii, ur ica Berakovi Ana Stanii, ur ica Berakovi Adalbert Markovi, Rajko Eimovi Adalbert Markovi, Rajko Eimovi udbenik s CD-om NOVO udbenik s 2 CD-a NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik NOVO vjebenica NOVO udbenik s CDom NOVO vjebenica NOVO dodatak udbenicima glazbene kulture s 2 CD-a NOVO 5. AA 50.00

193.

5.

PI

58.00

5. 5. 5. 5.

K K K K

44.00 29.00 44.00 29.00

194. GLAZBA I TI 1 : vjebenica za 5. razred osnovne kole ODABERI GLAZBU : udbenik za 5. razred osnovne kole 195. ODABERI GLAZBU : vjebenica za 5. razred osnovne kole GLAZBA I RADOST 5 : udbenik iz glazbene kulture za 5. razred osnovne kole 196. GLAZBA I RADOST 5 : vjebenica iz glazbene kulture za 5. razred osnovne kole HRVATSKA NARODNA GLAZBA : za glazbenu kulturu od 5. do 8. razreda osnovne kole

5.

ZN

46.00

5.

ZN

26.00

196a

Adalbert Markovi, Rajko Eimovi

5. - 8.

ZN

49.00

397

METODIKA:Vol. 7, br. 13 (2/2006), str. 380-413Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07.

~197.

LIKOVNA KULTURALIKOVNA KULTURA : udbenik za peti razred osnovne kole LIKOVNA KULTURA : radna biljenica za peti razred osnovne kole Mirjana Tomaevi Danevi, Ana obat Mirjana Tomaevi Danevi, Ana obat Robert Emil Tanay udbenik NOVO radna biljenica NOVO udbenik NOVO udbenik s likovnom mapom NOVO 5. 5. 5. PI PI K 34.00 21.00 39.00

198.

VALOVI BOJA 5 : udbenik za 5. razred osnovne kole LIKOVNA KULTURA 5 : udbenik s likovnom mapom za 5. razred osnovne kole

199.

Ivana Devernay Cimi, Gordana Koec

5.

ZN

60.00

~

TEHNIKA KULTURATEHNIKI 5 : udbenik tehnike kulture za 5. razred osnovne kole Branko Hrpka, Josip Zdenko Hasenohrl, Ankica Gudelj Branko Hrpka, Josip Zdenko Hasenohrl, Ankica Gudelj Mirko Ceglec, Mladen Vidovi Mirko Ceglec, Mladen Vidovi Nenad Bolf, Ivan Cerovec, Zlatko Malinar, Mladen Rajai Nenad Bolf, Ivan Cerovec, Zlatko Malinar, Mladen Rajai Marijan Vinkovi, Dragutin Laba, Stjepan Androli, eljko Medved Marijan Vinkovi, Dragutin Laba, Stjepan Androli, eljko Medved Vladimir Deli, Vinkoslav Galeev Vladimir Deli, Vinkoslav Galeev Gordan Bartoli, Slavko Mareni, Ines Paleka Gordan Bartoli, Slavko Mareni, Ines Paleka udbenik NOVO vjebenica s radnim materijalom NOVO udbenik NOVO vjebenica s radnim materijalom NOVO udbenik NOVO vjebenica s radnim materijalom NOVO udbenik s CD-om NOVO radna biljenica s radnim materijalom NOVO udbenik s CD-om NOVO vjebenica s radnim materijalom NOVO udbenik s DVD-om NOVO vjebenica s radnim materijalom NOVO 5. AA 45.00

200. TEHNIKI 5 : vjebe i radni zadaci uz udbenik tehnike kulture za 5. razred osnovne kole TEHNIKA KULTURA 5 : udbenik za peti razred osnovne kole 201. TEHNIKA KULTURA 5 : vjebenica za peti razred osnovne kole TEHNIKA KULTURA : udbenik za 5. razred osnovne kole 202. TEHNIKA KULTURA : vjebenica za 5. razred osnovne kole TEHNIKA KULTURA 1 : udbenik za peti razred osnovne kole s CD-om 203. TEHNIKA KULTURA 1 : radna biljenica za peti razred osnovne kole TEHNIKA KULTURA 5 : udbenik iz tehnike kulture za 5. razred osnovne kole 204. TEHNIKA KULTURA 5 : vjebenica uz udbenik za 5. razred osnovne kole TK 5, UDESNI SVIJET TEHNIKE : udbenik s DVD-om za 5. razred osnovne kole 205. TK 5, UDESNI SVIJET TEHNIKE : vjebenica s praktinim vjebama za 5. razred osnovne kole 5. K 65.00 5. SYS 44.00 5. NLJ 41.00 5. AA 45.00

5.

EXED

42.00

5.

EXED

65.00

5.

NLJ

45.00

5.

PI

47.00

5.

PI

53.00

5.

SYS

45.00

5.

