of 52 /52
1 SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I SREDNjE TEHNIČKE I STRUČNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA, …

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA, …

R/BSTRUNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI
2
R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
1. Maštalica - radni udbenik Zehra Hubijar „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
2. Moja poetnica - radni udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
3. Prvanka - radni udbenik Hazema Ništovi, Ibro Ništovi „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
4. Liliput - itanka - radni udbenik Jagoda Ilii „Florex“ Tuzla
5. itanka - radni udbenik Hadem Hajdarevi, Mirsad Beirbaši, Belma Dilberovi
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
6. Moja slova - radni udbenik Munevera Rašidovi „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
7. Poetnica - radni udbenik Bahrudin Kurtagi, Izeta Tunovi „Svjetlost“ Sarajevo
8. Matematika - radni udbenik Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
9. Matematika - radni udbenik Eldina Dizdar „Bosanska knjiga“ Sarajevo
10. Moja matematika - radni udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
11. Raunica - radni udbenik Ibro Ništovi, Adisa Bijedi, Hazema Ništovi
„Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
12. Matematika - radni udbenik Halida Zvornianin „Klett“ Sarajevo
13. Matematika - radni udbenik Abdulah Hodi „Florex“ Tuzla
14. Mali matematiki svijet - matematika - radni udbenik
Branislava Šimi, Marko Mijatovi „Florex“ Tuzla
15. Matematika - radni udbenik Marinko Peji „Svjetlost“ Sarajevo
16. Svijet matematikih uda - radni udbenik Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga, Vahida Kunovac
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
17. Moja okolina - radni udbenik Zinaida Livnjak „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
18. Moja okolina - radni udbenik Samira Lugavi, Mediha Paši „Bosanska knjiga“ Sarajevo
19. Moja okolina - radni udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, Rusmira Gazdi, Svetlana Duvnjakovi
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
20. Moja okolina - radni udbenik Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga, Vahida Kunovac
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
21. Moja okolina - radni udbenik Amira Idrizovi, Mirsada Jaganjac, Smajo Sulejmanagi
„Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica
22. Moja okolina - radni udbenik Ibro Ništovi, Hazema Ništovi, Adisa Bijedi
„Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
23. Moja okolina - radni udbenik Mirsada Begovi „Klett“ Sarajevo
24. Moja okolina - radni udbenik Ibro Borovina, Sabaheta Borovina „Svjetlost“ Sarajevo
25. Muzika kultura - radni udbenik Vesna Kealovi „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
26. Muzika kultura - radni udbenik Refik Hodi „Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica
27. Muzika kultura - radni udbenik eljka Andri, Zlatan Mujki „Florex“ Tuzla
28. Muzika kultura - radni udbenik Naa Pejak, Dijana Mršo „Svjetlost“ Sarajevo
29. Muzika kultura - radni udbenik Selma Ferovi, Indira Meški „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
30. Muzika kultura - radni udbenik Esad Šuman „Bosanska knjiga“ Sarajevo
31. Likovna kultura - radni udbenik Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
32. Likovna kultura - radni udbenik Miralem Brki „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
33. Likovna kultura - radni udbenik Maja Hrvanovi, Indira Jaranovi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
4
R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZ8IME AUTORA IZDAVAKA KUA
1. itanka - udbenik Mirsad Beirbaši, Rasema Pelidija, Belma Dilberovi
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
2. Moja itanka - udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
4. Slovodar - udbenik Hazema Ništovi, Ibro Ništovi „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
5. itanka - udbenik Jagoda Ilii, Amira Salkovi, Šime Eši
„Florex“ Tuzla
6. Svijet matematikih uda - udbenik Dana Gojai - Pezerovi, Hebib Natira, Sabiha Babovi
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
7. Moja matematika - udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
10. Matematika - udbenik Atija Fako '„Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
11. Moja okolina - udbenik Zinaida Livnjak „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
12. Moja okolina - udbenik Samira Lugavi, Mediha Paši „Bosanska knjiga“ Sarajevo
13. Moja okolina - udbenik Muamera Tinjak, Gabrijela Hrga, Vahida Kunovac
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
14. Moja okolina - udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
15. Moja okolina - udbenik Ibro Ništovi, Hazema Ništovi, Adisa Bijedi
„Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
16. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
17. Muzika kultura - udbenik Vesna Kealovi „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
18. Muzika kultura - udbenik eljka Andri, Zlatan Mujki „Florex“ Tuzla
19. Muzika kultura - udbenik Esad Šuman „Bosanska knjiga“ Sarajevo
20. Muzika kultura - udbenik Selma Ferovi, Indira Meški „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
21. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
22. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
5
R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
1. ubor radosti - itanka - udbenik Zehra Hubijar „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
2. itanka - udbenik Hazema Ništovi, Ibro Ništovi „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
3. itanka - udbenik Azra Verlaševi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
4. Moja itanka - udbenik Šejla Šehabovi, Jasminka Šehabovi „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
5. itanka - udbenik Selma Kopi „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
6. itanka - udbenik Altijana Ali, Alma Mašala „Svjetlost“ Sarajevo
7. itanka - udbenik Belma Dilberovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
8. itanka - udbenik Ismeta Tunovi, Elvedina Gerun Fazli
„Klett“ Sarajevo
10. Engleski jezik - udbenik Mirela Vasi, Maja Mardeši, Olinka Breka
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Anne Worrall, Elizabeth Kilbey, Asmir Meši
„Buybook“ Sarajevo
Naomi Simmons „Šahinpaši“ Sarajevo, Oxford University Press
13. Matematika - udbenik Atija Fako „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
14. Moja matematika - udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
16. Moja okolina - udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
19. Moja okolina - udbenik Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga, Vahida Kunovac
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
20. Moja okolina - udbenik Zijad Numi „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
21. Moja okolina - udbenik Ibro Borovina, Sabaheta Borovina „Svjetlost“ Sarajevo
22. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
23. Muzika kultura - udbenik eljka Andri, Zlatan Mujki „Florex“ Tuzla
24. Muzika kultura - udbenik Selma Ferovi, Indira Meški „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
25. Muzika kultura - udbenik Esad Šuman „Bosanska knjiga“ Sarajevo
26. Muzika kultura - udbenik Vesna Kealovi, Marko Baroševi „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
27. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
28. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
6
4. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
1. itanka – udbenik Zehra Hubijar „Bosanska rije“ Sarajevo
2. itanka – udbenik Hazema i Ibro Ništovi „Bosanska rije“ Tuzla
3. itanka – udbenik Zejir Hasi, Jagoda Ilii i Šimo Eši „Bosanska rije“ Tuzla
4. Knjievnost – radni listovi Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo
5. Knjievnost – radni listovi Hazema i Ibro Ništovi „Bosanska rije“ Tuzla
6. Knjievnost – radni listovi Šejla i Jasenka Šehabovi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
7. Bosanski jezik – udbenik Refik Buli „Bosanska rije“ Tuzla
8. Naš jezik – udbenik Mirsad Beirbaši „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
9. Naš jezik – udbenik Azra Verlaševi, Vesna Ali „Bosanska knjiga“ Tuzla
10. Naš jezik – prirunik Mirsad Beirbaši „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
11. Naš jezik – prirunik Azra Verlaševi, Vesna Ali „Bosanska knjiga“ Tuzla
12. Naš jezik – radni listovi Mirsad Beirbaši „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
13. Naš jezik – radni listovi Azra Verlaševi, Vesna Ali „Bosanska knjiga“ Tuzla
14. Bosanski jezik – radni listovi Refik Buli „Bosanska rije“ Tuzla
15. Radna biljenica za lektiru Nadida Šukalo „Bosanska rije“ Sarajevo
16. Matematika – udbenik Atija Fako „Bosanska rije“ Sarajevo
17. Matematika – udbenik Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
18. Matematika – udbenik Dijana Kovaevi, armen Hamidovi i Vildana Mujaki
„Vrijeme“ Zenica,“Nam“ Tuzla
21. Matematika – radni listovi Atija Fako „Bosanska rije“ Sarajevo
22. Matematika – radni listovi Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
23. Matematika – radni listovi Nasiha Fazli „Bosanska knjiga“ Tuzla
24. Moja okolina – udbenik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
25. Moja okolina – udbenik Samira Lugavi „Bosanska knjiga“ Tuzla
26. Moja okolina – udbenik sa radnim listovima Nusret Tobudi „Denfas“ Tuzla
27. Moja okolina – prirunik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
28. Moja okolina – prirunik Samira Lugavi „Bosanska knjiga“ Tuzla
29. Moja okolina – radni listovi Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
30. Moja okolina – radni listovi Dijana Kovaevi, armen Hamidovi i Vildana Mujaki
„Vrijeme“ Zenica,“Nam“ Tuzla
