Click here to load reader

SPECO, Sport & Marketing/Management

 • View
  244

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oriënterende stages en afstuderen

Text of SPECO, Sport & Marketing/Management

 • ORINTERENDE STAGESEN AFSTUDERENSPECO, SPORT & MARKETING/MANAGEMENT

 • 2Waarom een stageplaats / afstudeerplaats aanbieden?

  Het aanbieden van een stage- of afstudeerplaats biedt grote voordelen voor de

  organisatie. Een student heeft een frisse, nieuwe kijk op de organisatie en

  brengt nieuwe kennis en ideen in. De student werkt aan iets waar de

  organisatie vaak zelf niet aan toe komt. Daarnaast kan de organisatie door het

  aanbieden van een stage- of afstudeerplaats haar naamsbekendheid onder

  studenten vergroten. Zij zijn immers de medewerkers van de toekomst.

  Mogelijkheden

  In het curriculum van de opleiding is een drietal stages opgenomen. In het

  tweede jaar vindt de eventstage plaats. Tijdens deze stage draait een groep

  studenten mee in een evenement in de wereld van sport en vrije tijd, met

  name de uitvoering staat hierin centraal. In het derde jaar doet de student een

  praktijkstage (individueel), waarbij hij werkt aan een deelopdracht uit de

  marketing.

  In het vierde jaar studeert de student af op een zwaardere praktijkopdracht.

  Tijdens dit afstudeerproject kan de student laten zien dat hij als zelfstandig

  adviseur in de beroepspraktijk kan functioneren. Zijn afstudeerscriptie kan

  gezien worden als een masterproof op hbo-niveau.

  Leerjaar en periode

  Aantalweken

  Soortopdracht

  Individueelof groep

  Event-management

  Jaar 2, semester 1 84Management

  (event uitvoeren)Groep

  Praktijkstage Jaar 3, semester 1 16 o.a. Marketing Individueel

  Afstudeerstage Jaar 4, semester 2 18 o.a. Marketing Individueel

  Inhoudsopgave

  Waarom een stageplaats /

  afstudeerplaats aanbieden? 2

  De opleiding 3

  Eventstage 4

  Orinterende stage 6

  Afstuderen 7

  Fontys Economische

  Hogeschool Tilburg 8

 • 3Wat doen wij?

  SPECO is een voltijd hbo-CE-opleiding, met een differentiatie Sport en

  Marketing / Management. De opleiding duurt vier jaar. Daarnaast is er een

  driejarig traject voor vwo-studenten.

  Competenties/type student

  Een student SPECO:

  - heeft affiniteit met de wereld van de sport

  - heeft inzicht in de bedrijfsmatige processen van organisaties in de

  sportbusiness

  - is commercieel met een scherp oog voor kwaliteit

  - zet (sport-)marketingstrategien op de juiste manier in

  - communiceert effectief en efficint in binnen- en buitenland

  - heeft een gezonde dosis company-spirit

  - kan organiseren en leidinggeven

  - gaat effectief om met moderne informatietechnologie

  - weet zijn handelen ook vanuit een moreel en juridisch oogpunt te

  verantwoorden

  - weet van aanpakken.

  Kennisgebieden

  Binnen de opleiding komen de volgende kennisgebieden aan bod:

  - werkveldorintatie sportbusiness

  - Marketing (niveau nima-B), e-marketing en sportmarketing

  - Marketingcommunicatie en sportsponsoring

  - Marktonderzoek

  - Bedrijfseconomie

  - Sportbeleid

  - Sportmanagement en organisatie

  - Sporteventmanagement en marketing

  - Ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen

  - Sportbusiness English

  - Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

  - Nieuwe media

  De opleiding

  Contacten met de arbeidsmarkt

  SPECO is in 1988 opgericht in

  samenwerking met het Nederlandse

  sportbedrijfsleven. In de afgelopen

  jaren heeft SPECO een grote naam

  opgebouwd in het opleiden van

  CEers in de sportwereld.

  Dat heeft er toe geleid dat SPECO de

  grootste speler is in

  sportmarketing (bachelor) in West-

  Europa.

  Het succes van SPECO is het

  resultaat van het voortdurend

  inspelen op ontwikkelingen in de

  markt van sport en vrije tijd.

  Daarbij heeft SPECO het tot

  haar core-business gemaakt deze

  ontwikkelingen te vertalen in haar

  onderwijs. Met het oog op de

  uitwisseling van kennis tussen het

  werkveld en de opleiding zijn er drie

  organisaties waar overleg mee

  plaatsvindt:

  - de Businessclub Vrienden Van

  SPECO (BVVS)

  - de werkveldcommissie SPECO

  - de Raad van Advies Fontys

  Economische Hogeschool Tilburg

 • 4Evenstage

  Deze stage vindt plaats in het tweede studiejaar. De duur van de stage is

  afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, een richtlijn is 84 uur per

  student in een in nader overleg te bepalen periode. De periode waarin de

  stage dient plaats te vinden is oktober tot en met januari. De eventstage is een

  groepsstage van 3 personen. Centraal onderdeel van deze stage is een

  bepaald evenement in de wereld van sport en vrije tijd dat door een groep

  studenten voor een opdrachtgever uitgevoerd wordt. De studenten zijn

  betrokken bij de voorbereidingen, zullen het evenement uitvoeren en stellen

  vervolgens een evaluatieplan op met een aantal verbetervoorstellen.