K

47.00

~

VJERONAUKJA SAM PUT : udbenik vjeronauka za 5. razred osnovne kole Ruica Razum i suradnici Ruica Razum, Anita Ramljak, Verica Razum Hrmo, Martin Raspoli Osman Mufti, Aziz Hasanovi udbenik radna biljenica NOVO udbenik NOVO 5. KS 38.00

206. JA SAM PUT : radna biljenica vjeronauka za 5. razred osnovne kole 207. UDBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 5. i 6. razred osnovne kole

5.

KS

32.00

5. i 6.

MIZ

25.00

398

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07.

NEOBVEZNI KOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNONapomena: odluku o izboru ponu enih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja

~208.

LATINSKI JEZIK - PRVA GODINA UENJA** ORBIS ROMANUS 1: poetni udbenik za osnovnu kolu i gimnaziju Damir Salopek, Zlatko eelj, Dubravko kiljan udbenik 5. - 8. PI 84.00

VI. RAZRED~209. 210. 211.

HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOSTHRVATSKA ITANKA 6 : udbenik za 6. razred osnovne kole HRVATSKA ITANKA : udbenik za 6. razred osnovne kole DVERI RIJEI 6 : hrvatska itanka za 6. razred osnovne kole Zvonimir Dikli, Joa Skok Olga Jambrec, Ante Been Nada Babi, Dinka Golem, Dunja Jeli udbenik udbenik udbenik IZMIJENJENO 6. 6. 6. K NLJ PI 54.00 53.00 53.00

~212.

HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZINO IZRAAVANJEMOJ HRVATSKI 6 : udbenik za 6. razred osnovne kole MOJ HRVATSKI 6 : vjebenica za 6. razred osnovne kole HRVATSKI JEZIK 6 : udbenik za 6. razred osnovne kole Stjepko Teak, Zvonimir Dikli Stjepko Teak, Zvonimir Dikli Zorica Lugari, Neboja Koharovi Zorica Lugari, Neboja Koharovi Stjepko Teak, Ana Mesi, Marcela Boban, Milan Paun, Marina ubri, Marijan Bacan Stjepko Teak, Ana Mesi, Marcela Boban, Milan Paun, Marina ubri, Marijan Bacan Nikolina Marini, Danijel Rui udbenik vjebenica udbenik vjebenica 6. 6. 6. 6. ZN ZN PI PI 52.00 36.00 49.00 34.00

213. HRVATSKI JEZIK 6 : vjebenica za 6. razred osnovne kole HRVATSKI JEZIK 6 : udbenik za 6. razred osnovne kole

udbenik

6.

K

49.00

214.

HRVATSKI JEZIK 6 : vjebenica za 6. razred osnovne kole HRVATSKI JEZIK 6: CD hrvatskoga jezika za 6. razred osnovne kole

vjebenica

6.

K

34.00

CD

6.

K

~

ENGLESKI JEZIKWAY TO GO 3 : udbenik engleskog jezika za 6. razred osnovne kole, 3. godina uenja Olinka Breka udbenik 6. K 49.00

215. WAY TO GO 3 : radni prirunik engleskog jezika za 6. razred osnovne kole, 3. godina uenja PROJECT 2 : students book : udbenik za 6. razred osnovne kole : 3. godina uenja 216. PROJECT 2 : workbook : vjebenica za 6. razred osnovne kole : 3. godina uenja Tum Hutchinson vjebenica 6. ALG 34.00 Olinka Breka radni prirunik 6. K 42.00

Tum Hutchinson

udbenik

6.

ALG

66.00

~

NJEMAKI JEZIKDEUTSCH? SUPER ! 3 : udbenik njemakog jezika za 6. razred osnovne kole, III. godina uenja Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec Damir Veliki, Ljubimka Vitez udbenik 6. K 49.00

217. DEUTSCH? SUPER ! 3 : radna biljenica njemakog jezika za 6. razred osnovne kole, III. godina uenja DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 3 : udbenik njemakog jezika za 6. razred osnovne kole 218. DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 3 : radna biljenica uz udbenik njemakog jezika za 6. razred osnovne kole radna biljenica 6. K 32.00

udbenik

6.

AA

48.00

Damir Veliki, Ljubimka Vitez

radna biljenica

6.

AA

26.00

399

METODIKA:Vol. 7, br. 13 (2/2006), str. 380-413Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Blaenka Jela, Petra Turmiov, Petr Tlust, Vtzslava Cihlov, Mariele U. Wicke Blaenka Jela, Petra Turmiov, Petr Tlust, Vtzslava Cihlov, Mariele U. Wicke Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07.

START MIT MAX 3 : udbenik za njemaki jezik za 6. razred osnovne kole 219. START MIT MAX 3 : radna biljenica za njemaki jezik za 6. razred osnovne kole

udbenik

6.

ND

58.00

radna biljenica

6.

ND

37.00

~

FRANCUSKI JEZIKPARLES COMME NOUS : niveau C : udbenik francuskog jezika za 6. razred osnovne kole Ivana Batui, Klara Montani udbenik 6. K 38.00

220. PARLES COMME NOUS : niveau C : radna biljenica za francuski jezik u 6. razredu osnovne kole EXTRA! 2 : methode de francais : udbenik francuskog jezika za 6. razred osnovne kole : 3. godina uenja 221. EXTRA! 2 : cahier dactivites : vjebenica francuskog jezika za 6. razred osnovne kole : 3. godina uenja Fabienne Gallon vjebenica 6. ALG 50.00 Yvonne Vrhovac radna biljenica 6. K 22.00

Fabienne Gallon

udbenik

6.