31. Moja okolina – radni listovi Muamer Tinjak, Vahida Kunovac i Gabrijela Hrga
„Vrijeme“ Zenica,“Nam“ Tuzla
Aida Agi „Bosanska rije“ Tuzla
7
34. Likovna kultura – udbenik Miralem Brki „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
35. Muzika kultura – udbenik+ CD Selma Ferovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
36. Muzika kultura – udbenik+ CD Refik Hodi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
37. Muzika kultura – udbenik Marko Baroševi i Mehmed Bajraktarevi
„Svjetlost“ Sarajevo
38. Muzika kultura – udbenik eljka Andri, Zlatan Mujki i Vesna Kealovi
„Bosanska rije“ Tuzla
39. Muzika kultura – prirunik eljka Andri, Zlatan Mujki i Vesna Kealovi
„Bosanska rije“ Tuzla
„Svjetlost“ Sarajevo
42. Muzika kultura – radni listovi Selma Ferovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
43. Muzika kultura – radni listovi Marko Baroševi i Mehmed Bajraktarevi
„Svjetlost“ Sarajevo
44. Engleski jezik DIP IN 4 – udbenik + CD Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
45. Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 4 – udbenik
Magdalena Novak, Joica Nu, Danica Š. Novosel
„Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica
46. Engleski jezik – JOIN IN 2 – udbenik Gunter Gerngross, Herbert Puchta „Cambridge Centar“ Banja Luka
47. Engleski jezik DIP IN 4 – radna biljenica Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
48. Engleski jezik – JOIN IN 2 – radna biljenica Gunter Gerngross, Herbert Puchta „Cambridge Centar“ Banja Luka
49. Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 4 – radna biljenica
Magdalena Novak, Joica Nu, Danica Š. Novosel
„Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica
50. DIP IN 4 - Prirunik za nastavnike engleskog jezika
Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
51. Prirunik za nastavnike engleskog jezika - REACH FOR THE STARS 4
Magdalena Novak, Joica Nu, Danica Š. Novosel
„Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica
8
5. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
1. itanka - udbenik Almira Hadihrusti „Klett“ Sarajevo
2. itanka – udbenik „SVEZAME, OTVORI SE!“
Lamija Begagi, Eldina Bruli, Namir Ibrahimovi, Sanja Juri, Amer Tikveša, Azra Rizvanbegovi, Nenad Velikovi
„SEZAM“ Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
5. Radna biljenica za lektiru Amira i Ismeta Dibri IK „Bosanska rije“ Tuzla
6. Radna biljenica za lektiru Zdravka Zeki, Muhidin Danko, eljko Ivankovi
„Bosanska rije“ Sarajevo
7. Radna biljenica za lektiru Nadida Šukalo „Bosanska rije“ Sarajevo
8. Naš jezik - udbenik Šejla Šehabovi, Jasminka Šehabovi
Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
9. Naš jezik - udbenik Zdravka Zeki, Muhidin Danko, eljko Ivankovi
„Bosanska rije“ Sarajevo
10. Bosanski jezik - udbenik Refik Buli IK „Bosanska rije“ Tuzla
11. Naš jezik – radna biljenica Zdravka Zeki, Muhidin Danko, eljko Ivankovi
„Bosanska rije“ Sarajevo
12. Bosanski jezik – radna biljenica Refik Buli IK „Bosanska rije“ Tuzla
13. Naš jezik – radna biljenica Amira i Ismeta Dibri IK „Bosanska rije“ Tuzla
14. Matematika – udbenik Halida Zvornianin „Klett“ Sarajevo
15. Matematika – udbenik Atija Fako „Bosanska rije“ Sarajevo
16. Matematika – udbenik Vildana Mujaki, armen Hamidovi, Dijana Kovaevi
Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
17. Matematika – radna biljenica Halida Zvornianin „Klett“ Sarajevo
18. Matematika – radna biljenica Edin Galijatovi, Robert Onodi IK „Bosanska rije“ Tuzla
19. Matematika – radna biljenica Atija Fako „Bosanska rije“ Sarajevo
20. Priroda - udbenik Zijad Numi, Naida Vidovi „Bosanska rije“ Sarajevo
21. Priroda - udbenik Vildana Mujaki, armen Hamidovi, Dijana Kovaevi
Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
23. Priroda – radna biljenica Zijad Numi „Bosanska rije“ Sarajevo
24. Priroda – radna biljenica Mirsada Begovi „Klett“ Sarajevo
25. Priroda – radna biljenica Vildana Mujaki, armen Hamidovi, Dijana Kovaevi
Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
27. Društvo - udbenik Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Tuzla
28. Društvo - udbenik Amira Idrizovi Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
29. Društvo - udbenik Arifa Isakovi, Greta upani „Bosanska rije“ Sarajevo
30. Društvo – radna biljenica Amira Idrizovi Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
9
31. Društvo – radna biljenica Arifa Isakovi, Greta upani „Bosanska rije“ Sarajevo
32. Društvo – radna biljenica Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Tuzla
33. Kultura ivljenja - udbenik Tatjana Neidhardt, Zijad Numi „Bosanska rije“ Sarajevo
34. Kultura ivljenja - udbenik Subhija Kapi IK „Bosanska rije“ Tuzla
35. Kultura ivljenja - udbenik Sadeta Ajanovi IP „Svjetlost“ Sarajevo
36. Osnovi tehnike - udbenik Sakib Selimovi, Elvir Nezirevi „Bosanska knjiga“ Tuzla
37. Osnovi tehnike - udbenik amil Ahmetovi Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
38. Osnovi tehnike - udbenik Milan Cvijetinovi, Sulejman Ljubovi „Bosanska rije“ Sarajevo
39. Osnovi tehnike – radna biljenica Ešref Korijeni, Nijaz Brajlovi, Suada Numi, Nusret Ahmetovi
IP „Svjetlost“ Sarajevo
40. Osnovi tehnike – radna biljenica amil Ahmetovi Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
41. Osnovi tehnike – radna biljenica Sakib Selimovi, Elvir Nezirevi „Bosanska knjiga“ Tuzla
42. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
43. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
44. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi „Bosanska knjiga“ Tuzla
45. Likovna kultura – radna biljenica Veselinka Ivanevi „Klett“ Sarajevo
46. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
47. Muzika kultura - udbenik Esad Šuman „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
48. Muzika kultura - udbenik Senad Kazi „Bosanska knjiga“ Tuzla
49. Engleski jezik DIP IN 5 – udbenik sa CD - om Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
50. Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3 - udbenik
Izabella Hearn, Asmir Meši „Buybook“ Sarajevo
51. Engleski jezik - udbenik Stella Maidment, Loren Roberts „Šahinpaši“ Sarajevo
52. Engleski jezik DIP IN 5 – radna biljenica Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
53. Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3– radna biljenica
Izabella Hearn „Buybook“ Sarajevo
54. Engleski jezik – radna biljenica Stella Maidment, Loren Roberts „Šahinpaši“ Sarajevo
55. DIP IN 4 – prirunik za nastavnike Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
56. Njemaki jezik - udbenik Giorgio Mota „Klett“ Sarajevo
57. Njemaki jezik - udbenik Emira Hadimuratovi, Demlamna Dananovi
IP „Svjetlost“ Sarajevo
59. Njemaki jezik – prirunik za nastavnike Giorgio Mota „Klett“ Sarajevo
10
6. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
1. itanka - udbenik Azra Verlaševi i Vesna Ali „Nam“ Tuzla
2. itanka – udbenik Zejir Hasi „Bosanska rije“ Tuzla
3. itanka - udbenik Šejla Šehabovi i Jasminka Šehabovi „Nam“ Tuzla
4. itanka – udbenik Almira Hadihrusti „Klett“ Sarajevo
5. itanka - udbenik Suzana Timarac, Suada amo i Edina Konak
„Svjetlost“ Sarajevo
6. Naš jezik - udbenik Amira Dibri i Ismeta Dibri „Bosanska rije“ Tuzla
7. Matematika – udbenik Hariz Agi i Mara Kešina „Nam“ Tuzla
8. Matematika – udbenik Šefket Arslanagi i Dragoljub Miloševi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
9. Matematika – udbenik Edin Galijatovi i Robert Onodi „Bosanska rije“ Tuzla
10. Biologija - udbenik Mehmed Baši; prireivai: Senka Krgo i Muamer Spahi
„Nam“ Tuzla
11. Biologija - udbenik Amela Begi, Jasminka Hadihalilovi i Rasima Tupkuši
„Bosanska knjiga“ Sarajevo
12. Biologija - udbenik Zvonko Korene „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
13. Biologija - udbenik Minela Pezi, Ljiljana Toli, Rifet Terzi i Isat Skenderovi
„Bosanska rije“ Tuzla
14. Biologija - udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
15. Geografija - udbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadi „Svjetlost“ Sarajevo
16. Geografija - udbenik Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Sarajevo
17. Geografija - udbenik Greta upani i Alma Pobri „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
18. Historija - udbenik Edis Dervišagi i Hadija Hadiabdi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
19. Historija - udbenik Aida Petkovi i Marina Pocrnja „Klett“ Sarajevo
20. Historija - udbenik Melisa Fori „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
21. Historija - udbenik Izet Šaboti i Mirza ehaji „Nam“ Tuzla
22. Tehnika kultura - udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
23. Tehnika kultura - udbenik amil Ahmetovi „Nam“ Tuzla
24. Tehnika kultura - udbenik Esed Kari „Bosanska rije“ Tuzla
25. Informatika - udbenik Daliborka Vili i Suada Numi „Nam“ Tuzla
26. Informatika - udbenik Suada Numi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
27. Informatika - udbenik Lejla Dizdarevi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
28. Informatika - udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
29. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
30. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki „Nam“ Tuzla
31. Likovna kultura - udbenik Admir Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
32. Likovna kultura - udbenik Borka Joki „Klett“ Sarajevo
33. Muzika kultura - udbenik Mevludin Hajdarhodi i Marko Baroševi „Nam“ Tuzla
11
35. Muzika kultura - udbenik Senad Kazi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
36. Engleski jezik (prvi strani jezik) DIP IN 6 – udbenik sa CD - om
Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi, Suzana Ban i Dubravka Blai
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
38. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik
Tom Hutchinson i Amila Islamovi „Šahinpaši“ Sarajevo
39. Njemaki jezik (prvi strani jezik) - udbenik