  De opdrachtgever kan een bedrijf, een overheidsinstelling of een

  sportorganisatie zijn.

  Afhankelijk van de grootte van het event en de wens van de opdrachtgever

  wordt invulling gegeven aan de eventstage en wordt de exacte focus en

  inhoud van de stage bepaald.

  Doelstellingen

  - De student maakt kennis met sportorganisaties.

  - De student kan een sportevenement gefaseerd organiseren en kan

  projectorganisatie managen.

  - De student is in staat de betrokkenen bij een sportevent-project te

  managen: coachen, aansturen, begeleiden, corrigeren, beoordelen, etc.

  - De student is zich bewust van morele en juridische aspecten die een rol

  spelen bij sporteventmanagement en weet deze aspecten op een

  verantwoorde manier te managen.

  - De student heeft kennis van het begrip netwerken en heeft inzicht in de

  voordelen van het opbouwen van een eigen netwerk binnen de

  sportbusiness.

  - De student is in staat een draaiboek en calamiteitenplan te maken en

  hiernaar te handelen.

  - De student weet wat de kritische succesfactoren zijn om binnen een

  bepaald werkveld te kunnen functioneren.

  Begeleiding

  Gedurende deze stage is het van belang dat de studenten goed begeleid

  worden door de opdrachtgevende organisatie en de opleiding.

  De bedrijfsbegeleider is een medewerker van de stagebiedende organisatie die

  de studenten vakbekwaam kan begeleiden, zowel inhoudelijk, als ook bij de

  uitvoering van de opdracht. In de organisatie zijn faciliteiten aanwezig, zodat

  de studenten er kunnen werken. Vanuit de opleiding worden de studenten

  begeleid door een docent.

  Contacten met de arbeidsmarkt

  SPECO is in 1988 opgericht in

  samenwerking met het Nederlandse

  sportbedrijfsleven. In de afgelopen

  jaren heeft SPECO een grote naam

  opgebouwd in het opleiden van

  CEers in de sportwereld.

  Dat heeft er toe geleid dat SPECO de

  grootste speler is in

  sportmarketing (bachelor) in West-

  Europa.

  Het succes van SPECO is het

  resultaat van het voortdurend

  inspelen op ontwikkelingen in de

  markt van sport en vrije tijd.

  Daarbij heeft SPECO het tot

  haar core-business gemaakt deze

  ontwikkelingen te vertalen in haar

  onderwijs. Met het oog op de

  uitwisseling van kennis tussen het

  werkveld en de opleiding zijn er drie

  organisaties waar overleg mee

  plaatsvindt:

  - de Businessclub Vrienden Van

  SPECO (BVVS)

  - de werkveldcommissie SPECO

  - de Raad van Advies Fontys

  Economische Hogeschool Tilburg

 • 5Evenstage

  Randvoorwaarden/criteria

  - De organisatie is een professionele organisatie met vaste, betaalde

  medewerkers of vrijwilligers (fulltime).

  - De opdracht omvat de ontwikkeling en uitvoering van een evenement in de

  wereld van de sport en vrije tijd.

  - De studenten moeten de mogelijkheid krijgen verbeterpunten aan te

  dragen.

  - De opdracht moet inhoudelijk en qua niveau aansluiten bij het tweede

  leerjaar van de opleiding. De opleiding beoordeelt de aanvraag van

  studenten hierop.

  - Het event wordt uitgevoerd middels een vorm van projectmanagement.

  - De organisatie dient een bedrijfsbeoordelingsformulier in te vullen, na

  afloop van de stage.

  Mogelijke opdrachten

  Atletiekwedstrijden

  Veldrijden

  Hippische evenementen

  Indoor sportevenementen

  Street experience

 • 6Orinterende stage

  In jaar drie doet de student bij SPECO een stage van zestien weken in de

  periode van september tot en met half januari. Deze stage vindt plaats binnen

  bedrijven, overheidsinstellingen of sportorganisaties. De student leert

  ondernemingen en instellingen van binnenuit op alle niveaus kennen. Hij

  ervaart algemene en specifieke problemen in de beroepspraktijk en leert

  theorie en praktijk te integreren in een effectieve beroepspraktijk.

  Tijdens de stageperiode zijn er drie terugkom- en onderwijsdagen.

  Doelstellingen

  - De student maakt kennis met het toekomstige beroepenveld.

  - De student krijgt een beeld van het functioneren van een organisatie.

  - De student ontwikkelt zijn (sociaal-communicatieve) vaardigheden verder.

  - De student leert te plannen en daarnaar te handelen.

  - De student zorgt ervoor dat de stagebiedende organisatie een beeld van de

  opleiding krijgt.

  Begeleiding

  Gedurende deze stage is het van belang dat een student goed wordt begeleid

  door zowel de organisatie als door de opleiding.

  De bedrijfsbegeleide

Search related