ALG

82.00

~

TALIJANSKI JEZIKVIENI CON ME 3 : corso di lingua italiana : udbenik talijanskog jezika za 6. razred osnovne kole Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Markovi Marinkovi, Nives Sironi Bonefai Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Markovi Marinkovi, Nives Sironi Bonefai udbenik 6. K 99.00

222. VIENI CON ME 3 : quaderno di esercizi : vjebenica za 6. razred osnovne kole vjebenica 6. K 39.00

~

MATEMATIKAMATEMATIKA 6 : udbenik i vjebenica za esti razred osnovne kole, 1. polugodite Vesna Draenovi-itko, Luka Krni, Maja Mari, Zvonimir iki Vesna Draenovi-itko, Luka Krni, Maja Mari, Zvonimir iki Vinko Bajrovi udbenik i vjebenica IZMIJENJENO udbenik i vjebenica IZMIJENJENO udbenik i zbirka zadataka NOVO udbenik i zbirka zadataka NOVO udbenik i zbirka zadataka s CD-om NOVO udbenik i zbirka zadataka s CD-om NOVO udbenik NOVO zbirka zadataka NOVO 6. PI 45.00

223. MATEMATIKA 6 : udbenik i vjebenica za esti razred osnovne kole, 2. polugodite MATEMATIKA 6 : udbenik i zbirka zadataka za 6. razred osnovne kole : 1. dio 224. MATEMATIKA 6 : udbenik i zbirka zadataka za 6. razred osnovne kole : 2. dio PETICA 6 : udbenik i zbirka zadataka iz matematike za 6. razred osnovne kole 1. svezak 225. PETICA 6 : udbenik i zbirka zadataka iz matematike za 6. razred osnovne kole 2. svezak MATEMATIKA 6 : udbenik za 6. razred osnovne kole 226. MATEMATIKA 6 : zbirka zadataka za 6. razred osnovne kole Boko Jagodi, Nikola Sarapa, Renata Svedrec 6. K 46.00 Lidija Kralj, Zlata urkovi, Dubravka Glasnovi Gracin, Sonja Bani Boko Jagodi, Nikola Sarapa, Renata Svedrec 6. SYS 58.00 Vinko Bajrovi 6. EL 48.00 6. PI 45.00

6.

EL

48.00

Lidija Kralj, Zlata urkovi, Dubravka Glasnovi Gracin, Sonja Bani

6.

SYS

58.00

6.

K

49.00

~227.

INFORMATIKAINFORMATIKA 6 : multimedijski udbenik informatike za 6. razred osnovne kole KLIKNI MIEM 6 : udbenik informatike s CD-om za 6. razred osnovne kole Vinkoslav Galeev, Ines Kniewald, Lidija Kralj, Gordana Sokol, Natalija Stjepanek Saida Deljac Slavko Mareni udbenik s CD-om udbenik s CD-om vjebenica 6. SYS 70.00

6. 6.

K K

52.00 29.00

228. KLIKNI MIEM 6 : vjebenica informatike za 6. razred osnovne kole

400

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07.

~229.

PRIRODAPRIRODA 6 : udbenik za 6. razred osnovne kole PRIRODA 6 : radna biljenica za 6. razred osnovne kole PRIRODA 6 : udbenik za 6. razred osnovne kole Vicko Pavii, Josip Hudek Vicko Pavii, Josip Hudek Vlasta Seljanec, Jadranka Toki, Rua Bule, Vesna Bonjak Vlasta Seljanec, Jadranka Toki, Rua Bule, Vesna Bonjak udbenik vjebenica 6. 6. K K 49.00 34.00

udbenik

6.

PI

51.00

230. PRIRODA 6 : vjebenica za 6. razred osnovne kole vjebenica 6. PI 33.00

~231.

ZEMLJOPISZEMLJOPIS 2 : udbenik za 6. razred osnovne kole ZEMLJOPIS 2 : radna biljenica uz udbenik za 6. razred osnovne kole ZEMLJOPIS 6 : udbenik za 6. razred osnovne kole Mirko Brazda, Ivan Crkveni Mirko Brazda, Ivan Crkveni Dragutin Feletar, Vesna Mili, Zoran Stiperski, Ruica Ivankovi Vesna Mili, Ruica Ivankovi Vesna Janko, Renata Pavli Vesna Janko, Renata Pavli udbenik radna biljenica 6. 6. AA AA 46.00 26.00

udbenik

6.

MRD

47.00

232. ZEMLJOPIS 6 : radna biljenica za 6. razred osnovne kole GEOGRAFIJA 6 : udbenik iz geograje za esti razred osnovne kole 233. GEOGRAFIJA 6 : vjebenica iz geograje za esti razred osnovne kole

radna biljenica udbenik NOVO vjebenica NOVO

6. 6. 6.