Emira Hadimuratovi i Demilamna Dananovi
„Svjetlost“ Sarajevo
Giorgio Mota, Zrinka orali „Klett“ Sarajevo
41. Njemaki jezik (drugi strani jezik) - udbenik
Zlata Maglajlija „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
42. Njemaki jezik (drugi strani jezik) - udbenik
Vahidin Preljevi, Marija Malei, Jelka Deman i Gertruda Kostanjšek
„Nam“ Tuzla
12
7. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
1. itanka - udbenik Azra Verlaševi i Vesna Ali „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
2. itanka - udbenik Almira Hadihrusti „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
3. itanka - udbenik
Eldina Bruli, Namir Ibrahimovi, Sanja Juri, eljko Malinovi, Klaudija Mlaki Vukovi, Azra Rizvanbegovi, Amer Tikveša i Nenad Velikovi
„Sezam“ Sarajevo
5. itanka - udbenik Suada amo, Suzana Timarac i Edina Konak
„Svjetlost“ Sarajevo
6. Naš jezik - udbenik Azra Verlaševi i Vesna Ali „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
7. Naš jezik - udbenik Amira Dibri i Ismeta Dibri „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
8. Bosanski jezik - udbenik Almira Hadihrusti „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
9. Bosanski jezik - udbenik Elvira emalovi i Edita Kevro „Bosanska rije“ Tuzla
10. Naš jezik - udbenik Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
11. Matematika – udbenik Boško Jagodi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
12. Matematika – udbenik Aleksandra Junuzovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
13. Matematika – udbenik Atija Fako „Bosanska rije“ Tuzla
14. Matematika – udbenik Šefket Arslanagi, Dragoljub Miloševi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
15. Biologija - udbenik Jasminka Hadihalilovi, Amela Begi, Rasima Tupkuši
„Bosanska knjiga“ Sarajevo
16. Biologija - udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
17. Biologija - udbenik Minela Pezi, Rifet Terzi i Senada Pezi
„Bosanska rije“ Tuzla
18. Biologija - udbenik Isat Skenderovi, Avdul Adrovi i Ljiljana Toli
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
19. Biologija - udbenik Edhem Haskovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
20. Geografija - udbenik Muriz I. Spahi i Haris Jahi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
21. Geografija - udbenik Alma Pobri „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
22. Geografija - udbenik Greta upani „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
23. Geografija - udbenik Teufik Hodi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
24. Geografija - udbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadi „Svjetlost“ Sarajevo
25. Geografija - udbenik Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Sarajevo
26. Geografija - udbenik Damir Dafi i Anelina Sulejmanovi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
27. Historija - udbenik Asmir Hasii „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
28. Historija - udbenik Aida Petkovi i Marina Pocrnja „Klett“ Sarajevo
29. Historija - udbenik Leonard Valenta „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
30. Historija - udbenik Arifa Isakovi „Sezam“ Sarajevo
31. Historija - udbenik Izet Šaboti i Mirza ehaji „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
32. Historija - udbenik Azerina Muminovi i Safer Muminovi „Svjetlost“ Sarajevo
13
33. Historija - udbenik Amela Bajramovi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
34. Historija - udbenik Edis Dervišagi, Hadija Hadiabdi, Alen Muli i Vahidin Mehi
„Bosanska knjiga“ Sarajevo
35. Tehnika kultura - udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
36. Tehnika kultura - udbenik Sakib Selimovi i Elvira Selimovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
37. Tehnika kultura - udbenik Elvira Šiši, Esed Kari, Muhamed Sulji i Jasmin Karahmet
„Bosanska rije“ Tuzla
38. Tehnika kultura - udbenik Refik Hadi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
39. Tehnika kultura - udbenik Nijaz Brajlovi i Samir Arapi „Svjetlost“ Sarajevo
40. Tehnika kultura - udbenik Ešref Korjeni, Nusret Ahmetovi i Nijaz Brajlovi
„Svjetlost“ Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
43. Informatika - udbenik Daliborka Vili i Amela Kazazi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
44. Informatika - udbenik Amila Sari i Aleksandra Marini „Bosanska knjiga“ Sarajevo
45. Informatika - udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
46. Informatika - udbenik Suada Numi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
47. Informatika - udbenik Lejla Dizdarevi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
48. Informatika - udbenik Haris Husi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
49 Likovna kultura - udbenik Admir Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
50. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
51. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
52. Likovna kultura - udbenik eljko Filipovi „Svjetlost“ Sarajevo
53. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
54. Muzika kultura - udbenik Esad Šuman „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
55. Muzika kultura - udbenik Senad Kazi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
56. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik
Michael Harris, David Mower i Asmir Meši
„Buybook“ Sarajevo
Tom Hutchinson „Šahinpaši“ Sarajevo
Mirela Vasi i Olinka Breka „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
59. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik
Mira Grbi i Rada Bjeli „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
60. Njemaki jezik (prvi strani jezik) - udbenik
Emira Hadimuratovi i Demilamna Dananovi
„Svjetlost“ Sarajevo
Zlata Maglajlija „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
62. Njemaki jezik (drugi strani jezik) - udbenik
Vahidin Preljevi, Adnan avro, Marinka Malei i Gertruda Kostajnšek
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
63. Fizika - udbenik Edin Kušmi i Mirsudin Paariz „Klett“ Sarajevo
64. Fizika - udbenik Edin Šahman i Lejla Rami „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
65. Fizika - udbenik Hasnija Muratovi i Nada Gabela „Grafex“ Mostar
66. Fizika - udbenik Smajo Sulejmanovi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
67. Fizika - udbenik Fahreta Sijeri „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
15
8. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
1. itanka - udbenik Almira Hadihrusti „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
2. itanka - udbenik Azra Verlaševi i Vesna Ali „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
3. itanka - udbenik Alija H. Duboanin i Ljiljana Miti - Rori
„Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
4. itanka - udbenik
„Sezam“ Sarajevo
5. itanka - udbenik Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
6. Naš jezik - udbenik Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
7. Bosanski jezik - udbenik Almira Hadihrusti „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
8. Matematika - udbenik Aleksandra Junuzovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
9. Matematika - udbenik Šefket Arslanagi, Arif Zoli i Dragoljub Miloševi
„Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
10. Matematika - udbenik Boško Jagodi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
11. Matematika - udbenik Mara Kešina, Sabiha Babovi, Edin Kljaji, Adis Pirija i Mirha Ibrišimovi
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
12. Matematika - udbenik Mirsudin Paariz „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
13. Biologija - udbenik Rifet Terzi, Jasmina Kamberovi, Minela Pezi i Šefika Grgi - Husari
„Florex“ Tuzla
14. Biologija - udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
15. Biologija - udbenik Amela Begi i Jasminka H Halilovi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
16. Biologija - udbenik Senad Ahmi, Sead Noajevi, Azra Šljivar, Sulejman Bijeli i Mirsada Kurtovi
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
17. Biologija - udbenik Isat Skenderovi i Avdul Adrovi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
18. Biologija - udbenik Denisa Buljugi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
19. Geografija - udbenik Greta upani „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
20. Geografija - udbenik Haris Jahi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
21. Geografija - udbenik Salih Kulenovi i Damir Dafi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
22. Geografija - udbenik Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Sarajevo
23. Historija - udbenik Leonard Valenta „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
24. Historija - udbenik Asmir Hasii „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
25. Historija - udbenik Izet Šaboti i Mirza ehaji „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
26. Historija - udbenik Edis Dervišagi i Hadija Hadiabdi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
27. Historija - udbenik Amela Bajramovi, Fikret Midi, Esad Ahmetaševi, Anisa Hadiabdi i Adil Klepo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
28. Historija - udbenik Azerina Muminovi i Safer Muminovi „Svjetlost“ Sarajevo
29. Tehnika kultura - udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
30. Tehnika kultura - udbenik Sakib Selimovi, Elvira Selimovi i Jasmin Smajlovi
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
16
32. Tehnika kultura - udbenik Ešref Korjeni. Samir Arapi i Nijaz Brajlovi „Svjetlost“ Sarajevo
33. Tehnika kultura - udbenik
amil Ahmetovi, Jasmin Karahmet, Belma Huban, Asim Gluhi, Fahrudin Smajlovi, Elvir Ibelji, Nihad Mujezinovi, Mersad Vati, Demal Zahirovi, Hazim Fehri, Asif Andeli i Senad Muli
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
34. Tehnika kultura - udbenik Nahid Kulenovi, Emir Rizvo i Edis Kadri „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
35. Tehnika kultura - udbenik Pavle Valenti „Svjetlost“ Sarajevo
36. Hemija - udbenik Nataša Milievi i Mediha Musi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
37. Hemija - udbenik Sanija Adrovi, Ervada Sinanovi, Zinajda Pašagi - Hadi i Lenka Deli
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
39. Hemija - udbenik Mehmedalija Lili „Tugra“ Sarajevo
40. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
41. Likovna kultura - udbenik eljko Filipovi „Svjetlost“ Sarajevo
42. Likovna kultura - udbenik Admir Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
43. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
44. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
45. Muzika kultura - udbenik Esad Šuman „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
46. Muzika kultura - udbenik Senad Kazi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
47. Muzika kultura - udbenik Naa Pejak i Dijana Mršo „Svjetlost“ Sarajevo
48. Muzika kultura - udbenik Vesna Kealovi „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
49 Engleski jezik „Challenges 3“ (prvi strani jezik) - udbenik
Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska i Asmir Meši
„Buybook“ Sarajevo
Tom Hutchinson „Šahinpaši“ Sarajevo, Oxford University Press
51. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik
Mirela Vasi, Olinka Breka i Maja Mardeši „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
52. Njemaki jezik (drugi strani jezik) - udbenik
Zlata Maglajlija „Bosanska rije“ Sarajevo, „Djeija knjiga“ Sarajevo
53. Njemaki jezik (drugi strani jezik) - udbenik
Lara Hedi, Adnan evra, Nihada Kahri, Marinka Malei, Gertruda Kostajnšek i Jelka Deman
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
54. Fizika - udbenik Hasnija Muratovi i Nada Gabela „Grafex“ Mostar
55. Fizika - udbenik Zinka Šalaka i Sanela Karovi „Svjetlost“ Sarajevo
56. Fizika - udbenik Fahreta Sijeri „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
57. Fizika - udbenik Mirsudin Paariz, Amir Hadi, Mina Adrovi i Nedad Udvini
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
17
R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
1. itanka - udbenik Azra Velaševi i Vesna Ali „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
1a Radna sveska za bosanski jezik i knjievnost
Azra Velaševi i Vesna Ali „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
2. Naš jezik - udbenik Amira Dibri „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
2a Naš jezik – radna sveska Amira Dibri „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
3. Matematika – udbenik Šefket Arslanagi „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
4. Biologija – udbenik Amela Begi i Jasminka Halilovi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
5. Geografija – udbenik Greta upani „Nova djeija knjiga“ Sarajevo
6. Historija – udbenik Izet Šaboti i Mirza ehaji „Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica
7. Tehnika kultura – udbenik amil Ahmetovi, Suada Numi i Nahid Kulenovi
„Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica
7a Tehnika kultura – dnevnik rada amil Ahmetovi, Suada Numi i Nahid Kulenovi
„Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica
8. Hemija - udbenik Nataša Milievi i Mediha Musi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
9. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi „Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica
10. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
11. Engleski jezik „Challenges 4“ (prvi strani jezik) – udbenik
Asmir Meši, Michael Davis, David Mower, Anna Sikorzynska
„Buybook“ Sarajevo
11a Engleski jezik „Challenges 4“ (prvi strani jezik) – radna sveska
Amanda Maris „Buybook“ Sarajevo
Zlata Maglajlija „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
12a Njemaki jezik (drugi strani jezik) – radna sveska
Zlata Maglajlija „Djeija knjiga“ Sarajevo „Bosanska rije“ Sarajevo
13. Fizika - udbenik dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratovi „Grafex“ Mostar
13a Fizika – zbirka zadataka dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratovi „Grafex“ Mostar
18
1. itanka Šefkija Merzi, Salko Gazibara „Svjetlost“ Sarajevo
2. itanka „Od rijei do bajke“, Radni listovi uz itanku
Zehra Hubijar „Svjetlost“ Sarajevo
4. itanka, Radne sveske – tiskana slova, pisana slova
Nadida Šukalo „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
5. itanka, itamo i pišemo – radni listovi Hazema i Ibro Ništovi „Vrijeme“ Zenica
6. Poetnica sa slovaricom Šefkija Merzi „Svjetlost“ Sarajevo
7. Poetnica Safet Gazibara „Svjetlost“ Sarajevo
8. Put u Slovograd sa slovaricom, Radni listovi uz Slovograd
Zehra Hubijar „Svjetlost“ Sarajevo
10. Slovodar, Slovarica Slovodara Hazema i Ibro Ništovi „Vrijeme“ Zenica
11. Poetnica, Slovarica – tiskana slova/pisana slova –radne sveske
Azra Verlaševi, Vesna Ali „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
12. Pišem slova i itam prie Nusret Tobudi „Denfas“ Tuzla
13. Slovo na slovo Rašidovi Munevera, Gazdi Rusmira
„Nam“ Tuzla
Devahira i Safet Gazibara „Svjetlost“ Sarajevo
15. Kultura izraavanja - prirunik Salko Gazibara „Svjetlost“ Sarajevo
16. Radna biljenica za lektiru 1 i 2 Ismeta Dibri , Šimo Eši „Bosanska rije“ Tuzla
17. Radna biljenica za lektiru 1,2 Nadida Šukalo „Bosanska rije“ Sarajevo
18. Romska poetnica Ragib Seferovi,Ljerka R.Franevi
„Svjetlost“ Sarajevo
Cristiana Bruni, Anne Worrall, Izabella Hearn
„Buybook“ Sarajevo
20. Arapski jezik O. Nakievi, J. Rami, M. Hafizovi „Ljiljan“ Sarajevo
21. Matematika – udbenik, radna biljenica Abdulah Hodi, Robert Onodi „Bosanska rije“ Tuzla
22. Matematika – udbenik, radni list Ramiz Dananovi „Svjetlost“ Sarajevo
23. Matematika – radna biljenica Boško Jagodi, Enver Kurbegovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
24. Matematika – konverzija mjera – CD softver
Marijan Dover IP „Dover&Co“ Sarajevo
25. Matematike bojanke 1 – 4 (Uim sabiranje, Uim oduzimanje, uim mnoenje, Uim dijeljenje)
„Bosanska rije“ Sarajevo
Sabaheta i Ibro Borovina „Svjetlost“ Sarajevo
27. Priroda i društvo –udbenik, radna biljenica
Sabaheta Bijedi, Zinaida Livnjak „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
28. PPD – udbenik, radna biljenica, prirunik za nastavnike
Hazema i Ibro Ništovi „Bosanska rije“ Sarajevo
29. Priroda i društvo Nusret Tobudi „Denfas“ Tuzla
30. Priroda i društvo – Moj dom, moja škola – radna biljenica
Nusret Tobudi „Denfas“ Tuzla
31. Kalendar prirode i društva 1 - 4 Esmira Isakovi „Svjetlost“ Sarajevo
32. Likovna kultura Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
33. Likovna kultura 1 i 2 Ragib Lubovac „Svjetlost“ Sarajevo
34. Likovna kultura 1 i 2 eljko Filipovi „Svjetlost“ Sarajevo
35. Likovna kultura – CD - softver Marijan Dover IP „Dover&Co“ Sarajevo
36. Muzika kultura Selma Ferovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
37. Muzika kultura Marko Baroševi „Svjetlost“ Sarajevo
38. Muzika kultura 1 - 3 Selma Ferovi, Teodora ukovi „Minex“ Zenica
39. Tjelesna kultura Hamid i Jasmina Šoše „OKO“ Sarajevo
40. Tjelesna kultura 1 - 2 Jasna Bajraktarevi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
20
* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak udbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.
* 2. RAZRED OSMOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE
1. itanka, radni listovi Zehra Hubijar „Ljiljan“ Sarajevo
2. itanka Azra Verlaševi, Vesna Ali „Sarajevo Publishing“Sarajevo
3. itanka Salko Gazibara „Svjetlost“ Sarajevo
4. Bosanski jezik – udbenik, radna biljenica, uimo irilicu
N. Rai, J. Bujanovi, E. Hajrulahovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
5. Bosanski – udbenik, radna biljenica
Minela Spahi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
6. Naš jezik radna biljenica Salko Gazibara, Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo
7. Prirunik za kulturu izraavanja Salko Gazibara „Svjetlost“ Sarajevo
8. Engleski jezik - Blue Skies 1 Ron Holt „Buybook“ Sarajevo
9. Engleski jezik – udbenik, radna biljenica, prirunik za nastavnike
Gunter Gernogross, Herbert Puchta
10. ENGLISH ADVENTURE 1 engleski jezik – udbenik, radna biljenica
Cristiana Bruni, Anne Worrall, Izabella Hearn
„Buybook“ Sarajevo
Cambridge University Press
12. Arapski jezik O. Nakievi, J. Rami, M. Hafizovi „Ljiljan“ Sarajevo
13. Matematika – udbenik, radni list Ramiz Dananovi „Svjetlost“ Sarajevo
14. Matematika – udbenik, radna biljenica
Enver Kurbegovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
15. Matematika – udbenik, radna biljenica
Lejla Sarajli „Vrijeme“ Zenica
ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport
17. Matematika – Konverzija mjera – CD - softver
Marijan Dover IP „Dover&Co“ Sarajevo
18. Priroda i društvo - udbenik Šefkija Merzi, Ismet Ajanovi „Svjetlost“ Sarajevo
19. PPD – udbenik, radna biljenica Fehim Barakovi „Svjetlost“ Sarajevo
20. PPD – udbenik, radna biljenica Elvira i Faik Kaapor „Dom štampe“ Zenica
21. Priroda i društvo - udbenik Nusret Tobudi „Denfas“ Tuzla
22. Priroda i društvo – udbenik, radna biljenica
Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
23. Priroda i društvo Marko Stevanovi „R & S“ Tuzla
24. Moj dom, škola i mjesto – radni listovi
Nusret Tobudi „Denfas“ Tuzla
25. Likovna kultura – radni udbenik Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
26. Likovna kultura - CD - softver Marijan Dover IP „Dover&Co“ Sarajevo
27. Muzika kultura Selma Ferovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
28. Muzika kultura M. Baroševi, D. Basrak M. Bajraktarevi
„Svjetlost“ Sarajevo
29. Tjelesna kultura Hamid i Jasmina Šoše „OKO“ Sarajevo
* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak udbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.