MRD PI PI

25.00 44.00 24.00

~

POVIJESTPOVIJEST 6 : udbenik za 6. razred osnovne kole eljko Brdal, Margita Maduni eljko Brdal, Margita Maduni Neven Budak, Marija Mogorovi Crljenko Neven Budak, Marija Mogorovi Crljenko Ante Birin, Tomislav arlija Ante Birin, Tomislav arlija udbenik IZMIJENJENO I DOPUNJENO vjebenica IZMIJENJENO I DOPUNJENO udbenik radna biljenica udbenik radna biljenica 6. K 46.00

234. POVIJEST 6 : vjebenica za 6. razred osnovne kole POVIJEST 6 : udbenik za 6. razred osnovne kole 235. POVIJEST : radna biljenica za 6. razred osnovne kole POVIJEST 6 : udbenik za 6. razred osnovne kole 236. POVIJEST 6 : radna biljenica za 6. razred osnovne kole 6. AA 25.00 6. 6. PI AA 26.00 45.00 6. K 28.00

6.

PI

48.00

~237.

GLAZBENA KULTURAGLAZBA I TI 2 : udbenik glazbene kulture za 6. razred osnovne kole GLAZBA I TI 2 : vjebenica glazbene kulture za 6. razred osnovne kole SVIJET GLAZBE : udbenik za glazbenu kulturu u 6. razredu osnovne kole Alen Matuek, Snjeana pehar Alen Matuek, Snjeana pehar Antun elar, Nevenka Ragu Antun elar, Nevenka Ragu udbenik vjebenica udbenik 6. 6. 6. K K AA 44.00 29.00 44.00

238.

SVIJET GLAZBE : vjebenica-kajdanka : za glazbenu kulturu u 6. razredu osnovne kole GLAZBENA ESTICA : udbenik glazbene kulture za esti razred osnovne kole s 2 CD-a GLAZBA I RADOST 6 : udbenik iz glazbene kulture za 6. razred osnovne kole

vjebenica

6.

AA

22.00

239.

Jelena Sikirica, Saa Mari

udbenik s 2 CD-a udbenik s 2 CD-a IZMIJENJENO vjebenica IZMIJENJENO

6.

PI

59.00

Adalbert Markovi, Rajko Eimovi Adalbert Markovi, Rajko Eimovi

6.

ZN

46.00

240. GLAZBA I RADOST 6 : vjebenica iz glazbene kulture za 6. razred osnovne kole

6.

ZN

26.00

401

METODIKA:Vol. 7, br. 13 (2/2006), str. 380-413Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Vrsta izdanja dodatak udbenicima glazbene kulture s 2 CD-a NOVO Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07.

240a

HRVATSKA NARODNA GLAZBA : za glazbenu kulturu od 5. do 8. razreda osnovne kole

Adalbert Markovi, Rajko Eimovi

5. - 8.

ZN

49.00

~241.

LIKOVNA KULTURAVALOVI BOJA 6 : radni listii za likovnu kulturu u 6. razredu osnovne kole LIKOVNA KULTURA : udbenik za esti razred osnovne kole Emil Robert Tanay Mirjana Tomaevi Danevi, Ana obat Mirjana Tomaevi Danevi, Ana obat Ivana Devernay Cimi, Gordana Koec radni listii udbenik NOVO radna biljenica NOVO udbenik s likovnom mapom NOVO 6. 6. 6. K PI PI 39.00 34.00 21.00

242. LIKOVNA KULTURA : radna biljenica za esti razred osnovne kole LIKOVNA KULTURA 6 : udbenik s likovnom mapom za 6. razred osnovne kole

243.

6.

ZN

60.00

~

TEHNIKA KULTURATEHNIKA KULTURA 6 :udbenik za 6. razred osnovne kole Josip Zdenko Hasenohrl, Renata Bradvica, Branko Hrpka Josip Zdenko Hasenohrl, Renata Bradvica, Branko Hrpka Boena Ratkaj, Marijan Vinkovi Marijan Vinkovi Gordan Bartoli Gordan Bartoli udbenik 6. AA 45.00

244. TEHNIKA KULTURA 6 : vjebe i radni zadaci za 6. razred osnovne kole TEHNIKA KULTURA 2 : udbenik za 6. razred osnovne kole 245. TEHNIKA KULTURA 2 : radna biljenica za 6. razred osnovne kole TEHNIKA KULTURA 6 : udbenik s CD-om za 6. razred osnovne kole 246. TEHNIKA KULTURA 6 : vjebenica za 6. razred osnovne kole vjebenica 6. K 34.00 radna biljenica udbenik s CDom 6. 6. PI K 34.00 47.00 vjebenica 6. AA 26.00

udbenik

6.

PI

47.00

~

VJERONAUKPOZVANI NA SLOBODU : udbenik vjeronauka za 6. razred osnovne kole Ruica Razum i suradnici Ruica Razum, Anita Ramljak, Verica Razum Hrmo, Martin Raspoli Osman Mufti, Aziz Hasanovi udbenik 6. KS 38.00

247. POZVANI NA SLOBODU : radna biljenica vjeronauka za 6. razred osnovne kole 248. UDBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 5. i 6. razred osnovne kole

radna biljenica udbenik NOVO

6.