21
1. itanka Salko Gazibara „Svjetlost“ Sarajevo
2. itanka Elbisa Ustamuji „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
3. itanka – Mali svijet Šimo Eši, Zejir Hasi „Bosanska rije“ Tuzla
4. itanka – Miris rose, itam, pišem, stvaram – radna biljenica
Zehra Hubijar „Bosanska rije“ Sarajevo
5. itanka Hazim i Ljubica Hodi „Denfas“ Tuzla
6. Bosanski jezik – udbenik, radna biljenica
N. Rai, J. Bujanovi, E. Hajrulahovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
7. Bosanski – udbenik, radna biljenica
Minela Spahi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
8. Naš jezik – radna biljenica Salko Gazibara, Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo
9. Kultura izraavanja Rasema Pelidija „OKO“ Sarajevo
10. Kultura izraavanja - prirunik Hazim i Ljubica Hodi „Denfas“ Tuzla
11. „Lijepe rijei“ – radna biljenica za lektiru
Ismeta Dibri „Bosanska rije“ Tuzla
12. Radna biljenica za lektiru 3,4 Nadida Šukalo „Bosanska rije“ Sarajevo
13. Engleski jezik – udbenik, radna biljenica, prirunik za nastavnike
Gunter Gernogross Herbert Puchta
14. Engleski jezik HAPPY STREET 1 – udbenik
Stella Maidment „Šahinpaši“ Sarajevo
Cristiana Bruni, Anne Worrall, Izabella Hearn
„Buybook“ Sarajevo
16. Arapski jezik O. Nakievi, J. Rami, M. Hafizovi „Ljiljan“ Sarajevo
17. Priroda i društvo Sabaheta i Ibro Borovina „Svjetlost“ Sarajevo
18. Priroda i društvo – radna biljenica Teufik Hodi „Svjetlost“ Sarajevo
19. Priroda i društvo – udbenik, radna biljenica
Bahrudin Kurtagi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
20. Priroda i društvo – udbenik, radna biljenica
M. Avdi, Š. Smajlovi, H. Hadiabdi, J. Mehmedovi
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Sarajevo
25. Matematika – udbenik, zbirka zadataka, radna biljenica
Jefto Šotra „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
26. Matematika – udbenik, zbirka zadataka, radna biljenica
Boško Jagodi, Enver Kurbegovi
Ramiz Dananovi „Fojnica“ Fojnica
28. Matematika – udbenik, radni listovi Atija Fako „Bosanska rije“ Tuzla
29. Zbirka zadataka iz matematike Fadila Arnautovi „Svjetlost“ Sarajevo
30. Matematika – metodiki prirunik Boidar Popovi „Svjetlost“ Sarajevo
31. Matematika – konverzija mjera CD - softver
Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo
32. Matematika – konverzija mjera (softver – radna biljenica)
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
33. Likovna kultura – radni udbenik Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
34. Likovna kultura 3 i 4 Ragib Lubovac „Svjetlost“ Sarajevo
35. Likovna kultura 3 i 4 eljko Filipovi „Svjetlost“ Sarajevo
36. Likovna kultura - CD - softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo
37. Muzika kultura Selma Ferovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
38. Muzika - glazbena kultura Nusret Struji „Svjetlost“ Sarajevo
39. Tjelesna kultura Hamid i Jasmina Šoše „OKO“ Sarajevo
40. Tjelesna kultura 3 - 4 Jasna Bajraktarevi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
22
* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak udbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.
4. RAZRED OSMOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE
1. itanka Hazema Ništovi „Vrijeme“ Zenica
2. itanka, prirunik za nastavnike uz itanku
Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo
3. itanka Mirsad Beirbaši „OKO“ Sarajevo
4. itanka Hazim i Ljubica Hodi „Denfas“ Tuzla
5. itanka Azra Verlaševi, Vesna Ali „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
6. Bosanski jezik – udbenik, radna biljenica
Minela Spahi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
7. Bosanski jezik – udbenik, radna biljenica
N. Rai, J. Bujanovi, E. Hajrulahovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
8. Naš jezik Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo
9. Naš jezik – radna biljenica Salko Gazibara, Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo
10. Kultura izraavanja Salko Gazibara „Svjetlost“ Sarajevo
11. Gramatika u slici i rijei 3 - 4 Zdravka Zeki „Bosanska rije“, Sarajevo
12. Engleski jezik – JOIN IN 2 – udbenik i radna biljenica
Gunter Gerngross, Herbert Puhta „Bosanska rije“ Sarajevo
„Cambridge University Press“
13. Engleski jezik – CHATERBOX 1 Derek Strange „Oxford University Press“ Oxford
TKD „Šahinpaši“
Stella Maidment „Oxford University Press“ Oxford
TKD „Šahinpaši“
Cristiana Bruni, Anne Worrall, Izabella Hearn
„Buybook“ Sarajevo
17. Njemaki jezik sa prirunikom Ljiljana Masal „Dom štampe“ Zenica
18. Njemaki jezik Ljiljana Masal „Svjetlost“ Sarajevo
19. Matematika Ramiz Dananovi „Svjetlost“ Sarajevo
20. Matematika – udbenik, radni list Edin Galijatovi „Bosanska rije“ Tuzla
21. Matematika – udbenik, radna biljenica, zbirka zadataka
Boško Jagodi, Enver Kurbegovi
23. Matematika – konverzija mjera CD softver
Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo
24. Priroda i društvo Lj. Berberovi N.Hadimehmedagi I. Baki
„Svjetlost“ Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
26. Priroda i društvo S. ajo, B. Kapetanovi A. Pejkovi
„Ljiljan“ Sarajevo
M. Avdi, Š. Smajlovi, H. Hadiabdi, J. Mehmedovi
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
30. Moja domovina – radni listovi Nusret Tobudi „Denfas“ Tuzla
31. Likovna kultura – radni udbenik Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
32. Likovna kultura CD softver
Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo
33. Muzika kultura V. Krajtmajer, B. Kulenovi, S. Ferovi
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
34. Muzika kultura S. Ferovi, V. Krajtmajer, B. Kulenovi, T. ukovi
„Minex“ Zenica
23
36. Tjelesna kultura Hamid i Jasmina Šoše „OKO“ Sarajevo
* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak udbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.
5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
2. itanka Zejir Hasi „Bosanska rije“ Tuzla
3. itanka Aiša Softi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
4. itanka Rizo Dafi „Denfas“ Tuzla
5. Bosanski jezik – udbenik, radna biljenica
Remzija Hadiefendi Pari „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
6. Naš jezik Ismeta i Amira Dibri „Bosanska rije“ Tuzla
7. Naš jezik – radna biljenica Almira Hadihrusti „Bosanska rije“ Tuzla
8. Naš jezik – radna biljenica Salko Gazibara, Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo
9. Naš jezik - prirunik Salko Gazibara, Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo
10. Kultura izraavanja – radna biljenica Salko Gazibara „Bosanska rije“ Sarajevo
11. Naš jezik – udbenik, prirunik za nastavnike
Salko Gazibara, Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo
12. Prirunik za nastavnike uz itanku Muhidin Danko „Bosanska rije“ Sarajevo
13. Radna biljenica za lektiru 5, 6 Ismeta Dibri „Bosanska rije“ Tuzla
14. Radna biljenica za lektiru 5 - 8 Mevlida Pekmez „Bosanska rije“ Sarajevo
15. Kultura izraavanja – Mo govora Z. Hasi, A. Dibri, I. Dibri „Bosanska rije“ Tuzla
16. Engleski jezik – JOIN IN 3 – udbenik i radna biljenica
Gunter Gerngross, Herbert Puhta „Bosanska rije“ Sarajevo
„Cambridge University Press“
17. Engleski jezik OPEN DOORS 1A Norman Whitney „Šahinpaši“ Sarajevo
„Oxford University Press“ Oxford
„Oxford University Press“ Oxford
Carmen Ecevarria, Emma Trelles, Ellen Montgomery
„Buybook“ Sarajevo
20. Francuski jezik Vlado Sui „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
21. Njemaki jezik PINGPONG NEU 1 – udbenik, radna biljenica 5. i 6. razred
Gabrielle Kopp, Konstanze Froelich
23. Njemaki jezik Ana Boanovi „Dom štampe“ Zenica
24. Njemaki jezik (5. i 6. razred) PLANET A1 – udbenik, radna biljenica
Gabriele Kopp, Siegfried Büttner „Buybook“ Sarajevo
25. Njemaki jezik – radna biljenica Zlata Maglajlija „Svjetlost“ Sarajevo
26. Njemaki jezik – II strani jezik Zlata Maglajlija „Svjetlost“ Sarajevo
27. Arapski jezik Mesud Hafizovi „Ljiljan“ Sarajevo
28. Matematika – udbenik, radna biljenica, zbirka zadataka
Blagota Lui, Ljubo Peji „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
24
30. Matematika sa zbirkom zadataka Edo Galijatovi „Bosanska rije“ Tuzla
31. Matematika – udbenik, zbirka zadataka, prirunik za nastavnike
Šefket Arslanagi, Dragoljub Miloševi
Šefket Arslanagi, Dragoljub Miloševi
34. Biologija Samir ug i grupa autora „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
35. Biologija Zvonko Korene „Svjetlost“ Sarajevo
36. Biologija Mehmed Baši „Vrijeme“ Zenica
37. Biološki praktikum 5 - 8 Nadija Nadimehmedagi i drugi „Svjetlost“ Sarajevo
38. Biološki praktikum (uz udbenik za 5. razred)
Mehmed Baši „Bosanska rije“ Sarajevo
39. Biologija – radna biljenica Šemso Masli „Selimpex“ Srebrenik
40. Biologija – herbarijum Bajruzin Planjac „Planjax“ Bobare
41. Likovna kultura – radni udbenik Admir Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
42. Likovna kultura 5 i 6 Ragib Lubovac „Svjetlost“ Sarajevo
43. Likovna kultura 5 i 6 eljko Filipovi „OKO“ Sarajevo
44. Likovna kultura 5 i 6 eljko Filipovi „Svjetlost“ Sarajevo
45. Likovna kultura – ABC crtanja na PC (softver – radna biljenica)
Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo
46. Likovna kultura CD softver
Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo
47. Muzika kultura Vinko Krajtmajer „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
48. Muzika kultura Vinko Krajtmajer, Bakir Kulenovi „Studentska štamparija“
Sarajevo
50. Tjelesna kultura 5 - 8 Jasna Bajraktarevi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
51. Tehniki odgoj sa dnevnikom rada Hado Bezdrob, Ešref Korjeni „Svjetlost“ Sarajevo
52. Informatika 5 i 6 Suada Numi, Salih emo „Bosanska rije“ Sarajevo
53. Osnovi informatike M. Sarajli, D. Donko, S. Šabeta
„Svjetlost“ Sarajevo
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
57. Domainstvo Sadeta Ajanovi „Dom štampe“ Zenica
58. Tehniki odgoj – udbenik, dnevnik rada
Esad Kari, Jovo Stefanovi „Bosanska rije“ Tuzla
25
POVIJEST
5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
58. Historija – udbenik Melisa Fori „Bosanska rije“
Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Tuzla
61. Historija – prirunik Hadija Hadiabdi i Edis Dervišagi
„Bosanska knjiga“ Tuzla
„Bosanska knjiga“ Tuzla
63. Historija – radni listovi Feho Agovi i Denita Dedi „Labirint“ Zenica
ZEMLjOPIS
5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA NAKLADNIK
64. Geografija – udbenik Alma Pobri, Greta upani „Bosanska rije“
Sarajevo
Sarajevo
66. Geografija – udbenik Jasmina auševi i Erna Bili „Bosanska knjiga“
Tuzla
Sarajevo
Sarajevo
69. Geografija – radni listovi Alma Pobri, Greta upani „Bosanska rije“
Sarajevo
Sarajevo
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak udbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.
26
Sarajevo
„Bosanska rije“ Tuzla
4. itanka Rizo Dafi „Svjetlost“ Sarajevo
5. itanka Almir Zalihi, eljko Grahovac „OKO“ Sarajevo
6. Prirunik za nastavnike uz itanku Muhidin Danko „Bosanska rije“ Sarajevo
7. Naš jezik Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo
8. Naš jezik – radna biljenica Zdravka Zeki, Salko Gazibara „Bosanska rije“ Sarajevo
9. Bosanski jezik Jasminka Bujanovi, Nedara Rai „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
12. Naš jezik Ismeta i Amira ibri „Bosanska rije“ Tuzla
13. Naš jezik Almira Hadihrusti „Denfas“ Tuzla
14. Naš jezik Hazim i Ljubica Hodi „Denfas“ Tuzla
15. Cambridge English for Schools 1 – udbenik i radna biljenica
Andrew Litlejohn, Diana Hicks „Bosanska rije“ Sarajevo
„Cambridge University Press“
16. Engleski jezik – OPEN DOORS 1B Norman Whitney „Oxford University Press“
Oxford TKD „Šahinpaši“
Tom Hutchinson „Oxford University Press“
Oxford TKD „Šahinpaši“
Carmen Ecevarria, Emma Trelles, Ellen Montgomery
„Buybook“ Sarajevo
Sarajevo
21. Njemaki jezik – udbenik, radna biljenica
Benjamin Terzi „Svjetlost“ Fojnica
22. Njemaki jezik – II strani jezik Zlata Maglajlija „Svjetlost“ Sarajevo
23. Geografija – Europa (softver – radna biljenica)
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
Š. Arslanagi, D. Miloševi „Bosanska rije“ Sarajevo
25. Matematika – udbenik, zbirka zadataka
Boidar Popovi „Svjetlost“ Sarajevo
Boško Jagodi, Sead Reši „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
28. Matematika – konverzija mjera CD - softver
Marijan Dover IP „Dover&Co“ Sarajevo
29. Fizika Esad Kulenovi „Svjetlost“ Sarajevo
30. Biologija – udbenik, radna biljenica Ethem Haskovi i grupa autora „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
27
32. Biologija – udbenik, biološki praktikum
Mehmed Baši „Bosanska rije“ Sarajevo
33. Biologija – radna biljenica Šemso Masli „Selimpex“ Srebrenik
34. Likovna kultura – radni udbenik Admir Mujki „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
Marijan Dover IP „Dover&Co“ Sarajevo
36. Muzika kultura Vinko Krajtmajer „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
Sarajevo
39. Muzika – glazbena kultura Marko Baroševi „Svjetlost“ Sarajevo
40. Tehniki odgoj 5, 6, dnevnik rada Hado Bezdrob, Ešref Korjeni „Svjetlost“ Sarajevo
41. Tehniki odgoj – udbenik, dnevnik rada
Esed Kari „Bosanska rije“ Tuzla
42. Informatika 5, 6 Lejla Dizdarevi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
43. Informatika 5 i 6 Suada Numi, Salih emo „Bosanska rije“ Sarajevo
44. Informatika 5 - 8 Edin Hadikaduni „OKO“ Sarajevo
45. Informatika – ABC editora (softver – radna biljenica)
Marijan Dover Veernje novine i MAYO
HELP SCHOOL
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
Sarajevo
49. Kultura ivljenja Sadeta Ajanovi „Svjetlost“ Sarajevo
28
POVIJEST
6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
50. Historija – udbenik Arifa Isakovi i Melisa Fori „Bosanska rije“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
52. Historija – udbenik Hadija Hadiabdi, Edis Dervišagi, Alen Muli i Vahidin Meši
„Bosanska knjiga“ Tuzla
„Bosanska knjiga“ Tuzla
„Bosanska knjiga“ Tuzla
55. Historija – radni listovi Feho Agovi i Denita Dedi „Labirint“ Zenica
ZEMLjOPIS
6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
56. Geografija – udbenik Teufik Hodi „Bosanska rije“
Sarajevo
Sarajevo
58. Geografija – udbenik Muriz I. Spahi i Haris Jahi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
Sarajevo
60. Geografija – prirunik Muriz Spahi i Haris Jahi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
63. Geografija – radni listovi Muriz I. Spahi i Haris Jahi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak udbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.