KS

32.00

5. i 6.

MIZ

25.00

NEOBVEZNI KOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNONapomena: odluku o izboru ponu enih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja

~249.

LATINSKI JEZIK - DRUGA GODINA UENJA** ORBIS ROMANUS 1: poetni udbenik za osnovnu kolu i gimnaziju Damir Salopek, Zlatko eelj, Dubravko kiljan udbenik 5. - 8. PI 84.00

VII. RAZRED~250. 251. 252.

HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOSTPLODOVI RIJEI 7 : udbenik za 7. razred osnovne kole HRVATSKA ITANKA : udbenik za 7. razred osnovne kole DVERI RIJEI 7 : hrvatska itanka za 7. razred osnovne kole Joa Skok, Zvonimir Dikli Olga Jambrec, Ante Been Nada Babi, Dinka Golem, Dunja Jeli udbenik udbenik udbenik IZMIJENJENO 7. 7. 7. PI NLJ PI 55.00 53.00 53.00

402

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07.

~253.

HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZINO IZRAAVANJEHRVATSKI JEZIK 7: udbenik hrvatskoga jezika za 7. razred osnovne kole HRVATSKI JEZIK 7 : vjebenica hrvatskoga jezika za 7. razred osnovne kole HRVATSKI JEZIK 7 : udbenik za 7. razred osnovne kole Stjepko Teak, Zorica Klini Stjepko Teak, Zorica Klini Zorica Lugari, Neboja Koharovi Zorica Lugari, Neboja Koharovi Stjepko Teak, Ana Mesi, Marcela Boban, Milan Paun Stjepko Teak, Ana Mesi, Marcela Boban, Milan Paun Nikolina Marini, Danijel Rui udbenik vjebenica udbenik vjebenica 7. 7. 7. 7. K K PI PI 52.00 32.00 49.00 34.00

254. HRVATSKI JEZIK 7 : vjebenica za 7. razred osnovne kole HRVATSKI JEZIK 7 : udbenik za 7. razred osnovne kole 255. HRVATSKI JEZIK 7 : vjebenica za 7. razred osnovne kole HRVATSKI JEZIK 7 : CD hrvatskoga jezika za 7. razred osnovne kole

udbenik

7.

K

52.00

vjebenica

7.

K

32.00

CD

7.

K

~

ENGLESKI JEZIKSNAPSHOT : udbenik iz engleskog jezika za 7. razred osnovne kole Ana Mavar, Silva Crni, Brian Abbs, Chris Barker, Ingrid Freebairn Ana Mavar, Silva Crni, Brian Abbs, Chris Barker, Ingrid Freebairn Olinka Breka, Maja Mardei Olinka Breka, Maja Mardei Tom Hutchinson Tom Hutchinson udbenik 7. VBZ 54.00

256. SNAPSHOT : radni prirunik iz engleskog jezika za 7. razred osnovne kole WAY TO GO 4 : udbenik engleskog jezika za 7. razred osnovne kole, 4. godina uenja 257. WAY TO GO 4 : radni prirunik engleskog jezika za 7. razred osnovne kole, 4. godina uenja PROJECT 3 : students book : udbenik za 7. razred osnovne kole : 4. godina uenja 258. PROJECT 3 : workbook : vjebenica za 7. razred osnovne kole : 4. godina uenja vjebenica 7. ALG 34.00 radni prirunik 7. K 42.00 radni prirunik 7. VBZ 31.00

udbenik

7.

K

49.00

udbenik

7.

ALG

66.00

~

NJEMAKI JEZIKDEUTSCH? SUPER! 4 : udbenik njemakog jezika za 7. razred osnovne kole, IV. godina uenja Plamenka BernardiBritvec, Jadranka Salopek Plamenka BernardiBritvec, Jadranka Salopek Blaenka Jela, Petra Turmiov Blaenka Jela, Petra Turmiov Ivana Vajda, Karin Nigl udbenik 7. K 49.00

259. DEUTSCH? SUPER! 4 : vjebenica njemakog jezika za 7. razred osnovne kole, IV. godina uenja START MIT MAX 4 : njemaki jezik za 7. razred osnovne kole, udbenik 260. START MIT MAX 4 : njemaki jezik za 7. razred osnovne kole, radna biljenica DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 4 : udbenik njemakog jezika za 7. razred osnovne kole 261. DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 4 : vjebenica uz udbenik njemakog jezika za 7. razred osnovne kole Ivana Vajda, Karin Nigl vjebenica NOVO 7. AA 26.00 radna biljenica udbenik NOVO 7. ND 37.00 vjebenica 7. K 32.00

udbenik

7.

ND

58.00

7.