29
„Bosanska rije“ Sarajevo
Sarajevo
„Bosanska rije“ Tuzla
„Bosanska rije“ Sarajevo
6. Naš jezik „Djeija i omladinska štampa“
Sarajevo
8. Naš jezik Ismeta i Amira Dibri „Bosanska rije“ Tuzla
9. Bosanski jezik – udbenik, radna biljenica
Hanka Vajzovi „Sarajevo Publishing“
Dafer Avdi „Sarajevo Publishing“
„Bosanska rije“ Sarajevo
12. Prirunik za nastavnike uz itanku Muhidin Danko „Bosanska rije“ Sarajevo
13. Engleski jezik – OPEN DOORS 2A Norman Whitney „Oxford University Press“
Oxford TKD „Šahinpaši“
Tom Hutchinson „Oxford University Press“
Oxford TKD „Šahinpaši“
Carmen Ecevarria, Emma Trelles, Ellen Montgomery
„Buybook“ Sarajevo
Andrew Litlejohn, Diana Hicks „Bosanska rije“ Sarajevo
„Cambridge University Press“
Gabrielle Kopp, Konstanze Froelich
„Šahinpaši“ Sarajevo „Hueber“
18. Njemaki jezik (II strani jezik) – PLANET A2 za 7. i 8. razred
Gabriele Kopp, Siegfrid Büttner, Josef Alberti
„Buybook“ Sarajevo
Benjamin Terzi „Svjetlost“ Fojnica
21. Njemaki jezik – II strani jezik Zlata Maglajlija „Svjetlost“ Sarajevo
22. Ruski jezik Ilijas Tanovi „Svjetlost“ Sarajevo
23. Arapski jezik Mesud Hafizovi „Ljiljan“ Sarajevo
24. Geografija – svijet (softver – radna biljenica)
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
26. Matematika sa zbirkom zadataka Šefket Arslanagi, Dragoljub Miloševi
„Bosanska rije“ Sarajevo
27. Matematika sa zbirkom zadataka Abdulah Hodi, Robert Onodi „Bosanska rije“ Tuzla
28. Matematika sa zbirkom zadataka Šefket Arslanagi, Dragoljub Miloševi
„Svjetlost“ Sarajevo
Boško Jagodi, Sead Reši „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Bosanska rije“ Sarajevo