AA

48.00

~

FRANCUSKI JEZIKEN FRANCAIS, SIL VOUS PLAIT : udbenik francuskog jezika za 7. razred osnovne kole Ivana Batui, Yvonne Vrhovac, eljka HorvatVukelja Ivana Batui, Yvonne Vrhovac, eljka HorvatVukelja udbenik 7. K 35.00

262. EN FRANCAIS, SIL VOUS PLAIT : radni prirunik za uenike 7. razreda osnovne kole radni prirunik 7. K 30.00

403

METODIKA:Vol. 7, br. 13 (2/2006), str. 380-413Kataloni broj 2006./07. Prodajna cijena 2006./07. 82.00 50.00

Naziv udbenika/prirunika EXTRA! 3 : methode de francais : udbenik za 7. i 8. razred osnovne kole

Autori

Vrsta izdanja

Razred

Nakladnik

Fabienne Gallon Fabienne Gallon, Cynthia Donson

udbenik vjebenica

7. - 8. 7. - 8.

ALG ALG

263. EXTRA! 3 : cahier dexercices : vjebenica za 7. i 8. razred osnovne kole

~

TALIJANSKI JEZIKVIENI CON ME 4 : corso di lingua italiana : udbenik talijanskog jezika za 7. razred osnovne kole Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana MarkoviMarinkovi, Nives Sironi Bonefai Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana MarkoviMarinkovi, Nives Sironi Bonefai udbenik 7. K 99.00

264. VIENI CON ME 4 : corso di lingua italiana : radna biljenica talijanskog jezika za 7. razred osnovne kole radna biljenica 7. K 39.00

~

MATEMATIKAMATEMATIKA 7 : udbenik i vjebenica za sedmi razred osnovne kole, 1. polugodite Iva Golac-Jakopovi, Luka Krni, Zvonimir iki, Milana Vukovi Iva Golac-Jakopovi, Luka Krni, Zvonimir iki, Milana Vukovi Boko Jagodi, Nikola Sarapa Boko Jagodi, Nikola Sarapa, Renata Svedrec Renata Svedrec, Nikol Radovi, Tanja Soucie, Ivana Koki Renata Svedrec, Nikol Radovi, Tanja Soucie, Ivana Koki Renata Svedrec, Nikol Radovi, Tanja Soucie, Ivana Koki udbenik i vjebenica IZMIJENJENO udbenik i vjebenica IZMIJENJENO udbenik NOVO zbirka zadataka NOVO udbenik s CD-om NOVO udbenik s CD-om NOVO radni materijali NOVO 7. PI 45.00

265. MATEMATIKA 7 : udbenik i vjebenica za sedmi razred osnovne kole, 2. polugodite MATEMATIKA 7 : udbenik za 7. razred osnovne kole 266. MATEMATIKA 7 : zbirka zadataka za 7. razred osnovne kole TAJNI ZADATAK 007 - 1. DIO : udbenik sa zbirkom zadataka i CD-om za 7. razred osnovne kole 267. TAJNI ZADATAK 007 - 2. DIO : udbenik sa zbirkom zadataka i CD-om za 7. razred osnovne kole TAJNI ZADATAK 007 : radni listovi za uenike 7. razreda osnovne kole 7. K 46.00 7. PI 45.00

7.

K

49.00

7.

K

44.00

7.

K

44.00

7.

K

38.00

~268.

INFORMATIKAKLIKNI MIEM 7 : udbenik informatike s CD-om za 7. razred osnovne kole KLIKNI MIEM 7 : vjebenica informatike za 7. razred osnovne kole Natalija Stjepanek, Predrag Bro anac Natalija Stjepanek, Predrag Bro anac Vinkoslav Galeev, Lidija Kralj, Ines Kniewald, Gordana Sokol udbenik s CD-om vjebenica udbenik s CD-om NOVO 7. 7. K K 52.00 29.00

269.

INFORMATIKA 7 : multimedijski udbenik iz informatike za 7. razred osnovne kole

7.

SYS

70.00

~270.

BIOLOGIJABIOLOGIJA 7 : udbenik za 7. razred osnovne kole BIOLOGIJA 7 : vjebenica za 7. razred osnovne kole BIOLOGIJA 7: udbenik iz biologije za 7. razred osnovne kole Tomislav Bai, Radovan Erben, Mirjana Kalafati Vicko Pavii, Josip Hudek Marija Papac, Gordana Pintar Marija Papac, Gordana Pintar Jasminka Dapo, Jasna Toneti, Lela Zadrail Jasminka Dapo, Jasna Toneti, Lela Zadrail Zdravko Furlan, ur a Kocijan, Marijana Toljan Zdravko Furlan, ur a Kocijan, Marijana Toljan udbenik vjebenica udbenik radna biljenica udbenik radna biljenica udbenik NOVO radna biljenica NOVO 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. K K PI PI PI PI AA AA 49.00 32.00 48.00 33.00 48.00 33.00 46.00 30.00

271. BIOLOGIJA 7: radna biljenica iz biologije za 7. razred osnovne kole BIOLOGIJA 7: udbenik iz biologije za 7. razred osnovne kole 272. BIOLOGIJA 7: radna biljenica iz biologije za 7. razred osnovne kole BIOLOGIJA 7 : udbenik biologije za 7. razred osnovne kole 273. BIOLOGIJA 7 : radna biljenica uz udbenik za 7. razred osnovne kole

404

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07.

~274.