30
Sarajevo
34. Fizika Esad Kulenovi „Svjetlost“ Sarajevo
35. Fizika - udbenik Hasnija Muratovi, Nada Gabela „Grafex“ Mostar
36. Fizika za osnovnu školu Hasnija Muratovi, Nada Gabela „Grafex“ Mostar
37. Fizika Aziza Skoko, Kasim Imamovi „Bosanska rije“ Tuzla
38. Fizika – zbirka zadataka Aziza Skoko „Bosanska rije“ Sarajevo
39. Fizika – zbirka zadataka Kasim Imamovi, Brgo Mehuri „Harfograf“ Tuzla
40. Fizika – konverzija mjera (softver – radna biljenica)
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
42. Biološki praktikum Mehmed Baši „Bosanska rije“ Sarajevo
43. Biologija Zvonko Korene „Svjetlost“ Sarajevo
44. Biologija – radna biljenica Šemso Masli „Selimpex“ Srebrenik
45. Biologija – herbarijum Bajruzin Planjac „Planjax“ Bobare
46. Hemija – udbenik, radna biljenica Hadira Drao „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
48. Hemija Hajra Bešlija, Vladimir Milievi, Alen Hadovi
„Svjetlost“ Sarajevo
50. Hemija – radna biljenica Šemso Masli „Selimpex“ Srebrenik
51. Moja prva hemija Antica Petreski „Svjetlost“ Sarajevo
52. Hemija – udbenik, radna biljenica Hiba Sikiri, Vladimir Milievi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
58. Likovna kultura CD - softver
Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo
59. Muzika kultura Bakir Kulenovi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Dom štampe“ Zenica
62. Tehniki odgoj sa dnevnikom rada Milan Cvjetinovi, Nijaz Brajlovi „Svjetlost“ Sarajevo
63. Tehniki odgoj sa dnevnikom rada Milan Cvjetinovi, Hado Bezdrob, Ešref Korjeni
„Studentska štamparija“ Sarajevo
64. Informatika 7 i 8 Suada Numi, Salih emo „Bosanska rije“ Sarajevo
31
Marijan Dover Veernje novine i MAYO
HELP SCHOOL
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
POVIJEST
7. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
67. Historija – udbenik Arifa Isakovi „Bosanska rije“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Tuzla
„Bosanska knjiga“ Tuzla
„Bosanska knjiga“ Tuzla
72. Historija – radni listovi Feho Agovi i Denita Dedi „Labirint“Zenica
ZEMLjOPIS
7. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
73. Geografija – udbenik Teufik Hodi „Bosanska rije“
Sarajevo
Sarajevo
75. Geografija – udbenik Jasmina auševi i Erna Bili „Bosanska knjiga“
Tuzla
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
81. Geografija – radni listovi Jasmina auševi i Erna Bili „Bosanska knjiga“
Tuzla
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
2. itanka Ajša Softi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
4. itanka Rizo Dafi „Denfas“ Tuzla
5. Prirunik za nastavnike uz itanku Muhidin Danko „Bosanska rije“ Tuzla
6. Naš jezik – udbenik, radna biljenica Hanka Vajzovi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
7. Naš jezik – radna biljenica Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo
8. Naš jezik Muhidin Danko „Bosanska rije“ Sarajevo
9. Naš jezik Azra Mujkanovi, Almira Hadihrusti „Bosanska rije“ Tuzla
10. Naš jezik – radna biljenica Almira Hadihrusti „Bosanska rije“ Tuzla
11. Naš jezik sa tehnikom RWCT i proj. nastave
Almira Hadihrusti „Bosanska rije“ Tuzla
12. Naš jezik – pravopis – udbenik bosanskog jezika
„Dom štampe“ Zenica
14. Cambridge English for Schools 3 – udbenik, radna biljenica
Andrew Litlejohn, Diana Hicks „Bosanska rije“ Sarajevo
„Cambridge University Press“
15. Engleski jezik – OPEN DOORS 2B Norman Whitney „Oxford University Press“
Oxford TKD „Šahinpaši“
16. Engleski jezik PROJECT 4 - udbenik Tom Hutchinson „Oxford University Press“
Oxford TKD „Šahinpaši“
Carmen Ecevarria, Emma Trelles, Ellen Montgomery
„Buybook“ Sarajevo
Gabrielle Kopp, Konstanze Froelich
20. Njemaki jezik Zlata Maglajlija „Svjetlost“ Sarajevo
21. Ruski jezik Ilijas Tanovi „Svjetlost“ Sarajevo
22. Arapski jezik Mesud Hafizovi „Ljiljan“ Sarajevo
23. Geografija – BiH (softver – radna biljenica)
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
25. Matematika – zbirka zadataka Abdulah Hodi, Robert Onodi „Denfas“ Tuzla
26. Matematika – odabrani zadaci za pripremanje uenika – radna biljenica
Nasiha Fazli, Mila Deši „Selimpex“ Srebrenik
27. Matematika Abdulah Hodi, Robert Onodi „Bosanska rije“ Tuzla
28. Matematika – udbenik, zbirka zadataka, radna biljenica
Boško Jagodi, Sead Reši „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
29. Matematika – prirunik za nastavnike Šefket Arslanagi „Bosanska rije“ Sarajevo
30. Matematika –pr. zadaci – testovi „Planjax“, Bobare
31. Matematika – konverzija mjera CD - softver
Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo
32. Biologija – udbenik, radna biljenica Edhem Haskovi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
33
„Svjetlost“ Sarajevo
37. Fizika Esad Kulenovi „Svjetlost“ Sarajevo
38. Fizika Aziza Skoko, Kasim Imamovi „Bosanska rije“ Tuzla
39. Fizika - udbenik Nada Gabela, Hasnija Muratovi „Grafex“ Mostar
40. Fizika – zbirka zadataka za osnovnu školu
Nada Gabela, Hasnija Muratovi „Grafex“ Mostar
41. Fizika Hedija Boškailo - Šikalo „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
43. Fizika – zbirka zadataka Kasim Imamovi, Brgo Mehuri „Harfograf“ Tuzla
44. Zbirka zadataka iz fizike za osnovne i srednje škole
Zinka Šalaka „Šahinpaši“ Sarajevo
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
49. Hemija – udbenik, radna biljenica Hiba Sikiri, Vladimir Milievi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
Sarajevo
Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo
52. Muzika kultura Selma Ferovi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Dom štampe“ Zenica
55. Tjelesni odgoj 1. – 4. – prirunik za nastavnike razredne nastave
Hamid Šoše, Jasmina Šoše „Bosanska rije“ Sarajevo
56. Ritmika gimnastika – prirunik za nastavnike
Fadila Ibrahimbegovi - Dafi „Svjetlost“ Sarajevo
57. Tehniki odgoj – udbenik, dnevnik rada
Sulejman Ljubovi i drugi „Denfas“ Tuzla
58. Tehniki odgoj sa dnevnikom rada Pavle Valenti, Nijaz Brajlovi „Svjetlost“ Sarajevo
59. Tehniki odgoj - brodomodelarstvo Eugen Smital „Svjetlost“ Sarajevo
60. Informatika 7 i 8 Suada Numi, Salih emo „Bosanska rije“ Sarajevo
61. Informatika za dodatnu nastavu – udbenik
Lejla Dizdarevi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
D. Omerašvi M. Sarajli „Svjetlost“ Sarajevo
64. Informatika – ABC editora (softver – radna biljenica)
Marijan Dover Veernje novine i MAYO
HELP SCHOOL
Marijan Dover Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
34
POVIJEST
8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
66. Historija – udbenik Leonard Valenta „Bosanska rije“
Sarajevo
67. Historija – udbenik Zijad Šehi, Zvjezdana Marii – Matoševi i Alma Leka
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
68. Historija – udbenik Hadija Hadiabdi, Edis Dervišagi, Alen Muli i Vahidin Meši
„Bosanska knjiga“ Tuzla
Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Tuzla
„Bosanska knjiga“ Tuzla
72. Historija – radni listovi Feho Agovi i Denita Dedi „Labirint“ Zenica
ZEMLJOPIS
8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA
73. Geografija – udbenik Muriz I. Spahi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
74. Geografija – udbenik Jasmina auševi i Erna Bili „Bosanska knjiga“
Tuzla
Sarajevo
Sarajevo
77. Geografija – radni listovi Jasmina auševi i Erna Bili „Bosanska knjiga“
Tuzla
35
GIMNAZIJA
36
2. itanka Zejir Hasi Azra Mujkanovi
„Svjetlost“ Sarajevo
4. Naš jezik Refik Buli, Muhamed Šator „Bosanska rije“ Tuzla
5. Engleski jezik - Headway John & Liz Sears „Oxford“
6. Engleski jezik – English in Mind 2 – udbenik, radna biljenica
Herbert Puchta „Bosanska rije“ Sarajevo
„Cambridge University Press“
7. Engleski jezik SNAPSHOT PRE - INTERMEDIATE I i II gimnazije i III i IV sr. teh. šk.
Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker
„Buybook“ Sarajevo
prirunik za nastavnike
„Buybook“ Sarajevo
Neil Wood „Šahinpaši“ Sarajevo
„Oxford University Press“ Oxford
10. Francuski jezik – II strani jezik Vlado Sui „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
11. Francuski jezik I i II PANORAMA – udbenik, radna biljenica (II strani jezik)
Jacky Girardet, Jean – Marie Cridlig
„Šahinpaši“ Sarajevo „Cle international“
12. Njemaki jezik Ana Boanovi, Ljiljana Masal „Svjetlost“ Sarajevo
13. Njemaki jezik – Sichtwechsel 1 Grupa autora Edition Deutsch
14. Njemaki jezik I GENIAL A1 - II strani jezik – udbenik, radna biljenica
Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling
„Buybook“ Sarajevo
17. Gramatika arapskog jezika Teufik Mufti „Ljiljan“ Sarajevo
18. Matematika Enver Kurbegovi, Svetozar Kurepa
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
19. Matematika sa zbirkom zadataka Meliha Ali, Lejla Krili „Svjetlost“ Sarajevo
20. Matematika Abdulah Hodi „Svjetlost“ Sarajevo
21. Matematika Meliha Ali, Lejla Smajlovi - Krili
„Svjetlost“ Sarajevo
25. Matematika – konverzija mera CD - softver
Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo
26. Biologija Sulejman Redi, Tomislav Bai Radovan Erben
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
32. Fizika Ahmed oli „Svjetlost“ Sarajevo
33. Fizika sa zbirkom zadataka Nada Abasbegovi, Rajfa Musemi
„Svjetlost“ Sarajevo
34. Fizika za škole primijenjenih umjetnosti Amira Bajri „OKO“ Sarajevo
35. Fizika za tehnike škole Ahmo oli „Svjetlost“ Sarajevo
36. Hemija Milan Sikirica „Svjetlost“ Sarajevo
37. Hemija Milan Sikirica „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
38. Hemija Mehmedalija Lili „Ljiljan“ Sarajevo
39. Informatika I - III eljko Juri „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
40. Informatika I i II Muhamed Sarajli „Svjetlost“ Sarajevo
41. WINDOWS 2000 Osman M. Dindo „Bosanska rije“ Tuzla
42. Kompjuterska grafika – prirunik Selma Rizvi „Arka“ Sarajevo
43. Informatika – CD - softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo
44. Zbirka zadataka iz informatike Muhamed Sarajli Hazim Glavi
„Svjetlost“ Sarajevo
46. Latinski jezik 1, 2 Jadranka Bagari „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
47. Latinski jezik 1, 2 Osman Arnautovi „Svjetlost“ Sarajevo
48. Muzika kultura Selma Ferovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
49. Likovna kultura Salih Posvandi „Bosanska rije“ Tuzla
50. Likovna kultura 1, 2 Ragib Lubovac „Svjetlost“ Sarajevo
51. Likovna kultura 1, 2 Miralem Brki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
52. Likovna kultura – CD - softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo
53. Tjelesni i zdravstveni odgoj I - IV Milica Beševi „Ljiljan“ Sarajevo
54. Geografija I – udbenik Muriz I. Spahi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
Sarajevo
56. Geografija I – radni listovi Muriz I. Spahi „Sarajevo Publishing“
Sarajevo
Tuzla
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Tuzla
Japanska meunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzorom gosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udbenik Informatika A
61. Engleski jezik Way up za 1. razred gimnazije - udbenik
Joanne Collie „Klett“
Sarajevo
62. Njemaki jezik Direkt 1 za 1. razred gimnazije i srednje strune škole - udbenik
Giorgio Motta i Veljko Dunjko „Klett“
Sarajevo
63. Engleski jezik Success Elementary (udbenik engleskog jezika kao prvog
Jane Comyns Carr i Jennifer Parsons
„Buybook“ Sarajevo
38
stranog jezika za 1. i 2. razred trogodišnjih strunih škola, te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika za 1. i 2. razred gimnazije i za 1. i 2. razred etverogodišnjih srednjih tehnikih i srodnih škola)
64.
Engleski jezik Success Pre - Intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 1. razred gimnazije, za 1. i 2. razred etverogodišnjih srednjih strunih škola i za 2. i 3. razred trogodišnjih srednjih strunih škola, te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika za 3. razred gimnazije u jezikom izbornom podruju i za 3. i 4. razred gimnazije)
Bob Hastings i Stuart McKinlay „Buybook“ Sarajevo
65.
Njemaki jezik Deutsch.com 1 (udbenik njemakog jezika kao drugog ili treeg stranog jezika u 1. i 2. razredu srednjih škola (gimnazija i strunih škola)
Gerhard Neuner, Anta Kursiša, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly i Sara Vicente
„Buybook“ Sarajevo
66.
Njemaki jezik Deutsch.com 2 (udbenik njemakog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu srednjih škola (gimnazija i strunih škola), te kao udbenik njemakog jezika kao drugog ili treeg stranog jezika u 3. i 4. razredu srednjih škola (gimnazija i strunih škola)
Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache i Erna Szakaly
„Buybook“ Sarajevo
67. Njemaki jezik za 1. razred gimnazije (drugi strani jezik)
Emira Hadimuratovi i Demilamna Dananovi
„Svjetlost“ Sarajevo
68.
Engleski jezik Gateway A2 (udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 1. i 2. razredu gimnazije i u 1. i 2. razredu etverogodišnjih srednjih tehnikih i srodnih škola, te kao udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu trogodišnjih srednjih strunih škola)
David Spencer „Books.ba“ Sarajevo
69.
Engleski jezik Gateway B1 (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i 2. razredu etverogodišnjih srednjih tehnikih i srodnih škola i u 2. i 3. razredu trogodišnjih srednjih strunih škola, te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju, u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima i u 3. i 4. razredu etverogodišnjih srednjih tehnikih i srodnih škola)
David Spencer „Books.ba“ Sarajevo
70. Fizika za 1. razred gimnazije eljko Stapi „Labirint“ Zenica
71.
Engleski jezik Solutions Pre-intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i 2. razredu etverogodišnjih srednjih tehnikih i srodnih škola i u 2. i 3. razredu trogodišnjih srednjih strunih škola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 2. razredu gimnazije i u 2., 3. i 4. razredu etverogodišnjih srednjih tehnikih i srodnih škola)
Tim Falla, Paul A Davies „Šahinpaši“ Sarajevo
72. Engleski jezik Choices Pre-intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i
Michael Harris i Anna Sikorzyska
„Buybook“ Sarajevo
39
2. razredu etverogodišnjih srednjih tehnikih i srodnih škola i u 2. i 3. razredu trogodišnjih srednjih strunih škola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju, u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima i u 3. i 4. razredu etverogodišnjih srednjih tehnikih i srodnih škola)
73.
Engleski jezik Choices Intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu gimnazije, u 3. i 4. razredu etverogodišnjih srednjih tehnikih i srodnih škola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. i 4. razredu etverogodišnjih srednjih tehnikih i srodnih škola i u 4. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju)
Michael Harris i Anna Sikorzyska
„Buybook“ Sarajevo
II RAZRED SREDNjE ŠKOLE 1. itanka Zdenko Leši „Sarajevo Publishing“Sarajevo
2. Naš jezik Ratmira Pjani „Sarajevo Publishing“Sarajevo
3. Engleski jezik – Headway John & Liz Sears „Oxford“
4. Engleski jezik – English in Mind 3 – udbenik, radna biljenica
Herbert Puchta „Bosanska rije“ Sarajevo
„Cambridge University Press“
prirunik za nastavnike
„Buybook“ Sarajevo
„Oxford University Press“ Oxford
7. Njemaki jezik – Sichtwechsel 2 Grupa autora Edition Deutsch
8. Njemaki jezik – II strani jezik Ana Boanovi, Ljiljana Masal „Svjetlost“ Sarajevo
9. Njemaki jezik II GENIAL A2 - II strani jezik – udbenik, radna biljenica
Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling
„Buybook“ Sarajevo
10. Njemaki jezik Direkt 2 za 2. razred gimnazije i srednje strune škole
Giorgio Motta, Veljko Dunjko „Klett“ Sarajevo
11. Francuski jezik – II strani jezik Vlado Sui „Sarajevo Publishing“Sarajevo
12. Ruski jezik Ilijas Tanovi „OKO“ Sarajevo
13. Arapski jezik Adila Begovi „Ljiljan“ Sarajevo
14. Historija Fahrudin Isakovi „Svjetlost“ Sarajevo
15. Historija, Historijska itanka E. Hašimbegovi, A. Busuladi, E. Veladi,M. Sijari
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
17. Matematika sa zbirkom zadataka Adem Huski „Svjetlost“ Sarajevo
18. Zbirka zadataka iz matematike Adem Huski „Svjetlost“ Sarajevo
19. Matematika – zbirka riješenih zadataka – srednje škole
Hazim Karahmet „Bosanska rije“ Sarajevo
20. Matematika – udbenik, zbirka zadataka Ljubo Radovi „Sarajevo Publishing“Sarajevo
21. Matematika – konverzija mjera – CD - softver
Marijan Dover IP „Dover &