FIZIKAFIZIKA 7 : udbenik za 7. razred osnovne kole FIZIKA 7 : vjebenica za 7. razred osnovne kole FIZIKA 7 : udbenik za 7. razred osnovne kole Vladimir Paar Vladimir Paar, Ivana Katavi, Mladen Klai Mladen Buljubai, Mile Miura, An elko Tei Mladen Buljubai, Mile Miura, An elko Tei Tanja Djakovi, Zoran Krnjai, Ramiza Kurtovi, Boena Ratkaj Tanja Djakovi, Zoran Krnjai, Ramiza Kurtovi, Boena Ratkaj Sonja Pero, Branka Mikulii, Branka Miloti Branka Mikulii, Ivica Buljan, Dubravka Despoja udbenik vjebenica udbenik radna biljenica udbenik NOVO radna biljenica NOVO udbenik s CD-om NOVO vjebenica NOVO 7. 7. 7. 7. K K EXED EXED 49.00 36.00 42.00 28.00

275. FIZIKA 7 : radna biljenica za 7. razred osnovne kole FIZIKA 7 : udbenik za sedmi razred osnovne kole 276. FIZIKA 7 : radna biljenica za sedmi razred osnovne kole OTKRIVAMO FIZIKU 7 : udbenik s CD-om za 7. razred osnovne kole 277. OTKRIVAMO FIZIKU 7 : vjebenica za 7. razred osnovne kole 7. PI 29.00

7.

PI

49.00

7.

K

49.00

7.

K

36.00

~

KEMIJASVIJET TVARI 1 : udbenik kemije za 7. razred osnovne kole Albina Battistutti-Pecha, eljko Mrkli, Maja Petkovi Albina Battistutti-Pecha, eljko Mrkli, Maja Petkovi Renata Najman, Leo Frkanec Renata Najman, Leo Frkanec Milan Sikirica, Karmen Holenda Sanja Koman udbenik IZMIJENJENO radna biljenica IZMIJENJENO udbenik radna biljenica udbenik NOVO udbenik s DVD-om NOVO radna biljenica NOVO 7. PI 51.00

278. SVIJET TVARI 1 : radna biljenica iz kemije za 7. razred osnovne kole KEMIJA 7 : udbenik za 7. razred osnovne kole 279. KEMIJA 7 : radna biljenica za 7. razred osnovne kole 280. KEMIJA ISTRAIVANJEM 7 : udbenik za 7. razred osnovne kole TO JE SVE KEMIJA? : udbenik s DVD-om za 7. razred osnovne kole 281. TO JE SVE KEMIJA? : radna biljenica za 7. razred osnovne kole Sanja Koman 7. 7. AA K 28.00 49.00 7. PI 33.00

7.

AA

49.00

7.

K

49.00

7.

K

32.00

~282.

ZEMLJOPISZEMLJOPIS 3 : udbenik za 7. razred osnovne kole ZEMLJOPIS 3 : vjebenica za 7. razred osnovne kole ZEMLJOPIS 3 : udbenik za 7. razred osnovne kole Milan Ili, Daniel Orei, elimir eura Milan Ili, Daniel Orei, elimir eura Zoran Klari, Tomislav Jeli Zoran Klari, Tomislav Jeli Romana Duanec, Gordana Egartner, Zoran Stiperski Romana Duanec, Gordana Egartner, Zoran Stiperski Tanja Horvat, Renata Kanceljak Tanja Horvat, Renata Kanceljak udbenik vjebenica udbenik radna biljenica 7. 7. 7. 7. PI PI AA AA 46.00 27.00 45.00 26.00

283. ZEMLJOPIS 3 : radna biljenica uz udbenik za 7. razred osnovne kole ZEMLJOPIS 7 : udbenik za 7. razred osnovne kole 284. ZEMLJOPIS 7 : radna biljenica za 7. razred osnovne kole GEOGRAFIJA 7 : udbenik geograje za sedmi razred osnovne kole 285. GEOGRAFIJA 7 : vjebenica iz geograje za sedmi razred osnovne kole vjebenica NOVO 7. PI 24.00 radna biljenica udbenik NOVO 7. MRD 25.00

udbenik

7.

MRD

47.00

7.

PI

44.00

405

METODIKA:Vol. 7, br. 13 (2/2006), str. 380-413Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika GEOGRAFIJA EUROPE : udbenik iz geograje za 7. razred osnovne kole 286. GEOGRAFIJA EUROPE : vjebenica iz geograje za 7. razred osnovne kole Lidija Borko, Ruica Vuk vjebenica IZMIJENJENO 7. ZN 29.00 Autori Vrsta izdanja udbenik IZMIJENJENO Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. 49.00

Lidija Borko, Ruica Vuk

7.

ZN

~

POVIJESTPOVIJEST 7 : udbenik za 7. razred osnovne kole Ivan Duki, Kreimir Erdelja, Igor Stojakovi Ivan Duki, Kreimir Erdelja, Igor Stojakovi Damir Agii Damir Agii Damir Agii, Snjeana Koren, Magdalena NajbarAgii udbenik IZMIJENJENO I DOPUNJENO radna biljenica IZMIJENJENO I DOPUNJENO udbenik radna biljenica 7. K 49.00

287. POVIJEST 7 : vjebenica za 7. razred osnovne kole POVIJEST 7 : udbenik povijesti za 7. razred osnovne kole 288. POVIJEST 7 : radna biljenica iz povijesti za 7. razred osnovne kole 289. POVIJEST : udbenik za 7. razred osnovne kole 7. PI 26.00 7. K 28.00

7.

PI

49.00

udbenik

7.

PI

49.00

~290.

GLAZBENA KULTURAGLAZBA I TI 3 : udbenik glazbene kulture za 7. razred osnovne kole GLAZBA I TI 3 : vjebenica glazbene kulture za 7. razred osnovne kole Snjeana pehar, Alen Matuek Snjeana pehar, Alen Matuek Ljiljana edrov, Saa Mari Nevenka Ragu, Antun elar Nevenka Ragu, Antun elar Ljudevit Adamek, Nives Paulini ari Ljudevit Adamek, Nives Paulini ari udbenik vjebenica udbenik s 3 CD-a udbenik s 2 CD-a radna biljenica udbenik s 2 CD-a NOVO vjebenica NOVO dodatak udbenicima glazbene kulture s 2 CD-a NOVO 7. 7. K K 44.00 29.00

291.

GLAZBENA SEDMICA : udbenik glazbene kulture za 7. razred osnovne kole s 3 CD-a SVIJET GLAZBE 7 : udbenik glazbene kulture za 7. razred osnovne kole

7.

PI

59.00

7. 7.

AA AA

50.00 25.00

292. SVIJET GLAZBE 7 : radna biljenica uz udbenik za 7. razred osnovne kole U GLAZBI ZAJEDNO 7 : udbenik za 7. razred osnovne kole 293. U GLAZBI ZAJEDNO 7 : vjebenica za 7. razed osnovne kole HRVATSKA NARODNA GLAZBA : za glazbenu kulturu od 5. do 8. razreda osnovne kole

7.

ZN

46.00

7.

ZN

26.00

293a

Adalbert Markovi, Rajko Eimovi

5. - 8.

ZN

49.00

~294. 295.

LIKOVNA KULTURAVALOVI BOJA 7 : radni listii za likovnu kulturu u 7. razredu osnovne kole LIKOVNA KULTURA : udbenik za 7. i 8. razred osnovne kole LIKOVNA KULTURA 7 : udbenik s likovnom mapom za 7. razred osnovne kole Emil Robert Tanay Mirjana Tomaevi Danevi, Ana obat Ivana Devernay Cimi, Gordana Koec, Ida Mati radni listii udbenik udbenik s likovnom mapom NOVO 7. 7. - 8. K PI 39.00 63.00

296.

7.

ZN

60.00

~297.

TEHNIKA KULTURAOSNOVE TEHNIKE 3 : udbenik za 7. razred osnovne kole TEHNIKA KULTURA 3 : vjebenica za 7. razred osnovne kole TEHNIKA KULTURA 3 : udbenik za 7. razred osnovne kole Borko Borani Borko Borani Dragutin Laba Marijan Vinkovi udbenik vjebenica udbenik radna biljenica 7. 7. 7. 7. K K PI PI 47.00 34.00 47.00 34.00

298. TEHNIKA KULTURA 3 : radna biljenica za 7. razred osnovne kole

406

KATALOG ODOBRENIH UDBENIKA ZA KOLSKU GODINU 2006./2007.Kataloni broj 2006./07. Naziv udbenika/prirunika TEHNIKA KULTURA 7 : udbenik s CD-om za 7. razred osnovne kole 299. TEHNIKA KULTURA 7 : vjebenica za 7. razred osnovne kole Slavko Mareni vjebenica 7. K 34.00 Autori Vrsta izdanja udbenik s CDom Razred Nakladnik Prodajna cijena 2006./07. 47.00

Slavko Mareni

7.

K

~300. 301.

VJERONAUKZAJEDNO U LJUBAVI : udbenik vjeronauka za 7. razred osnovne kole UDBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 7. i 8. razred osnovne kole Josip Peri i suradnici evko Omerbai udbenik udbenik NOVO 7. 7. i 8. KS MIZ 42.00 25.00

NEOBVEZNI KOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNONapomena: odluku o izboru ponu enih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja

~302.

LATINSKI JEZIK - TREA GODINA UENJA** ORBIS ROMANUS 1: poetni udbenik za osnovnu kolu i gimnaziju Damir Salopek, Zlatko eelj, Dubravko kiljan udbenik 5. - 8. PI 84.00

~303.

GRKI JEZIK - PRVA GODINA UENJA** GRKA VJEBENICA : udbenik za klasina odjeljenja osnovne kole i klasine gimnazije : 1. i 2. godina uenja ** PROMETEJ : udbenik grkoga jezika za 1. i 2. razred gimnazije, 7. i 8. razred osnovne kole : 1. i 2. godina uenja Sabado, Sironi, Zmajlovi Zdravka Martini-Jeri, Dubravka Matkovi Zdravka Martini-Jeri, Dubravka Matkovi udbenik 7. - 8. K 7